Naar : Index GenealogieŽn          begin
                              

                                               

                                          
Familie de Rink
                                                        1e generatie


                                
In het begin van de 18e eeuw woonde te Peize :


                                                     Fridsiger Berends               1.

                                                      Hij trouwde met :

                                                      Jantien Stevens

Uit hun huwelijk werden (ondermeer) geboren :

1.
Berend Fridsigers, geb. Peize, omstreeks 1738                       2
2. Nieske Fridsigers, geb. Peize,  09-06-1749                              3                                                          2e generatie

2.
Berend Fridzigers de Rink, geb. Peize, omstreeks 1738 
z.v. Fridsiger Berends en Jantien Stevens
Hij trouwde met :
Geertien Harms
Uit hun huwelijk werd (ondermeer) geboren :
1. Fridsiger Berends de Rink, geb. Peize, 06-05-1759                   4
 
Berend Fridzigers en Geertien Harms overleden beiden vůůr 1812.

3.
Nieske Fridsigers, geb. Peize,  09-06-1749 
d.v. Fridsiger Berends en Jantien Stevens
Ongehuwd overleden te Peize op
26-08-1823.


                                                    3e generatie

4.
Fridsiger Berends de Rink, geb. Peize, 06-05-1759
z.v. Berend Fridsigers de Rink en Geertien Harms  (2)
Fridsiger was voor zijn  huwelijk werkzaam te Roderwolde.
Hij was kleermaker van beroep.
Fridsiger trouwde te Roderwolde op 15-07-1792 met :
Lammegien Klazens, geb. Roden, 18-04-1770
d.v. Klaas Hindriks en Nisien Ö.
Kinderen :
1. Berend de Rink, gedoopt te Roderwolde, 03-01-1793             5
2. Klaas de Rink, gedoopt te Roderwolde, 28-09-1794               6
3. Geert de Rink, gedoopt te Roderwolde, 26-12-1796               7
4. Hindrik Fridsigers de Rink, gedoopt te Peize, 09-03-1800      8
5. Geertien de Rink, gedoopt te Peize, 18-11-1804                     9
6. Geert Berend Fridsigers de Rink, geb. Peize, 15-02-1808
                                            gedoopt te Peize 28-02-1808          10

Lammegien Klazens overleed te Peize op 15-05-1822.
Fridsiger Berends de Rink overleed te Peize op 06-09-1831.


                                                4e generatie

5.
Berend Fridsigers de Rink, gedoopt te Roderwolde, 03-01-1793
z.v. Fridsiger Berends de Rink en Lammegien Klazens  (4)
Arbeider van beroep.
Hij trouwde te Eelde op 14-07-1814 met :
Grij(ien)tien Hindriks Bou(w)kamp, geb. Peize, 09-07-1789
d.v.  Hindrik Hindriks Bou(w)kamp en Trientien Berends
Kinderen :
1. Lamina de Rink, geb. Peize, 01-11-1815                                 11
2. Hindrik de Rink, geb. Peize, 26-04-1818                                  12
3. Frederikus de Rink, geb. Peize, 04-08-1822                            13
4. Albert de Rink, geb. Peize, 21-03-1825                                   14

Grijtien Bouwkamp overleed te Peize op 13-06-1863.
Berend Fridsigers de Rink overleed te Peize op 23-09-1863.

6.
Klaas de Rink, gedoopt te Roderwolde, 28-09-1794
z.v. Fridsiger Berends de Rink en Lammegien Klazens  (4)
Hij trouwde te Vries 14-01-1837 met :
Hinderina Roelfs Verstand, geb. Leek, 16-10-1802
d.v. Roelof Jans Verstand en Annigje Eitens
Kinderen:
1. Fridger de Rink, geb. Leek, 18-02-1837                                  15
2. Lammechien de Rink, geb.  Bunne,  01-12-1840                     16
3. Annechien de Rink, geb. Bunne, 28-12-1842                          17

Hinderina Verstand overl. Paterswolde, 09-01-1871.
Klaas de Rink overleed voordien.

7.
Geert Fridsigers de Rink, gedoopt te Roderwolde, 26-12-1796
z.v. Fridsiger Berends de Rink en Lammegien Klazens  (4)
Jong overleden.

8.
Hindrik Fridsigers de Rink, gedoopt te Peize, 09-03-1800
z.v. Fridsiger Berends de Rink en Lammegien Klazens  (4)
Hij trouwde te Roden op 07-05-1825 met :
Asseldina Hindriks Kamping, geb. Roden, 05-01-1800
d.v. Hinderk Klaassens en Roelfien Teunis
Kinderen :
1. Lammina de Rink, geb. Sandebuur, 28-09-1825                    18
2. Levenloos kind (v), geb. Sandebuur, 28-09-1825
3. Roelfien de Rink, geb. Sandebuur, 08-11-1828                      19
4. Fridsiger de Rink, geb. Roden, 14-06-1831                           20
5. Hindrik de Rink, geb. Roden, 03-07-1833                              21
6. Klaas de Rink, geb. Roden, 26-11-1835                               22
7. Geerd de Rink, geb. Roderwolde, 20-08-1838                       23
8. Martien de Rink, geb. Roderwolde, 12-09-1840                     24
9. Jantien de Rink, geb. Roderwolde, 25-06-1843                     25

Asseldina Hindriks Kamping overl. Foxwolde, 07-11-1865.
Hindrik Fridsigers de Rink overleed te Vries op 19-03-1877.

