Naar : Index Genealogien                      begin
                                                                                                                             
                                                                                                                       
         

                                                           
Familie GeersingDe familie Geersing is eenzelfde geslacht als de familie Tjemmes.
In 1812 bij de invoering van de Afdeling Burgerlijke Stand kende de familie twee stamhouders, Geert Jannes en Jan Jannes.
Geert Jannes koos voor de naam Geersing en Jan Jannes nam de naam Tjemmes aan.

Daar mijn familie is gerelateerd aan de familie Geersing, vermeld ik in deze site alleen die familie.
Zie v.w.b. de familie Tjemmes de site
www.tjemmes.nl  van Helmuth Tjemmes.                                             1e generatie


In het begin van de 18e eeuw woonde te Roden :

1.
Rindert Jans                                                                                1.
Hij trouwde met :
Truite Jans

Zij kregen drie kinderen :
1. Tiemme Rinders                                                                         2
2. Gerrit Rinders
    Van hem is alleen bekend dat hij op 05-12-1732 hoofd-
    momber (voogd) werd van de minderige zoon van zijn broer
    Tiemme Rinders, zie onder 2.
3. Jan Rinders 
    Verder onbekend.

Rindert Jans en zijn vrouw zijn beiden vr 1731 overleden..


                                                 2e generatie

2.
Tiemme (Tjemme) Rinders
z.v. Rindert Jans en Truite Jans  (1)
Hij trouwde met :
Aaltien Oosteralting
(ook voorkomende als Oosteraling)
Kinderen :
1. Jannes Tjemmes, geboren te Roden
                              gedoopt te Roden op 04-05-1727                       3

Tiemme Rinders overleed vr 05-12-1732. Op die dag werden er namelijk
in verband met het hertrouwen van Aaltien Oosteralting mombers (voogden)
aangesteld over haar minderjarige zoon Jannes Tjemmes.
Als hoofdmomber werd Tiemmes broer Gerrit Rinders aangesteld, zie onder 1.


                                                     3e generatie

3.
Jannes Tjemmes, geboren te Roden
                             gedoopt te Roden op 04-05-1727
z.v. Tiemme (Tjemme) Rinders en Aaltien Oosteralting  (2)
Hij trouwde te Roden op 22-01-1751 met :
Annechien Geer(t)s, geboren te Roden
                             gedoopt te Roden op 20-11-1723
d.v. Geert Jacobs en Geertruid Hindricks
Kinderen :
1. Tjemme Jannes, geb. Roden, 02-03-1751, ged. 07-03-1751           4
2. Geert Jannes, geb. Roden, 08-11-1752, ged. 26-11-1752               5
3. Jan Jannes, geb. Roden, 05-01-1755, ged. 12-01-1755                  6
4. Geertruidt Jannes, geb. Roden, 23-01-1757, ged,. 06-02-1757        7
5. Jan Jannes, geb. Roden, 16-08-1759, ged. 19-08-1759                  8
6. Aaltien Jannes, geb. Roden, 11-01-1762, ged. 17-01-1762             9
7. Jan Jannes, geb. Roden, 20-04-1764, ged. 22-04-1764                  10
8. Grietien Jannes, geb. Roden, 13-04-1766, ged. 20-04-1766            11
9. Albert Jannes, gedoopt te Roden op 28-02-1768                           12

Jannes Tjemmes overleed te Roden vr 1785.
Annechien Geerts overleed te Roden op 04-10-1805, 83 jaar en 6 mnd. oud.


                                                    4e generatie

4.
Tjemme Jannes, geb. Roden, 02-03-1751, ged. 07-03-1751
z.v. Jannes Tjemmes en Annechien Geerts  (3)
Ongehuwd overleden te Roden op 25-10-1805.

        Hij viel op het Leekstermeer van een schip in het water;
        werd door omstanders eruit gehaald en is op het land
        overleden.


5.
Geert Jannes, geb. Roden, 08-11-1752, ged. 26-11-1752
z.v. Jannes Tjemmes en Annechien Geerts  (3)
Hij trouwde te Roden op 05-11-1786 met :
Grietje Jans Brink, geb. Roden, 09-11-1760
d.v. Jan Hindriks Brink en Jeichien Geers
Kinderen :
1. Jannes Geerts, geb. Roden, 21-02- 1788, ged. 02-03-1788            13
2. Jan Geerts, geb. Roden, 22-04-1790, ged. 02-05-1790                  14
3. Albert Geerts, geb. Roden, 08-10-1794, ged. 19-10-1794               15
4. Roelf Geerts, geb. Roden, 25-05-1797, ged. 04-06-1797                16
5. Geertjen Geerts, geb. Roden, 24-12-1799, ged. 26-01-1800           17
         N.B.
        
De doop van het kind was uitgesteld omdat "de vader na des
         kinds geboorte gestorven was. De vraagstukken zijn
         beantwoord door de moeder".

Geert Jannes overleed te Roden op 10-01-1800, ruim 47 jaar oud.
Grietje Jans Brink overleed te Roden op 21-02-1827 ten huize van Roelf Geerts Geersing.

De kinderen van Geert Jannes namen in 1812 de naam 
Geersing aan.


6.
Jan Jannes, geb. Roden, 05-01-1755, ged. 12-01-1755
 z.v. Jannes Tjemmes en Annechien Geerts  (3)
 Overleden te Roden op 08-11-1756.

7.
Geertruidt Jannes, geb. Roden, 23-01-1757, ged,. 06-02-1757
d.v. Jannes Tjemmes en Annechien Geerts  (3)
Ongehuwd overleden te Roden op 27-01-1835.

8.
Jan Jannes, geb. Roden, 16-08-1759, ged. 19-08-1759
z.v. Jannes Tjemmes en Annechien Geerts  (3)
Overleden te Roden op 05-11-1762.

9.
Aaltien Jannes, geb. Roden, 11-01-1762, ged. 17-01-1762
d.v. Jannes Tjemmes en Annechien Geerts  (3)
Zij trouwde met :
Wigcher Eitens, gedoopt te Peize op 14-04-1771
z.v. Eite Roelfs en Grietien Alberts

Wigcher Eitens overleed te Peize op 28-10-1811, 40 jaar oud.
Aaltien Jannes overleed te Roden op 03-11-1836.

10.
Jan Jannes, geb. Roden, 20-04-1764, ged. 22-04-1764
 z.v. Jannes Tjemmes en Annechien Geerts  (3)
Hij trouwde te Schildwolde (Gr) op 20-11-1798 met :
Aaltien Roelfs (Dekker), geb. te Anlo, 22-10-1775
d.v. Roelf, later de naam Dekker aannemende.
Kinderen :
1. Annechien Jans, geb. Siddeburen, 01-07-1799
        Zij trouwde te Roden op 10-05-1822 met :
        Koene Egberts Roede.
2. Jantjen Jans, geb. Slochteren, 05-01-1801
        Zij trouwde te Roden op 18-05-1822 met :
        Jan Jaspers Boerema.
3. Roelfien Jans, geb. Slochteren, 17-12-1802
        Zij trouwde te Roden op 13-05-1837 met :
        Geert Remmelts Hommes.
4. Jannes Jans, geb. Slochteren, 1805
        Hij trouwde te Leek op 04-07-1830 met :
        Eltje Pieters Machiel.
5. Jan Jans, geb. Slochteren, 22-02-1807
        Overleden vr 1817.
6. Lammert Jans, geb. Roden, 27-02-1808
        Hij trouwde te Roden op 30-05-1835 met :
        Aaltje Tjebbes de Vries.

        Jan Jannes liet in 1808 het huis op 't Hemrik aan de weg naar het
        Leekstermeer bouwen, destijds vallende onder Leutingewolde en thans
        genummerd Meerweg 22 te Nietap. Het geslacht zou er tot 1930 wonen.
       
        Zijn volgende kinderen werden op 't Hemrik geboren.

7. Jans Jans, geb. 't Hemrik, in 1811
        Overleden op 't Hemrik, 04-03-1811,
        5 weken oud.
8. Margaretha Jans, geb. 't Hemrik, 04-05-1812
        Zij trouwde te Haren op 07-05-1842 met :
        Harm Ennen.
9. Jan Jans, geb. 't Hemrik, 21-02-1817
        Hij trouwde te Oldehove op 18-05-1839 met :
        Frouktje Geerts Veldman.

Jan Jannes overleed op 't Hemrik op 25-07-1820 als Jan Jannes Tjemmes.
Aaltien Roelfs Dekker overleed op 't Hemrik op 29-09-1846.

Jan Jannes en zijn kinderen namen in 1812 de naam Tjemmes aan.
Deze tak van de familie wordt in deze site niet verder uitgewerkt.11.
Grietien Jannes, geb. Roden, 13-04-1766, ged. 20-04-1766
d.v. Jannes Tjemmes en Annechien Geerts  (3)
Ongehuwd overleden te Roden op 10-04-1837.

12.
Albert Jannes, gedoopt te Roden op 28-02-1768
z.v. Jannes Tjemmes en Annechien Geerts  (3)
Op jonge leeftijd overleden.


                                                     5e generatie


13.
Jannes Geerts Geersing, geb. Roden, 21-02- 1788, ged. 02-03-1788
z.v. Geert Jannes en Grietje Jans Brink ( 5)
Hij trouwde met :
Stofferdina Jans Smeenge, geb. Woltersum, 04-04-1790
d.v. Jan Smeenge en Elsien Harms
Kinderen :
1. Jan Jannes (Geersing), geb. Roden, 28-10-1811                              18
2. Gerardus Geersing, geb. Roden, 18-09-1813                                   19
3. Hindrik Geersing, geb. Roden, 19-12-1816                                      20
4. Elsien Geersing, geb. Roden, 29-10-1819                                       21
5. Margaretha Geersing, geb. Roden, 22-07-1822                                22
6. Hinderkien Geersing, geb. Roden, 25-02-1825                                 23
7.Jantien Geersing, geb.. Roden, 03-12-1827                                      24
8. Roelof Geersing, geb. Roden, 23-05-1831                                       25
9. Annechien Geersing, geb. Roden, 13-01-1834                                 26

Stofferdina Jans Smeenge overleed te Roden op 22-02-1856.
Jannes Geerts Geersing overleed te Roden op 05-01-1861.

14.
Jan Geerts Geersing, geb. Roden, 22-04-1790, ged. 02-05-1790
z.v. Geert Jannes en Grietje Jans Brink ( 5)
Op jonge leeftijd overleden.

