Naar :  Index Genealogieën              begin 
                                 Familie Buring
        
 

              De families Boering, Boeringa, Buiring, Buiringe, Buring, Buringa en Buringe, hebben waarschijnlijk
              alle dezelfde stamvader : Jan Buiringe, ook voorkomende als Jan Boeringe.

              Daar mijn familie slechts gerelateerd is aan de families Boering en Buring, vermeld ik in deze website
              alleen die families.              De stamboom 
Buring  wordt geopend met :


Jan Buiringe, ook wel Jan Boeringe
Zijn kinderen waren :
1. Roelof Buiringe
    Hij trouwde met Jantien Jannes.
    Kinderen :
    1. Jan Roelofs Boering, geb. omstreeks 1725
    2. Trijntien Roelofs Buiringe, gedoopt te Vries, 08-01-1730
    3. Egbertje Roelfs Boering, gedoopt te Vries, 24-02-1732
    4. Grietje Roelfs Buiringe, gedoopt te Vries 16-05-1734
   
    Uit Roelofs Buiringes 2e huwelijk met Gezien Arends werden geboren :
   
    5. Hindrik Roelfs Buiringe, gedoopt te Vries 22-12-1743
    6. Geertje Roelfs Buiringe, gedoopt te Vries, 11-12-1746
    7. Arend Roelfs Buiringe, gedoopt te Vries, 30-11-1749
    8. Jantje Roelfs Buiringe, gedoopt te Vries, 05-05-1754
2. Egbert Boeringe
    Hij trouwde met Hendrikien Hendriks
    Kinderen :
    1. Jan Egberts Boering, gedoopt te Vries 22-01-1747.
3. Hindrik Boeringe
    Hij trouwde met Annechien Alberts
    Kinderen :
    1. Jantien Hindriks Boering.
        Zij trouwde met Hindriks Jans Smit en in een
        2e huwelijk met Steven Alberts.
        Jantien overl. Peize op 19-06-1816, 70 jaar oud.
    2. Egberdina Hindriks Boeringe.                                         1
        (ook voorkomende als Egbertien Boeringe)

4. Geertien Boering


1.
Egberdina Hindriks Boeringe
d.v. Hindrik Boeringe en Annechien Alberts, zie hierboven.
Volgens een aantekening in het diakonieboek te Peize werd
Egberdina Hindriks op 23-10-1797 te Peize begraven.
Zij was gehuwd met Allert of Aldert Albers
Hij werd te Peize begraven op 30-01-1784.
Hun kinderen zijn :
1. Albert Allerts geb. Peize, vóór 1757
2. Jan Allerts, geb. Peize, omstr. 1757
3. Hendrik Allerts, geb.Peize, 06-05-1764                                   2
4. Aldert Allerts, geb. Peize, 19-06-1766
5. Wigher Allerts, gedoopt te Peize, 19-12-1773

De kinderen kregen de naam van hun moeder, verbasterd tot B(u)uringe.


2
Hendrik Allerts Buuringe, geb. Peize, 06-05-1764.
z.v. Allert Alberts en Egbertien Boeringe (1)
Hij trouwde met :
Annechien Pieters
Kinderen :
1. Egberdina Hendriks, geb. Peize, 04-03-1793, ged. 10-03-1793
2. Pieter Hendriks, geb. Peize, 04-08-1795, ged. 16-08-1795
3. Willemtien Hendriks, gedoopt te Peize, 17-04-1797

Annechien Pieters overl. Peize, 06-06-1798.

Hendrik Buuringe hertr. te Peize in 1801 met :
Margien Geerts Timmer, geb. Eelde, 05-11-1773
d.v. Geert Jans Timmer en Hieltien Douwes.
Kinderen :
4. Aldert Hendriks Buuringe, geb. Peize, 05-11-1801, ged. 15-11-1801
5. Allert Hendriks Buuringe, geb. Peize, 24-04-1803, ged. 01-05-1803
6. Hiltien Hendriks Buuringe, geb. Peize, 24-04-1803, ged. 01-05-1803
7. Annegien Hendriks Buuringe, gedoopt te Peize, 31-03-1805
8. Geert Hendrik Buuringe, geb. Peize, 13-04-1806, ged. 20-04-1806            3
9. Albert Hendriks Buuringe, gedoopt te Peize, 16-10-1808                          4
10. Annigjen Hendriks Buuringe, gedoopt te Peize, 13-07-1810
11. Jan Hendriks Buuringe , geb. Peize, 15-12-1812

Hendrik Buuringe overl. Peize, 05-06-1837 als Hindrik Buivinge.
Margien Geerts Timmer overl. Peize, 10-09-1823.


3
Geert Hendriks Buuringe, geb. Peize, 13-04-1806
(ook voorkomende als Buiringe, Buringe, Boeringe en Boering)
z.v. Hindrik Buiringe en Margien Geerts Timmer  (2)
Hij trouwde te Eelde op 08-05-1830 met :
Roelfien Geerts Bremer, geb. Eelde, 22-06-1806
(ook 06-04-1806 als geb.datum)
d.v. Geert Roelfs Bremer en Geertien Roelfs Siegers
        en een zuster van :
        Willemtien Bremer, geb. Eelde, 19-02-1812,
        getrouwd met :
        Geert Jans Belga, geb. Roderwolde, 29-06-1810,
        z.v. Jan Abels en Derkien Geerts,
        zie genealogie
Belga.
Kinderen :
(Zij werden aangegeven onder de naam Boering)
1. Marchien Boering, geb. Eelde, 16-09-1830                                     5
2. Hendrik Boering, geb. Eelde, 22-12-1832                                       6
3. Geert Boering, geb. Eelde, 21-04-1836                                          7
4. Geertien Boering, geb. Eelde, 26-12-1839                                      8
5. Albert Boering, geb. Eelde, 30-08-1842                                          9

Geert Hendriks overl. te Oosterbroek op 22-01-1844
als Geert Boering.

Roelfien Geerts Bremer hertr. te Eelde op 09-06-1849 met :
Albert Jansen, 44 jaar
z.v. Jan Jansen en Jantien Aalderts
        en weduwnaar van Margien Tjassens.

Roelfien Bremer overl. te Eelde op 13-02-1871.
Albert Jansen overl. nadien.


4
Albert Hendriks Buuringe, geb. Peize, 16-10-1808
z.v. Hindrik Buiringe en Margien Geerts Timmer  (2)
Schipper van beroep.
Albert Hendriks Buuringe trouwde te Peize
als Albert Hendriks Buiringe op 26-05-1838 met :
Johanna Kemke(r)s, geb. Peize, 25-01-1815
d.v. Geert Roelofs Kemkers en Roelfien Roelfs Vorenkamp,
zie genealogie
Kemkers.
Kinderen :
(Zij werden aangegeven onder de naam Buiringe)
1. Margien Buiringe, geb. Peize, 25-04-1839                                    10
2. Roelfien Buiringe, geb. Peize, 09-12-1840                                    11
3. Hindrik Buiringe, geb. Peize, 03-09-1842                                      12
4. Geert Buiringe, geb. Peize, 15-12-1844                                        13

Na 1844 werden de kinderen aangeven als Buring.

5. Aldert Buring, geb. Peize, 22-08-1847                                          14
6. Margaretha Buring, geb. Peize, 18-06-1849                                  15
7. Willemtien Buring, geb. Peize, 02-08-1852                                   16
8. Henderika Buring, geb. Peize, 10-07-1855                                    17
9. Annegien Buring, geb. Peize, 06-10-1857                                     18

Albert
Hendriks Buiringe overl. Peize op 30-04-1873
als Albert Buring.
Johanna Kemkers overl. Peize, 13-07-1889.


5

Marchien Boering, ge. Eelde, 16-09-1830
d.v. Geert Hendriks Buuringe en Roelfien Geerts Bremer (3)
Ongehuwd overl. Eelde, 07-10-1849.


6
Hendrik Boering, geb. Eelde, 22-12-1832
z.v. Geert Hendriks Buuringe en Roelfien Geerts Bremer (3)
Hij trouwde te Peize op 14-05-1870 met :
Hindrikje de Vries, geb. Roden, 16-09-1842
d.v. Geert Geerts de Vries en Eltien Hindriks Rozema
Kinderen :
(Zij werden aangegeven onder de naam Buring)
1. Roelfien Buring, geb. Peize, 31-10-1870                                       19
2. Geertien Buring, geb. Peize, 01-08-1872                                      20
3. Eltien Buring, geb. Peize, 04-11-1876                                          21
4. Geert Buring, geb. Peize, 14-05-1879                                          22 

Hendrik Boering overl. Peize, 27-12-1921 als Hindrik Boering.
Hendrikje de Vries overl. Peize op 19-01-1919.


7
Geert Boering, geb. Eelde, 21-04-1836
z.v. Geert Hendriks Buuringe en Roelfien Geerts Bremer (3)
Hij trouwde te Vries op 06-05-1865 met :
Jantien Venekamp, geb. Peize, 20-02-1835
d.v. Jan Tunnis Venekamp en Albertien Willems Brink
            N.B.
            Jan Tunnis Venekamp was eerder weduwnaar van :
            Jantien Kosters. Zij overleed te Peize op 30-10-1824.
           
            Jantien Venekamp is een zuster van :
                    Jan Venekamp, geb. Peize, 17-11-1822
                    z.v. Jan Tunnis Venekamp en Jantien Kosters.
                    Hij is getrouwd geweest met :
                    Geertruid Kemkers, geb. Peize, 31-01-1817
                    d.v. Geert Kemkers en Roelfien Vorenkamp,
                    overleden te Peize op 18-07-1875
                    en in een 2e huwelijk getrouwd met :   
                    Wubbegien Suurd, geb. Peize, 26-03-1834
                    d.v. Jannes Adams Suurd en Jantien Stevens Brink,
                    zie genealogie
Kemkers.
Kinderen :
1. Roelfien Boering, geb. Vries, 16-07-1867                                      23
2. Jan Boering, geb. Vries, 09-10-1868                                             24
3. Geert Boering, geb. Vries, 31-08-1870                                          25
4. Albertien Boering, geb. Vries, 07-10-1875                                     26

Geert Boering overl. Vries, 30-03-1924.
Jantien Venekamp overl. Vries, 26-01-1900.


8
Geertien Boering, geb. Eelde, 26-12-1839
 d.v. Geert Hendriks Buuringe en Roelfien Geerts Bremer (3)
Zij trouwde te Eelde op 29-01-1876 met :
Arend Nijdam, geb. Eelde, 22-10-1835.

Geertien Boering overl. Eelde, 08-12-1917.
Arend Nijdam overl. Eelde, 30-06-1892.


9
Albert Boering, geb. Eelde, 30-08-1842
z.v. Geert Hendriks Buuringe en Roelfien Geerts Bremer (3)
Hij trouwde te Haren op 08-05-1875 met :
Roelfje Hendriks, geb. Haren, 21-01-1847.
Kinderen :
1. Roelfje Boering, geb. Haren, 22-02-1876                                       27
2. Hendrikje Boering, geb. Haren, 19-01-1877                                   28
3. Geert Boering, geb. Haren, 08-11-1881                                        29
4. Geert Boering, geb. Haren, 22-11-1884                                        30

Albert Boering overl. Vries, 23-03-1932.
Roelfje Hendriks overl. Haren, 01-02-1922.


10
Margien Buiringe, geb. Peize, 25-04-1839
d.v. Albert Buring en Johanna Kemkers  (4)
Ongehuwd overleden te Peize op 03-06-1861


11
Roelfien Buiringe, geb. Peize, 05-12-1840
d.v. Albert Buring en Johanna Kemkers  (4)
Zij trouwde te Peize op 04-07-1863 met :
Hindrik Ottens, geb. Peize, 16-05-1840
z.v.
Thies Jans Ottens en Aukien Eitens v.d. Veen,
zie genealogie Ottens.