9.
Geertien Fridsigers de Rink, gedoopt te Peize, 18-11-1804
d.v. Fridsiger Berends de Rink en Lammegien Klazens  (4)
Zij trouwde te Peize, 18-05-1837 met :
Egbert Ubels Bezema, geb. Peize, 04-02-1810
z.v. Ubel Egberts Bezema en Margien Adams Suurd,
zie genealogie Suurd.
        Egbert Ubels Bezema is een broer van :
              Hindrik Ubels Bezema, geb. Peize, 11-05-1824
              d.d. 01-07-1853 te Roden getrouwd met :
              Hinderkien Holt, geb. Roden, 16-08-1822
              d.v. Hindrik Jans en Hinderkien Egberts,
              zie genalogie Brink
        en van :
              Adam Bezema, getrouwd met Jantien Suurd.
                    Adam Bezema's dochter :
                        Margien Bezema, geb. Peize, 20-03-1851
                        trouwde te Peize op 12-07-1879 met :
                        Albert Talens, geb. Foxwolde, 13-09-1846
                        z.v. Albert Jannes Talens en Annegien Arkies,
                        zie genealogie Talens.

Geertien de Rink overleed te Peize op 24-02-1866.
Egbert Ubels Bezema overleed te Peize op 27-07-1885.

10.
Geert Berend Fridsigers de Rink, geb. Peize, 15-02-1809
z.v. Fridsiger Berends de Rink en Lammegien Klazens  (4)
Hij trouwde te Haren op 06-05-1852  met :
Anna Maria van der Kaap, geb. Zevenhuizen, 23-09-1826
d.v. Harm Karstens van der Kaap en Elizabeth Jasper
Kinderen :
1. Aaltje de Rink, geb. Vries, 02-07-1855                                26
2. Geertje de Rink, geb. Ö..                                                  27
3. Frederikus de Rink, geb. Haren, 26-02-1853                        28

Geert Berend Fridsigers de Rink overl. Vries, 19-09-1880.
Anna Maria van der Kaap overl. Vries, 16-07-1872.


                                     5e generatie

11
.
Lamina de Rink, geb. Peize, 01-11-1815
d.v. Berend Fridsigers de Rink en Grijtien Boukamp  (5)
Zij trouwde te Peize op 22-08-1840 met :
Jan Been, geb. Peize, 17-09-1814
z.v. Hindrik Jans Been en Annegien Huiberts
 
Lamina de Rink overleed te Peize op 18-02-1878.
Jan Been overleed te Peize 13-12-1903.

12.
Hindrik de Rink, geb. Peize, 26-04-1818
z.v. Berend Fridsigers de Rink en Grijtien Boukamp  (5)
Hij trouwde te Peize op 17-05-1844 met :
Margien Popken, geb. Zuidlaren, 10-09-1818
d.v. Jan Jans Popken en Geessien Jans Wilkens
Kinderen :
1. Grietien de Rink, geb. Peize, 28-05-1845                          29
2. Jan de Rink, geb. Peize, 19-04-1848                                30
3. Berend de Rink, geb. Peize, 25-11-1850                           31
4. Gezina de Rink, geb. Peize, 16-03-1853                           32

Margien Popken overl. te Peize op 26-11-1854.
Hindrik de Rink  hertr. te Peize op 01-11-1856 met :
Berendina Ensing, geb. Peize, 18-12-1820
d.v. Jan Ensing en Annegien Jans
Kinderen :
5. Berend de Rink, geb. Peize, 30-01-1857                           33
6. Levenloos kind (v), geb. Peize, 30-01-1857
7. Annechien de Rink, geb. Peize, 30-05-1860                      34
8. Berendina de Rink, geb. Peize, 20-07-1861                       35

Berendina Ensing overleed te Peize op 01-07-1865.
Hindrik de Rink overleed te Peize op 30-07-1902.

13.
Frederikus de Rink, geb. Peize, 04-08-1822
z.v. Berend Fridsigers de Rink en Grijtien Boukamp  (5)
Ongehuwd overleden te Peize op 15-07-1901.

14.
Albert de Rink, geb. Peize, 21-03-1825
z.v. Berend Fridsigers de Rink en Grijtien Boukamp  (5)
Ongehuwd overleden te Peize op 08-04-1892.

15.
Fridger de Rink, geb. Leek, 18-02-1837
z.v. Klaas de Rink en Hinderina Roelfs Verstand  (6)
Overleden te Bunne op 19-08-1838.

16.
Lammechien de Rink, geb. Bunne,  01-12-1840
d.v. Klaas de Rink en Hinderina Roelfs Verstand  (6)
Zij trouwde te Eelde op 22-11-1873 met :
Geert van der Heijde, geb. Eelde , 30-12-1843
z.v. Jan van der Heijde en Marchien de Haan

Lammechien de Rink overleed te Eelde, 01-12-1916.
Geert van der Heijde overleed te Eelde op 02-04-1923.

17.
Annechien de Rink, geb. Bunne,  28-12-1842
d.v. Klaas de Rink en Hinderina Roelfs Verstand  (6)
Zij trouwde te Eelde op 25-05-1872 met :
Frans Engberts, geb. Paterswolde, 18-08-1845
z.v. Freerk Engberts en Trientien Meinders
 
Annechien de Rink overleed te Eelde op 03-10-1894.
Frans Engberts overleed te Eelde op 29-01-1890.

18.
Lammina de Rink, geb. Sandebuur, 28-09-1825
d.v. Hindrik Fridsigers de Rink en Asseldina Kamping  (8)
Zij trouwde te Roden op 04-05-1853 met :
Hendrik Willems Ploeg, geb. Roden, 21-11-1826
z.v. Willem Pieters Ploeg en Grietje Geerts Linker
      Hun dochter :
            Hinderkien Ploeg, geb. Vries, 11-10-1863
            trouwde te Roden op 08-05-1886 met :
            Jan Willem Holt, geb. Norg, 13-01-1861
            z.v. Hinderikus Jans Holt en Aaltje Jans Wold,
            zie genealogie Brink.
 
Lammina de Rink overleed te Vries op 20-05-1898.
Hendrik Willems Ploeg overleed te Vries 02-02-1902.

