Naar : Index Genealogien
                                             Familie Doedens-II

                                                                                          
en

                               Familie Geerts
             Omstreeks de eeuwwisseling 1600-1700 werd in de gemeente Vries geboren :

                                                               
Geert Does

                                                             Hij trouwde met :

                                                             Willemtje Karst

                                Zij woonden te Winde en kregen daar acht kinderen.
                      Voor zover bekend brachten twee van de acht nageslacht voort.
         Zoon Douwe Geerts, geboren in 1726 en zoon Lamberts Geerts, geboren in 1740.

De kinderen van Douwe (Doede) kregen de naam Doedens en die van Lambert de naam Geerts.

                                          Als eerste volgt het geslacht Doedens.

                                             Daarna volgt het geslacht Geerts

                                      De familie Doedens-IIOnderstaand geslacht draagt ook de naam Doedens, doch mede doordat er te Peize tot aan de invoering van
de afdeling burgerlijke stand in 1812 geen doopboek is bijgehouden, heb ik geen aansluiting met het andere
geslacht Doedens kunnen vinden. Mogelijk bestaat er tussen beide families in het geheel geen familierelatie.
Dit geslacht heb ik de naam Doedens-II gegeven.
       


In de 18e eeuw woonde het echtpaar :
    
Geert Does, geboren omstreeks 1700

en

Willemtje Karst

te Winde en kregen daar acht kinderen :

1. Douwe Geerts, gedoopt te Vries, 24-03-1726
2. Kars Geerts, gedoopt te Vries, 15-02-1728
3. Kars Geerts, gedoopt te Vries, 23-03-1729
4. Karst Geerts, gedoopt te Vries, 28-10-1731
5. Lambert Geerts, gedoopt te Vries, 04-04-1734
6. Jantje Geerts, gedoopt te Vries, 29-12-1739
7. Lambert Geerts, gedoopt te Vries, 26-06-1740
8. Willem Geerts, gedoopt te Vries, 25-08-1743

 

                                                                    1e generatie


I-1
Doede (Douwe) Geerts, geboren te Winde en
                                      gedoopt te Vries op 24-03-1726          1
zoon van Geert Does en Willemtje Karst

Hij trouwde te Vries op 14-05-1752 met :

Geertien Jans van Dunderen.

Uit dit huwelijk werd ondermeer geboren :
1. Geert Does, geb. Winde, gedoopt te Vries, 14-01-1759                2

Waar en wanneer Doede Geerts en Geertien Jans zijn
overleden is niet bekend.


                                          2e generatie

II-2.
Geert Does, geb. Winde, gedoopt te Vries, 14-01-1759
z.v. Doede Geerts en Geertien Jans van Dunderen, zie onder1.
Hij tr. Vries, 24-05-1781 met :
Geesjen Ebels, geb. Bunne en gedoopt te Vries, 12-12-1756
d.v. Abel Ebels en Hendrekien Tymes
Kinderen :
1. Doe Geerts, geb. Bunne, gedoopt te Vries, 17-11-1782                3
2. Hinderkien Geerts, geb. Bunne, gedoopt Vries 07-09-1784           4
3. Abel Geerts, geb. Bunne, gedoopt te Vries, 08-08-1786               5
4. Jan Doedens, geb. Bunne, gedoopt te Vries, 03-08-1788              6
5. Tyme Geerts, geb. Bunne, gedoopt te Vries, 19-06-1791              7
6. Geertien Geerts, geb. Bunne,  gedoopt te Vries, 12-01-1793         8
7. Hillegien Geerts, geb. Bunne, gedoopt te Vries, 04-08-1795          9
8. Lukas Geerts, geb. Bunne, gedoopt te Vries, 17-04-1798             10
9. Grietien Geerts, geb. Bunne, gedoopt te Vries, 05-06-1803           11

In 1812, bij de invoering van de afdeling burgerlijke stand, nam
Geert Does de naam Doedens aan.
Ook zijn kinderen kregen de naam Doedens.

Geert Doedens overleed te Bunne, 23-11-1847.
Geesjen Ebels Abels overleed te Bunne op 16-09-1835.


                                                3e generatie

III-3.
Doe Geerts Doedens, geb. Bunne, gedoopt te Vries, 17-11-1782
z.v. Geert Doedens en Geesjen Ebels, zie onder 2.
Hij tr. Vries, 25-11-1820 met :
Lammechien Santes (Sans), geb. Noordlaren, 07-11-1782
d.v. Wijbe Jans en Jantje Jans
weduwe van Jan Alberts.
Kinderen :
1. Geert Doedens, geb. Vries, 31-08-1821                                      12 
2. Lammechien Doedens, geb. Vries, 30-08-1821                             13

Lammechien Sans overleed te Winde op 31-08-1821.

Doe Geerts Doedens hertr. te Vries op 07-05-1824 met :
Annechien Harms Noordhof, geb. Donderen, 17-09-1786
d.v. Harm Jans Noordhof en Wemeltien Jans

Doe Geerts Doedens overl. Winde, 07-06-1840.
Annechien Harms Noordhof overl. Vries, 28-05-1871

III-4.
Hinderkien Geerts Doedens, geb. Bunne, ged.Vries 07-09-1784
d.v. Geert Doedens en Geesjen Ebels, zie onder 2.
Zij tr. Vries, 01-07-1812 met :
Klaas Bezu, geb. Vries, 22-02-1778
z.v. Jan Bezu en Geesje Klaassens
Hun dochter :
    Geertien Bezu, geb. Winde, 07-07-1828
    trouwde te Roden op 14-05-1853 met :
    Steverijn Jans Rademaker, geb. Roderwolde, 19-05-1819,
   
z.v. Jan Hindriks en Annegien Jannes Krijthe,
 
   zie genealogie Rademaker.

Klaas Bezu overl. Winde, 16-11-1844.
Hinderkien Geerts Doedens overl. Winde, 08-09-1861

III-5.
Abel Geerts Doedens , geb. Bunne, gedoopt te Vries, 08-08-1786   
z.v. Geert Doedens en Geesjen Ebels, zie onder 2.
Hij trouwde met :
Lammechien Smeenge, geb. Vries, 22-04-1787
d.v. Albert Smeenge en Egbertien van Bergen.
Kinderen :
1. Egbertien Doedens, geb. Taarlo, 27-03-1810                                14
2. Geert Doedens, geb. Taarlo, 04-04-1814                                      15
3. Geert Doedens, geb. Taarlo, 13-07-1815                                      16
4. Geessien Doedens, geb. Taarlo, 08-09-1817                                17
5. Albert Smeenge Doedens, geb. Taarlo, 06-02-1820                       18
6. Geert Doedens, geb. Taarlo, 08-03-1822                                      19
7. Jan Doedens, geb. Taarlo, 19-03-1825                                         20

Abel Doedens overl. Taarlo, 03-08-1870.
Lammechien Smeenge overl. Taarlo, 04-04-1866.

III-6.
Jan Geerts Doedens, geb. Bunne, gedoopt te Vries, 03-08-1788
z.v. Geert Doedens en Geesjen Ebels, zie onder 2.
Hij tr. Vries, 12-10-1815 met :
Jantien Geerts, geb. Vries, 01-04-1790
d.v. Lambert Geerts en Wemeltien Hendriks,
zie onder familie Geerts, pt. 6.
Kinderen :
1. Geessien Doedens, geb. Vries, 07-09-1817                                  21
2. Wemeltien Doedens, geb. Bunne, 16-05-1818                              22
3. Geertien Doedens, geb. Vries, 05-11-1820                                   23
4. Willemtien Doedens, geb. Vries, 07-08-1822                                24
5. Geert Doedens, geb. Winde, 17-10-1827                                      25
6. Lammechien Doedens, geb. Vries, 22-04-1831                             26

Jan Doedens overl. Winde, 13-01-1862.
Jantien Geerts overl. Winde, 14-05-1870.

III-7.
Tyme Geerts Doedens, geb. Bunne, gedoopt te Vries, 19-06-1791
z.v. Geert Doedens en Geesjen Ebels, zie onder 2.
Hij tr. Vries, 04-06-1835 met :
Jantien Lamberts Vedder, gedoopt te Donderen 19-06-1801
d.v. Lambert Vedder en Marchien Willems.
Kinderen :
1. Geert Doedens, geb. Bunne, 26-01-1836                                      27
2. Marchien Doedens, geb. Bunne, 17-11-1837                                 28
3. Lambert Doedens, geb. Bunne, 13-12-1839                                  29
4. Lambert Doedens, geb. Bunne, 04-07-1842                                  30
5. Jan Doedens, geb. Bunne, 07-03-1845                                         31
6. Pieter Doedens, geb. Bunne, 27-04-1848                                     32

Tyme Doedens overl.Bunne, 12-11-1877.
Jantien Vedder overl. 27-12-1874.

