Naar : Index GenealogieŽn                       Familie Boering
 De families Boering, Boeringa, Buiring, Buiringe, Buring, Buringa en Buringe, hebben
 waarschijnlijk alle dezelfde stamvader : Jan Buiringe, ook voorkomende als Jan Boeringe.

 Daar mijn familie slechts gerelateerd is aan de families Boering en Buring, vermeld ik in
 deze website alleen die families.


                  De stamboom  Boering  wordt geopend met :


Jan Buiringe, ook wel Jan Boeringe
Zijn kinderen waren :
1. Roelof Buiringe
    Hij trouwde met Jantien Jannes.
    Kinderen :
    1. Jan Roelofs Boering, geb. omstreeks 1725
    2. Trijntien Roelofs Buiringe, gedoopt te Vries, 08-01-1730
    3. Egbertje Roelfs Boering, geb. Winde, 24-02-1732
                                               gedoopt te Vries, 29-02-1732               zie onder 1
    4. Grietje Roelfs Buiringe, gedoopt te Vries 16-05-1734

    Roelof Buiringe hertrouwde na 1734 met Gezien Arends.
    Uit Roelofs Buiringes 2e huwelijk werden geboren :

    5. Hindrik Roelfs Buiringe, gedoopt te Vries 22-12-1743
    6. Geertje Roelfs Buiringe, gedoopt te Vries, 11-12-1746
    7. Arend Roelfs Buiringe, gedoopt te Vries, 30-11-1749
    8. Jantje Roelfs Buiringe, gedoopt te Vries, 05-05-1754
2. Egbert Boeringe
    Hij trouwde met Hendrikien Hendriks
    Kinderen :
    1. Jan Egberts Boering, gedoopt te Vries, 22-01-1747.
3. Hindrik Boeringe
    Hij trouwde met Annechien Alberts
    Kinderen :
    1. Jantien Hindriks Boering
        Zij trouwde met Hindriks Jans Smit
        en in een 2e huwelijk met :
        Steven Alberts.
        Jantien Boering overl. te Peize op 19-06-1816, 70 jaar oud.
    2. Egberdina Hindriks Boeringe

4. Geertien Boering


1.
Egbertje Roelfs Boering, geb. Winde, 24-02-1732
                                        gedoopt te Vries, 29-02-1732
d.v. Roelof Buiringe en Jantien Jannes
Zij trouwde te Norg op 01-06-1755 met :
Geert Jans.
Kinderen uit dit huwelijk zijn :
1. Jan Geerts, geb. Norg, 22-08-1756                                                   2
2. Roelf Geerts, geb. Norg, 20-05-1758                                                 3
3. Grietien Geerts, geb. Norg 25-05-1760                                              4
4. HendrikGeerts, geb. Norg, 13-11-1763                                              5
5. Egbert Geerts, geb. Norg, 08-06-1766                                              6
6. Jantje Geerts, geb. Norg, 19-04-1769                                                7
7. Aaltien Geerts, geb. Norg, 30-05-1773                                               8

Egbertje Roelofs Boering overleed te Norg op 05-06-1788.
Geert Jans overleed te Norg op 01-02-1804.

De kinderen kregen de naam Boering.

2.
Jan Geerts Boering, geb. Norg, 22-08-1756
z.v. Geert Jans en Egbertje Roelfs Boering  (1)
Hij trouwde te Norg op 22-08-1756 met :
Elisabeth Coenraads, verder onbekend.
Kinderen :
1. Egbertje Boering, geb. Norg, 10-04-1791                                            9
2. Maria Boering, geb. Norg, 06-01-1793                                                10
3. Maria Boering, geb. Norg, 04-05-1794                                                11

Elisabeth Coenraads overl. te Norg op 17-05-1794
(waarschijnlijk in het kraambed van haar 3e kind).
Jan Geerts Boering overleed te Norg op 30-05-1821.

3.
Roelf Geerts Boering, geb. Norg, 20-05-1758
z.v. Geert Jans en Egbertje Roelfs Boering  (1)
Ongehuwd overleden te Norg op 14-01-1820.

4.
Grietien Geerts Boering, geb. Norg, 17-05-1760
d.v. Geert Jans en Egbertje Roelfs Boering  (1)
Ongehuwd overleden te Eelde op 26-05-1840.

5.
Hendrik Geerts Boering, geb. Norg, 16-11-1763
z.v. Geert Jans en Egbertje Roelfs Boering  (1)
Landbouwer van beroep.
Hij trouwde omstr. 1801 met :
Margjen Teunis, geb. Roderwolde, 30-06-1776
Later ook voorkomende als Margjen Tonnis
d.v. Tonnis Tonnis en Jeichien Jans
Kinderen :
1. Geert Boering, geb. Norg, 07-04-1802                                                12
2. Jaigjen Boering, geb. Norg, 09-11-1803                                              13
3. Geert Boering, geb. Norg, 13-04-1806                                                14
4. Teunis Boering, geb. Norg, 31-07-1808                                              15
5. Jan Boering, geb. Norg, 03-03-1811                                                   16
6. Egbertje Boering, geb. Norg, 24-01-1814                                            17
7. Roelf Boering, geb. Norg, 10-01-1818                                                 18
8. Hendrik Boering, geb. Norg, 12-12-1821                                             19

Hendrik Geerts Boering overl. te Norg op 07-02-1826.
Margjen Teunis overl. te Norg op 21-12-1825.

6.
Egbert Geerts Boering, geb. Norg, 08-06-1766
z.v. Geert Jans en Egbertje Roelfs Boering (1)
Schaapherder van beroep.
Hij trouwde te Norg op 11-05-1800 met :
Jantje Harms, geb. Bunne, 02-09-1774
d.v. Harm Jans en Albertje Geerts
Kinderen :
1. Geert Boering, geb. Norg, 22-09-1801                                              20
2. Albertien Boering, geb. Norg, 08-06-1803                                         21
3. Egbertien Boering, geb. Norg, 04-07-1805                                        22
4. Harm Boering, geb.Norg, 08-08-1812                                               23
5. Jan Boering, geb. Norg, 19-06-1814                                                 24
6. Jantje Boering, geb. Norg, 11-09-1816                                             25

Egbert Geerts Boering overl. Norg, 25-01-1838.
Jantje Harms overl. Norg, 28-08-1830.

7.
Jantje Geerts Boering, geb. Norg, 19-04-1769
d.v. Geert Jans en Egbertje Roelfs Boering (1)
Zij trouwde te Eelde op 11-05-1806 met :
Hendrik Jans Steenbergen, geb. 25-11-1764 te Eelde

Jantje Geerts Boering overl. Eelde, 30-08-1852.
Hendrik Jans Steenbergen overl. Eelde, 22-08-1838.

8.
Aaltien Geerts Boering, geb. Norg, 30-05-1773
d.v. Geert Jans en Egbertje Roelfs Boering  (1)
Zij trouwde te Norg op 06-05-1804 met :
Willem Geerts ter Borgch, geb. omstr. 1761

Aaltien Geerts Boering overl. Eelde, 29-08-1847.
Willem Geerts ter Borch overl. Eelde, 11-05-1806.