15.
Albert Geerts, geb. Roden, 08-10-1794, ged. 19-10-1794
z.v. Geert Jannes en Grietje Jans Brink ( 5)
Hij trouwde te Roden op 20-04-1820 met :
Harmtien Ananias, geb Roden, 08-08-1795
d.v. Ananias Jans en Jantje Klaassens
Kinderen :
1. Margaretha Ananias (Geersing), geb. Lieveren, 19-09-1819            27
2. Jantien Geersing, geb. Lieveren, 30-09-1821                                 28
3. Geert Geersing, geb. Roden, 14-09-1823                                      29
4. Ananias Geersing, geb. Foxwolde, 04-02-1826                              30
5. Annechien Geersing, geb. Roden, 13-11-1828                               31
6. Klaas Geersing, geb. Roden, 06-04-1832                                      32
7. Niessien Geersing, geb. Roden, 28-08-1833                                  33
8. Jeichien Geersing, geb. Leutingewolde, 28-02-1839                        34
9. Klaasina Geersing, geb. Leutingewolde, 08-07-1841                       35

Harmtien Ananias overleed te Leutingewolde op 14-07-1859.
Albert Geerts Geersing overleed te Leutingewolde op 07-04-1865.

16.
Roelf Geerts Geersing, geb. Roden, 25-05-1797, ged. 04-06-1797
z.v. Geert Jannes en Grietje Jans Brink ( 5)
Hij trouwde te Roden op 05-02-1825 met :
Harmtien Geerts Ensing, gedoopt te Peize, 09-01-1803
d.v. Geert Jans en Geertruid Hindriks
Kinderen :
1. Grietje Roelfs Geersing, geb. Roden, 13-05-1825                            36
2. Geertruida Roelfs Geersing, geb. Roden, 04-04-1827                       37
3. Dina Roelfs Geersing, geb. Roden, 20-03-1829                               38
4. Jantien Roelfs Geesing, geb. Roden, 07-11-1832                            39
5. Geerd Roelfs Geersing, geb. Roden, 17-10-1834                             40
6. Geertien Roelfs Geersing, geb. Roden,  04-01-1837                         41
7. Hinderkien Roelfs Geersing, geb. Roden,  26-04-1839                      42
8. Hindrik Roelfs Geersing, geb. Roden, 12-01-1841                            43
9. Jan Roelfs Geersing, geb. Roden, 18-07-1844                                 44
10. Albert Roelfs Geersing, geb. Roden, 26-05-1850                            45

Roelf Geerts Geersing overleed te Roden op 19-07-1852.
Harmtien Geerts Ensing overleed te Roden op 12-07-1878
 
17.
Geertjen Geerts Geersing, geb. Roden, 24-12-1799, ged. 26-01-1800
d.v. Geert Jannes en Grietje Jans Brink ( 5)
Overleden omstreeks februari 1805.


                                                 6e generatie


18.
Jan Jannes Geersing, geb. Roden, 28-10-1811
z.v. Jannes Geerts Geersing en Stofferdina Jans Smeenge  (13)
Hij trouwde te Roden op 06-05-1837 met :
Wilhelmina Tjerks Scheepstra, geb. Roderwolde, 18-10-1813                      
d.v. Tjerk Eenes Scheepstra en Hindrikje Postema
zie genealogie Scheepstra.
Kinderen :
1. Jannes Jans Geersing, geb. Roden, 17-02-1838                             46
2. Tjerk Jans Geersing, geb. Roden, 22-11-1841                                 47
3. Hinderkien Jans Geersing, geb. Roden, 05-11-1844                         48
4. Geert Jans Geersing, geb. Roden, 30-07-1849                                49
5. Hindrik Jans Geersing, geb. Roden, 21-10-1853                              50
6. Jan Jans Geersing, geb. Roden, Roden, 23-08-1858                        51

Wilhelmina Tjerks Scheepstra overleed te Roden op 02-03-1875.
Jan Jannes Geersing overleed te Roden op 13-09-1886.

19.
Gerardus Jannes Geersing, geb. Roden, 18-09-1813
z.v. Jannes Geerts Geersing en Stofferdina Jans Smeenge  (13)
Ongehuwd overleden te Roden op 29-11-1886.

20.
Hindrik Jannes Geersing, geb. Roden, 19-12-1816
z.v. Jannes Geerts Geersing en Stofferdina Jans Smeenge  (13)
Ongehuwd overleden te Roden op 11-12-1888.

21.
Elsien Jannes Geersing, geb. Roden, 29-10-1819
d.v. Jannes Geerts Geersing en Stofferdina Jans Smeenge  (13)
Kinderen :
1. Dina Geersing, geb. Roden, 10-11-1850                                          52

Elsien Jannes Geersing overleed ongehuwd te Roden op 01-04-1900.

22.
Margaretha Jannes Geersing, geb. Roden, 22-07-1822
d.v. Jannes Geerts Geersing en Stofferdina Jans Smeenge  (13)
Zij trouwde te Norg op 24-11-1855 met :
Jan de Jonge, geb. Norg, 24-03-1822
z.v. Jan de Jonge en Aaltien Meelker

Margaretha Jannes Geersing overleed te Norg op 19-10-1868.
Jan de Jonge overleed te Norg op 25-10-1898.

23.
Hinderkien Jannes Geersing, geb. Roden, 25-02-1825
d.v. Jannes Geerts Geersing en Stofferdina Jans Smeenge  (13)
Zij trouwde te Roden op 24-10-1850 met :
Geert Derks Laning, geb. Roden, 01-12-1824
z.v. Derk Jans Laning en Aaltien Jacobs Karsens
               en een broer van :
                    Hinderkien Derks Laning, geb. Roden, 07-04-1827
                    d.d. 11-05-1850 te Norg getrouwd met :
                    Doede Roelfs te Veld, geb. Steenbergen, 30-10-1822
       
            z.v. Roelof Does en Hindrikje Harms Hummel,
                    zie genealogie Te Veld.
       Hun zoon :
            Derk Laning, geb. Roden, 05-01-1851
            trouwde te Roden op 09-05-1879 met :
            Harmtje Geersing, geb. Langelo, 09-06-1856
            d.v. Ananias Geersing en Zwaantje de Jonge,
            zie onder nr. 67
       en hun zoon :
            Jannes Laning, geb. Roden, 10-06-1863
            trouwde te Peize op 12-05-1894 met :
            Geertien Buring, geb. Peize, 01-08-1872
            d.v. Hendrik Boering en Hindrikje de Vries,
            zie genealogie Buring.
       en hun kleinzoon :
            Jannes Laning, geb. Peize, 19-01-1895
            (z.v. Derk Laning en Aaltje Schuring)
            trouwde te Peize op 11-05-1922 met :
            Henderkien Buring, geb. Peize, 21-02-1903
            d.v. Albert Buring en Wubbegien Emmens,
            zie genealogie Buring.
 
Hinderkien Geersing overleed te Roden op 10-01-1895.
Geert Derks Laning overleed te Roden op 27-02-1914.

24.
Jantien Jannes Geersing, geb.. Roden, 03-12-1827
d.v. Jannes Geerts Geersing en Stofferdina Jans Smeenge  (13)
Zij trouwde te Roden op 15-09-1849 met :
Engbert Engberts van Esch, geb. Roden, 24-04-1821
z.v. Engbert Geerts van Esch en Martien Berends Beukema

Jantien Jannes Geersing overleed te Leutingewolde op 12-12-1869.
Engbert Engberts van Esch overleed te Leutingewolde op 26-01-1898.

25.
Roelof Jannes Geersing, geb. Roden, 23-05-1831
z.v. Jannes Geerts Geersing en Stofferdina Jans Smeenge  (13)
Hij trouwde te Roden op 17-10-1856 met :
Grietien Berends Koops, geb. Peize, 05-08-1833
d.v. Berend Hindriks Koops en Jantien Oosterhuis
Kinderen :
1. Dina Geersing, geb. Peize, 06-03-1857                                         53
2. Berend Geersing, geb. Peize, 11-02-1858                                      54
3. Jans Geersing, geb. Peize,  01-02-1860                                         55
4. Jan Geersing, geb. Peize, 17-02-1863                                            56
5. Jan Geersing, geb. Peize, 30-01-1866                                            57
6. Hendrik Geersing, geb. Peize, 14-07-1869                                      58
7. Jantien Geersing, geb. Peize, 19-03-1875                                       59

Roelof Jannes Geersing overleed te Peize op 01-05-1897.
Grietien Berends Koops overleed te Peize op 20-02-1914.

26.
Annechien Jannes Geersing, geb. Roden, 13-01-1834
d.v. Jannes Geerts Geersing en Stofferdina Jans Smeenge  (13)
Zij trouwde te Roden op 19-11-1864 met :
Hindrik Van Zanten, geb. Roden, 07-04-1824
z.v. Jacob Willems van Zanten en Roelfien Roelfs.

Hindrik van Zanten overleed te Roden op 26-01-1888.
Annechien Jannes Geersing overleed te Foxwolde op 30-01-1908.

27.
Margaretha Ananias (Geersing), geb. Lieveren, 19-09-1819
d.v. Harmtien Ananias (15)
Op datum van het huwelijk van haar moeder met
Albert Geerts Geersing op 20-04-1820 werd Margaretha
gewettigd en kreeg zij de naam : Geersing.
Verdere gegevens ontbreken.

28
Jantien Alberts Geersing, geb. Lieveren, 30-09-1821
d.v. Albert Geerts Geersing en Harmtien Ananias (15)
Zij trouwde te Roden op 11-06-1846 met :
Riemer Harms de Vries, geb. Roden, 03-11-1818
z.v. Harm Jacobs de Vries en Aaltje Riemers

Jantien Alberts Geersing overleed te Roden op 21-06-1880.
Riemer Harms de Vries overleed te Roden op 22-11-1891.

29.
Geert Alberts Geersing, geb. Roden, 14-09-1823
z.v. Albert Geerts Geersing en Harmtien Ananias (15)
Hij trouwde te Roden op 16-02-1856 met :
Elsien Louwes Klaassens, geb. Roden, 06-08-1829
d.v. Louwe Louwe Klaassens en Geessien Lamberts Noord.
Kinderen :
1. Harmtien Geerds Geersing, geb. Roden,  30-03-1856                     60
2. levenloos kind (m), geb. Roden, 11-10-1858                                    
3. Louwe Geerds Geersing, geb. Roden, 07-02-1860                           61
4. Geessien Geerds Geersing, geb. Roden, 30-09-1864                      62
5. Albert Geerds Geersing, geb. Foxwolde, 18-04-1868                       63
6. Albertien Geerds Geersing, geb. Foxwolde, 19-02-1871                   64
7. Aaltien Geerds Geersing, geb. Foxwolde, 26-02-1874                      65

Geert Alberts Geersing overleed te Leutingewolde op 02-07-1900.
Elsien Louwes Klaassens overleed te Roden op 09-02-1906.

30.
Ananias Alberts Geersing, geb. Foxwolde, 04-02 -1826
z.v. Albert Geerts Geersing en Harmtien Ananias (15)
Hij trouwde te Norg op 08-09-1854 met :
Zwaantje de Jonge, geb. Langelo, 25-11-1832
d.v. Wllem de Jonge en Jantje Hendriks Lamberts
Kinderen :
1. Jantien Geersing, geb. Langelo,  23-02-1855                                    66
2. Harmtje Geersing, geb. Langelo, 09-06-1856                                    67
3. Willem Geersing, geb. Langelo, 14-01-1860                                     68

Zwaantje de Jonge overleed te Norg op 17-01-1862.
Ananias Alberts Geersing overleed te Norg op 21-05-1875.