19.
Roelfien de Rink, geb. Sandebuur, 08-11-1828
d.v. Hindrik Fridsigers de Rink en Asseldina Kamping  (8)
Zij trouwde te Roden op 14-05-1853 met :
Hindrik Hindrikus Raven, geb. Roden, 04-01-1825
z.v. Hindrikus Hindriks Raven en Engeltien Hindriks Hagedoorn
       Hun dochter :
            Engelina Raven, geb. Foxwolde, 01-12-1854

                             

            trouwde te Roden op 14-05-1881 met :
            Lammert Lubbers, geb. Paterswolde, 28-09-1852
            z.v. Jan Lubbers en Willemtien Raben,
            zie genealogie Lubbers
            en een verre nicht van :
            Jantje Raven, geb. Dalen, 15-09-1890
           getrouwd met :
           Jan Wekema, geb. Geelbroek, 12-05-1891,
           zie genealogie W(i)ekema.
 
Roelfien de Rink overleed te Fokswolde op 12-11-1902.
Hindrik Raven overleed te Fokswolde 23-10-1897.
 
20.
Fridsiger de Rink, geb. Roden, 14-06-1831
z.v. Hindrik Fridsigers de Rink en Asseldina Kamping  (8)
Hij trouwde te Roden op 23-05-1861 met :
Annegien Brink, geb. Peize, 26-12-1831
d.v. Hillegien Willems Brink.
Kinderen :
1. Hindrik de Rink, geb. Terheijl, 20-04-1862                         36
2. Hilbrand de Rink, geb. Terheijl, 20-12-1863                       37
3. Levenloos kind (m), geb. Terheijl, 18-10-1865
4. Willem de Rink, geb. Terheijl, 01-05-1867                         38
5. Hinderikus de Rink, geb. Terheijl, 13-10-1869                    39
6. Hillechien de Rink, geb. Foxwolde , 19-11-1873                 40

Het gezin De Rink-Brink emigreerde na 1873 naar
de staat Michigan in de USA.

Fridsiger de Rink overleed in de USA in 1925.
Annegien Brink overleed in de USA in 1908.
Zij zijn begraven op de begraafplaats 'Garfield Cemetery'.

21.
Hindrik de Rink, geb. Roden, 03-07-1833
z.v. Hindrik Fridsigers de Rink en Asseldina Kamping  (8)
Hij trouwde te Roden op 06-05-1871 met :
Roelfien Holtman, geb. Roden, 18-06-1833
d.v.  Willem Hindriks Holtman en Grietien Harms Kroon
Kinderen :
1. Hindrik de Rink, geb. Roden, 20-01-1872                            41
2. Asseldina de Rink, geb. Foxwolde, 05-07-1873                   42
 
Hindrik de Rink overleed te Roden op 17-03-1897.
Roelfien Holtman overleed te Foxwolde, 25-01-1879.

22.
Klaas de Rink, geb. Roden, 26-11-1835
z.v. Hindrik Fridsigers de Rink en Asseldina Kamping  (8)
Hij trouwde te Roden op 08-07-1861 met :
Leentje Boer, geb. Roden, 13-09-1837
d.v. Egbert Koenes Boer en Jantien Jacobs Karssens,
zie genealogie Boer
        en een zuster van :
        Jantien Boer getrouwd met Geerd de Rink,
        zie onder nr. 23.
Kinderen :
1. Dina (Boer) de Rink, geb. Roden, 19-02-1860                    43
2. Jantje de Rink, geb. Roden, 06-08-1861                            44
3. Hinderkien de Rink, geb. Roden, 05-06-1865                     45
4. Egbert de Rink, geb. Roden, 19-10-1867                           46
5. Coenraad de Rink, geb. Roden, 08-10-1870                       47
6. Klaas de Rink, geb. Roden, 09-01-1874                            48
7. Roelfien de Rink, geb. Roden, 13-02-1876                         49
8. Jannes de Rink, geb. Roden, 18-08-1878                          50

Klaas de Rink overleed te Roden op 21-04-1921.
Leentje Boer overleed  te Foxwolde op 16-08-1917.

23.
Geerd de Rink, geb. Roderwolde, 20-08-1838
z.v. Hindrik Fridsigers de Rink en Asseldina Kamping  (8)
Hij trouwde te Roden op 09-05-1866 met :
Jantien Boer, geb. Roden, 14-02-1835
d.v. Egbert Koenes Boer en Jantien Jacobs Karssens
zie genealogie Boer
        en een zuster van :
        Leentje Boer getrouwd met Klaas de Rink,
        zie onder nr. 22.

Geerd de Rink overleed te Fokswolde op 03-11-1908.
Jantien Boer overleed te Roderwolde op 25-07-1913.

24.
Martien de Rink, geb. Roderwolde, 12-09-1840
d.v. Hindrik Fridsigers de Rink en Asseldina Kamping  (8)
Zij trouwde te Roden op 15-04-1864 met :
Jan Hajema, geb Roden, 08-01-1834
z.v. Hendrik Hajema en Elsien Lamberts Noord

Jan Hajema overleed te Peize op 20-04-1893.
Martien de Rink overleed te Peize op 25-09-1907.

25.
Jantien de Rink, geb. Roderwolde, 25-06-1843
d.v. Hindrik Fridsigers de Rink en Asseldina Kamping  (8)
Zij  trouwde te Roden 09-11-1872 met :
Teunis Tolner, geb.
Peize, 04-03-1854
z.v. Klaas Tolner en Zwaantien Bakker

Jantien de Rink overleed te Terheijl op 26-09-1874.
Teunis Tolner hertr. te Roden op 01-06-1878 met :
Iektje van der Laan, geb. Leek, 07-03-1852
d.v. Meint Harms van der Laan en Hiltje Jacobs ter Veen
Het gezin verhuisde naar Vierverlaten.

Teunis Tolner overleed te Eelderwolde op 11-11-1921.
Iektje van der Laan overleed te ....

26.
Aaltje de Rink, geb. Vries, 02-07-1855
d.v. Geert Berend Fridsiger de Rink en Anna Maria van der Kaap (10)
Kinderen :
1. Anna de Rink, geb. Vries  06-06-1885                              51
 
Aaltje de Rink overleed te Vries  07-10-1889.

