Naar : Index Genealogieën                  begin                                                               
 Familie Brink
De naam Brink komt in geheel Nederland vele malen voor.
Alleen het dorp Roden telt al 10 verschillende families Brink. Vier van deze families hadden in de 18e eeuw reeds de naam Brink. De familie Brink, waartoe mijn grootmoeder, Geessien Brink, behoorde, nam in 1812 de naam Brink aan. Geessiens voorvader, Berend Jans, geb. te Roden in 1775, nam in 1812 die naam aan omdat hij aan de Brink te Roden woonde. Ook tot deze familie behoorde Berend Jans' broer Hindrik Jans. Hij werkte in 1812 bij de 'familie Holdhuisen' en hij nam voor zichzelf en zijn kinderen toen niet de naam Brink, maar de naam 'Holt', afgeleid van Holdhuisen, aan. Deze tak van de familie wordt in deze website na 1812 niet verder uitgewerkt.


               Onderstaand volgt de familie Brink waartoe mijn grootmoeder behoorde.

 
                                                     1e generatie


In het begin van de 18e eeuw woonde te Roden :


1.
BEREND HINDRIKS, geboren omstreeks 1710
    Hij trouwde omstreeks 1735 met :
   
Mettien Jans, geboren omstreeks 1710.
   
Zij kregen 7 kinderen :
    1.  Geessien Berends, gedoopt te Roden, 07-10-1736                    (2)
    2.  Hindrik Berends, gedoopt te Roden, 01-03-1739                        (3)
    3.  Jan Berends, gedoopt te Roden, 19-03-1741                             (4)
    4.  Otte Berends, gedoopt te Roden, 05-07-1744                            (5)
    5.  Jantien Berends, gedoopt te Roden, 04-02-1747                        (6)
    6.  Hendrik Berends, gedoopt te Roden, 28-09-1749                       (7)
    7.  Swaantien Berends, gedoopt te Roden, 24-02-1754                   (8)
   
    Mettien Jans overleed op 20-04-1795.
    Berend Hindriks overleed vóór 1795.


                                                           
2e generatie


2. GEESSIEN BERENDS, gedoopt te Roden, 07-10-1736
    d.v. Berend Hindriks en Mettien Jans (1)
    Verder onbekend.


3. HINDRIK BERENDS, gedoopt te Roden, 01-03-1739
    z.v. Berend Hindriks en Mettien Jans (1)
    Verder onbekend.


4. JAN  BERENDS, gedoopt te Roden, 19-03-1741
    z.v. Berend Hindriks en Mettien Jans (1)
    Hij trouwde omstr. 1765 te Roden met :
    Anna Hindriks, geb. Eelde, 1745
    d.v. Hindrik Roelfs en Annegien.
    Kinderen :
    1.   Mettien Jans, gedoopt te Roden, 07-06-1767                      ( 9)
    2.   Hindrik Jans, gedoopt te Roden, 05-11-1769                      (11)
    3.   Annechien Jans, gedoopt te Roden, 30-08-1772                 (12)
    4.   Berend Jans, gedoopt te Roden, 26- 02-1775                     (13)
    5.   Jantien Jans, gedoopt te Roden, 03-08-1777                      (14)
    6.   Jan Jans, gedoopt te Roden, 28-05-1780                           (15)
    7.   Roelf Jans, gedoopt te Roden, 18-01-1786                         (16)

    Jan Berends overl. Roden, 06-11-1825 als Jan Berends Brink.
    Anna Hindriks overl. Roden, 15-02-1829.


5.  OTTE BERENDS, gedoopt te Roden, 05-07-1745
    z.v. Berend Hindriks en Mettien Jans (1)
    Verder onbekend.


6.  JANTIEN BERENDS, gedoopt te Roden, .. - 02-1747
    d.v. Berend Hindriks en Mettien Jans (1)
    Zij trouwde omstreeks 1770 met :
    Jan Berends Bezema, geboren omstreeks 1740
   
    Jantien Berends overl. Roden op 30-06-1827.


7.  HENDRIK BERENDS, gedoopt te Roden, 28-09-1749
    z.v. Berend Hindriks en Mettien Jans (1)
    Ongehuwd overleden te Roden op 15-09-1824.


8.  SWAANTIEN BERENDS, gedoopt te Roden, 24-02-1754
    d.v. Berend Hindriks en Mettien Jans (1)
    Zij trouwde op 04-09-1785 te Roden met :
    Luichien Garbrands, geboren omstreeks 1750.
    Verder onbekend.


                                                        3e generatie


9.  METTIEN JANS, gedoopt te Roden, 03-06-1767
    d.v. Jan Berends en Anna Hindriks (4)
    Zij trouwde op 25-05-1801 te Roden met :
    Jan Geerts Dijkema, geb. Terheijl, 11-02-1775
    z.v. Geert Harms en Stientje Jans.
    Kinderen :
    1. Geerd Jans Dijkema, geb. Terheijl, 02-03-1803
        Hij trouwde op 27-04-1834 te Leek met :
        Grietje Klaassens Tuintjer, geb. Winschoten, 28-12-1799
        d.v. Klaas Geerts Tuintjer en Antje Alberts Berghuis
    2. Jan Jans Dijkema, geb. Terheijl, 09-08-1804
        Hij trouwde op 20-05-1843 te Roden met :
        Henderika Pietronella Vos, geb. Groningen, 13-04-1812
        d.v. Nantko Freerks Vos en Femmina Santee
    3. Stientje Jans Dijkema, geb. Terheijl, 13-03-1807
        Zij trouwde op 29-04-1854 te Roden met :
        Jan Geerts Witvoet, geb. Smilde, 05-09-1805
        z.v. Geert Pieters Witvoet en Jantien Hendriks de Roo.

    Jan Geerts Dijkema overleed te Terheijl op 24-01-1855.
    Mettien Jans overleed te Terheijl 29-07-1844.


11.  HINDRIK JANS, gedoopt te Roden, 05-11-1769
      z.v. Jan Berends en Anna Hindriks (4)
      Hij trouwde omstreeks 1795 met :
      Pietertien Harms, gedoopt te Groningen, .. -..-1762
      Kinderen :
      1.   Jan Hindriks, gedoopt te Roden, 28-02-1796                 (17)
      2.   Harm Hindriks, gedoopt te Roden, 25-09-1797              (18)
      3.   Anna Hindriks, gedoopt te Roden, 02-02-1800               (19)
       
      Pietertien Harms overleed te Roden op 10-09-1800.

      Hindrik Jans hertrouwde te Peize op 10-05-1807 met :
      Hinderkien Egberts, geboren te Peize, 1786
      d.v. .... en ....
      Kinderen uit Hindrik Jans’ 2e huwelijk :
      4.
     Egbert Hindriks, geb. Roden, 17-06-1810                    (20)

      Hindrik Jans  kwam ‘van de Holdhuisen’ en bij de invoering
      van de Afdeling Burgerlijke Stand in 1812  nam hij voor zichzelf
      en voor zijn kinderen de naam ‘ Holt ’ aan.

     
5.  Anna Hindriks Holt, geb. Roden, 31-05-1813                   (21)
      6.  Marchien Hindriks Holt, geb. Roden, 25-01-1816             (22)
      7.  Hinderkien Hindriks Holt, geb. Roden, 16-08-1822           (23)

      Hindrik Jans Holt overleed te Roden op 01-02-1851.
      Hinderkien Egberts overleed te Roden op 15-09-1857.


12.  ANNECHIEN JANS, gedoopt te Roden, 30-08-1772
      d.v. Jan Berends en Anna Hindriks (4)
      Verder onbekend.


13 BEREND JANS, gedoopt te Roden, 26-02-1775
      z.v. Jan Berends en Anna Hindriks (4)
      Hij trouwde op 31-07-1796 te Roden met :
      Hillechien Jans, geb. Roden, .. -12-1771
      d.v. Jan Stoffers en Aaffien Harms

      Jan Stoffers en zijn kinderen namen na 1812 de naam Hulshof aan.
     
     
Uit hun huwelijk werden negen kinderen geboren :

      1.  Annechien Berends, geb. Roden, 02-07-1796                 (24)
      2.  Jan Berends, geb. Roden, 03-01-1798                           (25)
      3.  Berend Berends, geb. Roden, 01-02-1800                      (26)
      4.  Jan Jans Berends, geb. Roden, 07-03-1802                    (27)
      5.  Aaffien Berends, geb. Roden, 09-09-1804                       (28)
      6.  Hendrik Berends, geb. Roden, 18-04-1807                      (29)
      7.  Anna Berends, geb. Roden, 26-03-1809                          (30)
      8.  Cornelisjen Berends, geb. Roden, 05-07-1811                 (31)

      Berend Jans was schaapherder van beroep en omdat hij met zijn
      gezin aan de brink te Roden woonde, nam hij, net als zijn vader,
      na de invoering van de Afdeling Burgerlijke Stand in 1812 voor
      zichzelf en zijn kinderen de naam ‘Brink‘ aan.

      Na 1812 werd nog geboren :
       
      9.   Roelof Berends Brink, geb. Roden, 08-02-1814              (32)

      Berend Jans Brink overleed te Roden op 17-12-1830.
      Hillechien Jans Hulshof overleed te Roden op 27-01-1855.


14.  JANTIEN JANS, gedoopt te Roden, 03-08-1777
      d.v. Jan Berends en Anna Hindriks (4)
      Verder onbekend.


15.  JAN JANS, gedoopt te Roden, 28-05-1780
      z.v. Jan Berends en Anna Hindriks (4)
      Ongehuwd overleden te Roden op 25-12-1801.

      Door het ijs gezakt en verdronken.


16.  ROELF JANS, gedoopt te Roden, 08-01-1786
      z.v. Jan Berends en Anna Hindriks (4)
      Hij trouwde op 24-11-1813 te Roden met :
      Aukje Feijes, geb. Roden, 29-06-1791
      d.v. Feije Abels en Anje Jans

      De familie Feije Abels nam na 1812 de naam ‘Casemier’aan.

     
Kinderen :
      1.
   Anje Roelfs Brink, geb. Roden, 19-02-1814                 (33)
      2.   Auke Roelfs Brink, geb. Roden, 30-11-1815                (34)

      Aukje Feijes Casemier overleed op 30-11-1815 bij
      de geboorte van haar 2e kind Auke.

      Roelf Jans Brink hertrouwde te Roden op 28-05-1817 met :
     
Marchien Hindriks van der Heide, geb. Peize, 09-03-1794
     
d.v. Hindrik Jans en Geertien Klaazens.

      Deze familie nam na 1812 de naam ‘Van der Heide’ aan.

     
Kinderen uit het 2e huwelijk van Roelf Jans Brink :
      3.   Jan Roelfs Brink, geb. Roden, 31-10-1818                     (35)
      4.   Hindrik Roelfs Brink, geb. Roden, 28-11-1821                (36)

      Roelf Jans Brink overl. Roden, 02-07-1866.
     
Marchien Hindriks van der Heide overl. Roden, 10-08-1862.


                                                        4e generatie


17 JAN HINDRIKS, geb. Roden, 28-02-1796
      z.v. Hindrik Jans en Pietertien Harms ( 11)

      Jan Hindriks vader kwam ‘van de Holdhuisen’ en na de invoering
      van de Afdeling Burgerlijke Stand in 1812 nam hij voor zichzelf
      en zijn kinderen de familienaam ‘Holt’ aan.

      Jan Hindriks Holt trouwde te Roden 09-05-1820 met :
      Trijntje Henricus (Oosterhuis), geb. Roderwolde, 01-08-1799
      d.v. Henricus Geerts en Fennegjen Klaassens.
      Deze familie nam na 1812 de naam ‘Oosterhuis’ aan.

     
Kinderen :
      1.   Hindrik Jans Holt, geb. Roden, 15-09-1820                    (37)
      2.   Hinderikus Jans Holt, geb. Roden, 30-05-1823               (38)
      3.   Fennechien Jans Holt, geb. Roden, 27-10-1825             (39)
      4.   Pieter Jans Holt, geb. Roden, 09-11-1828                     (40)
      5.   Geert Jans Holt, geb. Roden, 04-05-1833                      (41)
      6.   Hinderkien Jans Holt, geb. Roden, 11-10-1835               (42)
      7.   Marchien Jans Holt, geb. Roden, 18-09-1838                 (43)
     
      Trijntje Henricus Oosterhuis overleed te Roden op 23-09-1842.

      Jan Hindriks Holt hertrouwde te Roden op 20-05-1843 met :
      Geesien Berends Koehoorn, geb. Vries, 30-08-1801
      dochter van Berend Hindriks en Annegien Willems en
      weduwe van Jan Willems Posthuis.
      Jan Willems Posthuis werd op 04-05-1760 te Vries geboren
      uit het huwelijk van Willem Jans en Geertien Adams.
      Jan Willems Posthuis overleed te Vries op 07-07-1839.
      Kinderen :
      8.   Willem Jans Holt, geb. Roden, 03-08-1844                    (44)
     
      Geesien Berends Koehoorn overleed te Roden op 22-06-1873.
      Jan Hindriks Holt overleed te Roden op 08-02-1890.


18.  HARM HINDRIKS, geb. Roden, 25-09-1797
      z.v. Hindrik Jans en Pietertien Harms ( 11)
     
      Harm Hindriks vader kwam ‘van de Holdhuisen’ en bij de invoering
      van de Afdeling Burgerlijke Stand in 1812 nam hij voor zichzelf
      en zijn kinderen de familienaam ‘Holt’ aan.

     
Harm Hindriks Holt trouwde te Roden op 08-12-1819 met :
      Grietje Roelfs Kok, geb. Roden, 12-05-1800
     
d.v. Roelof Gerrits Kok en Teetje Douwes van der Veen.

      Zij woonden te Foxwolde en later te Peize.

      Kinderen :
      1.   Roelf Harms Holt, geb. Roden, 07-06-1820                    (45)
      2.   Hindrik Harms Holt, geb. Roden, 04-12-1821                 (46)
      3.   Cornelis Harms Holt, geb. Roden, 04-12-1821               (47)
      4.   Teetje Harms Holt, geb. Roden, 20-05-1823                  (48)
      5.   Pietertje Harms Holt, geb. Roden, 25-02-1826               (49)
      6.   Kornelis Harms Holt, geb. Roden, 11-03-1829               (50)

      In 1829 verhuisde het gezin Harm Hindriks Holt naar Peize.

 
     Aldaar werden nog geboren :
      7.   Gerrit Harms Holt, geb. Peize, 08-07-1830                    (51)
      8.   Jan Harms Holt, geb. Peize, 26-06-1832                       (52)
      9.   Harmanna Harms Holt, geb. Peize, 11-05-1835             (53)
      10. Willem Harms Holt, geb. Peize, 16-10-1837                  (54)
      11. Anna Harms Holt, geb. Peize, 20-12-1838                     (55)
      12. Douwina Harms Holt, geb. Peize, 08-07-1840                (56)
      13. Johannes Harms Holt, geb. Peize, 03-05-1842               (57)
      14. Cornelia Harms Holt, geb. Peize, 03-05-1842                 (58)
      15. Harmanna Harms Holt, geb. Peize, 15-03-1844              (59)
      16. Harmanna Harms Holt, geb. Peize, 14-03-1845              (60)

      Harm Hindriks Holt overleed te Peize op 08-07-1869.
      Grietje Roelfs Kok overleed te Peize op 04-03-1871.


19.  ANNA HINDRIKS, gedoopt te Roden, 02-02-1800
      d.v. Hindrik Jans en Pietertien Harms ( 11)
      Zij overleed te Roden op 11-11-1800.


20.  EGBERT HINDRIKS, geb. Roden, 17-06-1810
      z.v. Hindrik Jans en Hinderkien Egberts (11)
      Ongehuwd overleden te Roden 06-07-1862.


21
ANNA HINDRIKS HOLT, geb. Roden, 31-05-1813
      d.v. Hindrik Jans en Hinderkien Egberts (11)
      Anna was in 1830 dienstmeid bij Roelf Ananias te
      Lieveren. Daarna is zij onvindbaar.
      Verhuisd naar …?


22.  MARCHIEN HINDRIKS HOLT, geb. Roden, 25-01-1816
      d.v. Hindrik Jans en Hinderkien Egberts (11)
      Ongehuwd overleden te Roden op 16-11-1850.


23. 
HINDERKIEN HINDRIKS HOLT,  geb. Roden, 16-08-1822
      d.v. Hindrik Jans en Hinderkien Egberts (11)
      Zij trouwde te Roden op 01-07-1853 met :
      Hindrik Ubels Bezema, geb. Peize, 11-05-1824
      z.v. Ubel Egberts Bezema en Margien Adams Suurd,
      zie genealogie Suurd.
            Hindrik Bezema is een broer van :
                Egbert Ubels Bezema, geb. Peize, 04-02-1810
                d.d. 18-05-1837 te Peize getrouwd met :
                Geertien Fridsigers de Rink, ged. te Peize, 18-11-1804
                d.v. Fridsiger de Rink en Lammegien Klazens,
                zie genealogie De Rink
            en van :
                Adam Bezema, getrouwd met Jantien Suurd.
                    Adam Bezema's dochter :
                    Margien Bezema, geb. Peize, 20-03-1851
                    trouwde te Peize op 12-07-1879 met :
                    Albert Talens, geb. Foxwolde, 13-09-1846
                    z.v. Albert Jannes Talens en Annegien Arkies,
                    zie genealogie Talens.
      Kinderen :
      1.   Hindrik Bezema, geb. Roden, 15-08-1853
            Overleden te Roden 10-12-1883.
      2.   Ubel Bezema, geb. Roden, 19-11-1854
            Overleden te Roden 22-12-1854.
      3.   Ubel Bezema, geb. Roden, 06-12-1855
            Overleden te Roden op 27-03-1858.
      4.   Egbert Bezema, geb. Roden, 05-03-1857
            Overleden te Roden op 16-12-1859.
      5.   Ubel Bezema, geb. Roden, 09-04-1861
            Hij trouwde op 24-03-1888  te Roden met :
            Grietje Uilenberg, geb. Roden, 13-10-1860
            d.v. Jakob Uilenberg en Trientje Willems.
     
      Hindrik Bezema overleed te Roderveld op 28-01-1888.
      Hinderkien Hindriks Holt overleed te Roderveld op 20-02-1883.


24.  ANNECHIEN BERENDS BRINK, geb. Roden, 02-07-1796
      d.v. Berend Jans en Hillechien Jans (13)
      Zij trouwde te Roden op 13-05-1824 met :
      Jacob Hindriks Borgers, geb. Roderwolde, 26-08-1797
      z.v. Hindrik Borgers (geb. Roderwolde, 20-01-1767 uit
      Jacob Burgers en Aeltien Westerbrink) en Antien Meinders.
      Kinderen :
      1.   Hindrik Jacobs Borgers, geb. Roderwolde, 23-08-1824
            Hij overleed te Roderwolde op 05-10-1824.
      2.   Hindrik Jacobs Borgers, geb. Gasselte, 31-05-1831
            Hij trouwde op 16-06-1855 te Roden met :
            Annegien Jans Siegers, geb. Roden, 13-07-1821
            d.v. Jan Siegers en Tjoukien Alberts Polling.
            Hun zoon :
                Jacob Borgers, geb. Leutingewolde, 17-02-1857
                trouwde te Roden op 14-05-1882 met :
                Geeske Liewes, geb. Tolbert, 23-02-1857
                d.v. Evert Liewes en Swaantje de Boer.
                            Evert Liewes is een broer van Eise Liewes
                            getrouwd met Trientje Renkema,
                            zie genealogie Scheepstra.

                Jacob Borgers overl. Leutingewolde, 11-04-1889.

                Geeske Liewes hertr. te Roden op 03-02-1894 met :
               
Hendrik Hagenauw, geb. Peize, 21-11-1864
                z.v. Jan Hagenouw en Wibbegien Suurd,
                zie genealogie Hagen(o)auw.

            Hindrik Borgers overleed te Leutingewolde op 08-01-1889.
            Annegien Siegers overleed te Leutingewolde op 07-06-1889.

      Jacob Hindriks Borgers overleed te Gasselte op 12-09-1831.

      Annechien Berends Brink hertrouwde op 01-03-1833 te Roden met :
      Karst Geerts Boer, geb. Roden, 11-05-1790
      z.v. Geerd Egberts Boer (van Gasselte) en Aaltje Karst (van Roden)
      die trouwden te Roden op 10-05-1789).
           Karst Boer was sedert 24-05-1831 weduwnaar van :
           Hinderkien Jacobs Karssing. Zij werd geboren te Roden op
           10-02-1792 uit Jacob Karst (van Roden) en Aaltien Hinderks
           (van Zulthe), die trouwden te Roden op 15-08-1790.
                Hinderkien Jacobs Karssing was een zuster van :
                Jantien Jacobs Karssing, geb. Roden, 20-04-1798
                d.d. 08-05-1827 te Roden getrouwd met :
                Albert Jannes Talens, geb. Peize, 09-10-1803
                z.v. Jannes Jans Talens en Everdina Willinge,
                zie genealogie Talens.
                Jantien Jacobs Karssing overleed te Roden op 13-06-1829.
                Albert Jans Talens hertr. te Roden op 09-04-1832 met :
                Annegien Jans Arkies, geb. Peize, 14-01-1808
                d.v. Jan Willems Arkies en Fennegien Berends Popkes,
                zie genealogie Arkies.
      Uit het huwelijk van Karst Geerts Boer en Hinderkien Karssing werden geboren :
      3.   Geert Karst Boer, geb. Roden, 28-10-1817
            Hij trouwde op 09-04-1870 te Roden met :
            Barber Tuinstra, geb. Grijpskerk, 06-02-1825
            d.v. Dirk Hindriks Tuinstra en Anje Jacobs van Al.
            Zij was sedert 06-06-1867 weduwe van :
            Pieter Huseman, geb. te Roden, 09-11-1819,
            z.v. Jan Huseman en Trijntje Pieters Ploeg.
            Geert Karst Boer overleed te Roden op 26-09-1898.
            Barber Tuinstra overleed te Roden op 01-11-1909.
      4.   Aaltje Karst Boer, geb. Roden, 22-10-1820
            Zij trouwde op 08-05-1851 te Roden met :
            Hindrik Lammerts, geb. Peize, 09-02-1817
            z.v. Lammert Hindriks Lammerts en Roelfien
            Frankens Diertens.
            Hindrik Lammerts overleed te Peize op 10-06-1906.
            Aaltje Boer overleed te Peize op 05-12-1881.
      5.   Jacob Karst Boer, geb. Roden, 20-01-1825
            Ongehuwd overleden te Roden op 13-04-1859.
      6.   Jantien Karst Boer, geb. Roden, 15-12-1826
            Zij trouwde op 10-05-1855 te Roden met :
            Roelf Klaassens Holtman, geb. Leut.wolde, 02-04-1829
            z.v. Klaas Hindriks Holtman en Hinderkien Roelfs Mulder.
                    N.B.
                    Klaas Holtman is een broer van :
                    Lammechien Holtman, geb. Roden, 12-07-1798
                    d.d. 25-07-1832 te Roden getrouwd met :
                    Berend Berends Brink, geb. Roden, 01-02-1800
                    z.v. Berend Jans en Hillechien Jans,
                    zie onder nr. 26.
            Kinderen :
            1.   Klaas Holtman, geb. Vries, 03-05-1857
            2.   Hinderkien Holtman, geb. Roden, 07-01-1863
            Het gezin emigreerde op 15-04-1869 naar N-Amerika.
      7.   Hinderkien Karst Boer, geb. Roden, 03-06-1830
            Ongehuwd overleden te Roden op 12-08-1857.
      8.   Hindrik Karst Boer, geb. Roden, 02-05-1831
            Hij overleed te Roden op 19-03-1833.

            Uit het huwelijk van Karst Geerts Boer en Annechien
            Berends Brink werden geboren :
      9.   Berend Karst Boer, geb. Roden, 13-11-1834
            Hij trouwde op 09-05-1862 te Peize met :
            Gesien Eilander, geb. Peize, 12-01-1835
            d.v. Hindrik Eilander en Lammegien Engberts
            Berend Karst Boer overleed te Peize op 05-02-1881.
            Gesien Eilander overleed te Peize op 27-01-1906.
      10. Kars Karst Boer, geb. Roden, 17-04-1837
            Hij trouwde op 04-05-1865 te Roden met :
            Annechien Jans Stel, geb. Roden, 14-04-1844
            d.v. Jan Hindriks Stel en Marchien Weersing.
            Hun dochter:
                Annechien Boer, geb.Roden, 26-05-1868
                trouwde te Roden op 20-05-1896 met :
                Hindrik Kemkers, geb. Roden, 07-01-1871
                z.v. Jan Kemkers en Jantien Piet,
                zie genealogie
Kemkers
.
            Kars Karst Boer overleed te Lieveren op 25-03-1928.
            Annechien Jans Stel overleed te Lieveren op 18-11-1912.
      11. Hillechien Karst Boer, geb. Roden, 04-04-1841
            Zij trouwde te Roden op 04-05-1865 met :
            Jan Thie, geb. Roden, 27-03-1837
            z.v. Albert Jans Thie en Elsien Harms Smeenke.
            Jan Thie overleed te Peize op 31-05-1911.
            Hillechien Boer overleed te Groningen op 19-12-1929.

      Annechien Berends Brink overleed te Roden op 02-07-1866.
      Karst Geerts Boer overleed te Roden op 31-01-1870.