9.
Egbertje Jans Boering, geb. Norg, 10-04-1791
d.v. Jan Geerts Boering en Elisabeth Coenraads (2)
Zij trouwde te Leek op 03-05-1822 met :
Jakob Auwema, geb. Tolbert, 05-03-1800
z.v. Ake Harms Auwema.

Egbertje Jans Boering overl. Norg, 28-03-1868.
Jakob Auwema overl. Norg, 26-08-1889.

10.
Maria Jans Boering, geb. Norg,  06-01-1793
d.v. Jan Geerts Boering en Elisabeth Coenraads (2)
Overleden te Norg vůůr 04-05-1794.

11.
Maria Jans Boering, geb. Norg,  04-05-1794
d.v. Jan Geerts Boering en Elisabeth Coenraads (2)
Zij trouwde te Eelde op 11-05-1820 met :
Berend Stevens Brink, geb. Peize, 06-06-1796
z.v. Steven Brink en Trientje Lutjens.

Maria Jans Boering overl. Eelderwolde, 22-02-1870.
Berend Stevens Brink overl. Eelde, 19-04-1850.

12.
Geert Hendriks Boering, geb. Norg, 07-04-1802
z.v. Hendrik Geerts Boering en Margjen Teunis  (5)
Kort na de geboorte overleden.

13.
Jaigjen Hendriks Boering, geb. Norg, 09-11-1803
(Ook voorkomende als Jeichien Boering)
d.v. Hendrik Geerts Boering en Margjen Teunis  (5)
Zij trouwde te Eelde op 11-09-1831 met :
Harm Willem Aaldring, geb. Eelde, 11-02-1811
z.v. Jan Willem Berends Aaldring en Marijke Lammerts.

Jaigjen Hendriks Boering overl. Eelde, 24-05-1889.
Harm Willem Aaldring overl. Eelde, 16-08-1873.

14.
Geert Hendriks Boering, geb. Norg, 13-04-1806
z.v. Hendrik Geerts Boering en Margjen Teunis  (5)
Hij trouwde te Eelde op 06-05-1837 met :
Egbertien Staats, geb. Eelde, 06-10-1811
d.v. Harm Jans Staats en Jantien Roelofs
        en een zuster van :
        Jan Harms Staats, getrouwd met :
        Egbertje Boering, zie onder 17.
Kinderen :
1. Hendrik Boering, geb. Eelde, 09-07-1838                                       26
2. Harm Boering, geb. Eelde, 22-12-1839                                          27
3. Teunis Boering, geb. Eelde, 07-11-1841                                        28
4. Jan Boering, geb. Eelde, 29-09-1843                                             29
5. Jantien Boering, geb. Eelde, 03-10-1846                                        30
6. Roelf Boering, geb. Eelde, 13-03-1855                                           31

Geert Hendriks Boering overl. Assen, 13-11-1866.
Egbertien Staats overl. Assen, 22-10-1891.

15.
Teunis Hendriks Boering, geb.  Norg, 31-07-1808
z.v. Hendrik Geerts Boering en Margjen Teunis  (5)
Hij trouwde te Eelde op 18-10-1832 met :
Janna van Rhee, geb. Zuidlaren, 30-01-1809
d.v. Jan Jans van Rhee en Jacobje Jans.
Kinderen :
1. Hendrik Boering, geb. Eelde, 05-06-1833                                        32
2. Jantien Boering, geb. Vries, 11-04-1836                                          33
3. Jan Boering, geb. Assen, 29-12-1839                                             34
4. Margien Boering, geb. Assen, 26-06-1849                                       35

Teunis Hendriks Boering overl. Assen, 11-04-1873.
Janna van Rhee overl. Assen, 27-01-1894.

16.
Jan Hendriks Boering, geb. Norg, 03-03-1811
z.v. Hendrik Geerts Boering en Margjen Teunis  (5)
Hij trouwde (waarschijnlijk te Scherpenzeel) met :
Cornelia Vlaanderen, geb. Scherpenzeel, 03-08-1820
Kinderen :
1. Wilhelmina Maria Boering, geb. Baarn, 05-04-1844                          36
2. Jacob Boering, geb. Baarn, 24-02-1846                                           37 
3. Maria Boering, geb. Baarn, 02-10-1848                                           38
4. Hendrik Boering, geb. Baarn, 19-09-1849                                        39
5. Jansje Boering, geb. Baarn, 15-05-1852                                         40
6. Johanna Boering, geb. Baarn, 16-06-1855                                       41
7. Geertruida Boering, geb. Baarn, 26-09-1856                                    42
8. Cornelis Boering, geb. Baarn, 24-09-1857                                       43
9. Egberdina Boering, geb. Baarn, 16-10-1858                                    44
10. Jan Boering, geb. Baarn, 06-11-1859                                            45
11. Cornelia Boering, geb. Baarn, 12-03-1862                                     46

Jan Hendriks Boering overl. Baarn, 08-07-1870.
Cornelia Vlaanderen overl. Baarn, 12-06-1870.

17.
Egbertje Hendriks Boering, geb. Norg, 24-01-1814
d.v. Hendrik Geerts Boering en Margjen Teunis  (5)
Zij trouwde te Eelde op 09-11-1839 met :
Jan Harms Staats, geb. Eelde, 17-07-1803
z.v. Harm Jans Staats en Jantien Roelofs
        en een broer van :
        Egbertien Staats, getrouwd met :
        Geert Boering, zie onder 14.

Egbertje Hendriks Boering overl. Eelde, 19-07-1840.

Jan Harms Staats hertrouwde te Eelde op 04-05-1844 met :
Aaltje Bakker, geboren te Haren in 1817
d.v. Jacob Bakker en Helena Emsing en
weduwe van Jan Boer.

Jan Harms Staats overl. Eelde, 22-12-1846.

18.
Roelf Hendriks Boering, geb. Norg, 10-01-1818
z.v. Hendrik Geerts Boering en Margjen Teunis  (5)
Verder onbekend.

19.
Hendrik Hendriks Boering, geb. Norg, 12-12-1821
z.v. Hendrik Geerts Boering en Margjen Teunis  (5)
Overleden te Norg op 30-05-1822.

20.
Geert Egberts Boering, geb. Norg, 22-09-1801
z.v. Egbert Geerts Boering en Jantje Harms  (6)
Hij trouwde te Norg op 15-05-1835 met :
Jantje Jans Ottens, geb. Peize, 02-11-1806
d.v. Jan Ottens en Tjitske Hindriks van der Veen,
zie genealogie
Ottens.
Kinderen :
1. Egbert Boering, geb. Norg, 23-07-1836                                           47
2. Jan Boering, geb. Norg, 26-01-1839                                                48
3. Harm Boering, geb. Norg, 13-01-1842                                             49

Jantje Jans Ottens overl. Norg. 24-10-1849.

Geert Egberts Boering hertr. te Norg op 14-03-1857 met :
Hindrikje Brink, geb. Roden, 20-01-1814
d.v. Hindrik Jans Brink en Jantje Tonnis
    en weduwe van :
    Jan Willem Uiterwijk, geb. Winterwijk, 07-06-1806,
    z.v. Jan Uiterwijk en Johanna Hendrika Harmzen.