27.
Geertje de Rink , geb. Ö.
d.v. Geert Berend Fridsiger de Rink en Anna Maria van der Kaap (10)
Verdere gegevens ontbreken.
 
28.
Frederikus de Rink, geb. Haren, 26-02-1853
z .v. Geert Berend Fridsiger de Rink en Anna Maria van der Kaap (10)
Hij trouwde te Vries op 30-10-1880 met :
Hinderkien Hilbrands, geb. Zeijen, 20-04-1855
d.v. Arend Hilbrands en Femmechien Jans
Kinderen :
1. Femmechien de Rink, geb. Vries, 20-03-1881                  52
2. Anna de Rink, geb. Vries, 27-05-1882                              53
3. Geert de Rink, geb. Vries,  19-05-1885                             54
4. Arendina de Rink, geb. Vries, 30-12-1887                         55

Henderkien Hilbrands overleed te Vries op 21-11-1889.
Frederikus de Rink hertr. Vries op 27-09-1890 met :
Hinderkien Westerhof, geb.Schoonlo, 22-10-1862
d.v. Jan Westerhof en Geertien Dekker
        en weduwe van Klaas Klaassens.
Kinderen :
5. Geertje de Rink, geb. Vries,  20-02-1891                          56
6. Arend de Rink, geb. Tynaarlo, 15-06-1893                        57
7. Frederikus de Rink, geb. Tynaarlo, 03-01-1895.                58

Frederkus de Rink overleed te Tynaarlo op 14-05-1895.
Hinderkien Westerhof overleed nadien.

 
                                     6e generatie


29.
Grietien de Rink, geb. Peize, 28-05-1845
d.v. Hindrik de Rink en Margien Popken  (12)
Ongehuwd overleden te Peize op 19-12-1921.
 
30.
Jan de Rink, geb. Peize, 19-04-1848
z.v. Hindrik de Rink en Margien Popken  (12)
Ongehuwd overleden te Peize op 24-03-1918.

31.
Berend de Rink, geb. Peize, 25-11-1850
z.v. Hindrik de Rink en Margien Popken  (12)
Overleden te Peize op 02-04-1854.

32.
Gezina de Rink, geb. Peize, 16-03-1852
d.v. Hindrik de Rink en Margien Popken  (12)
Zij trouwde te Eelde op 15-05-1886 met :
Henderikus Aaldring, geb. Paterswolde, 17-09-1842
z.v. Harm Aaldring en Zwaantien Folkerts
        en weduwnaar van Evien Sluiter.

Gezina de Rink overleed te Paterswolde op 14-04-1898.
Henderikus Aaldring overleed te Eelde op 17-07-1938.

33.
Berend de Rink, geb. Peize, 30-01-1857
z.v. Hindrik de Rink en Berendina Ensing  (12)
Overleden te Peize op 17-02-1857.

34.
Annechien de Rink, geb. Peize, 30-05-1860
d.v. Hindrik de Rink en Berendina Ensing  (12)
Ongehuwd overleden te Peize op 25-07-1941.

35.
Berendina de Rink, geb. Peize, 20-07-1861
d.v. Hindrik de Rink en Berendina Ensing  (12)
Overleden te Peize op 21-10-1861.Fridsiger de Rink, zijn vrouw Annegien Brink,
beide genoemd onder nr. 20
en hun kinderen, genoemd onder de nrs. 36 t/m 40,
emigreerden na 1873 naar de staat Michigan in de USA.

36.
Hindrik de Rink, geb. Terheijl, 20-04-1862
z.v. Fridsiger de Rink en Annegien Brink  (20)
Na 1873 met zijn ouders geŽmigreerd naar de USA.

37.
Hilbrand de Rink, geb. Terheijl, 20-12-1863   
z.v. Fridsiger de Rink en Annegien Brink  (20)
Na 1873 met zijn ouders geŽmigreerd naar de USA.

38.
Willem de Rink, geb. Terheijl, 01-05-1867 
z.v. Fridsiger de Rink en Annegien Brink  (20)
Overleden te Terheijl op 03-06-1870.

39.
Hinderikus de Rink, geb. Terheijl, 13-10-1869
z.v. Fridsiger de Rink en Annegien Brink  (20)
Na 1873 met zijn ouders geŽmigreerd naar de USA.

40.
Hillechien de Rink, geb. Foxwolde , 19-11-1873
d.v. Fridsiger de Rink en Annegien Brink  (20)
Na 1873 met haar ouders geŽmigreerd naar de USA.

41.
Hindrik de Rink, geb. Roden, 20-01-1872
z.v. Hindrik de Rink en Roelfien Holtman  (21)
Overleden te Roden op 20-01-1872.

42.
Asseldina de Rink, geb. Foxwolde, 05-07-1873
d.v. Hindrik de Rink en Roelfien Holtman  (21)
Ongehuwd overleden te Groningen op 05-06-1929.

43.
Dina de Rink, geb. Roden, 19-02-1860
d.v. Klaas de Rink en Leentje Boer  (22)
Ongehuwd overleden te Roden op 29-12-1930.

44.
Jantje de Rink, geb. Roden, 06-08-1861
d.v. Klaas de Rink en Leentje Boer  (22)
Zij trouwde te Peize op 22-05-1886 met :
Jans Geersing, geb. Peize, 01-02-1860
z.v. Roelof Jannes Geersing en Grietien Koops,
zie genealogie Geersing.

Jans Geersing overleed te Peize op 18-08-1914.
Jantje de Rink overleed te Peize op 04-04-1927.

45.
Hinderkien de Rink, geb. Roden, 05-06-1865
d.v. Klaas de Rink en Leentje Boer  (22)
Zij trouwde te Roden op 09-05-1891 met :
Roelof Koops, geb. Eelde, 04-04-1848
z.v. Willem Koops en Anje Brink,
zie genealogie Brink.

Roelof Koops overleed te Roden op 15-02-1927.
Hinderkien de Rink overleed te Roden op 21-03-1946.