31.
Annechien Alberts Geersing, geb. Roden, 13-11-1828
d.v. Albert Geerts Geersing en Harmtien Ananias (15)
Zij trouwde te Roden op 06-05-1852 met :
Roelf Tunnis Brink, geb. Roden, 18-02-1827
z.v. Tunnis Hindriks Brink en Elsien Roelfs Mulder
        Hun dochter :
        Eltien Brink, geb. Roden, 05-05-1853
        trouwde te Peize op 13-05-1882 met :
        Michiel Wekema, geb. Peize, 02-11-1859
        z.v. Jannes Wekema en Jantien Hagenauw,
        zie genealogie W(i)ekema.

Roelf Tunnis Brinbk overleed te Leutingewolde op 13-05-1909.
Annechien Alberts Geersing overleed te Foxwolde op 09-01-1916.

32.
Klaas Alberts Geersing, geb. Roden, 06-04-1832
z.v. Albert Geerts Geersing en Harmtien Ananias (15)
Overleden te Roden op 15-05-1833.

33.
Niessien Alberts Geersing, geb. Roden, 28-08-1833
z.v. Albert Geerts Geersing en Harmtien Ananias (15)
Zij trouwde te Roden op 28-03-1868 met :
Jannes Busscher, geb. Roden, 23-02-1828
z.v. Jannes Busscher en Harmtien Hindriks Noord
            Hun zoon :
            Jannes Busscher, geb. Leutingewolde, 30-06-1870
            trouwde te Roden op 13-05-1899 met :
            Jantien Douwes, geb. Leutingewolde, 02-01-1874
            d.v. Berend Douwes en Geessien Buter
            hun zoon :
                Jannes Busscher, geb. Roden, 14-11-1905
                trouwde te Roden op 18-12-1926 met :
                Grietje Huizing, geb. Peize, 25-12-1908
                d.v. Evert Huizing en Jantien Geersing,
                zie onder nr. 59.
            N.B.
               Jantien Douwes is een zuster van :
               Geert Douwes, geb. Leut.wolde, 27-08-1867
               d.d. 18-05-1895 te Roden getrouwd met :
               Gezina Buring, geb. Peize, 03-05-1869
               d.v. Hindrik Buiringe en Hinderkien Bennink,
               zie genealogie Buring.
               
            Na het overlijden van Jannes Busscher (jr.) op 14-01-1917
            hertr. Jantien Douwes te Roden op 17-08-1918 met :
            Jannes de Rink, geb. Roden, 18-08-1878
            z.v. Klaas de Rink en Leentje Boer
            en weduwnaar van Janssien Wekema,
            zie genealogie De Rink.

Jannes Busscher overleed te Roden op 10-07-1873.
Niessien Geersing overleed te Leutingewolde op 27-07-1895.

34. 
Jeichien Alberts Geersing, geb. Leutingewolde, 28-02-1839
d.v. Albert Geerts Geersing en Harmtien Ananias (15)
Zij trouwde te Roden op 04-02-1865 met :
Hindrik Warners, geb. Roden, 14-02-1835
z.v. Willem Hendriks Warners en Aaltien Garbrands Noord
        Hun zoon  :
              Harm Warners, geb. Roden, 25-11-1868
              trouwde te Leek op 28-09-1901 met :
              Jaantje Talens, geb. Peize, 04-09-1879
              d.v. Albert Talens en Margien Bezema,
              zie genealogie Talens
        hun zoon :
              Hindrik Warners trouwde te Norg met Johanna
              Martijna Folkerts.
                    en hun dochter:
                    Jeichien Warners, geb. Zuidvelde, 08-05-1893
                    trouwde te Norg op 04-05-1918 met :
                    Hindrik Brink, geb. Steenbergen, 06-07-1894
                    z.v. Tunnis Brink en Jantien Been,
                    zie genealogie Brink.
        en hun dochter :
              Aaltien Warners, geb. Foxwolde, 13-07-1876
              was de moeder van :
                    Antje Warners, geb. Foxwolde, 11-06-1903
                    d.d. 26-05-1923 getrouwd met :
                    Albert Geersing, geb. Langelo, 15-04-1898
                    z.v. Willem Geersing en Roelfien Veendijk,
                    zie onder nr. 142.

Jeichien Geersing overleed te Foxwolde op 13-06-1881.
Hindrik Warners hertr. te Roden op 26-11-1881 met :
Antje Stuut, geb. Leek, 27-12-1832
d.v. Jakob Klazens Stuut en Willemke Derks de Haan,
weduwe van Klaas Holman.

Antje Stuut overleed te Foxwolde op 21-06-1905.
Hindrik Warners overleed te Foxwolde op 19-05-1917.

35.
Klaasina Alberts Geersing, geb. Leutingewolde, 08-07-1841
d.v. Albert Geerts Geersing en Harmtien Ananias (15)
Zij trouwde te Norg op 29-03-1866 met :
Ake Siegers, geb. Norg, 06-04-1836
z.v. Kornelius Siegers en Aaltje Ouwema.

Klaasina Geersing overleed te Norg op 29-11-1884.
Ake Siegers hertr. op 08-05-1889 met :
Teetje Sjaneker, geboren te Haren in 1836,
weduwe van Geert Jansen.

Teetje Sjaneker overleed te Assen op 16-06-1916.
Ake Siegers overleed te Assen op 30-05-1923.

36
Grietje Roelfs Geersing, geb. Roden, 13-05-1825
d.v. Roelf Geerts Geersing en Harmtien Geerts Ensing  (16)
Kinderen :
1. Hinderkien Geersing, geb. Roden, 17-06-1849                                  69

Grietje Roelfs Geersing overleed ongehuwd te Roden op 30-09-1878.

37.
Geertruida Roelfs Geersing, geb. Roden, 04-04-1827
d.v. Roelf Geerts Geersing en Harmtien Geerts Ensing (16)
Zij trouwde te Norg op 30-07-1853 met :
Marinus van Zonneveld, geb. Hellevoetsluis, 13-01-1831
z.v. Andries van Zonneveld en Johanna Maria Mooser

Geertruida Geersing overleed te Roden op 18-01-1883.
Marinus van Zonneveld hertr. te Roden op 12-07-1884 met :
Gaukje Pater, geb. Leek, 08-03-1839
d.v. Hindrik Klaasens Pater en  Renstje Gauwes Gauwenga,
weduwe van Tidde Aalders.

Marinus van Zonneveld overleed te Roderveld op 19-11-1919.
Gaukje Pater overleed te Roderveld op 24-01-1926.

38.
Dina Roelfs Geersing, geb. Roden, 20-03-1829
d.v. Roelf Geerts Geersing en Harmtien Geerts Ensing  (16)
Zij trouwde te Leek op 28-05-1853 met :
Hendrik Holman, geb. Zevenhuizen, 25-11-1826
z.v. Jan Derks Holman en Geeske Harms de Boer.

Hendrik Holman overleed te Zevenhuizen op 01-01-1884.
Dina Geersing overleed te Zevenhuizen op 30-04-1885.

39.
Jantien Roelfs Geersing, geb. Roden, 07-11-1832
d.v. Roelf Geerts Geersing en Harmtien Geerts Ensing  (16)
Zij trouwde te Haren op 14-05-1864 met :
Roelof Thijs, geb. Glimmen in 1838
z.v. Geert Thijs en Diena Nijenhuis

Jantien Roelfs Geersing overleed te Helpman op 10-03-1898.

40.
Geerd Roelfs Geersing, geb. Roden, 17-10-1834
z.v. Roelf Geerts Geersing en Harmtien Geerts Ensing  (16)
Hij trouwde te Leek op 19-05-1860 met :
Stijntje Siegers, geb. Leek, 31-10-1830
d.v. Antje Derks Siegers
Kinderen :
1. Harmke Geersing, geb. Leek, 02-03-1861                                        70
2. Antje Geersing, geb. Leek, 29-01-1865                                            71
3. Roelfien Geersing, geb. Leek, 17-08-1867                                        72
3. Roelfke Geersing, geb. Leek, 11-10-1868                                         73 

Geerd Roelfs Geersing overleed te Midwolde op 14-11-1899.
Stijntje Siegers overleed te Leek op 25-01-1904.

41.
Geertien Roelfs Geersing, geb. Roden,  04-01-1837
d.v. Roelf Geerts Geersing en Harmtien Geerts Ensing  (16)
Zij trouwde te Roden op 23-05-1863 met :
Jakob Hubers, geb. Roden, 05-10-1833
z.v. Hendrik Willems Hubers en Hiltje Broers van Dijken

Geertien Geersing overleed te Terheijl op 11-10-1898.
Jakob Hubers overleed te Terheijl op 23-09-1906.

42.
Hinderkien Roelfs Geersing, geb. Roden,  26-04-1839
d.v. Roelf Geerts Geersing en Harmtien Geerts Ensing  (16)
Overleden te Roden op 19-02-1840.

43.
Hindrik Roelfs Geersing, geb. Roden, 12-01-1841
z.v. Roelf Geerts Geersing en Harmtien Geerts Ensing  (16)
Hij trouwde te Leek op 14-08-1864 met :
Ettje Mulder, geb. Niebert in 1831
d.v. Jannes Ments Mulder en Aaltje Hendriks van Olst
Kinderen :
1. Aaltje Geersing, geb. Niebert, 02-09-1864                                       74
2. Harmke Geersing, geb. Tolbert 13-12-1867                                      75
3. Roelf Geersing, geb. te Tolbert, 08-10-1870                                     76
4. Jantje Geersing, geb. Tolbert, 12-05-1874                                        77

Ettje Mulder overleed te Tolbert op 07-02-1912.
Hindrik Roelfs Geersing overleed te Tolbert op 04-01-1916.

44.
Jan Roelfs Geersing, geb. Roden, 18-07-1844
z.v. Roelf Geerts Geersing en Harmtien Geerts Ensing  (16)
Hij trouwde te Roden op 04-05-1872 met :
Geertien Laan, geb. Roden, 12-12-1838
d.v. Lukas Lukas Laan en Hinderkien Hindriks Koops
Kinderen :
1. Harmtien Geersing, geb. Roderwolde, 11-03-1874                          78
2. Henderkien Geersing, geb. Roderwolde, 24-04-1877                       79
3. Roelof Geersing, geb. Roderwolde, 13-05-1880                              80
4. Roelf Geersing, geb. Roden, 04-09-1883                                       81

Geertien Laan overleed te Roderwolde op 18-02-1905.
Jan Roelfs Geersing overleed te Roderwolde op 01-12-1919.

45.
Albert Roelfs Geersing, geb. Roden, 26-05-1850
z.v. Roelf Geerts Geersing en Harmtien Geerts Ensing  (16)
Overleden te Roden op 18-05-1851.