25 JAN BERENDS BRINK, geb. Roden, 03-01-1798
      z..v. Berend Jans en Hillechien Jans (13)
      Hij trouwde te Roden op 16-06-1827 met :
      Marchien Willems Stoffers, geb. Eelde, 30-06-1799
      d.v. Willem Hindriks en Annechien Klaassens
      Kinderen :
      1.   Jan Jans Brink, geb. Eelde, 22-09-1826                          (61)
      2.   Berend Jans Brink, geb. Roden, 15-06-1828                    (62)
      3.   Annechien Jans Brink, geb. Roden, 13-11-1833               (63)
      4.   Hillechien Jans Brink, geb. Roden, 30-11-1835                (64)
      5.   Willemtien Jans Brink, geb. Roden, 23-10-1837               (65)
      6.   Hindrik Jans Brink, geb. Roden, 23-05-1840                    (66)
      7.   Knellis Jans Brink, geb. Roden, 30-08-1844                     (67)

      Jan Berends Brink overleed te Roden op 19-12-1877.
      Marchien Willems Stoffers overleed op 14-03-1873.


26 BEREND BERENDS BRINK, geb. Roden, 01-02-1800
      z..v. Berend Jans en Hillechien Jans (13)
      Hij trouwde te Roden op 25-07-1832 met :
      Lammechien Hindriks Holtman, geb. Roden, 12-07-1798
      d.v. Hindrik Klaassens Holtman en Aaltien Willems
                N.B.
                Lammechien Holtman is een zuster van :
                Klaas Hindriks Holtman getrouwd met Hinderkien Mulder.
                       Hun zoon :
                       Roelf Klaassens Holtman, geb. Leut.wolde, 02-04-1829
                       trouwde te Roden op 10-05-1855 met :
                       Jantien Karst Boer, geb. Roden, 15-12-1826
                       d.v. Karst Boer en Hinderkien Karssing,
                       zie onder nr. 24.
      Kinderen :
      1.   Hindrik Berends Brink, geb. Roden, 03-01-1834             (68)
      2.   Berend Berends Brink, geb. Roden, 22-02-1836             (69)
      3.   Berend Berends Brink, geb. Roden, 10-08-1837             (70)
      4.   Geessien Berends Brink, geb. Roden, 20-04-1839          (71)

      Berend Berends Brink overleed te Leutingewolde op 11-11-1881.
      Lammechien Hindriks Holtman overleed te Roden op 01-06-1864.


27.  JAN JANS BERENDS BRINK, geb. Roden, 07-03-1802
      z..v. Berend Jans en Hillechien Jans (13)
      Hij was op 16 juni 1827 nog ongehuwd en getuige bij
      het huwelijk van zijn broer Jan Berends Brink (25).
      Daarna is hij onvindbaar.
      Verhuisd naar ??


28 AAFFIEN BERENDS BRINK, geb. Roden, 09-09-1804
      d..v. Berend Jans en Hillechien Jans (13)
      Zij trouwde te Roden op 14-11-1827 met :
      Jannes Jans Smit, geb. Eelde, 01-07-1804
      z.v. Jan Jannes Smit en Geesjen Luchies Hulsebosch
      Kinderen :
      1.   Jan Jannes Smit, geb. Roden, 06-11-1825
            z.v. Aaffien Berends Brink en in 1827
            gewettigd door Jannes Jans Smit.
            Hij trouwde op 05-05-1854 te Roden met :
            Geessien Boekes, geb. Niebert, 03-08-1821
            d.v. Martje Geerts.
            Kinderen :
            1.   Levenloos kind (v), geb. Roden, 28-04-1856
            2.   Jannes Smit, geb. Roden, 18-07-1864
                  Hij trouwde te Roden op 03-05-1893 met :
                  Geertje van Esch, geb. Roden, 03-09-1872
                  d.v. Engbert van Esch en Antje van der Brug
                          Geertje van Esch is een zuster van :
                          Jacoba van Esch, geb. Roden, 10-04-1875
                          getrouwd te Roden op 06-07-1895 met :
                          Kornelis Buring, geb. Peize, 28-12-1871
                          z.v. Geert Buring en Margien Wijntje Gaasbeek,
                          zie genealogie Buring.
   
              Kinderen :
                  1.   Jan Smit, geb. Lieveren, 11-02-1894
                  2.   Engbert Smit, geb. Lieveren, 07-10-1895
                  3.   Geeske Smit, geb. Lieveren, 29-03-1898
                  4.   Anne Smit, geb. Lieveren, 27-06-1903
                  5.   Antje Smit, geb. Lieveren, 30-06-1909
                            Zij trouwde met Gerrit Pots.
                            Kinderen :
                                A.G.Pots getrouwd met J.D.Elting
                                Kinderen :
                                    Henry, Gert en Bert
                                G.J.Pots getrouwd met G.E.H.Joosten
                                Kinderen :
                                    Anneke
                        Gerrit Pots overleed op 10-12-1998.
                        Antje Smit overleed op 05-03-2001.
                  6.   Roelfke Smit, geb. Lieveren, 25-01-1914
                        Het gezin Smit-Van Esch vertrok 30-04-1919 naar Beilen.
           Geessien Boekes overleed te Lieveren op 10-08-1888.
           Jan Jannes Smit overleed te Lieveren op 15-04-1910.
      2.   Berend Jannes Smit, geb. Roden, 19-11-1828
            Hij trouwde omstr. 1857 met :
            Albertien Stoffers Sietsema, geb. Roden, 17-04-1826
            d.v. Stoffer Wijbes en Judegien Berends.
                    Albertien Sietsema is een zuster van :
                    Hindrik Stoffers, geb. Roden, 21-06-1823
                    weduwnaar van Korneliske de Boer en
                    op 09-07-1875 te Peize hertr. met :
                    Roelefje Talens, geb. Peize, 22-04-1848
                    d.v. Jan Talens en Margarita Kemkers,
                    en weduwe van Teunis Homan,
                    zie genealogie Talens
                    en van :
                    Berentien Stoffers Sietsema getrouwd met
                    Jan Hindriks Beereboom.
                            Hun dochter :
                            Judegien Beereboom
, geb. Roden, 03-10-1845
                            trouwde op 05-04-1869 te Vries met :
                            Geert Doedens, geb. Winde, 17-10-1827
                            z.v. Jan Geerts Doedens en Jantien Geerts,
                            zie genealogie Doedens-II.
            Kinderen :
            1.   Aafke Berends Smit, geb. Midwolde, 29-07-1858
                  Zij trouwde te Roden op 14-05-1881 met :
                  Koop Talens, geb. Roderwolde, 08-12-1849
                  z.v. Jannes Talens en Hinderkien Koops
                        en een broer van :
                        Berend Talens, getrouwd met :
                        Aafkes zuster Geessien, zie hieronder.
                        Zie genealogie Talens.
            2.   Stoffer Berends Smit, geb. Midwolde, 27-04-1861
            3.   Geessien Berends Smit, geb. Roden, 21-09-1864
                  Zij trouwde te Roden op 28-01-1885 met :
                  Berend Talens, geb. Roderwolde, 21-07-1862
                  z.v. Jannes Talens en Hinderkien Koops
                        en een broer van :
                        Koop Talens, getrouwd met :
                        Geessiens zuster Aafke, zie hierboven.
                        Zie genealogie Talens.
            4.   Jannes Berends Smit, geb. Eelde, 04-08-1871
            Berend Jannes Smit overleed op 13-09-1872 te Foxwolde.
            Albertien Sietsema overleed op 23-07-1876 te Roden.
      3.   Geessien Jannes Smit, geb. Roden, 14-12-1831
            Ongehuwd overleden te Lieveren op 02-08-1850.
      4.   Hilbrand Jannes Smit, geb. Roden, 06-08-1834
            Hij trouwde op 11-03-1865 te Peize met :
            Wubbegien Brink, geb. Peize, 22-03-1838
           
d.v. Jan Willems Brink (geen familierelatie) en Janke
            Jacobs Reiber
                    Wubbegien Brink is een zuster van :
                    Willem Brink, geb. te Peize, 01-01-1832
                    getrouwd met :
                    Derkien Belga, geb. Roderwolde, 09-09-1840
                    d.v. Hinderikus Belga en Hindrikien Jannes Snijder
                    en sedert 23-04-1860 weduwnaar van :

                    Gezina Antonia Quirina Boss
,
                    zie genealogie Belga.
            Kinderen :
            1.  Lute Smit, geb. Roden, 19-08-1865
            2.  Jannes Smit, geb. Roden, 09-06-1869
            3.  Janke Smit, geb. Roden, 08-10-1872
                     Zij trouwde te Eelde op 20-05-1899 met :
                     Tebbe Bonder, geb. Haren, 27-04-1875
                     z.v. Garbrand Bonder en Roelofje de Groot,
                     zie genealogie Bonder.
            4.  Jan Smit, geb. Roden, 22-04-1873
            5.  Aaffien Smit, geb. Roden, 10-04-1876
                     Zij overleed te Lieveren op 09-01-1877.
            6.  Jan Smit, geb. Roden, 22-04-1878
            Wubbegien Brink overleed te Peize op 30-05-1881.
            Hilbrand Jannes Smit vertrok op 15-09-1883 naar Hoogkerk.
      5    Hillegien Jannes Smit, geb. Roden, 27-11-1836
            Zij overleed te Lieveren op 26-09-1850.
      6.   Lute Jannes Smit, geb. Roden, 21-04-1839
            Hij overleed te Lieveren op 14-11-1850.

      Aaffien Berends Brink overleed te Lieveren op 14-01-1842.

      Jannes Jans Smit hertrouwde te Roden op 31-01-1845 met :
      Hillegonda Jans Noord, geb. Roden, 11-05-1813
     
d.v. Jan Jans Noord en Margien Egberts
                en sedert 17-10-1842 weduwe van :
                Willem Jans Boer.

      Jannes Jans Smit overleed te Lieveren op 18-10-1875.
      Hillegonda Jans Noord overleed te Lieveren op 07-02-1846.


29.  HENDRIK BERENDS BRINK, geb. Roden, 18-04-1807
      z.v. Berend Jans en Hillechien Jans (13)
      Hij trouwde te Roden op op 13-05-1841 met :
      Margien Jacobs Elis, geb. Roden, 13-01-1815
      d.v. Jacob Pieters Elis en Annegien Gerrits

      Zij waren de ‘vader’ en ‘moeder’ van het werkhuis te Leutingewolde.
      Zij hadden geen kinderen.
      Hendrik Berends Brink overleed te Roden op 07-03-1888.
      Margien Jacobs Elis overleed te Roden op 05-10-1888.


30 ANNA BERENDS BRINK, geb. Roden, 26-03-1809
      d..v. Berend Jans en Hillechien Jans (13)
      Ongehuwd overleden te Roden op 13-12-1867.


31.
  CORNELISJEN BERENDS BRINK, geb. Roden, 05-07-1811
      d.v. Berend Jans en Hillechien Jans (13)
      Zij trouwde op 07-05-1842 te Roden met :
      Theodorus Tonnis Schrantee, geb. Roden, 22-07-1810
      z.v. Tonnis Theodorus Schrantee en Grietje Takens
      Kinderen :
      1.   Tunnis Schrantee, geb. Roden, 02-09-1842
            Hij trouwde op 07-05-1868 te Roden met :
            Grietien Kuiper, geb. Roden, 15-02-1846
            d.v. Egbertus Roelfs Kuiper en Fennechien Harms Hoven.
                    Hun dochter :
                    Fennechien Schrantee, geb. Roden, 26-03-1880
                    trouwde te Roden op 03-05-1906 met :
                    Freerk Hagenauw, geb. Peize, 16-12-1880
                    z.v. Jan Hagenauw en Grietje Suurd,
                    zie genealogie Hage(o)auw.
            Tunnis Schrante overleed te Roden 19-06-1906.
            Grietien Kuiper overleed te Nieuw Roden op 19-01-1931.
      2.   Berend Schrantee, geb. Roden, 12-09-1844
            Hij trouwde op 04-05-1877 te Roden met :
            Jantien Krijthe, geb. Roden, 08-02-1853
            d.v. Klaas Willems Krijthe en Jantien Jans Westra
                    Hun dochter :
                    Kornelissien Schrantee, geb. Roden, 02-09-1878
                    Zij trouwde op 07-05-1903 te Norg met :
                    Egbert Brink, geb. Leut.wolde, 30-01-1875
                    z.v. Hindrik Brink en Geertien Boer (68).
                    Zie verder onder Egbert Brink (86).
            Berend Schrantee overleed te Vries op 26-01-1931.
            Jantien Krijthe overleed te Roden op 17-05-1889.
      3.   Grietien Schrantee, geb. Roden, 10-09-1847
            Zij trouwde op 19-12-1872 te Peize met :
            Jan Timmer, geb. Peize, 17-03-1847
            z.v. Geert Timmer en Ameltien Ebbinge.

            Grietien Schrantee overleed te Peize op 05-04-1888.

            Jan Timmer hertr. te Peize op 26-01-1889 met :
            Jantien Jans Talens, geb. Peize, 26-11-1852
            d.v. Jan Jans Talens en Annechien Wever,
            zie genealogie Talens.
      4.   Jan Schrantee, geb. Roden, 03-09-1850
            Hij overleed te Roden op 23-09-1854.
      5.   Trientien Schrantee, geb. Roden, 12-04-1854
            Zij trouwde op 08-05-1880 te Peize met :
            Aldert Brink, geb. Peize, 12-05-1851
            z.v. Klaas Geerts Brink (geen familierelatie)
            en Jantien Alders.
            Aldert Brink overleed te Peize op 03-02-1938 .
            Trientien Schrantee overleed te Peize op 10-03-1930.

      Theodorus Schrantee overleed te Roden op 29-05-1882.
      Cornelisjen Brink overleed te Langelo op 25-08-1902.


32. ROELOF BERENDS BRINK, geb. Roden, 08-02-1814
      z..v. Berend Jans en Hillechien Jans (13)
      Verder onbekend.


33.  ANJE ROELFS BRINK, geb. Roden, 19-02-1814
      d.v. Roelf Jans Brink en Aukje Feijes (16)
      Zij trouwde op 30-12-1835 te Roden met :
      Willem Arends Koops, geb. Peize, 07-02-1811
      z.v. Arend Jans Koops en Aaltje Geerdts
     
Kinderen :
      1.   Roelfien Koops, geb. Roden, 07-12-1836
            Zij trouwde te Roden op 22-04-1870 met :
            Jan Engbert Tienkamp, geb. Assen, 12-07-1845
            z.v. Engbert Roelofs Tienkamp en Margje
            Jans Oosting.
            Roelfien Koops en Jan Engbert Tienkamp
            overleden beiden buiten de provincie Drenthe.
      2.   Aaltien Koops, geb. Eelde, 10-06-1844
            Verder onbekend.
      3.   Roelof Koops, geb. Eelde, 04-04-1848
           
Hij trouwde te Roden op 09-05-1891met :
            Hinderkien de Rink, geb. Roden, 05-06-1865
            d.v. Klaas Hindriks de Rink en Leentje Egberts Boer,
            zie genealogie De Rink.
            Roelof Koops overleed te Roden op 15-02-1927.
            Hinderkien de Rink overleed te Roden op 21-03-1946.
      4.   Marchien Koops, geb. Eelde, 04-05-1851
            Ongehuwd overleden te Roden op 19-02-1883.

      Willem Arends Koops overleed te Roden op 19-05-1893.
      Anje Roelfs Brink overleed te Eelde op 28-10-1859.


34AUKE ROELFS BRINK, geb. Roden, 30-11-1815
      z.v. Roelf Jans Brink en Aukje Feijes (16)
      Auke Roelfs komt bij de volkstelling van 1840
      al niet meer voor.
      Verhuisd naar ?
      Zijn ouders zijn in 1840 inwonend bij hun schoonzoon
      Willem Arends Koops, zie hierboven.
     

35JAN ROELFS BRINK, geb. Roden, 31-10-1818
      z.v. Roelf Jans Brink en Marchien Hindriks van der Heide (16)
      Overleden te Roden op 20-04-1824.


36. HINDRIK ROELFS BRINK, geb. Roden, 28-11-1821
      z.v. Roelf Jans Brink en Marchien Hindriks van der Heide (16)
      Ongehuwd overleden te Roden op 08-12-1848.


                                                        5e generatie


37. HINDRIK JANS HOLT, geb. Roden, 15-09-1820
      z.v. Jan Hindriks Holt en Trijntje Henricus (17)
      Hij trouwde omstreeks 1845 met :
      Geertruida van der Horst, geboren omstreeks 1825.
      d.v. Jan Jans van der Horst en Geessien Hindriks Buiringe.
     
      Geertruida van der Horst overleed vermoedelijk vóór 1868
      te Amsterdam.
      Hindrik Jans woonde in 1868 te Amsterdam en hertrouwde
      vermoedelijk vóór 1868 te Amsterdam met :
      Geertje Gravenmaker, geb. vermoedelijk te Amsterdam ca. 1830.

      Hindrik Jans Holt overleed te Alteveer op 10-02-1868.

      Deze tak van de familie wordt niet verder uitgewerkt.
      Zie verder onder http://home.hccnet.nl/j.fonk ,
      onder de familie Holt, pt. IV-a.


 38.HINDERIKUS JANS HOLT, geb. Roden, 30-05-1823
      z.v. Jan Hindriks Holt en Trijntje Henricus (17)
      Hij trouwde op 26-05-1856 te Norg met :
      Aaltje Jans Wold, geb. Roden, 22-12-1823
      d.v. Jan Willems Wold en Hinderkien Tonnis Kema
      Kinderen :
      1.   Jan Holt, geb. Roden, 17-08-1856
            Hij trouwde te Roden op 10-05-1884 met :
            Annechien Veldstra, geb. Roden, 14-02-1857
            d.v. Halbe Jans Veldstra en Trientje Jans Noordhof.
            Jan Hinderikus Holt overleed te Roden op 20-11-1941.
            Annechien Veldstra overleed te Roden op 26-09-1943.
      2.   Henderkien Holt, geb. Norg, 17-11-1858
            Zij overleed te Norg op 05-05-1876.
      3.   Jan Willem Holt, geb. Norg, 13-01-1861
            Hij trouwde op 08-05-1886 te Roden met :
            Hinderkien Ploeg, geb.Vries, 11-10-1863
            d.v. Hindrik Willems Ploeg en Lammina Hindriks de Rink,
            zie genealogie de Rink.
            Jan Willem Holt overleed te Roden op 30-05-1909.
            Hinderkien Ploeg vertrok op 14-02-1913 naar Groningen.
      4.   Trijntje Holt, geb. Vries, 19-12-1864
            Zij trouwde op 12-05-1888 te Peize met :
            Bonne Zewuster, geb. Eelde, 07-01-1855
            z.v. Engelbertus Zewuster en Hillechien Jellens
            Bonne Zewuster overleed te Peize op 21-03-1943.
            Trijntje Holt overleed te Peize 10-08-1953.

      Aaltje Jans Wold overleed op 28-09-1870 te Roden.

      Hinderikus Jans Holt hertrouwde op 29-01-1874 te Roden met :
      Trientien Eitens Brink, geb. Roden, 07-05-1832
      d.v. Eite Stevens Brink (geen familierelatie) en
      Fennechien Hindriks Stevens.

      Hinderikus Jans Holt overleed te Peize op 22-03-1906.
      Trientien Eitens Brink overleed op 10-08-1904 te Roderveld.

      Deze tak van de familie wordt niet verder uitgewerkt.
      Zie verder onder http://home.hccnet.nl/j.fonk ,
      onder de familie Holt, pt. V-a.


39. FENNECHIEN JANS HOLT, geb. Roden, 27-10-1825
      d.v. Jan Hindriks Holt en Trijntje Henricus (17)
      Zij trouwde op 07-05-1857 te Peize met :
      Bareld Tolner, geb. Peize, 06-07-1826
      z.v. Tunnis Klazens Tolner en Zwaantien Barelds Aalders
            en sedert 23-09-1856 weduwnaar van Cornelia Hommes.
            Zij werd op 18-06-1828 te Roden geboren uit het huwelijk
            van Jan Roelfs Hommes en Willemtien Roelfs Kok.
      Kinderen uit Bareld Tolners eerste huwelijk :
      1.   Teunis Tolner, geb. Peize, 26-01-1855

      Kinderen uit het huwelijk met Fennechien Jans Holt :
      2.   Jan Tolner, geb. Peize, 29-01-1858
      3.   Klaas Tolner, geb. Peize, 09-08-1860
      4.   Geert Tolner, geb. Peize, 17-03-1864
      5.   Zwaantje Tolner, geb. Peize, 23-09-1866
      6.   Henderikus Tolner, geb. Peize, 15-09-1869
      7.   Trientje Tolner, geb. Peize, 13-01-1874

      Bareld Tolner overleed te Peize op 04-09-1899.
      Fennechien Jans Holt vertrok op 01-02-1905 naar Groningen.


40. PIETER JANS HOLT, geb. Roden, 09-11-1828
      z.v. Jan Hindriks Holt en Trijntje Henricus (17)
      Ongehuwd overleden te Leutingewolde op 10-04-1849.


41. GEERT JANS HOLT, geb. Roden, 04-05-1833
      z.v. Jan Hindriks Holt en Trijntje Henricus (17)
      Hij trouwde op 10-12-1860 te Norg met :
      Geessien Seijers, geb. Vries, 03-01-1836
      d.v. Jan Harms Seijers en Geertien Engberts Wiering
      Kinderen :
      1.   Geertje Holt, geb. Norg, 24-04-1861
            Zij overleed te Norg 21-03-1875.
      2.   Jan Holt, geb. Norg, 16-10-1864
      3.   Jan Seijer Holt, geb. Norg, 13-12-1869

      Geert Jans Holt overleed te Norg op 08-11-1873.
   
      Geessien Seijers en haar kinderen vertrokken op 28-04-1876
      naar Rolde, alwaar zij op 01-05-1879 hertrouwde met :
      Hendrik Mulder, geb. Westerbork, 29-09-1837
      z.v. Derk Mulder en Aaltje Egberts en weduwnaar van
      Jantje Knorren. Jantje werd op 12-04-1843 te Smilde
      geboren uit het huwelijk van Jan Koops Knorren en
      Aaltien Lamberts Vos. Jantje Knorren overleed te Diever
      op 24-12-1877.

      Hendrik Mulder overleed te Rolde op 25-03-1906.
      Geessien Seijers overleed te Rolde op 05-10-1908.

      Deze tak van de familie wordt niet verder uitgewerkt.
      Zie verder onder http://home.hccnet.nl/j.fonk ,
      onder de familie Holt, pt. V-b.


42. HINDERKIEN JANS HOLT, geb. Roden, 11-10-1835
      d.v. Jan Hindriks Holt en Trijntje Henricus (17)
      Kinderen :
      1.   Willem Holt, geb. Roden, 30-09-1870
            Hij trouwde op 12-05-1900 te Peize met :
            Grietien van der Veen, geb. Peize, 09-03-1878
            d.v. Gerrit van der Veen en Hinderkien Timmer.
            Willem Holt overleed op 21-11-1949 te Peize.
            Grietien van der Veen overleed nadien.

     Hinderkien Jans Holt trouwde op 20-08-1887 te Roden met :
     Jan van der Woude, geb. Groningen, 03-01-1836
     z.v. Edse Sikkes van der Woude en Antje Portman.
     Hinderkien en Jan van der Woude hadden geen kinderen.

     Jan van der Woude overleed op 10-12-1919 te Leutingewolde.
     Hinderkien Jans Holt overleed te Roden op 31-12-1917.

      Deze tak van de familie wordt niet verder uitgewerkt.
      Zie verder onder http://home.hccnet.nl/j.fonk ,
      onder de familie Holt, pt. IV-a.

43. MARCHIEN JANS HOLT, geb. Roden, 18-09-1838
      d.v. Jan Hindriks Holt en Trijntje Henricus (17)
      Zij trouwde te Norg op 07-05-1868 met :
      Willem Brink, geb. Peize, 22-04-1841
      z.v. Bate Roelofs Brink en Hillechien Willems Brink,
      (geen familierelatie).
      Kinderen :
      1.   Hillegien Brink, geb. Norg, 13-02-1870
      2.   Geert Brink, geb. Norg, 12-02-1871
      3.   Baart Brink, geb. Norg, 19-07-1874
     
      Willem Brink overleed te Norg op 22-06-1904.
      Marchien Jans Holt overleed te Norg op 23-04-1922.


44. WILLEM JANS HOLT, geb. Roden, 03-08-1844
      z.v. Jan Hindriks Holt en Geesien Berends Koehoorn (17)
      Hij overleed te Roden op 19-08-1844.


45. ROELF HARMS HOLT, geb. Roden, 07-06-1820
      z.v. Harm Hindriks Holt en Grietje Roelfs Kok (18)
      Hij trouwde te Peize op 04-05-1843 met :
      Hindrikje Huberts, geb. Roden, 06-04-1822
      d.v. Catharina Theodorus Huberts.
      Kinderen :
      1.   Grietien Roelofs Holt, geb. Peize, 13-01-1844
      2.   Harm Roelofs Holt, geb. Peize, 01-12-1846
            Overleden te Peize 02-02-1848.
      3.   Harm Roelofs Holt, geb. Peize, 04-08-1849
      4.   Doris Roelofs Holt, geb. Peize, 25-08-1853
     
      Roelf Harms Holt overleed te Peize op 22-02-1854.