III-8.
Geertien Geerts Doedens, geb. Bunne, ged.te Vries, 12-01-1793
d.v. Geert Doedens en Geesjen Ebels, zie onder 2.
Zij tr. Eelde, 17-05-1827 met b:
Jan Hartlief, geb. Eelde, 27-06-1802
z.v. Jan Willems Hartlief en Jantien Gerrits Vedder.

Jan Hartlief overl. Eelde, 11-0181859
Geertien Geerts overl. Eelde, 27-01-1881.

III-9.
Hillegien Geerts Doedens, geb. Bunne,ged.te Vries, 04-08-1795
d.v. Geert Doedens en Geesjen Ebels, zie onder 2.
Zij tr. Vries, 02-05-1830 met :
Roelof Harmens Abrahams, geb. Donderen, 07-03-1797
z.v. Harmen Roelofs Abrahams  en Annegien Hendriks Smeenge
            en een broer van :
            Jan Abrahams zie onder pt. 11.
    Hun zoon :
        Geert Abrahams, geb. Vries, 25-03-1833
        trouwde te Vries op 13-05-1859 met :
        Lammegien Arkies, geb. Bunne, 21-03-1833
        d.v. Willem Gerard Arkies en Freerkien Jakobs Boering,
        zie genealogie Arkies.

Roelof Abrahams overl. Bunne, 05-09-1880.
Hillegien Geerts overl. Bunne, 19-11-1869.

III-10.
Lukas Geerts Doedens, geb. Bunne, ged.te Vries, 17-04-1798
d.v. Geert Doedens en Geesjen Ebels, zie onder 2.
Hij tr. Vries, 03-05-1842 met :
Hinderkien Jans Ting, geb. Donderen, 18-08-1794
d.v. Jan Ting en Roelfien Jans
        en weduwe van Pieter Lamberts Vedder,
        zie onder IV-19.
            Pieter Lamberts Vedder was een zoon van :
            Lambert Vedder en Marchien Willems.
                Hinderkiens dochter (uit haar 1e huwelijk) :
                Jantien Vedder, geb. Donderen in 1835
                trouwde te Vries op 30-05-1856 met :
                Geert Doedens, geb. Taarlo, 08-03-1822
                z.v. Abel Doedens en Lammechien Smeenge,
                zie onder IV-19.
Lukas Doedens overl. Donderen, 29-05-1885.
Hinderkien Ting overl. Donderen, 25-01-1869.

III-11.
Grietien Geerts Doedens, geb. Bunne, ged.te Vries, 05-06-1803
d.v. Geert Doedens en Geesjen Ebels, zie onder 2.
Zij tr. Vries, 27-05-1835 met :
Jan Harms Abrahams, geb. Donderen, 04-11-1804,
z.v. Harmen Roelofs Abrahams en Annegien Hendriks Smeenge
        en een broer van :
        Roelof Abrahams, zie onder pt. 9.
Kinderen (ondermeer) :
1. Geessien Abrahams, geb. te Donderen, 16-09-1840
    Zij trouwde te Vries op 23-09-1865 met :
    Jan Smeenge, geb. te Loon (Assen), 28-02-1831
    z.v. Jan Smeenge en Grietje Remmelts Daling
    Kinderen (ondermeer) :
    1. Grietje Smeenge, geb. Loon, 03-03-1871
        Zij trouwde te Vries op 08-05-1897 met :
        Geert Doedens, geb. Foxwolde, 15-01-1869,
        zie onder nr. V-43.
    2. Jantje Smeenge, geb. te Loon (Assen), 03-05-1879
        Zij trouwde te Rolde op 07-05-1910 met :
        Willem Langejans Sijbring, geb. Grollo (Rolde), 09-02-1878
        z.v. Jan Sijbring en Willemtje Hagting.
        Kinderen :
        1. Geesje Langejans Sijbring
            Zij trouwde met :
            Geert Wigchering

Jan Harms Abrahams overl. Donderen, 10-09-1866.
Grietien Geerts overl. Vries, 26-02-1873.


                                         4e generatie

IV-12.
Geert Doedens, geb. Vries, 31-08-1821
z.v. Doe Geerts Doedens en Lammechien Santes, zie onder 3.
Hij tr. Vries, 10-05-1849 met :
Jantien Popken, geb. Yde, 20-06-1821
d.v. Klaas Popken en Grietien Kroeze
Kinderen :
1. Lammechien Doedens, geb. Winde, 20-03-1850                            33
2. Klaas Doedens, geb. Yde, 08-03-1854                                          34
3. Geert Doedens, geb. Yde, 29-01-1858                                          35
 
Geert Doedens overl. Yde, 30-09-1857.

Jantien Popken hertr. Vries, 13-08-1859 met :
Martinus Stroutinga, geb. Peize, 11-08-1815
z.v. Tjebbel Jans Stroutinga en Aaltien Martinus
en weduwnaar van Fenna Venema.

Martinus Stroutinga overl. Yde, 19-07-1881 als
Martinus Stroetinga.
Jantien Popken overl. Yde, 01-03-1894.

IV-13.
Lammechien Doedens, geb. Vries, 30-08-1821
z.v. Doe Geerts Doedens en Lammechien Santes, zie onder 3.
Ongehuwd overl. Winde, 24-06-1845.

IV-14.
Egbertien Doedens, geb. Taarlo, 27-03-1810
d.v. Abel Doedens en Lammechien Smeenge, zie onder 5.
Ongehuwd overl. Taarlo, 27-02-1850

IV-15.
Geert Doedens, geb. Taarlo, 04-04-1814
d.v. Abel Doedens en Lammechien Smeenge, zie onder 5.
Overl. te Taarlo op 09-04-1814.

IV-16.
Geert Doedens, geb. Taarlo, 13-07-1815
z.v. Abel Doedens en Lammechien Smeenge, zie onder 5.
Overl. te Taarlo op 07-01-1819.

IV-17.
Geessien Doedens, geb. Taarlo, 08-09-1817
d.v. Abel Doedens en Lammechien Smeenge, zie onder 5.
Zij tr. Vries, 07-05-1852 met :
Klaas Bergsma, geb. Zuidlaarderveen, 04-10-1824
z.v. Jan Klasens Bergsma en Trijntje Abels Venema.

Geessien Doedens overl. te Assen op 10-01-1891.
Klaas Bergsma overl. voordien.

IV-18.
Albert Smeenge Doedens, geb. Taarlo, 06-02-1820
z.v. Abel Doedens en Lammechien Smeenge, zie onder 5.
Hij tr. Vriesa, 22-06-1860 met :
Aaltien Meijering, geb. Emmen, 21-01-1835
d.v. Willem Meijering en Geesje Strating.
Kinderen :
1. Abel Doedens, geb. Taarlo, 30-03-1861                                          36
2. Willem Doedens, geb. Taarlo, 06-01-1863                                      37
3. Egbert Doedens, geb. Taarlo, 19-08-1865                                       38
4. Geesje Doedens, geb. Taarlo, 07-02-1870                                      39

Albert Smeenge Doedens overl. Taarlo, 02-02-1889.
Aaltien Meijering overl Taarlo, 25-06-1891.

IV-19.
Geert Doedens, geb. Taarlo, 08-03-1822
z.v. Abel Doedens en Lammechien Smeenge, zie onder 5.
Hij tr. Vries, 30-05-1856 met :
Jantien Vedder, geb. Donderen in 1835
d.v. Pieter Vedder en Hendrikien Tinge
        N.B.
        Na het overlijden van Pieter Vedder hertrouwde
        Hendrikien Tinge te Vries op 03-05-1842 met :
        Lukas Geerts Doedens, geb. 17-04-1798
        z.v. Geert Doedens en Geesjen Ebels,
        zie onder 10.
Kinderen :
1. Lucas Doedens, geb. Donderen, 09-05-1857                                   40
2. Abel Doedens, geb. Donderen, 25-06-1861                                     41
3. Pieter Doedens, geb. Donderen, 04-07-1865                                   42

Geert Doedens overl. Donderen, 24-09-1889.
Jantien Vedder overl. Donderen, 21-11-1913.

IV-20.
Jan Doedens, geb. Taarlo, 19-03-1825
z.v. Abel Doedens en Lammechien Smeenge, zie onder 5.
Hij tr. Uithuizermeeden, 20-04-1852 met :
Grietje Nieuwenhuis, geb. Uithuizermeeden in 1821
d.v. Jan Willems Nieuwenhuis en Oktje Willems Smit
        en weduwe van Jan Jacobs Timmer.

IV-21.
Geessien Doedens, geb. Vries, 07-09-1817
d.v. Jan Geerts Doedens en Jantien Geerts, zie onder 6.
Zij tr. Vries, 12-10-1815 met :
Harmen Gerrits Emmens, geb. Vries, 30-07-1811
z.v. Gerrit Willems Emmens en Marchien Harms

Harmen Emmens overl. Zeijen, 30-09-1890.
Geessien Doedens overl. Zeijen, 20-08-1848

IV-22.
Wemeltien Doedens, geb. Bunne, 16-05-1818
d.v. Jan Geerts Doedens en Jantien Geerts, zie onder 6.
Zij tr. Vries, 20-02-1845 met :
Anne Rosema, geb. Oldekerk, 07-01-1819
z.v. Antje Harms Rosema.
    Hun dochter:
    Annegien Rosema, geb. Bunne, 02-05-1845
    trouwde te Vries op 03-05-1873 met :
    Jan Arend Jans Talens, geb. Peize, 17-01-1848
    z.v. Jan Jans Talens en Annechien Koops Wever,
    zie genealogie Talens.