46.
Egbert de Rink, geb. Roden, 19-10-1867
z.v. Klaas de Rink en Leentje Boer  (22)
Ongehuwd overleden te Fokswolde op 17-05-1893.

47.
Coenraad de Rink, geb. Roden, 08-10-1870
z.v. Klaas de Rink en Leentje Boer  (22)
Kleermaker.
Hij trouwde te Vledder op 26-11-1897 met :

Klasina Hartsuiker, geb. Vledder, 19-08-1872
d.v. David Hartsuiker en Geesje Haveman
Kinderen :
1. Niklaas David de Rink, geb. Roden, 18-03-1899                59
2. David Gesienus de Rink, geb. Roden, 28-07-1901             60
3. Leenaard de Rink, geb. Roden, 04-07-1907                      61

Coenraad de Rink overleed te Roden op 28-05-1958.
Klasina Hartsuiker overleed te Roden op 14-04-1953.

48.
Klaas de Rink, geb. Roden, 09-01-1874
z.v. Klaas de Rink en Leentje Boer  (22)
Overleden te Roden 09-01-1874.

49.
Roelfien de Rink, geb. Roden, 13-02-1876
d.v. Klaas de Rink en Leentje Boer  (22)
Overleden te Foxwolde op 26-12-1886.

50.
Jannes de Rink, geb. Roden, 18-08-1878
z.v. Klaas de Rink en Leentje Boer  (22)
Hij trouwde te Roden op 11-05-1907 met :
Janssien Wekema, geb. Peize, 20-05-1882
d.v. Hindrik Wekema en Niessien Kregel,
zie genealogie W(i)ekema.
Kinderen :
1. Leentje de Rink, geb. Roden, 04-11-1907                             62
2. Klaas de Rink, geb. Roden, 29-09-1908                               63
3. Klaas de Rink, geb. Roden, 27-10-1909                               64
4. Hendrik de Rink, geb. Roden, 16-04-1911                             65
5. Bernardus de Rink, geb. Roden, 31-12-1912                         66
6. Egbert de Rink, geb. Roden, 31-12-1912                              67
7. levenloos kind, geb. Groningen, 28-12-1915

Janssien Wekema overleed te Groningen op 29-12-1915.
Jannes de Rink hertr. te Roden op 17-08-1918 met :
Jantien Douwes, geb. Leutingewolde, 02-01-1874
d.v. Berend Hindriks Douwes en Geessien Jans Buter
        en sedert 14-01-1917 weduwe van :
        Jannes Busscher, geb. Leutingewolde, 30-06-1870,
        z.v. Jannes Busscher en Niessien Geersing,
        zie genealogie Geersing.
            N.B.
            Jantien Douwes is een zuster van :
                Geert Douwes, geb. Leut.wolde, 27-08-1867
                d.d. 18-05-1895 te Roden getrouwd met :
                Gezina Buring, geb. Peize, 03-05-1869
                d.v. Hindrik Buiringe en Hinderkien Bennink,
                zie genealogie Buring.

Kinderen uit het 1e huwelijk van Jantien Douwes :
      1. Niessien Busscher, geb. Roden, 01-04-1900
          Zij trouwde te Roden op 18-05-1918 met :
          Hendrik Steenbergen, geb. Roderveld, 29-04-1894.
      2. Berend Busscher, geb. Roden, 15-01-1902
          Hij trouwde met :
          Jantiena Lampe, geb. 21-07-1905.
          Kinderen :
          1. Jantje Busscher, geboren, 19-03-1928
              Zij trouwde op 13-05-1950 met  :
              Klaas Tolner, geb. 17-03-....
          2. Jannes Busscher, geb. Bunne, 20-09-1937.
              Hij trouwde te Vries op 30-03-1957 met :
              Annie Liekstra, geb. Bunne, 26-07-1936
              d.v. Anne Liekstra en Geertje Doedens,
              zie genealogie Doedens.
          3. Jan Busscher, geboren ...
          Jantiena Lampe overleed te Peize op 18-02-2000.
          Berend Busscher overleed te Peize op 08-12-2001.
      3. Geessien Busscher, geb. Roden, 10-01-1904
          Zij trouwde te Roden op 07-08-1926 met :
          Geert Pater, geb. Roderveld, 03-11-1903.
          Geert Pater overleed op 18-01-1970.
          Geessien Busscher overleed op 28-09-1998.
      4. Jannes Busscher, geb. Roden, 14-11-1905
          Hij trouwde te Roden op 18-12-1926 met :
          Grietje Huizing, geb. Peize, 25-12-1908,
          d.v. Evert Huizing en Jantien Geersing,
          zie genealogie Geersing
          en een zuster van :
               Dina Huizing, geb. Peize, 04-04-1914
               Zij trouwde te Peize op 29-06-1934 met :
               Uge Wekema, geb. Roden, 09-08-1911,
               zie genealogie W(i)ekema.
         Jannes Busscher overleed te Peize op 28-09-1998.
         Grietje Huizing overleed te Peize op 20-02-2000. 
      5. Annechien Busscher, geb. Roden, 01-12-1907
          Overleden te Roden op 31-01-1910.
      6. Annechien Busscher, geb. Roden, 10-06-1910
          Zij trouwde te Roden op 23-11-1929 met :
          Berend Bakker, geb. Leutingewolde, 17-04-1904.
          Berend Bakker overleed op 01-04-1979.

Kinderen uit het huwelijk van Jannes de Rink en Jantien Douwes :

7. Diena de Rink, geb. Roden, 12-11-1918                              68

Jannes de Rink overl. te Foxwolde op 18-02-1958.
Jantien Douwes overl. te Foxwolde op 08-04-1956.

51.
Anna de Rink, geb. Vries  06-06-1885
d.v. Aaltje de Rink  (26)
Overleden te Vries op 30-08-1885.

52.
Femmechien de Rink, geb. Vries, 20-03-1881
d.v. Frederikus de Rink en Hinderkien Hilbrands  (28)
Zij trouwde te Anloo op 04-05-1912 met :
Hindrik van Rein, geb. Annen, 07-11-1882
z.v. Berend van Rein en  Jantien Koers

Femmechien de Rink overleed te Anloo op 23-05-1935.
Hindrik van Rein overleed nadien.