      Hindrikje Huberts hertrouwde op 10-11-1865 te Peize met :
      Derk Bathoorn, geb. Nw.Pekela, 15-12-1812
      z.v. Roelf Berends Bathoorn en Geessien Derks Vos en
      weduwnaar van Trientien Jans Kregel en daarna van
      Jantien Koops Dekker.
     
      Derk Bathoorn overleed te Peize op 02-07-1879.
      Hindrikje Huberts overleed te Peize op 27-01-1886.

      Deze tak van de familie wordt niet verder uitgewerkt.
      Zie verder onder http://home.hccnet.nl/j.fonk ,
      onder de familie Holt, pt. V-c.


46. HINDRIK HARMS HOLT, geb. Roden, 04-12-1821
      z.v. Harm Hindriks Holt en Grietje Kok (18)
      Hij trouwde op 24-11-1851 te Rolde met :
      Marchien Kruims, geb. Vries, 04-06-1821
      d.v. Jan Kruims en Jakobje Hendriks.
      Kinderen :
      1.   Grietje Hindriks Holt, geb. Rolde, 04-03-1852
      2.   Jacobje Hindriks Holt, geb. Rolde, 26-09-1855
      3.   Harm Hindriks Holt, geb. Rolde, 13-10-1859
      4.   Jan Hindriks Holt, geb. Rolde, 02-02-1864
            Overleden te Rolde 19-02-1864.

      Hindrik Harms Holt overleed op 14-07-1895 te Rolde.
      Marchien Kruims overleed te Rolde op 07-09-1900.

      Deze tak van de familie wordt niet verder uitgewerkt.
      Zie verder onder http://home.hccnet.nl/j.fonk ,
      onder de familie Holt, pt. V-d.


47. CORNELIS HARMS HOLT, geb. Roden, 04-12-1821
      z.v. Harm Hindriks Holt en Grietje Kok (18)
      Hij overleed te Roden 05-12-1821.


48. TEETJE HARMS HOLT, geb. Roden, 20-05-1823
      d.v. Harm Hindriks Holt en Grietje Kok (18)
      Zij trouwde te Eelde op 13-05-1848 met :
      Geert Jans Hanning, geb. Vries, ca. 1811
      z.v. Jan Berends Hanning en Margien Heins.

      Geert Jans Hanning overleed te Eelde op 23-03-1861.

      Teetje Harms Hollt hertrouwde te Eelde op 08-03-1862 met :
      Hendrik Jans Hanning, geb. Vries, 13-07-1819
      Hij was een jongere broer van Teetjes eerste man.

      Hendrik Jans Hanning overleed  te Eelde op 20-03-1901.
      Teetje Harms overleed te Eelde op 18-01-1898.


49. PIETERTJE HARMS HOLT, geb. Roden, 25-02-1826
      d.v. Harm Hindriks Holt en Grietje Kok (18)
      Zij trouwde op 13-05-1854 te Rolde met :
      Jan Batting Dekens, geb. Gasselte, 25-03-1814
      z v. Bernardus Dekens en Annechien Hinderiks

      Jan Batting Dekens overleed te Rolde op 27-07-1887.
      Pietertje Harms Holt overleed te Rolde op 27-10-1868.


50. KORNELIS HARMS HOLT, geb. Roden, 11-03-1829
      z.v. Harm Hindriks Holt en Grietje Kok (18)
      Hij trouwde op 15-05-1858 te Roden met :
      Elisabeth Jurgens Sprick, geb. Zuidlaren, 26-07-1834
      d.v. Jurgen Heinrich Sprick en Hillechien Roelfs Timmer.
           Elisabeth Sprick is een zuster van :
           Grietje Sprick, geb. Peize, 26-09-1836
           d.d. 04-04-1874 te Peize getrouwd met :
           Engbert Koops, geb. Peize, 12-04-1837
           z.v. Jan Koops en Willemtien Arkies,
           zie genealogie Arkies
               en sedert 13-10-1873 weduwnaar van :
               Lammegien Wekema, geb. Peize, 25-11-1847
               d.v. Hindrik Wekema en Geziena Steenbergen,
               zie genealogie W(i)ekema.
      Kinderen :
      1.   Harm Holt, geb. Roden, 25-11-1858
            Hij overleed te Roden 10-12-1858.
      2.   Hillechien Holt, geb. Roden, 03-11-1860
            Zij trouwde op 09-05-1885 te Roden met :
            Jannes Hagenouw, geb. Peize, 10-08-1862
            z.v. Jan Hagenouw en Wubbegien Suurd,
            zie genealogie Hagen(o)auw.
            Zie ook onder Aaltien Jans Brink (72).
      3.   Grietien Holt, geb. Roden, 12-07-1865
            Zij trouwde op 27-02-1886 te Roden met :
            Willem Ploeg, geb. Foxwolde, 26-12-1863
            z.v. Roelf Jans Ploeg en Hinderkien Kramer
            Hun zoon :
                Kornelis Ploeg, geb. Midwolde, 31-05-1890
                trouwde op 06-06-1914 te Roden met :
                Lammegien Ottens, geb. Peize, 10-07-1890
                d.v. Hendrik Lammerts Ottens en Marchien
                Berends Brink, zie onder 74.
            Hun zoon :
                Willem Ploeg, geb. Roden, 03-05-1904
                trouwde op 05-03-1927 te Roden met :
                Geertien Buring, geb. Leut.wolde, 16-04-1905
                d.v.  Jacob Buring en Jantien Brink,
                zie onder 87.
            Hun zoon :
                Hendrik Jurries Ploeg, geb. Roden, 14-01-1906
                trouwde op 04-02-1928 te Roden met :
                Geertien Brink, geb. Norg, 14-06-1904
                d.v. Egbert Brink en Kornelissien Schrantee,
                zie onder 86.
            en hun kleindochter :
                Grietje Ploeg, geb. Roden, 24-04-1937
                d.v. Adolf Ploeg en Geertje Westerhof
                trouwde te Roden op 27-11-1959 met :
                Kornelis Hagenauw, geb. Roden, 31-03-1935
                z.v. Gerrit Hagenauw en Lammegien Boer,
                zie genealogie Hagen(o)auw.
          4.   Hendrik Jurries Holt, geb. Roden, 15-04-1868
                Hij trouwde op 16-05-1894 te Roden met :
                Henderkien Wold, geb. Foxwolde, 17-12-1873
                d.v. Albert Wold en Froukien Boer
          5.   Cornelia Holt, geb. Roden, 23-04-1871
                Zij trouwde te Zuidhorn op 17-5-1894 met :
                Egbert Middel, geb. Marum, 20-05-1867
                z.v. Popke Middel en Nieske Alkema

          Kornelis Holt overleed te Roden op 10-08-1870.

          Elisabeth Jurgens Sprick hertr. te Roden op 04-05-1872 met :
          Pieter van Delden, geb. Eelde, 17-02-1846
          z.v. Adolf Pieters van Delden en Aanje Jans Mekkes
                    Hun dochter :
                    Annechien van Delden, geb. Roden, 29-03-1873
                    trouwde te Roden op 25-05-1895 met :
                    Jan Ansing, geb. Peize, 10-04-1871,
                    z.v. Poppe Ansing en Trientien Doedens,
                    zie genealogie Doedens.

          Pieter van Delden overleed te Leutingewolde op 10-08-1891.
          Elisabeth Jurgens Sprick overleed te Roden op 14-01-1904.

      Deze tak van de familie wordt niet verder uitgewerkt.
      Zie verder onder http://home.hccnet.nl/j.fonk ,
      onder de familie Holt, pt. V-e.


51. GERRIT HARMS HOLT, geb. Peize, 08-07-1830
      z.v. Harm Hindriks Holt en Grietje Kok (18)
      Ongehuwd overleden te Peize op 05-01-1854.

52. JAN HARMS HOLT, geb. Peize, 26-06-1832
      z.v. Harm Hindriks Holt en Grietje Kok (18)
      Hij trouwde op 09-05-1857 te Roden met :
      Jantien Wietses Postema, geb. Roden, 06-10-1835
      d.v. Wietse Sietses Postema en Jantien Jans Vogelzang.
            Jantien Wietses Postema is een zuster van :
                    Jan Wietses Postema getrouwd met Annechien Hajema.
                            Hun dochter :
                            Aaltien Postema, geb. Roden, 24-11-1862
                            trouwde te Roden op 18-04-1888 met :
                            Harm Doedes te Veld, geb. Steenbergen, 15-03-1861
                            z.v. Doede Roelfs te Veld en Hinderkien Laning,
                            zie genealogie Te Veld
                    en van :
                    Sijtze Wijtzes Postema, geb. Roden, 27-09-1822
                    d.d. 14-12-1840 te Peize getrouwd met :
                    Gesien Wekema, geb. Peize, 21-04-1820
                    d.v. Arend Wekema en Aaffien Eleveld,
                    zie genealogie W(i)ekema.
      Kinderen :
      1.   Grietje Jans Holt, geb. Roden, 16-11-1857
            Zij trouwde op 06-05-1882 te Roden met :
            Geert Jans Vogelzang, geb. Roderwolde, 10-05-1859
            z.v. Jan Pieters Vogelzang en Aaltien Roelfs Ipema
                    en een kleinzoon van :
                    Roelf Pieters Ipema en Grietien Barelds (Doedens),
                    zie genealogie Doedens.
      2.   Wijtse Jans Holt, geb. Roden, 24-08-1859
            Hij trouwde te Norg op 05-05-1883 met :
            Trientje Fonck, geb. Roden, 03-07-1860
            d.v. Geert Fonck en Aaltien Jans Smit
                    en een zuster van :
                    Jan Fonk getrouwd met  :
                    Harmanna Holt, zie onder pt. 4.
      3.   Jantien Jans Holt, geb. Roden, 08-10-1861
            Zij trouwde te Roden op 19-01-1884 met :
            Lambert Venekamp, geb. Roden, 11-10-1857
            z.v. Willem Venekamp en Lammechien Lamberts
                Hun zoon :
                    Willem Venekamp, geb. Leutingewolde, 07-03-1884
                    trouwde te Peize op 13-11-1909 met :
                    Geertruida Buring, geb. Peize, 18-10-1890
                    d.v. Hindrik Alberts Buiringe en Hinderkien Bennink,
                    zie genealogie Buring
                en hun zoon :
                    Jan Venekamp, geb. Peize, 06-08-1886
                    trouwde te Roden op 25-03-1913 met :
                    Jaapkien Talens, geb. Roderwolde, 04-01-1892
                    d.v. Koop Talens en Aafke Smit,
                    zie genealogie Talens.
          4.   Harmanna Jans Holt, geb. Roden, 19-08-1864
                Zij trouwde te Roden op 04-05-1889 met :
                Jan Fonk, geb. Roden, 07-01-1865
                z.v. Geert Adrianus Fonk en Aaltien Jans Smit
                    en een broer van
                    Trientje Fonck getrouwd met :
                    Wijtse Jans Holt, zie onder pt. 2.
                        Jan Fonks zoon :
                        Jan Fonk, geb. Roden, 08-08-1891
                        trouwde te Roden op 10-02-1917 met :
                        Geertje de Rink, geb. Vries, 20-02-1891
                        d.v. Frederikus de Rink en Hinderkien Westerhof,
                        zie genealogie De Rink.

      Jantien Wietses Postema overleed te Roden op 13-12-1865.

      Jan Harms Holt hertrouwde te Roden op 27-10-1866 met :
      Geessien Berends Brink, geb. Roden, 20-04-1839
      d.v. Berend Berends Brink en Lammechien
      Hindriks Holtman (26)
            en een zuster van :
            Hindrik Brink getrouwd met Geertien Boer,
            zie onder nummer 68.
   
                       

                      Geessien Brink is afkomstig van nr. 71

      Uit het huwelijk van Jan Harms Holt en Geessien Brink werden
      nog geboren :
      5.   Berend Holt, geb. Roden, 29-05-1867
            Hij trouwde te Roden op 21-05-1898 met :
            Jantien Riemsma, geb. Een, 17-05-1870
            d.v. Egbert Martens Riemsma en Margien
            ter Borgh.
      6.   Wiena Holt, geb. Roden, 26-04-1870
            Zij trouwde te Roden op 04-05-1911 met :
            Jan Gelling, geb. Zeijen, 21-03-1862
            z.v. Jan Gelling en Hinderkien Boelens.
      7.   Lammechien Holt, geb. Roden, 18-02-1873
            Zij trouwde te Groningen op 30-01-1901 met:
            Roelf IJbema, geb. Zuidwolde, 27-11-1873
      8.   Willemtien Holt, geb. Roden, 29-08-1875
            Zij trouwde op 27-01-1900 te Vries met:
            Wybe Stoffers, geb. Donderen, 24-08-1877
            z.v. Hilbrand Stoffers en Lammechien Alberts
      9.   Geertien Holt, geb. Roden, 02-01-1878
            Zij overleed te Roden op 17-07-1878.
      10. Harmtien Holt, geb. Roden, 27-06-1879
            Zij trouwde te Roden op 12-07-1902 met :
            Willem Wold, geb. Roden, 14-07-1876
            z.v. Albert Wold en Vroukien Boer.
      11. Geertien Holt, geb. Roden, 06-10-1882
            Zij trouwde te Vries op 11-10-1902 met :
            Hendrik Meijer, geb. Vries, 17-04-1869
            z.v. Hilbrand Meijer en Harmtien Slagter
            en weduwnaar van Gezina Koers.
            Hendrik Meijer overleed te Norg op 12-01-1927.
            Geertien Holt hertrouwde na 1927 met :
            Harm de Vries, geb. Zev.huizen, 20-07-1882
            z.v. Sake Lippes de Vries en Wobbeltje
            Heddes Hummel.
      12. Jan Holt, geb. Foxwolde, 16-09-1884
            Hij trouwde te Roden op 13-05-1911 met :
            Grietje de Vries, geb. Oldehove, 22-01-1885
            d.v. Kornelis de Vries en Marijke van der Heide.
           
      Jan Holt overleed te Foxwolde op 08-02-1916.
      Geessien Brink overleed te Foxwolde op 16-11-1926.

      Deze tak van de familie wordt niet verder uitgewerkt.
      Zie verder onder http://home.hccnet.nl/j.fonk ,
      onder de familie Holt, pt. V-f.


53. HARMANNA HARMS HOLT, geb. Peize, 11-05-1835
      d.v. Harm Hindriks Holt en Grietje Kok (18)
      Zij overleed te Peize op 15-07-1843.


54. WILLEM HARMS HOLT, geb. Peize, 16-10-1837
      z.v. Harm Hindriks Holt en Grietje Kok (18)
      Hij trouwde te Rolde op 04-06-1864 met :
      Roelofje Strijker, geb. Rolde, 13-07-1839
      d.v. Klaas Strijker en Maria Houkes.
      Kinderen :
      1.   Klaas Willems Holt, geb. Rolde, 25-07-1864
      2.   Marijkegien Holt, geb. Anlo, 12-10-1866
      3.   Harm Willems Holt, geb. Anlo, 14-11-1868
      4.   Hendrik Willems Holt, geb. Oranjewoud, ca. 1872
      5.   Jan Willems Holt, geb. Anlo, 04-06-1877
      6.   Grietje Willems Holt, geb. Oudeschoot,  ca. 1879
      7.   Willem Willems Holt, geb. Norg, 15-10-1880
      8.   Roelof Willems Holt, geb. Heerenveen, 02-11-1882
      9.   Marchien Willems Holt, geb. Anlo, 09-10-1888

      Willem Holt en Roelofje Strijker overleden beiden
      buiten de provincie Drenthe.

      Deze tak van de familie wordt niet verder uitgewerkt.
      Zie verder onder http://home.hccnet.nl/j.fonk ,
      onder de familie Holt, pt. V-g.


55. ANNA HARMS HOLT, geb. Peize, 20-12-1838
      d.v. Harm Hindriks Holt en Grietje Kok (18)
      Kinderen :
      1.   Gerrit Holt, geb.Peize, 06-08-1857
            Hij overleed te Peize op 03-12-1859.

      Anna Harms Holt overleed te Peize op 30-04-1866.


56. DOUWINA HARMS HOLT, geb. Peize, 08-07-1840
      d.v. Harm Hindriks Holt en Grietje Kok (18)
      Zij overleed te Peize op 09-05-1853.


57. JOHANNES HARMS HOLT, geb. Peize, 03-05-1842
      z.v. Harm Hindriks Holt en Grietje Kok (18)
      Hij overleed te Peize op 16-04-1844.


58. CORNELIA HARMS HOLT, geb. Peize, 03-05-1842
      d.v. Harm Hindriks Holt en Grietje Kok (18)
      Zij overleed te Peize op 06-07-1844.


59. HARMANNA HARMS HOLT, geb. Peize, 15-03-1844
      d.v. Harm Hindriks Holt en Grietje Kok (18)
      Zij overleed te Peize op 14-07-1845.


60. HARMANNA HARMS HOLT, geb. Peize, 14-03-1845
      d.v. Harm Hindriks Holt en Grietje Kok (18)
      Kinderen :
      1.   Willem Holt, geb. Peize, 07-01-1869

      Harmanna Holt trouwde te Peize op 09-04-1874 met :
      Jan Meinds, geb. Vries, 05-02-1841
     
z.v. Jan Berends Meinds en Annechien Brink,
      geen familierelatie.
            Jan Meinds is een zoon van :
            Janna Meints getrouwd met Jannes Kosters.
                    Hun dochter :
                    Aaltje Kosters, geb. Peize, 05-09-1876
                    trouwde te Peize op 26-02-1898 met :
                    Willem Venekamp, geb. Peize, 20-01-1877
                    z.v. Jan Venekamp en Wubbegien Suurd,
                    zie genealogie Hagen(o)auw.
      Jan Meinds zoon :
            Harm Meints, geb. Eelde, 13-01-1878
            trouwde te Peize op 08-06-1907 met :
            Grietje Kemkers, geb. Paterswolde, 07-06--1886
            d.v. Geert Kemkers en Albertien Lesterhuis,
            zie genealogie Kemkers
       en zijn dochter :
            Grietje Meints, geb. Paterswolde, 15-03-1883
            trouwde te Eelde op 23-08-1902 met :
            Jan Jans Wekema, geb. Vries, 1877
            z.v. Hindrik Wekema en Harmtje Jans,
            zie genealogie W(i)ekema.
      N.B.
      Jan Meinds zuster :
      Antje Meinds, geb. Norg, 14-09-1830
      trouwde te Norg op 23-02-1865 met :
      Geert van der Spoel, geb. Norg, 29-09-1823
      z.v. Klaas van der Spoel en Geertje Vijfschaft
            Hun kleinzoon :
            Hendrik Brink, geb. Roden, 15-12-1892
            z.v. Eit Brink en Annechien van der Spoel
            trouwde te Roden op 15-05-1920 met :
            Annechien Lubbers, geb. Fokswolde, 13-03-1899
            d.v. Lammert Lubbers en Engelina Raven,
            zie genealogie Lubbers.

      Harmanna Harms Holt overleed te Eelde op 24-10-1896.
      Jan Meinds overleed na 1907 buiten de provincie Drenthe.


61. JAN JANS BRINK, geb. Eelde, 22-09-1826
      z.v. Jan Berends Brink en Marchien Willems Stoffers (25)
      Hij trouwde te Roden op 30-11-1861 met :
      Trientien Kramer, geb. Roden, 30-04-1833
      d.v. Koenraad Kramer en Aaltien Luichies Kregel
      Kinderen :
      1.   Aaltien Jans Brink, geb. Roden, 10-04-1862                        (72)
     
       Trientien Kramer overleed te Roden op 05-08-1862.
   
      Jan Jans Brink hertrouwde op 13-02-1864 te Roden met :
      Eltien Huberts, geb. Roden, 10-04-1822
      d.v. Sikke Theodorus Huberts en Margien Stoffers.

      Jan Jans Brink overleed te Leutingewolde op 04-11-1909.
      Eltien Huberts overleed te Roden op 22-02-1905.


62. BEREND JANS BRINK, geb. Roden, 15-06-1828
      z.v. Jan Berends Brink en Marchien Willems Stoffers (25)
      Hij trouwde op 27-08-1858 te Roden met :
      Lammegien Hindriks Kruims, geb. Roden, 04-01-1830
      d.v. Hindrik Jans Kruims en Antje Swiers Kuiper,
      zie genealogie Boer.
      Kinderen :
      1.   Marchien Berends Brink, geb. Roden, 09-10-1858              (73)
      2.   Marchien Berends Brink, geb. Roden, 15-05-1863              (74)
      3.   Antien Berends Brink, geb. Roden, 29-11-1865                  (75)
      4.   Jantien Berends Brink, geb. Roden, 18-02-1867                 (76)
      5.   Hinderkien Berends Brink, geb. Lieveren, 29-07-1870          (77)
      6.   Lammechien Berends Brink, geb. Roden, 03-07-1875         (78)

      Lammegien Hindriks Kruims overleed te Lieveren op 20-12-1892.
      Berend Jans Brink overleed te Lieveren op 28-01-1903.


63. ANNECHIEN JANS BRINK, geb. Roden, 13-11-1833
      d.v. Jan Berends Brink en Marchien Willems Stoffers (25)
      Kinderen :
      1.   Jan Brink, geb. Roden, 23-02-1860
           
Hij overleed te Roden op 18-10-1865.

      Annechien Jans Brink trouwde te Peize op 05-04-1866 met :
      Jakob Holman, geb. Peize, 12-02-1836
      z.v. Jan Pieters Holman en Teke Ottens Nuismer
      en sedert 01-09-1865 weduwnaar van Johanna Hulsebosch.
              Johanna Hulsebosch werd op 23-10-1827 te Peize
              geboren uit het huwelijk van Wolter Hulsebosch
              en Antje Tietema.
                 Johanna Hulsebosch is een zuster van :
                Jantien Hulsebosch, geb. Peize, 13-09-1830
                d.d. 21-10-1858 te Peize getrouwd met :
                Aldert Arkies, geb. Peize, 21-11-1834
                z.v. Albert Arkies en Annegien Alderts,
                zie genealogie Arkies.

      Kinderen uit het eerste huwelijk van Jakob Holman :
      1.   Jan Holman, geb. Peize, 12-02-1860
      2.   Wolter Holman, geb. Peize, 03-02-1861
      3.   Tietje Holman, geb. Peize, 22-06-1864
            Zij overleed te Peize op 10-03-1867.

      Kinderen uit het huwelijk met Annechien Brink :
      4.   Marchien Holman, geb. Peize, 27-08-1866
            Zij trouwde te Assen op 30-04-1893 met :
            Jan Doorten, geb. Diever, 1864
            z.v. Koop Doorten en Annigje Haveman

      Jakob Holman overleed te Donderen op 07-10-1901.
      Annechien Brink overleed te Donderen op 12-10-1917.


64. HILLECHIEN JANS BRINK, geb. Roden, 30-11-1835
      d.v. Jan Berends Brink en Marchien Willems Stoffers (25)
      Zij trouwde op 08-11-1873 te Roden met :
      Tjipke Klazens Scheepstra, geb. Roden, 05-08-1833
      z.v. Klaas Tjipkes Scheepstra en Boukien Harms Kroese,
      zie genealogie Scheepstra.
      Zij kregen geen kinderen.
     
      Tjipke Klazens Scheepstra overleed te Alteveer op 10-02-1902.

      Hillechien Jans Brink hertrouwde op 22-10-1903 te Roden met :
      Klaas Scheepstra, geb. Vries, 25-12-1848.
      Hij was een jongere broer van Hillechiens eerste man.

      Klaas Scheepstra overleed te Alteveer op 25-10-1915.
      Hillechien Jans Brink overleed te Steenbergen op 27-03-1920.


65. WILLEMTIEN JANS BRINK, geb. Roden, 23-10-1837
      d.v. Jan Berends Brink en Marchien Willems Stoffers (25)
      Zij trouwde op 05-05-1866 te Vries met :
      Egbert Gerrits, geb. Vries, 12-04-1840
      z.v. Lucas Gerrits en Annechien Kregel.
      Kinderen :
      1.   Marchien Gerrits, geb. Vries, 09-12-1868
            Zij trouwde op 05-05-1892 te Norg met :
            Jans Folkerts, geb. Vries, 07-08-1865
            z.v. Hendrik Folkerts en Jantien Suurd,
            zie genealogie Suurd.
      2.   Lammechien Gerrits, geb. Roden, 06-01-1871
            Zij trouwde op 29-04-1893 te Roden met :
            Sikke Noord, geb. Roden, 30-01-1870
            z.v. Geerd Noord en Lammechien Huberts
      3.   Jan Gerrits, geb. Roden, 29-03-1875
            Hij trouwde op 21-04-1894 te Roden met :
            Wietske Glas, geb. Roden, 08-02-1874
            d.v. Pier Glas en Tjetske Hulsebos
      4.   Lucas Gerrits, geb. Roden, 01-04-1878
            Hij overleed te Alteveer op 30-06-1883.

      Egbert Gerrits overleed te Roderesch op 19-05-1909.
      Willemtien Jans Brink overleed te Roderesch op 17-07-1915.