Roelfien Buiringe overl. Peize, 29-04-1869 als Roelfien Buring.
Hindrik Ottens overl. Peize, 25-11-1880.12
Hindrik Alberts Buiringe
, geb. Peize, 03-09-1842
z.v. Albert Buring en Johanna Kemkers  (4)
Hij trouwde te Peize op 25-08-1866
als Hindrik Buring met :
Hinderkien Bennink, geb. Peize, 28-10-1846
d.v. Jacob Bennink en Gezina Kruims
      Hinderkien Bennink is een zuster van :
            Geertruida Bennink, geb. Peize, 12-12-1850
            d.d. 09-05-1874 te Roden getrouwd met :
            Tjerk Jans Geersing, geb. Roden, 22-11-1841
            z.v. Jan Jannes Geersing en Wilhelmina
            Tjerks Scheepstra, zie genealogie
Geersing
      en van :
            Jantje Benning, getrouwd met Arend Tooms.
                  Jantje Bennings dochter :
                  Geertruida Tooms, geb. Peize, 15-07-1888
                  trouwde te Peize op 04-01-1919 met :
                  Albert Buring, geb. Peize, 15-06-1887
                  z.v. Aldert Buring en Margien Schuring,
                  zie onder nr. 49.
Kinderen :
1. Johanna Buring, geb. Peize, 26-11-1866                                       31
2. Gezina Buring, geb. Peize, 03-05-1869                                         32
3. Albert Buring., geb. Peize, 31-07-1871                                          33
4. Jacob Buring, geb. Peize, 25-08-1874                                           34
5. Hendrik Buring, geb. Peize, 02-01-1877                                        35
6. Gerrit Buring, geb. Peize, 05-10-1879                                           36
7. Aldert Buring, geb. Peize, 05-10-1882                                           37
8. Jantje Buring, geb. Peize, 29-06-1885                                           38
9. Tjerk Buring, geb. Peize, 20-01-1888                                            39
10. Geertruida Buring, geb. Peize, 18-10-1890                                  40
 
Hindrik Alberts Buring overl. Peize op 06-02-1925.
Hinderkien Bennink overl. Roden, 19-11-1936.


13
Geert Buiringe, geb. Peize, 15-12-1844
z.v. Albert Buring en Johanna Kemkers  (4)
Hij trouwde te Peize op 20-02-1869 als Geert Buring met :
Margien Wijntje Gaasbeek, geb. Anloo, 13-02-1849
d.v. Cornelis Gaasbeek en Eva Weggeman
Kinderen :
1. Albert Buring, geb. Peize, 02-05-1869                                           41 
2. Kornelis Buring, geb. Peize, 28-12-1871                                        42
3. Johannes Buring, geb. Peize, 05-09-1875                                      43

Margien Wijntje Gaasbeek overl. Peize, 07-07-1878.

Geert Buring hertr. te Peize op 24-11-1881 met :
Mechelina Keun, geb. Eelde, 25-12-1842
d.v. Jacob Keun en Geertien Gortmaker en
sedert 27-06-1879 weduwe van Hendrik Beerling.

Geert Buring overl. Peize, 20-04-1912.
Mechelina Keun overl. Peize 26-01-1909.


14
Aldert Buring, geb. Peize, 22-08-1847
z.v. Albert Buring en Johanna Kemkers  (4)
Hij trouwde te Peize op 22-08-1847 met :
Margien Schuring, geb. Dalen, 27-06-1847
d.v. Jan Kruims Schuring en Hendrikje Tietema
Kinderen :
1. Albert Buring, geb. Peize, 23-12-1873                                           44
2. Jan Kruims Buring, geb. Peize, 06-01-1875                                   45
3. Johanna Buring, geb. Peize, 12-08-1877                                       46
4. Hinderkien Buring, geb. Peize, 06-03-1880                                    47
5.Aldert Buring, geb. Peize, 15-07-1884                                            48
6. Aldert Buring, geb. Peize, 15-06-1887                                           49
7. Johanna Buring, geb. Peize, 31-08-1888                                       50  
8. Henderika Buring, geb. Peize, 22-02-1892                                     51

Aldert Buring overl. Peize, 19-02-1915.
Margien Schuring overl. Peize, 19-03-1909.


15
Margaretha Buring, geb. Peize, 18-06-1849
z.v. Albert Buring en Johanna Kemkers  (4)
Zij trouwde te Peize op 22-03-1879 met :
Ebel Ebels, geb. Groningen, 06-03-1835

Margaretha Buring overl. Zuidhorn, 23-09-1904.
Ebel Ebels overl. Groningen, 06-05-1911.


16
Willemtien Buring, geb. Peize, 02-08-1852 
z.v. Albert Buring en Johanna Kemkers  (4)
Zij trouwde te Peize op 26-07-1873 met :
Johannis Veurman, geb. Anloo, 03-05-1852
z.v. Jan Veurman en Lammechien Kloek.

Willemtien Buring overl. Peize, 15-02-1915.
Johannes Veurman overl. Roderwolde, 19-04-1935.


17
Henderika Buring, geb. Peize, 10-07-1855  
z.v. Albert Buring en Johanna Kemkers  (4)
Zij trouwde te Peize op 13-08-1881 met :
Arend Kosters, geb. Peize, 21-06-1853
z.v. Gerard Kosters en Anna Engberts.

Henderika Buring overl. Peize29-10-1920.
Arend Kosters overl. Peize op22-05-1916.


18
Annegien Buring, geb. Peize, 06-10-1857 
z.v. Albert Buring en Johanna Kemkers  (4)
Zij trouwde te Peize op 19-03-1887 met :
Koenraad van Bergen, geb. Eelde, 14-12-1862
z.v. Albert van Bergen en Reina Hartlief

Annegien Buring overl. Eelde, 18-10-1934.
Koenraad van Bergen overl. Eelde, 28-08-1939.


19
Roelfien Buring, geb. Peize, 31-10-1870
d.v. Hendrik Boering en Hindrikje de Vries  (6)
Zij trouwde te Roden op 05-05-1894 met :
Tjebbel van der Velde, geb. Foxwolde, 06-08-1870
z.v. Hinderikus Tjebbels v.d. Velde en Jaapkien Vogelzang

Roelfien Buring overl. Peize, 08-03-1954.
Tjebbel van der Velde overl. Peize, 09-11-1962.


20
Geertien Buring, geb. Peize, 01-08-1872 
d.v. Hendrik Boering en Hindrikje de Vries  (6)
Zij trouwde te Peize op 12-05-1894 met :
Jannes Laning, geb. Roden, 10-06-1863
z.v. Geert Derks Laning en Henderkien Geersing,
zie genealogie
Geersing.
Hun zoon :
   Hendrik Laning, geb. Peize, 17-11-1897
   trouwde te Peize op 25-09-1924 met :
   Geertien Suurd, geb. Peize, 31-12-1900,
   zie genealogie
Suurd.

Geertien Buring overl. Peize, 22-08-1944.
Jannes Laning overl. Peize, 28-02-1933.


21
Eltien Buring, geb. Peize, 04-11-1876
d.v. Hendrik Boering en Hindrikje de Vries  (6)
Overleden te Peize op 05-11-1877.


22
Geert Buring, geb. Peize, 14-05-1879
z.v. Hendrik Boering en Hindrikje de Vries  (6)
Hij trouwde te Peize op 09-05-1908 met :
Jantje Talens, geb. Bunne, 04-05-1885
d.v. Hendrik Talens en Jantje Been,
zie genealogie
Talens.
Kinderen :
1. Hendrik Buring, geb. Peize, 26-10-1908                                        52
2. Hein Buring, geb. Peize, 19-08-1910                                            53
3. Henderikus Buring, geb. Peize, 27-12-1911                                   54
4. Jantje Buring, geb. Peize, geb. 15-09-1914                                   55

Geert Buring overl. Groningen, 16-08-1968.
Jantje Talens overl. Peize, 24-05-1973.


23
Roelfien Boering, geb. Vries, 16-07-1867
d.v. Geert Boering en Jantien Venekamp  (7)
Zij trouwde te Vries op 07-11-1891 met :
Hendrik Timmer, geb. Westerbork, 29-08-1867
z.v. Jan Timmer en Jantje Leupen.

Roelfien Boering overl. Beilen, 18-07-1917.
Hendrik Timmer overl. Vries, 05-03-1927.


24
Jan Boering, geb. Vries, 09-10-1868
z.v. Geert Boering en Jantien Venekamp  (7)
Hij trouwde te Vries op 05-05-1900 met :
Janna Eilders, geb. Peize, 01-07-1878
d.v. Hendrik Eilders en Janna Gleisteen
Kinderen :
1. Jantien Boering, geb. Vries, 19-09-1900                                        56
2. Jan Boering, geb. Vries, 31-10-1901                                             57
3. Johanna Boering, geb. Vries, 14-10-1902                                      58
4. Geertien Boering, geb. Vries, 08-12-1904                                      59

Jan Boering overl. Eelde, 04-03-1949.
Janna Eilders overl. Vries, 30-03-1912.


25
Geert Boering, geb. Vries, 31-08-1870
z.v. Geert Boering en Jantien Venekamp  (7)
Ongehuwd overl. Vries, 13-02-1896.


26
Albertien Boering, geb. Vries, 07-10-1875
d.v. Geert Boering en Jantien Venekamp  (7)
Zij trouwde te Vries op 10-11-1900 met :
Jan Lampe, geb. Norg, 05-09-1878
z.v. Albert Lampe en Jantien Guit.

Albertien Boering overl. Vries, 21-09-1937.
Jan Lampe overl. Bunne, 26-02-1919.


27
Roelfje Boering, geb. Haren, 22-02-1876
d.v. Albert Boering en Roelfje Hendriks (9)
(Ingaande 1907 als Roelje Buring ingeschreven)
Zij trouwde te Haren op 05-10-1907 met :
Andreas Steunebrink, geb. Eelde, 23-01-1875
z.v. Klaas Steunebrink en Geessien Hartlief

Roelfje Buring overl. Groningen, 25-05-1945.
Andreas Steunebrink overl. Vries, 30-12-1948.


28
Hendrikje Boering, geb. Haren, 19-01-1877
d.v. Albert Boering en Roelfje Hendriks (9)
Zij trouwde te Haren op 27-05-1910 als
Hendrikje Buring met :
Jan Dermois, geb. Muntendam, 10-01-1874
z.v. Jan Sebastiaan Dermois en Jakobjen Weijer.

Hendrikje Buring overl. Haren, 06-11-1961.
Jan Dermois overl. Haren, 07-01-1947.


29
Geert Boering, geb. Haren, 08-11-1881 
z.v. Albert Boering en Roelfje Hendriks (9)
Overleden te Haren op 01-04-1883.


30
Geert Boering, geb. Haren, 22-11-1884 
z.v. Albert Boering en Roelfje Hendriks (9)
Ongehuwd overleden te Vries op 08-08-1930
als Geert Buring.


31
Johanna Buring, geb. Peize, 26-11-1866
d.v. Hindrik Alberts Buiringe en Hinderkien Bennink (12)
Zij trouwde te Hoogkerk op 24-05-1890 met :
Geert Huberts, geb. Midwolde, 25-12-1867.
z.v. Stoffer Huberts en Dekien Hagenouw,
zie genealogie Hagen(o)auw.

Johanna Buring overl. Hoogkerk, 22-04-1939
als gevolg van verdrinking (zelfdoding).
Geert Huberts overl. Hoogkerk, 15-03-1956.


32
Gezina Buring, geb. Peize, 03-05-1869
d.v. Hindrik Alberts Buiringe en Hinderkien Bennink (12)
Zij trouwde te Roden op 18-05-1895 met :
Geert Douwes, geb. Leutingewolde, 27-08-1867
z.v. Berend Douwes en Geessien Jans Buter
        en een broer van :
        Jantien Douwes, geb. Leutingewolde, 02-01-1874,
        d.d. 17-08-1918 te Roden getrouwd met :
        Jannes de Rink, geb. 18-08-1878
        z.v. Klaas de Rink en Leentje Boer,
        zie genealogie De Rink.   
        Jantien Douwes was eerder weduwe van :
        Jannes Busscher, geb. Leut.wolde, 30-06-1870
        z.v. Jannes Busscher en Niessien Geersing,
        zie genealogie Geersing.

Geziena Buring overleed te Roden, 26-07-1916.
Geert Douwes overleed te Roden, 12-02-1925.


33
Albert Buring, geb. Peize, 31-07-1871
z.v. Hindrik Alberts Buiringe en Hinderkien Bennink (12)
Hij trouwde te Roden op 21-07-1900 met :
Grietje Veenstra, geb.Tolbert, 29-04-1883
d.v. Derk Veenstra en Roelfke Mellema.
Kinderen :
1. Hendrik Buring, geb. Foxwolde, 13-01-1901                                 60
2. Roelfke Buring, geb. Roderwolde, 08-03-1902                              61
3. Hinderkien Buring, geb. Roderwolde, 30-10-1909                          62
4. Derk Buring, geb. Roderwolde, 20-09-1918                                  63

Albert Buring overl. Roderwolde, 08-04-1919.
Grietje Veenstra overl. Roden, 03-03-1980.