                                                7e generatie

46.
Jannes Jans Geersing, geb. Roden, 17-02-1838   
z.v. Jan Jannes Geersing en Wilhelmina Tjerks Scheepstra  (18)
Hij trouwde te Peize op 15-05-1869 met :
Lammegien Steenbergen, geb. Peize, 07-03-1843
d.v. Pieter Steenbergen en Hillegien Talens,
zie genealogie Talens.
Kinderen :
1. Wilhelmina Geersing, geb. Peize 21-09-1869                                82
2. Hillechien Geersing,  Peize, 09-02-1871                                       83
3. Jan Geersing, geb. Peize, 27-02-1873                                          84
4. Janna Geersing, geb. Peize,  27-10-1875                                      85
5. Hinderkien Geersing, geb. Peize, 27-10-1875                                86
6. Pietertje Geersing, geb. Peize, 25-02-1878                                   87
7. Diena Geersing, geb. Peize, 25-05-1881                                       88 
8. Hendrika Geersing, geb. Peize, 05-07-1883                                   89

Jannes Jans Geersing overleed te Peize op 27-02-1916.
Lammegien Steenbergen overleed te Roden op 06-09-1927.

47.
Tjerk Jans Geersing, geb. Roden, 22-11-1841
z.v. Jan Jannes Geersing en Wilhelmina Tjerks Scheepstra  (18)
Hij trouwde te Roden op 09-05-1874 met :
Geertruida Bennink, geb. Peize, 12-12-1850
d.v. Jacob Bennink en Gezina Kruims
      Geertruida Bennink is een zuster van :
               Hinderkien Bennink, geb. Peize, 28-10-1846
               d.d. 25-08-1866 te Peize getrouwd met :
               Hindrik Alberts Buiringe, geb. Peize, 03-09-1842
               z.v. Albert Buring en Johanna Kemkers,
               zie genealogie Buring
               en van :
 
              Jantje Benning, getrouwd met Arend Tooms.
                     Jantje Bennings dochter :
                     Geertruida Tooms, geb. Peize, 15-07-1888
                     trouwde te Peize op 04-01-1919 met :
                     Albert Buring, geb. Peize, 15-06-1887
                     z.v. Aldert Buring en Margien Schuring,
                     zie genealogie
Buring.
Kinderen :
1. Jan Geersing, geb. Peize, 21-06-1874                                           90

Tjerk Geersing overleed te Leutingewolde op 11-11-1909.
Geertruida Bennink overleed te Nietap op 19-05-1940.

48.
Hinderkien Jans Geersing, geb. Roden, 05-11-1844
d.v. Jan Jannes Geersing en Wilhelmina Tjerks Scheepstra  (18)
Zij trouwde te Roden op 07-05-1870 met :
Gerrit Brink, geb. Roden, 04-08-1846
z.v. Evert Gerrits Brink en Aaltien Harms Riemers

Het gezin Brink-Geersing vertrok 26-05-1881 naar Groningen.

49.
Geert Jans Geersing, geb. Roden, 30-07-1849
 z.v. Jan Jannes Geersing en Wilhelmina Tjerks Scheepstra  (18)
Hij trouwde te Roden op 08-05-1875 met :
Jaapkien Talens, geb. Roderwolde, 02-02-1848
d.v. Jannes Talens en Hinderkien Koops,
zie genealogie Talens.
Kinderen :
1. Jan Geersing, geb. Roden, 16-10-1875                                           91
2. Jannes Geersing, Roden, 29-06-1878                                             92
    
Jaapkien Talens overleed te Roden op 05-07-1880.
Geert Geersing hertr. te Roden op 22-09-1886 met :
Dina Geersing, geb. Roden, 10-11-1850
dochter van Elsien Geersing, zie onder nummer 21
en 52.
Kinderen :
3. Willem Geersing, geb. Roden, 01-11-1886                                      93

Dina Geersing overleed te Roden op 11-01-1900.
Geert Jans Geersing overleed te Roden, 12-03-1903.

50.
Hindrik Jans Geersing, geb. Roden, 21-10-1853 
z.v. Jan Jannes Geersing en Wilhelmina Tjerks Scheepstra  (18)
Hij trouwde te Roden op 08-05-1883 met :
Fokkien Wekema, geb. Roden, 16-11-1860
d.v. Derk Wekema en Janke Johannes Kalfsbeek,
zie genealogie W(i)ekema.
Kinderen :
1. Willemtien Geersing, geb. Leutingewolde, 05-04-1884                      94
2. Janke Geersing, geb. Leutingewolde, 23-02-1888                             95
3. Jantje Geersing, geb. Leutingewolde, 26-06-1902                             96

Hindrik Geersing overleed te Roden op 15-07-1937.
Fokkien Wiekema overleed te Roden op 30-06-1949.

51.
Jan Jans Geersing, geb. Roden, 23-08-1858
z.v. Jan Jannes Geersing en Wilhelmina Tjerks Scheepstra  (18)
Ongehuwd overleden te Roden op 24-11-1912.

52.
Dina Geersing, geb. Roden, 10-11-1850 
d.v. Elsien Jannes Geersing  (21)
Zij trouwde te Roden op 16-10-1875 met :
Geert Jans Geersing, geb. Roden, 30-07-1849
z.v. Jan Jannes Geersing en Wilhelmina Tjerks Scheepstra.
Zie verder onder nr. 49.

53.
Dina Geersing, geb. Peize, 06-03-1857
d.v. Roelof Jannes Geersing en Grietien Berends Koops (25)
Kinderen :
1. Hendrik Roelof Geersing, geb. Peize, 24-12-1885                              97

Dina Geersing trouwde te Roden op 09-05-1888 met :
Geert Borgers, geb. Roden, 23-11-1848
z.v. Eise Gerrits Borgers en Jantje Geerts Vogelzang.
    Hun dochter :
        Grietje Borgers, geb. Leut.wolde, 26-05-1890
        trouwde te Roden op 13-05-1916 met :
        Sabe Holman, geb. Foxwolde, 12-10-1883
        z.v. van Roelfien Scheepstra en (gewettigd
        door) Jan Holman, zie genealogie Scheepstra.
            N.B.
            Geert Borgers is een broer van :
            Imke Borgers, geb. Roden, 24-12-1856
            d.d. 22-11-1879 te Roden getrouwd met :
            Engbert Geerts Belga, geb. Roderwolde, 18-10-1855
            z.v. Geert Jans Belga en Willemtien Bremer,
            zie genealogie Belga.

Dina Geersing overleed te Roden op 15-07-1893.
Geert Borgers overleed te Roden op 03-01-1936.

54.
Berend Geersing, geb. Peize, 11-02-1858 
z.v. Roelof Jannes Geersing en Grietien Berends Koops (25)
Hij trouwde te Eelde op 06-05-1905 met :
Jantien Sluiter, geb. Paterswolde, 02-11-1861
d.v. Egbert Sluiter en Aaltien Meulman
weduwe van Jan Wilkens.

Berend Geersing overleed te Paterswolde op 06-10-1932.
Jantien Sluiter overleed nadien.

55.
Jans Geersing, geb. Peize,  02-02-1860
z.v. Roelof Jannes Geersing en Grietien Berends Koops (25)
Hij trouwde te Peize op 22-05-1886 met :
Jantje de Rink, geb. Roden, 06-08-1861
d.v. Klaas Hindriks de Rink en Leentje Egberts Boer,
zie genealogie De Rink.
Kinderen :
1. Grietje Geersing, geb. Peize,  28-01-1887                                        98
2. Roelfje Geersing, geb. Peize, 05-12-1888                                         99
3. Roelf Geersing, geb. Peize, 07-02-1891                                           100
4. Klaas Geersing, geb. Peize, 23-08-1893                                          101
5. Leentje Geersing, geb. Peize, 11-10-1896                                        102
6. Leentje Geersing, geb. Peize, 24-04-1899                                        103
7. Egberdina Geersing, geb. Peize, 02-06-1903                                    104
8. Jan Geersing, geb. Peize, 24-10-1905                                             105

Jans Geersing overleed te Peize op 18-08-1914.
Jantje de Rink overleed te Peize op 04-04-1927.

56.
Jan Geersing, geb. Peize, 17-02-1863
z.v. Roelof Jannes Geersing en Grietien Berends Koops (25)
Overleden te Peize op 01-04-1865.

57.
Jan Geersing, geb. Peize, 30-01-1866
z.v. Roelof Jannes Geersing en Grietien Berends Koops (25)
Hij trouwde te Peize op 14-05-1887 met :
Tjerkien Scheepstra, geb. Foxwolde, 20-08-1867
d.v. Sabe Tjerks Scheepstra en Vroukien Roelfs Roelfsema,
zie genealogie Scheepstra.
Kinderen :
1. Grietje (Scheepstra) Geersing, geb. Foxwolde, 14-11-1886                106                      
2. Sabe Geersing, geb. Peize,  05-06-1889                                          107
3. Roelfien Geersing, geb. Peize, 01-02-1891                                       108
4. Frouwkien Geersing, geb. Peize,  29-10-1893                                   109
5. Roelf Geersing, geb. Peize, 05-11-1895                                           110
6. Froukien Geersing, geb. Peize, 11-07-1898                                      111
7. Berend Geersing, geb. Peize, 10-08-1900                                        112 
8. Berend Geersing, geb. Peize, 18-10-1902                                        113
9. Frouwktje Geersing, geb. Peize, 16-01-1905                                    114
10. Jantje Geersing, geb. Peize, 13-07-1908                                        115
11.Jannes Geersing, geb. Peize, 04-07-1910                                       116
12.Hinderkien Geersing, geb. Peize, 12-11-1911                                  117

Jan Geersing overleed te Peize op 15-03-1951.
Tjerkien Scheepstra overleed te Peize op 10-05-1955.

58.
Hendrik Geersing, geb. Peize, 14-07-1869
d.v. Roelof Jannes Geersing en Grietien Berends Koops (25)
Hij trouwde te Peize op 29-05-1894 met :
Grietje Talens, geb. Westervelde, 23-12-1876
d.v. Koop Talens en Aaltje Vogelzang,
zie genealogie Talens.
Kinderen :
1. Grietje Geersing, geb. Peize, 19-11-1894                                        118
2. Aaltje Geersing, geb. Peize, 14-01-1896                                         119
3. Roelf Geersing, geb. Peize, 10-03-1898                                          120
4. Koop Geersing, geb. Peize,  03-12-1899                                         121
5. Dina Geersing, geb. Peize, 06-05-1902                                           122
6. Roelfien Geersing, geb. Peize, 18-05-1904                                      123
7. Berend Geersing, geb. Peize, 25-08-1906                                       124
8. Jan Geersing, geb. Peize, 11-01-1909                                             125
9. Hendrik Geersing, geb. Peize, 14-09-1911                                       126
10.Geert Geersing, geb. Peize, 27-11-1913                                         127
11.Jantje Geersing, geb. Peize, 23-08-1915                                        128
12.Trientje Geerrsing, geb. Peize, 14-01-1919                                      129

Hendrik Geersing overleed te Peize op 27-02-1920.
Grietje Talens overleed te Peize op 12-01-1945.