Hindrikje Brink overl. Norg, 26-09-1884.
Geert Egberts Boering overl. Norg, 17-08-1889.

21.
Albertien Egberts Boering, geb. Norg, 08-06-1803
d.v. Egbert Geerts Boering en Jantje Harms  (6)
Ongehuwd overleden te Norg op 13-03-1845.

22.
Egbertje Egberts Boering, geb. Norg, 04-07-1805
d.v. Egbert Geerts Boering en Jantje Harms  (6)
Ongehuwd overleden te Norg op 25-01-1878.

23.
Harm Egberts Boering, geb. Norg, 07-08-1811
z.v. Egbert Geerts Boering en Jantje Harms  (6)
Hij trouwde te Roden op 06-05-1841 met :
Jantje Jannes Kuiper, geb. Roden, 19-01-1814
(eerder voorkomende als Jantje Swiers)
d.v. Jannes Swiers en Antje Ipes Haijema,
zie genealogie
Boer.
Kinderen :
1. Jantje Harms Boering, geb. Norg, 19-01-1842                                  50
2. Antje Harms Boering, geb. Norg, 18-08-1844                                   51
3. Egbertje Harms Boering, geb. Norg, 14-12-1846                               52
4. Margien Harms Boering, geb. Norg, 13-08-1851                               53

Harm Egberts Boering overl. Norg, 13-02-1868.
Jantje Jannes Kuiper overl. Norg, 15-03-1861.

24.
Jan Egberts Boering, geb. Norg, 19-06-1814
z.v. Egbert Geerts Boering en Jantje Harms  (6)
Ongehuwd overl. Norg, 28-12-1863.

25.
Jantje Egberts Boering, geb. Norg, 11-09-1816
d.v. Egbert Geerts Boering en Jantje Harms  (6)
Ongehuwd overl. Norg, 11-11-1847.

26.
Hendrik Geerts Boering, geb. Eelde, 09-07-1838
z.v. Geert Hendriks Boering en Egbertien Staats  (14)
Hij trouwde te Assen op 27-12-1876 met :
Geesien Ruiter, geb. Hoogezand, 06-09-1841
d.v. Jan Jacobs Ruiter en Annegien Jans de Graaf.
Kinderen :
1. Annechien Boering, geb. Anloo, 28-11-1878                                    54
2. Geert Boering, geb. Assen, 01-08-1882                                           55

Hindrik Geerts Boering overl. Assen, 09-07-1917.
Geesien Ruiter overl. Stadskanaal, 01-04-1909.

27.
Harm Geerts Boering, geb. Eelde, 22-12-1839
z.v. Geert Hendriks Boering en Egbertien Staats  (14)
Hij trouwde te Assen op 02-05-1869 met :
Geesje van Ankorven, geb. Dwingeloo, 14-04-1843
d.v. Jan Tiems van Ankorven en Marchien Gerriets Kuik
en sedert 043-05-1867 weduwe van Roelof Pieters Blauw.
        Geesje is een zuster van :
        Tieme van Ankorven, getrouwd met :
        Jantien Boering, zie onder 30.
Kinderen :
1. Egbertien Boering, geb. Assen, 09-03-1870                                     56
2. Margien Boering, geb. Assen, 24-04-1873                                       57
3. Jantje Boering, geb. Assen, 08-09-1876                                          58
4. Geertje Boering, geb. Assen, 16-10-1879                                        59
5. Jan Geerts Boering, geb. Beilen, 22-05-1883                                   60
6. Geert Jan Boering, geb. Beilen, 18-05-1889                                     61

Harm Geerts Boering overl. te Den Haag op 08-03-1918.
Geesje van Ankorven overl. te Den Haag op 12-01-1904.

28.
Teunis Geerts Boering, geb. Eelde, 07-11-1841
z.v. Geert Hendriks Boering en Egbertien Staats  (14)
Hij trouwde te Assen op 02-05-1869 met :
Jitske van den Berg, geb. Leek, 16-09-1844
d.v. Jurjen Sierts van den Berg en Aaltje Jans Hulsebos.
Kinderen :
1. Aaltje Boering, geb. Assen, 28-10-1870                                        62
2. Egberdina Boering, geb. Assen, 15-12-1874                                  63
3. Jurrie Boering, geb. Assen, 08-03-1880                                         64
4. Geert Boering, geb. Assen,  30-09-1883                                        65
 
Teunis Boering overl. Assen, 13-10-1916.
Jitske van den Berg overl. Assen, 16-07-1933.

29.
Jan Geerts Boering, geb. Eelde, 29-09-1843
z.v. Geert Hendriks Boering en Egbertien Staats  (14)
Ongehuwd overleden te Leeuwarden op 01-07-1865.


30.
Jantien Geerts Boering, geb. Eelde, 03-10-1846
d.v. Geert Hendriks Boering en Egbertien Staats  (14)
Zij trouwde te Assen op 13-05-1868 met :
Tieme van Ankorven, geb. Dwingeloo, 27-11-1836
z.v. Jan Tiems van Ankorven en Marchien Gerriets Kuik.
        Tieme is een broer van :
        Geesje van Ankorven, getrouwd met:
        Harm Boering, zie onder 27.

Jantien Geerts Boering overl. Utrecht, 24-02-1920.
Tieme van Ankorven overl. Zeist, 03-01-1914.

31.
Roelf Geerts Boering, geb. Eelde, 13-03-1855
z.v. Geert Hendriks Boering en Egbertien Staats  (14)
Ongehuwd overleden te Termunten op 10-06-1936.

32.
Hendrik Boering, geb. Eelde, 05-06-1833
z.v. Teunis Hendriks Boering en Janna van Rhee (15)
Ongehuwd overleden te Assen op 30-04-1892.

33.
Jantien Boering, geb. Vries, 11-04-1836
z.v. Teunis Hendriks Boering en Janna van Rhee (15)
Zij trouwde te Assen op 29-07-1857 met :
Johannes Boxma, geb. Smilde, 18-05-1831
z.v. IJsband Boxma en Grietje van der Veen.

Jantien Boering overl. Assen, 13-06-1906.
Johannes Boxma overl. Assen, 27-11-1911.

34.
Jan Boering, geb. Assen, 29-12-1839
z.v. Teunis Hendriks Boering en Janna van Rhee (15)
Hij trouwde te Assen op 24-11-1869 met :
Aaltien Rieske, geb. Vries, 11-10-1836
d.v. Jenne Harms Riekse en Grietien Hardenberg
Kinderen :
1. Teunis Boering, geb. Rolde, 14-05-1870                                     66
2. Jenne Boering, geb. Assen, 26-05-1871                                     67
3. Jan Boering, geb. Assen, 18-05-1874                                         68
4. Grietina Klasina Boering, geb. Assen, 22-04-1878                       69

Jan Boering overl. Assen, 21-11-1928.
Aaltje Rieske overl. Assen, 08-03-1929.