Anne Rosema overl. Winde, 13-10-1875.
Wemeltien Doedens overl. Winde, 29-09-1884.

IV-23.
Geertien Doedens, geb. Vries, 05-11-1820
d.v. Jan Geerts Doedens en Jantien Geerts, zie onder 6.
Zij tr. Peize, 04-05-1857 met :
Berend Gunster, geb. Peize, 08-10-1825
z.v. Jan Berends Gunster en Annegien Luinge
        en sedert 09-03-1854 weduwnaar van Ellegien Gelling.

Berend Gunster overl. Peize, 24-01-1900.
Geertien Doedens overl. Peize, 17-12-1906.

IV-24.
Willemtien Doedens, geb. Vries, 07-08-1822
d.v. Jan Geerts Doedens en Jantien Geerts, zie onder 6.
Zij tr. Vries, 21-12-1865 met :
Jakob Brouwer, geb. Vries, 13-08-1827
z.v. Jan Brouwer en Jantien Meijering

Jakob Brouwer overl. Tynaarlo, 22-03-1903.
Willemtien Doedens overl. Tynaarlo, 17-01-1914.

IV-25.
Geert Doedens, geb. Winde, 17-10-1827
d.v. Jan Geerts Doedens en Jantien Geerts, zie onder 6.
Hij tr. Vries, 05-04-1869 met :
Judegien Beereboom, geb. Zulte te Roden, 03-10-1845
d.v. Jan Beereboom en Berentien Stoffers Sietsema.
    N.B.
    Jan Beereboom is een broer van :
    Marten Beerboom getrouwd met Antje Geerts Berends,
        wiens dochter :
            Grietje Beerboom, geb. Foxwolde, 17-09-1861
            d.d. 18-05-1889 te Roden trouwde met :
            Hendrik Scheepstra, geb. Roden, 04-02-1867
            z.v. Dani
l Scheepstra en Jeichien Thie,
            zie genealogie Scheepstra
        en wiens zoon :
            Gerrit Beereboom trouwde met
Anniggien Hoenderken.
                Gerrit Beerebooms dochter :
                Antje Beereboom, geb. Fokswolde, 17-02-1886
                trouwde op 01-06-1911 te Roden met :
                Tjesse Balk, geb. te Oostwold, 24-02-1889
                z.v. Nieklaas Balk en Antje Poelstra,
                zie genealogie Rademaker
   
     en Berentien Stoffers Sietsema is een zuster van :
            Albertien Stoffers Sietsema, geb. Roden, 17-04-1826
            getrouwd met :
            Berend Jannes Smit, geb. Roden, 19-11-1828
            z.v. Jannes Jans Smit en Aaffien Berends Brink,
            zie genealogie Brink
     en van :
            Hindrik Stoffers, geb. Roden, 21-06-1823
             weduwnaar van Korneliske de Boer
            en op 09-07-1875 te Peize hertr. met :
             Roelefje Talens, geb. Peize, 22-04-1848
             d.v. Jan Talens en Margarita Kemkers,
             en weduwe van Teunis Homan,
             zie genealogie Talens
Kinderen :
1. Geert Doedens, geb. Foxwolde, 15-01-1869 (gewettigd)                  43
2. Jan Doedens, geb. Winde, 01-03-1871                                          44

Geert Doedens overl. Winde, 01-10-1872.
Judegien Beereboom overl. Winde, 03-08-1896.

IV-26.
Lammechien Doedens, geb. Vries, 22-04-1831
d.v. Jan Geerts Doedens en Jantien Geerts, zie onder 6.
Overleden te Winde op 17-11-1832.

IV-27.
Geert Doedens, geb. Bunne, 26-01-1836
z.v. Tyme Doedens en Jantien Vedder, zie onder 7.
Hij tr. Vries, 28-04-1869 met :
Hendrikien Aling, geb. Vries, 30-09-1836
d.v. Arend Aling en Aaltien Hardenberg
Kinderen :
1. Jantien Doedens, geb. Bunne, 17-08-1870                                      45
2. levenloos kind (m), geb. Bunne, 04-10-1871
3. levenloos kind (v), geb. Bunne, 29-11-1872

Geert Doedens overl. Bunne, 08-11-1918.
Hendrikien Aling overl. Bunne, 22-05-1905.

IV-28.
Marchien Doedens, geb. Bunne, 17-11-1837
z.v. Tyme Doedens en Jantien Vedder, zie onder 7.
Zij tr. Vries, 17-09-1866 met :
Hendrik Sikkens Santes, geb. Bunne, 22-03-1830
z.v. Jannes Wijbe Santes en Willemtien Swartwold

Hendrik Santes overl. Bunne, 17-07-1874.
Marchien Doedens overl. Bunne, 02-11-1887.

IV-29.
Lambert Doedens, geb. Bunne, 13-12-1839
z.v. Tyme Doedens en Jantien Vedder, zie onder 7.
Overl. Bunne, 15-09-1841.

IV-30.
Lambert Doedens, geb. Bunne, 04-07-1842
z.v. Tyme Doedens en Jantien Vedder, zie onder 7.
Hij tr. Vries, 25-01-1878 met :
Roelfien Kregel, geb. Vries, 17-06-1855
d.v. Steven Kregel en Annechien Holthuis
Kinderen :
1. Tijme Doedens, geb. Bunne, 15-04-1878                                        46
2. Annechien Doedens, geb. Bunne, 07-09-1879                                 47

Roelfien Kregel overl. Bunne, 26-01-1881.

Lambert Doedens hertr. Vries, 02-05-1889 met :
Harmtien Arends, geb. Eelde, 17-09-1852
d.v. Arend Arends en Aaltien Kiers
        en weduwe van Markus Kregel.

Lambert Doedens overl. Bunne, 20-02-1894.
Harmtien Arends overl. Bunne, 01-02-1918.

IV-31.
Jan Doedens, geb. Bunne, 07-03-1845
z.v. Tyme Doedens en Jantien Vedder, zie onder 7.
Hij tr. Vries, 14-05-1875 met :
Marchien Meijering, geb. Tynaarlo, 06-08-1850
d.v. Albert Meijering en Jantien Oosterveld
Kinderen :
1. Albert Doedens, geb. Gasselte, 30-04-1876                                     48

Marchien Meijering overleed te Gasselte op 29-11-1876.

Jan Doedens hertr. te Gasselte, 07-05-1878 met :
Johanna Alferink, geb. Bonnerveen, 05-08-1854
d.v. Berend Alferink en Jantje Lanting
Kinderen :
2. Tieme Doedens, geb. Gasselte, 24-01-1879                                    49
3. Jantje Doedens, geb. Gasselte, 26-07-1880                                    50
4. Berend Doedens, geb. Gasselte, 20-07-1881                                   51
5. Jantien Doedens, geb. Gasselte, 05-09-1883                                   52
6. Jantina Doedens, geb. Gasselte, 11-08-1885                                   53
7. Albert Doedens, geb. Gasselte, 13-09-1887                                     54
8. Reinder Doedens, geb. Gasselte, 22-01-1890                                  55
9. Marchien Doedens, geb. Gasselte, 14-06-1892                                56
10.Geert Doedens, geb. Gasselte, 29-04-1894                                    57
11.Lammechien Doedens, geb. Gasselte, 13-03-1898                          58

Jan Doedens overl. Gasselte, 27-02-1931.
Johanna Alferink overl. Gasselte, 06-01-1942.

IV-32.
Pieter Doedens, geb. Bunne, 27-04-1848
z.v. Tyme Doedens en Jantien Vedder, zie onder 7.
Ongehuwd overl. te Bunne op 06-05-1930.


                                        5e generatie

V-33.
Lammechien Doedens, geb. Winde, 20-03-1850
d.v. Geert Doedens en Jantien Popken, zie onder 12.
Zij tr. Vries, 14-09-1878 met :
Jacob Gerrits, geb. Yde, 20-12-1846
z.v. Jan Gerrits en Geessien Jakobs Smeenge

Jacob Gerrits overl. Yde, 14-01-1920.
Lammechien Doedens overl. Yde, 10-04-1923.

V-34.
Klaas Doedens, geb. Yde, 08-03-1854
d.v. Geert Doedens en Jantien Popken, zie onder 12.
Overleden te Yde op 06-12-1854.

V-35.
Geert Doedens, geb. Yde, 29-01-1858
d.v. Geert Doedens en Jantien Popken, zie onder 12.
Overleden te Yde op 07-04-1858.