59.
Jantien Geersing, geb. Peize, 19-03-1875
d.v. Roelof Jannes Geersing en Grietien Berends Koops (25)
Zij trouwde te Peize op 27-01-1899 met :
Evert Huizing, geb. Roden, 31-10-1878
z.v. Jannes Huizing en Martje van der Velde.
N.B.
    Hun dochter :
    Grietje Huizing, geb. Peize, 25-12-1908
    trouwde te Roden op 18-12-1926 met :
    Jannes Busscher, geb. Roden, 14-11-1905
    z.v. Jannes Busscher en Jantien Douwes,
    zie onder nr. 33 en
    zie genealogie De Rink.
    en hun dochter :
    Dina Huizing, geb. Peize, 04-04-1914
    trouwde te Peize op 29-06-1934 met :
    Uge Wekema, geb. Roden, 09-08-1911
    z.v. Klaas Wekema en Annechien Geerts,
    zie genealogie W(i)ekema.

Evert Huizing overleed te Peize op 02-04-1942.
Jantien Geersing overleed te Peize 03-10-1962.

60.
Harmtien Geerds Geersing, geb. Roden,  30-03-1856
d.v. Geert Alberts Geersing en Elsien Louwes Klaassens  (29)
Zij trouwde te Norg op 11-12-1878 met :
Jan Wieland, geb. Norg, 30-09-1849
z.v. Johannes Adrianus Wieland en Elisabeth Everdina Huberts.

Jan Wieland overleed te Roden op 16-12-1894.
Harmtien Geersing hertr. te Hoogkerk op 14-11-1895 met :
Bernardus Bouwes Hoekzema, geb. Groningen, 02-12-1826
z.v. Bouwe Berends Hoekzema en Pietertje Hendriks de Vries.
weduwnaar van Wobbina Wolthuis.

Bernardus Hoekzema overleed te Roden op 24-01-1912.
Harmtien Geerds Geersing overleed te Roden op  26-02-1936.

61.
Louwe Geerds Geersing, geb. Roden, 07-02-1860
z.v. Geert Alberts Geersing en Elsien Louwes Klaassens  (29)
Hij trouwde te Eelde op 19-05-1894 met :
Roelfien Kuiper, geb. Eelde, 10-06-1869
d.v. Teunis Kuiper en Niessien Nienhuis.
Kinderen :
1. Geert Geersing, geb. Eelde, 16-05-1895                                          130
2. Teunis Geersing, geb. Groningen, 03-01-1899                                  131
5. Albert Geersing, geb. Hoogkerk, 28-10-1901                                    132
3. Nieske Geersing, geb. Hoogkerk, 13-02-1907                                   133
4. Anna Geersing, geb. Hoogkerk, 16-03-1913                                     134

Louwe Geersing overleed te Roderveld op 06-11-1924.
Roelfien overleed nadien.

62.
Geessien Geerds Geersing, geb. Roden, 30-09-1864
d.v. Geert Alberts Geersing en Elsien Louwes Klaassens  (29)
Zij trouwde te Roden op 02-06-1888 met :
Andries Rozema, geb. Foxwolde, 16-11-1864
z.v. Sjoerd Rozema en Tjetske Tiessen Ottens,
zie genealogie Ottens.
       Andries Rozema is een broer van :
            Eite Rozema, geb. Roden, 19-07-1867
            d.d. 01-10-1892 te Roden getrouwd met :
            Willemtien Belga, geb. Roden, 30-07-1871
            d.v. Jan Belga en Janna Koops,
            zie genealogie Belga.

Andries Rozema overleed te Roderwolde op 18-02-1942.
Geessien Geersing overleed nadien.

63.
Albert Geerds Geersing, geb. Foxwolde, 18-04-1868
z.v. Geert Alberts Geersing en Elsien Louwes Klaassens  (29)
Overleden te Foxwolde op 01-05-1869.

64.
Albertien Geerds Geersing, Foxwolde, 19-02-1871
d.v. Geert Alberts Geersing en Elsien Louwes Klaassens  (29)
Zij trouwde te Peize op 11-10-1890 met :
Sikke Been, geb. Peize, 29-01-1864
z.v. Doris Been en Roelfien Huberts

Sikke Been overleed te Peize op 21-09-1946.
Albertien Geersing overleed nadien.

65.
Aaltien Geerds Geersing, Foxwolde, 26-02-1874
d.v. Geert Alberts Geersing en Elsien Louwes Klaassens  (29)
Zij trouwde te Roden op 15-11-1900 met :
Willem Ploeg, geb. Roden, 30-04-1873
z.v. Bartelt Ploeg en Jantje Hummel.

66.
Jantien Geersing, geb. Langelo,  23-02-1855
d.v. Ananias Alberts Geersing en Zwaantje de Jonge  (30)
Zij trouwde te Norg op 25-04-1876 met :
Albert Buiter, geb. Langelo, 04-01-1848
z.v. Wolter Harms Buiter en Jeigien Harms van der Veen.

Jantien Geersing overleed te Assen op 20-04-1936.
Albert Buiter overleed te Assen op 22-10-1897.

67.
Harmtje Geersing, geb. Langelo, 09-06-1856
d.v. Ananias Alberts Geersing en Zwaantje de Jonge  (30)
Zij trouwde te Roden op  09-05-1879 met :
Derk Laning, geb. Roden, 05-01-1851
z.v. Geert Derks Laning en Hinderkien Jannes Geersing,
zie onder nr. 23.

Harmtje Geersing overleed te Roden op 01-08-1879.
Derk Laning hertr. te Peize op 07-05-1881 met :
Aaltje Schuring, geb. Peize, 09-12-1857
d.v. Jan Kruims Schuring en Hendrikje Tietema

Derk Laning overleed te Peize op 27-05-1925.
Aaltje Schuring overleed nadien.

68.
Willem Geersing, geb. Langelo, 14-01-1860 
z.v. Ananias Alberts Geersing en Zwaantje de Jonge  (30)
Hij trouwde te Vries op 01-12-1883 met :
Roelfien Veendijk, geb. Tynaarlo, 03-10-1863
d.v. Eite Veendijk en Grietien Roede
Kinderen :
1. Zwaantje Geersing, geb. Tynaarlo, 16-04-1884                                    135
2. Grietje Geersing, geb. Tynaarlo, 13-02-1886                                       136
3. Annegien Geersing, geb. Langelo, 15-06-1887                                    137
4. Jantje Geersing, geb. Langelo, 29-07-1889                                         138
5. Hillechien Geersing, geb. Langelo, 07-10-1891                                    139
6. Ananias Geersing, geb. Langelo, 16-11-1893                                      140
7. Eitje Geersing, geb. Langelo, 27-11-1895                                           141
8. Albert Geersing, geb. Langelo, 15-04-1898                                         142
9. Harm Geersing, geb. Langelo, 01-05-1901                                         143
10. Warner Geersing, geb. Langelo, 22-06-1903                                     144
11. Margien Geersing, geb. Langelo, 14-06-1906                                    145

Willem Geersing overleed te Langelo op 17-04-1933.
Roelfien Veendijk overleed te Langelo op 15-02-1947.

69.
Hinderkien Geersing
, geb. Roden, 17-06-1849
d.v. Grietje Roelfs Geersing  (36)
Overleden te Roden op 27-06-1849.

70.
Harmke Geersing, geb. Leek, 02-03-1861 
d.v. Geerd Roelfs Geersing en Stijntje Siegers  (40)
Zij trouwde te Groningen op 30-11-1884 met :
Freerk Roffel, geb. Zevenhuizen, 02-10-1860
z.v. Derk Roffel en Roelfke Hoeksema.

71.
Antje Geersing, geb. Leek, 29-01-1865
d.v. Geerd Roelfs Geersing en Stijntje Siegers  (40)
Zij trouwde te Leek op 21-05-1892 met :
Gerrit Zevenberg, geb. Tolbert in 1867
z.v. Karst Zevenberg en Fokje van der Span

Antje Geersing overl. Onderdendam, 16-11-1944.
Gerrit Zevenberg overl. Onderdendam, 22-10-1942

72.
Roelfien Geersing, geb. Leek, 17-08-1867
d.v. Geerd Roelfs Geersing en Stijntje Siegers  (40)
Overleden te Leek op 17-08-1867, 4 uren oud.

73.
Roelfke Geersing, geb. Leek, 11-10-1868 
d.v. Geerd Roelfs Geersing en Stijntje Siegers  (40)
Kinderen :
Johannes Geersing, geb. Leek, 1894
Overleden te Leek op 18-12-1894, 4 mnd. oud.

Roelfke Geersing trouwde te Groningen op 20-01-1895 met :
Jannes Pieter Julsing, geb. Loppersum, 06-02-1870
z.v. Hermanus Julsing en Elina Reitsema

74.
Aaltje Geersing, geb. Niebert, 02-09-1864
d.v. Hindrik Roelfs Geersing en Ettje Mulder  (43)
Zij trouwde te Groningen op 26-05-1895 met :
Hendrik Eggens, geb. Zuidlaren, 22-08-1867
z.v. Jannes Eggens en Grietje Nijborg
Het huwelijk werd op 26-10-1917 ontbonden.

75.
Harmke Geersing, geb. Tolbert 13-12-1867
d.v. Hindrik Roelfs Geersing en Ettje Mulder  (43)
Overleden te Tolbert op 06-06-1872.

76.
Roelf Geersing, geb. Tolbert, 08-10-1870
z.v. Hindrik Roelfs Geersing en Ettje Mulder  (43)
Hij trouwde te Leek op 22-05-1897 met :
Klaaske Copinga, geb. Tolbert, 29-04-1872
d.v. Jan Copinga en Bontje Derks Pruik
Kinderen :
1. Ettje Geersing, geb. Leek, 27-05-1898                                              146
2. Ettje Geersing, geb. Leek, 16-06-1899                                              147

Roelf Geersing overleed te Groningen op 27-01-1942.
Klaaske Copinga overleed te Groningen op 25-03-1947.

77.
Jantje Geersing, geb. Tolbert, 12-05-1874 
d.v. Hindrik Roelfs Geersing en Ettje Mulder  (43)
Zij trouwde te Grootegast op 18-06-1904 met :
Kristiaan Kuipers, geb. Oldekerk in 1857
z.v. Lammert Kuipers en Tetje Pol
weduwnaar van Lamina van Hijlkema

78.
Harmtien Geersing, geb. Roderwolde, 11-03-1874 
d.v. Jan Roelfs Geersing en Geertien Laan  (44)


          


Zij trouwde te Roden op 09-05-1896 met :
Lammert Brink, geb. Roden, 29-07-1869
z.v. Hindrik Brink en Geertien Boer,
zie genealogie Brink.