35.
Margien Boering, geb. Assen, 26-06-1849
d.v. Teunis Hendriks Boering en Janna van Rhee (15)
Zij trouwde te Assen op 20-10-1875 met :
IJsbrand Boxma, geb. Smilde, 17-12-1843
z.v. Jochem Boxma en Hillechien Jelles Witvoet

Margien Boering overl. Assen, 12-04-1922.
IJsbrand Boxma overl. Assen, 12-03-1916.

36.
Wilhelmina Maria Boering, geb. Baarn, 05-04-1844
d.v. Jan Hendriks Boering en Cornelia Vlaanderen  (16)
Zij trouwde met :
Izaak Wolvetang.
Wilhelmina Maria Boering hertrouwde te Amsterdam
op 27-06-1895 met :
Willem Bijl, weduwnaar van Adriana van Meenen.
Verdere gegevens ontbreken.

37.
Jacob Boering, geb. Baarn, 24-02-1846
z.v. Jan Hendriks Boering en Cornelia Vlaanderen  (16)
Hij trouwde te Soest op 04-05-1872 met :
Geertruida de Zoete, geb. Soest, 26-11-1848
Kinderen :
1 .Clara Boering, geb. Utrecht, 04-02-1873                                     70
2 .Cornelia Geertruida Boering, geb. Baarn, 16-03-1874                   71
3. Johanna Wilhelmina Boering, geb. Baarn, 13-06-1877                  72
4. Geertruida Boering, geb. Baarn, 17-10-1879                                73
5. Susanna Maria Mathilde Boering, geb. Baarn, 30-10-1881            74
6. Jacoba Elisabeth Boering, geb. Baarn, 06-08-1893                      75

Jacob Boering overl. Baarn, 01-07-1897.
Geertruida de Zoete overl. Baarn, 14-05-1924.

38.
Maria Boering, geb. Baarn, 02-10-1848
d.v. Jan Hendriks Boering en Cornelia Vlaanderen  (16)
Zij trouwde te Baarn op 07-11-1873 met :
Gerardus van Raauwendaal, geb. Soest, 23-05-1848

Maria Boering overl. Baarn, 22-09-1889.

Gerardus v.Raauwendaal hertrouwde met :
Bijtje Knaap, geb. Nijkerk, 10-02-1853
en daarna met :
Teunisje van Veldhuizen.
Verdere gegevens ontbreken.

Gerardus van Raauwendaal overl. Ede, 02-09-1932.

39.
Hendrik Boering, geb. Baarn, 19-09-1849
z.v. Jan Hendriks Boering en Cornelia Vlaanderen  (16)
Hij trouwde te Muiden op 18-05-1877 met :
Trijntje Willemijntje Sluiter, geb. Muiden, 27-02-1849
Kinderen :
1. Jannetje Boering, geb. Muiden, 25-01-1875                                76
2. Jan Boering, geb. Muiden, 22-03-1878                                       77
3. Gijsbertha Boering, geb. Muiden, 12-01-1881                             78
4. Cornelia Wilhelmina Boering, geb. Muiden, 05-12-1886               79
5. Alida Boering, geb. Muiden, 07-04-1889                                     80

Hendrik Boering overl. Muiden, 28-05-1914.
Trijntje Willemijntje Sluiter overl. Muiden, 08-10-1910.

40.
Jansje Boering, geb. Baarn, 15-05-1852  
d.v. Jan Hendriks Boering en Cornelia Vlaanderen  (16)
Kinderen :
1. Geesje Boering, geb. Assen, 18-05-1874                                 80 A
2. Cornelia Boering, geb. Soest, 20-12-1879                                80 B
    Zij kreeg bij huwelijk van haar moeder de
    naam : Cornelia Burgwal

Jansje Boering trouwde te Nijkerk op 01-08-1883 met :
Gerrit Burgwal, geboren te Nijkerk in 1856
z.v. Egbert Burgwal en Willemtje van den Brink
Kinderen :
3. Willemijntje Burgwal, geb. Baarn in 1885
    Zij trouwde te Soest op 16-02-1906 met :
    Cornelis van Esch, geb. Soest in 1878
    z.v. Johannes van Esch en Geritje Hornsveld
4. Jan Burgwal, geb. Baarn omstreeks 1888
    Hij trouwde te Baarn op 23-01-1914 met :
    Grietje  Verdonk, geb. Zaandijk in 1877
    d.v. Frans Verdonk en Maria Mulder
    Het huwelijk werd op 26-11-1941 door de rechtbank te Utrecht ontbonden
    en op 23-01-1942 te Baarn ingeschreven.
5. Elbert Burgwal, geb. omstreeks 1888
    Hij trouwde met :
    Adriana Cornelia Molhoek
    Elbert Burgwal overleed te Utrecht op 04-11-1940, 52 jr. oud.
    Hij was toen reeds weduwnaar van Adriana Cornelia Molhoek.

Jansje Boering overleed te Soest op 25-02-1890.

41.
Johanna Boering, geb. Baarn, 16-06-1855
d.v. Jan Hendriks Boering en Cornelia Vlaanderen  (16)
Overleden te Baarn op 12-10-1855.

42.
Geertruida Boering, geb. Baarn, 26-09-1856
d.v. Jan Hendriks Boering en Cornelia Vlaanderen  (16)
Zij trouwde te Amsterdam op 09-02-1881 met :
Andries Palfenier, geb. Amsterdam, 03-02-1857.

Geertruida Boering overl. Amsterdam, 23-06-1933.
Andries Palfenier overl. Amsterdam, 07-03-1929.

43.
Cornelis Boering, geb. Baarn, 24-09-1857
z.v. Jan Hendriks Boering en Cornelia Vlaanderen  (16)
Hij trouwde te Amsterdam op 29-09-1887 met :
Wilhelmina Maria Hamers, geb. Spaarnwoude, 22-11-1854
Kinderen :
1. Cornelis Emil Boering, geb. Amsterdam, 30-04-1891                   81

Cornelis Boering overl. Amsterdam, 03-06-1922.
Wilhelmina Maria Hamers overl. Amsterdam, 09-06-1933.

44.
Egberdina Boering, geb. Baarn, 16-10-1858 
d.v. Jan Hendriks Boering en Cornelia Vlaanderen  (16)
Overleden te Baarn op 12-12-1860.

45.
Jan Boering, geb. Baarn, 06-11-1859 
z.v. Jan Hendriks Boering en Cornelia Vlaanderen  (16)
Overleden te Baarn op 14-02-1860.

46
Cornelia Boering, geb. Baarn, 12-03-1862
d.v. Jan Hendriks Boering en Cornelia Vlaanderen  (16)
Zij trouwde te Amsterdam op 28-09-1887 met :
Jacob Wilhelmus van Worcum, geb. Amsterdam, 04-08-1863

Cornelia Boering overl. Amsterdam, 17-03-1941.
Jacob Wilhelmus van Worcum overl. Amsterdam, 10-02-1912.

47.
Egbert Boering, geb. Norg, 23-07-1836
z.v. Geert Egberts Boering en Jantje Jans Ottens  (20)
Hij trouwde te Rolde op 07-05-1868 met :
Egbertien Bos, geb. Gieten, 02-09-1839
d.v. Lute Bos en Jakobje Zwiers
Kinderen :
1. Geert Boering, geb. Norg, 23-06-1868                                       82
2. Jantien Boering, geb. Norg, 27-10-1869                                     83

Egbert Boering overl. Norg, 19-09-1873.