53.
Anna de Rink, geb. Vries, 27-05-1882
d.v. Frederikus de Rink en Hinderkien Hilbrands  (28)
Zij trouwde te Zuidlaren op 12-05-1906 met :
Albert Hulsebosch, geb. Leek, 29-04-1883
z.v. Derk Hulsebosch en Hendrikje Beute
        Hun kleindochter :
        Anna Postema, geb. Terheijl (Nietap), 15-10-1934
        d.v. Hinderikus Postema en Henderika Hulsebosch
        trouwde met Roelof Kroeze
        z.v.  Berend Kroeze en Roelfien Kregel.
        N.B.
        Berend Kroeze was eerder weduwnaar van :
        Grietje Wiekema, geb. Peize, 26-12-1894
        d.v. Thime Wiekema en Trijntje Doedens,
        zie genealogie W(i)ekema.

Anna de Rink overleed te Terheijl op 13-08-1943.
Albert Hulsebosch overleed te Groningen op 17-03-1953.

54.
Geert de Rink, geb. Vries, 19-05-1885
z.v. Frederikus de Rink en Hinderkien Hilbrands  (28)
Hij trouwde te Vries op 23-04-1910 met :
Hendrikje Bazuin, geb. Wijster, 15-07-1887
d.v. Roelof Bazuin en  Berendina Aaldering
Kinderen :
1. Roelof de Rink, geb. Assen in 1913                                 69
2. Geert de Rink, geb. Assen in 1917                                  70
3. Roelof de Rink, geb. Assen in 1924                                 71
  
Geert de Rink overleed op 30-11-1977.
Hendrikje Bazuin overleed op 21-01-1952.

55.
Arendina de Rink, geb. Vries, 30-12-1887
d.v. Frederikus de Rink en Hinderkien Hilbrands  (28)
Overleden te Vries op 15-02-1890.

56.
Geertje de Rink, geb. Vries, 20-02-1891       
d.v. Frederikus de Rink en Hinderkien Westerhof  (28)
Zij trouwde te Roden op 10-02-1917 met :
Jan Fonk, geb. Roden, 08-08-1891
z.v. Jan Fonk en Harmanna Holt,
zie genealogie Brink.

Geertje de Rink overleed op 13-07-1966.
Jan Fonk overleed op 09-11-1946.

57.
Arend de Rink, geb. Tynaarlo, 15-06-1893
z.v. Frederikus de Rink en Hinderkien Westerhof  (28)
Overleden te Tynaarlo op 17-02-1897.
 
58.
Frederikus de Rink, geb. Tynaarlo, 03-01-1895
z.v. Frederikus de Rink en Hinderkien Westerhof  (28)
 

                                     7e generatie

59.
Niklaas David de Rink, geb. Roden, 18-03-1899
z.v. Coenraad de Rink en Klasina Hartsuiker (47)
Kleermaker.
Hij trouwde met :
Trientje Veijen, geb. Vries, 02-09-1903
Het huwelijk werd op 18-05-1932 ontbonden.
Niklaas David de Rink hertrouwde te Groningen op 30-05-1938 met
Trijntje H. van der Werf, geb. Slochteren,  24-04-1901
Kinderen :
1. Klazina Hillegien de Rink, geb. Roden, 28-04-1940             72

Niklaas David de Rink overleed te Roden op 16-01-1969.
Trijntje H. van der Werf overleed te Roden op 22-02-1986.

60.
David Gesienus de Rink, geb. Roden, 28-07-1901
z.v. Coenraad de Rink en Klasina Hartsuiker (47)
Ongehuwd overleden te Roden op 27-04-1989.
 
61.
Leenaard de Rink, geb. Roden, 04-07-1907
z.v. Coenraad de Rink en Klasina Hartsuiker (47)
 Hij trouwde met :
Jacoba Polter
 Kinderen :
 1. Klasina Gretha de Rink                                                  73 
 2. Coenraad Jurjen de Rink                                                74

62.
Leentje de Rink, geb. Roden, 04-11-1907
d.v. Jannes de Rink en Janssien Wekema  (50)
Zij trouwde met :
 Arend ter Brugge, geb. Norg, 26-05-1900
z.v. Hendrik ter Brugge en Lutgertien van der Spoel

Arend ter Brugge overleed op 14-07-1977.
Leentje de Rink overleed op 11-04-1994.

63.
Klaas de Rink, geb. Roden, 29-09-1908
z.v. Jannes de Rink en Janssien Wekema  (50)
Overleden te Roden op 25-10-1908.

64.
Klaas de Rink, geb. Roden, 27-10-1909
z.v. Jannes de Rink en Janssien Wekema  (50)
Hij trouwde met :
Maria Staal, geboren 12-06-1914
Kinderen :
1. Stijntje de Rink, geboren op 11-02-1941                            74 A

Klaas de Rink overleed op 06-12-1985.
Maria Staal overleed op 07-09-2001.

65.
Hendrik de Rink, geb. Roden, 16-04-1911
z.v. Jannes de Rink en Janssien Wekema  (50)
Hij trouwde met :
Antje Schadenberg, geboren 20-11-1914
Kinderen :
1. Jansje de Rink, geb. Langelo, 13-04-1941                         75
 
Hendrik de Rink overleed op 21-03-1979.
Antje Schadenberg overleed op 22-03-1998.

