Naar : Index Genealogien

 
               Familie Belga


                                         1e generatie


Op 23-07-1769 trouwden in de kerk te Roderwolde :

Abel Oetzes                                                                          1
en
Hendrikje Jans
weduwe van Cornelis Weiteringe.
Kinderen
1. Grietje Abels, gedoopt te Roderwolde 06-05-1770                    2
2. Annigjen Abels, gedoopt te Roderwolde 31-05-1772
    Jong overleden.
3. Jan Abels, geb. Roderwolde 09-01-1774                                 3
4. Annigjen Abels, gedoopt te Roderwolde 15-09-1776
    Jong overleden.
5. Alle Abels, gedoopt te Roderwolde 29--08-1779                       4
6. Annigjen Abels, gedoopt te Roderwolde10-04-1782                  5

Hendrikje Jans overleed te Roderwolde op 04-02-1806.
De sterfdatum van Abel Oetzes is niet bekend.


                                                2e generatie

2
Grietje Abels, gedoopt te Roderwolde 06-05-1770
d.v. Abel Oedzes en Hindrikje Jans  (1)
Zij trouwde op 30-07-1803 (attestatie in Peize) met :
Jacob Atens, geb. Peize, 17-06-1768
z.v. Aate Sabes en Trientien Japiks

Jakob Atens overleed te Peize op 01-08-1834 als Jakob Atens Holt.
Grietje Abels overleed te Peize op 26-01-1843.

3
Jan Abels, geb. Roderwolde, 09-01-1774
z.v. Abel Oedzes en Hindrikje Jans  (1)
Hij trouwde (gelijktijdig met zijn broer Alle Abels, zie
hieronder) in de kerk te Roderwolde op 05-05-1805 met :
Derkien Geerts, geb. Leek, 17-02-1780
d.v. Geert Hendriks en Roelfien Hendriks
Kinderen :
1. Abel Jans, geb. Roderwolde 26-01-1807                                 6
    en gedoopt te Roderwolde 08-02-1807
2. Geert Jans, geb. Roderwolde 29-06-1810                                7
    en gedoopt te Roderwolde 08-7-1810        
3. Hinderikus Jans, geb. Roderwolde, 13-05-1815                       8

Jan Abels overleed te Roderwolde op 11-12-1819 als Jan Abels.
Derkien Geerts overleed te Roderwolde op 28-09-1860 als Derkje Geerts Oosterhuis.

4
Alle Abels Belga, geb. Roderwolde, ..-08-1779,
gedoopt te Roderwolde 29-08-1779
z.v. Abel Oedzes en Hindrikje Jans  (1)
Hij trouwde (gelijktijdig met zijn broer Jan Abels, zie
hierboven) in de kerk te Roderwolde op 05-05-1805 met :
Geertien Kornelis, geb/gedoopt Oosterwolde, 01-05-1784
d.v. Cornelis Alberts en Grietje Luites
Kinderen :
1. Abel Alles Belga, geb. Roderwolde 31-10-1806,                      9
    gedoopt te Roderwolde op 09-11-1806
2. Kornelis Alles Belga, geb. Roderwolde 16-04-1811,
    gedoopt te Roderwolde op 28-04-1811
    Overleden te Roderwolde 06-8-1811, 16 weken oud.
3. Cornelis Alles Belga, geb. Roderwolde 20-10-1812                 10
4. Hindrik Alles Belga, geb. Roderwolde, 30-01-1823                  11

Alle Abels Belga overleed te Roderwolde op 03-05-1834.

Geertien Kornelis hertr. te Roden op 10-06-1837 met :
Tjerk Eenes Scheepstra, geb. Nietap, 17-10-1784
z.v. Eene Tjipkes Scheepstra en Aaltje Sapes,
zie genealogie Scheepstra
        en sedert 09-10-1832 weduwnaar van :
        Hindrikje Hindriks Postema, geb. Langelo, 24-10-1788.

Tjerk Eenes Scheepstra overleed te Roderwolde op 04-05-1851.
Bij leven was hij schipper van beroep.
Geertje Cornelis Belga overleed te Roderwolde op 11-11-1838.

5
Annigjen Abels, gedoopt te Roderwolde 10-04-1782
d..v. Abel Oedzes en Hindrikje Jans  (1)
Zij trouwde op 16-05-1805 (met attestatie) met :
Koop Barelds, geb. Peize, 02-03-1778
z.v. Bareld Koops en Roelofje Jacobs
    Hun dochter :
        Hinderkien Koops, geb. Peize, 13-08-1821
        trouwde te Roden op 25-09-1847 met :
        Jannes Jans Talens, geb. Roden, 01-11-1825
        z.v. Jan Jannes Talens en Jaapkien Berens Zijeveld,
        zie genealogie Talens.
   
    Jannes Talens overleed te Roden op 15-02-1914.
        Hinderkien Koops overleed te Roden op 01-12-1911.

Annigjen Abels overleed te Peize op 02-07-1834 als
Annegien Abels Oetses.
Koop Barelds overleed te Peize op 21-12-1829 als
Koop Barelds Koops.

                                         3e generatie

6
Abel Jans Belga, geb. Roderwolde 26-01-1807
en gedoopt te Roderwolde 08-02-1807
z.v. Jan Abels en Derkien Geerts  (3)
Ongehuwd overleden te Roderwolde op 19-10-1845.