V-36.
Abel Doedens, geb. Taarlo, 30-03-1861
z.v. Albert Smeenge Doedens en Aaltien Meijering, zie onder 18.
Overleden te Taarlo op 05-08-1893.

V-37.
Willem Doedens, geb. Taarlo, 06-01-1863
z.v. Albert Smeenge Doedens en Aaltien Meijering, zie onder 18.
Hij tr. Hengelo, 18-05-1893 met :
Johanna Smit, geb. Hengelo in 1875
d.v. Gerrit Smit en Maria Peize.

Na het overlijden van Johanna Smit hertrouwde
Willem Doedens op 02-03-1895 te Hellendoorn met :
Johanna Frederika Christina Hissink, geb. Holten in 1862
d.v. Pieter Gerhardus Hissink en Maria Jansen Klomp.

V-38.
Egbert Doedens
, geb. Taarlo, 19-08-1865
z.v. Albert Smeenge Doedens en Aaltien Meijering, zie onder 18.
Overleden te Assen op 26-08-1936.

V-39.
Geesje Doedens, geb. Taarlo, 07-02-1870
d.v. Albert Smeenge Doedens en Aaltien Meijering, zie onder 18.
Overleden te Wagenborgen op 09-02-1919.

V-40.
Lucas Doedens, geb. Donderen, 09-05-1857
z.v. Geert Doedens en Jantien Vedder, zie onder 19
Hij tr. Vries, 25-09-1880 met :
Hinderkien Biemold, geb. Donderen, 10-08-1858
d.v. Hendrik Biemold en Roelfien Baving
Kinderen :
1. Jantje Doedens, geb. Donderen, 25-12-1880                                  59
2. Roelfien Doedens, geb. Donderen, 03-03-1883                               60
3. Levenloos kind (v), geb. Donderen, 19-04-1886
4. Geertje Doedens, geb. Donderen, 16-08-1887                                61
5. Hendrik Doedens, geb. Donderen, 27-10-1889                                62
6. Hendrikje Doedens, geb. Donderen, 22-04-1894                             63
7. Annegien Doedens, geb. Donderen, 16-02-1897                             64

Lucas Doedens overl. Donderen, 10-11-1938.
Hinderkien Biemold overl. Donderen, 23-02-1897.

V-41.
Abel Doedens, geb. Donderen, 25-06-1861
z.v. Geert Doedens en Jantien Vedder, zie onder 19
Hij tr. Vries, 11-07-1891 met :
Jantien Hartlief, geb. Tynaarlo, 10-10-1868
d.v. Jan Hartlief en Grietien Brouwer
Kinderen:
1. Grietje Doedens, geb. Tynaarlo, 29-07-1892                                     65
2. Levenloos kind (m), geb. Tynaarlo, 26-07-1895
3. Geert Doedens, geb. Tynaarlo, 26-07-1895                                      66

Abel Doedens overl. Tynaarlo, 27-09-1934.
Jantien Hartlief overl. Tynaarlo, 25-05-1902.

V-42.
Pieter Doedens, geb. Donderen, 04-07-1865
z.v. Geert Doedens en Jantien Vedder, zie onder 19
Overleden te Donderen op 01-01-1939.


V-43.
Geert Doedens, geb. Foxwolde, 15-01-1869
z.v. Geert Doedens en Judegien Beereboom, zie onder 25.
Hij tr. Vries, 08-05-1897 met :
Grietje Smeenge, geb. Loon, 03-03-1871
d.v. Jan Smeenge en Geessien Abrahams
en een zuster van :
        Jantje Smeenge, geb.te Loon, 03-05-1879
        getrouwd met :
        Willem Langejans Sijbring, zie onder nr. III-11.
Kinderen :
1. Jacob Doedens, geb. Tynaarlo, 30-10-1898                                        67
2. Willemtje Doedens, geb. Tynaarlo, 18-09-1900                                   68
3. Geessien Doedens, geb. Tynaarlo in 1904                                         69

Geert Doedens overl. Tynaarlo, 07-10-1932.

V-44.
Jan Doedens, gerb. Winde, 01-03-1871
zv.. Geert Doedens en Judegien Beereboom, zie onder 25.
Overleden te Winde op 10-10-1871.

V-45.
Jantien Doedens, geb. Bunne, 17-08-1870
d.v. Geert Doedens en Hendrikien Aling, zie onder 27.
Zij tr. Peize, 06-05-1893 met :
Geert Ensing, geb. Peize, 03-02-1867
z.v. Luinge Ensing en Aaltje Ebbing.

V-46
Tijme Doedens, geb. Bunne, 15-04-1878
z.v. Lambert Doedens en Roelfien Kregel, zie onder 30.
Hij tr. Vries, 16-05-1903 met :
Jantje Doedens, geb. Donderen, 25-12-1880
d.v. Lucas Doedens en Hinderkien Biemold,
zie onder 59.

V-47.
Annechien Doedens, geb. Bunne, 07-09-1879
d.v. Lambert Doedens en Roelfien Kregel, zie onder 30.
Zij tr. Vries, 21-09-1901 met :
Jan Boelens, geb, Vries, 10-11-1877
z.v. Markus Boelens en Berendina Boelens

V-48.
Albert Doedens, geb. Gasselte, 30-04-1876
z.v. Jan Doedens en Marchien Meijering, zie onder 31.
Overleden Gasselte, 13-06-1884.

V-49.
Tieme Doedens, geb. Gasselte, 24-01-1879
z.v. Jan Doedens en Johanna Alferink, zie onder 31.
Hij trouwde te Gasselte op 04-05-1907 met :
Niesien Bartels, geb. Gasselte, 16-11-1873
d.v. Luchien Bartels en Lammechien Kamping
Hun dochter :
    Lammechien Doedens, geb. Gasselte, 23-04-1908
    trouwde op 25-10-1929 met :
    Bareld Doedens, geb. Peize, 15-05-1904
    z.v. Pieter Doedens en Antje Visser,
    zie genealogie Doedens.
   
V-50.
Jantje Doedens, geb. Gasselte, 26-07-1880
d.v. Jan Doedens en Johanna Alferink, zie onder 31.
Overl. Gasselte op 24-08-1880

V-51.
Berend Doedens, geb. Gasselte, 20-07-1881
z.v. Jan Doedens en Johanna Alferink, zie onder 31.
Hij tr. Rolde, 06-04-1907 met :
Janstiena Ottens, geb. Rolde, 29-04-1879
d.v. Roelof Ottens en Aaltje Meertens

Na het overlijden van Janstiena Ottens
hertr. Berend Doedens te Rolde op 25-09-1915 met :
Alida Geertruida Kroeze, geb. Gieten, 26-03-1894
d.v. Berend Kroeze en Willemtje Ottens.

V-52.
Jantien Doedens, geb. Gasselte, 05-09-1883
d.v. Jan Doedens en Johanna Alferink, zie onder 31.
Zij tr. Gasselte, 21-01-1905 met :
Harm Speelman, geb. Gieten, 11-02-1881
z.v. Jannes Speelman en Marchien Moek

V-53.
Jantina Doedens, geb. Gasselte, 11-08-1885
d.v. Jan Doedens en Johanna Alferink, zie onder 31.
Zij tr. Gasselte op 07-05-1910 met :
Berend Julius, geb, Beerta in 1881
z.v. Siefke Julius en Trientje Luppe Theils

V-54.
Albert Doedens, geb. Gasselte, 13-09-1887
z.v. Jan Doedens en Johanna Alferink, zie onder 31.
Hij tr. Gasselte, 19-06-1909 met :
Jantje Korf, geb. Gieten in 1887
d.v. Geert Korf en Hendrikje Oosting

V-55.
Reinder Doedens, geb. Gasselte, 22-01-1890
z.v. Jan Doedens en Johanna Alferink, zie onder 31.

V-56.
Marchien Doedens, geb. Gasselte, 14-06-1892
d.v. Jan Doedens en Johanna Alferink, zie onder 31.
Overl. Gasselte, 06-04-1893.

V-57.
Geert Doedens, geb. Gasselte, 29-04-1894
z.v. Jan Doedens en Johanna Alferink, zie onder 31.

V-58.
Lammechien Doedens, geb. Gasselte, 13-03-1898
d.v. Jan Doedens en Johanna Alferink, zie onder 31.
Zij tr. Gasselte, 10-11-1921 met :
Egbert Meijer, geb. Haren in 1901
z.v. Roelof Meijer en Stientje Kapma.


                                         6e generatie

VI-59.
Jantje Doedens
, geb. Donderen, 25-12-1880
d.v. Lucas Doedens en Hinderkien Biemold, zie onder 40
Zij tr. Vries, 16-05-1903 met :
Tijme Doedens, geb. Bunne, 15-04-1878
z.v. Lambert Doedens en Roelfien Kregel,
zie onder nr. 46.