66.
Bernardus de Rink, geb. Roden, 31-12-1912
z.v. Jannes de Rink en Janssien Wekema  (50)
Overleden op 25-09-1972.

67.
Egbert de Rink, geb. Roden, 31-12-1912
z.v. Jannes de Rink en Janssien Wekema  (50)
Hij trouwde met :
Willemtien Venema, geb. Leutingewolde, 07-09-1918
d.v. Luink Venema en  Hillechien Wolfis.
        Willemtien Venema is een zuster van :
        Freerk Venema getrouwd met Marchien Hummel
        de ouders van Luink Venema, getrouwd met :
        Gertina Doedens, geb. Nietap, 28-11-1949
        d.v. Bareld Doedens en Geertien Lubbers,
        zie genealogie Doedens.
                N.B.
                Hillechien Wolfis (getrouwd met Luink Venema)
                is een dochter van :
                Freerk Wolfis en Wilhelmina Geersing,
                zie genealogie Geersing.
Kinderen :
1. Jannes de Rink, geb. Roden, 06-02-1941                         76
2. Luink de Rink                                                                77
3. Bernardus de Rink                                                         78
4. Hillechien de Rink                                                          79

Egbert de Rink overleed op 26-01-1974.
Willemtien Venema overleed te Peize op 10-03-2006.

68.
Diena de Rink, geb. Roden, 12-11-1918
d.v. Jannes de Rink en Jantien Douwes (50)
Zij trouwde te Roden op 27-05-1939 met :
Johannes Palthe, geb. Haren, 06-01-1913

Johannes Palthe overleed te Groningen op 23-05-1968.
Diena de Rink overleed in november 2016.

69.
Roelof de Rink, geb. Assen in 1913
z.v. Geert de Rink en Hendrikje Bazuin  (54)
Overleden te Assen op 02-02-1922, 9 jaar oud.

70.
Geert de Rink, geb. Assen, 1917
z.v. Geert de Rink en Hendrikje Bazuin  (54)
Overleden te Assen op 08-03-1917, 1 mnd oud.

71.
Roelof de Rink, geb. Assen in 1924
z.v. Geert de Rink en Hendrikje Bazuin  (54)
Overleden te Assen op 21-03-1925, 7 mnd. oud.


                                8e generatie

72.
Klazina Hillegien de Rink, geb. Roden, 28-04-1940
d.v. Niklaas David de Rink en Trijntje H. van der Werf (59)
Zij trouwde met :
Obbo Reint Weijer.
Kinderen :
1.Karin Weijer
2.Peter Weijer, overleden 23-11-2012
3.Sandra Weijer
4.Hugo Weijer

Klazina Hillegien de Rink overleed te Hoog Keppel op 12-07-2006.

73.
Klasina Gretha de Rink
d.v. Leenaard de Rink en Jacoba Polter  (61)

74.
Coenraad Jurjen de Rink
z.v. Leenaard de Rink en Jacoba Polter  (61)
Hij trouwde met Nelly Elise Maris
Kinderen :
1. Marcel de Rink                                                              80
2. Lisette de Rink                                                              81

74 A
Stijntje de Rink, geb. 11-02-1941
d.v. Klaas de Rink en Maria Staal  (64)
Zij trouwde op 28-10-1967 met :
Jacob Frans Smit, geb. 29-03-1941
Kinderen :
1. Marion Smit, geb. 03-06-1969
    Zij trouwde op 18-07-1997 met :
    Marcel Robert Fiťvez, geb. 01-03-1968
    Kinderen :
        1. Jasper Xander Fiťvez, geb. 02-11-1998
        2. Femke Sanne Fiťvez, geb. 28-11-2002
2. Jacco Smit, geb. 19-08-1970
    Hij trouwde op 13-09-1999 met :
    Anna Cornelia Maria Luykx, geb. 31-01-1970
    Kinderen :
        1. Maud Iris Smit, geb. 09-01-2001 

75.
Jansje de Rink, geb. Langelo, 13-04-1941
d.v. Hendrik de Rink en Antje Schadenberg  (65)
Zij trouwde te Norg op 01-07-1960 met :
Hendrik Lubbers, geb. Bunne, 05-12-1937
z.v. Hindrik Lubbers en Antje Danker,
zie genealogie Lubbers.

76.
Jannes de Rink, geb. Foxwolde (Roden), 06-02-1941
z.v. Egbert de Rink en Willemtien Venema  (67)
Hij trouwde te Roden op 13-09-1963 met :
Hinderika Willems, geb. Roden, 20-02-1944
d.v. Hendrik Willems en Grietje Brink.
            Hinderika Willems is een zuster van :
            Ike Willems getrouwd met Bernardus de Rink,
            zie onder nummer 78.
Kinderen :
1.  Grietje de Rink, geb. Leutingewolde, 21-01-1964           82
2.  Willemtien de Rink, geb. Leutingewolde, 04-06-1966     83
3.  Egbert de Rink, geb. Foxwolde, 10-05-1967                  84
               
Hinderika Willems overleed te Foxwolde op 28-01-1977.
 
Jannes de Rink woont sedert 19-08-1980 samen met :
Jantje Suurd, geb. Winde, 24-09-1940
d.v. Albert Suurd en Annechien de Groot,
zie genealogie Suurd.
        Jantje Suurd is sedert 05-01-1978 weduwe van :
        Geert Egbert Boering, geb. Norg, 01-04-1938
        z.v. Bareld Boering en Johanna van Dam,
        zie genealogie Boering.
       
Kinderen van Geert Egbert Boering en Jantje Suurd :
            1. Bareld Albert Boering, geb. Winde, 30-07-1963
                Hij trouwde te Peize op 01-08-1994 met :
                Korina van Tongeren.
                Kinderen :
                1.
Dani
Žlle Boering
                2. Charlotte Boering

            2. Annie Johanna Boering, geb. Peize, 01-02-1965
                Zij trouwde te Roden op 01-02-1985 met :
               
Johannes Ananias, geb. Roden, 04-02-1954
                z.v. Johannes Ananias en Hindriktje Bakker
                      Johannes Ananias was een broer van :
                      Anne Frederikus Ananias, geb. 14-11-1947
                       getrouwd met :
                       Ebeltje Doedens, geb. 02-05-1950
                       d.v. Garmt Jan Doedens en Trijntje Hummel,
                       zie genealogie
Doedens.
                Kinderen :
                1. Johannes Geert Ananias, geb. Roden, 05-08-1985
                2. Janine Ananias, geb. Roden, 24-11-1988
                Johannes Ananias overl. Roden, 01-10-2006.
                (zie ook genealogie
Boering).
            3. Johanna Annie Boering, geb. Peize, 13-04-1973
                Zij trouwde te Roden op 20-08-1999 met :
                Albert de Boer, geboren 19-09-1970.
                Kinderen :
                1. Jennifer de Boer, geboren 27-06-2000
                2. Gertjan de Boer, geboren 25-11-2002

Jannes de Rink overleed te Roden op 09-09-2014.