66. HINDRIK JANS BRINK, geb. Roden, 23-05-1840
      z.v. Jan Berends Brink en Marchien Willems Stoffers (25)
      Hij trouwde te Roden op 24-04-1869 met :
      Trientien Barkhuis, geb. Roden, 24-05-1838
      d.v. Teunis Sakes Barkhuis en Geertien Barelds Doedes,
      zie genealogie Doedens.
      Trientien Barkhuis komt ook voor als Berghuis en als Barghuis.
      Kinderen :
      1.   Jan Hindriks Brink, geb. Roden, 23-12-1869                      (79)
      2.   Tunnis Hindriks Brink, geb. Roden, 21-02-1872                  (80)
      3.   Geertien Hindriks Brink, geb. Roden, 23-07-1874               (81)
      4.   Jannes Hindriks Brink, geb. Roden, 29-04-1877                 (82)
      5.   Marten Hindriks Brink, geb. Roden, 01-10-1879                 (83)
      6.   Geessien Hindriks Brink, geb. Lieveren, 08-08-1882           (84)

      Hindrik Jans Brink overleed te Lieveren op 07-10-1920.
      Trientien Barkhuis overleed te Lieveren op 25-01-1922.


67. KNELLIS JANS BRINK, geb. Roden, 30-08-1844
      z.v. Jan Berends Brink en Marchien Willems Stoffers (25)
      Ongehuwd overleden te Roden op 27-03-1886.


68. HINDRIK BERENDS BRINK, geb. Roden, 03-01-1834
      z.v. Berend Berends Brink en Lammechien Hindriks Holtman (26)
      Hij trouwde te Roden op 16-05-1868 met :
      Geertien Egberts Boer, geb. Roden, 13-01-1842
      d.v. Egbert Koenes Boer en Jantien Jacobs Karstens,
      zie genealogie Boer.

 
                   

     
      Kinderen :
      1.   Lammert Brink, geb. Roden, 29-07-1869                            (85)
      2.   Egbert Brink, geb. Roden, 30-01-1875                               (86)
      3.   Jantien Brink, geb. Roden, 24-02-1878                               (87)
      4.   Geessien Brink, geb. Roden, 04-03-1882                           (88)

      Hindrik Berends Brink overleed te Leutingewolde op 05-12-1903.
      Geertien Egberts Boer overleed te Leutingewolde op 05-06-1930.


69. BEREND BERENDS BRINK, geb. Roden, 22-02-1836
      z.v. Berend Berends Brink en Lammechien Hindriks Holtman (26)
      Hij overleed te Roden op 12-06-1837.


70. BEREND BERENDS BRINK, geb. Roden, 10-08-1837
      z.v. Berend Berends Brink en Lammechien Hindriks Holtman (26)
      Hij overleed te Roden op 21-10-1838.


71. GEESSIEN BERENDS BRINK, geb. Roden, 20-04-1839
      d.v. Berend Berends Brink en Lammechien Hindriks Holtman (26)
     
                            

      Zij trouwde te Roden op 27-10-1866 met :
      Jan Harms Holt, geb. Peize, 26-06-1832
      z.v. Harm Hindriks Holt en Grietien Roelofs Kok (18).
              Jan Harms Holt was sedert 13-12-1865 weduwnaar van :
              Jantien Wietses Postema, geboren te Roden, 06-10-1835.
     
      Zie verder onder Jan Harms Holt (52).


                                                       6e generatie


72. AALTIEN JANS BRINK, geb. Roden, 10-04-1862
      d.v. Jan Jans Brink en Trientien Kramer (61)
      Zij trouwde te Roden op 20-02-1892 met :
      Klaas Everts de Vries, geb. Zevenhuizen, 20-12-1869
     
z.v. Evert de Vries en Geeske Zorge
      Kinderen :
      1.   Jan de Vries, geb. Roden, 20-04-1893
      2.   Everdina de Vries, geb. Roden, 30-11-1894
      3.   Eltjo de Vries, geb. Roden, 07-12-1896
      4.   Evert de Vries, geb. Roden, 19-01-1899
      5.   Tiem de Vries, geb. Roden, 19-09-1901
      6.   Geessien de Vries,  geb. Roden, 16-09-1903
            Overleden te Roden 26-06-1904.

      Aaltien Jans Brink overleed op 25-06-1904.

     
Klaas de Vries hertrouwde op 14-01-1905 te Roden met :
      Geessien Busscher, geb. Roden, 25-09-1859
      d.v. Harm Jans Busscher en Annechien Louwes Klaassens,
      zie genealogie Hagen(o)auw.
      Geessien Busscher was sedert 16-04-1903 weduwe van :
      Jannes Hagenouw, geboren te Peize op 10-08-1862 als Jannes
      Hagenauw uit het huwelijk van Jan Hagenauw en Wibbegien Suurd.
      Geessien en Jannes Hagenouw trouwden te Roden op 16-02-1895.
      Jannes Hagenouw was daarvoor, sedert 19-06-1893, weduwnaar
      van Hillechien Holt, geb. te Roden op 03-11-1860, dochter
      van Kornelis Harms Holt en Elizabeth Sprick (50).
      Jannes en Hillechien Holt trouwden te Roden op 09-05-1885.
              N.B.
              Jannes Hagenouw was een broer van Hendrik Hagenauw, de
              schoonvader van Jan Brink (117).
   
      Uit het huwelijk van Jannes Hagenouw en Hillechien Holt
      werden geboren :
      1.   Jan Hagenouw, geb. Peize, 20-08-1885
      2.   Kornelis Hagenouw, geb. Roden, 12-08-1887
      3.   Wubbegien Hagenouw, geb. Roden, 27-11-1889

      Uit het huwelijk van Jannes Hagenouw en Geessien Busscher
      werden geboren :
      4.   Annechien Busscher, geb. Roden, 26-05-1888
            d.v. Geessien Busscher.
      5.   Trientje Hagenouw, geb. Roden, 10-06-1896
      6.   Harm Hagenouw, geb. Roden, 21-02-1899
            Overleden te Roden op 08-06-1900.
      7.   Harmtien Hagenouw, geb. Roden, 16-09-1900

      Het gezin De Vries vertrok op 07-06-1906 naar Aduard.


73. MARCHIEN BERENDS BRINK, geb. Roden, 09-10-1858
      d.v. Berend Jans Brink en Lammegien Kruims (62)
      Zij overleed te Roden op 21-06-1861.


74. MARCHIEN BERENDS BRINK, geb. Roden, 15-05-1863
      d.v. Berend Jans Brink en Lammegien Kruims (62)
      Zij trouwde te Peize op 05-05-1888 met :
      Hendrik Lammerts Ottens, geb. Peize, 15-10-1856
      z.v. Lammert van der Veen Ottens en
      Margaretha Hindriks Kemkers,
      zie genealogie Ottens.
      Kinderen :
      1.   Margaretha Ottens, geb. Peize, 28-04-1889
            Zij trouwde op 11-05-1912 te Eelde met :
            Hilbrand Hartlief, geboren te Hoogkerk
            z.v. Jan Hartlief en Grietien Huising.
      2.   Lammegien Ottens, geb. Peize, 10-07-1890
            Zij trouwde op 06-06-1914 te Roden met :
            Kornelis Ploeg, geb. Midwolde, 31-05-1890
            z.v. Willem Ploeg en Grietien Holt,
            zie onder Kornelis Harms Holt  (50).
      3.   Berentien Ottens, geb. Peize, 02-12-1892
            Zij trouwde op 22-02-1918 te Peize met :
            Aldert Arkies, geb. Peize, 24-08-1888
            z.v. Jan Arkies en Antje Hagenauw,
            zie genealogie Arkies.
      4.   Lambertha Ottens, geb. Peize, 04-08-1895
            Zij trouwde op 20-03-1920 te Roden met :
            Albert Douwes, geb. Roden, 21-11-1892
            z.v. Berend Douwes en Barellina Birze
      5.   Hinderika Ottens, geb. Peize, 17-04-1900
            Zij overleed te Peize 23-01-1901.

      Hendrik Lammerts Ottens overleed op 05-08-1932 te Peize.
      Marchien Berends Brink overleed op 03-01-1948 te Vries.


75. ANTIEN BERENDS BRINK, geb. Roden, 29-11-1865
      d.v. Berend Jans Brink en Lammegien Kruims (62)
      Zij trouwde te Roden op 07-05-1892 met :
      Abraham Roede, geb. Roden, 21-01-1864
      z.v. Lambert Koenes Roede en Femmina Abrahams Vos
      Kinderen :
      1.   Lammechien Roede, geb. Roden, 26-09-1892
            Zij trouwde op 22-05-1915 te Peize met :
            Jannes Wekema, geb. Peize, 04-12-1885
            z.v. Hendrik Wekema en Niessien Kregel,
            zie genealogie W(i)ekema.
      2.   Eeffien Roede, geb. Roden, 29-12-1893
            Zij trouwde op 05-02-1921 te Roden met :
            Klaas Timmer, geb. Peize, 03-08-1892
            z.v.  Harm Timmer en Hinderkien Scheepstra,
            zie genealogie Scheepstra.
      3.   Berend Roede, geb. Roden, 23-03-1897
            Ongehuwd overleden te Roden op 18-03-1932.
      4.   Lambert Roede, geb. Roderveld, 28-07-1899
            Hij trouwde te Roden op 17-05-1924 met :
            Jetske Hummel, geb. Roderveld, 07-01-1899
            d.v. Berend Hummel en Antje Rozema,
            zie http://home.wxs.nl/~hummel
            onder genealogie-familieonderzoek,
            pt V.genealogie III Hummel, pt V-c.
      5.   Hendrik Roede, geb. Roderesch, 31-01-1904
            Hij trouwde op 23-01-1926 te Roden met :
            Zwaantje Venema, geb. Peize, 25-01-1903
            d.v. Hendrik Venema en Rieka Ruiter.
      6.   Femmina Roede, geb. Roderesch, 25-08-1907

      Abraham Roede overleed te Groningen op 19-09-1929.
      Antien Brink overleed te Roden op 17-07-1940.


76. JANTIEN BERENDS BRINK, geb. Lieveren, 18-02-1867
      d.v. Berend Jans Brink en Lammegien Kruims (62)
      Zij trouwde op 10-05-1893 te Peize met :
      Derk Bathoorn, geb. Peize, 05-05-1868
      z.v. Roelof Bathoorn en Geessien Belga,
      zie genealogie Belga.
                Derk Bathoorn is een broer van :
                Hinderikus Bathoorn, zie onder 77.
      Kinderen :
      1.   Geesje Bathoorn, geb. Peize, 03-12-1893
      2.   Lammechien Bathoorn, geb. Peize, 24-07-1898
            Zij trouwde te Peize op 19-04-1919 met :
            Adam Suurd, geb. Peize, 30-06-1891
            z.v. Jan Suurd en Helena Jacomina Luinge,
            zie genealogie Suurd.
      3.   Roelof Bathoorn, geb. Peize, 21-06-1901
            Hij trouwde op 16-05-1925 te Roden met :
            Trientien Brink, geb. Alteveer, 13-11-1898
           
d.v. Jan Brink en Grietje Bathoorn, zie onder 79.
            Zie verder onder nr. 89.
      4.   Berend Bathoorn, geb. Peize, 06-12-1904
      5.   Hendrikje Bathoorn, geb. Peize, 20-09-1908
      6.   Margje Bathoorn, geb. Peize, 23-12-1912

      Derk Bathoorn overleed op 11-03-1955 te Peize.
      Jantien Berends Brink overleed op 21-10-1948 te Peize.


77. HINDERKIEN BERENDS BRINK, geb. Lieveren, 29-07-1870
      d.v. Berend Jans Brink en Lammegien Kruims (62)
      Zij trouwde te Roden op 09-05-1896 met :
      Hinderikus Bathoorn, geb. Peize, 23-11-1870
      z.v. Roelof Bathoorn en Geessien Belga,
      zie genealogie Belga.
            Hinderikus Bathoorn is een broer van :
            Derk Bathoorn, zie onder 76.
      Kinderen :
      1.   Lammechien Bathoorn, geb. Lieveren, 02-03-1897
            Zij trouwde op 20-03-1915 te Roden met :
            Harm Tuinman, geb. Roden, 02-06-1885
            z.v. Roelf Tuinman en Geessien Palthe
                    Harm Tuinman is een broer van :
                    Albert Tuinman getrouwd met Rensche van der Veen.
                        Hun zoon :
                        Roelof Tuinman, geb. Roderwolde, 16-06-1909
                        trouwde te Roden op 19-12-1936 met :
                        Jantien Brink, geb. Leutingewolde, 16-05-1912
                        d.v. Egbert Brink en Kornelissien Schrantee,
                        zie onder nr. 126.

            Harm Tuinman overleed te Groningen op 25-02-1926.
            Lammechien Bathoorn hertrouwde op 01-10-1932 te Roden met :
            Niklaas Blaauwwiekel, geb. Roderveld, 06-10-1889
            z.v. Harm Blaauwwiekel en Akke de Vries
                    en sedert 26-07-1924 weduwnaar van :
                    Hillechien Wiekema,
geb.Roden, 20-12-1891
                    d.v. Tiem Wiekema en Aafke Eitens,
                    zie genealogie W(i)ekema.
                    Niklaas en Hillechien Wiekema trouwden te Roden
                    op 18-05-1918.
      2.   Roelof Bathoorn, geb. Lieveren, 14-06-1898
            Ongehuwd overleden te Lieveren op 22-03-1903.
      3.   Geesje Bathoorn, geb. Lieveren, 19-11-1901
            Zij trouwde op 01-06-1929 te Roden met :
            Abraham Melissen, geb. Niebert, 20-02-1899
            z.v. Roelf Melissen en Geertje Dopstra.
      4.   Roelfien Bathoorn, geb. Lieveren, 27-04-1904
            Zij trouwde op 06-03-1926 te Roden met :
            Hillegienus Westerhof, geb. Peize, 1904
            z.v. Jacob Westerhof en Henderkien Ploeg
      5.   Roelof Berend Bathoorn, geb. Lieveren, 20-11-1908
            Ongehuwd overleden op 04-04-1944.
      6.   Berend Bathoorn, geb. Lieveren, 17-04-1912
            Hij trouwde op 03-09-1927 te Roden met :
            Hinderkien Luinge, geb. Roderwolde, 27-11-1905
           
d.v. Luink Luinge en Geertje Belga,
            zie genealogie Belga.

            Hinderikus Bathoorn overleed te Lieveren op 12-09-1929.
            Hinderkien Brink overleed te Lieveren op 19-05-1941.

78. LAMMECHIEN BERENDS BRINK, geb. Roden, 03-07-1875
      d.v. Berend Jans Brink en Lammegien Kruims (62)
      Zij trouwde op 06-05-1899 te Peize met :
      Berend Luinge, geb. Peize, 14-10-1873
      z.v. Albert Luinge en Hinderkien Krans
      Kinderen :
      1.   Hinderkien Luinge, geb. Peize, 16-03-1900
            Zij trouwde op 30-06-1928 te Roden met :
            Hinnerikus Feringa, geb. Peize, 04-06-1897
            z.v. Kornelis Feringa en Sjoukje Hofman
      2.   Berend Luinge, geb. Lieveren, 06-09-1901
            Hij trouwde op 14-05-1927 te Roden met :
            Hinderkien Brink, geb. Lieveren, 01-11-1902
            d.v. Jan Brink en Grietje Bathoorn (79).
            Zie verder onder nr. 90.
      3.   Albert Luinge, geb. Lieveren, 04-03-1903
            Hij trouwde op 07-05-1932 te Roden met :
            Margien Huberts, geb. Foxwolde, 04-01-1911
            d.v. Willem Huberts en Hendrika Ploeg
      4.   Lammert Luinge, geb. Lieveren, 03-03-1905
            Hij trouwde te Roden op 04-06-1934 met :
            Antje Balk, geb. Foxwolde, 23-01-1912
            d.v. Tjesse Balk en Antje Beereboom,
            zie genealogie Rademaker.
      5.   Luink Luinge, geb. Lieveren, 01-06-1912
            Hij trouwde op 26-05-1939 te Ooststellingwerf met :
            Anna Braaksma, geb. Ferwerderadeel, 20-10-1915

      Berend Luinge overleed op 09-11-1952 te Lieveren.
      Lammechien Berends Brink overleed op 20-03-1943 te Lieveren.


79. JAN HINDRIKS BRINK, geb. Roden, 23-12-1869
      z.v. Hindrik Jans Brink en Trientien Barkhuis (66)
      Hij trouwde op 27-08-1898 te Roden met :
      Grietje Bathoorn, geb. Peize, 22-02-1875
      d.v. Roelf Bathoorn en Jebbechien Meulema
      Kinderen :
      1.   Trientien Brink, geb. Alteveer, 13-11-1898                          (89)
     
2.   Hinderkien Brink, geb. Roden, 01-11-1902                         (90)

      Jan Brink overleed op 10-12-1942 te Lieveren.
      Grietje Bathoorn overleed op 23-07-1958 te Lieveren.


80. TUNNIS HINDRIKS BRINK,  geb. Lieveren, 21-02-1872
      z.v. Hindrik Jans Brink en Trientien Barkhuis (66)
      Hij trouwde te Roden op 05-05-1894 met :
      Jantien Been, geb. Steenbergen, 02-05-1870
      d.v. Geert Been en Marchien Hessels.
            Jantien Been is een zuster van :
                    Tunnis Been, geb. Steenbergen, 05-07-1877
                    sedert 14-09-1916 weduwnaar van :
                    Grietje Mensinga, geb. Peize, 30-04-1881,
                    zie onder nr. 93.
                    Tunnis Been hertrouwde te Roden op 19-05-1921
                    met zijn zusters dochter :
                    Trientje Brink, geb. Steenbergen, 05-07-1898
                    zie onder pnt. 3.
      Kinderen :
      1.   Hindrik Brink, geb. Steenbergen, 06-07-1894                      (91)
      2.   Geert Brink, geb. Steenbergen, 21-07-1896                        (92)
      3.   Trientje Brink, geb. Steenbergen, 05-07-1898                   (93)
                Zij trouwde te Roden op 19-05-1921 met :
                Tunnis Been, geb. Steenbergen, 05-07-1877,
                zie onder nr. 93.
                Tunnis Been was een broer van Trientjes moeder
                Jantien Been.
      4.   Tunnis Brink, geb. Steenbergen, 11-05-1901                       (94)
      5.   Marchien Brink, geb. Steenbergen, 08-06-1903                   (95)
      6.   Geertien Brink, geb. Steenbergen, 29-03-1905                    (96)
      7.   Tunnis Brink, geb. Alteveer, 07-11-1906                             (97)
      8.   Geessien Brink, geb. Alteveer, 22-07-1908                         (98)
      9.   Jan Brink, geb. Alteveer, 08-06-1910                                  (99)
      10. Jantien Brink, geb. Alteveer, 19-06-1912                             (100)
      11. Jannes Brink, geb. Alteveer, 8-03-1918                               (101)

      Tunnis Hindriks Brink overleed te Alteveer op 09-04-1924.
      Jantien Been overleed te Alteveer op 05-02-1945.


81. GEERTIEN HINDRIKS BRINK, geb. Roden, 23-07-1874
      d.v. Hindrik Jans Brink en Trientien Barkhuis (66)
      Zij trouwde te Roden op 02-05-1908 met :
      Klaas Scheepstra, geb. Alteveer, 13-06-1867
      z.v. Harm Scheepstra en Aaltien Kruims,
      zie genealogie Scheepstra.
      Kinderen :
      1.   Trientien Scheepstra, geb. Roden, 03-04-1909
            Zij trouwde op 27-12-1932 te Roden met :
            Hendrik Buring, geb. Peize, 26-10-1908
            z.v. Geert Buring en Jantje Talens,
            zie genealogie Buring.
      2.   Harm Scheepstra, geb. Roden, 11-03-1910
      3.   Aaltien Scheepstra, geb. Roden, 16-03-1911
      4.   Henderika Scheepstra, geb. Roden, 29-06-1915
            Overleden te Roden op 30-06-1915.
      5.   Henderika Scheepstra, geb. Roden, 16-08-1916

      Klaas Scheepstra overleed op 24-05-1958 te Lieveren.
      Geertien Brink overleed op 27-06-1948 te Lieveren.


82. JANNES HINDRIKS BRINK, geb. Roden, 29-04-1877
      z.v. Hindrik Jans Brink en Trientien Barkhuis (66)
      Hij trouwde te Peize op 14-03-1903 met :
      Zwaantje Kok, geb. Groningen, 22-12-1881
     
d.v. Harmannus Kok en Zwaantje Ottens
      Kinderen :
      1.   Trientien Brink, geb. Lieveren, 08-02-1903                          (102)
      2.   Harmannus Brink, geb. Lieveren, 18-11-1905                      (103)
      3.   Zwaantje Brink, geb. Alteveer, 17-05-1909                          (104)
      4.   Hindrik Brink, geb. Steenbergen, 09-11-1912                      (105)
      5.   Jan Brink, geb. Steenbergen, 20-04-1916                           (106)
      6.   Harmanna Brink, geb. Steenbergen, 14-12-1919                 (107)

      Jannes Hindriks Brink overleed op 23-10-1961 te Steenbergen.
      Zwaantje Kok overleed op 10-12-1936 te Steenbergen.


83. MARTEN HINDRIKS BRINK, geb. Roden, 01-10-1879
      z.v. Hindrik Jans Brink en Trientien Barkhuis (66)
      Hij trouwde op 20-02-1904 met :
      Alberdina Ubels, geb. Roden, 04-09-1879
     
d.v. Gerriet Ubels en Engelina Roona
      Kinderen :
      1.   Hindrik Brink, geb. Roden, 14-05-1904                              (108)
      2.   Engelina Brink, geb. Roden, 11-05-1905                            (109)
      3.   Gerrit Brink, geb. Roden, 22-10-1906                                 (110)
      4.   Engelina Brink, geb. Lieveren, 14-10-1907                          (111)
      5.   Trientien Brink, geb. Lieveren, 22-12-1908                          (112)
      6.   Gerrit Brink, geb. Lieveren, 11-04-1910                              (113)
      7.   Gertina Brink, geb. Lieveren, 18-11-1912                            (114)
      8.   Jan Brink, geb. Lieveren, 01-03-1914                                 (115)

      Marten Hindriks Brink overleed op 29-03-1972 te Lieveren.
      Alberdina Ubels overleed op 16-02-1949 te Lieveren.


84. GEESSIEN HINDRIKS BRINK, geb. Lieveren, 08-08-1882
      d.v. Hindrik Jans Brink en Trientien Barkhuis (66)
      Zij trouwde te Peize op 14-04-1906 met :
      Lammert Luinge, geb. Peize, 29-01-1879
      z.v. Markus Luinge en Frederika Gleisteen
                en een broer van :
                Willemina Luinge, geb. Peize, 26-01-1887
                d.d. 18-05-1907 te Peize getrouwd met :
                Jan Suurd, geb. Peize, 19-11-1882
                z.v. Frerik Suurd en Grietje Wekema,
                zie genealogie Suurd.
          Kinderen :
      1.   Markus Luinge, geb. Peize, 01-09-1907
            Overleden te Peize op 30-04-1909.
      2.   Markus Luinge, geb. Peize, 24-02-1910                             (129)
      3.   Trientien Luinge, geb. Peize, 05-02-1912                          (130)

      Lammert Luinge overleed te Peize op 02-12-1918
      aan de gevolgen van de spaanse griep.
      Zie voor wat betreft een omschrijving van de spaanse griep,
      nr. 86 (Egbert Brink).

      Geessien Brink hertrouwde te Roden op 28-04-1921 met :
      Egbert Brink, geb. Roden, 30-01-1875
      z.v. Hindrik Berends Brink en Geertien Egberts Boer.
      Zie verder onder Egbert Brink (86).


85. LAMMERT BRINK, geb. Roden, 29-07-1869
      z.v. Hindrik Brink en Geertien Boer (68)

 
               
          
     
      Hij trouwde te Roden op 09-05-1896 met :
      Harmtien Geersing, geb. Roden, 11-03-1874
      d.v. Jan Roelfs Geersing en Geertien Lukas Laan,
      zie genealogie Geersing
            en een zuster van :
            Henderkien Geersing, geb. Roderwolde, 24-04-1877
            d.d. 07-05-1904 te Roden getrouwd met :
            Jan Alderts Homan, geb, Peize, 16-11-1871
            z.v. Jans Homan en Roelefje Talens,
            zie genealogie Talens.
            Henderkiens Geersings dochter :
               
Jantje Alderstina Homan, geb. Roderwolde, 28-04-1907
                trouwde te Roden op 02-05-1931 met :
                Jannes Talens, geb. Sandebuur, 15-06-1904,
                z.v. Berend Talens enb Geessien Smit,
                zie genealogie Talens.
      Kinderen :
      1.   Geertje Brink, geb. Roderwolde, 31-03-1897                      (116)
      2.   Jan Brink, geb. Roderwolde, 02-01-1899                            (117)
      3.   Hindrik Brink, geb. Roden, 07-07-1901                              (118)
      4.   Geert Brink, geb. Roden, 18-09-1904                                (119)
      5.   Geertien Brink, geb. Roden, 31-01-1907                            (120)
      6.   Jantje Brink, geb. Leut.wolde, 09-11-1915                          (121)

      Lammert Brink overleed te Roderwolde op 28-08-1953.
      Harmtien Geersing overleed te Roderwolde op 19-03-1948.