VI-60.
Roelfien Doedens, geb. Donderen, 03-03-1883
d.v. Lucas Doedens en Hinderkien Biemold, zie onder 40
Zij tr. Norg, 02-06-1906 met :
Hendrik Warmelts, geb, Norg, 08-10-1880
z.v. Luderus Hogting Warmelts en Aaltje
Klazina Hendriks Venekamp.

VI-61.
Geertje Doedens, geb. Donderen, 16-08-1887
d.v. Lucas Doedens en Hinderkien Biemold, zie onder 40
Zij tr. Vries, 31-05-1913 met :
Jan Ebels, geb. Eelde, 09-11-1883
z.v. Geert Ebels en Trientje Kielstra.

VI-62.
Hendrik Doedens, geb. Donderen, 27-10-1889
z.v. Lucas Doedens en Hinderkien Biemold, zie onder 40
Hij tr. Vries, 22-04-1916 met :
Hendrikje Popken, geb. Deurze, 08-05-1892
d.v. Jan Popken en Jantje Venekamp.

VI-63.
Hendrikje Doedens, geb. Donderen, 22-04-1894
d.v. Lucas Doedens en Hinderkien Biemold, zie onder 40
Zij tr. Vries, 22-04-1916 met :
Albertus Geerts, geb. Peelo, 27-12-1889
z.v. Harm Geerts en Harmanna Odding

VI-64.
Annegien Doedens, geb. Donderen, 16-02-1897
d.v. Lucas Doedens en Hinderkien Biemold, zie onder 40
Zij tr. Vries, 04-08-1917 met :
Willem Enting, geb. Donderen, 24-02-1895
z.v. Albert Enting en Egbertien Kuipers

VI-65.
Grietje Doedens, geb. Tynaarlo, 29-07-1892
d.v. Abel Doedens en Jantien Hartlief, zie onder 41
Zij tr. Vries, 28-04-1917 met :
Steverijn Albert Rademaker, geb. Vries, 23-09-1888
z.v. Klaas Steverijns Rademaker en Jantien Davids,
zie genealogie Rademaker.

Steverijn Radenaker overl. Tynaarlo, 15-10-1951.
Grietje Doedens overl. Groningen, 29-03-1964.

VI-66.
Geert Doedens, geb. Tynaarlo, 26-07-1895
z.v. Abel Doedens en Jantien Hartlief, zie onder 41
Overleden Tynaarlo, 28-07-1895.

VI-67.
Jacob Doedens, geb. Tynaarlo, 30-10-1898
z.v. Geert Doedens en Grietje Smeenge, zie onder 43.
Hij tr. Vries, 06-09-1919 met :
Elizabeth Dijkstra, geb. Tynaarlo, 11-10-1898
d.v. Enne Dijkstra en Albertje Karsten

VI-68.
Willemtje Doedens, geb. Tynaarlo, 18-09-1900
z.v. Geert Doedens en Grietje Smeenge, zie onder 43.

VI-69.
Geessien Doedens, geb. Tynaarlo in 1904
d.v. Geert Doedens en Grietje Smeenge, zie onder 43.
Overleden Tynaarlo, 07-01-1910.                                                       - - - - - - - - -

Email :

    Wordt u en uw eventuele partner al in de website genoemd.
    Zijn uw broers, zusters en uw evt. kinderen al genoemd en zijn die
    ook al weer gehuwd.
    Zijn familieleden van u overleden en is hun overl.datum nog niet vermeld.

    Graag bericht aan :
   

   
HDoedens03@hetnet.nl

 
 


                     De familie Geerts
 


 


Omstreeks de eeuwwisseling 1600-1700 werd in de gemeente Vries geboren :

    
                                              Geert Does                                        1

                                            Hij trouwde met :

                                            Willemtje Karst
 

Zij woonden te Winde en kregen daar acht kinderen :

1. Douwe Geerts, geb. te Winde, gedoopt te Vries, 24-03-1726            
2. Kars Geerts, geb. te Winde, gedoopt te Vries, 15-02-1728
3. Kars Geerts, geb. te Winde, gedoopt te Vries, 23-03-1729
4. Karst Geerts, geb. te Winde, gedoopt te Vries, 28-10-1731
5. Lambert Geerts, geb. te Winde, gedoopt te Vries, 04-04-1734
6. Jantje Geerts, geb. te Winde, gedoopt te Vries, 29-12-1739
7. Lambert Geerts, geb. te Winde, gedoopt te Vries, 26-06-1740           2
8. Willem Geerts, geb. te Winde, gedoopt te Vries, 25-08-1743


Voor zover bekend kregen alleen Douwe, ook voorkomende als Doede, en Lambert nakomelingen.
De nakomelingen van Douwe kregen de naam Doedens en de nakomelingen van Lambert
de naam Geerts.

Het nageslacht van Douwe is hierboven reeds omschreven.
Hieronder volgt het nageslacht van Lambert Geerts.


2
Lambert Geerts, geb te Winde, gedoopt te Vries, 26-06-1740
z.v. Geert Does en Willemtje Karst
Hij trouwde op 19-05-1776 te Vries met :
Wemeltien Hendriks, geb. Witten en ged. Rolde op 04-01-1755
d.v. Hindrick Alberts en Aeltje Roelofs
Kinderen :
1. Willemtien Geerts, geb. te Winde op 17-03-1777                              3
2. Hendrik Geerts, geb. te Winde op 24-04-1780                                  4
3. Aaltje Geerts, geb. te Winde in 26-05-1783                                      5
4. Jantien Geerts, geb. te Winde, 01-04-1790                                       6
5. Geert Geerts, geb. Winde, 16-09-1792                                             7

Lambert Geerts overleed te Winde op 04-10-1812 als zoon van
Geert Doedens en Willemtje Karst.
Wemeltien Hendriks overleed vr 1812.


3
Willemtien Geerts, geb. te Winde op 17-03-1777
d.v. Lambert Geerts en Wemeltien Hendriks  (2)
Verdere gegevens ontbreken.


4
Hendrik Geerts, geb. te Winde op 24-04-1780
z.v. Lambert Geerts en Wemeltien Hendriks  (2)
Hij trouwde te Vries op 19-05-1811 met :
Anna van der Molen, geb. te Vries op 04-05-1787
d.v. Hendrik Fake Booys van der Molen en Jantien Jannes
Kinderen :
1.Hendrik Fake Boois Geerts, geb. Winde op 22-04-1812                      8

Hendrik Geerts overleed te Winde op 15-03-1825.
Anna van der Molen hertrouwde te Eelde op 14-08-1826 met :
Gerrit Lamberts Dussel, geb. te Eelde, 26-02-1792
z.v. Lammert Gerrits en Annegien Cornelis Rutgers
weduwnaar van Frederica Ernestina Knoust
Kinderen :
1. Fokke Dussel, geb. Eelde op 22-11-1827
    Overleden te Eelde op 22-11-1827.
2. Annechien Dussel, geb. te Eelde op 25-08-1829
    Zij trouwde te Vries op 03-05-1856 met :
    Berend Bruins, geboren te Zuidlaren, 31-10-1828
    z.v. Jan Bruins en Teuntien Greving.
    Annechien Dussel overleed te Vries op 23-07-1895.
    Berend Bruins overleed te Vries op 10-11-1910.

Anna van der Molen overleed te Winde op 20-03-1848.
Gerrit Lamberts Dussel overleed te Eelde op 19-01-1848.


5
Aaltje Geerts, geb. te Winde, 26-05-1783
d.v. Lambert Geerts en Wemeltien Hendriks  (2)
Zij trouwde te Vries op 13-05-1815 met :
Willem Struik, geb. te Winde op 21-02-1788
z.v. Jan Struik en Jantje Willems

Willem Struik overleed te Winde op 05-04-1860.
Aaltje Geerts overleed te Winde op 26-05-1849.


6
Jantien Geerts, geb. te Winde, 01-04-1790
d.v. Lambert Geerts en Wemeltien Hendriks  (2)
Zij trouwde te Vries op 12-10-1815 met :
Jan Doedens, geb. Bunne, gedoopt te Vries, 03-08-1788
z.v. Geert Doedens en Geesje Ebels,
zie onder familie Doedens-II, III-6.
Kinderen :
1. Geessien Doedens, geb. Vries, 07-09-1817
2. Wemeltien Doedens, geb. Bunne, 16-05-1818
3. Geertien Doedens, geb. Vries, 05-11-1820
4. Willemtien Doedens, geb. Vries, 07-08-1822
5. Geert Doedens, geb. Winde, 17-10-1827
6. Lammechien Doedens, geb. Vries, 22-04-1831

Jan Doedens overleed te Winde op 13-01-1862.
Jantien Geerts overleed te Winde op 14-05-1870.


7
Geert Geerts, geb. Winde, 16-09-1792
z.v. Lambert Geerts en Wemeltien Hendriks  (2)
Hij trouwde te Assen op 04-05-1826 met :
Jantien Balte Balten, geb. te Rolde, 10-03-1799 en
gedoopt te Rolde op 17-03-1799
d.v. Balte Hendriks en Annegien Jans Mensing
Kinderen :
1. Wemeldina Geerts, geb. Assen op 09-05-1833                            9

Geert Geerts overleed te Assen op 08-05-1862.
Jantien Balte Balten overleed te Assen op 25-08-1882.