7
Geert Jans Belga, geb. Roderwolde 29-06-1810
en gedoopt te Roderwolde 08-7-1810
z.v. Jan Abels en Derkien Geerts  (3)
Schipper van beroep.
Hij trouwde te Roden op 09-05-1840 met :
Willemtien Geerts Bremer, geb. Eelde, 19-02-1812

d.v. Geert Roelfs Bremer en Geertien Roelfs Siegers
        Willemtien Bremer is een zuster van :
        Roelfien Geerts Bremer, geb. Eelde, 22-06-1806,
        Zij trouwde te Eelde op 08-05-1830 met :
        Geert Hindriks Buiringe, geb. Peize, 13-04-1806
       
z.v. Hindrik Buiringe en Margien Geerts Timmer,
       
zie genealogie Buring.
Kinderen:
1. Jan Geerts Belga, geb. Roderwolde, 01-02-1841                   12
2. Geert Geerts Belga, geb. Roderwolde, 27-02-1843                13
3. Derkien Geerts Belga, geb. Roderwolde, 21-02-1845             14
4. Geertje Geerts Belga, geb. Roderwolde, 13-02-1848              15
5. Abel Geerts Belga, geb. Roderwolde, 01-07-1850                  16
6. Egbert Geerts Belga, geb. Roderwolde, 13-11-1852
    Overleden te Roderwolde op 08-05-1854.
7. Egbert Geerts Belga, geb. Roderwolde, 18-10-1855               17
 
Geert Jans Belga overleed te Peize op 13-09-1888.
Willemtien Geerts Bremer overleed te Roderwolde op 14-08-1879.

8
Hinderikus Jans Belga, geb. Roderwolde, 13-05-1815
z.v. Jan Abels en Derkien Geerts  (3)
Hij trouwde te Roden op 09-11-1839 met :
Hindrikien Jannes Snijder, geb. Peize, 23-04-1815
d.v. Jannes Lamberts Snijder en Geesjen Jans Talens,
zie genealogie Talens.
Kinderen :
1. Derkien Belga, geb. Roderwolde, 09-09-1840                        18
2. Geessien Belga, geb. Roderwolde, 26-02-1844                     19
3. Jan Belga, geb. Roderwolde,  22-12-1846                             20
4. Albertien Belga, geb. Peize, 29-08-1853                               21
 
Hinderikus Jans Belga overleed te Peize op 22-02-1890.
Hindrikien Jannes Snijder overleed te Peize op 13-07-1879.

9
Abel Alles Belga, geb. Roderwolde 31-10-1806,
gedoopt te Roderwolde op 09-11-1806
z.v. Alle Abels en Geertien Kornelis  (4)
Ongehuwd overleden te Roderwolde op 19-03-1836.

10
Cornelis Alles Belga, geb. Roderwolde 20-10-1812
z.v. Alle Abels en Geertien Kornelis  (4)
Ongehuwd overleden te Roderwolde op 13-04-1835.

11
Hindrik Alles Belga, geb. Roderwolde, 30-01-1823
z.v. Alle Abels en Geertien Kornelis  (4)
Ongehuwd overleden te Roderwolde op 05-10-1841.


                                          4e generatie

12
Jan Geerts Belga, geb. Roderwolde, 01-02-1841
z.v. Geert Jans Belga en Willemtien Geerts Bremer  (7)
Schipper ban beroep.
Hij trouwde te Roden op 11-05-1871 met :
Janna Koops, geb. Foxwolde, 01-07-1849
d.v. Bote Koops en Grietje Jans Datema
        Janna Koops is een zuster van :
        Jan Koops, geb. 18-05-1844,
        getrouwd met :
        Hinderkien Scheepstra, geb. 25-12-1845,
       
d.v. Hindrik Scheepstra en Janna Roeters,
        zie genealogie Scheepstra.
Kinderen :
1. Willemtien Belga, geb. Roden, 30-07-1871                           22
2. Grietje Belga, geb. Roden, 01-08-1873                                 23
3. Geertje Belga, geb. Roden, 03-08-1875                                24
4. Geert Belga, geb. Roden, 28-09-1877                                  25
5. Bote Belga, geb. Roderwolde, 14-04-1880               
    Overleden te Roderwolde op 17-04-1880.
6. Antje Belga, geb. Roderwolde, 16-105-1881                         26
7. Bote Belga, geb. Roderwolde, 31-08-1883
    Overleden te Roderwolde op 31-08-1883.
8. Levenloos kind (v), geb. Roderwolde, 29-08-1885       
9. Derkien Belga, geb. Roderwolde, 17-10-1886                       27
10.Jan Belga, geb. Roderwolde, 07-06-1889                            28

Jan Belga overleed te Roderwolde op 10-02-1912.
Janna Koops overleed te Roderwolde op 17-03-1929.

13
Geert Geerts Belga, geb. Roderwolde, 27-02-1843
z.v. Geert Jans Belga en Willemtien Geerts Bremer  (7)
Hij trouwde te Roden op 29-04-1870 met :
Kornelisje Vink, geb. Smilde, 03-07-1844
d.v. Hendrik Vink en Trijntje Koops.
Kinderen :
1. Willemtien Geerts Belga, geb. Roderwolde, 14-02-1871        29
2. Trientje Belga, geb. Peize, 31-01-1878                                30
3. Geert Belga, geb. Peize, 13-04-1882                                   31

Geert Geerts Belga overleed te Peize op 20-04-1907.
Kornelisje Vink overleed te Peize op 24-09-1913.

14
Derkien Geerts Belga, geb. Roderwolde, 21-02-1845
d.v. Geert Jans Belga en Willemtien Geerts Bremer  (7)
Zij trouwde te Roden op 07-05-1868 met :
Reinder Kuipers, geb. Roden, 19-05-1842
z.v. Egbert Reinders Kuipers en Fennechien Harms Hoven.