34
Jacob Buring, geb. Peize, 25-08-1874
z.v. Hindrik Alberts Buiringe en Hinderkien Bennink (12)


        


Hij trouwde te Roden op 13-05-1899 met :
Jantien Brink, geb. Roden, 24-02-1878
d.v. Hindrik Brink en Geertien Boer,
zie genealogie Brink.
Kinderen :
1. Hendrik Buring, geb. Roden, 24-12-1899                                    64
2. Hendrikus Buring, geb. Roderwolde, 25-03-1901                         65
3. Hinderkien Buring, geb. Roderwolde, 20-12-1902                         66
4. Geertien Buring, geb. Leutingewolde, 16-04-1905                        67
5. Albert Buring, geb. Leutingewolde, 23-06-1907                            68
6. Lammert Buring, geb. Leutingewolde, 07-10-1910                        69
7. Johanna Buring, geb. Leutingewolde, 09-05-1912                         70
8. Egbert Buring, geb. Leutingewolde, 23-02-1915                           71

Jacob Buring overl. Leutingewolde, 06-06-1927.
Jantien Brink overl. Leutingewolde, 13-03-1918.


35
Hendrik Buring, geb. Peize, 02-01-1877
z.v. Hindrik Alberts Buiringe en Hinderkien Bennink (12)
Hij trouwde te PeiZe op 10-05-1913 met :
Trientje Coopman, geb. Roderwolde, 07-08-1881
d.v. Emanuel Coopman en Jantje Laan.
Kinderen :
1. Hendrik Buring, geb. Peize, 28-11-1913                                       72
2. Jantje Buring, geb. Peize, 06-11-1914                                          73
3. Jan Buring, geb. Peize, 27-10-1916                                             74

Hendrik Buring overl. Peize, 18-03-1917.
Trientje Coopman overl. Roden, 16-02-1920.


36
Gerrit Buring, geb. Peize, 05-10-1878
z.v. Hindrik Alberts Buiringe en Hinderkien Bennink (12)
Overleden te Peize op 22-03-1888.


37
Aldert Buring, geb. Peize, 05-10-1882
z.v. Hindrik Alberts Buiringe en Hinderkien Bennink (12)
Hij trouwde te Roden op 09-05-1908 met :
Jantje Vogelzang, geb. Roderwolde, 13-05-1883
d.v. Roelof Vogelzang en Wemeltien Luinge
       Jantje Vogelzang is een zuster van :
            Grietje Vogelzang, geb. Roderwolde, 19-01-1881
            d.d. 06-05-1903 te Roden getrouwd met :
            Jans Hagenauw, geb. Peize, 19-02-1877
            z.v. Jan Hagenauw en Grietje Suurd,
            zie genealogie Hagen(o)auw
       en van :
            Willemtien Vogelzang, geb. Roderwolde, 13-06-1890
            d.d. 14-03-1912 te Peize getrouwd met :
            Jan Talens, geb. Peize, 11-01-1885
            z.v. Hinderikus Talens en Roelofje Sinninge,
            zie genealogie Talens
       en van :
            Jan Vogelzang, geb. Roderwolde, 20-03-1892
            d.d. 28-06-1913 te Roden getrouwd met :
            Hinderkien Talens, geb. Roderwolde, 04-03-1888
            d.v. Berend Talens en Geessien Smit,
            zie genealogie Talens.
Kinderen :
1. Henderkien Buring, geb. Foxwolde, 07-03-1909                       75
2. Wemeltien Buring, geb. Foxwolde, 16-09-1912                        76

Aldert Buring overl. Groningen, 02-12-1969.
Jantje Vogelzang overl. Roden, 02-03-1970.


38
Jantje Buring, geb. Peize, 29-06-1885
d.v. Hindrik Alberts Buiringe en Hinderkien Bennink (12)
Zij trouwde te Roden op 06-05-1911 met :
Sijmen ter Steege, geb. Roderwolde, 15-11-1880
z.v. Anne ter Steege en Dina Lanting
    en een zuster van :
        Trientje ter Steege, geb. Roderwolde, 21-10-1888
        Zij trouwde te Peize op 04-05-1911 met :
        Jan Helder, geb. Peize, 25-08-1883
        z.v. Egbert Helder en Jakobje Helder,
        zie genealogie Visser.
N.B.
Hun dochter :
Gezina ter Steege, geboren te Roderwolde, 28-09-1916
Zij trouwde te Roden op 08-06-1940 met :
Jan Belga, geboren te Roderwolde, 16-03-1911
z.v. Geert Belga en Willemtien Lubbers,
zie genealogie Belga.

Jantje Buring overl. Norg, 17-05-1969.
Sijmen ter Steege overl. Roden, 24-04-1973.


39
Tjerk Buring, geb. Peize, 20-01-1888
z.v. Hindrik Alberts Buiringe en Hinderkien Bennink (12)
Ongehuwd overl. te Groningen op 16-03-1928.


40
Geertruida Buring, geb. Peize, 18-10-1890
d.v. Hindrik Alberts Buiringe en Hinderkien Bennink (12)
Zij trouwde te Peize op 13-11-1909 met :
Willem Venekamp, geb. Leutingewolde, 07-03-1884
z.v. Lambert Venekamp en Jantien Holt,
zie genealogie Brink.

Geertruida Buring overl. Roden, 16-08-1954.
Willem Venekamp overl. Nw.Roden, 25-01-1973.


41
Albert Buring
, geb. Peize, 02-05-1869
z.v. Geert Buring en Margien Wijntje Gaasbeek  (13)
Hij trouwde te Roden op 18-11-1893 met :
Wubbegien Emmens, geb. Peest, 01-03-1872
d.v. Evert Emmens en Hinderkien Brummel.
Kinderen :
1. Geert Buring, ge. Eelde, 06-04-1896                                       77
2. Evert Buring, geb. Eelde, 21-06-1898                                      78
3. Margien Buring, geb. Peize, 16-12-1900                                 79
4. Margien Wijntje Buring, geb. Peize, 26-02-1902                      80
5. Henderkien Buring, geb. Peize, 21-02-1903                            81
6. Lina Buring, geb. Peize, 27-11-1907                                      82 

Albert Buring overl. Peize, 31-01-1935.
Wubbegien Emmens overl. Peize, 19-09-1955.


42
Kornelis Buring, geb. Peize, 28-12-1871
z.v. Geert Buring en Margien Wijntje Gaasbeek  (13)
Hij trouwde te Peize op 06-07-1895 met :
Jacoba van Esch, geb. Roden, 10-04-1875
d.v. Engbert van Esch en Antje van der Brug
        en een zuster van :
            Geertje van Esch getrouwd met Jannes Smit,
            d.v. Jan Smit en Geessien Boekes.
                N.B.
                Jan Smit was een zoon van :
                Jannes Smit en Aaffien Brink,
                zie genealogie
Brink.
Kinderen :
1. Antje Buring, geb. Roden, 05-09-1895                               83
2. Geert Buring, geb. Roden, 16-10-1898                               84
3. Engbert Buring, geb. Roden, 16-10-1898                            85
4. Engbert Buring, geb. Lieveren, 27-11-1906                         86
5. Antje Buring, geb. Lieveren, 01-10-1912                             87
6. Marchinus Buring, geb. Lieveren, 23-11-1914                     88

Kornelis Buring overl. Roden, 12-03-1947.
Jacoba van Esch overl. Lieveren, 27-03-1921.


43
Johannes Buring, geb. Peize, 05-09-1875
z.v. Geert Buring en Margien Wijntje Gaasbeek  (13)
Hij trouwde te Roden op 07-12-1901 met :
Annechien Koning, geb. Roden, 11-02-1876
d.v. Jan Koning en Margien Popken
Kinderen :
1. Geert Buring, geb. Peize, 22-08-1902                               89
2. Jan Buring, geb. Peize, 08-04-1904                                  90
3. Margien Wijntje Buring, geb. Peize, 06-09-1905                 91
4. Marchinus Buring, geb. Peize, 02-09-1907                        92
5. Albert Buring, geb. Peize, 02-09-1907                               93
6. Margaretha Buring, geb. Peize, 04-10-1908                       94 
7. Albert Buring, geb. Peize, 10-09-1910                               95
8. Wilhelmina Buring, geb. Peize, 10-09-1910                       96
9. Willem Buring, geb. Peize, 01-02-1913                             97
10. Cornelis Buring, geb. Peize, 04-01-1915                          98
11. Cornelis Buring, geb. Peize, 16-01-1916                          99
12. Annechien Buring, geb. Peize, 27-01-1918                      100
13. Johannes Buring, geb. Peize, 22-12-1919                        101

Johannes Buring overl. Peize, 24-08-1939.
Annechien Koning overl. Peize, 15-01-1962.


44
Albert Buring, geb. Peize, 23-12-1873
z.v. Aldert Buring  en Margien Schuring (14)
Hij trouwde te Peize op 15-12-1917 met :
Jeichien Suurd, geb. Peize, 25-04-1899
d.v. Jan Suurd en Holina Jacomina Luinge,
zie genealogie
Suurd.
Kinderen :
1. Margien Buring, geb. Peize, 29-05-1919                            102
2. Jan Buring, geb. Peize, 24-04-1923                                   103

Albert Buring overl. Peize,  31-07-1961.
Jeichien Suurd overl. Peize, 17-05-1967.


45
Jan Kruims Buring, geb. Peize, 06-01-1875
z.v. Aldert Buring en Margien Schuring (14)
Hij trouwde te Peize op 02-07-1910 met :
Tietje Suurd, geb. Peize, 18-02-1880
d.v. Jan Suurd en Geertien Cruwel ,
zie genealogie
Suurd
      en een zuster van :
      Bareld Suurd getrouwd met Johanna Buring,
      zie onder nr. 50
      en van :
      Jan Suurd, getrouwd met Henderika Buring,
      zie onder nr. 51
Kinderen :
1. Aldert Buring, geb. Peize, 22-05-1911                               104
2. Geertje Buring, geb. Peize, 20-01-1913                             105
3. Marchien Buring, geb. Peize, 15-02-1918                          106
4. Jan Buring, geb. Peize, 05-04-1920                                  107
5. Albert Buring, geb. Peize, 17-03-1926                               108

Jan Kruims Buring overl. Peize, 15-11-1958.
Tietje Suurd overl. Peize, 01-05-1961.


46
Johanna Buring, geb. Peize, 12-08-1877
d.v. Aldert Buring en Margien Schuring (14)
Overleden te Peize op 10-01-1888.


47
Hinderkien Buring, geb. Peize, 06-03-1880
d.v. Aldert Buring en Margien Schuring (14)
Zij trouwde te Groningen op 29-08-1912 met :
Willem Heemstra, geb. Groningen, 17-10-1877
z.v. Meinte Heemstra en Pieterke Hoeksema,
zie homepage
www.home.zonnet.nl/veenstra45,
onder Heemstra-Groningen, van Jannes Veenstra.

Hinderkien Buring overl. Groningen, 24-10-1943.
Willem Heemstra overl. Groningen, 18-02-1924.


48
Aldert Buring, geb. Peize, 15-07-1884  
z.v. Aldert Buring en Margien Schuring (14)
Overleden te Peize op 23-05-1886.


49
Aldert Buring, geb. Peize, 15-06-1887
z.v. Aldert Buring en Margien Schuring (14)
Hij trouwde te Peize op 04-01-1919 met :
Geertruida Tooms, geb. Peize, 15-07-1888
d.v. Arend Tooms en Jantje Benning
       N.B.
       Jantje Benning is een zuster van :
                Hinderkien Bennink, geb. Peize, 28-10-1846
                d.v. Jacob Bennink en Gezina Kruims
                d.d. 25-08-1866 te Peize getrouwd met :
                Hindrik Alberts Buiringe, geb. Peize, 03-09-1842
                z.v. Albert Buring en Johanna Kemkers,
                zie onder nr. 12
       en van :
                Geertruida Bennink, geb. Peize, 12-12-1850
                d.d. 09-05-1874 te Roden getrouwd met :
                Tjerk Jans Geersing, geb. Roden, 22-11-1841
                z.v. Jan Jannes Geersing en Wilhelmina
                Tjerks Scheepstra, zie genealogie
Geersing.
Kinderen :
1. Aldert Buring, geb. Peize, 11-12-1919                               109

Aldert Buring overl. Groningen, 15-11-1951.
Geertruida Tooms overl. Zuidlaren, 10-09-1977.


50
Johanna Buring, geb. Peize, 31-08-1888 
d.v. Aldert Buring en Margien Schuring (14)
Zij trouwde te Peize op 18-03-1916 met :
Bareld Suurd, geb. Peize, 22-03-1886
z.v. Jan Suurd en Geertien Cruwel,
zie genealogie
Suurd
        en een broer van :
        Tietje Suurd getrouwd met :
        Johanna's broer Jan Kruims Buring,
        zie onder nr. 45
        en een broer van :
        Jan Suurd getrouwd met Henderika Buring,
        zie onder nr. 51.

Johanna Buring overleed te Drachten op 24-12-1976.
Bareld Suurd overleed te Assen op 27-04-1939.