Egbertje Bos hertr. te Norg op 08-10-1874 met:
Harm Meijers, geb. Gieten, 27-08-1823
z.v. Hendrik Hendriks Meijers en Geziena Harms Meertens
en weduwnaar van :
Grietjen Nijmeijer, geb. Gieten, 27-08-1823.

Egbertje Bos overl. Norg, 13-02-1914.

48.
Jan Boering, geb. Norg, 26-01-1839
z.v. Geert Egberts Boering en Jantje Jans Ottens  (20)
Hij trouwde te Norg op 10-09-1868 met :
Jantje Boer, geb. Norg, 27-02-1838
d.v. Klaas Boer en Grietje Weersing.
Kinderen :
1. Grietje Boering, geb. Norg, 17-10-1868                                      84
2. Geert Boering, geb. Norg, 29-09-1870                                        85
3. Klaas Boering, geb. Norg, 14-12-1873                                        86
4. Egbert Boering, geb. Norg, 21-01-1877                                       87
5. Jantien Boering, geb. Norg, 31-10-1879                                      88

Jan Boering overl. Norg, 09-03-1925.
Jantje Boer overl. Norg, 04-07-1914.

49.
Harm Boering, geb. Norg, 13-01-1842
z.v. Geert Egberts Boering en Jantje Jans Ottens  (20)
Overleden te Norg op 27-09-1850.

50.
Jantje Boering, geb. Norg, 19-01-1842
d.v. Harm Egberts Boering en Jantje Jannes Kuiper (23)
Zij trouwde te Norg op 05-05-1869 met :
Lucas Talens, geb. Peize, 09-09-1841
z.v. Gerrit Heins Talens en Lammegien Warmolts.

Jantje Boering overl. Groningen, 03-03-1900.
Lucas Talens overl. Groningen, 27-01-1897.

51.
Antje Boering, geb. Norg, 18-08-1844
d.v. Harm Egberts Boering en Jantje Jannes Kuiper (23)
Zij trouwde te Vries op 07-05-1870 met :
Egbert Boelens, geb. Zeijen, 27-03-1843
z.v. Boele Boelens en Jantien Oosting.

Antje Boering overl. Vries, 22-03-1896.
Egbert Boelens overl. Vries, 18-03-1890.

52.
Egbertje Boering, geb. Norg, 14-12-1846
d.v. Harm Egberts Boering en Jantje Jannes Kuiper (23)
Zij trouwde te Assen op 11-06-1873 met :
Jacob Smeenge, geb. Loon,  05-06-1827
z.v. Reinder Smeenge en Jantien Elties.

Egbertje Boering overl. Loon, 25-01-1879.
Jacob Smeenge overl. Assen, 13-08-1883.

53.
Margien Boering, geb. Norg, 13-08-1851
d.v. Harm Egberts Boering en Jantje Jannes Kuiper (23)
Zij trouwde te Norg op 16-05-1877 met :
Arend Koops, geb. Peize, 21-04-1851
z.v. Hindrik Koops en Geertruid Holman

Arend Koops overl. Peize, 13-02-1901.

Margien Boering hertr. te Norg op 25-03-1905 met :
Reinder Kuipers, geb. Norg, 11-09-1849.
z.v. Jakob Kuipers en Aukje Lucas Nienhuis

Margien Boering overl. Norg op 25-02-1916.
Reinder Kuipers overl. Zuidvelde, 25-04-1920.

54
Annechien Boering, geb. Anloo, 28-11-1878
d.v. Hendrik Geerts Boering en Geesien Ruiter (26)
Zij trouwde te Nw.Pekela op 30-04-1904 met :
Harm Drenth, geb. Nw.Pekela, 12-06-1883
z.v. Harm Drenth en Roelfina Hartman
Het huwelijk werd op 18-12-1944 ontbonden.

Annechien Boering overl. Glimmen, 14-08-1973.
Harm Drenth overl. Nw.Pekela, 01-12-1963.

55.
Geert Boering, geb. Assen, 01-08-1882
z.v. Hendrik Geerts Boering en Geesien Ruiter (26)
Hij trouwde te Wildervank op 06-05-1905 met :
Harmina Mulder, geb. Hoogezand, 02-06-1875
d.v. Jan Mulder en Geesien Poortman.

Harmina Mulder overl. Gasselte, 10-02-1945.

Geert Boering hertr. te Gasselte op 16-08-1947 met :
Hillechien Venema, geb. Wildervank, 03-01-1882.

Geert Boering overl. Gasselte, 08-01-1857.
Hillechien Venema overl. Westst.werf, 13-11-1971.

56.
Egbertien Boering, geb. Assen, 09-03-1870
d.v. Harm Geerts Boering en Geesje van Ankorven (27)
Zij trouwde te Assen op 24-11-1897 met :
Kornelis Petrus Hogenbirk, geb. Assen, 01-03-1857
z.v. Kornelis Hogenbirk en Christina Schreurs.

Egbertien Boering overl. Leiden, 11-05-1955.
Kornelis Petrus Hogenbrik overl. Assen, 28-12-1930.

57.
Margien Boering, geb. Assen, 24-04-1873
d.v. Harm Geerts Boering en Geesje van Ankorven (27)
Zij trouwde te Assen op 16-12-1896 met :
Hein ten Have, geb. Assen, 19-08-1870
z.v. Gerrit Jan ten Have en Aaltje Kremer

Margien Boering overl. Groningen, 05-03-1951.
Hein ten Have overl. Groningen, 29-10-1942.

58.
Jantje Boering, geb. Assen, 08-09-1876
d.v. Harm Geerts Boering en Geesje van Ankorven (27)
Zij trouwde te Groningen op 22-05-1898 met :
Roelof Ansing, geb. Haren, 28-08-1872
z.v. Roelof Ansing en Jantje Visser,
zie genealogie
Doedens.

Jantje Boering overl. Den Haag, 01-08-1956.
Roelof Ansing overl. Den Haag, 10-02-1960.

59.
Geertje Boering, geb. Assen, 16-10-1879
d.v. Harm Geerts Boering en Geesje van Ankorven (27)
Zij trouwde te Den Haag op 25-11-1903 met :
Geert Prins, geb. Beerta, 14-11-1877

Geertje Boering overl. te Den Haag op 29-06-1958.
Geert Prins overl. te Den Haag op 13-05-1948.