Derkien Geerts Belga overleed te Norg op 20-02-1898.
Reinder Kuipers overleed te Norg op 29-10-1914.

15
Geertje Geerts Belga, geb. Roderwolde, 13-02-1848
d.v. Geert Jans Belga en Willemtien Geerts Bremer  (7)
Zij trouwde te Roden op 26-07-1873 met :

Koop Doedens
, geb. Peize, 11-11-1845
z.v. Jan Barelds ( Does) Doedens en Jantien Koops Wever,
zie genealogie Doedens.

Koop Doedens overleed te Roden, 19-02-1935.
Geertje Belga overleed te Roden, 23-05-1931.

16
Abel Geerts Belga, geb. Roderwolde, 01-07-1850
z.v. Geert Jans Belga en Willemtien Geerts Bremer  (7)
Hij trouwde te Roden op 28-05-1881 met :
Roelfien Douwes, geb. Leutingewolde, 15-10-1854
d.v. Berend Hindriks Douwes en Anna Jans Venekamp
Kinderen :
1. Willemtje Belga, geb. Roden, 09-03-1882
    Overleden te Roden, 19-03-1882.
2. Geert Belga, geb. Roden, 05-05-1883                                  32
3. Anna Belga, geb. Roden, 16-04-1885                                   33
4. Willemtien Belga, geb. Roden, 20-09-1886                           34
5. Berend Belga, geb. Roden, 14-03-1889               
    Overleden te Roden op 21-04-1891.
6. Berend Belga, geb. Rodemn, 05-05-1892   
    Overleden te Roden op 01-03-1894.
7. Berendina Belga, geb. Roden, 28-05-1894                            35

Abel Belga overleed te Foxwolde op 15-03-1911.
Roelfien Douwes overleed te Roderwolde op 09-06-1942.

17
Egbert Geerts Belga, geb. Roderwolde, 18-10-1855
z.v. Geert Jans Belga en Willemtien Geerts Bremer  (7)
Hij trouwde te Roden op 22-11-1879 met :
Imke Borgers, geb. Roden, 24-12-1856
d.v. Eise Gerrits Borgers en Jantien Geerts Vogelzang
       en een zuster van :
            Geert Borgers, geb. Roden, 23-11-1848
            d.d. 09-05-1888 te Roden getrouwd met :
            Dina Geersing, geb. Peize, 06-03-1857
            d.v. Roelof Geersing en Grietien Koops,
            zie genealogie Geersing.
Kinderen :
1. Willemtje Belga, geb. Roden, 04-02-1880                            36
2. Jantje Belga, geb. Roden, 14-03-1881                                 37
3. Derkje Belga, geb. Peize, 07-09-1885                                 38

Egbert Geerts Belga overleed te Roden op 28-05-1937.
Imke Borgers overleed te Roden op 25-01-1938.

18
Derkien Belga, geb. Roderwolde, 09-09-1840
d.v. Hinderikus Belga en Hindrikien Jannes Snijder  (8)
Zij trouwde te Peize op 06-05-1861 met :
Willem Brink, geb. Peize, 01-01-1832
z.v. Jan Willems Brink en Janke Jacobs Reiber
        en sedert 23-04-1860 weduwnaar van :
        Gezina Antonia Quirina Boss, geb. 24-07-1829 te Noordbroek.
        Willem Brink was een broer van :
        Wubbegien Brink, geb.te Peize, 22-03-1838
        d.d. 11-03-1865 te Roden getrouwd met :
        Hilbrand Jannes Smit, geb. te Roden, 06-08-1834
        z.v.  Jannes Jans Smit en Aaffien Berends Brink,
        zie genealogie Brink.

Derkien Belga overleed te Peize op 09-12-1918.
Willem Brink overleed te Peize op 02-08-1890.

19
Geessien Belga, geb. Roderwolde, 26-02-1844
d.v. Hinderikus Belga en Hindrikien Jannes Snijder  (8)
Zij trouwde te Peize op 11-05-1867 met :
Roelof Bathoorn, geb. Peize, 09-07-1843
z.v. Derk Bathoorn en Trientien Jans Kregel
(bij zijn geboorte werd hij ingeschreven als : Roelef Bathoren)
    Hun zoon :
        Derk Bathoorn, geb. Peize, 05-05-1868
        trouwde te Peize op 10-05-1893 met :
        Jantien Berends Brink, geb. Lieveren, 18-02-1867
        d.v. Berend Jans Brink en Lammegien Kruims,
        zie genealogie Brink
            Jantien Berends Brink was een zuster van :
            Hinderkien Berends Brink, zie hieronder
     en hun zoon :
        Hinderikus Bathoorn, geb. Peize, 23-11-1870
        trouwde te Roden op 09-05-1896 met :
        Hinderkien Berends Brink, geb. Lieveren, 29-07-1870
        d.v. Berend Jans Brink en Lammegien Kruims,
        zie genealogie Brink
            Hinderkien Berends Brink was een zuster van :
            Jantien Berends Brink, zie hierboven.
   
Geessien Belga overleed te Peize op 08-06-1893.
Roelof Bathoorn overleed te Peize op 06-08-1918.