51
Henderika Buring, geb. Peize, 22-02-1892   
d.v. Aldert Buring en Margien Schuring (14)
Zij trouwde te Peize op 11-12-1919 met :
Jan Suurd, geb. Peize, 23-06-1891
z.v. Jan Suurd en Geertien Cruwel,
zie genealogie
Suurd
        en een broer van
        Bareld Suurd, getrouwd met Johanna Buring,
        zie onder nr. 50
        en van :
        Tietje Suurd, getrouwd met :
        Johanna's broer Jan Kruims Buring,
        zie onder nr. 45.


52
Hendrik Buring, geb. Peize, 26-10-1908 
z.v. Geert Buring en Jantje Talens  (22)
Hij trouwde te Roden op 27-02-1932 met :
Trientien Scheepstra, geb. Roden, 03-04-1909
d.v. Klaas Scheepstra en Geertien Hindriks Brink,
zie genealogie Scheepstra.  
Kinderen :
1. Geert Buring, geb. Roden, 14-06-1932                                110
2. Geertien Buring, geb. Roden, 01-09-1933                            111
3. Klaas Buring, geb. Lieveren (Roden), 22-09-1934                 112
4. Jantje Buring, geb. Roden, 23-09-1940                                113
5. Hendrik Buring, geb. Roden, 13-08-1947                             114
6. Harm Buring, geb. Roden, 13-08-1947                                115

Hendrik Buring overl. Roden, 30-03-1961.
Trientien Scheepstra overl. Roden, 14-03-1982.


53
Hein Buring, geb. Peize, 19-08-1910
z.v. Geert Buring en Jantje Talens  (22)
Hij trouwde te Eelde op 06-06-1936 met :
Roelfina Polling, geb. Eelde, 20-05-1914
Kinderen :
1. Jantje Buring, geb. Vries, 22-10-1938                                 116
2. Jacoba Buring, geb. Vries, 15-11-1946                               117

Hein Buring overleed op 06-01-2002.
Roelfina Polling overleed te Zuidlaren op 14-04-2006.


54
Henderikus Buring, geb. Peize, 27-12-1911
z.v. Geert Buring en Jantje Talens  (22)
Hij trouwde te Peize op 18-05-1938 met :
Jacoba Drent, geb. Norg, 06-06-1917
Kinderen :
1. Geert Hendrik Buring, geb. Peize, 16-12-1938                     118
2. Geesje Buring, geb. Peize, 12-11-1939                               119
3. Jan Buring, geb. Groningen, 10-06-1945                              120

Jacoba Drent overleed op 29-08-1993.
Hendrikus Buring overleed te Zuidlaren op 26-04-2005.


55
Jantje Buring, geb. Peize, geb. 15-09-1914
z.v. Geert Buring en Jantje Talens  (22)
Zij trouwde te Roden op 12-08-1943 met :
Ate de Wit, geb. Foxwolde, 14-04-1912
z.v. Tjeerd de Wit en Alberdina van der Veen.

Het gezin emigreerde op 30-07-1969 naar Canada.


56
Jantien Boering, geb. Vries, 19-09-1900
d.v. Jan Boering en Janna Eilders  (24)
Zij trouwde te Vries op 15-01-1921 met :
Geert van Bergen, geb. Eelde, 23-03-1901
z.v. Albert Siegert van Bergen en Grietje Hartlief

Jantien Boering overl. Eelde, 17-08-1979.
Geert van Bergen overl. Vries, 20-11-1979.


57
Jan Boering, geb. Vries, 31-10-1901
d.v. Jan Boering en Janna Eilders  (24)
Overleden te Vries op 07-12-1901.


58
Johanna Boering, geb. Vries, 14-10-1902  
d.v. Jan Boering en Janna Eilders  (24)
Overleden te Vries op 21-11-1916.


59
Geertien Boering
, geb. Vries, 08-12-1904
d.v. Jan Boering en Janna Eilders  (24)
Zij trouwde te Vries op 21-04-1928 met :
Jan Beuker Homan, geb. Vries, 01-05-1903

Geertien Boering overl. Assen, 11-01-1976.
Jan Beuker Homan overl. Vries, 27-09-1971.


60
Hendrik Buring, geb. Foxwolde, 13--01-1901
z.v. Albert Buring en Grietje Veenstra  (33)
Hij trouwde te Peize op 17-03-1928 met :
Grietje Rozema, geb. Peize, 25-09-1901
d.v. Eite Rozema en Willemtien Belga,
zie genealogie Belga.
        Grietje Rozema is een broer van :
            Geertje Rozema, geb. Peize, 21-07-1906
            trouwde te Roden op 10-11-1928 met :
            Pieter Scheepstra, geb. Roderwolde, 11-07-1904
            z.v. Tjerk Scheepstra en Annechien van der Heide,
            zie genealogie Scheepstra.
            N.B.
                Eite Rozema is een broer van :
                Andries Rozema, geb. Foxwolde, 16-11-1864
                d.d. 02-06-1888 te Roden getrouwd met :
                Geessien Geerds Geersing, geb. Roden, 30-09-1864
                d.v. Geert Geersing en Elsien Klaassens,
                zie genealogie Geersing.
Kinderen :
1. Henderkien Grietje Buring, geb.Roderwolde, 02-05-1928            121
2. Eite Buring, geb. Roderwolde, 04-03-1933                                122
3. Grietje Henderkien Buring, geb. Roderwolde, 06-11-1937           123
4. Albert Buring, geb. Roderwolde, 12-02-1941                             124

Hendrik Buring overl. Roderwolde, 24-11-1997.
Grietje Rozema overl. Roderwolde, 20-02-1941.


61
Roelfke Buring, geb. Roderwolde, 08-03-1902  
d.v. Albert Buring en Grietje Veenstra  (33)
Zij trouwde te Peize op 20-09-1923 met :
Berend Smid, geb. Peize, 21-11-1899
z.v. Stoffer Smit en Martha Eitens

Berend Smid overl. Peize, 23-06-1929.

Roelfke Buring hertr. te Roden op 01-05-1943 met :
Jan Jansen, geb. Onnen, 10-02-1892.

Roelfke Buring overl. Groningen, 14-04-1982.


62
Hinderkien Buring, geb. Roderwolde,  30-10-1909 
d.v. Albert Buring en Grietje Veenstra  (33)
Ongehuwd overleden te Groningen op 11-11-1927.


63
Derk Buring, geb. Roderwolde, 20-09-1918
z.v. Albert Buring en Grietje Veenstra  (33)
Overleden te Roderwolde op 11-03-1919.


64
Hendrik Buring, geb. Peize, 24-12-1899
z.v. Jacob Buring en Jantien Brink  (34)
Hij trouwde te Roden op 11-08-1923 met :
Hiltje Middel, geb. Marum, 30-08-1903
d.v. Roelf Middel en Egbertien van der Velde
Kinderen :
1. Jacob Buring, geb. Roderveld, 31-03-1924                          125
2. Roelf Buring, geb. Roderveld, 12-05-1926                            126
3. Jantien Buring, geb. Leutingewolde, 10-12-1927                   127
4. Egbert Buring, geb. Nietap, 18-02-1933                               128

Hendrik Buring overl. Roden, 28-03-1975.
Hiltje Middel overl. Groningen, 16-12-1987.


65
Hendrikus Buring, geb. Roderwolde, 25-03-1901
z.v. Jacob Buring en Jantien Brink  (34)
Hij trouwde te Roden op 24-03-1928 met :
Geessien Douwes, geb. Leutingewolde, 07-09-1907
d.v. Jan Douwes en Geessien Been
Kinderen :
1. Jacob Buring, geb. Leutingewolde, 18-09-1928                   129
2. Geessien Buring, geb.Nw. Roden, 08-09-1929                     130
3. Jan Buring, geb. Nw.Roden, 27-06-1936                              131
4. Jantinus Hendrik Buring, geb. Roden, 02-04-1943                132
5. Hendrik Jantinus Buring, geb. Groningen, 22-08-1948           133

Hendrikus Buring overl. Assen, 26-03-1984.
Geessien Douwes overl. Groningen, 29-11-1963.


66
Hinderkien Buring, geb. Roderwolde, 20-12-1902
d.v. Jacob Buring en Jantien Brink  (34)
Zij trouwde te Leek op 08-03-1924 met :
Marten Cordes, geb. Zevenhuizen, 03-05-1904
z.v. Hindrik Cordes en Maike Hut
Kinderen :
1. Hindrik Cordes, geb. Zevenhuizen, 06-08-1924
    Hij trouwde te Leek op 23-12-1947 met :
    Tjitske Rozema, geb. Foxwolde, 23-07-1921
    d.v. Jan Rozema en Roelfien Huitink
    Hindrik Cordes overleed te Grootegast op 09-10-1991.
    Tjitske Rozema overleed te Drachten op 27-03-2009.

Hinderkien Buring overl. Grootegast, 09-11-1982.
Marten Cordes overl. Diepswal, 02-10-1955.


67
Geertien Buring, geb. Leutingewolde, 16-04-1905
d.v. Jacob Buring en Jantien Brink  (34)
Zij trouwde te Roden op 05-03-1927 met :
Willem Ploeg, geb. Roden, 03-05-1904
z.v. Willem Ploeg en Grietien Holt.
        N.B.
        Grietien Holt is een dochter van :
        Kornelis Harms Holt getrouwd met Elisabeth Sprick,
        zie genealogie Brink.
Kinderen :
1. Willem Ploeg, geb. Leutingewolde, 27-06-1927
    Hij trouwde met :
    Wolterdina Vogelzang, geb. Roderwolde, 01-10-1931
    d.v. Jan Vogelzang en Grietje Emmens
         en een zuster van :
         Fennechien Vogelzang, geb. Roderwolde, 05-07-1921
         getrouwd met :
         Hielke Rademaker, geb. Sandebuur, 23-08-1906
         z.v. Albert Rademaker en Anna Maria Bijsma,
         zie genealogie Rademaker.
    Wolterdina Vogelzang overleed in 1987.
    Willem Ploeg overleed te Roden op 02-12-2009.

Willem Ploeg overl. Roden, 22-03-1983.
Geertien Buring overl. Roden, 30-01-1989.


68
Albert Buring, geb. Leutingewolde, 23-06-1907
z.v. Jacob Buring en Jantien Brink  (34)
Hij trouwde te Roden op 03-05-1930 met :
Jantje Cloo, geb. Nuis, 23-07-1907
d.v. Johannes Cloo en Metje Hasper
Kinderen :
1. Jacob Buring, geb. Roden, 28-07-1930                                134
2. Johannes Buring, geb. Roden, 24-03-1933                           135
3. Jantje Buring, geb. Roden, 11-08-1938                                136

Albert Buring overl. Roden, 15-07-2001.
Jantje Cloo overl. Roden, 11-06-1999.


69
Lammert Buring, geb. Leutingewolde, 07-10-1910
z.v. Jacob Buring en Jantien Brink  (34)
Hij trouwde te Roden op 22-09-1934 met :
Geertien Visser, geb. Roderwolde, 05-11-1912
d.v. Garmt Visser en Jantien Boer,
zie genealogie Visser.
Kinderen :
1. Jantien Buring, geb. Roderwolde, 19-03-1935                       137
2. Jantina Buring, geb. Roderwolde, 27-08-1939                       138
3. Garberdina Buring, geb. Roderwolde, 04-11-1944                 139
4. Jacoba Buring, geb. Roderwolde, 25-08-1947                       140

Lammert Buring overl. Groningen, 19-07-1997.
Geertien Visser overl.
Groningen, 03-03-1997.


70
Johanna Buring, geb. Leutingewolde, 09-05-1912
d.v. Jacob Buring en Jantien Brink  (34)
Zij trouwde te Ooststellingwerf op 04-05-1934 met :
Johannes Dijkstra, geb. te Haulerwijk in 1913.
Kinderen :
1. Remmelt Dijkstra
2. Jaap Dijkstra
3. Tinus Dijkstra

Het gezin emigreerde in 1952 naar Australi
ë.

Johannes Dijkstra overl. te Gailes (Austr.) op 23-03-1974.
Johanna Buring overl. in Australië omstr. 2006.


71
Egbert Buring, geb. Leutingewolde, 23-02-1915
z.v. Jacob Buiring en Jantien Brink  (34)
Overleden te Leutingewolde op 22-03-1915.


72
Hendrik Buring, geb. Peize, 28-11-1913
z.v. Hendrik Buring en Trientje Coopman  (35)
Hij trouwde te Peize op 15-11-1941 met :
Renje Siegers, geb. Vries, 22-01-1921
d.v. Geert Siegers en Jantje de Boer
Kinderen :
1. Hendrik Buring, geb. Roden, 14-03-1942                              141
2. Jantje Buring, geb. Nietap, 24-09-1945                                 142
3. Trientje Buring, geb. Roden, 02-10-1950                               143
4. Geert Buring, geb. Roden, 04-04-1952                                 144

Hendrik Buring overl. Roderwolde, 24-10-1996.
Renje Siegers overl. Roderwolde, 13-10-1997.