86. EGBERT BRINK, geb. Roden, 30-01-1875 
      z.v. Hindrik Brink en Geertien Boer (68)

                    

      Hij trouwde te Norg op 07-05-1903 met :
      Kornelissien Schrantee, geb. Roden, 02-09-1878
      d.v. Berend Schrantee en Jantien Krijthe
                en een kleindochter van :
                Cornelisjen Berends Brink en Theodorus Schrantee (31).
      Kinderen :
      1.   Geertien Brink, geb. Norg, 14-06-1904                               (122)
      2.   Berend Brink, geb. Norg, 14-11-1905                                 (123)
      3.   Hindrik Brink, geb. Roden, 04-02-1908                               (124)
      4.   Jantien Brink, geb. Roden, 01-11-1909                               (125)
      5.   Jantien Brink, geb. Leut.wolde, 16-05-1912                         (126)
      6.   Jantina Brink, geb. Leut.wolde, 20-07-1913                         (127)
      7.   Theodora Brink, geb. Leut.wolde, 18-05-1916                      (128)

      Kornelissien Schrantee overleed te Leutingewolde
      op 14-11-1918 tengevolge van de Spaanse griep.

      De Spaanse griep eiste in 1918 in Amerika, Europa en Azië ongeveer 20 miljoen levens.
      Het griepvirus, dat het eerst werd gesignaleerd in de Amerikaanse staat Kansas,
      verspreidde zich ondermeer onder de troepen die naar Europa gingen om te vechten in de
      Eerste Wereldoorlog. De slachtoffers kregen koorts, koude rillingen, hoofdpijn, spierpijn,
      daarna longontsteking en stierven dan vrij snel.
      De ziekte werd de ‘Spaanse griep’ genoemd omdat Spanje, als neutraal land, op 2 juni
      1918 openlijk toegaf dat er een epidemie heerste. De strijdende landen hielden dat liever
      geheim. Ziekte betekende zwakte.
      Het dieptepunt van de griep lag in de periode november, december 1918. Ook in de
      noordelijke provincies van ons land vielen vele slachtoffers.

      Egbert Brink hertrouwde te Roden op 28-04-1921 met :
      Geessien Brink, geb. te Lieveren, 08-08-1882
      d.v. Hindrik Jans Brink en Trientien Barghuis
      (ook voorkomende als Berghuis en als Barkhuis),
      zie genealogie Doedens.
      Zie ook onder nr. 66.
      Geessien Brink was sedert 02-12-1918 weduwe van :
      Lammert Luinge,
geb. Peize, 29-01-1879
      z.v. Markus Luinge en Frederika Gleisteen,
      zie onder Geessien Hindriks Brink (84).

      Kinderen van Geessien Brink en Lammert Luinge :
      1.   Markus Luinge, geb. Peize, 24-02-1910                              (129)
      2.   Trientien Luinge, geb. Peize, 05-02-1912                             (130)

      Egbert Brink overleed te Leutingewolde op 02-02-1956.
      Geessien Brink overleed te Norg op 12-06-1976.


87. JANTIEN BRINK, geb. Roden, 24-02-1878
      d.v. Hindrik Brink en Geertien Boer (68)

     
                  


      Zij trouwde te Roden op 13-05-1899 met :
      Jacob Buring, geb. Peize, 25-08-1874
      z.v. Hindrik Buring en Hinderkien Bennink,
      zie genealogie Buring
      Kinderen :
      1.   Hendrik Buring, geb. Roden, 24-12-1899
      2.   Hinderikus Buring, geb. Roden, 25-03-1901
      3.   Hinderkien Buring, geb. Roderwolde, 20-12-1902
      4.   Geertien Buring, geb. Leut.wolde, 16-04-1905
      5.   Albert Buring, geb. Leut.wolde, 23-06-1907
      6.   Lammert Buring, geb. Leut.wolde, 07-10-1910
      7.   Johanna Buring, geb. Leut.wolde, 09-05-1912
      8.   Egbert Buring, geb. Leut.wolde, 23-02-1915
                Overleden te Leutingewolde op 22-03-1915.

      Jacob Buring overleed te Leutingewolde op 06-06-1927.
      Jantien Brink overleed te Leutingewolde op 13-03-1918.


88. GEESSIEN BRINK, geb. Roden, 04-03-1882
      d.v. Hindrik Brink en Geertien Boer (68)


                       


      Zij trouwde te Roden op 04-05-1907 met :
      Hindrik Lubbers, geb. Foxwolde, 16-03-1882
      z.v. Lammert Lubbers en Engelina Raven,
      zie genealogie Lubbers.
      Kinderen :
      1.   Lammert Lubbers, geb. Leut.wolde, 22-08-1907
      2.   Hindrik Lubbers, geb. Leut.wolde, 05-04-1909
      3.   Jan Lubbers, geb. Leut.wolde, 25-03-1911
      4.   Geertien Lubbers, geb. Leut.wolde, 20-08-1912
      5.   Roelof Lubbers, geb. Leut.wolde, 09-12-1913
      6.   Engelinaart Lubbers, geb. Leut.wolde, 05-05-1915
      7.   Engelina Lubbers, geb. Leut.wolde, 09-09-1922

      Hindrik Lubbers overleed te Sandebuur op 26-04-1954.
      Geessien Brink overleed te Nietap op 16-09-1955.


                                    7e generatie


89. TRIENTIEN BRINK, geb. Alteveer, 13-11-1898
     
d.v. Jan Hindriks Brink en Grietje Bathoorn (79)
      Zij trouwde op 16-05-1925 te Roden met :
      Roelof Bathoorn, geb. Peize, 21-06-1901
      z.v. Derk Bathoorn en Jantien Berends Brink (76)
      Kinderen :
      1.   Derk Bathoorn, geb. Roden, 25-04-1929
      2.   Jan Bathoorn, geb. Roden, 05-08-1930
      3.   Jantje Bathoorn, geb. Roden, 07-04-1933
      4.   Grietje Bathoorn, geb. Roden, 19-03-1935
      5.   Henderkien Bathoorn, geb. Groningen, 17-10-1938

      Roelof Bathoorn overleed op 26-03-1985 te Lieveren.
      Trientien Brink overleed op 19-02-1983 te Lieveren.


90. HINDERKIEN BRINK, geb. Roden, 01-11-1902
      d.v. Jan Hindriks Brink en Grietje Bathoorn (79)
      Zij trouwde te Roden op 14-05-1927 met :
      Berend Luinge, geb. Lieveren, 06-09-1901
      z.v. Berend Luinge en Lammechien Brink (78)
      Kinderen :
      1.   Grietje Luinge, geb. Lieveren, 19-03-1928
            Zij overleed op 04-01-1937.
      2.   Lammechien Luinge, geb. Lieveren, 01-01-1933
      3.   Grietje Luinge, geb. Lieveren, 25-05-1941

      Berend Luinge overleed op 09-09-1966 te Lieveren.
      Hinderkien Brink overleed op 22-12-1988 te Lieveren.
 

91. HINDRIK BRINK, geb. Steenbergen, 06-07-1894
      z.v. Tunnis Hindriks Brink en Jantien Been (80)
      Hij trouwde op 04-05-1918 te Norg met :
      Jeichien Warners, geb. Zuidvelde, 08-05-1893
      d.v. Hindrik Warners en Johanna Martijna Folkerts
            Hindrik Warners is een broer van :
                   
Harm Warners, geb. Roden, 25-11-1868
                    d.d.  28-09-1901 te Leek getrouwd met :
                    Jaantje Talens, geb. Peize, 04-09-1879
                    d.v. Albert Talens en Margien Bezema,
                    zie genealogie Talens
               en van :
                    Aaltien Warners, geb. Foxwolde, 13-07-1876,
                    zie genealogie Geersing.
      Kinderen :
      1.   Jantje Brink, geb. Zuidvelde, 21-05-1918                              (131)
      2.   Johanna Martijna Brink, geb. Roden, 01-06-1920                  (132)
      3.   Tunnis Brink, geb. Roden, 26-02-1922                                 (133)
      4.   Hindrik Brink, geb. Roden, 05-02-1924                                 (134)
      5.   Geert Brink, geb. Roden, 02-07-1926                                   (135)
      6.   Hinderkien Brink, geb. Roden, 24-08-1930                            (136)
      7.   Trientien Brink, geb. Zuidvelde, 12-01-1934                           (137)

      Hindrik Brink overleed op 29-04-1976 te Zuidvelde.
      Jeichien Warners overleed op 18-03-1964 te Zuidvelde.


92. GEERT BRINK, geb. Steenbergen, 21-07-1896
      z.v. Tunnis Hindriks Brink en Jantien Been (80)
      Hij trouwde te Roden op 06-05-1922 met :
      Hillechina Roelfina Hindriks, geb. Anloo, 21-01-1901
      d.v. Hendrik Hindriks en Janna Dories
      Kinderen :
      1.   Jantiena Brink, geb. Alteveer, 11-09-1922                            (138)
      2.   Hendrik Brink, geb. Alteveer, 14-12-1926                             (139)
      3.   Janna Brink, geb. Roden, 14-03-1932                                  (140)
      4.   Albertje Brink, geb. Roderwolde, 09-05-1941                        (141)
            Adoptiedochter.

      Geert Brink overleed op 08-07-1983 te Roden.
      Hillechina Roelfina Hindriks overleed op 28-09-1982 te Groningen.


93. TRIENTJE BRINK, geb. Steenbergen, 05-07-1898
      d.v. Tunnis Hindriks Brink en Jantien Been (80)
      Zij trouwde op 19-05-1921 te Roden met :
      Tunnis Been, geb. Steenbergen, 05-07-1877
      z.v. Geert Been en Marchien Hessels
                Tunnis Been is een broer van Trientjes
                moeder Jantien Been, zie onder nr. 80
                en weduwnaar van :
                Grietje Mensinga, geb. Peize, 30-04-1881
                d.v. Pieter Mensinga en Grietien Kemkers,
                zie genealogie Kemkers.
                Grietje Mensinga overleed te Steenbergen op
                14-09-1916.

      Kinderen uit het 1e huwelijk van Tunnis Been :
      1. Geert Been, geb. Steenbergen, 13-12-1910
      2. Pieter Been, geb. Steenbergen, 12-10-1912
      3. Marchinus Been, geb. Steenbergen, 01-04-1915

      Kinderen uit het huwelijk van Tunnis Been en Trientje Brink :
      1. Jantje Been, geb. Steenbergen, 04-07-1921
      2. Marchien Been, geb. Steenbergen, 29-05-1924

      Tunnis Been overleed op 28-11-1927 te Steenbergen.
      Het gezin vertrok op 19-11-1935 naar Stitswerd, gemeente
      Kantens.

      Aldaar hertrouwde Trientje Brink met :
      Pieter Floris Venema, geb. Veenwouden, 30-10-1874
     
      Uit haar 2e huwelijk werd geboren :
      Floris Pieter Venema, geb. Stitswerd, 20-02-1939

      Pieter Floris Venema overleed op 30-08-1951 te Stitswerd.
      Trientje Brink overleed op 20-11-1968 te Appingedam.


94. TUNNIS BRINK, geb. Steenbergen, 11-05-1901
      z.v. Tunnis Hindriks Brink en Jantien Been (80)
      Overleden te Steenbergen op 19-05-1902.


95. MARCHIEN BRINK, geb. Steenbergen, 08-06-1903
      d.v. Tunnis Hindriks Brink en Jantien Been (80)
      Zij trouwde te Norg op 05-12-1925 met :
      Lammert Klaassens, geb. Langelo, 15-06-1904
     
z.v. Sabe Klaassens en Willemtje Dekker
      Kinderen :
      1.   Willemtje Klaassens, geb. Langelo, 10-02-1926
            Zij trouwde te Norg op 06-11-1947 met :
            Roelf ter Veld, geb. Norg, 05-11-1922
            z.v. Gerrit ter Veld en Afien Stoffers,
            zie genealogie Te Veld.
            Willemtje Klaassens overleed te Assen op 18-02-2008.
      2.    Tunnis Klaassens, geb. Langelo, 18-04-1928

      Lammert Klaassens overleed te Langelo op 22-04-1986.
      Marchien Brink overleed op 16-05-1984 te Langelo.


96. GEERTIEN BRINK, geb. Alteveer, 29-03-1905
       d.v. Tunnis Hindriks Brink en Jantien Been (80)
       Zij trouwde op 05-04-1924 te Roden met :
       Jelke Vegelien, geb. Haulerwijk, 15-05-1901
       z.v. Pieter Vegelien en Ienske Britstra
       Kinderen :
      
1.   Pieter Vegelien, geb. Haulerwijk, 19-07-1924
       2.   Jantien Vegelien, geb. Haulerwijk, 29-12-1925
       3.   Ienske Vegelien, geb. Haulerwijk, 27-05-1929
             Zij trouwde met Jan Hut.
             Jan Hut overleed op 05-09-1969 en
             Ienske Vegelien te Een op 12-02-2017.
       4.   Trijntje Vegelien, geb. Een, 11-11-1943
             Zij trouwde met Klaas Huizing,
             overleden te Leek, 06-06-2015, 73 jr. oud.
             Kinderen:
             Tineke en Lammert Huizing.      
 
       Jelke Vegelien overleed te Een op 27-01-1979.
       Geertien Brink overleed te Een op 08-01-1985.
 
 
 97. TUNNIS BRINK, geb. Alteveer, 07-11-1906
       z.v. Tunnis Hindriks Brink en Jantien Been (80)
       Hij trouwde te Roden op 22-08-1936 met :
       Lammechien IJbema, geb. Alteveer, 16-12-1919
       d.v. Jan IJbema en Jantje Vogelzang.
       Kinderen :
       1.   Jantien Brink, geb. Steenbergen, 22-02-1938                       (142)
       2.   Jantje Brink, geb. Steenbergen, 01-10-1940                         (143)
       3.   Tunnis Brink, geb. Steenbergen, 12-01-1942                        (144)
       4.   Jan Brink, geb. Steenbergen, 05-08-1943                            (145)
       5.   Trientje Brink, geb. Steenbergen, 06-03-1946                       (146)
       6.   Willemtien Brink, geb. Steenbergen, 01-06-1951                  (147)
       7.   Geert Jannes Brink, geb. Groningen, 27-03-1954                  (148)
       8.   Jannes Geert Brink, geb. Steenbergen, 14-10-1958               (149)
 
       Tunnis Brink overleed te Steenbergen op 17-01-1988.
       Lammechien IJbema overleed te Roden op 26-10-2002.
 
 
 98. GEESSIEN BRINK, geb. Alteveer, 22-07-1908
       d.v. Tunnis Hindriks Brink en Jantien Been (80)
       Zij trouwde op 28-05-1936 te Norg met :
       Roelf Uiterwijk, geb. Norg, 29-07-1907
       z.v. Geert Uiterwijk en Henderika ter Veld,
       zie genealogie Te Veld
              en een zuster van :
             
Hendrikje Uiterwijk, geb. Norg, 07-07-1910
              d.d. 26-01-1933 te Norg getrouwd met :
              Boele Scheepstra, geb. Vries,16-08-1909
              z.v. Ananias Scheepstra en Ubelina Rebbers,
              zie genealogie Scheepstra.
      
Kinderen :
       1.   Geert Uiterwijk, geb. Norg, 15-02-1937
 
       Roelf Uiterwijk overleed op 23-01-1986 te Assen.
       Geessien Brink overleed op 27-06-1994 te Zuidlaren.
 
 
 99. JAN BRINK, geb. Alteveer, 08-06-1910
       z.v. Tunnis Hindriks Brink en Jantien Been (80)
       Hij trouwde op 12-05-1932 te Norg met :
       Geertje Mulder, geb. Norg, 09-03-1906
       d.v. Geert Mulder en Lina Rozeveld
       Kinderen :
       1.   Tunnis Brink, geb. Langelo, 28-11-1932                                (150)
       2.   Geert Brink, geb. Norg, 23-08-1942                                      (151)
 
       Jan Brink overleed op 23-04-1992 te Norg.
       Geertje Mulder overleed op 14-12-1999 te Norg.
 
 
 100.JANTIEN BRINK, geb. Alteveer, 19-06-1912
       d.v. Tunnis Hindriks Brink en Jantien Been (80)
       Zij trouwde op 02-12-1933 te Roden met :
       Lammert Geersing, geb. Roden, 01-02-1907
       z.v. Jan Geersing en Egbertien Dekker,
       zie genealogie Geersing.
       Kinderen :
       1.   Jan Geersing, geb. Alteveer, 11-05-1934
       2.   Jantien Geersing, geb. Langelo, 17-12-1936
       3.   Tunnis Geersing, geb. Langelo, 19-04-1941
       4.   Egbertienus Geersing, geb. Langelo, 16-11-1948
       5.   Jantiena Geersing, geb. Groningen, 23-03-1959
             Zij overleed te Groningen op 25-03-1959.
 
       Lammert Geersing overleed op 13-11-1993 te Eelde.
       Jantien Brink overleed op 29-06-1983 te Norg.


101.JANNES BRINK, geb. Alteveer, 18-03-1918
      z.v. Tunnis Hindriks Brink en Jantien Been (80)
      Hij trouwde op 03-04-1941 te Roden met :
      Roelofke Blaauw, geb. Norg, 02-05-1922
      d.v. Hendrik Blaauw en Luttien Huberts
      Kinderen :
      1.   Tunnis Brink, geb. Alteveer, 22-07-1941                                (152)
      2.   Lutgertien Brink, geb. Alteveer, 22-08-1945                           (153)

      Jannes Brink overl. Alteveer, 06-06-2002.
      Roelofke Blaauw overl. Ateveer, 04-01-2003.


102.TRIENTIEN BRINK, geb. Lieveren, 08-02-1903
      d.v. Jannes Hindriks Brink en Zwaantje Kok (82)
      Zij trouwde op 09-05-1925 te Roden met :
      Roelof Huberts, geb. Tolbert, 19-07-1895
      z.v. Coenraad Huberts en Roelfje Thijs.
      Zij kregen geen kinderen.

      Roelof Huberts overleed op 28-12-1975 te Roden.
      Trientien Brink overleed op 28-01-1963 te Roden.


103.HARMANNUS BRINK, geb. Lieveren, 18-11-1905
      z.v. Jannes Hindriks Brink en Zwaantje Kok (82)
      Hij trouwde te Roden op 22-05-1926 met :
      Henderika Boer, geb. Terheijl, 02-05-1908
      d.v. Anne Boer en Lammechien Maris
      Kinderen :
      1.   Jannes Brink, geb. Roderveld, 30-08-1926                            (154)
      -     Lammechien Brink, geb. Roderveld, 15-06-1927
            Overleden te Roden 16-06-1927.
      2.   Lammechien Brink, geb. Roderveld, 13-09-1928                    (155)
      3.   Anne Brink, geb. Nw.Roden, 22-10-1929                              (156)
      4.   Zwaantje Brink, geb. Nw.Roden, 22-06-1931                         (157)
      5.   Aaltje Brink, geb. Roden, 29-10-1932                                   (158)
      6.   Hendrik Brink, geb. Roden, 30-07-1935                                (159)
      7.   Marchien Brink, geb. Roden, 29-09-1936                              (160)
      8.   Harmanna Brink, geb. Roden, 06-05-1938                            (161)
      9.   Hendrikje Brink, geb. Groningen, 30-03-1940                        (162)
      10. Harmannus Brink, geb. Roden, 22-02-1943                           (163)
      11. Luichien Egbert Brink, geb. Roden, 25-03-1944                     (164)
      12. Jan Brink, geb. Roden, 21-07-1947                                       (165)
      13. Geessien Brink, geb. Roden, 25-09-1948                              (166)

      Harmannus Brink overleed op 03-12-1996 te Roden.
      Henderika Boer overleed op 03-01-1971 te Zuidhorn.


104.ZWAANTJE BRINK, geb. Alteveer, 17-05-1909
      d.v. Jannes Hindriks Brink en Zwaantje Kok (82)
      Zij trouwde op 09-05-1931 te Roden met :
      Berend de Jong, geb. Zevenhuizen, 09-04-1906
      z.v. Jakob de Jong en Berendina Looper.
      Kinderen :
      1.   Jakob de Jong, geb. Steenbergen, 15-07-1931
      2.   Jannes de Jong, geb. Steenbergen, 26-08-1932
            Hij trouwde op 09-01-1954 te Roden met :
            Geertien Buring, geb. Lieveren, 01-09-1933
            d.v. Hendrik Buring en Trientien Scheepstra,
            zie onder nr. 81.
            Zie genealogie Buring.
      3.   Berendina de Jong, geb. Roden, 13-04-1936
      4.   Berend de Jong, geb. Alteveer, 03-05-1941
      5.   Zwaantje de Jong, geb. Alteveer, 12-07-1945

      Berend de Jong overleed op 04-07-1985 te Roden.
      Zwaantje Brink overleed te Roden op 20-06-2001.


105.HINDRIK BRINK, geb. Steenbergen, 09-11-1912
      z.v. Jannes Hindriks Brink en Zwaantje Kok (82)
      Hij trouwde op 11-05-1940 te Roden met :
      Geeske Ruiter, geb. Zevenhuizen, 17-07-1915
      d.v. Albert Ruiter en Hinderkien Tolner
      Kinderen :
      1.   Zwaantje Brink, geb. Steenbergen, 01-04-1941                     (167)
      2.   Albert Brink, geb. Steenbergen, 31-05-1942                         (168)

      Hindrik Brink overleed te Roderesch op 01-06-1982.
      Geeske Ruiter overleed te Roden op 27-07-2008.


106.JAN BRINK, geb. Steenbergen, 20-04-1916
      z.v. Jannes Hindriks Brink en Zwaantje Kok (82)
      Hij trouwde op 03-06-1939 te Roden met :
      Aukien Brink, geb. Haren, 28-11-1916
      d.v. Eite Brink en … Arends (geen familierelatie).
          Kinderen :
          Pieterdina Lammechien Brink, geb. Groningen, 30-12-1935
          Dochter van Aukien Brink.
          Zij trouwde op 06-10-1960 te Oosterwolde met :
          Jan Hendriks Kats.
     
      Aukien Brink overleed op 02-04-1952 te Hoogkerk.

      Jan Brink hertrouwde op 13-11-1952 te Hoogkerk met :
      Martje Raap, geb. Appingedam, 10-09-1921
      d.v. Sijbren Raap en Frouwke Remminga en
      gescheiden van Cornelis Franciscus Hermsen.

      Uit het huwelijk van Martje en Cornelis werd geboren :
      Sijbren Hermsen, geb. Groningen, 02-09-1949

      Uit het huwelijk van Jan Brink en Martje werd geboren :
      1.   Frouwke Brink, geb. Groningen, 11-06-1953                         (169)

      Jan Brink overleed te Groningen op 02-08-1985.


107.HARMANNA BRINK, geb. Steenbergen, 14-12-1919
      d.v. Jannes Hindriks Brink en Zwaantje Kok (82)
      Zij trouwde op 11-05-1940 te Roden met :
      Age Spaan, geb. Roderveld, 07-03-1917
      z.v. Age Spaan en Antje Visser
            en een broer van :
            Pieterdina Spaan, geb. Nieuw Rode, 10-06-1930
            getrouwd met :
            Arend Talens, geb. Groningen, 28-04-1926,
            zie genealogie Talens.
      Kinderen :
      1.   Age Spaan, geb. Roden, 25-08-1940
      2.   Jannes Spaan, geb. Roden, 14-11-1943
      3.   Jan Spaan, geb. Roden, 20-10-1945

      Age Spaan overleed op 12-11-1985 te Roden.
      Harmanna Brink overleed op 08-11-1974 te Groningen.


108.HINDRIK BRINK, geb. Roden, 14-05-1904
      z.v. Marten Hindriks Brink en Alberdina Ubels (83)
      Hij trouwde op 13-05-1933 te Roden met :
      Harmtien van der Velds, geb. Vries, 24-12-1907
      d.v. Pieter van der Velds en Roelfien Brink
      Kinderen :
      1.   Alberdina Brink, geb. Lieveren, 24-08-1935                           (170)
      2.   Roelfien Brink, geb. Lieveren, 02-06-1940                             (171)

      Harmtien van der Velds overleed op 28-04-1956 te Lieveren.

      Hindrik Brink hertrouwde op 21-05-1958 te Roden met :
      Trientje Hiddingh, geb. Midlaren, 24-04-1905
      d.v. Roelof Hiddingh en Roelfien Luinge en sedert
      01-08-1954 weduwe van Hendrik Bovenhuis,
      geb. 14-09-1901.

      Hindrik Brink overleed op 01-11-1981 te Lieveren.
      Trientje Hiddingh overleed op 28-01-1990 te Roden.


109.ENGELINA BRINK, geb. Roden, 11-05-1905
      d.v. Marten Hindriks Brink en Alberdina Ubels (83)
      Zij overleed te Roden op 18-05-1906.


110.GERRIT BRINK, geb. Roden, 22-10-1906
      z.v. Marten Hindriks Brink en Alberdina Ubels (83)
      Hij overleed te Roden op 10-11-1906.