60.
Jan Geerts Boering, geb. Beilen, 22-05-1883
z.v. Harm Geerts Boering en Geesje van Ankorven (27)
Hij trouwde te Den Haag op 18-10-1905 met :
HenriŽtte Antonia van Tour, geb. Den Haag, 14-01-1885
Kinderen :
1. Harm Boering, geb. Den Haag, 08-03-1906
2. Gerardus Boering, geb. Den Haag, 23-01-1908
3. Jan Boering, geb. Den Haag, 09-09-1910
4. Bertus Johannes Boering, geb. Den Haag, 05-06-1912
5. HenriŽtte Antonia Boering, geb. Den Haag, 11-10-1913
6. Lucas Johannes Boering, geb. Den Haag, 24-11-1914
7. Jan Geert Boering, geb. Den Haag, 02-04-1917
8. Geesje Boering, geb. Den Haag, 07-09-1918
9. Roelof Boering, geb. Den Haag, 02-02-1920
10. Jacobus Boering, geb. Den Haag, 03-04-1921
11. Gerrit Boering, geb. Den Haag, 06-01-1924
12. Johan Hendrik Boering, geb. Den Haag, 30-12-1925

Jan Geert Boering overl. Den Haag, 27-11-1964.
HenriŽtte Antonia van Tour overl. Den Haag, 17-12-1971.

61.
Geert Jan Boering, geb. Beilen, 18-05-1889
z.v. Harm Geerts Boering en Geesje van Ankorven (27)
Overleden te Assen op 28-08-1892.

62
Aaltje Boering, geb. Assen, 28-10-1870
d.v. Teunis Geerts Boering en Jitske van den Berg  (28)
Zij trouwde te Assen op 30-10-1889 met :
Hendrik Botschoever, geb. Assen, 25-03-1862
z.v. Willem Botschoever en Margien Meijer.

Hendrik Botschoever overl. te Assen op 29-12-1895.

Aaltje Boering hertr. te Assen op 24-05-1899 met :
Jeene Meilof, geb. Smilde, 26-09-1852
z.v. Folkert Meilof en Jantje Mulder
en weduwnaar van Talle Hasper.

Aaltje Boering overl. Enschede, 25-09-1955.
Jeene Meilof overl. Assen, 28-10-1928.

63.
Egberdina Geerdina Boering, geb. Assen, 15-12-1874
d.v. Teunis Geerts Boering en Jitske van den Berg  (28)
Kinderen :
1. AriŽn Johan Petrus Boering, geb. Assen, 01-07-1896

Egberdina Geerdina overl. ongehuwd te Assen op 16-10-1902.

64.
Jurrie Boering, geb. Assen, 08-03-1880
z.v. Teunis Geerts Boering en Jitske van den Berg  (28)
Hij trouwde te Wierden op 14-08-1902 met :
Johanna Frederika Gierveld, geb. Wierden, 28-10-1878

Johanna Frederika Gierveld overl. Wierden, 03-03-1911.

Jurrie Boering hertr. te Wierden op 09-12-1911 met :
Jenneke Gierveld, geb. Wierden, 29-03-1885
Jenneke is een zuster van Jurries 1e vrouw.

Jurrie Boering overl. Wierden, 02-09-1952.
Jenneke Gierveld overl. Wierden, 22-06-1954.

65.
Geert Boering, geb. Assen, 30-09-1883
z.v. Teunis Geerts Boering en Jitske van den Berg  (28)
Hij trouwde te Assen op 03-06-1912 met :
Maria Elisabeth Kuyters, geb. Kampen, 24-03-1887
d.v. Petrus Johannes Kuyters en Cornelia Franks.
Kinderen:
1. Teunis Boering, geb. Groningen, 22-12-1913
2. Cornelia Petronella Johanna Boering, geb. Eelde, 18-02-1917

Geert Boering overl. Groningen, 30-10-1959.
Maria Elisabeth Kuyters overl. Groningen, 24-01-1972.

66.
Teunis Boering, geb. Rolde, 14-05-1870
z.v. Jan Boering en Aaltien Rieske  (34)
Hij trouwde te Assen op 23-05-1897 met :
Antje van Dijk, geb. Muntendam, 24-07-1871
d.v. Hendrik van Dijk en Jantje Geertsema.
Kinderen :
1. Jan Boering, geb. Assen, 25-01-1898
2. Jantje Boering, geb. Assen, 27-03-1899
    Zij trouwde te Enschede op 09-06-1927 met :
    Adolf Mecklenburg, geb. Almelo, Stad, omstr.1903
    z.v. Recha Mecklenburg.
3. Aaltje Boering, geb. Assen, 30-03-1904
   Overleden te Assen op 11-05-1904.

Teunis Boering overl. Enschede, 15-04-1928.
Antje van Dijk overl. Enschede, 21-05-1947.

67.
Jenne Boering, geb. Assen, 26-05-1871
z.v. Jan Boering en Aaltien Rieske  (34)
Hij trouwde te Assen op 08-07-1896 met :
Jannetje Smink, geb. Harderwijk, 18-07-1874
d.v. Barend Smink en Jannetje Kennedij
Kinderen :
1. Jan Boering, geb Assen, 05-10-1896
2. Barend Boering, geb. Assen, 20-03-1899
3. Aaltinus Boering, geb. Assen, 10-03-1901
4. Jannetje Boering, geb. Assen, 24-03-1903
5. Teunis Boering, geb. Assen, 30-09-1905
6. Harmen Boering, geb. Assen, 04-02-1908
7. Teunis Boering, geb. Assen, 17-05-1911
8. Elisabeth Boering, geb. Assen, 11-01-1914
9. Jenne Boering, geb. Assen, 23-10-1917

Jenne Boering overl. Assen, 04-10-1968.
Jannetje Smink overl. Assen, 10-03-1969.

68.
Jan Boering, geb. Assen, 181-05-1874
z.v. Jan Boering en Aaltien Rieske  (34)
Hij trouwde te Assen op 11-05-1898 met :
Eemtje Krikke, geb. Beilen, 04-06-1872
d.v. Willem Krikke en Willemtje Kuik
Kinderen :
1. Jan Boering, geb. Assen, 16-07-1899
2. Albertje Boering, geb. Assen, 16-04-1901
3. Albertus Boering, geb. Assen, 20-05-1903
4. Willemina Boering, geb. Assen, 13-09-1905
5. Aaltje Boering, geb. Assen, 25-07-1907
6. Willemtje Boering, geb. Assen, 25-07-1907

Jan Boering overl. Assen, 17-10-1966.
Eemtje Krikke overl. Assen, 25-12-1948.

69.
Grietina Klasina Boering, geb. Assen, 22-04-1878
d.v. Jan Boering en Aaltien Rieske  (34)
Zij trouwde te Assen op 24-08-1910 met :
Gerrit Stadman, geb. Beilen, 08-07-1880
z.v. Albert Stadman en Beeltje Stevens

Grietina Klasina Boering overl. Assen, 24-11-1958.
Gerrit Stadman ovedrl. Assen, 26-10-1948.

70.
Clara Boering, geb. Utrecht, 04-02-1873
d.v. Jacob Boering en Geertruida de Zoete  (37)
Ongehuwd overleden te Baarn op 09-02-1954.

71.
Cornelia Geertruida Boering, geb. Baarn, 16-03-1874
d.v. Jacob Boering en Geertruida de Zoete  (37)
Zij trouwde te Baarn op 21-04-1898 met :
Joris van Steenwijk, geb. Sloten (N.H.), 28-07-1873

Cornelia Geertruida Boering overl. Baarn, 15-11-1906.
Joris van Steenwijk overl. Den Haag, 23-10-1957.