20
Jan Belga, geb. Roderwolde,  22-12-1846
z.v. Hinderikus Belga en Hindrikien Jannes Snijder  (8)
Hij trouwde te Peize op 27-04-1867 met :
Berendina Ansing, geb. Peize, 29-07-1844
d.v. Berend Popkes Ansing en Trientje Jacobs Holt
        en een zuster van :
        Poppe Ansing, geb. 18-12-1831
        d.d. 06-04-1867 te Peize getrouwd met :
        Trientien Doedens, geb. 28-02-1843,
       
d.v. Jan Barelds Doedens en Jantien Koops Wever,
        zie genealogie Doedens.
Kinderen :
1. Hinderikus Belga, geb. Peize, 03-12-1867                           39
2. Berend Belga, geb.Peize, 02-12-1869                                 40
3. Trientje Belga, geb. Peize, 16-06-1882                                41
4. Hendrikje Belga, geb. Peize, 01-12-1885                             42

Jan Belga overleed te Peize op 25-12-1930.
Berendina Ansing overleed te Peize op 17-07-1925.

21
Albertien Belga, geb. Peize, 29-08-1853
d.v. Hinderikus Belga en Hindrikien Jannes Snijder  (8)
Zij trouwde te Peize op 27-06-1874 met :
Jan Boerema, geb. Peize, 05-06-1852
z.v. Jannes Boerema en Egbertien Dekker


                                         5e generatie

22
Willemtien Belga
, geb. Roden, 30-07-1871
d.v. Jan Geerts Belga en Janna Koops  (12)
Zij trouwde te Roden op 01-10-1892 met :
Eite Rozema, geb. Roden, 19-07-1867
z.v. Sjoerd Rozema en Tjetske Ottens,
zie genealogie Ottens.
    Hun dochter :
        Grietje Rozema, geb. Peize, 25-09-1901
        trouwde te Peize op 17-03-1928 met :
        Hendrik Buring, geb. Foxwolde, 13-01-1901
        z.v. Albert Buring en Grietje Veenstra,
        zie genealogie Buring
    en hun dochter :
        Geertje Rozema, geb. Peize, 21-07-1906
        trouwde te Roden op 10-11-1928 met :
        Pieter Scheepstra, geb. Roderwolde, 11-07-1904
        z.v. Tjerk Scheepstra en Annechien van der Heide,
        zie genealogie Scheepstra.
        N.B.
        Eite Rozema is een broer van :
            Andries Rozema, geb. Foxwolde, 16-11-1864
            d.d. 02-06-1888 te Roden getrouwd met :
            Geessien Geerds Geersing, geb. Roden, 30-09-1864
            d.v. Geert Geersing en Elsien Klaassens,
            zie genealogie Geersing.

Willemtien Belga overleed te Eelde 30-01-1942.
Eite Rozema overleed re Eelde op 10-11-1943.

23
Grietje Belga
, geb. Roden, 01-08-1873
d.v. Jan Geerts Belga en Janna Koops  (12)
Overleden te Roderwolde op 07-03-1888.

24
Geertje Belga, geb. Roden, 03-08-1875
d.v. Jan Geerts Belga en Janna Koops  (12)
Zij trouwde te Roden op 11-05-1901 met :
Luink Luinge, geb Peize, 08-01-1876
z.v. Albert Luinge en Hinderkien Krans
    Hun dochter :
        Hinderkien Luinge, geb. Roderwolde, 27-11-1905
        trouwde te Roden op 03-09-1927 met :
        Berend Bathoorn, geb. Lieveren, 17-04-1912
        z.v. Hinderikus Bathoorn en Hinderkien Brink,
        zie genealogie Brink
    en hun kleinzoon :
        Luink Luinge, geb. Roderwolde, 14-02-1927
        (z.v. Albert Luinge en Antje Brink)
        trouwde te Roden op 07-05-1953 met :
        Trientje Hagenauw, geb. Leut.wolde, 17-04-1932
        d.v. Gerrit Hagenauw en Lammegien Boer,
        zie genealogie Hagen(o)auw
     en :

        Eite Luinge
, geb. Leutingewolde, 20-10-1928
        trouwde te Peize op 19-10-1957 met :
        Zwaantje Geersing, geb. Peize, 13-03-1934
        d.v. Harm Geersing en Geessien Busscher  (142)
        zie genealogie Geersing
     en hun kleindochter :
   
    Annechien Geertje Luinge, geb. Roderwolde, 22-01-1936
        d.v. Albert Luinge en Antje Brink
       
trouwde te Roden op 23-06-1956 met :
        Johannes Buring, geb. Roden, 24-03-1933
        z.v. Albert Buring en Jantje Cloo,
        zie genealogie Buring.
   
Geertje Belga overleed op 15-07-1968.
Luink Luinge overleed op 21-02-1965.