79.
Henderkien Geersing, geb. Roderwolde, 24-04-1877
d.v. Jan Roelfs Geersing en Geertien Laan  (44)
Zij trouwde te Roden op
07-05-1904 met :
Jan Alderts Homan, geb, Peize, 16-11-1871
z.v. Jans Homan en Roelefje Talens,
zie genealogie Talens.
      Henderkiens dochter :
     
Jantje Alderstina Homan, geb. Roderwolde, 28-04-1907
      trouwde te Roden op 02-05-1931 met :
      Jannes Talens, geb. Sandebuur, 15-06-1904,
      z.v. Berend Talens en Geessien Smit,
      zie genealogie Talens.

Henderkien Geersing overleed op 08-08-1957.
Jan Alderts Homan overleed op 20-09-1906.

80.
Roelof Geersing, geb. Roderwolde, 13-05-1880 
z.v. Jan Roelfs Geersing en Geertien Laan  (44)
Overleden te Roden op 05-12-1880.

81.
Roelf Geersing, geb. Roden, 04-09-1883 
z.v. Jan Roelfs Geersing en Geertien Laan  (44)
Ongehuwd overleden te Nietap op 15-12-1907.


                                      8e generatie

82.
Wilhelmina Geersing, geb. Peize 21-09-1869
d.v. Jannes Jans Geersing en Lammegien Steenbergen (46)
Zij trouwde te Roden op 03-05-1893 met :
Freerk Wolfis, geb. Bedum, 23-05-1862
z.v. Klaas Wolfis en Jantje Ritsema
        Hun dochter :
            Hillechien Wolfis trouwde met Luink Venema.
            Zij zijn de ouders van :
            Willemtien Venema, geb. Leutingewolde, 07-09-1918
            getrouwd met :
            Egbert de Rink, geb. Roden, 31-12-1912
            z.v. Jannes de Rink en Janssien Wekema,
            zie genealogie De Rink.

Freerk Wolfis overleed te Roden op 08-06-1930.
Wilhelmina Geersing overleed te Roden op 04-03-1931.

83.
Hillechien Geersing,  Peize, 09-02-1871  
d.v. Jannes Jans Geersing en Lammegien Steenbergen (46)
Zij trouwde te Roden op 21-05-1904 met :
Albert Keun, geb. Eelde, 10-08-1869
z.v. Harmannus Keun en Jantien Venema

Albert Keun overleed te Roden op 16-03-1929.
Hillechien Geersing overleed te Roden op 14-03-1948.

84.
Jan Geersing, geb. Peize, 27-02-1873 
d.v. Jannes Jans Geersing en Lammegien Steenbergen (46)
Hij trouwde te Peize op 07-09-1901 met :
Egbertien Dekker, geb. Peize, 17-05-1873
d.v. Johannes Dekker en Tonniske Schortanus
Kinderen :
1. Jannes Geersing, geb. Peize, 09-01-1902                                         148
2. Truutje Geersing, geb. Peize, 28-12-1902                                          149
3. Johannes Geersing, geb. Roden, 09-03-1904                                     150
4. Johannes Geersing, geb. Roden, 03-02-1905                                     151
5. Johannes Geersing, geb. Roden, 19-01-1906                                     152
6. Lammert Geersing, geb. Roden, 01-02-1907                                      153
7. Lammechien Geersing, geb. Roden, 24-04-1908                                154
8. Roelof Geersing, geb. Roden, 11-09-1909                                          155
9. Willem Geersing, geb. Leutingewolde, 19-09-1910                              156
10.Meindert Geersing, geb. Roden, 04-12-1911                                      157
11.Roelof Geersing, geb. Roden, 20-03-1913                                          158
12.Wilhelmina Geersing, geb. Roden, 16-05-1914                                   159
13. Roelof Geersing, geb. Roden, 18-06-1916                                         160
14. Hillechien Geersing, geb. Alteveer, 09-12-1918                                  161

85.
Janna Geersing, geb. Peize,  27-10-1875  
d.v. Jannes Jans Geersing en Lammegien Steenbergen (46)
Zij trouwde te Roden op 23-03-1901 met :
Klaas Venema, geb. Peize, 10-11-1863
z.v. Hendrik Venema en Jantien Koops

86.
Hinderkien Geersing, geb. Peize, 27-10-1875 
d.v. Jannes Jans Geersing en Lammegien Steenbergen (46)
Zij trouwde te Roden op 20-03-1897 met :
Lute de Groot, geb. Roden, 05-10-1872
z.v. Gerrit de Groot en Hinderkien Hulsebos

Hinderkien Geersing overleed op 17-01-1957.
Lute de Groot overleed te Alteveer op 12-12-1938.

87.
Pietertje Geersing, geb. Peize, 25-02-1878  
d.v. Jannes Jans Geersing en Lammegien Steenbergen (46)
Zij trouwde te Roden op 26-10-1901 met :
Alle Schadenberg, geb. Haulerwijk in 1871
z.v. Alle Jans Schadenberg en Johanna Alles van Wijk

Pietertje Geersing overleed op 05-01-1934.

88.
Diena Geersing, geb. Peize, 25-05-1881 
d.v. Jannes Jans Geersing en Lammegien Steenbergen (46)
Overleden te Peize op 08-03-1884.

89.
Hendrika Geersing, geb. Peize, 07-07-1883   
d.v. Jannes Jans Geersing en Lammegien Steenbergen (46)
Ongehuwd.

90.
Jan Geersing, geb. Peize, 21-06-1874                                              
z.v. Tjerk Jans Geersing en Geertruida Bennink  (47)
Hij trouwde te Roden op 14-05-1903 met :
Marchien Mulder, geb. Roden, 19-02-1877
d.v. Jan Mulder en Grietien Weis
Kinderen :
1. Geertruida Geersing, geb. Leutingewolde, 07-03-1904                          162
2. Tjerk Geersing, geb. Leutingewolde, 29-03-1905                                  163
3. Grietje Geersing, geb. Leutingewolde, 17-08-1906                                164
4. Jan Geersing, geb. Leutingewolde, 09-05-1909                                     165
5. Geert Geersing, geb. Leutingewolde, 14-10-1911                                  166

Jan Geersing overleed te Nietap 15-05-1941.
Marchien Mulder overleed te Nietap op 15-04-1956.

91.
Jan Geersing, geb. Roden, 16-10-1875
z.v. Geert Jans Geersing en Jaapkien Talens  (49)
Hij trouwde te Roden op 09-11-1901 met :
Annegien Zuurd, geb. Westervelde, 21-02-1872
d.v. Reinder Zuurd en Baukje van Dellen,
zie genealogie Suurd.
Kinderen :
1.Jaapkien Geersing, geb. Roden, 09-03-1902                                        167

Annegien Zuurd overleed te Roden op 07-12-1936.
Jan Geersing overleed te Roden op 28-05-1974.
N.B.
Hij was de klokkenluider van Roden.

92.
Jannes Geersing, Roden, 29-06-1878
z.v. Geert Jans Geersing en Jaapkien Talens  (49)
Hij trouwde te Roden op 09-05-1903 met :
Harmanna Ebbinge, geb. Peize, 15-01-1875
d.v. Egbert Ebbinge en Frederika Ensing
Kinderen :
1. Geert Geersing, geb. Roden, 08-12-1908                                           168
2. Frederika Geersing, geb. Roden, 30-08-1913                                      169

Harmanna Ebbinge overleed te Roden op 25-10-1946.
Jannes Geersing overleed te Peize op 09-09-1950.

93.
Willem Geersing, geb. Roden, 01-11-1886
z.v. Geert Jans Geersing en Dina Geersing  (49)
Ongehuwd overleden te Roden op 26-11-1918.

94.
Willemtien Geersing, geb. Leutingewolde, 05-04-1884
d.v. Hindrik Geersing en Fokkien Wekema  (50)
Zij trouwde te Roden op 07-05-1908 met :
Jan Postema, geb. Foxwolde, 11-11-1882
z.v. Wietse Postema en Hinderika van der Velde

95.
Janke Geersing, geb. Leutingewolde, 23-02-1888
d.v. Hindrik Geersing en Fokkien Wekema  (50)
Zij trouwde te Roden op 10-05-1913 met :
Berend Douwes, geb. Roden, 16-04-1887
z.v. Marcus Douwes en Trientien van der Velde

Janke Geersing overleed op 13-03-1982
Berend Douwes overleed op 23-03-1944.

96.
Jantje Geersing, geb. Leutingewolde, 26-06-1902 
d.v. Hindrik Geersing en Fokkien Wekema  (50)
Zij trouwde te Roden op 09-08-1924 met :
Frederikus Dekker, geb. Peize, 30-03-1899
z.v. Roelf Dekker en Albertien Bakker

Jantje Geersing overleed te Peize op 191-10-1946.
Frederikus Dekker overleed nadien.

97.
Hendrik Roelof Geersing, geb. Peize, 24-12-1885 
z.v. Diena Geersing  (53)
Overleden te Peize op 23-01-1886.

98.
Grietje Geersing, geb. Peize,  28-01-1887 
d.v. Jans Geersing en Jantje de Rink  (55)
Zij trouwde te Peize op 09-03-1918 met :
Jente Ritsma, geb. Peize, 14-12-1882
z.v. Jan Ritsma en Jantje Ruiter

Grietje Geersing overl.
Jente Ritsma overl. Peize, 06-11-1951.

99.
Roelfje Geersing, geb. Peize, 05-12-1888  
d.v. Jans Geersing en Jantje de Rink  (55)
Zij trouwde te Peize op 30-08-1913 met :
Durk van der Velde, geb. Hoogkerk in 1888
z.v. Andries van der Velde en Trientje Huberts

100.
Roelf Geersing, geb. Peize, 07-02-1891
z.v. Jans Geersing en Jantje de Rink  (55)
Hij trouwde te Peize op 17-05-1913 met :
Willemtien Stoffers, geb. Peize, 06-01-1891
d.v. Hendrik Stoffers en Aaltje Timmer
        en een zuster van :
        Harmtiena Stoffers, zie hieronder
Kinderen :
1. Jans Geersing, geb. Peize, 12-10-1913                                            170
2. Aaltje Geersing, geb. Peize, 25-07-1917                                           171

Roelf Geersing overleed te Peize op 10-08-1978.
Willemtien Stoffers overleed te Peize op 23-08-1968.

101.
Klaas Geersing, geb. Peize, 23-08-1893
z.v. Jans Geersing en Jantje de Rink  (55)
Hij trouwde te Peize op 08-06-1918 met :
Harmtiena Stoffers, geb. Peize, 05-02-1894
d.v. Hendrik Stoffers en Aaltje Timmer
        en een zuster van :
        Willemtien Stoffers, zie hierboven.
Kinderen :
1. Jantje Geersing, geb. Peize, 26-10-1918                                          172
2. Hendrik Geersing, geb. Peize, 20-07-1922                                        173
3. Aaltje Geersing, geb. Peize, 12-08-1928                                           174
 
Klaas Geersing overleed op 23-04-1959.
Harmtiena Stoffers overleed op 24-07-1978.