8
Hendrik Fake Boois Geerts, geb. Winde op 22-04-1812
z.v. Hendrik Geerts en Anna van der Molen  (4)
Hij trouwde te Eelde op 09-10-1835 met :
Jacoba Uges, geb. te Eelde in 1812.
d.v. Uge Hendriks Uges en Aaltien Jacobs Hartlief
Kinderen :
1. Hendrik Geerts, geb. te Eelde op 18-03-1836                               10
2. Hendrik Geerts, geb. te Vries, 20-03-1838                                   11
3. Levenloos kind (m), geb. te Winde op 26-04-1845
4. Uge Geerts, geb. te Winde op 01-08-1846                                   12

Jacoba Uges overleed te Winde op 13-03-1849.
Hendrik Fake Boois hertrouwde te Vries op 19-06-1850 met :
Ida Meulman, geb. Eelde op 21-08-1821
d.v. Remmelt Jans Meulman en Geessien Hulzebos
Kinderen :
5. Remmelt Geerts, geb. te Vries op 09-12-1850                              13
6. Remmelt Geerts, geb. te Vries op 18-02-1852                              14
7. Anna Geerts, geb. te Vries op 07-03-1854                                   15
8. Markus Geerts, geb. Vries op 10-06-1858                                    16

Na het overlijden van Hendrik Fake Boois Geerts
hertrouwde Ida Meulman op 15-11-1862 te Eelde met :
Allabartus Wesselius Kamphuis, geb. te Groningen, 14-03-1832
z.v. Derk Kamphuis en Trijntje Wesselia Nicolai
Kinderen :
1. Derk Jacobus Kamphuis, geb. Eelde op 17-12-1864
    Overleden te Eelde op 25-07-1865.

Ida Meulman overleed te Eelde op 03-10-1881.
Allabartus Wesselius Kamphuis overleed te Eelde op 06-02-1890.


9
Wemeldina Geerts, geb. Assen op 09-05-1833
d.v. Geert Geerts en Jantien Balte Balten  (7)
Zij trouwde te Assen op 30-06-1858 met :
Johannes Jacobus Somer, geb. Meppel op 20-01-1833
z.v. Gerkes Somer en Hendrika Margaretha Kiers

Wemeldina Geerts overleed te Assen op 02-10-1909.
Johannes Jacobus Somer overleed te Assen op 07-02-1906.10
Hendrik Geerts, geb. te Eelde op 18-03-1836
z.v. Hendrik Fake Boois Geerts en Jacoba Uges  (8)    
Overleden te Winde op 27-03-1836.


11
Hendrik Geerts, geb. te Vries, 20-03-1838
z.v. Hendrik Fake Boois Geerts en Jacoba Uges  (8)    
Hij trouwde te Vries op 05-05-1866 met :
Anje Bronkema, geb. te Eenrum in 1835
d.v. Louwe Pieters Bronkema en Grietje Jans Bouwman
Geen kinderen bekend.

Hendrik Geerts overleed te Vries op 25-09-1898.
Anje Bronkema overleed te Vries op 02-03-1911.


12
Uge Geerts, geb. te Winde op 01-08-1846
z.v. Hendrik Fake Boois Geerts en Jacoba Uges  (8)    
Uge Geerts, geb. te Winde, 01-08-1846
z.v. Hendrik Fake Boois Geerts en Jacoba Uges
Hij trouwde te Vries op 04-05-1872 met :
Jantien Meijering, geb. te Vries op 27-02-1849
d.v. Harm Meijering en Annechien Berends
Kinderen :
1. Hendrik Fake Boois Geerts, geb. te Vries op 23-02-1873               17
2. Annechien Geerts, geb. te Vries, 08-03-1874                                18
3. Jakoba Geerts, geb. te Vries op 16-12-1875                                 19
4. Jakob Geerts, geb. te Vries op 30-12-1877                                   20
5. Harm Geerts, geb. te Vries, 29-06-1881                                       21
6. Hendrikje Geerts, geb. te Vries op 19-07-1884                              22
7. Hendrikje Geerts, geb. te Vries,27-11-1886                                   23
8. Jakob Geerts, geb. te Vries, 29-10-1888                                       24
9. Harm Geerts, geb. te Vries, 29-09-1891                                       25
10.Hendrik Fake Boois Geerts, geb. te Vries, 13-05-1894                  26

Uge Geerts overleed te Groningen op 21-12-1915.
Jantien Meijering overleed te Vries op 14-09-1929.
 

13
Remmelt Geerts, geb. te Vries op 09-12-1850
z.v. Hendrik Fake Boois Geerts en Ida Meulman  (8)
Overleden te Vries op 21-12-1850.

 
14
Remmelt Geerts, geb. te Vries op 18-02-1852
z.v. Hendrik Fake Boois Geerts en Ida Meulman  (8)
Hij trouwde te Eelde op 06-12-1879 met :
Jantien  Niemeijer, geb. te Yde op 13-03-1857
d.v. Geert Niemeijer en Aaltien Hoving
Kinderen :
1. Geert Geerts, geb. te Yde op 17-08-1880                                     27
2. Hendrik Fake Boois Geerts, geb. te Vries op 05-05-1882               28

Jantien Niemeijer overleed te Yde op 22-02-1886.
Remmelt Geerts hertrouwde te Vries op 12-12-1891 met :
Marchien Scholtens, geb te Glimmen op 24-11-1856
d.v. Albert Scholtens en Trientje van Ree
Sedert 19-06-1889 weduwe van Harm Darwinkel,
geb. te Anloo, 13-06-1826 en zoon van
Jannes Darwinkel en Egbertje Komdeur.
Harm Darwinkel was eerder weduwnaar
van Jantien Boerma.
Kinderen van Harm en Marchien Scholtens :
1. Jannes Darwinkel, geb. te Tynaarlo, 23-04-1880
    Hij trouwde te Vries op 01-11-1902 met :
    Jantien Struik, geb. te Tynaarlo, 13-09-1884
    d.v. Geert Struik en Annechien Arends
2. Trientje Darwinkel, geb. te Tynaarlo, 27-06-1881
    Zij trouwde te Vries op 31-05-1902 met :
    Jan Boer, geb. te Tynaarlo, 13-10-1873
    z.v. Harm Boer en Jantien Albers.
3. Albert Darwinkel, geb. te Tynaaralo, 02-08-1883
    Hij trouwde te Vries op 03-05-1913 met :
    Geesje Brouwer, geb. te Yde, 13-08-1886
    d.v. Jan Brouwer en Lammechien Emmens.
4. Egbertien Darwinkel, geb. te Tynaarlo, 18-09-1885
    Overleden te Tynaarlo op 03-12-1885.
5. Egbert Darwinkel, geb. te Tynaarlo, 20-10-1887
    Hij trouwde te Vries op 10-05-1919 met :
    Roelofje van Wijk, geb. te Tynaarlo, 13-12-1890
    d.v. Hendrik van Wijk en Marchien Struik
    Egbert Darwinkel overleed te Tynaarlo op 08-10-1944.

Kinderen van Remmelt Geerts en Marchien Scholtens :
3. Ida Geerts, geb. te Tynaarlo, 26-03-1892                                      29
4. Harmtien Geerts, geb. te Tynaarlo, 15-11-1897                             30
5. Andries Fake Boois Geerts, geb. Tynaarlo, 04-06-1901                 31


15
Anna Geerts, geb. te Vries op 07-03-1854
z.v. Hendrik Fake Boois Geerts en Ida Meulman  (8)
Zij trouwde te Eelde op 12-05-1881 met :
Jans Vrieling, geb. te Haren in 1853.
z.v. Lentze Vrieling en Aaltje Vedder
weduwnaar van Margje Zondag.

Anna Geerts overleed te Vries op 19-02-1910.
Jans Vrieling overleed te Smilde op 09-11-1925.


16
Markus Geerts, geb. Vries op 10-06-1858
z.v. Hendrik Fake Boois Geerts en Ida Meulman  (8)
Overleden te Vries op 28-07-1859.


17
Hendrik Fake Boois Geerts, geb. te Vries op 23-02-1873
z.v. Uge Geerts en Jantien Meijering  (12)
Overleden te Vries op 01-01-1882.


18
Annechien Geerts, geb. te Vries, 08-03-1874
d.v. Uge Geerts en Jantien Meijering  (12)
Zij trouwde te Vries op 31-10-1903 met :
Klaas Wekema, geb. te Peize, 16-01-1878
z.v. Hindrik Wekema en Niessien Kregel,
zie genealogie Wekema.
Kinderen :
1. Hendrik Wekema, geb. te Peize op 18-08-1904
2. Jantje Wekema, geb. te Peize op 24-01-1906
3. Uge Wekema, geb. te Peize op 09-08-1911

Annechien Geerts overleed te Peize op 11-02-1942.
Klaas Wekema overleed te Groningen op 20-06-1945.