73
Jantje Buring, geb. Peize, 06-11-1914
d.v. Hendrik Buring en Trientje Coopman  (35)
Overleden te Peize op 08-02-1916.


74
Jan Buring, geb. Peize, 27-10-1916
z.v. Hendrik Buring en Trientje Coopman  (35)
Overleden te Peize op 09-02-1917.


75
Henderkien Buring, geb. Foxwolde, 07-03-1909
d.v. Aldert Buring en Jantje Vogelzang  (37)
Zij trouwde te Roden op 09-05-1931 met :
Geert Koenes, geb. Nuis, 22-12-1901
z.v. Hendrik Koenes en Henderika Oost
        en een broer van :
        Marten Koenes getrouwd met Wemeltien
        Buring, zie onder nr. 138.

Geert Koenes overl. Roden, 28-12-1979.


76
Wemeltien Buring, geb. Foxwolde, 16-09-1912
d.v. Aldert Buring en Jantje Vogelzang  (37)
Zij trouwde te Roden op 27-08-1932 met :
Marten Koenes, geb. Nuis, 19-03-1906
z.v. Hendrik Koenes en Henderika Oost
        en een broer van :
        Geert Koenes getrouwd met Henderkien
        Buring, zie onder nr. 137.

Wemeltien Buring overl. Peize, 22-08-1961.
Marten Koenes overl. Peize, 19-02-1981.


77

Geert Buring, geb. Eelde, 06-04-1896   
z.v. Albert Buring en Wubbegien Emmens  (41)
Hij trouwde te Peize op 18-09-1924 met :
Martje Helder, geb. Peize, 27-09-1893
d.v. Egbert Helder en Jakobje Helder,
zie genealogie
Visser.
      Martje Helder is een zuster van :
      Jan Helder, geb. Peize, 25-08-1883
      d.d. 04-05-1911 te Peize getrouwd met :
      Trientje ter Steege, geb. Roderwolde, 21-10-1888
      
d.v. Anne ter Steege en Dina Lanting
Kinderen :
1. Jakobje Buring, geb. Peize, 23-02-1925                               145

Geert Buring overl. Peize, 23-03-1973.
Martje Helder overl. Peize, 24-03-1962.


78
Evert Buring, geb. Eelde, 21-06-1898
z.v. Albert Buring en Wubbegien Emmens  (41)
Hij trouwde te Peize op 08-09-1922 met :
Geesje Gerding, geb. Beilen, 29-11-1901
Kinderen :
1. Wubbigje Buring, geb. Peize, 11-06-1923                             146
2. Harm Buring, geb. Eelde, 27-10-1928                                   147
3. Alberdina Buring, geb. Eelde, 26-12-1933                             148
4. Albert Buring, geb. Eelde, 13-06-1935                                  149

Evert Buring overl. Eelde, 01-10-1976.


79
Margien Buring, geb. Peize, 16-12-1900
d.v. Albert Buring en Wubbegien Emmens  (41)
Overleden te Peize op 16-12-1900.


80
Margien Wijntje Buring, geb. Peize, 26-02-1902
d.v. Albert Buring en Wubbegien Emmens  (41)
Zij trouwde te Peize op 22-06-1923 met :
Lukas Westerhof, geb. Peize, 10-12-1900
z.v. Jacob Westerhof en Hinderkien Ploeg


81
Henderkien Buring, geb. Peize, 21-02-1903
d.v. Albert Buring en Wubbegien Emmens  (41)
Zij trouwde te Peize op 11-05-1922 met :
Jannes Laning, geb. Peize, 19-01-1895.
z.v. Derk Laning en Aaltje Schuring
     en een kleinzoon van :
     Geert Derks Laning en Henderkien Geersing,
     zie genealogie
Geersing.

Jannes Laning overl. Peize, 16-12-1979.


82
Lina Buring, geb. Peize, 27-11-1907
d.v. Albert Buring en Wubbegien Emmens  (41)
Zij trouwde te Peize op 29-10-1936 met :
Hendrik Dost, geb. Veendam, 30-12-1907

Lina Buring overleed op 29-01-2002.
Hendrik Dost overleed op 20-01-1992.


83
Antje Buring, geb. Roden, 05-09-1895                               
d.v. Kornelis Buring en Jacoba van Esch  (42)
Overleden te Roden op 28-12-1910.


84
Geert Buring, geb. Roden, 16-10-1898
z.v. Kornelis Buring en Jacoba van Esch  (42)
Hij trouwde te Roden op 04-09-1926 met :
Geessien Siegers, geb. Roden, 11-02-1901
d.v. Jan Siegers en Jantien Boer
Kinderen :
1. Kornelis Buring, geb. Lieveren, 08-01-1927                           150
2. Jantien Jacoba Buring, geb. Lieveren, 20-05-1931                 151
3. Jacoba Jantien Buring, geb. Lieveren, 22-12-1932                 152
4. Anje Geessien Buring, geb. Lieveren, 21-03-1935                  153
5. Jan Geert Buring, geb. Groningen, 25-02-1939                      154
  
Geert Buring overl. Zuidhorn, 13-03-1967.
Geessien Siegers overl. Groningen, 13-05-1982.


 85
Engbert Buring, geb. Roden, 16-10-1898
z.v. Kornelis Buring en Jacoba van Esch  (42)
Overleden te Roden op 21-10-1898.


86
Engbert Buring, geb. Lieveren, 27-11-1906
z.v. Kornelis Buring en Jacoba van Esch  (42)
Hij trouwde te Roden op 28-09-1944 met :
Helena Thérese Poelman, geb. Amsterdam, 18-07-1912
Kinderen :
1. Paulina Buring, geb. Lieveren, 30-03-1945                            155
2. Kornelis Buring, geb. Lieveren, 24-06-1947                           156

Engbert Buring overl. Groningen, 22-12-1980.
Helena Thérese Poelman overleed te Hengelo op 07-06-1995.


87
Antje Buring, geb. Lieveren, 01-10-1912
d.v. Kornelis Buring en Jacoba van Esch  (42)
Zij trouwde te Roden op 07-03-1936 met :
Evert Wilkens Jzn., geb. Vries, 19-02-1910.

Antje Buring overl. Vries, 06-05-1963.


88
Marchinus Buring, geb. Lieveren, 23-11-1914
z.v. Kornelis Buring en Jacoba van Esch  (42)
Hij trouwde te Roden op 13-05-1948 met :
Akke van der Laan, geb. Leek, 03-04-1913
d.v. Derk van der Laan en Swaantje Borgers
    N.B.
    Swaantje Borgers is een dochter van :
    Jacob Borgers en Geeske Liewes
    zie genealogie
Hagen(o)auw.
Kinderen :
1. Swaantje Jacoba Buring, geb. Nietap, 21-08-1950                 157
2. Kornelis Derk Buring, geb. Groningen, 06-09-1955                 158

Marchienus Buring overl. Nietap, 07-01-1985.
Akke van der Laan overl. Nietap, 04-12-1994.


89
Geert Buring, geb. Peize, 22-08-1902
z.v. Johannes Buring en Annechien Koning  (43)
Hij trouwde te Vries op 12-05-1928 met :
Annechien Kuiper, geb. Vries, 27-02-1906


90
Jan Buring, geb. Peize, 08-04-1904
z.v. Johannes Buring en Annechien Koning  (43)
Ongehuwd overleden te Peize op 29-11-1965.


91
Margien Wijntje Buring, geb. Peize, 06-09-1905
d.v. Johannes Buring en Annechien Koning  (43)
Zij trouwde te Smilde op 20-12-1935 met :
Wessel Regtop, geb. Smilde, 22-07-1908
Weduwnaar van Adriana Bakker.

Margien Wijntje Buring overl. Assen, 18-07-1967.
Wessel Regtop overl. Groningen, 20-01-1974.


92
Marchinus Buring, geb. Peize, 02-09-1907
z.v. Johannes Buring en Annechien Koning  (43)
Overleden te Peize op 14-09-1907.


93
Albert Buring, geb. Peize, 02-09-1907
z.v. Johannes Buring en Annechien Koning  (43)
Overleden te Peize op 11-09-1907.


94
Margaretha Buring, geb. Peize, 04-10-1908
d.v. Johannes Buring en Annechien Koning  (43)
Zij trouwde te Vries op 05-10-1935 met :
Johannes Seggers, geb. Groningen, 09-09-1909


95
Albert Buring, geb. Peize, 10-09-1910
z.v. Johannes Buring en Annechien Koning  (43)
Ongehuwd overleden te Peize op 06-08-1978.


96
Wilhelmina Buring, geb. Peize, 10-09-1910
d.v. Johannes Buring en Annechien Koning  (43)
Overleden te Peize op 28-09-1910.


97
Willem Buring, geb. Peize, 01-02-1913
z.v. Johannes Buring en Annechien Koning  (43)
Overleden te Peize op 13-04-1925.


98
Cornelis Buring, geb. Peize, 04-01-1915
z.v. Johannes Buring en Annechien Koning  (43)
Overleden te Peize op 11-02-1915.


99
Cornelis Buring, geb. Peize, 16-01-1916
z.v. Johannes Buring en Annechien Koning  (43)
Hij trouwde te Peize op 08-05-1940 met :
Tettje Pakes, geb. Hoogkerk, 25-04-1922
Kinderen :
1. Johannes Buring, geb. Eelde, 24-08-1940                             159
2. Lutske Buring, geb. Eelde, 15-03-1943                                 160
3. Albert Buring, geb. Eelde, 07-03-1946                                  161
4. Geert Buring, geb. Eelde, 18-03-1954                                   162
5. Annechien Buring, geb. Eelde, 23-02-1959                            163

Cornelis Buring overl. Haren, 27-09-1974.
Tettje Pakes overl. Appingedam, 27-07-1967.


100
Annechien Buring, geb. Peize, 27-01-1918
d.v. Johannes Buring en Annechien Koning  (43)
Overleden te Eelde, 16-02-1918.


101
Johannes Buring, geb. Peize, 22-12-1919
z.v. Johannes Buring en Annechien Koning  (43)
Overleden te Peize,  23-12-1919.


102
Margien Buring, geb. Peize, 29-05-1919
d.v. Albert Buring en Jeichien Suurd  (44)
Zij trouwde te Peize op 04-08-1945 met :
Jan Ananias, geb. Roden, 06-07-1912
z.v. Albert Ananias en Marchien Tinge.


103
Jan Buring, geb. Peize, 24-04-1923
Hij trouwde te Peize op 01-06-1949 met :
Trientje Idema, geb. Emmen, 06-03-1926
Kinderen :
1. Klaziena Buring, geb. Peize, 30-10-1951                               164
2. Jeichien Buring, geb. Peize, 14-04-1959                                165

Jan Buring overleed op 11-12-1997.


104
Aldert Buring, geb. Peize, 22-05-1911
z.v. Jan Kruims Buring en Tietje Suurd  (45)
Hij trouwde te Peize op 28-03-1957 met :
Femmina Hendriks, geb. Terheijl, 19-01-1911
d.v. Lammert Hendriks en Elsien Brink

Aldert Buring overl. Groningen, 24-01-1976.
Femmina Hendriks overl. Roden, 12-12-1970.


105
Geertje Buring, geb. Peize, 20-01-1913
d.v. Jan Kruims Buring en Tietje Suurd  (45)
Zij trouwde te Peize op 11-05-1934 met :
Jan Eilders, geb. Peize, 11-02-1910

Jan Eilders overleed op 22-09-1995.
Geertje Buring overleed te Peize op 23-07-2005.


106
Marchien Buring, geb. Peize, 15-02-1918
d.v. Jan Kruims Buring en Tietje Suurd  (45)
Zij trouwde te Peize op 12-08-1936 met :
Gerrit Geersing, geb. Peize, 15-12-1913
z.v. Sabe Geersing en Elizabeth van der Veen,
zie genealogie
Geersing.

Marchien Buring overl. Peize, 23-10-1965.
Gerrit Geersing overleed op 26-07-1994.


107
Jan Buring, geb. Peize, 05-04-1920
z.v. Jan Kruims Buring en Tietje Suurd  (45)
Hij trouwde te Peize op 10-05-1944 met :
Jantje Kosters, geb. Peize, 27-10-1922

Jan Buring overl. Peize, 03-01-1986.


108
Albert Buring, geb. Peize, 17-03-1926
z.v. Jan Kruims Buring en Tietje Suurd  (45)
Hij trouwde te Peize op 08-01-1955 met :
Geertje Veenstra, geb. Peize, 23-07-1936.