111.ENGELINA BRINK, geb. Lieveren, 14-10-1907
      d.v. Marten Hindriks Brink en Alberdina Ubels (83)
      Zij trouwde op 20-03-1926 te Roden met :
     
Jan Hommes, geb. Peize, 28-09-1904
      z.v. Jacob Hommes en Aaltje Arends.
      Kinderen :
      1.   Jacob Hommes, geb. Bunne, 14-07-1926
      2.   Marten Hommes, geb. Bunne, 11-08-1934
      3.   Aaltinus Hommes, geb. Bunne, 22-11-1938
      4.   Albert Hommes, geb. Bunne, 19-01-1947

      Jan Hommes overleed op 31-10-1992 te Bunne.
      Engelina Brink overleed op 15-04-1991 te Zuidlaren.


112.TRIENTIEN BRINK, geb. Lieveren, 22-12-1908
      d.v. Marten Hindriks Brink en Alberdina Ubels (83)
      Zij trouwde op 07-03-1931 te Roden met :
      Geert Steenbergen, geb. Peize, 13-06-1905
     
z.v. Roelf Steenbergen en Hinderkien Stoffers.
      Kinderen :
      1.   Hinderkien Steenbergen, geb. Peize, 19-06-1932
      2.   Alberdina Steenbergen, geb. Peize, 12-01-1934
      3.   Roelfina Steenbergen, geb. Peize, 30-03-1940

      Geert Steenbergen overleed op 12-09-1981 te Peize.
      Trientien Brink overleed op 29-12-1985 te Peize.


113.GERRIT BRINK, geb. Lieveren, 11-04-1910
      z.v. Marten Hindriks Brink en Alberdina Ubels (83)
      Hij overleed te Roden op 04-07-1910.


114.GERTINA BRINK, geb. Lieveren, 18-11-1912
      d.v. Marten Hindriks Brink en Alberdina Ubels (83)
      Zij trouwde op 19-01-1935 te Roden met :
      Hendrik Jan Baving, geb. Peest, 23-11-1906
      z.v. Hendrik Baving en Jantje Hofman.
      Kinderen :
      1.   Hendrik Baving, geb. Lieveren, 12-03-1935
  
      Hendrik Jan Baving overleed op 30-04-1962 te Roden.
      Gertina Brink overleed op 11-04-1969 te Groningen.


115.JAN BRINK, geb. Lieveren, 01-03-1914
      z.v. Marten Hindriks Brink en Alberdina Ubels (83)
      Hij trouwde op 25-07-1940 te Roden met :
      Geessien Brink, geb. Roden, 18-04-1919
      d.v. Jan Brink en Grietje Olthof.
      Kinderen :
      1.   Alberdina Brink, geb. Roden, 17-05-1943                              (172)
      2.   Jan Brink, geb. Roden, 29-11-1945                                      (173)

      Jan Brink (sr) overleed te Roden op 08-08-1987.
      Geesien Brink overleed te Zuidlaren op 26-05-2004.


116.GEERTJE BRINK, geb. Roderwolde, 31-03-1897
      d.v. Lammert Brink en Harmtien Geersing (85)
      Zij trouwde op 12-06-1920 te Roden met :
      Jan Posthumus, geb. Marum, 22-05-1895
      z.v. Anne Posthumus en Tjitske Tiezema.
      Kinderen :
      1.   Tjitske Posthumus, geb. Marum, 25-04-1921
      2.   Harmtien Posthumus, geb. Lettelbert, 19-05-1923
      3.   Annie Posthumus, geb. Lettelbert, 11-08-1926
      4.   Lammert Posthumus, geb. Lettelbert, 28-09-1932
      5.   Martje Posthumus, geb. Lettelbert, 04-05-1937

      Jan Posthumus overleed te Zuidhorn op 22-07-1974.
      Geertje Brink overleed te Leek op 13-11-1973.


117.JAN BRINK, geb. Roderwolde, 02-01-1899
      z.v. Lammert Brink en Harmtien Geersing (85)
      Hij trouwde op 19-02-1927 te Roden met :
      Jantina Hagenauw, geb. Leutingewolde, 20-05-1900
      d.v. Hendrik Hagenauw en Geeske Liewes,
      zie genealogie Hagen(o)auw.
      Kinderen :
      1.   Harmtien Geeske Brink, geb. Hilversum, 04-01-1928             (174)
      2.   Hendrik Lammert  Brink, geb. Woerden, 12-05-1930              (175)

      Jan Brink overleed op 18-11-1979 te Groningen.
      Jantina Hagenauw overleed op 03-01-1987 te Hoogezand.


118.HINDRIK BRINK, geb. Leutingewolde, 07-07-1901
      z.v. Lammert Brink en Harmtien Geersing (85)
      Hij trouwde te Leek op 25-10-1924 met :
      Grietje de Boer, geb. Leek, 05-08-1903
      d.v. Hendrik de Boer en Jantje Vossema.
      Kinderen :
      1.   Lammert Brink, geb. Tolbert, 05-04-1925                              (176)
      2.   Jantje Brink, geb. Tolbert, 16-07-1926                                  (177)
      3.   Hendrik Brink, geb. Leek, 01-08-1928                                  (178)
      4.   Harmtien Brink, geb. Roden, 08-07-1931                              (179)
      5.   Jan Brink, geb. Nietap, 18-07-1935                                      (180)
      6.   Douwe Brink, geb. Nietap, 26-11-1942                                 (181)

      Hindrik Brink overleed te Roden op 27-03-1986.
      Grietje de Boer overleed te Roden op24-01-1994.


119.GEERT BRINK, geb. Roden, 18-09-1904
      z.v. Lammert Brink en Harmtien Geersing (85)
      Overleden 22-03-1905.


120.GEERTIEN BRINK, geb. Roden, 31-01-1907
      d.v. Lammert Brink en Harmtien Geersing (85)
      Zij trouwde te Roden op 21-05-1932 met :
      Klaas Dalmolen, geb. Noordwijk, 21-10-1904
      z.v. Hendrikus Dalmolen en Hielkje de Jong
              en een broer van Trientje Dalmolen,
              zie onder Berend Brink (123).
      Kinderen :
      1.   Hendrikus Lammert Dalmolen, geb. Nietap, 21-11-1932
      2.   Lammert Hendrikus Dalmolen, geb. De Wilp, 25-06-1935
      3.   Hielkje Dalmolen, geb. Peize, 28-08-1938
            Overleden op 03-12-1938 te Peize.
      4.   Harmtien Hielkje Dalmolen, geb. Peize, 29-09-1940
      5.   Hielkje Harmtien Dalmolen, geb. Peize, 04-03-1943
                Zij trouwde te Peize op 20-12-1963 met :
                Jan Hendrik Scheepstra, geb. Norg, 20-04-1941
                z.v. Jakob Scheepstra en Aaltje van der Spoel,
                zie genealogie Scheepstra.
      6.   Jan Dalmolen, geb. Nietap, 08-04-1946

      Klaas Dalmolen overleed op 12-02-1999 te Peize.
      Geertien Brink overleed op 01-05-1994 te Peize.


 121.JANTJE BRINK, geb. Leut.wolde, 09-11-1915
      d.v. Lammert Brink en Harmtien Geersing (85)
      Jantje bleef ongehuwd.
      Zij overleed te Bussum-Naarden op 16-01-1984.


122.GEERTIEN BRINK, geb. Norg, 14-06-1904
      d.v. Egbert Brink en Kornelissien Schrantee (86)
      Zij trouwde te Roden op 04-02-1928 met :
      Hendrik Jurries Ploeg, geb. Roden, 14-01-1906
      z.v. Willem Ploeg en Grietien Holt, zie onder
      Kornelis Harm Hindriks Holt (50).
      Kinderen :
      1.   Willem Ploeg, geb. Leutingewolde, 20-05-1928

      Hendrik Jurries Ploeg op 02-10-1996.
      Geertien Brink overleed op 26-04-1984.


123.BEREND BRINK, geb. Norg, 14-11-1905
      z.v. Egbert Brink en Kornelissien Schrantee (86)
      Hij trouwde op 13-04-1935 te Marum met :
      Trientje Dalmolen, geb. Noordwijk, 23-08-1906
      d.v. Hendrikus Dalmolen en Hielkje de Jong
            en een zuster van Klaas Dalmolen,
            zie onder Geertje Brink (120).
      Kinderen :
      1.   Kornelissien Hielkje Brink, geb. Zuurdijk, 25-01-1937            (182)
      2.   Hendrikus Egbert Brink, geb. Zuurdijk, 28-12-1939                (183)

      Berend Brink overleed op 15-09-1951 te Zuurdijk.

      Trientje Dalmolen hertrouwde op 23-04-1955 te Leek met :
      Jan Land, geb. Grootegast, 09-05-1901
      z.v. Egbert Land en Gerritdina Iwema

      Jan Land overleed op 04-07-1982 te Leek.
      Trientje Dalmolen overleed op 22-01-1998 te Tolbert.


124.HINDRIK BRINK, geb. Roden, 04-02-1908
      z.v. Egbert Brink en Kornelissien Schrantee (86)
      Hij trouwde te Vries op 09-05-1936 met :
      Jacobje Keun, geb. Vries, 10-07-1913
      d.v. Albert Keun en Lammigje Hachting.
      Kinderen :
      1.   Egbert Brink, geb. Nietap, 24-06-1939                                  (184)
      2.   Lammigje Brink, geb. Nietap, 16-07-1943                              (185)

      Hindrik Brink overleed te Roden op 06-10-1981.
      Jacobje Keun overleed te Roden op 22-06-2005.


125.JANTIEN BRINK, geb. Roden, 01-11-1909
      d.v. Egbert Brink en Kornelissien Schrantee (86)
      Overleden te Leutingewolde op 13-05-1910.


126.JANTIEN BRINK, geb. Leut.wolde, 16-05-1912
      d.v. Egbert Brink en Kornelissien Schrantee (86)
      Zij trouwde te Roden op 19-12-1936 met :
      Roelof Tuinman, geb. Roderwolde, 16-06-1909
      z.v. Albert Tuinman en Rensche van der Veen
                N.B.
                Albert Tuinman is een broer van :
                Harm Tuinman, geb. Roden, 02-06-1885
                d.d. 20-03-1915 te Roden getrouwd met :
                Lammechien Bathoorn, geb. Lieveren, 02-03-1897
                d.v. Hinderikus Bathoorn en Hinderkien Brink,
                zie onder nr.  77.
      Kinderen :
      1.   Albert Tuinman, geb. Roderwolde, 26-05-1938

      Roelof Tuinman overleed te Roden op 01-06-1992.
      Jantien Brink overleed te Epe op 25-02-2002.


127.JANTINA BRINK, geb. Leut.wolde, 20-07-1913
      d.v. Egbert Brink en Kornelissien Schrantee (86)
      Zij trouwde op 01-02-1936 te Roden met :
      Geert Pater, geb. Zevenhuizen, 19-10-1912
      z.v. Doetse Pater en Jantje Kalfsbeek
      Kinderen :
      1.   Doetse Pater, geb. Zevenhuizen, 22-06-1936
                Hij trouwde op 28-04-1961 te Roden met :
                Hindrikje Lubbers, geb. Sandebuur, 26-04-1941,
                d.v. Lammert Lubbers en Eiske Faber,
                zie onder Geessien Brink (88),
                zie genealogie Lubbers.
      2.   Egbert Pater, geb. Zevenhuizen, 26-06-1939
      3.   Jantje Pater, geb. Zevenhuizen, 07-02-1944
      4.   Cornelis Pater, geb. Zevenhuizen, 31-03-1945
      5.   Geertinus Pater, geb. Zevenhuizen, 18-07-1948

      Geert Pater overl. Roden, 07-01-2004.
      Jantina Brink overleed te Roden op 23-08-2001.


128.THEODORA BRINK, geb. Leutingewolde, 18-05-1916
      d.v. Egbert Brink en Kornelissien Schrantee (86)
      Zij trouwde op 31-10-1942 te Vries met :
      Johan Hilbrants, geb. Tinaarlo, 26-05-1916
      z.v. Jan Hilbrants en Jantina Poel
      Kinderen :
      1.   Kornelissien Jantina Hilbrants, geb. Groningen, 22-12-1945
      2.   Jantina Geessien Hilbrants, geb. Winschoten, 07-04-1947
      3.   Jannet Hilbrants, geb. Winschoten, 08-08-1952

      Johan Hilbrants overleed op 07-05-1964 te Winschoten.

      Theodora Brink hertrouwde op 14-05-1990 te Emmen met :
      Albertus Johannes Maria Haesakkers, geb. Schiedam, 11-04-1910
      z.v. Wilhelmus Hendrikus Joseph Haesakkers
      en Johanna Hendrika Brouwer.

      Albertus Joh.M. Haesakkers overleed te Emmen op 27-01-1996.
      Theodora Brink overleed te Emmen op 29-04-2011.


129.MARKUS LUINGE, geb. Peize, 24-02-1910
      z.v. Lammert Luinge en Geessien Brink (84)
     
Hij trouwde op 07-05-1938 te Appingedam met :
     
Jantje Zemering, geb. Appingedam, 06-02-1913
      d.v. Hendrik Zemering en Jantje Ridderbos
      Kinderen :
      1.   Geessien Luinge, geb. Tjamsweer, 18-07-1939
   
      Markus Luinge overleed op 03-09-1989 te Appingedam.
      Jantje Zemering overleed op 19-08-1967 te Anloo.


130.TRIENTIEN LUINGE, geb. Peize, 05-02-1912
      d.v. Lammert Luinge en Geessien Brink (84)
      Zij trouwde op 23-02-1935 te Roden met :
      Hendrik Rademaker, geb. Peize, 18-02-1907
      z.v. Gerrit Rademaker en Martje Visser,
      zie  genealogie Rademaker.
      Kinderen :
      1.   Martje Rademaker, geb. Peize, 14-07-1935
      2.   Geessien Rademaker, geb. Peize, 05-05-1944

      Hendrik Rademaker overleed te Norg op 04-04-1972.
      Trientien Luinge overleed te Groningen op 22-10-1991.


                                                        8e generatie


131.JANTJE BRINK, geb. Zuidvelde, 21-05-1918
      d.v. Hindrik Brink en Jeichien Warners (91)
      Zij trouwde op 09-05-1940 te Norg met :
      Jannes Kuipers, geb. Norg, 14-09-1912
      z.v. Geert Kuipers en Aaltje Sikkens
      Kinderen :
      1. Aaltje Margaretha Kuipers  geb. Norg, 14-09-1940
      2. Hindrik Kuipers, geb. Norg, 05-03-1942
      3. Jeichien Kuipers, geb. Norg, 06-01-1947


132.JOHANNA MARTIJNA BRINK, geb. Roden, 01-06-1920
      d.v. Hindrik Brink en Jeichien Warners (91)
      Zij trouwde op 03-07-1947 te Roden met :
      Pieter Hoving, geb. Roderesch, 17-08-1921
      z.v. Eeuwe Hoving en Tjitske Dijkstra
      Kinderen :
      1. Eeuwe Hoving, geb. Zuidvelde, 14-12-1947
      2. Hindrik Hoving, geb. Zuidvelde, 25-11-1949
      3. Jeichien Hoving, geb. Langelo,  01-04-1951
      4. Tjitske Hoving, geb. Een, 13-01-1953
      5. Trientje Hoving, geb. Een, 03-03-1955
      6. Pieter Hoving, geb. Een, 17-03-1959

      Pieter Hoving overleed op 18-09-2000 te Roderesch.
      Johanna Martijna Brink overleed op 26-07-1987 te Een.


133.TUNNIS BRINK, geb. Roden, 26-02-1922
      z.v. Hindrik Brink en Jeichien Warners (91)
      Hij trouwde op 23-04-1952 te Vries met :
      Hinderkien Albertien van Veenen, geb. Zeijen, 15-07-1928
      d.v. Henderikus van Veenen en Roelfien Warners
              en een zuster van Metje van Veenen (134)
              en een nicht van Henderkien Albertien van Veenen,
              (04-05-1924), getrouwd met Trientinus Zuurd (09-05-1922),
              zie genealogie Zuurd.
      Kinderen :
      1.   Hindrik Hinderikus Brink, geb. Westervelde, 19-09-1956         (186)

       Tunnis Brink overleed te Norg op 28 augustus 2012.


134.HINDRIK BRINK, geb. Roden, 05-02-1924
      z.v. Hindrik Brink en Jeichien Warners (91)
      Hij trouwde op 29-05-1948 te Vries met :
      Metje van Veenen, geb. Zeijen, 17-01-1930
      d.v. Henderikus van Veenen en Roelfien Warners
              en een zuster van :
              Hinderkien Albertien van Veenen (133)
              en een zuster van Metje van Veenen (134)
              en een nicht van Henderkien Albertien van Veenen,
              (04-05-1924), getrouwd met Trientinus Zuurd (09-05-1922,
              zie genealogie Zuurd.     
      Kinderen :
      1.   Henderikus Brink, geb. Zeijen, 11-11-1948                            (187)
      2.   Jeichien Brink, geb. Zeijen, 15-02-1950                                 (188)
      3.   Roelfien Brink, geb. Zeijen, 20-03-1952                                 (189)
      4.   Hindrik Brink, geb. Zeijen, 20-06-1953                                  (190)
      5.   Tunnis Brink, geb. Zeijen, 23-03-1955                                   (191)
      6.   Hindrik Albert, geb. Zeijen, 29-08-1961                                  (192)

      Hindrik Brink (sr) overleed op 09-02-1977 te Groningen.


135.GEERT BRINK, geb. Roden, 02-07-1926
      z.v. Hindrik Brink en Jeichien Warners (91)
      Hij trouwde met :
      Roelie Bastiaans, geb. Tynaarlo, 14-04-1928
      Geen kinderen.

      Geert Brink overleed  in 1993 te Groningen.


136.HINDERKIEN BRINK, geb. Roden, 24-08-1930
      d.v. Hindrik Brink en Jeichien Warners (91)
      Zij trouwde op 27-09-1951 te Norg met :
      Albert Uilenberg, geb. Roderesch, 23-03-1931
      z.v. Geert Uilenberg en Jaapkien van Bergen.
      Kinderen :
      1.   Geert Uilenberg, geb. Zuidvelde, 14-01-1952
      2.   Jeichien Uilenberg, geb. Zuidvelde, 02-05-1956

Albert Uilenberg overleed op 27-05-2011.
Hinderkien Brink overleed te Vries op 26-03-2017.


137.TRIENTIEN BRINK, geb. Zuidvelde, 12-01-1934
      d.v. Hindrik Brink en Jeichien Warners (91)
      Zij trouwde op 02-08-1956 te Norg met :
      Berend Boer, geb. Beilen, 08-07-1929
      z.v. Jan Boer en Roelfien Kinds.
      Kinderen :
      1.   Jeichien Boer, geb. Assen, 30-11-1956
                Zij trouwde op 04-12-1981 te Norg met :
                Hindrik Hagenauw, geb. Roden, 19-06-1955
                z.v. Hindrik Hagenauw en Harmtien  Brink (179),
                zie genealogie Hagen(o)auw.
                Zie verder onder Harmtien Brink (179).
      2.   Jan Boer, geb. Zuidvelde, 27-03-1958
      3.   Roelfien Boer, geb. Zuidvelde, 05-10-1959
      4.   Henderika Boer, geb. Zuidvelde, 10-06-1964
      5.   Greta Boer, geb. Zuidvelde, 10-06-1964
      6.   Berend Boer, geb. Zuidvelde, 25-02-1973

      Berend Boer overleed te Groningen 30-09-1998.
      Trientien Brink overleed te Assen op 18-06-2010.


138.JANTIENA BRINK, geb. Alteveer, 11-09-1922
      d.v. Geert Brink en Hillechina Roelfina Hindriks (92)
      Zij trouwde op 12-07-1945 te Roden met :
      Luitsen de Vries, geb. Niebert, 23-02-1919
      z.v. Jan de Vries en Anna Boonstra.
      Kinderen :
      1.   Jan Gerard de Vries, geb. Westervelde, 07-10-1948
            Hij trouwde met :
            Kristina Simmerling, geb. Wedde, 29-10-1948
            Kinderen :
            1. Ingrid de Vries, geb. 17-07-1975
            2. Astrid de Vries, geb. 22-01-1982
            3. Nienke de Vries, geb. 22-01-1982

      Luitsen de Vries overleed op 20-10-2000 te Norg.
      Jantiena de Vries overleed op 17-10-2008 te Norg.


139.HENDRIK BRINK, geb. Alteveer, 14-12-1926
      z.v. Geert Brink en Hillechina Roelfina Hindriks (92)
      Hij trouwde op 10-03-1951 te Leek met :
      Trientje Hut, geb. Zevenhuizen, 22-09-1931
      d.v. Hillebrand Hut en Margaretha Hagenauw,
      zie genealogie Hagenauw.
      Kinderen :
      1.   Geert Brink, geb. Roden, 11-09-1951                                    (193)
      2.   Margaretha Brink, geb. Roden, 07-03-1954                            (194)
     
3.   Hillechina Roelfina Brink, geb. Roden, 07-03-1954                  (195)

      Hendrik Brink overleed op 11-11-2000 te Groningen.


140.JANNA BRINK, geb. Roden, 14-03-1932
      d.v. Geert Brink en Hillechina Roelfina Hindriks (92)
      Zij trouwde op 07-07-1956 te Roden met :
      Jan Huizing, geb. Zevenhuizen, 13-10-1925
      z.v. Derk Huizing enn Antje Lap
      Zij hadden geen kinderen.
 
      Jan Huizing overleed te Leek op 21-11-1997.


141.ALBERTJE BRINK, geb. Roderwolde, 09-05-1941
      Adoptiedochter van Geert Brink en Hillechina Roelfina Hindriks (92)
      Zij trouwde op 27-04-1962 te Roden met :
      Pieter van der Leeuw, geb. Siegerswoude, 24-01-1941
      z.v. Willem van der Leeuw en Tjitske Postma
      Kinderen :
      1.   Willem van der Leeuw, geb. Ureterp, 13-10-1962
      2.   Hillechina Roelfina van der Leeuw, geb. 18-12-1967
            te Ureterp


142.JANTIEN BRINK, geb. Steenbergen, 22-02-1938
      d.v. Tunnis Brink en Lammechien IJbema (97)
      Zij trouwde op 03-08-1957 te Zuidhorn met :
      Pieter Kraak, geb. Roden, 08-01-1934
      Kinderen :
      1.Wupke Kraak, geboren op 03-02-1958
         Zij trouwde op 01-09-1978 met :
         Wienand van Ringen, geb. 06-01-1951
         Kinderen :
         1. Chantien Margaretha van Ringen, geb.17-05-1984
             Zij trouwde op 23-06-2008 met :
             Klaas Eerde Dirk van Sloten, geb. 26-02-1984
         2. Margrietha Janine van Ringen, geb. 07-06-1986  
      2.Fokke Kraak, geboren op 19-07-1964
         Hij trouwde op 25-08-1989 met :
         Dianne Lubberding, geb. 25-12-1965
         Kinderen :
         1. Brenda Kraak, geb. 09-05-1996
         2. Yoran Kraak, geb. 17-02-1999.


143.JANTJE BRINK, geb. Steenbergen, 01-10-1940
      d.v. Tunnis Brink en Lammechien IJbema (97)
      Zij trouwde op 05-10-1962 te Roden met :
      Jannes Suurd, geb. Nw.Roden, 16-06-1937
      z.v. Freerk Suurd en Berendina Aalders,
      zie genealogie Suurd.
      Kinderen :
      1.  Freerk Suurd, geb. Groningen, 31-12-1963

      Jannes Suurd overleed te Groningen op 15-04-2017.


144.TUNNIS BRINK, geb. Steenbergen, 12-01-1942
      z.v. Tunnis Brink en Lammechien IJbema (97)
      Hij trouwde op 15-11-1968 te Norg met :
      Hiltje Hut, geb. Een, 21-12-1947
      d.v. Roelof Hut en Anna Bekkema
      Kinderen :
      1.  Roelfina Brink, geb. Roden, 03-10-1970                                  (196)
      2.  Tunnis Brink, geb. Roden, 25-04-1973                                    (197)


145.JAN BRINK, geb. Steenbergen, 05-08-1943
      z.v. Tunnis Brink en Lammechien IJbema (97)
      Hij trouwde op 19-12-1969 te Roden met :
     
Martha Aalders, geb. Nw.Roden, 31-10-1946
      d.v. Jelke Aalders en Trijntje Koenes
              en een zuster van :
              Jan Aalders, zie onder 147.
      Kinderen :
      1.  Tunnis Brink, geb. Nw.Roden, 19-06-1972                               (198)
      2.  Jelke Brink, geb. Nw.Roden, 05-06-1975                                 (199)


146.TRIENTJE BRINK, geb. Steenbergen, 06-03-1946
      d.v. Tunnis Brink en Lammechien IJbema (97)
      Zij trouwde op 04-10-1963 te Roden met :
      Marten Aardema, geb. Een, 27-06-1939
      z.v. Bauke Aardema en Jantje Kuiper
                en een broer van :
                Jan Aardema, zie onder nr. 153.
      Kinderen :
      1.  Lammechien Aardema, geb. Roderesch, 19-01-1964
      2.  Jantje Aardema, geb. Alteveer, 28-06-1966
      3.  Bauke Aardema, geb. Groningen, 25-01-1973

Trientje Brink overleed te Roderesch op 11-12-2009.
Marten Aardema overleed te Roden op 25-11-2015.