19
Jakoba Geerts, geb. te Vries op 16-12-1875
d.v. Uge Geerts en Jantien Meijering  (12)
Zij trouwde te Veendam op 19-05-1900 met :
Hendrik Koops, geb. te Veendam in 1878
z.v. Jacobus Koops en Marchien Mulder.


20
Jakob Geerts, geb. te Vries op 30-12-1877
z.v. Uge Geerts en Jantien Meijering  (12)
Overleden te Vries op 17-11-1886.


21
Harm Geerts, geb. te Vries, 29-06-1881
z.v. Uge Geerts en Jantien Meijering  (12)
Overleden te Vries op 06-11-1886.


22.
Hendrikje Geerts, geb. te Vries op 19-07-1884
d.v. Uge Geerts en Jantien Meijering  (12)
Overleden te Vries op 11-11-1886.


23
Hendrikje Geerts, geb. te Vries, 27-11-1886
z.v. Uge Geerts en Jantien Meijering  (12)
Zij trouwde te Vries op 30-09-1911 met :
Jan Lubbers, geb. te Vries op 31-12-1884
z.v. Jan Harm Lubbers en Grietien Ubels,
zie genealogie Lubbers.
Kinderen :
1. Jantje Lubbers, geb. Vries, 25-01-1912
2. Jan Harm Lubbers, geb. Vries, 28-09-1913
3. Grietje Lubbers, geb. Vries, 28-09-1915
4. Uge Lubbers, geb. Norg, 21-12-1917
5. Hendrik Jan Lubbers, geb. Norg, 13-09-1919
6. Hendrikje Lubbers, geb. Norg, 01-05-1922
7. Jakob Lubbers, geb. Zuidvelde, 10-05-1924

Jan Lubbers overleed te Groningen, 28-09-1953.
Hendrikje Geerts overleed te Zuidvelde, 07-05-1978.


24
Jakob Geerts, geb. te Vries, 29-10-1888
z.v. Uge Geerts en Jantien Meijering  (12)
Hij trouwde met :
Egberdina Brink
Verdere gegevens ontbreken.

Jakob Geerts overleed te Vries op 07-01-1948.


25
Harm Geerts, geb. te Vries, 29-09-1891
z.v. Uge Geerts en Jantien Meijering  (12)
Hij trouwde te Westerbork op 29-05-1920 met :
Geesje Helling, geb. te Westerbork, 21-07-1893
d.v. Willem Helling en Hendrikje Timmermans
Kinderen :
1. Jantien Geerts, geb. te Vries, 23-02-1922                                     32
2. Hendrikje Geerts, geb. te Vries, 26-12-1923                                  33
3. Ugiena Willemina Geerts, geb. te Roden, 16-12-1927                     34

Het gezin kwam op 06-09-1924 vanuit Vries naar Roden.

Geesje Helling overleed te Roden op 19-10-1938.


26
Hendrik Fake Boois Geerts, geb. te Vries, 13-05-1894
z.v. Uge Geerts en Jantien Meijering  (12)
Hij trouwde te Vries op 11-05-1918 met :
Trientje Ratering, geb. te Vries op 15-10-1894
d.v. Thie Ratering en Jantien Stoel
Verdere gegevens ontbreken.


27
Geert Geerts, geb. te Yde op 17-08-1880
z.v. Remmelt Geerts en Jantien Niemeijer  (14)
Hij trouwde te Vries op 12-05-1906 met :
Lucretia Spekman, geb. te Donderen, 18-02-1886
d.v. Tunnis Spekman en Willemtien Harms
Kinderen :
1. Willemtien Geerts                                                                      34 A
2. Jantien Geerts, geb. te Donderen op 01-07-1909                           34 B
3. Remmelt Geerts, geb. te Donderen op 28-11-1910                        35
4. Teunisje Geerts, geb. te Donderen in 1915                                   36
5. Tunnis Geerts, geb. Donderen op 31-12-1918                               36 A
6. Levenloos kind, geb. te Donderen op 05-08-1927

Geert Geerts overleed te Donderen op 18-11-1935.
Lucretia Spekman overleed te Donderen op 16-02-1936.


28
Hendrik Fake Boois Geerts, geb. te Vries op 05-05-1882
z.v. Remmelt Geerts en Jantien Niemeijer  (14)
Hij trouwde te Vries op 09-09-1905 met :
Grietien Boelens, geb. te Donderen op 25-01-1885
d.v. Markus Boelens en Berendina Boelens
Wettiging n kind.
Kinderen :
1. Berendina Geerts, geb. te Vries in 1907.                                       37

Grietien Boelens overleed te Vries op 20-07-1907.
Hendrik Fake Boois hertrouwde te Vries op 16-05-1908 met :
Willemtje Nieman, geb. te Peize op 05-03-1887
d.v. Frederik Nieman en Knellisje Eitens
Kinderen :
2. Remmelt Geerts, geb. te Groningen in 1909                                  38
3. Knelsien Geerts, geb. te Vries in 1910                                          39
4. Frederik Geerts, geb. te Vries in 1914                                           40
5. Geert Geerts, geb. te Vries in 1916                                               41

Willemtje Nieman overleed te Vries op 31-12-1924.
Hendrik Fake Boois hertrouwde met :
Janna Guichelaar.
Verdere gegevens ontbreken.

Hendrik Fake Boois Geerts overleed te Donderen op 13-10-1951.


29
Ida Geerts, geb. te Tynaarlo, 26-03-1892
d.v. Remmelt Geerts en Marchien Scholtens (14)
Zij trouwde te Vries op 05-05-1917 met :
Jan Pieters, geb. te Yde, 18-01-1887
z.v. Egbert Pieters en Berentien Brink
Kinderen :
1. Egbert Pieters
    Hij trouwde met Geertje Schoonveld.
2. Remmelt Pieters
    Hij trouwde met Henny Schuiling.
3. Marchien Pieters
    Zij trouwde met Albertus Oostra.

Ida Geerts overleed te Tynaarlo.
Jan Pieters overleed te Groningen op 29-09-1945
met Tynaarlo als woonplaats.


30
Harmtien Geerts, geb. te Tynaarlo, 15-11-1897 (14)
d.v. Remmelt Geerts en Marchien Scholtens 
Zij trouwde te Vries op 02-10-1920 met :
Pieter van Wijk, geb. te Tynaarlo, 18-04-1898
z.v. Hendrik van Wijk en Teunsien Struik
Kinderen :
1. Teunsien van Wijk, geboren op 08-02-1921
    Zij trouwde te Vries op 20-05-1943 met :
    Lammert Jan Vorenkamp, geb. Laaghalen, 30-04-1913
    z.v. Geert Vorenkamp en Janna Aling
    Lammert Jan Vorenkamp overleed te Haren op 31-10-1997.
2. Marchien van Wijk, geboren op 20-02-1923
    Zij trouwde te Vries op 06-09-1945 met :
    Jan Aling, geb. Bunne, 10-06-1918
    z.v. Berend Aling en Janna Ensing.
    Jan Aling overleed te Vries in 1996 ?
3. Hendrik van Wijk, geboren op 17-10-1926
    Hij trouwde te Peize op 16-04-1953 met :
    Jantje Bathoorn, geb. Lieveren, 19-12-1927
    d.v. Berend Bathoorn en Herderkien Luinge.
4. Riemke van Wijk, geboren op 31-08-1929
    Zij trouwde te Vries op 30-05-1951 met :
    Jan Hingstman, geb. te Deurze, 09-08-1923
    z.v. Lammert Hingstman en Catharina Geerts.
    Jan Hingstman overleed te Lelystad op 14-06-1976.
5. Harmina Pieterdina van Wijk, geboren op 20-04-1943
    Zij trouwde te Vries op 22-12-1967 met :
    Willem Wigchering, geb. te Gieterveen, 05-10-1941
    z.v. Geert Wigchering en Geesje Langejans Sijbring.
   
Harmtien Geerts overleed te Tynaarlo op 08-09-1985.
Pieter van Wijk overleed te Tynaarlo op 27-08-1978.


31
Andries Fake Boois Geerts, geb. Tynaarlo, 04-06-1901
z.v. Remmelt Geerts en Marchien Scholtens (14)
Overleden te Tynaarlo op 27-03-1902.