Geertje Veenstra overleed op 07-11-1995.
Albert Buring overleed te Groningen op 17-07-2009.


109
Aldert Buring, geb. Peize, 11-12-1919
z.v. Aldert Buring en Geertruida Tooms  (49)
Hij trouwde te Groningen op 11-02-1949 met :
Rikote Sloots, geb. Gasselte, 12-02-1918

Aldert Buring overl. Groningen, 21-04-1966


110
Geert Buring, geb. Roden, 14-06-1932
z.v. Hendrik Buring en Trientien Scheepstra (52)
Hij trouwde te Roden op 17-08-1962 met :
Roelfina Bovenhuis, geb. Zuidlaren, 31-03-1938
Kinderen :
1. Trientje Hennie Buring, geb. Roden, 16-11-1964                     166
2. Hendrik Buring, geb. Roden, 11-03-1969                                167

Geert Buring overleed op 27-04--2004.
Roelfina Bovenhuis overleed op 12-06-2000.


111
Geertien Buring, geb. Roden, 01-09-1933
d.v. Hendrik Buring en Trientien Scheepstra (52)
Zij trouwde te Roden op 09-01-1954 met :
Jannes de Jong, geb. Steenbergen, 26-08-1932
z.v. Berend de Jong en Zwaantje Brink,
zie genealogie Brink.
Kinderen :
Berend en Henk de Jong.

Jannes de Jong overleed te Roden op 20-09-2017.


112
Klaas Buring, geb. Lieveren (Roden), 22-09-1934
z.v. Hendrik Buring en Trientien Scheepstra (52)
Ongehuwd.
Overleden te Lieveren op 01-10-2006.


113
Jantje Buring, geb. Roden, 23-09-1940
d.v. Hendrik Buring en Trientien Scheepstra (52)
Ongehuwd.


114
Hendrik Buring, geb. Roden, 13-08-1947
z.v. Hendrik Buring en Trientien Scheepstra (52)
Ongehuwd.
Hendrik Buring overleed te Yde op 03-09-2012.


115
Harm Buring, geb. Roden, 13-08-1947
z.v. Hendrik Buring en Trientien Scheepstra (52)
Overleden te Roden op 27-09-1947.


116
Jantje Buring, geb. Vries, 22-10-1938
d.v. Hein Buring en Roelfina Polling  (53)
Zij trouwde te Vries op 12-04-1958 met :
Frederikus Johannes Bodewes, geb. Hoogezand, 26-06-1936
Het huwelijk werd op 24-07-1972 ontbonden.
Jantje hertr. te Vlagtwedde op 14-06-1974 met :
Geert Lubbers, geb. Ter Apel, 21-04-1948.


117
Jacoba Buring, geb. Vries, 15-11-1946
d.v. Hein Buring en Roelfina Polling  (53)
Zij trouwde te Vries op 15-01-1966 met :
Ewald Brüns, geb. Bad Zwichenahn (Dld), 16-09-1944
Het huwelijk werd ontbonden.
Jacoba Buring hertr. te Vries op 15-07-1971 met :
Piet Blauwbroek, geb. Assen, 01-08-1946.


118
Geert Hendrik Buring, geb. Peize, 16-12-1938
z.v. Hendrikus Buring en Jacoba Drent  (54)
Ongehuwd.


119
Geesje Buring, geb. Peize, 12-11-1939
d.v. Hendrikus Buring en Jacoba Drent  (54)
Zij trouwde te Peize op 29-06-1961 met :
Cornelis Nieboer, geb. Peize, 14-11-1939


120
Jan Buring, geb. Groningen, 10-06-1945
z.v. Hendrikus Buring en Jacoba Drent  (54)
Hij trouwde te Vries op 21-08-1969 met :
Jantje Doets, geb. Groningen, 14-02-1950
Kinderen :
1. Richard-John Buring, geb. Assen, 30-01-1970                        168
2. Rolinda Jacquelina Buring, geb. Assen, 25-04-1972                169

121
Henderkien Grietje Buring, geb.Roderwolde, 02-05-1928
d.v. Hendrik Buring en Grietje Rozema  (60)
Zij trouwde te Roden op 07-03-1951 met :
Roelof van Bergen, geb. Bunne, 01-05-1925


122
Eite Buring, geb. Roderwolde, 04-03-1933
z.v. Hendrik Buring en Grietje Rozema  (60)
Hij trouwde te Roden op 23-01-1954 met :
Geesje van der Velde, geb. Roderwolde, 23-09-1935
d.v. Frederik van der Velde en Jantina Venema
Kinderen :
1. Hendrik Buring, geb. Roderwolde, 09-07-1954                        170
2. Frederik Buring, geb. Roderwolde, 27-04-1961                       171

Geesje van der Velde overleed te Roderwolde op 08-12-2004.
Eite Buring overleed te Roderwolde op 18-02-2005.


123
Grietje Henderkien Buring, geb. Roderwolde, 06-11-1937
d.v. Hendrik Buring en Grietje Rozema  (60)
Zij trouwde te Roden op 07-06-1956 met :
Jan Wiebe Boersema, geb. Marum, 05-05-1934


124
Albert Buring, geb. Roderwolde, 12-02-1941
z.v. Hendrik Buring en Grietje Rozema  (60)
Overleden te Roderwolde op 24-02-1941.


125
Jacob Buring, geb. Roderveld, 31-03-1924
z.v. Hendrik Buring en Hiltje Middel  (64)
Hij trouwde te Roden op 22-09-1951 met :
Lammechien van der Velde, geb. Roden, 25-04-1928
d.v. Hinderikus van der Velde en Marchien Boer.
Kinderen :
1. Marchien Buring, geb. Nieuw Roden, 27-03-1956                     172
2. Hendrik Buring, geb. Nietap, 09-03-1963                                 172 A

Lammechien van der Velde overleed op 18-11-1990.
Jacob Buring overleed te Groningen op 14-06-2005.


126
Roelf Buring, geb. Roderveld, 12-05-1926
z.v. Hendrik Buring en Hiltje Middel  (64)
Hij trouwde te Roden op 01-08-1953 met :
Grietje Huizing, geb. Alteveer, 12-11-1929
d.v. Jannes Huizing en Geertien Giezen
Kinderen :
1. Geertien Buring, geb. Leutingewolde, 30-01-1954                   173
2. Hiltje Buring, geb. Leutingewolde, 23-12-1955                        174

Roelf Buring overleed te Groningen op 14-08-2011.


127
Jantien Buring, geb. Leutingewolde, 10-12-1927
d.v. Hendrik Buring en Hiltje Middel  (64)
Zij trouwde te Roden op 18-03-1957 met :
Willem Hagenauw, geb. Peize, 22-10-1929
z.v. Lucas Hagenauw en Gerritdina Koopman,
zie genealogie Hagen(o)auw.
Kinderen :
1. Hilda Hagenauw, geb. Groningen, 05-09-1957
2. Gerda Hagenauw, geb. Groningen, 08-06-1960

Willem Hagenauw overleed te Groningen op 17-12-1976.
Jantien Buring overleed te Groningen op 12-11-2007.


128
Egbert Buring, geb. Nietap, 18-02-1933
z.v. Hendrik Buring en Hiltje Middel  (64)
Hij trouwde te Peize op 09-07-1958 met :
Geertien Bathoorn, geb. Peize, 26-11-1935
d.v. Roelof Bathoorn en Roelfien Aaldring
Kinderen :
1. Hendrik Buring, geb. Groningen, 30-10-1960                          175
2. Roelof Buring, geb. Groningen, 13-12-1965                            176


129
Jacob Buring, geb. Leutingewolde, 18-09-1928
z.v. Hendrikus Buring en Geessien Douwes  (65)
Hij trouwde te Leek op 18-11-1950 met :
Hiltje Wijchers, geb. Hoogkerk, 24-06-1931
Kinderen :
1. Hinderikus Buring, geb. Roden, 08-05-1951                           177
2. Frans Buring, geb. Harencarspel, 02-05-1952                        178
3. Geesje Trientien Buring, geb. Harencarspel, 04-05-1956         179
4. Gerke Jan Buring, geb. Harencarspel, 18-09-1957                  180
5. Jan Buring, geb. Roden, 06-10-1962                                      181

Hiltje Wijchers overleed op 16-04-2008.
Jacob Buring overleed te Peize op 26-02-2015.


130
Geessien Buring, geb.Nw. Roden, 08-09-1929
d.v. Hendrikus Buring en Geessien Douwes  (65)
Zij trouwde te Roden op 23-05-1949 met :
Douwe Wijnalda, geb. Leek, 07-12-1926

Geessien Buring overl. Warmenhuizen, 31-12-2003.


131
Jan Buring, geb. Nw.Roden, 27-06-1936
z.v. Hendrikus Buring en Geessien Douwes  (65)
Hij trouwde te Roden op 21-08-1968 met :
Auktje Baving, geb. Roden, 22-11-1943
d.v. Geert Hendrik Baving en Pietje Wekema,
zie genealogie Wekema.
Kinderen :
1. Hinderikus Buring, geb. Roden, 27-07-1966                           182


132
Jantinus Hendrik Buring, geb. Roden, 02-04-1943
z.v. Hendrikus Buring en Geessien Douwes  (65)
Hij trouwde te Roden op 16-06-1965 met :
Frederika Engelina Rijnders, geb. Roden, 03-11-1942
d.v. Jakob Rijnders en Jantje Fruitema
Kinderen : 
1. Jacob Johannes Buring, geb. Nw.Roden, 14-06-1966              183
2. Geessien Buring, geb. Nw.Roden, 27-06-1968                        184
3. Hinderikus Buring, geb. Nw.Roden, 06-11-1969                      185


133
Hendrik Jantinus Buring, geb. Groningen, 22-08-1948
z.v. Hendrikus Buring en Geessien Douwes  (65)
Hij trouwde te Norg op 17-12-1971 met :
Grietje Derktje Ubels, geb. Groningen, 26-04-1951
Kinderen :
1. Irene Buring, geb. Roden, 14-09-1978                                      186


134
Jacob Buring, geb. Roden, 28-07-1930
z.v. Albert Buring en Jantje Cloo  (68)
Hij trouwde te Roden op 08-09-1956 met :
Maria Luise Menke, geb. Salzkotten (Dld), 31-08-1934

Jacob Buring overleed te Roden op 12-08-2013.


135
Johannes Buring, geb. Roden, 24-03-1933
z.v. Albert Buring en Jantje Cloo  (68)
Hij trouwde te Roden op 23-06-1956 met :
Annechien Geertje Luinge, geb. Roderwolde, 22-01-1936
d.v. Albert Luinge en Antje Brink.
      Annechien Geertje Luinge is een zuster van :
      Luink Luinge, geb. 14-02-1927, getrouwd met :
      Trientje Hagenauw, geb. 17-04-1927
      d.v. Gerrit Hagenauw en Lammegien Boer,
      zie genealogie Hagenauw
      en van :
      Eite Luinge, geb. 20-10-1928
      getrouwd met :
      Zwaantje Geersing, geb. 13-03-1934
      d.v. Harm Geersing en Geessien Busscher,
      zie genealogie Geersing
      en een kleindochter van :
      Luink Luinge en Geertje Belga,
      zie genealogie Belga.
Kinderen :
1. Albert Buring, geb. Roden, 12-12-1956                                  187
2. Luink Jacob Buring, geb. Roden, 21-05-1961                         188
3. Janny Buring, geb. Roden, 22-11-1962                                  189
4. Eite Buring, geb. Roden, 28-01-1968                                     190

Johannes Buring overleed te Roden op 15-04-2006.
Annechien Geertje Luinge overleed te Assen op 15-02-2007.


136
Jantje Buring, geb. Roden, 11-08-1938
d.v. Albert Buring en Jantje Cloo  (68)
Zij trouwde te Roden op 05-06-1963 met :
Albertus Dijksterhuis, geb. Assen, 08-08-1938


137
Jantien Buring, geb. Roderwolde, 19-03-1935
d.v. Lammert Buring en Geertien Visser  (69)
Zij trouwde te Roden op 13-09-1952 met :
Jent Ruiter, geb. Roden, 27-04-1930
z.v. Jent Ruiter en Hermanna Ubels,
zie genealogie Geersing.
Kinderen :
1. Hermanna Ruiter, geb. Groningen, 26-01-1953.
    Overleden op 05-04-1953.
2. Adam Ruiter, geb. Groningen, 01-03-1954
3. Geertien Ruiter, geb. Groningen, 23-03-1955
4. Janet Ruiter, geb. Groningen, 15-04-1969

Jantien Buring overleed te Leek op 14-01-2009.


138
Jantina Buring, geb. Roderwolde, 27-08-1939
d.v. Lammert Buring en Geertien Visser  (69)
Zij trouwde te Roden op 20-07-1962 met :
Jan Hagenauw, geb. Roderwolde, 04-03-1938,
z.v. Jan Hagenauw en Annechien Hommes,
zie genealogie Hagenauw.