25
Geert Belga, geb. Roden, 28-09-1877
z.v. Jan Geerts Belga en Janna Koops  (12)
Hij trouwde te Roden op14-05-1910 met :
Willemtien Lubbers, geb. Foxwolde, 01-04-1885
d.v. Lammert Lubbers en Engelina Raven,
zie genealogie Lubbers.
Kinderen :
1. Jan Belga, geb. Roderwolde, 16-03-1911
    Hij trouwde met :
    Gezina ter Steege, geb. Roderwolde, 28-09-1916
    d.v. Sijmen ter Steege en Jantje Buring,
    zie genealogie Buring.
    Zij kregen geen kinderen.
    Jan Belga overleed te Foxwolde op 10-11-1968.
    Gezina ter Steege overleed te Assen op 21-11-2007.
2. Lammert Belga, geb. Roderwolde, 07-04-1912
    Hij trouwde te Roden op 20-05-1950 met :
    Fennechien Emmens, geb. Foxwolde, 11-11-1921
    d.v. Pieter Emmens en Annechien Huberts.
    Kinderen :
    1. Geert Belga.
    Lammert Belga overleed te Roderwolde op 19-10-1962.
    Fennechien Emmens overleed te Groningen op 11-03-1999.
3. Eite Belga, geb. Roderwolde, 10-09-1913
    Hij trouwde te Eelde op 19-11-1938 met :
    Marchien Homan, geb. Vries, 17-08-1917
    Kinderen :
    1. Geert Belga
    2. Barellina Belga
    3. Willem Belga
    4. Annie Belga
    5. Abel Belga
    6. Jan Belga
    Eite Belga overleed te Eelde op 12-09-1985.
    Marchien Homan overleed te Zuidlaren op 18-01-2012.
4. Engelina Belga, geb. Roderwolde, 18-04-1916
    Zij trouwde Te Roden op 30-10-1936 met :
    Paulus van der Wijk, geboren te Roden, 02-09-1914
    z.v. Oebele van der Wijk en Eltien Luinge.
    Kinderen :
    1. Oebele van der Wijk
    2. Geert van der Wijk
    Paulus van der Wijk overleed te Peize op 29-11-1976.
    Engelina Belga overleed te Peize op 28-04-2015.
5. Luinge Belga, geb. Roderwolde, 21-08-1918
    Hij trouwde op 10-07-1943 te Roden met :
    Hendriktje Bathoorn, geb. Lieveren,  05-11-1921
    d.v. Jannes Bathoorn en Jantje Ananias
            en een zuster van :
            Ziena Bathoorn, geb. 29-02-1916,
            d.d. 17-06-1939 te Roden getrouwd met
:
            Engelinaart Lubbers, geb. 05-05-1915,
            z.v. Hindrik Lubbers en Geessien Brink,
            zie genealogie Lubbers.
    Kinderen :
    1. Willemtiene Belga
    2. Jannes Belga
    3. Geert Belga
    4. Jantje Belga
    Luinge Belga overleed te Groningen op 10-04-1995.
    Hendriktje Bathoorn overleed te Groningen op 30-08-2005.
6. Janna Belga, geb. Roderwolde, 29-12-1919
    Zij trouwde te Roden op 18-07-1942 met :
    Geert Birze, geb. Peize, 08-11-1915
    z.v. Albert Birze en Alberdina Venekamp.
    Kinderen :
    1. Albert Birze
    2. Willemtien Birze (overleden 10-10-1950)
    3. Geert Birze (overleden 01-08-1975)
    4. Willemtien Birze.
    Janna Belga overleed te Zuidlaren op 21-07-2005.  

Geert Belga overleed te Roderwolde op 27-08-1940.
Willemtien Lubbers overleed te Roderwolde op 22-03-1956.

26
Antje Belga, geb. Roderwolde, 16-05-1881
d.v. Jan Geerts Belga en Janna Koops  (12)
Zij trouwde te Roden op 12-05-1906 met :
Harm Koopman, geb. Westervelde, 12-07-1879
z.v. Jan Koopman en Sijke Jans Koning.

Antje Belga overleed te Foxwolde op 30-04-1958.
Harm Koopman overleed te Roderwolde op 26-10-1945.

27
Derkien Belga, geb. Roderwolde, 17-10-1886
d.v. Jan Geerts Belga en Janna Koops  (12)
Zij trouwde te Roden op 19-06-1909 met :
Eene Douwes, geb. Peize, 05-06-1882
z.v. Hendrik Douwes en Hinderkien Scheepstra,
zie genealogie Scheepstra.
        Eene Douwes was een broer van :
            Annechien Douwes, geb. Roden, 22-07-1875
            d.d. 01-06-1898 te Roden getrouwd met :
            Egbert Talens, geb. Roden, 01-03-1870
            z.v. Jan Talens en Geessien Boer,
            zie genealogie Talens.

28
Jan Belga, geb. Roderwolde, 07-06-1889
z.v. Jan Belga en Janna Koops (12)
Schipper van beroep.
Hij trouwde  te Roden op 12-05-1917 met :
Marchien Scheepstra, geb. Roden, 24-11-1890
d.v. Jan Scheepstra en Grietje Visser,
zie genealogie Scheepstra.
Kinderen :
1. Janna Belga, geb. Roderwolde, 26-09-1917
    Zij trouwde te Roden op 01-05-1937 met :
    Harmannus Doedens, geb. Fokswolde, 27-06-1914
    z.v. Hendrik Doedens en Ebeltje Visser,
    zie genealogie Doedens.
2. Grietje Belga, geb. Roderwolde, 13-01-1919
    Zij trouwde te Roden op 06-05-1939 met :
    Koop Meijer, geb.Foxwolde, 31-03-1912
    z.v. Engbert Meijer en Willemtien Doedens,
    zie genealogie Doedens.
3. Willemtien Belga, geb. Roderwolde, 15-09-1920
    Zij trouwde met Willem Uildriks.
    Dit gezin emigreerde naar Australi
.   
4. Hinderkien Belga, geb. Roderwolde, 25-02-1922
    Ongehuwd.
5. Jan Belga, geb. Roderwolde, 30-08-1924
    Hij trouwde met Freerkje Keizer.
    Jan Belga overleed op 02-04-1993.
6. Jans Belga, geb. Roderwolde, 05-08-1928
    Hij trouwde met Derkje Been.
    Jans overleed te Roden op 30-10-2005.
7. Geert Belga, geb. Roderwolde, 23-10-1930
    Hij trouwde met Gretha Bathoorn.