102.
Leentje Geersing, geb. Peize, 11-10-1896
d.v. Jans Geersing en Jantje de Rink  (55)
Overleden te Peize op 17-04-1897.

103.
Leentje Geersing, geb. Peize, 24-04-1899
d.v. Jans Geersing en Jantje de Rink  (55)
Zij trouwde te Peize op 08-03-1918 met :
Derk Kok, geb. Peize, 25-10-1895
z.v. Gerrit Kok en Lammechien Ottens.
Kinderen :
1. Lammechien Kok, geb. 09-05-1918
2. Jans Kok, geb. Peize, 01-03-1921

Derk Kok overleed te Peize op 26-03-1926.
Leentje  Geersing hertrouwde met :
Harm van der Veen, geb. Roderwolde, 03-11-1901
z.v. Harm van der Veen en Grietje Alkema
Kinderen :
3. Grietje van der Veen, geb. Peize, 04-07-1933,
    Zij trouwde te Peize op 11-10-1952 met :
    Jannes Geersing, geb. Norg, 12-05-1928,
    zie onder n. 227.

Leentje Geersing overleed op 03-10-1974.
Harm van der Veen overleed op 22-07-1990.

104.
Egberdina Geersing, geb. Peize, 02-06-1903
d.v. Jans Geersing en Jantje de Rink  (55)
Zij trouwde met :
Jan Johannes B.

105.
Jan Geersing, geb. Peize, 24-10-1905
z.v. Jans Geersing en Jantje de Rink  (55)
Hij trouwde te Peize op 04-10-1929 met :
Willemtien Roelfsema, geb. Peize, 01-05-1907

106.
Grietje (Scheepstra) Geersing, geb. Foxwolde, 14-11-1886 
d.v. Jan Geersing en Tjerkien Scheepstra  (57)
Zij kreeg bij huwelijk van haar moeder op 14-05-1887
met Jan Geersing de naam : Grietje Geersing
Zij trouwde te Peize op 20-04-1907 met :   
Jan Eilders, geb. Peize, 26-09-1885
z.v. Jan Eilders en Johanna Gleisteen

Grietje Geersing overleed op05-02-1956.
Jan Eilders overleed op 09-05-1982.

107.
Sabe Geersing, geb. Peize, 05-06-1889
z.v. Jan Geersing en Tjerkien Scheepstra  (57)
Hij trouwde te Peize op 25-05-1912 met :
Elizabeth van der Veen, geb. Peize, 12-01-1890
d.v. Gerrit van der Veen en Hinderkien Timmer
Kinderen :
1. Tjerkje Geersing, geb. Peize, 08-12-1912                                      175
2. Gerrit Geersing, geb. Peize, 15-12-1913                                       176
3. Hinderkien Geersing, geb. Peize, 18-01-1915                                177
4. Jan Geersing, geb. Peize, 08-02-1918                                          178

108.
Roelfien Geersing, geb. Peize,  01-02-1891 
d.v. Jan Geersing en Tjerkien Scheepstra  (57)
Kinderen :
1. Hermanna Geersing, geb. 29-10-1911                                           179

Roelfien Geersing trouwde te Peize op 15-05-1915 met :
Adam Ubels, geb. Peize, 10-06-1889
z.v. Arend Ubels en Jantien Suurd,
zie genealogie Suurd.
Roelfiens dochter Hermanna werd bij huwelijk
erkend door Adam Ubels en zij kreeg toen de
de naam : Roelfien Ubels.

Adam Ubels overleed op 25-09-1953.
Roelfien Geersing hertr. op 25-11-1955 met
Jan Schuring, geb. Peize, 24-01-1892.
z.v. Hendrik Schuring en Jantje de Vries.
Sedert 17-05-1952 weduwnaar van
Harmanna Schuring, geb. Peize, 11-09-1895.

Jan Schuring overleed te Peize op 29-05-1978.
Roelfien Geersing overleed te Peize op 21-02-1982.

109.
Frouwkien Geersing, geb. Peize,  29-10-1893          
d.v. Jan Geersing en Tjerkien Scheepstra  (57)
Overleden te Peize op 26-12-1894.

110.
Roelf Geersing, geb. Peize, 05-11-1895   
z.v. Jan Geersing en Tjerkien Scheepstra  (57)
Hij trouwde te Peize op 07-01-1921 met :
Johanna Hagenauw, geb. Peize, 17-07-1897
d.v. Berend Hagenauw en Hillechien Eilders,
zie genealogie Hagen(o)auw.
Kinderen :
1. Tjerkine Geersing, geb. Peize, 25-03-1921                                        180        
2. Hillechien Geersing, geb. Peize, 21-04-1922                                     181
3. Jan Geersing, geb. Peize, 06-05-1929                                              182
4. Roelof Johannes Geersing, geb. Peize, 26-06-1939                           183

111.
Froukien Geersing, geb. Peize, 11-07-1898
d.v. Jan Geersing en Tjerkien Scheepstra  (57)
Overleden te Peize op 28-03-1901.

112.
Berend Geersing, geb. Peize, 10-08-1900                                       
d.v. Jan Geersing en Tjerkien Scheepstra  (57)
Overleden te Peize op 20-10-1901.

113.
Berend Geersing, geb. Peize, 18-10-1902
z.v. Jan Geersing en Tjerkien Scheepstra  (57)
Overleden te Peize op 31-05-1908.

114.
Frouwktje Geersing, geb. Peize, 16-01-1905
d.v. Jan Geersing en Tjerkien Scheepstra  (57)
Zij trouwde te Peize op 18-03-1926 met :
Arend Wekema, geb. Peize, 13-06-1906
z.v. Michiel Wekema en Jantien Kruims,
zie genealogie W(i)ekema.

Frouwktje Geersing overleed op 20-09-1978.
Arend Wekema overleed op 20-01-2000.

115.
Jantje Geersing, geb. Peize, 13-07-1908
d.v. Jan Geersing en Tjerkien Scheepstra  (57)
Zij trouwde met :
Rudolf Hartlief

116.
Jannes Geersing, geb. Peize, 04-07-1910      
z.v. Jan Geersing en Tjerkien Scheepstra  (57)
Hij trouwde op 28-05-1937 met :
Willemina Kok, geb. Yde (Vries), 11-05-1915.
Kinderen :
1. Jan Geersing
    Hij trouwde met Hillie
    Kinderen :
    1.Elisabeth Geersing
    2.Ina Geersing

Jannes Geersing overleed op 16-10-1988.
Wilhelmina Kok overleed te Peize op 12-09-2006.

117.
Hinderkien Geersing, geb. Peize, 12-11-1911
d.v. Jan Geersing en Tjerkien Scheepstra  (57)
Zij trouwde op 06-09-1929 met :
Henderikus Kregel, geb. Peize, 31-05-1908
z.v. Henderikus Kregel en Afien Ridder
Kinderen :
1. Henderikus Kregel, geb. Peize, 12-01-1930
    Hij trouwde te Groningen op 22-06-1959 met :
    Imke Doornbosch, geb. Nuis, 21-12-1934
    Kinderen :
    1. Hendrika Kregel, geb. Groningen, 02-11-1959
    2. Hendrik Kregel, geb. Groningen, 31-10-1965
    Henderikus Kregel overleed te Eelde op 07-09-2009.

Henderikus Kregel overleed te Groningen op 08-04-1958.
Hinderkien Geersing overleed te Peize op 30-07-2007.

118.
Grietje Geersing, geb. Peize, 19-11-1894  
d.v. Hendrik Geersing en Grietje Talens  (58)
Zij trouwde te Vries op 18-04-1914 met :
Theodorus Pietersen, geb. Tynaarlo, 08-12-1891
z.v. Theodorus Pietersen en Grietje Jager
Kinderen :
1. Grietje Pietersen, geboren 14-05-1914
2. Grietine Pietersen, geboren 29-05-1916
3. Theodora Pietersen, geboren 12-04-1919
4. Hendrikje Pietersen, geboren 22-08-1920
5. Hendrik Pietersen, geboren 29-03-1924

Grietje Geersing overleed op 18-03-1952.
Theodorus Pietersen overleed op 26-01-1964.

119.
Aaltje Geersing, geb. Peize, 14-01-1896
d.v. Hendrik Geersing en Grietje Talens  (58)
Zij trouwde te Roden op 30-08-1919 met :
Wander Veldhuis, geb. Terheijl, 04-04-1893
z.v. Jan Veldhuis en Hillegien Wanders
        en een broer van :
        Kornelis Hindrik Veldhuis, geb. Roden, 18-04-1890
        d.d. 28-04-1917 te Peize getrouwd met :
        Annegien Kemkers, geb. Peize, 10-12-1891
        d.v. Gerrit Kemkers en Zwaantje Vedder,
        zie genealogie Kemkers.
Kinderen :
1. Hillegien Veldhuis, geb. te Terheijl, 19-02-1920
    Zij trouwde te Peize op 20-05-1943 met :
    Arend Tooms, geb. Peize, 20-11-1914
    Arend Tooms overleed te Terheijl op 09-04-1996.
    Hillegien Veldhuis overleed te Tolbert op 25-02-2002.
2. Grietje Veldhuis, geb. Terheijl, 30-11-1921
    Zij trouwde met :
    Jannes Ebbinge, geboren 03-04-1918.
    Grietje Veldhuis overleed te Peize op 23-06-2002.
    Jannes Ebbinge overleed te Peize op 26-09-1980.
3. Jantje Cornelia Veldhuis, geb. te Terheijl, 21-03-1923
    Zij trouwde met :
    Bernardus Schuring, geboren 23-03-1921.
    Bernardus Schuring overleed op 31-12-1979.
    Jantje Cornelia Veldhuis overleed op 20-01-2000.
4. Hendriktje Veldhuis, geb. Terheijl, 19-05-1926
    Zij trouwde op 28-05-1949 met :
    J.Wieland.
    Hendriktje Veldhuis overleed te Oosterwole op 16-12-2007.   
5. Cornelia Veldhuis, geb. te Nietap, 26-11-1932
    Zij trouwde met J.Boon
    J.Boon overleed te Groningen.
    Cornelia Veldhuis woont te Groningen.

Wander Veldhuis overleed op 08-06-1948.
Aaltje Geersing overleed op 01-05-1990.