147.WILLEMTIEN BRINK, geb. Steenbergen, 01-06-1951
      d.v. Tunnis Brink en Lammechien IJbema (97)
      Zij trouwde op 19-12-1969 te Roden met :
      Jan Aalders, geb. Nw.Roden, 04-07-1945
      z.v. Jelke Aalders en Trijntje Koenes
                en een broer van :
                Martha Aalders, zie onder 145.
      Kinderen :
      1. Lammechien Aalders, geb. Roderesch, 21-05-1970
      2. Trijntje Aalders, geb. Roderesch, 04-02-1973
      3. Hendrik Jelke Aalders, geb. Nw.Roden, 01-10-1979

      Jan Aalders overleed ....


148.GEERT JANNES BRINK, geb. Groningen, 27-03-1954
      z.v. Tunnis Brink en Lammechien IJbema (97)
      Hij trouwde op 02-09-1977 te Roden met :
     
Grietje van der Heide, geb. Groningen, 06-09-1954
      d.v. Albert van der Heide en Hendrikje Dekker.
      Kinderen :
      1. Henriëtte Brink geb. Groningen, 07-03-1979                              (200)
      2. Tonny Brink, geb. Roden, 18-05-1982                                       (201)
      3. Lianne Brink, geb. Groningen, 10-08-1989                                 (202)


149.JANNES GEERT BRINK, geb. Steenbergen, 14-10-1958
      z.v. Tunnis Brink en Lammechien IJbema (97)
      Hij trouwde op 28-11-1980 te Roden met :
      Jansje Ebbinge, geb. Leut.wolde, 12-10-1960
      d.v. Jan Ebbinge en Froukje Busscher
      Kinderen :
      1. Ronald Brink, geb. Groningen, 26-10-1987                                 (203)
      2. Evelina Brink, geb. Groningen, 12-11-1991                                 (204)


150.TUNNIS BRINK, geb. Langelo, 28-11-1932
      z.v. Jan Brink en Geertje Mulder (99)
      Ongehuwd.
     Hij overleed te Appelscha op 23-02-2015.


151.GEERT BRINK, geb. Norg, 23-08-1942
      z.v. Jan Brink en Geertje Mulder (99)
      Ongehuwd.


152.TUNNIS BRINK, geb. Alteveer, 22-07-1941
      z.v. Jannes Brink en Roelofke Blaauw (101)
      Hij trouwde op 14-01-1966 te Roden met :
      Margien Uilenberg, geb. Alteveer, 25-09-1944
      d.v. Jacob Uilenberg en Lammechien Geersing,
      zie genealogie Geersing.
      Kinderen :
      1.  Jannes Brink, geb. Alteveer, 05-04-1967                                   (205)
      2   Lammechien Roelofke Brink, geb. Alteveer, 02-03-1970             (206)


153.LUTGERTIEN BRINK, geb. Alteveer, 22-08-1945
      d.v. Jannes Brink en Roelofke Blaauw (101)
      Zij trouwde op 18-07-1969 te Roden met :
      Jan Aardema, geb. Een, 01-10-1940
      z.v. Bauke Aardema en Jantje Kuiper
                en een broer van :
                Marten Aardema, zie onder nr. 146.
      Kinderen :
      1.  Roelofke Aardema, geb. Alteveer, 30-05-1971
      2.  Bauke Aardema, geb. Alteveer, 07-05-1975


154.JANNES BRINK, geb. Roderveld, 30-08-1926
      z.v. Harmannus Brink en Henderika Boer (103)
      Hij trouwde op 21-04-1951 te Norg met :
      Brechtje Steenbergen, geb. Norg, 14-09-1927
      d.v. Geert Steenbergen en Trientje Uilenberg
      Kinderen :
      1.  Henderika Brink, geb. Norg, 27-07-1951                                   (207)
      2.  Geert Brink, geb. Norg, 05-09-1954                                          (208)
      3.  Harmannus Brink, geb. Norg, 21-07-1958                                  (209)

      Jannes Brink overl. Groningen, 21-08-2003.


155.LAMMECHIEN BRINK, geb. Roderveld, 13-09-1928
      d.v. Harmannus Brink en Henderika Boer (103)
      Zij trouwde op 25-08-1951 te Roden met :
      Hendrik Brink, geb. Leutingewolde, 22-09-1924
      z.v. Roelf Brink en Freerkien Bakker.
      (geen familierelatie).
      Kinderen :
      1. Frederika Brink, geb. Leutingewolde, 27-04-1955
      2. Roelie Harmanna Brink, geb. Leutingewolde, 10-12-1958

      Hendrik Brink overleed te Roden op 30-12-1994.


156.ANNE BRINK, geb. Nw.Roden, 22-10-1929
      z.v. Harmannus Brink en Henderika Boer (103)
      Hij trouwde op 01-11-1958 te Roden met :
      Eltje Harmanna Turksema, geb. Nw.Roden, 19-01-1935
      d.v. Geert Turksema en Gebina Mulder
      Kinderen :
      1. Harmannus Brink, geb. Groningen, 30-04-1960                          (210)
      2. Gebina Brink, geb. Roden, 02-05-1964                                      (211)

      Anne Brink overleed te Zuidlaren op 06-10-2008.


157.ZWAANTJE BRINK, geb. Nw.Roden, 22-06-1931
      d.v. Harmannus Brink en Henderika Boer (103)
      Zij trouwde op 13-12-1952 te Roden met :
      Hein Bekkering, geb. Haren, 26-03-1933
      z.v. Harm Bekkering en Arendje Bronsema
      Kinderen :
      1.  Henderika Bekkering, geb. Haren, 02-05-1953
      2.  Arendje Bekkering, geb. Eelderwolde, 12-10-1956
      3.  Aaltje Bekkering, geb. Eelderwolde, 09-03-1960
      4.  Harm Bekkering, geb. Eelderwolde, 24-07-1963

     Hein Bekkering overleed in 2013.
     Zwaantje Brink overleed te Eelde op 30-04-2014.    

158.AALTJE BRINK, geb. Roden, 29-10-1932
      d.v. Harmannus Brink en Henderika Boer (103)
      Zij trouwde 08-06-1957 te Roden met :
      Willem Bonsing, geb. Hoogkerk, 13-06-1930
      z.v. Dirk Bonsing en Jacoba Huizinga
      Kinderen :
      1. Dick Bonsing, geb. Groningen, 01-10-1965

      Willem Bonsing overleed op 15-02-1988.
      Aaltje Brink overleed te Güstrow (Dld) op 30-11-2005.


159.HENDRIK BRINK, geb. Roden      30-07-1935
      z.v. Harmannus Brink en Henderika Boer (103)
      Ongehuwd overleden op 25-03-1972 te Roden.


160.MARCHIEN BRINK, geb. Roden, 29-09-1936
     d.v. Harmannus Brink en Henderika Boer (103)
      Zij trouwde op 26-06-1954 te Roden met :
      Jan Veenstra, geb. Langelo, 11-10-1931
      z.v. Jan Veenstra, geb. 05-11-1900 en
      Renske Scheepstra, geb. 31-05-1900,
      zie genealogie Scheepstra.
      Kinderen :
      1.  Henderika Veenstra, geb. Langelo, 26-09-1954
      2.  Rensje Veenstra, geb. Langelo, 11-11-1957
      3.  Herma Veenstra, geb. Langelo, 16-01-1960
      4.  Janette Veenstra, geb. Norg, 01-09-1964

      Jan Veenstra overl. in 2003.


161.HARMANNA BRINK, geb. Roden, 06-05-1938
      d.v. Harmannus Brink en Henderika Boer (103)
      Zij trouwde op 11-10-1959 te Roden met :
      Anne Beukema, geb. Donderen, 12-03-1931
      z.v. Reinder Beukema en Hendriktje Boer.
              Hendriktje Boer is een zuster van  :
              Henderika Boer, de moeder van Harmanna Brink.
      Kinderen :
      1.  Henderika Beukema, geb. Roden, 14-03-1961
      2.  Reinnate Hendriktje Beukema, geb. 25-09-1978
           te Groningen.

     Anne Beukema overleed op 23-11-2006.
     Harmanna Brink overleed op 15-01-2008.


162.HENDRIKJE BRINK, geb. Groningen, 30-03-1940
      d.v. Harmannus Brink en Henderika Boer (103)
      Zij trouwde op 11-08-1961 te Roden met :
      Lammert Eleveld, geb. Norg, 31-08-1934
      z.v. Geert Eleveld en Geesje Zuur
      Kinderen :
      1.  Henriëtte Eleveld, geb. Norg, 04-03-1962
      2.  Geert Eleveld, geb. Roden, 29-10-1964
      3.  Johan Eleveld, geb. Norg, 23-07-1966
      4.  Gea Eleveld, geb. Norg, 15-09-1968


163.HARMANNUS BRINK, geb. Roden, 22-02-1943
      z.v. Harmannus Brink en Henderika Boer (103)
      Hij trouwde op 27-04-1962 te Roden met :
      Leentje de Wit, geb. Nw.Pekela, 01-09-1938
      d.v. Harm de Wit en Rika Sijp
      Kinderen :
      1.  Jettie Brink, geb. Groningen, 14-11-1962                                  (212)
      2.  Henderika Brink, geb. Groningen, 05-08-1964                           (213)
      3.  Lammechien Brink, geb. Groningen, 03-03-1968                       (214)
      4.  Elsina Brink, geb. Groningen, 31-01-1971                                 (215)


164.LUICHIEN EGBERT BRINK, geb. Roden, 25-03-1944
       z.v. Harmannus Brink en Henderika Boer (103)
      Hij trouwde op 16-11-1984 te Roden met :
      Elizabeth Bouwina Bijzitter, geb. Boerakker, 15-03-1931
      d.v. Albert Bijzitter en Brechtje Veenstra.
     
      Elizabeth Bouwina Bijzitter overleed in maart 2015.


165.JAN BRINK, geb. Roden, 21-07-1947
      z.v. Harmannus Brink en Henderika Boer (103)
      Hij trouwde op 19-12-1969 te Roden met :
      Nada Maksimovic, geb. Lajkovac (Servië), 25-03-1944
      d.v. Branislav Maksimovic en Lubinka Hadzim
      Kinderen :
      1.  Ljubinka Brink, geb. Groningen, 03-04-1970                              (216)
      2.  Slavica Brink, geb. Groningen, 11-08-1971                               (217)
      3.  Harmannus Brink, geb. Groningen, 17-08-1972                         (218)


166.GEESSIEN BRINK, geb. Roden, 25-09-1948
      d.v. Harmannus Brink en Henderika Boer (103)
      Zij trouwde 05-11-1965 te Roden met :
      Willem Sinninghe, geb. Tolbert, 09-02-1945
      z.v. Lammert Sinninghe en Jeichina Bloem
      Kinderen :
      1.  Lammert Sinninghe, geb. Groningen, 22-09-1973
           Overleden op 16-12-2010.       


167.ZWAANTJE BRINK, geb. Steenbergen, 01-04-1941
      d.v. Hindrik Brink en Geeske Ruiter (105)
      Zij trouwde op 16-12-1966 te Roden met :
      Tienco de Vries, geb. Hoogkerk, 24-12-1935
      z.v. Maarten de Vries en Pieterke Hartsema
      Kinderen :
      Geeske de Vries, geb. Roden, 15-08-1968


168.ALBERT BRINK, geb. Steenbergen, 31-05-1942
      z.v. Hindrik Brink en Geeske Ruiter (105)
      Hij trouwde op 13-11-1970 te Norg met :
      Henderieka Jantina Buiter, geb. Vries, 14-08-1946
      d.v. Hendrik Buiter en Geertje Barelds
      Kinderen :
      1.  Hindrik Brink, geb. Langelo, 07-04-1971                                   (219)
      2.  Gerda Brink, geb. Roden, 15-09-1975                                      (220)


169.FROUWKE BRINK, geb. Groningen, 11-06-1953
      d.v. Jan Brink en Martje Raap (106)
      Zij trouwde op 29-09-1972 te Hoogkerk met :
      Samuel Rudolf Andreas, geb. Malang (Java), 10-09-1950
      z.v. Martinus Andreas en Hobertina Manuputy.
      Kinderen :
      1.  Martin Andreas, geb. Groningen, 03-07-1975
           Hij trouwde met :
           Ilona Konig, geb. 26-07-1971   
     
           Kinderen :
           1.Jim Andreas, geb. 09-06-2001
           2.Chris Andreas, geb. 12-05-2005
      2.  Jan Andreas, geb. Groningen, 29-04-1979
           Hij trouwde met :
           Lesley Theedens, geb. 12-10-1987
           Kinderen :
           1. Lindsey Jayley Andreas, geb. 16-08-2009.
 3.  Marleen Andreas, geb. Hoogkerk, 27-11-1980
           Zij trouwde met :
           Ryan Rahawarin, geb. 23-11-1985
           Kinderen :
           1.Jayden Samuel Rahawarin, geb. 19-09-2007
           2. Roan Keano Rahawarin, geb. 20-04-2010


170.ALBERDINA BRINK, geb. Lieveren, 24-08-1935
      d.v. Hindrik Brink en Harmtien van der Velds (108)
      Zij trouwde op 23-11-1962 te Roden met :
      Jannes Biek, geb. Eelde, 20-07-1926
      z.v. Roelof Biek en Joukje Nijnuis
      Kinderen :
      Harmtien Trientje Biek, geb. Eelde, 11-07-1964


171.ROELFIEN BRINK, geb. Lieveren, 02-06-1940
      d.v. Hindrik Brink en Harmtien van der Velds (108)
      Zij trouwde op 12-05-1967 te Roden met :
      Hindrik Winsingh, geb. Peize, 24-07-1937
      z.v. Gradus Winsingh en Hinderkien van Es
      Geen kinderen.

    Hindrik Winsingh overleed te Eelde op 27-08-1980.
    Roelfien Brink overleed te Eelde op 25-05-2004.


172.ALBERDINA BRINK, geb. Roden, 17-05-1943
      d.v. Jan Brink en Geessien Brink (115)
      Zij trouwde 13-10-1967 te Roden met :
      Sije Henderikus Vinkers, geb. Leek, 18-08-1942
      z.v. Anne Vinkers en Johanna Pijl
      Kinderen :
      1. André Vinkers, geb. Groningen, 03-04-1968
      2. Erwin Vinkers, geb. Leek, 04-11-1973


173.JAN BRINK, geb. Roden, 29-11-1945
      z.v. Jan Brink en Geessien Brink (115)
      Hij trouwde op 27-09-1975 te Roden met :
      Lammechina Kloosterman, geb. Groningen, 29-05-1953
      d.v. Roelof Kloosterman en Catharina Brugge
      Kinderen :
      1. Linda Brink, geb. Groningen, 09-05-1981                                   (221)


174.HARMTIEN GEESKE BRINK, geb. Hilversum, 04-01-1928
      d.v. Jan Brink en Jantina Hagenauw (117)
      Ongehuwd.
      Harmtien Geeske Brink overleed in september 2004.


175.HENDRIK LAMMERT BRINK, geb. Woerden, 12-05-1930
      z.v. Jan Brink en Jantina Hagenauw (117)
      Hij trouwde op 25-10-1956 te Hoogezand met :
      Martha Kuilema, geb. Kropswolde, 01-12-1934
      d.v. Evert Everhardus Kuilema en Jantje Korthuis
      Kinderen :
      1. Janet Brink, geb. Zwolle, 06-04-1959                                         (222)
      2. Jan Brink, geb. Zwolle, 29-01-1962                                            (223)
      3. Anita Brink, geb. Zwolle, 6-11-1966                                           (224)


176.LAMMERT BRINK, geb. Tolbert, 05-04-1925
      z.v. Hindrik Brink en Grietje de Boer (118)
      Hij trouwde op 14-03-1953 te Leek met :
      Auktje Rozema, geb. Noordwijk, 13-11-1928
      d.v. Roelf Rozema en Grietje van Wijk
      Kinderen :
      1.  Grietje Brink, geb. Winschoten, 21-06-1954                              (225)
      2.  Hendrik Brink, geb. Winschoten, 21-02-1959                             (226)

      Lammert Brink overleed te Emmen op 12-09-2002.


177.JANTJE BRINK, geb. Tolbert, 16-07-1926
      d.v. Hindrik Brink en Grietje de Boer (118)
      Zij trouwde op 08-03-1952 te Roden met :
      Eltjo Mertens, geb. Nuis, 22-08-1927
      z.v. Sipke Mertens en Engeltje Jansma
      Kinderen :
      1.  Grietje Engeltje Mertens, geb. Nuis, 19-09-1952
      2.  Sipke Hendrik Mertens, geb. Nuis, 14-09-1954
      3.  Engeltje Grietje Mertens, geb. Drachten, 12-04-1958

      Eltjo Mertens overleed te Nuis op 11-08-1992.


178.HENDRIK BRINK, geb. Leek, 01-08-1928
      z.v. Hindrik Brink en Grietje de Boer (118)
      Hij trouwde op 03-07-1958 te Roden met :
      Ugiena Willemina Geerts, geb. Roden, 16-12-1927
      d.v. Harm Geerts en Geesje Helling,
      zie genealogie Doedens-II, onder familie Geerts.
            Harm Geerts, geb. te Vries in 1892 en getrouwd met
            Geesje Helling, geb. Westerbork in 1894
            is een zoon van :
            Uge Geerts en Jantien Meijering.
.           Uge Geerts dochters :
                Annechien Geerts, geb. Vries, 08-03-1874
                trouwde te Vries op 31-10-1903 met :
                Klaas Wekema, geb. Peize, 16-01-1878
                z.v. Hindrik Wekema en Niessien Kregel,
                zie genealogie Wekema.
                en :
                Hendrikje Geerts, geb. Vries, 27-11-1886
                trouwde te Vries op 30-09-1911 met :
                Jan Lubbers, geb. Vries, 31-12-1884
                z.v. Jan Harm Lubbers en Grietien Ubels,
                zie genealogie Lubbers.
      Kinderen :
      1.  Geesje Grietje Brink, geb. Marum, 06-02-1961                          (227)
      2.  Hindrik Harm Brink, geb. Roden, 22-03-1966                             (228)
   
      Hendrik Brink overleed te Groningen op 06-09-1984.
      Ugiena Willemina  Geerts overleed te Groningen op 28-11-1997.


179.HARMTIEN BRINK, geb. Roden, 08-07-1931
      d.v. Hindrik Brink en Grietje de Boer (118)
      Zij trouwde 26-07-1952 te Roden met :
      Hindrik Hagenauw, geb. Roden, 30-01-1927
      z.v. Berend Hagenauw en Aaltien de Vries,
      zie genealogie Hagen(o)auw.
      Kinderen :
      1.   Berend Hagenauw, geb. Roden, 12-01-1953
      2.   Hindrik Hagenauw, geb. Roden, 19-06-1955
                Hij trouwde op 04-12-1981 te Norg met :
                Jeichien Boer, geb. Assen, 30-11-1956
                d.v. Berend Boer en Trientien Brink (137).

      Hindrik Hagenauw (sr.) overleed te Roden op 24-04-1989.


180.JAN BRINK, geb. Nietap, 18-07-1935
      z.v. Hindrik Brink en Grietje de Boer (118)
      Hij trouwde op 12-01-1961 te Marum met :
      Emke Heuker, geb. Niebert, 11-02-1939
      d.v. Auke Heuker en Derktje Hofstee
      Kinderen :
      1.  Hindrik Auke Brink, geb. Groningen, 05-11-1961                        (229)
      2.  Derktje Grietje Brink, geb. Groningen, 24-05-1965                      (230)
      3.  Gert Jan Brink, geb. Groningen, 27-07-1977                               (231)

     Jan Brink overleed te Groningen op 30-05-2006.


181.DOUWE BRINK, geb. Nietap, 26-11-1942
      z.v. Hindrik Brink en Grietje de Boer (118)
      Hij trouwde op 08-12-1967 te Roden met :
      Egberdina Pauwels, geb. Norg, 14-08-1945
      d.v.. Henderikus Pauwels en Aaltien Kamps
      Kinderen :
      1. Aaltien Brink, geb. Groningen, 17-05-1969                                  (232)
      2. Hindrik Henderikus Brink, geb. Roden, 05-03-1972                      (233)


182.KORNELISSIEN HIELKJE BRINK, geb. 25-01-1937
      te Zuurdijk.
      d.v. Berend Brink en Trientje Dalmolen (123)
      Zij trouwde op 17-04-1964 te Leek met :
      Tjeert van Hoogen, geb. Noordhorn, 21-02-1938
     
z.v. Klaas van Hoogen en Geertruida Smit.
      Kinderen :
      1.  Trientje Geertruida van Hoogen, geb. 04-07-1966
           te Zuidhorn.
      2.  Berend Jan van Hoogen, geb. Zuidhorn, 26-04-1970


183.HENDRIKUS EGBERT BRINK, geb. Zuurdijk, 28-12-1939
      z.v. Berend Brink en Trientje Dalmolen (123)
      Hij trouwde op 17-01-1964 te Roden met :
      Aaltje Scheepstra, geb. Sandebuur, 19-11-1939
      d.v. Jan Scheepstra en Antje Gleisteen,
      zie genealogie Scheepstra.
      Kinderen :
      1.  Antje Trientje Brink, geb. Groningen, 10-07-1964                        (234)
      2.  Béa Janneke Brink, geb. Roden, 11-07-1965                              (235)
      3.  Berend Brink, geb. Zuidhorn, 03-01-1971                                   (236)
      4.  Jan Berend Brink, geb. Zuidhorn, 16-02-1974                             (237)


184.EGBERT BRINK, geb. Nietap, 24-06-1939
      z.v. Hindrik Brink en Jacobje Keun (124)
      Hij trouwde op 21-08-1964 te Hoogkerk met :
      Jacobje Cornelia Rozeboom, geb. Niekerk, 23-11-1938
      d.v. Pieter Rieuwert Rozeboom en Margje Kramer
      Kinderen :
      1.  Henk-Peter Brink, geb. Roden, 29-06-1965                                (238)
      2.  Martin Jacob Brink, geb. Roden, 22-02-1968                              (239)
      3.  Erik Egbert Brink, geb. Roden, 19-10-1970                                (240)


185.LAMMIGJE BRINK, geb. Nietap, 16-07-1943
      d.v. Hindrik Brink en Jacobje Keun (124)
      Zij trouwde op 06-09-1966 te Roden met :
      Albert Renkema, geb. Tolbert, 30-10-1943
      z.v. Wiemer Renkema en Elizabeth Nuismer
              en een broer van :
              Reit Renkema, geb. Tolbert, 24-07-1947,
              getrouwd met :
              Antiena Roelfiena Kemkers, geb. Roden, 06-02-1951,
              d.v. Hindrik Kemkers en Geertje Bartol,
              zie genealogie Kemkers.
      Kinderen :
      1.  Jolanda Marlies Renkema, geb. Groningen, 21-06-1967
      2.  Wiemer Albert Renkema, geb. Groningen, 27-02-1970
      3.  Laura Simone Renkema, geb. Groningen, 12-12-1972


                                                        9e generatie


186.HINDRIK HINDERIKUS BRINK, geb. Westervelde, 19-09-1956
      z.v. Tunnis Brink en Hinderkien Albertien van Veenen (133)
      Ongehuwd.


187.HENDERIKUS BRINK, geb. Zeijen, 11-11-1948
      z.v. Hindrik Brink en Metje van Veenen (134)
      Hij trouwde op 17-12-1976 te Assen met :
      Wilhelmina Nettenbreijer, geb. Assen, 30-10-1956
      d.v. Gerardus Nettenbreijer en Menna Hinderika Juliana Bodde
      Kinderen :
      1.  Andrea Metje Juliana Brink, geb. Beilen, 16-08-1979                 (241)
      2.  Richard Gerardus Hindrik Brink, geb. Beilen, 08-07-1982           (242)


188.JEICHIEN BRINK, geb. Zeijen, 15-02-1950
      d.v. Hindrik Brink en Metje van Veenen (134)
      Zij trouwde op 11-07-1969 te Vries met :
      Willem Dontje, geb. Assen, 07-04-1950
      z.v. Jan Dontje en Boukje Dijksterhuis
      Kinderen :
      1.  Metje Monique Dontje, geb. Assen, 30-12-1969
      2.  Jan Johan Dontje, geb. Assen, 28-06-1971


189.ROELFIEN BRINK, geb. Zeijen, 20-03-1952
      d.v. Hindrik Brink en Metje van Veenen (134)
      Zij trouwde op 06-10-1972 te Vries met :
      Albert Brouwers, geb. Schoonebeek, 14-06-1951
      z.v. Frans Brouwers en Lutina Jagt
      Kinderen :
      1.  Inge Metje Brouwers, geb. Roden, 10-08-1973
      2.  Arjan Frans Brouwers, geb. Roden, 18-07-1975


190.HINDRIK BRINK, geb. Zeijen, 20-06-1953
      z.v. Hindrik Brink en Metje van Veenen (134)
      Hij trouwde op 09-12-1977 te Assen met :
      Johanna Nettenbreijer, geb. Assen, 01-08-1955
      d.v. Gerardus Nettenbreijer en Menna Hinderika Juliana Bodde
      Het huwelijk werd ontbonden.
      Uit het huwelijk werden geen kinderen geboren.