72.
Johanna Wilhelmina Boering, geb. Baarn, 13-06-1877
d.v. Jacob Boering en Geertruida de Zoete  (37)
Zij trouwde te Baarn op 07-08-1902 met :
Johan Frederik van Ven, geb. Assen, 13-04-1870

Johanna Wilhelmina Boering overl. Baarn, 06-11-1942.
Johan Frederik van Ven overl. Amersfoort, 27-01-1945.

73.
Geertruida Boering, geb. Baarn, 17-10-1879
d.v. Jacob Boering en Geertruida de Zoete  (37)
Ongehuwd overleden te Baarn op 20-10-1901.

74.
Susanna Maria Mathilde Boering, geb. Baarn, 30-10-1881
d.v. Jacob Boering en Geertruida de Zoete  (37)
Zij trouwde te Baarn op 23-10-1917 met :
Obbo Wilhelmus Broersma, geb. Den Helder, 03-05-1886

Susanna Maria Mathilde Boering overl. Baarn, 26-04-1946.
Obbo Wilhelmus Broersma overl. Amsterdam, 09-08-1960.

75.
Jacoba Elisabeth Boering, geb. Baarn, 06-08-1893
d.v. Jacob Boering en Geertruida de Zoete  (37)
Ongehuwd overleden te Baarn op 15-06-1980.

76.
Jannetje Boering, geb. Muiden, 25-01-1875
d.v. Hendrik Boering en Trijntje Willemijntje Sluiter (39)
Zij trouwde te Muiden op 25-07-1902 met :
Hendrik Foekens, geb. Muiden, 01-10-1877

Jannetje Boering overl. Muiden, 15-06-1949.
Hendrik Foekens overl. Hilversum, 07-12-1962.

77.
Jan Boering, geb. Muiden, 22-03-1878
z.v. Hendrik Boering en Trijntje Willemijntje Sluiter (39)
Hij trouwde te Zutphen op 31-05-1901 met :
Johanna Clasina Hofmeijer, geb. Zutphen, 03-06-1880

Het huwelijk werd op 10-05-1917 te Zutphen ontbonden.

Jan Boering hertr. te Amsterdam op 28-06-1917 met :
Diewertje Foekje Ekkerman, geb. Sloten (N.H.), 26-01-1896.

Diewertje Foekje  Ekkerman overl. Amsterdam, 30-08-1926.

Jan Boering hertr. te Amsterdam op 05-05-1927 met :
Wilhelmina Cornelia Palfenier, geb. Amsterdam, 29-01-1888.

Jan Boering overl. Amsterdam, 01-09-1933.
Wilhelmina Cornelia Palfenier overl. Amsterdam, 19-04-1937.

78.
Gijsbertha Boering, geb. Muiden, 12-01-1881
d.v. Hendrik Boering en Trijntje Willemijntje Sluiter (39)
Zij trouwde te Muiden op 20-03-1905 met :
Andries Schurink, geb. Weesp, 02-05-1879

Gijsbertha Boering overl. Muiden, 21-06-1931.
Andries Schurink overl. Weesperkarspel, 19-07-1951.

79.
Cornelia Wilhelmina Boering, geb. Muiden, 05-12-1886
d.v. Hendrik Boering en Trijntje Willemijntje Sluiter (39)
Overleden te Muiden op 13-01-1887.

80.
Alida Boering, geb. Muiden, 07-04-1889
d.v. Hendrik Boering en Trijntje Willemijntje Sluiter (39)
Overleden te Muiden op 23-07-1889.

80 A.
Geesje Boering, geb. Assen, 18-05-1874
d.v. Jansje Boering  (40)
Overleden te Assen op 11-11-1874.

80 B.
Cornelia Boering, geb. Soest, 20-12-1879
d.v. Jansje Boering  (40)
Zij kreeg bij huwelijk van haar moeder in 1883
de naam : Cornelia Burgwal
Cornelia Burgwal overleed te Soest op 18-11-1898.

81.
Cornelis Emil Boering, geb. Amsterdam, 30-04-1891.
z.v. Cornelis Boering en Wilhelmina Maria Hamers  (43)
Hij trouwde te Amsterdam op 20-01-1921 met :
Maria Johanna Hendrika Orts, geb. Amsterdam, 11-04-1897
Kinderen :
1. Cornelis Boering, geb. Amsterdam, 30-04-1922
2. Johannes Jacobus Boering, geb. Amsterdam, 27-08-1923
3. Maria Johanna Hendrika Boering, geb. Amsterdam, 03-05-1927.

Cornelis Emil Boering overl. Amsterdam, 19-12-1969.
Maria Johanna Hendrika Orts overl. Amsterdam, 07-02-1961.

82,
Geert Boering, geb. Norg, 23-06-1868
z.v. Egbert Boering en Egbertien Bos  (47)
Overleden te Norg op 20-07-1868.

83.
Jantien Boering, geb. Norg, 27-10-1869
d.v. Egbert Boering en Egbertien Bos  (47)
Zij trouwde te Vries op 13-06-1891 met :
Jakob Bebingh, geb. Vries, 22-11-1858
z.v. Thijs Jakob Bebingh en Roelfien Wilkens

Jantien Boering overl. Assen, 29-03-1924.
Jakob Bebingh overl. Vries, 27-04-1928.

84.
Grietje Boering, geb. Norg, 17-10-1868
d.v. Jan Boering en Jantje Boer (48)
Zij trouwde te Norg op 10-05-1895 met :
Jan Slenema, geb. Assen, 22-08-1866
z.v. Pieter Slenema en Jacobje Janeker

Grietje Boering overl. Norg, 21-10-1938.
Jan Slenema overl. Norg, 03-04-1943.

85.
Geert Boering, geb. Norg, 29-09-1870 
z.v. Jan Boering en Jantje Boer (48)
Hij trouwde te Norg op 13-05-1897 met :
Hendrikje Doedens, geb. Peize, 23-09-1870


                  
  