Jan Belga overl. Groningen, 19-08-1975.
Marchien Scheepstra overl. Roden, 16-06-1978.

29
Willemtien Geerts Belga
, geb. Roderwolde, 14-02-1871
d.v. Geert Geerts Belga en Kornelisje Vink (13)
Zij trouwde te Peize op 18-05-1895 met :
Derk Kregel, geb. Peize, 07-12-1867
z.v. Jan Kregel en Zina Ottens

Willemtien Belga overleed te Peize op 11-08-1937.
Derk Kregel overleed  te Peize op 02-10-1960.

30
Trientje Belga, geb. Peize, 31-01-1878
d.v. Geert Geerts Belga en Kornelisje Vink (13)
Zij trouwde te Peize op 27-05-1911 met :
Jan Kamps, geb. Peize, 30-10-1877
z.v. Jan Kamps en Jantien Been

Trientje Belga overleed te Peize op 06-03-1951.
Jan Kamps overleed te Peize op 16-05-1938.


31
Geert Belga, geb. Peize, 13-04-1882
z.v. Geert Geerts Belga en Kornelisje Vink (13)
Hij trouwde te Peize op 02-09-1911 met :
Ida Boelens, geb. Donderen, 23-06-1884
d.v. Geert Boelens en Aaltje Beukema
Kinderen :
1. Geert Belga, geb. Peize, 07-10-1912
    Hij trouwde met :
    Jacoba Venekamp, geb. Peize, 30-10-1927
    Kinderen :
    1.Ida Belga
    2.Cobie Belga
    3.Willem Belga
    4.Gerda Belga   
    Geert Belga overleed op 15-06-1977.
    Jacoba Venekamp overleed te Peize op 26-03-2014.
2. Geert Boele Belga, geb. Peize, 02-02-1914
3. Jan Belga, geb. Peize, 10-02-1915
4. Cornelis Belga, geb. Peioze, 07-10-1916
5. Aaltje Belga, geb. Peize, 10-12-1918
   Overleden te Peize op 21-02-1919, 9 weken oud.

Ida Boelens overleed te Peize op 28-05-1919.

Geert Belga hertrouwde te Peize op 27-05-1920 met :
Maaike de Vries, geb. Achtkarspelen, 29-03-1899
d.v. Antje de Vries.
Kinderen :
6. Aaltje Belga, geb. Peize, 21-02-1919
    Overleden te Peize op 21-02-1919.
7. Willemtinus Belga, geb. Peize, 10-01-1921
    Overleden te Peize op 20-01-1922, 1 jaar oud.
8. Willemtinus Belga, geb. Peize, 15-08-1922
9. Reinder Belga, geb. Peize, 17-02-1924
    Hij trouwde met :
    Willempje Venekamp.
    Kinderen uit dit huwelijk :
    1. Geert Belga, geb. omstreeks 1949
    2. Willem Belga, geb. Peize, 06-02-1951
        Hij trouwde met :
        Jantje Reina Zwiers, geb. Wildervank, 28-10-1951
        Kinderen :
        1. Reinder Hendrik Belga, geboren 14-01-1972
        2. Hendrik Belga, geboren 22-04-1974
        Willem Belga overleed op 31-07-2009.
    Dit huwelijk werd ontbonden.
    Willempje Venekamp hertrouwde met Hans Woltman.
    Reinder Belga hertrouwde met :
    Alberdina Maria Elizabeth Kamminga, geb. 09-01-1938
    Kinderen :
    3. Coby Belga, geb. Groningen, 04-09-1962
        Overleden te Groningen op 08-12-2005.
    4. Bobby Belga
    5. Chris Belga
    6. Johanna Belga
    7. Reinder Belga 
    Reinder Belga (sr.) overleed in 1987.
10. Maaike Belga, geb. Peize, 03-06-1925
    Zij trouwde te Peize op 28-11-1945 met :
    Jantienus Aalders, geb. Nw.Roden, 21-05-1923
    z.v. Jannes Aalders en Trientje Hummel.
    Kinderen (ondermeer) :
    1. Geert Aalders, geb. Roden, 21-05-1950
        Hij trouwde te Roden op 25-08-1972 met :
        Harmtiena Feikje Russchen, geb. Leek, 14-08-1948
        d.v. Jan Russchen en Henderkien Bakker. 
        Kinderen  :
        1. Ren Aalders
        2. Sabina Aalders   
        Harmtiena Feikje Russchen overleed te Roden, 04-04-2007.
     Jantienus Aalders overleed op 18-08-2010.
     Maaike Belga overleed op 19-08-2010.
11.Tjalda Belga, geb. Peize, 06-11-1926
     Zij trouwde met :
     Wietze Pakes.
     z.v. Albert Pakes en Lutske Boersma en een
     broer van Rense Pakes getrouwd met
     Bouktje Belga, zie hieronder.
     Kinderen :
     1. Albert Pakes, geb. 07-04-1947.
         Hij trouwde met :
         Hannie Wekema
         d.v. Roelof Wekema en Roelfina de Jong,
         zie genealogie W(i)ekema, onder nr. 363.
         Kinderen :
         1. Wietze Pakes
         2. Yvonne Pakes
         3. Linda Pakes
         Albert Pakes overleed op 29-06-2000.
     2. Maaike Pakes, geb. 14-02-1951
     Wietze Pakes overleed op 30-08-1977.
     Tjalda Belga overleed op 22-02-2004.
12.Bouktje Belga, geb. Peize, 08-06-1928
     Zij trouwde met :
     Rense Pakes, geb. 18-06-1924
     z.v. Albert Pakes en Lutske Boersma en een
     broer van Wietze Pakes getrouwd met
     Tjalda Belga, zie hierboven.
     Kinderen :
     1.Albert Pakes, geb. 14-06-1953
     2.Geert Pakes, geb. 01-10-1959
     3.Maya Pakes, geb. 18-06-1966
     Rense Pakes overleed op 03-02-1986.
13.Derk Belga, geb. Peize, 05-02-1930
     Hij trouwde met :
     Antje Mekkering, geb. Groningen, 28-12-1934
     Kinderen :
     1.Geert Belga, geb. 19-01-1958
       Geert overleed op 18-06-2013.
     2.Catharina Belga, geb. 11-05-1959
        Kinderen :
        1. Albertien v.d.Kaap, geb. 12-09-1990
     3.Hendrik Belga, 25-04-1961
        Hij woont samen met :
        Violetta ...
        Kinderen :
        1.Christiaan Scheringa
        2.Christina Scheringa
     4.Jentje Belga, geb. 18-10-1968
        Zij trouwde op 23-08-1991 te Vries met :
        Hendrikus Ananias, geb. Anloo, 08-05-1968
        Kinderen :
        1. Antje Hillegien Ananias, geb. 03-07-1993
        2. Melanie Ananias, geb. 07-03-1996
        3. Albert Derk Ananias, geb. 20-03-2001
     Antje Mekkering overleed te Vries op 29-07-2006.
     Derk Belga overleed te Groningen op 21-11-2009.
14.Heinze Belga, geb. Peize, 27-12-1931
     Hij trouwde op 30-03-1957 met :
     Martje Roorda, geb. Groningen, 30-10-1932
     Kinderen :
     1. Jacob Geert Belga, geb. Groningen, 16-09-1957
         Hij trouwde op 29-04-1983 met :
         Margaretha Brakkee, geb. Utrecht, 25-11-1956
         Kinderen :
         1. Bjorn Heinze Belga, geb. Groningen, 22-07-1985
         2. Claudia Martha Belga, geb. Groningen, 18-12-1987
     2. Gerard Belga, geb. Groningen, 27-02-1963
     Heinze Belga overleed te Peize op 25-09-2013.
15.Tjeerd Jan Belga, geb. Peize, 03-02-1937
     Hij trouwde met :
     Klaasje van der Veen, geb. te Enschede, 17-06-1943.
     Kinderen :
     1. Ronald Belga, geboren op 01-06-1973
         Hij trouwde met :
         Sandra Homrighausen, geb. Enschede, 12-09-1974
         Kinderen :
         1.Niek Belga, geb. te Enschede, 09-06-2002
         2.Koen Belga, geb. te Enschede, 15-02-2005
     2. Erwin Belga, geboren op 01-06-1973
         Hij trouwde met :
         Ellen Caspers, geb. Enschede op 17-12-1968
         Kinderen :
         1.Dachel Belga, geb. te Enschede op 27-02-1999
         2.Bryonne Belga, geb. te Enschede op 25-06-2003