      Hindrik Brink hertrouwde op 03-07-1981 te Assen met :
      Ettjen Gepke ten Have, geb. Zuidbroek, 25-03-1962
      d.v. Hillenius Detmer ten Have en Engelina Harmina Evinga
      Kinderen :
      1.  Leo Brink, geb. Wischoten, 30-07-1979                                    (243)
      2.  Ivo Brink, geb. Assen, 20-04-1984                                            (244)


191.TUNNIS BRINK, geb. Zeijen, 23-03-1955
      z.v. Hindrik Brink en Metje van Veenen (134)
      Hij trouwde op 26-10-1973 te Assen met :
      Hennie Everts, geb. Assen, 12-05-1956
      d.v. Luttinus Everts en Hendrika Wilhelmina Bos.
      Kinderen :
      1.  Luttinus Brink, geb. Assen, 17-04-1974                                    (245)
      2.  Hindrik Alfons Brink, geb. Assen, 03-01-1977                            (246)


192.HINDRIK ALBERT BRINK, geb. Zeijen, 29-08-1961
      z.v. Hindrik Brink en Metje van Veenen (134)
      Hij trouwde op 16-09-1983 te Norg met :
      Gina Emmens, geb. Norg, 09-12-1960
      d.v. Gerrit Emmens en Fennie Enting
      Kinderen :
      1.  Rolf Brink, geb. Groningen, 25-08-1984                                     (247)
      2.  Sander Brink, geb. Groningen, 27-01-1987                                (248)


193.GEERT BRINK , geb. Roden, 11-09-1951
      z.v. Hendrik Brink en Trientje Hut (139)
      Hij trouwde op 08-09-1972 te Vries met :
      Trientje Klaassens, geb. Vries, 05-12-1955
      d.v. Jan Klaassens en Trientje Kamping
      Kinderen :
      1.  Mirian Tineke Brink, geb. Oudemolen, 10-03-1973                 (249)
      2.
  Hendrik Jan Brink, geb. Norg, 27-01-1981                             (250)


194.MARGARETHA BRINK, geb. Roden, 07-03-1954
      d.v. Hendrik Brink en Trientje Hut (139)
      Zij trouwde te Norg op 07-07-2007 met :
      Antonius Sebastianus de Gier, geb. Den Haag, 20-05-1951


195.HILLECHINA ROELFINA BRINK, geb. Roden, 07-03-1954
      d v. Hendrik Brink en Trientje Hut (139)
      Zij trouwde op 25-05-1979 te Norg met :
      Egbert Beuving, geb. Elp,  26-04-1953
      z.v. Hendrik Beuving en Hendrikje van Noord
      Kinderen :
      1.  Catriena Margreet Beuving, geb. Ermelo, 25-09-1983
      2.  Hendriena Jantine Beuving, geb. Ermelo, 17-08-1985


196.ROELFINA BRINK, geb. Roden, 03-10-1970
      d.v. Tunnis Brink en Hiltje Hut (144)
      Zij trouwde op 20-05-1994 te Roden met :
      Iwan Belga, geb. Groningen, 21-03-1970
      z.v. Albert Belga en Heleen Douwes
      Kinderen :
      1.  Mike Belga, geb. Groningen, 28-02-1994
      2.  Kevin Belga, geb. Groningen, 03-05-1995


197.TUNNIS BRINK, geb. Roden, 25-04-1973
      z.v. Tunnis Brink en Hiltje Hut (144)
      Hij woont sedert 21-03-1994 samen met :
      Anita Veldhuis, geb. Roden, 13-02-1973
      d.v. Mente Veldhuis en Dientje Huizing
      Geen kinderen.


198.TUNNIS BRINK, geb. Nw.Roden, 19-06-1972
      z.v. Jan Brink en Martha Aalders (145)
      Hij trouwde op 17-07-1998 te Marum met :
      Grietje Margaretha Hofstee, geb. Groningen, 09-04-1973
      d.v. Jan Hofstee en Tineke Pakes
      Kinderen :
      1.  Brandon Brink, geb. Drachten, 02-12-1998                            (251)


199.JELKE BRINK, geb. Nw.Roden, 05-06-1975
      z.v. Jan Brink en Martha Aalders (145)
      Hij woont sedert 12-09-1998 samen met :
      Jessica Hummel, geb. Zev.huizen, 12-09-1976
      d.v. Marten Hummel en Riempje Drent.


200.HENRIëTTE BRINK, geb. Groningen, 07-03-1979
      d.v. Geert Jannes Brink en Grietje van der Heide (148)


201.TONNY BRINK, geb. Roden, 18-05-1982
      z.v. Geert Jannes Brink en Grietje van der Heide (148)


202.LIANNE BRINK, geb. Groningen, 10-08-1989
      d.v. Geert Jannes Brink en Grietje van der Heide (148)


203.RONALD BRINK, geb. Groningen, 26-10-1987
      z.v. Jannes Geert Brink en Jansje Ebbinge (149)


204.EVELINA BRINK, geb. Groningen, 12-11-1991
      d.v. Jannes Geert Brink en Jansje Ebbinge (149)


205.JANNES BRINK, geb. Alteveer, 05-04-1967
      z.v. Tunnis Brink en Margien Uilenberg (152)
      Ongehuwd.


206.LAMMECHIEN ROELOFKE BRINK, geb. Alteveer,
       02-03-1970
      d.v. Tunnis Brink en Margien Uilenberg (152)
      Zij trouwde op 25-02-1994 te Roden met :
      Markus Albert Tienkamp, geb. Vries, 08-01-1973
      z.v. Engbert Tienkamp en Thea Greving
      Kinderen :
      1.  Margje Thea Tienkamp, geb. Groningen, 13-07-1994
      2.  Margrieta Roelofke Lammechien Tienkamp, geb.29-10-1995
           te Groningen.
      3.  Marieke Tienkamp, geb. Groningen, 18-12-2001


207.HENDERIKA BRINK, geb. Norg, 27-07-1951
      d.v. Jannes Brink en Brechtje Steenbergen (154)
      Zij trouwde op 23-09-1971 te Norg met :
      Koop Greveling, geb. Elp,  29-08-1947
      z.v. Geert Greveling en Grietje Boer.
      Kinderen :
      1.  Gertjan Erwin Greveling,  geb. Norg, 21-02-1972
      2.  Ronald Greveling, geb. Westerbork, 06-11-1974


208.GEERT BRINK, geb. Norg, 05-09-1954
      z.v. Jannes Brink en Brechtje Steenbergen (154)
      Hij trouwde op 12-12-1975 te Eelde met :
      Fennechien Arends, geb. Paterswolde, 24-12-1956
      d.v. Willem Arends en Trijntje Zwaneveld
      Kinderen :
      1.  Arjan Brink, geb. Roden, 29-06-1981                                    (252)
      2.  Gerard Brink, geb. Roden, 26-01-1983                                  (253)


209.HARMANNUS BRINK, geb. Norg, 21-07-1958
      z.v. Jannes Brink en Brechtje Steenbergen (154)
      Hij trouwde op07-11-1986 te Norg met :
      Albertien Hendriks, geb. Balloo, 03-11-1958
      d.v. Hendrik Hendriks en Rensje Teuntje Talens
      Kinderen :
      1.  Desiree Brink, geb. Assen, 13-04-1987                                 (254)
      2.  Dennis Brink, geb. Norg, 05-12-1988                                     (255)


210.HARMANNUS BRINK, geb. Groningen, 30-04-1960
      z.v. Anne Brink en Eltje Harmanna Turksema (156)
      Hij trouwde op 20-02-1991 te Roden met :
      Karin Reinders, geb. Amsterdam, 12-11-1965
      d.v. Jan Reinders en Aaltine Hoiting.


211.GEBINA BRINK, geb. Roden, 02-05-1964
      d.v. Anne Brink en Eltje Harmanna Turksema (156)
      Zij trouwde op 01-04-1993 te Roden met :
      Harm Hilbertus Waninge, geb. Fluitenberg, 07-08-1961
      z.v. Arend Waninge en Wilhelmina Wolters
      Kinderen :
      1. Jordy Waninge, geb. Groningen, 12-05-1994
      2. Thirsa Waninge, geb. Groningen, 14-05-1998


212.JETTIE BRINK, geb. Groningen, 14-11-1962
      d.v. Harmannus Brink en Leentje de Wit (163)
      Zij woont sedert 1980 samen met :
      Hans Jan Herman Willem Veenhof, geb. 30-04-1960
      te Vorden (Gld).
      z.v. Herman Willem Paul Veenhof en Margretha
      Hendrika van Beek
      Kinderen :
      1.  Richard Veenhof, geb. Winschoten, 03-11-1992


 213.HENDERIKA BRINK, geb. Groningen, 05-08-1964
      d.v. Harmannus Brink en Leentje de Wit (163)
      Zij woont sedert 02-04-1983 samen met :
      Anko Dussel, geb. Groningen, 28-11-1962
      z.v. Anko Dussel en Janka van der Velde
      Kinderen :
      1. Anita Dussel, geb. Winschoten, 13-04-1990


214.LAMMECHIEN BRINK, geb. Groningen, 03-03-1968
      d.v. Harmannus Brink en Leentje de Wit (163)
      Zij woont sedert 24-09-1983 samen met :
      Hendrik van Velen, geb. Beverwijk, 20-02-1965
      z.v. Marinus van Velen en Regina Kleinman
      Geen kinderen.


215.ELSINA BRINK, geb. Groningen, 31-01-1971
      d.v. Harmannus Brink en Leentje de Wit (163)
      Zij trouwde op 18-08-1995 te Beverwijk met :
      Peter Marx, geb. Beverwijk, 01-09-1960
      z.v. Hendrikus Marx en Marie Johanna Engelhart
      Kinderen :
      1.  Chantal Marx, geb. Beverwijk, 11-05-1987


216.LJUBINKA BRINK, geb. Groningen, 03-04-1970
      d.v. Jan Brink en Nada Maksimovic (165)
      Uit haar huwelijk werden twee dochters geboren :
      1.  Mirjam, geb. Groningen, 30-06-1989
      2. Indira, geb. Groningen, 08-07-1995


217.SLAVICA BRINK, geb. Groningen, 11-08-1971
      d.v. Jan Brink en Nada Maksimovic (165)
      Zij trouwde op 19-12-1990 in Servië met :
      Milan Jelenic, geb. in Servië, 16-01-1967
      Kinderen :
      1.  Alexander Jelenic, geb. in Servië, 11-08-1991
      2.  Vladimir Jelenic, geb. in Servië, 01-05-1994


218.HARMANNUS BRINK, geb. Groningen, 17-08-1972
      z.v. Jan Brink en Nada Maksimovic (165)
      Hij trouwde op 03-06-1996 te Assen met :
      Sanja Ivis, geb. in Bosnië, 01-04-1972
      Kinderen :
      1.  Jan Mark Brink, geb. Assen, 12-11-1995                                  (256)
      2.  Arianne Brink, geb. Assen, 14-08-2000                                    (257)


219.HINDRIK BRINK, geb. Langelo, 07-04-1971
      z.v. Albert Brink en Henderieka Jantina Buiter (168)
      Hij woont sedert november 1994 samen met :
      Miranda Ester Jonker, geb. Groningen, 04-05-1970
      d.v. Hendrik Jonker en Ankie Kooi
      Geen kinderen.


220.GERDA BRINK, geb. Roden, 15-09-1975
      d.v. Albert Brink en Henderieka Jantina Buiter (168)
      Zij woont sedert mei 1996 samen met :
      Henk Hendrik Fridzema, geb. Roden, 18-06-1969
      z.v. Frits Fridzema en Renskje van der Veen
      Geen kinderen.


221.LINDA BRINK, geb. Groningen, 09-05-1981
      d.v. Jan Brink en Lammechina Kloosterman (173)


222.JANET BRINK, geb. Zwolle, 06-04-1959
      d.v. Hendrik Lammert Brink en Martha Kuilema (175)
      Zij trouwde op 29-03-1985 te Son en Breugel met :
      Johannes Theodorus Sonneveld, geb. Hilversum, 01-11-1956
      z.v. Johannes Theodorus Sonneveld en Jenny Marie Ide van Lijf
      Kinderen :
      1.  Julie-Renée Marthe Sonneveld, geb. Einhoven, 18-03-1989
      2.  Johannes Theodorus Sonneveld, geb. Eindhoven, 01-05-1992


223.JAN BRINK, geb. Zwolle, 29-01-1962
      z.v. Hendrik Lammert Brink en Martha Kuilema (175)
      Hij trouwde op 27-08-1998 te Veere met :
      Conzuela Wilhelmina Johanna Navest, geb. Vlissingen,
      23-03-1970
      d.v. Ceeltje Hendrik Navest en Jasperina Adriana
      Geertruida Provoost.
      Kinderen :
      1.  Céline Marina Brink, geb. Vlissingen, 24-02-2000                      (258)
      2.  Guido Hendrik Lammert, geboren op 21-01-2002                       (259)


224.ANITA BRINK, geb. Zwolle, 16-11-1966
      d.v. Hendrik Lammert Brink en Martha Kuilema (175)
      Zij trouwde op 02-06-1994 te Maarssen met :
      Hans Matthijs Matse, geb. Woudenberg, 27-02-1963
      z.v. Jan Matse en Delia Alberdina Lankester
      Kinderen :
      1.  Madelon Anita Matse, geb. Utrecht, 03-12-1996
      2.  Emma Marthe Delia Matse, geb. Utrecht, 08-07-1999


225.GRIETJE BRINK, geb. Winschoten, 21-06-1954
      d.v. Lammert Brink en Auktje Rozema (176)
      Zij trouwde op 07-06-1979 te Winschoten met :
      Reinder Elling, geb. Weerdinge, 08-09-1952
      z.v. Grietus Elling en Aaltje Mantingh
      Kinderen :
      1.  Grietus Lammert Elling, geb. Emmen, 05-08-1980
      2.  Auktje Aaltje Elling, geb. Emmen, 22-11-1982


226.HENDRIK BRINK, geb. Winschoten, 21-02-1959
      z.v. Lammert Brink en Auktje Rozema (176)
      Hij trouwde op 28-04-1995 te Sleen met :
      Jantje Vos, geb. Borger, 24-03-1961
      d.v. Fenjo Vos en Geertje Sikkens
      Kinderen :
      1. Wouter Lennart Brink, geb. Emmen, 04-12-1996                        (260)
      2. Matthijs Fenjo Brink, geb. Emmen, 19-07-1998                          (261)


227.GEESJE GRIETJE BRINK, geb. Marum, 06-02-1961
      d.v. Hendrik Brink en Ugiena Willemina Geerts (178)
      Zij trouwde 25-08-1983 te Roden met :
      Willem Barels, geb. Steenbergen, 25-12-1959
      z.v. Arend Bernardus Barels en Elisabeth Lieuwes.
      Kinderen :
      1.  Wendy Elisa Barels, geb. Roden, 21-01-1984
      2.  Andre Erik Barels, geb. Roden, 20-06-1985
      3.  Wilma Angelique Barels, geb. Roden, 28-05-1988


228.HINDRIK HARM BRINK, geb. Roden, 22-03-1966
      z.v. Hendrik Brink en Ugiena Willemina Geerts (178)
      Hij woont sedert december 1994 samen met :
      Roelfina Wilhelmina Feenstra, geb. Zuidhorn, 14-10-1971
      d.v. Hendrik Feenstra en Femmigje Koning
      Zij hebben geen kinderen.


229.HINDRIK AUKE BRINK, geb. Groningen, 05-11-1961
      z.v. Jan Brink en Emke Heuker (180)
      Hij trouwde op 15-04-1985 te Groningen met :
      Marjolijn Teunissen, geb. Ede, 07-03-1959
      d.v. Teun Teunissen en Ati van der Pol
      Kinderen :
      1. Arjen Martijn Brink, geb. Groningen, 03-07-1985                        (262)
      2. Meike Armein Brink, geb. Groningen, 03-07-1985                      (263)
      3. Steven Bastiaan Brink, geb. Groningen, 07-04-1993                   (264)


230.DERKTJE GRIETJE BRINK, geb. Groningen, 24-05-1965
      d.v. Jan Brink en Emke Heuker (180)
      Zij woont sedert september 1987 samen met :
     
Ronald Guichard, geb. Putten, 31-05-1963
      z.v. Hendrik Adriaan Guichard en Louise Annie Bruggemann


231.GERT JAN BRINK, geb. Groningen, 27-07-1977
      z.v. Jan Brink en Emke Heuker (180)
      Ongehuwd.


232.AALTIEN BRINK, geb. Groningen, 17-05-1969
      d.v. Douwe Brink en Egberdina Pauwels (181)
      Zij trouwde op 06-11-1998 te Roden met :
      Arend Evert Winter, geb. Leutingewolde, 04-10-1964
      z.v. Simon Winter en Trijntje Huizinga
      Kinderen :
      1. Esmee Susanna Winter, geb. Groningen, 28-03-2001
      2. Selien Naomi Winter, geb. Groningen, 03-03-2005


233.HINDRIK HENDERIKUS BRINK, geb. Roden, 05-03-1972
      z.v. Douwe Brink en Egberdina Pauwels (181)
      Uit een samenlevingsverband met
      Miranda Romberg werd een zoon geboren
      Jeffrey Romberg, Zutphen, 02-09-2002.
      Hindrik Henderikus trouwde op 10-11-2009 te Roden met :
      Monique Diana Kruijer, geb. Groningen, 13-07-1975
      d.v. Jannes Harm Kruijer en Geessiena Trientje Nikolaas
      Kinderen :
      1. Robbin Niels Brink, geb. Groningen, 07-08-2009                    265


234.ANTJE TRIENTJE BRINK, geb. Groningen, 10-07-1964
      d.v. Hendrikus Egbert Brink en Aaltje Scheepstra (183)
      Zij trouwde op 01-07-1988 te Zuidhorn met :
      Peter Boekweg, geb. Paterswolde, 30-05-1963
      z.v. Jan Boekweg en Alie Leonard.
      Geen kinderen.


235.BéA JANNEKE BRINK, geb. Roden, 11-07-1965
      d.v. Hendrikus Egbert Brink en Aaltje Scheepstra (183)
      Zij overleed op 07-01-1998 te Groningen.


236.BEREND BRINK, geb. Zuidhorn, 03-01-1971
      z.v. Hendrikus Egbert Brink en Aaltje Scheepstra (183)
      Hij overleed op 11-04-1973 te Zuidhorn.


237.JAN BEREND BRINK, geb. Zuidhorn, 16-02-1974
      z.v. Hendrikus Egbert Brink en Aaltje Scheepstra (183)


238.HENK-PETER BRINK, geb. Roden, 29-06-1965
     
z.v. Egbert Brink en Jacobje Cornelia Rozeboom (184)
      Hij trouwde op 16-06-1995 te Roden met :
      Henriëtte Alexandra Krans, geb. Groningen, 04-02-1966
     
d.v. Mindert Krans en Grietje Zuidema
      Kinderen :
      1.  Mathijs Jorrik Brink, geb. Roden, 23-01-1996                            (266)
      2.  Jorn Ewout Brink, geb. Roden, 25-04-1999                               (267)
      3.  Annemijn Lisa Brink, geb. Roden, 30-07-2001                           (268)
      4.  Bas Jente Brink, geb. Roden, 04-05-2005                                 (269)


239.MARTIN JACOB BRINK, geb. Roden, 22-02-1968
      z.v. Egbert Brink en Jacobje Cornelia Rozeboom (184)
      Hij trouwde op 25-04-1997 te Roden met :
      Gabriëlle Kleingeld, geb. Rotterdam, 03-06-1960
      d.v. Jan Kleingeld en Cornelia Doekemeijer
      Kinderen :
      1. Michael Verhaegh, geb. Weert, 16-09-1983                               (270)
          z.v. Gabriëlle Kleingeld.
      2. Xander-Thom Brink, geb. Spijkenise, 27-12-1999                        (271)


240.ERIK EGBERT BRINK, geb. Roden, 19-10-1970
      z.v. Egbert Brink en Jacobje Cornelia Rozeboom (184)
      Hij trouwde op 06-09-2000 te Stadskanaal met :
      Anja Bruinenberg
, geb. Wapse, 06-07-1971
      d.v. Piet Bruinenberg en Barta Roelofs
      Kinderen :
      1.  Stephan Tijmen Brink, geb. Stadskanaal, 25-09-2001                (272)              
      2.  Karsten Thomas Brink, geb. Stadskanaal, 16-11--2004              (273)                                                     
10e generatie


241.ANDREA METJE JULIANA BRINK, geb. Beilen, 6-08-1979
      z.v. Henderikus Brink en Wilhelmina Nettenbreijer (187)


242.RICHARD GERARDUS HINDRIK BRINK, geb. Beilen, 08-07-1982
      z.v. Henderikus Brink en Wilhelmina Nettenbreijer (187)


243.LEO BRINK, geb. Winschoten, 30-07-1979
      z.v. Hindrik Brink en Ettjen Gepke ten Have (190)


244.IVO BRINK, geb. Assen, 20-04-1984
      z.v. Hindrik Brink en Ettjen Gepke ten Have (190)


245.LUTTINUS BRINK, geb. Assen, 17-04-1974
      z.v. Tunnis Brink en Hennie Everts (191)


246.HINDRIK ALFONS BRINK, geb. Assen, 03-01-1977
      z.v. Tunnis Brink en Hennie Everts (191)


247.ROLF BRINK, geb. Groningen, 25-08-1984
      z.v. Hindrik Albert Brink en Gina Emmens (192)


248. SANDER BRINK, geb. Groningen, 27-01-1987
      z.v. Hindrik Albert Brink en Gina Emmens (192)


249.MIRIAN TINEKE BRINK, geb. Oudemolen, 10-03-1973
      d.v. Geert Brink en Trientje Klaassens (193)


250.HENDRIK JAN BRINK, geb. Norg, 27-01-1981
      z.v. Geert Brink en Trientje Klaassens (193)


251. BRANDON BRINK, geb. Drachten, 02-12-1998
      z.v. Tunnis Brink en Grietje Margaretha Hofstee (198)


252.ARJAN BRINK, geb. Roden, 29-06-1981
      z.v. Geert Brink en Fennechien Arends (208)


253.GERARD BRINK, geb. Roden, 26-01-1983
      z.v. Geert Brink en Fennechien Arends (208)


254.DESIREE BRINK, geb. Assen, 13-04-1987
      d.v. Harmannus Brink en Albertien Hendriks (209)


255.DENNIS BRINK, geb. Norg, 05-12-1988
      z.v. Harmannus Brink en Albertien Hendriks (209)


256.JAN MARK BRINK, geb. Assen, 12-11-1995
      z.v. Harmannus Brink en Sanja Ivis (218)


257.ARIANNE BRINK, geb. Assen, 14-08-2000
      d.v. Harmannus Brink en Sanja Ivis (218)


258.CéLINE MARINA BRINK, geb. Vlissingen, 24-02-2000
      d.v. Jan Brink en Conzuela Wilhelmina Johanna Navest (223)


259.
GUIDO HENDRIK LAMMERT BRINK, geboren op 21-01-2002
      z.v. Jan Brink en Conzuela Wilhelmina Johanna Navest (223)


260.WOUTER LENNART BRINK, geb. Emmen, 04-12-1996
      z.v. Hendrik Brink en Jantje Vos (226)


261.MATTHIJS FENJO BRINK, geb. Emmen, 19-07-1998
      z.v. Hendrik Brink en Jantje Vos (226)


262.ARJEN MARTIJN BRINK, geb. Groningen, 03-07-1985
      z.v. Hindrik Auke Brink en Marjolijn Teunissen (229)


263.MEIKE ARMEIN BRINK, geb. Groningen, 03-07-1985
      d.v. Hindrik Auke Brink en Marjolijn Teunissen (229)


264.STEVEN BASTIAAN BRINK, geb. Groningen, 07-04-1993
      z.v. Hindrik Auke Brink en Marjolijn Teunissen (229)


265. ROBBIN NIELS BRINK, geb. Groningen, 07-08-2009
      z.v. Hindrik Henderikus Brink en Monique Diana Kruijer (233) 


266.MATHIJS JORRIK BRINK, geb. Roden, 23-01-1996
      z.v. Henk Peter Brink en Henriëtte Alexandra Krans (238)


267.JORN EWOUT BRINK, geb. Roden, 25-04-1999
      z.v. Henk Peter Brink en Henriëtte Alexandra Krans (238)


268.ANNEMIJN LISA BRINK, geb. Roden, 30-07-2001 
      d.v.Henk Peter Brink en Henriëtte Alexandra Krans (238)


269.BAS JENTE BRINK, geb. Roden, 04-05-2005
      z.v. Henk Peter Brink en Henriëtte Alexandra Krans (238)


270.MICHAEL VERHAEGH, geb. Weert, 16-09-1983
      z.v. Gabriëlle Kleingeld (239)


271.XANDER THORN BRINK, geb. Spijkenise, 27-12-1999
      z.v. Martin Jacob Brink en Gabriëlle Kleingeld (239)


272.STEPHAN TIJMEN BRINK, geb. Stadskanaal, 25-09-2001
      z.v. Erik Egbert Brink en Anja Bruinenberg  (240)


273.
KARSTEN THOMAS BRINK, geb. Stadskanaal, 16-11--2004
      z.v. Erik Egbert Brink en Anja Bruinenberg  (240)


                                          - - - - -Email :

    Wordt u en uw eventuele partner al in de website genoemd.
    Zijn uw broers, zusters en uw evt. kinderen al genoemd en zijn die
    ook al weer gehuwd.
    Zijn familieleden van u overleden en is hun overl.datum nog niet vermeld.

    Graag bericht aan :
   

   
HDoedens03@hetnet.nl


                                                           Terug naar begin