Jan Hagenauw overleed te Groningen op 14 januari 2015.


139
Garberdina Buring, geb. Roderwolde, 04-11-1944
d.v. Lammert Buring en Geertien Visser  (69)
Zij trouwde te Hoogkerk op 11-12-1967 met :
Hendrik Medema, geb. Groningen, 11-03-1943


140
Jacoba Buring, geb. Roderwolde, 25-08-1947
d.v. Lammert Buring en Geertien Visser  (69)
Zij trouwde te Hoogkerk op 27-12-1968 met :
Willem Ensing, geb. Leek, 20-09-1944


141
Hendrik Buring, geb. Roden, 14-03-1942
z.v. Hendrik Buring en Renje Siegers  (72)
Ongehuwd.


142
Jantje Buring, geb. Nietap, 24-09-1945
d.v. Hendrik Buring en Renje Siegers  (72)
Zij trouwde te Roden op 13-08-1970 met :
Pieter Schensema, geb. Amsterdam, 02-03-1930
Kinderen :
1. Manon Désirée Thérèse Schensema, geb. Groningen, 01-02-1982
2. Robert Louis Michel Schensema, geb. Groningen, 04-01-1984
3. Stéphane André Patriche Schensema, geb. Groningen, 24-10-1985


143
Trientje Buring, geb. Roden, 02-10-1950
d.v. Hendrik Buring en Renje Siegers  (72)
Zij trouwde te Roden op 25-10-1974 met :
Albert Geert Vossema, geb. Groningen, 23-11-1946 
z.v. Sale Vossema en Catharina Wilbrink


144
Geert Buring, geb. Roden, 04-04-1952
z.v. Hendrik Buring en Renje Siegers  (72)
Hij trouwde te Roden op 23-11-1979 met :
Aukje Ploeg, geb. Roden, 12-05-1959
Kinderen :
1. Tanja Buring, geb. Groningen, 09-06-1980                             191


145

Jakobje Buring, geb. Peize, 23-02-1925
d.v. Geert Buring en Martje Helder  ( 77)
Zij trouwde te Peize op 25-09-1947 met :
Aaltinus Meinds, geb. Noorddijk, 21-07-1924


146
Wubbigje Buring, geb. Peize, 11-06-1923
d.v. Evert Buring en Geesje Gerding  (78)
Zij trouwde te Eelde op 14-11-1941 met :
Lucas Berghuis, geb. Groningen, 02-11-1923

Wubbigje Buring overleed te Haren op 13-03-2008.


147
Harm Buring, geb. Eelde, 27-10-1928
z.v. Evert Buring en Geesje Gerding  (78)
Hij trouwde te Eelde op 27-01-1954 met :
Mechelina Veenhuis, geb. Eelde, 13-03-1927
Kinderen :
1. Evert Buring, geb. Eelde, 30-09-1955                                    192
2. Fennechien Buring, geb. Eelde, 16-04-1962                           193


148
Alberdina Buring, geb. Eelde, 26-12-1933
d.v. Evert Buring en Geesje Gerding  (78)
Zij trouwde te Eelde op 08-07-1965 met :
Tieme Mellens, geb. Zuidlaren, 05-03-1928.


149
Albert Buring, geb. Eelde, 13-06-1935
z.v. Evert Buring en Geesje Gerding  (78)
Hij trouwde te Groningen op 28-12-1961 met :
Jacoba Everdina Post, geb. Veenendaal, 24-04-1940
Kinderen :
1. Jacqueline Gezine Buring, geb. Haren, 23-05-1964                194
2. Marjolein Irene Buring, geb. Haren, 16-01-1969                      195

Jacoba Everdina Post overleed op 09-07-1997.


150
Kornelis Buring, geb. Lieveren, 08-01-1927
z.v. Geert Buring en Geessien Siegers  (84)
Hij trouwde te Vries op 26-05-1956 met :
Alberdina Gerding, geb. Eelde, 10-10-1929
Kinderen :
1. Evelina Gesina Buring, geb. Tinaarlo, 16-03-1957                   196
2. Gesina Evelina Buring, geb. Groningen, 25-11-1960                197
3. Geert Albert Buring, geb. Groningen, 21-07-1967                    198
       
Kornelis Buring overl. Roden, 19-09-1999.
Alberdina Gerding overl. Roden, 13-07-2006.  


151
Jantien Jacoba Buring, geb. Lieveren, 20-05-1931
d.v. Geert Buring en Geessien Siegers  (84)
Zij trouwde te Roden op 13-11-1958 met :
Floris Hendriks, geb. Vries, 21-06-1933


152
Jacoba Jantien Buring, geb. Lieveren, 22-12-1932
d.v. Geert Buring en Geessien Siegers  (84)
Zij trouwde te Roden op 20-08-1959 met :
Geert Hut, geb. Oostwold, 01-02-1931


153
Anje Geessien Buring, geb. Lieveren, 21-03-1935
d.v. Geert Buring en Geessien Siegers  (84)
Zij trouwde te Roden op 21-09-1957 met :
Marchienus Luinge, geb. Leek, 03-06-1934


154
Jan Geert Buring, geb. Groningen, 25-02-1939
z.v. Geert Buring en Geessien Siegers  (84)
Hij trouwde te Leek op 26-03-1965 met :
Antje Riekje Cazemier, geb. Lettelbert, 28-01-1943
Kinderen :
1. Anneke Gea Buring, geb. Lieveren, 04-10-1962                      199
2. Geert Jan Buring, geb. Roden, 29-05-1965                             200


155
Paulina Buring, geb. Lieveren, 30-03-1945
d.v. Engbert Buring en Helena Thérese Poelman  (86)
Ongehuwd.


156
Kornelis Buring, geb. Lieveren, 24-06-1947
z.v. Engbert Buring en Helena Thérese Poelman  (86)
Hij trouwde te Oosterwolde op 29-12-1969 met :
Adriana Hoeksema, geb. Appelscha, 03-08-1947
Kinderen :
 1. Kees Engbert Buring, geb. Leusden, 08-11-1977                     201
 2. Peter Paul Buring, geb. Amersfoort, 12-11-1980                      202


157
Swaantje Jacoba Buring, geb. Nietap, 21-08-1950
d.v. Marchinus Buring en Akke van der Laan  (88)
Zij trouwde te Roden op 27-08-1971 met :
Marinus van Zonneveld, geb. Nw.Roden, 28-09-1948
z.v. Jan van Zonneveld en Trijntje Kuipers


158
Kornelis Derk Buring, geb. Groningen, 06-09-1955
z.v. Marchinus Buring en Akke van der Laan  (88)
Hij trouwde te Roden op 25-01-1980 met :
Klaaske Geurts, geb. Leeuwarden, 07-11-1957
Kinderen :
1. Illona Buring, geb. Groningen, 02-09-1980                                203


159
Johannes Buring, geb. Eelde, 24-08-1940
z.v. Cornelis Buring en Tettje Pakes  (99)
Hij trouwde te Eelde op 27-09-1963 met :
Annechien Hageman, geb. Groningen, 27-02-1942
Kinderen :
1. Jantje Buring, geb. Eelde, 09-04-1964                                      204
2. Cornelis Hendrik Buring, geb. Eelde, 13-09-1965                       205
3. Paul Buring, geb. Eelde, 06-08-1970                                        206


160
Lutske Buring, geb. Eelde, 15-03-1943
d.v. Cornelis Buring en Tettje Pakes  (99)
Zij trouwde te Eelde op 03-12-1965 met :
Leendert Pieter van der Linde, geb.20-03-1939
te Dordrecht.


161
Albert Buring, geb. Eelde, 07-03-1946
z.v. Cornelis Buring en Tettje Pakes  (99)
Hij trouwde te Groningen op 28-03-1969 met :
Klasiena Huisinga, geb. Groningen, 08-05-1979
Kinderen :
1. Renzo Cornelis Buring, geb. Groningen, 19-12-1969                  207
2. Jaqueline Buring, geb. Groningen, 20-02-1971                           208

Het huwelijk werd op 08-05-1979 ontbonden.


162
Geert Buring, geb. Eelde, 18-03-1954
z.v. Cornelis Buring en Tettje Pakes  (99)
Hij trouwde te Haren op 08-11-1972 met :
Dirkiena Annechiena van der Berg, geb.07-07-1952
te Leens.
Kinderen :
1. Marcel Buring, geb. Hoogezand, 26-05-1973                             209
2. Monique Buring, geb. Hoogezand, 07-08-1974                          210 


163
Annechien Buring, geb. Eelde, 23-02-1959
d.v. Cornelis Buring en Tettje Pakes  (99)
Zij trouwde te Peize op 02-12-1977 met :
Roelf Venekamp, geb. Vries, 25-02-1955


164
Klaziena Buring, geb. Peize, 30-10-1951
d.v. Jan Buring en Trientje Idema  (103)
Zij trouwde te Peize op 04-10-1974 met :
Anne Douwes, geb. Peize, 10-09-1946
Kinderen :
1. Truida Douwes, geb. Peize, 29-06-1977
    Zij trouwde op 29-04-2008 met :
    Jannes Hagenouw, geb. Gronoingen, 08-10-1975
    z.v. Kornelis Hagenouw en Martha Hommes,
    zie genealogie
Hagen(o)auw.


165
Jeichien Buring, geb. Peize, 14-04-1959
d.v. Jan Buring en Trientje Idema  (103)
Zij trouwde te Peize op 23-12-1983 met :
Jan Hendrik Speelman, geb. 10-02-1959
te Geelbroek.


166
Trientje Hennie Buring, geb. Roden, 16-11-1964
d.v. Geert Buring en Roelfina Bovenhuis  (110)
Zij trouwde te Roden op 19-10-1990 met :
Marten Floris Doornbos, geb. Groningen, 31-05-1961
Kinderen :
1. Geert Jan Doornbos, geb. Groningen, 25-05-1992
2. Elske Roelfina Doornbos, geb. Roden, 15-10-1994


167
Hendrik Buring, geb. Roden, 11-03-1969
z.v. Geert Buring en Roelfina Bovenhuis  (110)


168
Richard-John Buring, geb. Assen, 30-01-1970
z.v. Jan Buring en Jantje Doets  (120)
Hij trouwde te Zuidlaren op 13-04-2000 met :
Yvonne Lanting, geb. Haren, 08-11-1974
Kinderen :
1. Amber Maja Buring, geboren 13-09-2001                              210A                         
2. Sharon Buring, geboren 24-07-2004                                     210B      


169
Rolinda Jacqueline Buring, geb. Assen, 25-04-1972
d.v. Jan Buring en Jantje Doets  (120)
Sedert januari 1994 te Beilen samenwonend met:
Erik Willem Siebelink, geb. Doetinchem, 01-08-1960
Kinderen :
1.Lisa Siebelink, geb. Assen, 21-05-1997
2.Dian Siebelink, geb. Assen, 25-06-1999


170
Hendrik Buring, geb. Roderwolde, 09-07-1954
z.v. Eite Buring en Geesje van der Velde  (122)
Hij trouwde te Roden op 05-10-1979 met :
Jantje Hofstee, geb. Roden, 01-01-1957
Kinderen :
1. Vera Silvanna Buring, geb. Groningen, 24-05-1985                     211


171
Frederik Buring, geb. Roderwolde, 27-04-1961
z.v. Eite Buring en Geesje van der Velde  (122)
Hij trouwde te Roden op 25-05-1984 met :
Anneke Hagenauw, geb. Groningen, 09-12-1961
Kinderen :
1.Rene Buring                                                                            212
2.Mariska Buring                                                                        213


172
Marchien Buring, geb. Roden, 27-03-1956
d.v. Jacob Buring en Lammechien van der Velde  (125)
Zij trouwde te Assen op 21-01-2013 met :
Herbert Tjabringa, geb. Assen, 27-06-1953.

Marchien Buring overleed op 22-08-2013.


172 A
Hendrik Buring, geb. Nietap, 09-03-1963
z.v. Jacob Buring en Lammechien van der Velde  (125)
Overleden te Groningen op 11-03-1963.


173
Geertien Buring, geb. Leutingewolde, 30-01-1954
d.v. Roelf Buring en Grietje Huizing  (126)
Zij trouwde te Roden op 04-10-1974 met :
Martin Turksema, geb. Zevenhuizen, 09-05-1951.