16.Anne Belga, geb. Peize, 09-06-1938
    Overleden in 2005.

Geert Belga overleed op 23-08-1969.
Maaike de Vries overleed op 11-09-1961.

32
Geert Belga, geb. Roden, 05-05-1883
z.v. Abel Belga en Roelfien Douwes (16)

33
Anna Belga, geb. Roden, 16-04-1885 
d.v. Abel Belga en Roelfien Douwes (16)
Zij trouwde te Roden op 17-08-1907 met :
Arend Smit, geb. Aduard in 1882
z.v. Hindrik Smit en Martje Pompstra

34
Willemtien Belga, geb. Roden, 20-09-1886
d.v. Abel Belga en Roelfien Douwes (16)
Zij trouwde te Roden op 10-05-1913 met :
Willem Tolner, geb. Peize, 21-09-1885
z.v. Jan Tolner en Harmtien Hagenauw,
zie genealogie Hagen(o)auw.

Willemtien Belga overleed te Roden op 20-08-1913.

35
Berendina Belga, geb. Lieveren, 28-05-1894
d.v. Abel Belga en Roelfien Douwes (16)
Zij trouwde te Roden op 30-04-1914 met :
Jakob de Jong, geb. Leek, 24-03-1868
z.v. Benne de Jong en Fenje Hummel
        en sedert 24-03-1910 weduwnaar van :
        Grietje Jakobs, geb. Leek, 12-10-1871
        d.v. Jan Jakobs en Roelina van der Schaaf.

Berendina Belga overleed te Leutingewolde op 26-07-1919.
Het gezin De Jong vertrok op 29-04-1924 naar Zuidlaren.

36
Willemtje Belga, geb. Roden, 04-02-1880
d.v. Egbert Geerts Belga en Imke Borgers (17)
Zij trouwde te Roden op 26-11-1904 met :
Klaas Hof, geb. Leek, 23-03-1881
z.v. Marten Hof en Martje van der Velde.
Kinderen :
1. Imke Hof, geboren te Roden, 08-11-1907
2. Egbert Hof, geboren te Foxwolde, 15-08-1909
3. Hendrik Hof, geboren te Foxwolde, 23-11-1911
4. Jan Hof, geboren te Foxwolde, 12-06-1914
5. Marten Hof, geboren te Foxwolde, 24-03-1916
6. Roelof Hof, geboren te Roden, 31-01-1920
7. Derk Hof, geboren te Leutingewolde, 13-07-1922

Willemtje Belga overleed op 10-07-1961.
Klaas Hof overleed te Groningen op 24-08-1929.