77.
Luink de Rink, geb. Foxwolde, 27-07-1942
z.v. Egbert de Rink en Willemtien Venema  (67)
Hij trouwde te Roden op 06-12-1968 met :
Henderika Uilenberg, geb. Roderesch, 10-02-1944
d.v. Kornelis Uilenberg en Geeske Busscher
Kinderen :
1. Gerda de Rink, geb. Roden, 04-05-1970                        85
2. Egbert de Rink, geb. Roden, 29-06-1974                       86

78. 
Bernardus de Rink, geb. Foxwolde, 22-01-1947

z.v. Egbert de Rink en Willemtien Venema  (67)
Hij trouwde op 19-12-1969 met :
Ike Willems, geb. Steenbergen, 17-12-1947
d.v. Hendrik Willems en Grietje Brink.
        Ike Willems is een zuster van :
        Hinderika Willems getrouwd met Jannes de Rink,
        zie onder nummer 76.
Kinderen :
1. Grieta de Rink, geb. Groningen, 24-02-1971                  87
2. Egbert de Rink, geb. Groningen, 04-01-1974                 88 

79.
Hillechien de Rink, geb. Foxwolde, 05-12-1948
d.v. Egbert de Rink en Willemtien Venema  (67)
Zij trouwde met :
Alle Kregel, geb Norg, 28-12-1940
z.v. Evert Kregel en Dinie Schadenberg
Kinderen :
1. Wilma Kregel, geboren op 19-09-1969
    Overleden op 24-10-2008.
2. Evert Kregel, geboren op 13-10-1970                                
9e generatie


80.
Marcel de Rink
z.v. Coenraad Jurjen de Rink en Nelly Elise Maris (74)

81.
Lisette de Rink
d.v. Coenraad Jurjen de Rink en Nelly Elise Maris (74)

82.
Grietje de Rink, geb. Leutingewolde, 21-01-1964
d.v. Jannes de Rink en Hinderika Willems  (76)
Zij trouwde te Roden op 30-08-1985 met :
Kees de Vries.geboren 31-08-1963
Kinderen :
1. Rianne de Vries, geboren 21-11-1991
2. Gerdien de Vries, geboren 15-08-1993

83.
Willemtien de Rink, geb. Leutingewolde, 04-06-1966
d.v. Jannes de Rink en Hinderika Willems  (76)
Zij trouwde te Roden op 27-07-1990 met :
Reinder Auwema, geboren 23-06-1964
Kinderen :
1. Bas Auwema, geboren 27-06-1992
2. Sandra Auwema, geboren 05-05-1994
3. Niek Auwema, geboren 03-05-1999

84.
Egbert de Rink, geb. Foxwolde, 10-05-1967
z.v. Jannes de Rink en Hinderika Willems  (76)
Hij trouwde te Roden op 12-06-1998 met :
Gerda Arents, geboren 22-09-.....
Kinderen :
1. Romee de Rink, geboren 02-02-2000                        89
2. Leon de Rink, geboren 27-10-2002                           90

85.
Gerda de Rink, geb. Roden, 04-05-1970
d.v. Luink de Rink en Henderika Uilenberg  (77)
Zij trouwde te Roden op 22-10-1993 met :
Martinus Thijs, geboren 25-01-1965
Kinderen :
1. Melanie Thijs, geboren 19-08-1996
2. Iris Thijs, geboren 17-07-2003

86.
Egbert de Rink, geb. Roden, 29-06-1974
z.v. Luink de Rink en Henderika Uilenberg  (77)
Hij woont samen met :
Karin Veenstra, geboren 10-07-1974
Kinderen:
1. Leonie de Rink, geboren 22-08-2008                         91                    

87
Grieta de Rink, geb. Groningen, 24-02-1971
d.v. Bernardus de Rink en Ike Willems  (78)
Zij woont samen met :
Arjan Boer, geboren 10-05-1967
Kinderen :
1. Anouk Boer, geboren 16-12-1999
2. Nienke Boer, geboren 04-05-2002

88
Egbert de Rink, geb. Groningen, 04-01-1974
z.v. Bernardus de Rink en Ike Willems  (78)
Hij woont samen met :
Tea Hoven, geboren op 20-05-1978
d.v. Hendrik Hoven en Alberdiena Hazina Bathoorn
Kinderen :
1. Marc de Rink, geboren op 03-04-2007                      92    
2. Thomas de Rink, geboren op 22-01-2011                  93

 

                               10e generatie


89
Romee de Rink, geboren 03-03-2000
d.v. Egbert de Rink en Gerda Arents  (84)

90
Leon de Rink, geboren 27-10-2002
z.v. Egbert de Rink en Gerda Arents  (84)

91
Leonie de Rink, geboren 22-08-2008                      
d.v. Egbert de Rink en Karin Veenstra  (86)

92
Marc de Rink, geboren op 03-04-2007
z.v. Egbert de Rink en Tea Hoven  (88)

93
Thomas de Rink, geboren op 22-01-2011
z.v. Egbert de Rink en Tea Hoven  (88)


                            - - - - - - - - -Email :

    Wordt u en uw eventuele partner al in de website genoemd.
    Zijn uw broers, zusters en uw evt. kinderen al genoemd en zijn die
    ook al weer gehuwd.
    Zijn familieleden van u overleden en is hun overl.datum nog niet vermeld.

    Graag bericht aan :
   

   
HDoedens03@hetnet.nl

 

                                                               Terug naar begin