174
Hiltje Buring, geb. Leutingewolde, 23-12-1955
d.v. Roelf Buring en Grietje Huizing  (126)
Zij trouwde te Roden op 25-06-1976 met :
Ananias Willem Vos, geb. Norg, 16-10-1955


175
Hendrik Buring, geb. Groningen, 30-10-1960
z.v. Egbert Buring en Geertien Bathoorn  (128)
Hij trouwde te Roden op 03-07-1987 met :
Joke Mulders, geb. Leeuwarden, 05-10-1965
Kinderen :
1. Liselotte Buring, geb. Assen, 05-04-1998                                 213 A
2. Anna-Belle Buring, geb. Assen, 07-08-2005                              213 B


176
Roelof Buring, geb. Groningen, 13-12-1965
 z.v. Egbert Buring en Geertien Bathoorn  (128)
Hij woont samen met :
Klazina Pater, geb. Groningen, 20-10-1966
Kinderen :
1. Ramon Buring, geb. Groningen, 21-12-2000                             214
2. Alissa Buring, geb. Groningen, 24-03-2006                              215


177
Hinderikus Buring, geb. Roden, 08-05-1951
z.v. Jacob Buring en Hiltje Wijchers  (129)
Hij trouwde te Roden op 01-10-1976 met :
Sijke Geersing, geb. Roden, 12-04-1955
Kinderen :
1. Trientje Hiltje Buring, geb. Groningen, 11-09-1978                     216
2. Hiltje Trientje Buring, geb. Groningen, 11-06-1982                     217


178
Frans Buring, geb. Harencarspel, 02-05-1952
z.v. Jacob Buring en Hiltje Wijchers  (129)
Hij woont samen met :
Gretha Alderika Snoek, geb. Winschoten, 24-04-1945.


179
Geesje Trientien Buring, geb. Harencarspel, 04-05-1956
d.v. Jacob Buring en Hiltje Wijchers  (129)
Zij trouwde te Roden op 09-04-1975 met :
Albert Ansing, geb. Peize, 19-09-1951


180
Gerke Jan Buring, geb. Harencarspel, 18-09-1957
z.v. Jacob Buring en Hiltje Wijchers  (129)
Hij trouwde te Roden op 06-04-1984 met :
Jenny van der Molen, geb. Roden, 12-01-1963
Kinderen :
1. Janny Buring, geb. Groningen, 30-09-1984                               218
2. Jacob Buring, geb. Roden, 20-06-1986                                     219


181
Jan Buring, geb. Roden, 06-10-1962
z.v. Jacob Buring en Hiltje Wijchers  (129)
Ongehuwd.


182
Hinderikus Buring, geb. Roden, 27-07-1966
z.v. Jan Buring en Auktje Baving  (131),
Hij trouwde te Roden op 28-10-1994 met :
Sonja Iwema, geb. Tolbert, 01-04-1971
d.v. Derk Iwema en Jacoba Hoff,
zie genealogie Wekema.
Kinderen :
1. Marieke Chantal Buring, geb. Groningen, 25-06-1996                219A
2. Tom Sander Buring, geb. Groningen, 01-07-1999                      219B


183
Jacob Johannes Buring, geb. Nw.Roden, 14-06-1966
z.v. Jantinus Buring en Frederika Engelina Rijnders  (132)
Hij trouwde te Hoogkerk op 17-06-1994 met :
Imka Kalfsbeek, geb. Hoogkerk, 16-09-1968
Kinderen :
1. Natasja Buring, geb. Ter Apel, 06-07-1996                               220
2. Mariska Buring, geb. Ter Apel, 11-12-1998                               221


184
Geessien Buring, geb. Nw.Roden, 27-06-1968
d.v. Jantinus Buring en Frederika Engelina Rijnders  (132)
Zij trouwde te Roden op 17-07-1992 met :
Carlo Herz, geb. Groningen, 07-04-1964
Kinderen :
1. Remco Herz, geb. Drachten, 03-01-1994
2. Pascal Herz, geb. Leeuwarden, 24-06-1996


185
Hinderikus Buring, geb. Nw.Roden, 06-11-1969
z.v. Jantinus Buring en Frederika Engelina Rijnders  (132)
Uit een samenlevingsverband met :
Janna Zwier werd geboren :
1. Amanda Buring, geb. Groningen, 10-04-1994                            222

 
186
Irene Buring, geb. Roden, 14-09-1978
d.v. Hendrik Jantinus Buring en Grietje Derktje Ubels  (133)


187
Albert Buring, geb. Roden, 12-12-1956
z.v. Johannes Buring en Annechien Geertje Luinge  (135)
Hij trouwde te Eelde op 15-08-1980 met :
Grietje Hendriks, geb. Eelde, 16-08-1958
Kinderen :
1. Remon Buring, geb. Groningen, 12-02-1985                             223
2. Martin Buring, geb. Groningen, 01-09-1987                              224


188
Luink Jacob Buring, geb. Roden, 21-05-1961
z.v. Johannes Buring en Annechien Geertje Luinge  (135)
Hij trouwde met :
Rika.
Kinderen :
1.Dominique Buring                                                                   225
2.Remco Buring                                                                        226


189
Janny Buring, geb. Roden, 22-11-1962
d.v. Johannes Buring en Annechien Geertje Luinge  (135)
Zij trouwde met :
Eddy.


190
Eite Buring, geb. Roden, 28-01-1968
z.v. Johannes Buring en Annechien Geertje Luinge  (135)
Hij woont samen met :
Henriëtte Debets, geb. Heerlen, 08-10-1970
 

191
Tanja Buring, geb. Groningen, 09-06-1980
d.v. Geert Buring en Aukje Ploeg  (144)


192
Evert Buring, geb. Eelde, 30-09-1955
z.v. Harm Buring en Mechelina Veenhuis  (147)
Hij trouwde te Bloemendaal op 27-08-1982 met :
Marja Buwalda, geb. Bloemendaal, 27-02-1959
Kinderen :
1. Tamara Buring, geb. Groningen, 05-06-1984                             227
2. Mariska Eva Buring, geboren 08-04-1988                                 228
3. Patricia Amanda Buring, geboren 04-03-1992                           229               


193
Fennechien Buring, geb. Eelde, 16-04-1962
d.v. Harm Buring en Mechelina Veenhuis  (147)


194
Jacqueline Gezine Buring, geb. Haren, 23-05-1964
d.v. Albert Buring en Jacoba Everdina Post  (149)
Zij trouwde op 27-09-1995 met :
Rolf Edwin van de Haar.
Kinderen :
1. Sanne Maxime van de Haar, geboren op 13-08-1998
2. Jesse Marijn van de Haar, geboren op 10-04-2000


195
Marjolein Irene Buring, geb. Haren, 16-01-1969
d.v. Albert Buring en Jacoba Everdina Post  (149)


196
Evelina Gesina Buring, geb. Tinaarlo, 16-03-1957
d.v. Kornelis Buring en Alberdina Gerding  (150)


197
Gesina Evelina Buring, geb. Groningen, 25-11-1960
d.v. Kornelis Buring en Alberdina Gerding  (150)


198
Geert Albert Buring, geb. Groningen, 21-07-1967
z.v. Kornelis Buring en Alberdina Gerding  (150)


199
Anneke Gea Buring, geb. Lieveren, 04-10-1962
d.v. Jan Geert Buring en Antje Riekje Cazemier  (154)


200
Geert Jan Buring, geb. Roden, 29-05-1965
z.v. Jan Geert Buring en Antje Riekje Cazemier  (154)


201
Kees Engbert Buring, geb. Leusden, 08-11-1977
z.v. Kornelis Buring en Adriana Hoeksema  (156)


202
Peter Paul Buring, geb. Amersfoort, 12-11-1980
z.v. Kornelis Buring en Adriana Hoeksema  (156)


203
Illona Buring, geb. Groningen, 02-09-1980
d.v. Kornelis Derk Buring en Klaaske Geurts  (158)


204
Jantje Buring, geb. Eelde, 09-04-1964
d.v. Johannes Buring en Annechien Hageman  (159)
Zij trouwde te Eelde op 01-05-1987 met :
Raymond Hendriks, geb. Groningen, 02-05-1965


205
Cornelis Hendrik Buring, geb. Eelde, 13-09-1965
z.v. Johannes Buring en Annechien Hageman  (159)
Hij trouwde te Eelde op 22-10-1993 met :
Thérèse Francisca Romp, geb. Onstwedde, 02-05-1968
Kinderen :
1. Olaf Corné Buring, geb. Groningen, 14-01-1999                         230
2. Jarno Conrad Buring, geb. Groningen, 28-08-2001                     231


206
Paul Buring, geb. Eelde, 06-08-1970
z.v. Johannes Buring en Annechien Hageman  (159)


207
Renzo Cornelis Buring, geb. Groningen, 19-12-1969
z.v. Albert Buring en Klasiena Huisinga  (161)


208
Jaqueline Buring, geb. Groningen, 20-02-1971
d.v. Albert Buring en Klasiena Huisinga  (161)


209
Marcel Buring, geb. Hoogezand, 26-05-1973
z.v. Geert Buring en Dirkiena Annechiena van der Berg  (162)


210
Monique Buring, geb. Hoogezand, 07-08-1974   
d.v. Geert Buring en Dirkiena Annechiena van der Berg  (162)


210A
Amber Maja Buring, geboren 13-09-2001
d.v. Richard-John Buring en Yvonne Lanting  (168)


210B
Sharon Buring, geboren 24-07-2004
d.v. Richard-John Buring en Yvonne Lanting  (168)


211
Vera Silvanna Buring, geb. Groningen, 24-05-1985
d.v. Hendrik Buring en Jantje Hofstee  (170)


212
Rene Buring
z.v. Frederik Buring en Anneke Hagenauw  (171)


213
Mariska Buring
d.v. Frederik Buring en Anneke Hagenauw  (171)


213 A
Liselotte Buring, geb. Assen, 05-04-1998
d.v. Hendrik Buring en Joke Mulders  (175)


213 B
Anna-Belle Buring, geb. Assen, 07-08-2005
d.v. Hendrik Buring en Joke Mulders  (175)


214
Ramon Buring, geb. Groningen, 21-12-2000
z.v. Roelof Buring en Klazina Pater  (176)


215
Alissa Buring, geb. Groningen, 24-03-2006 
d.v. Roelof Buring en Klazina Pater  (176)


216
Trientje Hiltje Buring, geb. Groningen, 11-09-1978
d.v. Hinderikus Buring en Sijke Geersing  (177)


217
Hiltje Trientje Buring, geb. Groningen, 11-06-1982
d.v. Hinderikus Buring en Sijke Geersing  (177)


218
Janny Buring, geb. Groningen, 30-09-1984
d.v. Gerke Jan Buring en Jenny van der Molen  (180)


219
Jacob Buring, geb. Roden, 20-06-1986
z.v. Gerke Jan Buring en Jenny van der Molen  (180)


219A
Marieke Chantal Buring, geb. Groningen, 25-06-1996
d.v. Hinderikus Buring en Sonja Iwema  (182)


219B
Tom Sander Buring, geb. Groningen, 01-07-1999
z.v. Hinderikus Buring en Sonja Iwema  (182)


220
Natasja Buring, geb. Ter Apel, 06-07-1996
d.v. Jacob Johannes Buring en Imka Kalfsbeek  (183)


221
Mariska Buring, geb. Ter Apel, 11-12-1998
d.v. Jacob Johannes Buring en Imka Kalfsbeek  (183)


222
Amanda Buring, geb. Groningen, 10-04-1994
d.v. Hinderikus Buring en Janna Zwier  (185)


223
Remon Buring, geb. Groningen, 12-02-1985
z.v. Albert Buring en Grietje Hendriks  (187)


224
Martin Buring, geb. Groningen, 01-09-1987
z.v. Albert Buring en Grietje Hendriks  (187)


225
Dominique Buring
d.v. Luink Jacob Buring en Rika  (188)


226
Remco Buring
d.v. Luink Jacob Buring en Rika  (188)


227
Tamara Buring, geb. Groningen, 05-06-1984
d.v. Evert Buring en Marja Buwalda  (192)


228
Mariska Eva Buring, geboren 08-04-1988
d.v. Evert Buring en Marja Buwalda  (192)


229
Patricia Amanda Buring, geboren 04-03-1992
d.v. Evert Buring en Marja Buwalda  (192)


230
Olaf Corné Buring, geb. Groningen, 14-01-1999
z.v. Cornelis Hendrik Buring en Thérèse Romp  (205)


231
Jarno Conrad Buring, geb. Groningen, 28-08-2001
z.v. Cornelis Hendrik Buring en Thérèse Romp  (205)
                                        - - - - - - - - -
Email :

    Wordt u en uw eventuele partner al in de website genoemd.
    Zijn uw broers, zusters en uw evt. kinderen al genoemd en zijn die
    ook al weer gehuwd.
    Zijn familieleden van u overleden en is hun overl.datum nog niet vermeld.

    Graag bericht aan :
   

   
HDoedens03@hetnet.nl                                                       Terug naar begin