37
Jantje Belga, geb. Roden, 14-03-1881 
d.v. Egbert Geerts Belga en Imke Borgers (17)
Zij trouwde te Roden op 12-05-1906 met :
Egbert van Zonneveld, geb. Roderveld, 21-07-1881
z.v. Roelf van Zonneveld en Grietien Roede
en een broer van :
Roelof van Zonneveld getrouwd met :
Geessien Zuurt, zie genealogie Suurd, onder nr. 168
en een broer van :
Truida van Zonneveld getrouwd met :
Tjebbel Zuurt, zie genealogie Suurd, onder nr. 169
Kinderen :
1.
Roelof van Zonneveld, geb. Leut.wolde, 26-01-1907
    Hij trouwde met :
    Annechien Bloem.
2. Egbert van Zonneveld, geb. Leut.wolde, 08-06-1909
    Hij trouwde te Roden op 25-11-1933 met :
    Hendriktje Stoffers, geboren te Zuidhorn, 07-04-1912
    Kinderen :
        1. Egbert van Zonneveld, geboren te Nietap, 15-10-1934
            Hij trouwde in 1958 met :
            Erika Wagner, geb. Krumesse (Dld), 08-01-1934
            Erika Wagner overleed in 2002.
        2. Klaas van Zonneveld, geboren te Nietap, 04-07-1937
            Hij trouwde met :
            Hillechien Drent, geboren op 21-02-1942
            Kinderen :
                1. Katharina Henriette van Zonneveld,
                    geb. Scheemda, 17-11-1965
                2. Egbert Jan Wichert van Zonneveld,
                    geb. Scheemda, 27-04-1969.
        3. Jan van Zonneveld, geboren te Nietap, 21-05-1941
            Hij trouwde met :
            Jantje de Weerd.
        4. Alex van Zonneveld, geboren te Nietap, 18-09-1945
            Hij trouwde met :
            Greetje Westerling.
            Kinderen :
                1. Rianne van Zonneveld
                2. Jurjen van Zonneveld
3. Grietje van Zonneveld, geb. Foxwolde, 19-10-1913
    Zij trouwde te Roden in 1940 met :
    Berend Luinge, geboren Roderwolde, 06-01-1910
    zoon van Luink Luinge en Geertje Belga.
    Kinderen :
        1. Luink Luinge
        2. Egbert Luinge
    Grietje van Zonneveld overleed op 04-03-2008.
    Berend Luinge overleed op 04-03-2008.
4. Imke van Zonneveld, geb. Foxwolde, 08-02-1919
    Zij trouwde te Roden op 19-07-1941 met :
    Jan Huizing, geboren te Roderveld, 24-09-1913
    zoon van Lammert Huizing en Jantje Aalders
    Kinderen :
        1. Jantje Jetske Huizing, geboren te Foxwolde, 24-01-1942
        2. JantIna Huizing, geboren te Foxwolde, 03-04-1943
        3. Jetske Lammertina Huizing, geboren te Nietap, 04-08-1945
        4. Egbertha Huizing, geboren te Nietap, 19-11-1949
        5. Lammert Jan Huizing, geboren te Nietap, 06-03-1955
    Imke van Zonneveld overleed te Zuidhorn op 14-01-2005.
    Jan Huizing overleed te Nietap op 05-03-2007.
5. Sijke van Zonneveld, geb. Foxwolde, 28-10-1923

38
Derkje Belga, geb. Peize, 07-09-1885 
d.v. Egbert Geerts Belga en Imke Borgers (17)
Zij trouwde te Roden op 04-05-1907 met :
Pieter Postema, geb. Roden, 14-03-1885
z.v. Hindrik Postema en Froukien Vogelzang.
Kinderen :
1. Hindrik Postema, geboren te Leutingewolde, 29-08-1907
2. Imke Postema, geboren te Foxwolde, 12-08-1910
3. Egbert Postema, geboren te Foxwolde, 26-08-1915
4. Jan Postema, geboren te Foxwolde, 03-07-1918
5. Froukien Postema, geboren te Foxwolde, 27-04-1921

Derkje Belga overleed op 06-05-1962.
Pieter Postema overleed op 27-03-1966.

39
Hinderikus Belga, geb. Peize, 03-12-1867
z.v. Jan Belga en Berendina Ansing (20)
Ongehuwd overleden te Peize op 31-08-1895.

40
Berend Belga, geb.Peize, 02-12-1869 
z.v. Jan Belga en Berendina Ansing (20)
Ongehuwd overleden te Peize op 19-11-1889.

41
Trientje Belga, geb. Peize, 16-06-1882
d.v. Jan Belga en Berendina Ansing (20)
Ongehuwd overleden te Roden op 14-02-1946.

42
Hendrikje Belga, geb. Peize, 01-12-1885
d.v. Jan Belga en Berendina Ansing (20)
Hij trouwde te Roden op 05-05-1909 met :
Jan Sluiter, geb. Leutingewolde, 18-07-1885
z.v. Jan Sluiter en Geessien Poutsma

Jan Sluiter overleed op 29-08-1963.
Hendrikje Belga overleed op 14-03-1967.                               - - - - - - - -

Email :

    Wordt u en uw eventuele partner al in de website genoemd.
    Zijn uw broers, zusters en uw evt. kinderen al genoemd en zijn die
    ook al weer gehuwd.
    Zijn familieleden van u overleden en is hun overl.datum nog niet vermeld.

    Graag bericht aan :
   

   
HDoedens03@hetnet.nl