d.v. Bareld Doedens en Grietien Ottens,
zie genealogie
Doedens.
Kinderen :    
1. Jan Boering, geb. Norg, 11-10-1897
    Overleden te Norg op 25-10-1897.
2. Jantien Boering, geb. Norg, 25-02-1899
    Overleden te Norg op 09-05-1899. 
3. Jan Boering, geb. Norg, 19-09-1900   
    Hij trouwde te Norg op 10-11-1928 met :
    Aartje de Groot, geb.Zuidvelde, 02-11-1905
    d.v. Klaas de Groot en Hinderkien ter Veld,
    zie genealogie
Te Veld.
    Kinderen :
        1. Geert Boering, geb.Norg, 06-10-1929
            Hij trouwde te Annen op 22-02-1963 met :
            Albertien de Bie, geb. Anderen, 29-01-1931
            Geen kinderen.
            Geert Boering overleed te Groningen op 06-06-2015.
            (hij was professor Dr.Mondziekten en Kaakchirurgie).
        2. Klaas Boering, geb. Norg, 30-08-1934
            Hij trouwde te Norg op 31-05-1963 met :
            Aaltje Janna de Weerd, geb. Norg, 29-05-1939
            Kinderen :
                1. Jan Hermanus Lunsingh Boering, geb. Paterswolde, 18-03-1966
                    Hij trouwde met
                    Hil Sliepen.
                    Zij wonen te Linschoten.
                2. Frouwke Ariane Geertine Boering, geb. Paterswolde, 06-04-1969
                    Zij trouwde met
                    Peter Verhoef.
                    Kinderen :     
                    1.AnnaÔck Verhoef
                    2.Tyke Verhoef
                    Zij wonen te Pijnacker.
           Aaltje Janna de Weerd overleed te Norg op 26-05-2005.
           Klaas Boering overleed te Groningen op 30-08-2013.
    Jan Boering overl. Norg, 15-05-1979.
    Aartje de Groot overl. Norg, 06-08-1987.
4. Bareld Boering, geb. Norg, 18-09-1903
    Hij trouwde te Norg op 17-06-1937 met :
    Johanna van Dam, geb. Wildervank, 21-05-1908
    Kinderen :
        1. Geert Egbert Boering, geb. Norg, 01-04-1938
            Hij trouwde te Vries op 30-01-1963 met :
            Jantje Suurd, geb. Winde, 24-09-1940
            d.v. Albert Suurd en Annechien de Groot,
            zie genealogie
Suurd.
            Kinderen :
              1.1.Bareld Albert Boering, geb. Winde, 30-07-1963
                    Hij trouwde te Peize op 01-08-1994 met :
                    Korina van Tongeren, geb. Groningen, 10-04-1965
                    Kinderen :
                        1. DaniŽlle Boering, geb. Peize, 13-08-1997
                        2. Charlotte Boering, geb. Peize, 11-08-2000
              1.2.Annie Johanna Boering, geb. Peize, 01-02-1965
                    Zij trouwde te Roden op 01-02-1985 met :
                    Johannes Ananias, geb. Roden, 04-02-1954
                    z.v. Johannes Ananias en Hindriktje Bakker
                            N.B.
                            Johannes Ananias is een broer van :
                            Anne Frederikus Ananias, geb. 14-11-1947
                            getrouwd met :
                            Ebeltje Doedens, geb. 02-05-1950
                            d.v. Garmt Jan Doedens en Trijntje Hummel,
                            zie genealogie
Doedens.
                    Kinderen :
                        1.Johannes Geert Ananias, geb. Roden, 05-08-1985
                        2. Janine Ananias, geb. Roden, 24-11-1988
                    Johannes Ananias overl. Roden, 01-10-2006.
                    (zie ook genealogie
De Rink).
              1.3.Johanna Annie Boering, geb. Peize, 13-04-1973
                    Zij trouwde te Roden op 20-08-1999 met :
                    Albert de Boer, geb. Peize, 19-09-1970
                    Kinderen :
                        1. Jennifer de Boer, geb. Groningen, 27-06-2000
                        2. Gertjan de Boer, geb. Groningen, 25-11-2002
            Geert Egbert Boering overl. Peize, 05-01-1978.
            Jantje Suurd woont sedert 19-08-1980 samen met :
            Jannes de Rink, geb. Roden, 06-02-1941
            z.v. Egbert de Rink en Willemtien Venema,
            zie genealogie
De Rink.
            Jannes de Rink overleed te Roden op 09-09-2014.
        2. Willemtien Hendrikje Boering, geb. Norg, 03-03-1944
            Zij trouwde te Melle (Dld) op 20-05-1968 met :
            Hans Heinrich LŁke, geb. Hanover (Dld), 20-03-1942
            Kinderen :
              2.1.Heinrich Bareld LŁke, geb. Melle (Dld), 29-04-1969
              2.2.Sylvia Johanna LŁke, geb. Ostercappeln (Dld), 26-09-1975

    Bareld Boering overl. Assen, 21-11-1970.
    Johanna van Dam overl. op 11-06-1992 te Duitsland ten huize
    van haar dochter Willemtien Hendrikje, zie hierboven.
 
5. Jantien Boering, geb. Norg, 18-12-1908
    Zij trouwde te Norg op 30-06-1932 met :
    Hendrik Egberts, geb. Veenhuizen (Norg), 30-07-1907
    z.v. Arend Egberts en Hindrikje Steenbergen
    Kinderen :
       1. Arend Egberts, geboren te Norg, 18-04-1933
           Hij trouwde te Norg op 21-06-1958 met :
           Aaltje van der Spoel, geboren te Norg, 28-02-1931
           d.v. Jan van der Spoel en Jitske Schadenberg
           Kinderen :
             1. Hendrik Egberts, geboren te Norg, 09-01-1961
                 Overleden te Norg op 13-05-2005.
             2. Jan Egberts, geboren te Norg, 16-04-1965.
           Aaltje van der Spoel overleed te Norg op 16-10-2001.    

 
    Hendrik Egberts

                      

    Hendrik Egberts was reeds voor de WO-II als brigadier-zaalopziener in
    dienst bij de Rijks Werkinrichting te Veenhuizen en ten tijde van de
    WO-II tevens actief in het verzet.
    Op 13-12-1944 werd hij als gevolg van verraad gearresteerd  en via
    de 'bloedgroep Norg' en het huis van bewaring te Assen op 16-01-1945
    op transport gesteld naar het concentratiekamp Neuengamme (Dld),
    alwaar hij tussen 01-02-1945 en 10-03-1945 ter dood werd gebracht.
    Zijn naam is na de 2e WO ingemetseld in de 'herdenkingsbank 1940-1945'
    nabij het ' Esserheem ' te Veenhuizen.

   
Hendrik Egberts naam is ook bijgeschreven in het in de hal van de 2e
    Kamer van de Staten Generaal te Den Haag liggende gedenkboek, waarin
    de namen van de Nederlanders staan, die tijdens de 2e wereldoorlog zijn
    omgekomen.

    Jantien Boer overleed te Norg op 23-05-1957.

Geert Boering overleed Norg, 03-07-1950.
Hendrikje Doedens overl. Norg, 07-12-1935.

86
Klaas Boering, geb. Norg, 14-12-1873
z.v. Jan Boering en Jantje Boer (48)
Ongehuwd overleden te Norg op 04-12-1964.

87.
Egbert Boering, geb. Norg, 21-01-1877 
d.v. Jan Boering en Jantje Boer (48)
Overleden te Norg op 01-06-1880.

88.
Jantien Boering, geb. Norg, 31-10-1879  
d.v. Jan Boering en Jantje Boer (48)
Zij trouwde te Norg op 07-12-1907 met :
Jan Gritter, geb. Peize, 13-11-1878
z.v. Hendrik Gritter en Aaltje Kruims.

Jantien Boering overl. Norg, 21-06-1937.
Jan Gritter overl. Norg, 07-05-1929.                        - - - - - - - - - - -
Email :

    Wordt u en uw eventuele partner al in de website genoemd.
    Zijn uw broers, zusters en uw evt. kinderen al genoemd en zijn die
    ook al weer gehuwd.
    Zijn familieleden van u overleden en is hun overl.datum nog niet vermeld.

    Graag bericht aan :
   

   
HDoedens03@hetnet.nl