32
Jantien Geerts, geb. te Vries, 23-02-1922
d.v. Harm Geerts en Geesje Helling  (25)


33
Hendrikje Geerts, geb. te Vries, 26-12-1923
d.v. Harm Geerts en Geesje Helling  (25)


34
Ugiena Willemina Geerts, geb. te Roden, 16-12-1927
d.v. Harm Geerts en Geesje Helling  (25)
Zij trouwde te Roden op 03-07-1958 met :
Hendrik Brink, geb. te Leek op 01-08-1928
z.v. Hindrik Brink en Grietje de Boer,
zie genealogie Brink.
Kinderen :
1. Geesje Grietje Brink, geb. te Marum, 06-02-1961
    Zij trouwde te Roden op 25-08-1983 met :
    Willem Barels, geb. te Steenbergen op 25-12-1959
    z.v. Arend Bernardus Barels en Elisabeth Lieuwes
    Kinderen :
    1. Wendy Elisa Barels, geb. te Roden, 21-01-1984
    2. Andre Erik Barels, geb. te Roden, 20-06-1985
    3. Wilma Angelique Barels, geb. te Roden, 28-05-1988
        Zij woont samen met :
        John van Bergen.
        Kinderen :
        Emma Louise van Bergen, geb. 03-02-2010

2. Hindrik Harm Brink, geb. te Roden, 22-03-1966
    Hij woont sedert december 1994 samen met :
    Roelfina Wilhelmina Feenstra, geb. te Zuidhorn, 14-10-1971
    d.v. Hendrik Feenstra en Femmigje Koning
    Zij hebben geen kinderen.

Hendrik Brink overleed te Groningen op 06-09-1984.
Ugiena Willemina Geerts overleed te Groningen op 28-11-1997.


34 A
Willemtien Geerts
d.v. Geert Geerts en Lucretia Spekman  (27)
Zij trouwde met :
Albert Tolner.
Zij kregen 11 kinderen.


34 B
Jantien Geerts, geb. te Donderen, 01-07-1909
d.v. Geert Geerts en Lucretia Spekman  (27)
Zij trouwde met :
Jelle Koops, geboren 14-01-1906
Kinderen :
1.Jan Koops, geboren 09-11-1929
   Hij trouwde met :
   Joop v.d. Berg, geboren 10-10-1933
   Kinderen :
   1.Bouke Koops
   2.Janneke Koops
   3.Martha Koops
   Jan Koops overleed op 03-04-2000.
2.Lucretia Koops, geboren 15-01-1932
   Zij trouwde met :
   Dirk Jacob Boot, geboren 03-01-1930
   Kinderen :
   1.Pieter Boot, geboren 08-09-1960
   2.Jellie Jantiena Boot, geb. 15-01-1963
3.Jantje Koops, geboren 24-05-1939
   Zij trouwde met :
   Roelof Hendrik Bos, geboren 25-07-1937
   Kinderen :
   1.Jeanette Bos, geboren 16-07-1960
   2.Helena Bos, geboren 07-06-1962
   3.Harma Jellie Bos, geboren 04-02-1965
   4.Lucretia Roelfina, geboren 15-11-1968

Jantien Geerts overleed op 10-09-1997.
Jelle Koops overleed op 05-06-1998.


35
Remmelt Geerts, geb. te Donderen op 28-11-1910
z.v. Geert Geerts en Lucretia Spekman  (27)
Hij trouwde op 12-12-1935 met :
Klaasje Pranger, geb. Vries, 07-01-1911
Kinderen :
1. Lucretia Geerts, geb. 22-12-1937                                                  42
2. Levenloos kind, geb. 13-11-1946
3. Geert Geerts, geb. 11-05-1948                                                     43 

Klaasje Pranger overleed op  20-07-2001.
Remmelt Geerts overleed op 10-06-2005.


36
Teunisje Geerts, geb. te Donderen in 1915
d.v. Geert Geerts en Lucretia Spekman  (27)
Overleden te Donderen op 08-10-1915, 7 dagen oud.


36 A
Tunnis Geerts, geb. Donderen, 31-12-1918
z.v. Geert Geerts en Lucretia Spekman  (27)
Hij trouwde (na 1945) met :
Lilly Sparla.
Kinderen :
1.Marietje Geerts, geb. Heerlen, 15-06-1946                                     44
2.Elly Geerts, geb. Heerlen, 31-07-1952                                           45

Lilly Sparla overleed op 23-09-1952.
Tunnis Geerts hertrouwde op 02-07-1960 met :
Nelly Zinken, geb. Vijlen, 30-12-1939
Kinderen :
3. Raymond Henricus Maria Gerardus Geerts,
    geboren op 19-08-1961                                                               46

Tunnis Geerts overleed te Amstenrade op 17-03-1986.


37
Berendina Geerts, geb. te Vries in 1907
d.v. Hendrik Fake Boois Geerts en Grietien Boelens  (28)
Overleden te Vries op 22-12-1907, 5 maanden oud.


38
Remmelt Geerts, geb. te Groningen in 1909
z.v. Hendrik Fake Boois Geerts en Willemtje Nieman  (28)
Hij trouwde met
Koerdina Guichelaar
Verder onbekend.

Remmelt Geerts overleed te Assen op 26-09-1935.


39
Knelsien Geerts, geb. te Vries in 1910
d.v. Hendrik Fake Boois Geerts en Willemtje Nieman  (28)
Overleden te Donderen op 04-11-1923, 13 jaar oud.


40
Frederik Geerts, geb. te Vries in 1914
z.v. Hendrik Fake Boois Geerts en Willemtje Nieman  (28)
Overleden te Donderen op 06-02-1920, 6 jaar oud.


41
Geert Geerts, geb. te Vries in 1916
z.v. Hendrik Fake Boois Geerts en Willemtje Nieman  (28)
Overleden te Donderen op 20-05-1926, 10 jaar oud.


42
Lucretia Geerts, geboren 22-12-1937
d.v. Remmelt Geerts en Klaasje Pranger  (35)
Zij trouwde op 14-04-1960 met :
Jacob David Hartog, geb. Sint Annaland (Z), 28-11-1935
Kinderen :
1. Karin Lena Hartog, geb. 30-10-1960
    Zij trouwde op 08-03-1990 met:
    Cornelis Pieter Adrianus Paans
    Kinderen :
    1.Kevin Jacco Paans, geb. 02-11-1998.    
2. Lena Lucretia Hartog, geb. 16-01-1964
    Zij trouwde op 05-06-1986 met :
    Klaas Wessel Hulleman.
    Kinderen :
    1.Dennis Hulleman, geb. 13-07-1987
    2.Ren Hulleman, geb. 13-12-1988
    3.Leonie Hulleman, geb. 21-03-1991
    4.Lianne Hulleman, geb. 31-07-1994

Jacob David Hartog overleed op 9-2-2011 in gem. Hardenberg.


43
Geert Geerts, geboren 11-05-1948
z.v. Remmelt Geerts en Klaasje Pranger  (35)
Hij trouwde op 01-10-1971 met :
Fennechien Roelfien Aling, geb. 25-01-1950
Kinderen :
1. Remmelt Lambert Geerts, geboren 29-01-1976                       47
2. Willemien Klaasje Geerts, geboren 05-12-1977                       48


44
Marietje Geerts, geb. Heerlen, 15-06-1946
d.v. Tunnis Geerts en Lilly Sparla  (36 A)


45
Elly Geerts, geb. Heerlen, 31-07-1952
d.v. Tunnis Geerts en Lilly Sparla  (36 A)


46
Raymond Henricus Maria Gerardus Geerts, geb. 19-08-1961
z.v. Tunnis Geerts en Nelly Zinken  (36 A)
Hij trouwde op 03-09-1982 met :
Gertruda Antonetta Hoen, geb. Vaesrade, 15-02-1952
Kinderen :
1. Ramon Geerts, geboren op 13-08-1984                                  49


47
Remmelt Lambert Geerts
, geboren 29-01-1976
z.v. Geert Geerts en Fennechien Roelfien Aling  (43)
Hij trouwde met :
Helen Karen Andriesse, geb. 20-12-1971
Kinderen :
1. Jeroen Geert Wim Geerts, geboren 21-10-2005                      50
2. Rogier Helmer Geerts, geboren 24-02-2008                            51


48
Willemien Klaasje Geerts, geboren 05-12-1977       
d.v. Geert Geerts en Fennechien Roelfien Aling  (43)
Zij trouwde op 09-05-2009 met :
Michiel Steenbergen, geb. 24-08-1980
Kinderen :
1. Anna Femke Steenbergen, geb. 09-10-2007
2. Sofie Louise Steenbergen, geb. 19-09-2009


49
Ramon Geerts, geboren op 13-08-1984
z.v. Raymond Henricus M.G.Geerts en Gertruda A.Hoen  (46)


50
Jeroen Geert Wim Geerts, geboren 21-10-2005
z.v. Remmelt Lambert Geerts en Helen Karen Andriesse (47)


51
Rogier Helmer Geerts, geboren 24-02-2008
z.v. Remmelt Lambert Geerts en Helen Karen Andriesse (47)                                                  - - - - - - - - -
Email :

    Wordt u en uw eventuele partner al in de website genoemd.
    Zijn uw broers, zusters en uw evt. kinderen al genoemd en zijn die
    ook al weer gehuwd.
    Zijn familieleden van u overleden en is hun overl.datum nog niet vermeld.

    Graag bericht aan :
   

   
HDoedens03@hetnet.nl