120.
Roelf Geersing, geb. Peize, 10-03-1898  
z.v. Hendrik Geersing en Grietje Talens  (58)
Hij trouwde te Peize op 06-07-1918 met :
Wubbegien Venekamp, geb. Peize, 27-06-1898
d.v. Willem Venekamp en Aaltje Kosters
Kinderen :
1. Hendrik Geersing, geb. Peize, 03-11-1918                                        184
2. Aaltje Geersing, geb. Peize, 07-12-1919                                           185
3. Aaltje Geersing, geb. Peize, 13-04-1921                                           186
4. Willem Geersing, geb. Peize, 26-12-1922                                         187
5. Grietje Geersing, geb. Peize, 14-04-1927                                          188
6. Grietina Geersing, geb. Peize, 21-11-1932                                        189
7. Roelof Jan Geersing, geb. Peize, 14-03-1939                                    190

Roelf Geersing overleed op 15-04-1980.
Wubbegien Venekamp overleed op 16-10-1967.

121
Koop Geersing, geb. Peize,  03-12-1899 
z.v. Hendrik Geersing en Grietje Talens  (58)
Hij trouwde te Eelde op 19-05-1928 met :
Jantien Hartlief, geb. Eelde, 25-11-1906
d.v. Gerriet Hartlief en Frouke Annegina Zweers.
Kinderen :
1. Hendrik Gerrit Geersing, geboren 10-01-1929                                    191        
2. Frouke Geersing, geboren 08-09-1933                                              192
3. Gerrit Geersing, geboren 06-02-1937                                                193
4. Grietje Geersing, geboren 07-07-1943                                               194
5. Jannette Geersing, geboren 16-11-1947                                            195

Jantien Hartlief overleed te Bemmel op 24-09-1978.
Koop Geersing overleed te Bemmel op 25-05-1959.

122. 
Dina Geersing, geb. Peize, 06-05-1902
d.v. Hendrik Geersing en Grietje Talens  (58)
Zij trouwde te Peize met :
Arend Hoving, geb. Haren, 22-08-1900
z.v. Harm Hoving en Aaltje Harms.
Kinderen :
1. Harm Hoving, geb. Peize, 03-08-1927
    Hij trouwde met M.Knol.
    Harm en zijn echtgenote wonen te Borger.
2. Grietje Hoving, geb. Peize, 29-09-1930
    Zij trouwde met dhr. Kregel.
    Grietje (wed.) woont te Peize.

Arend Hoving overleed te Peize op 10-04-1932.
Dina Geersing hertr. op 15-06-1933 met :
Meindert van Zanten, geb. Foxwolde, 16-12-1893
z.v. Jacob van Zanten en Metje Biemolt
        en sedert 08-01-1927 weduwnaar van :
        Lammechien Venekamp, geb. Peize, 16-07-1893
        d.v. Lambert Venekamp en Jantien Holt.
        N.B.
        Meindert van Zanten was een broer van :
        Albertus van Zanten, geb. Foxwolde, 20-04-1903
        d.d. 25-05-1929 te Roden getrouwd met :
        Jaapkien Geersing, geb. Roden, 09-03-1902
        d.v. Jan Geersing en Annegien Zuurd,
        zie onder nr. 167.

Kinderen van Meindert van Zanten en Lammechien Venekamp :
1. Jacob van Zanten, geb. Leut.wolde, 02-09-1917
    Hij trouwde met :
    Berendje Smit, geb. Foxwolde, 16-10-1929
    Zij woont te Leek.
    Jacob van Zanten overleed te Groningen op 31-12-2007.
2. Jantje van Zanten, geb. Leut.wolde, 05-11-1918
    Zij trouwde met
    Jan Bouma, geb. Ureterp, 20-08-1917
    Jan Bouma overleed te Groningen op 23-01-2005
    Jantje van Zanten overleed te Groningen op 01-09-2006.
3. Lambert van Zanten, geb. Leut.wolde, 05-04-1920
    Hij trouwde met :
    Martha Smit, geb. Roderwolde, 24-01-1924
    Lambert van Zanten overleed op 26-10-1976.
    Martha Smit overleed te Peize op 17-07-2009.
4. Hendrik van Zanten, geb. Leut.wolde, 29-10-1923
    Hendrik van Zanten overleed te Winsum op 18-01-2008.
5. Willem van Zanten, geb. Leut.wolde, 03-12-1926
    Hij trouwde met :
    Zwaantje Raven.
    Zwaantje Raven overleed op 18-06-2004.
    Willem van Zanten overleed te Peize op 10-10-2007.

Meindert van Zanten overleed te Leutingewolde op 10-06-1938.
Dina Geersing overleed op 20-01-1986.
 
123.
Roelfien Geersing, geb. Peize, 18-05-1904  
d.v. Hendrik Geersing en Grietje Talens  (58)
Zij trouwde op 29-04-1926 met :
Hendrik Stoffers, geb. Peize, 09-09-1902
Kinderen :
1. Hendrik Stoffers, geboren 22-10-1926
2. Henry Stoffers, geboren 27-04-1928
3. Albert Stoffers, geboren 29-08-1929

Hendrik Stoffers overleed op 17-10-1977.
Roelfien Geersing overleed op 29-07-1994.

124.
Berend Geersing, geb. Peize, 25-08-1906
z.v. Hendrik Geersing en Grietje Talens  (58)
Overleden te Peize op 16-02-1929, 22 jaar oud.

125.
Jan Geersing, geb. Peize, 11-01-1909
z.v. Hendrik Geersing en Grietje Talens  (58)
Hij trouwde te Roden op 16-12-1933 met :
Hiltje Bijsma, geb. Roden, 17-05-1910
d.v. Hielke Bijsma en Geertien Boer
Kinderen :
1. Grietje Geersing, geb. Peize, 13-05-1934                             196
2. Geertje Geersing, geb. Peize, 26-04-1943                            197

Hiltje Bijsma overleed op 04-08-1995.
Jan Geersing overleed op 29-08-1990.

126.
Hendrik Geersing, geb. Peize, 14-09-1911
z.v. Hendrik Geersing en Grietje Talens  (58)
Hij trouwde met :
Jitske Sinkgraven, geb. Roden, 02-09-1919
d.v. Lammert Sinkgraven en Wilhelmina Siegers
Kinderen :
1. Hendrik Geersing, geb. Peize, 06-07-1937                             198
2. Lammert Geersing, geb. Peize, 23-08-1940                           199

Hendrik Geersing overleed op 24-09-1966.
Jitske Sinkgraven overleed op 23-11-1997.

127.
Geert Geersing, geb. Peize, 27-11-1913  
z.v. Hendrik Geersing en Grietje Talens  (58)
Hij trouwde met :
Martje Ubels, geboren 11-03-1918
Kinderen :
1. Grietje Geersing, geboren 19-03-1945                                   200     
2. Jantje Geersing, geboren 24-08-1948                                    201

Geert Geersing overleed op 04-06-1987.

128.
Jantje Geersing, geb. Peize, 23-08-1915 
d.v. Hendrik Geersing en Grietje Talens  (58)
Overleden te Groningen op 24-03-1935, 19 jaar oud.

129.
Trientje Geerrsing, geb. Peize, 14-01-1919
d.v. Hendrik Geersing en Grietje Talens  (58)
Zij trouwde met :
Hilbrand Meulman, geboren 19-02-1916
Kinderen :
1. Jannes Meulman, geboren 27-06-1945
2. Grietje Meulman, geboren 21-11-1949

Trientje Geersing overleed op 11-07-2003.
Hilbrand Meulman overleed op 14-01-2003.

130.
Geert Geersing, geb. Eelde, 16-05-1895 
z.v. Louwe Geerds Geersing en Roelfien Kuiper  (61)
Hij trouwde te Roden op 19-05-1923 met :
Janke Spaan, geb. Roderveld, 24-12-1901
d.v. Jan Spaan en Jantje Vinkers
Kinderen :
1. Jantje (Spaan) Geersing, geb. Roderveld, 05-11-1919              202
2. Roelfien Geersing, geb. Roderveld, 01-06-1924                       203
3. Grietje Geersing, geb. Roderveld, 18-11-1925                         204
4. Nieske Geersing, geb. Roderveld, 19-12-1927                         205
5. Grietje Geersing, geb. Hoogkerk, 24-06-1930                          206
6. Louwe Geersing, geb. Hoogkerk, 05-12-1932                          207
7. Auktje Geersing, geb. Hoogkerk, 16-02-1935                          208
8. Anna Geersing, geb. Nw.Roden, 23-02-1938                           209

131.
Teunis Geersing, geb. Groningen, 03-01-1899
z.v. Louwe Geerds Geersing en Roelfien Kuiper  (61)
Hij trouwde met :
Janke van der Woude, geb. Dockum, 06-11-1894

132.
Albert Geersing, geb. Hoogkerk, 28-10-1901 
z.v. Louwe Geerds Geersing en Roelfien Kuiper  (61)

133.
Nieske Geersing, geb. Hoogkerk, 13-02-1907
d.v. Louwe Geerds Geersing en Roelfien Kuiper  (61)
Zij trouwde met :
Klaas Land

134.
Anna Geersing, geb. Hoogkerk, 16-03-1913
d.v. Louwe Geerds Geersing en Roelfien Kuiper  (61)
Zij trouwde met :
Albert van Lune

135.
Zwaantje Geersing, geb. Tynaarlo, 16-04-1884
d.v. Willem Geersing en Roelfien Veendijk  (68)
Zij trouwde te Norg op 25-06-1904 met :
Willem Talens, geb. Yde, 15-06-1868
z.v. Hindrik Talens en Marchien Mulder,
zie genealogie Talens.

Zwaantje Geersing overleed te Assen op 25-02-1962.
Willem Talens overleed te Een op 28-12-1947.

136.
Grietje Geersing, geb. Tynaarlo, 13-02-1886
d.v. Willem Geersing en Roelfien Veendijk  (68)
Zij trouwde te Vries op 09-05-1908 met :
Harco Scheffers, geb. Vries, 17-02-1885
z.v. Geert Scheffers en Lammechien Oosting

Grietje Geersing overleed op 14-05-1943.
Harco Scheffers overleed op 06-02-1973.

137.
Annegien Geersing, geb. Langelo, 15-06-1887
d.v. Willem Geersing en Roelfien Veendijk  (68)
Zij trouwde te Norg op 07-04-1911 met :
Arend Boer, geb. Bovensmilde,  05-02-1875
z.v. Jan Jannes Boer en Wietske Walda en
weduwnaar van Jantje Rijks.   

Annegien Geersing overl. Zuidvelde op 06-09-1953.
Arend Boer overleed op 07-03-1930.

138.
Jantje Geersing, geb. Langelo, 29-07-1889 
d.v. Willem Geersing en Roelfien Veendijk  (68)
Zij trouwde te Norg op 03-06-1911 met :
Jakob van Zanten, geb. Groningen, 16-12-1886
z.v. Tekke van Zanten en Antje Hoogewerf.
Kinderen :
1. Antje van Zanten, geb. Norg, 19-10-1911
2. Levenloos kind (m), geb. Roderveld, 27-04-1913
3. Roelfien van Zanten, geb. Roderveld, 11-03-1914
4. Tekke van Zanten, geb. Roderveld, 08-02-1917
5. Willem van Zanten, geb. Roderveld in 1919
    Overleden te Roderveld op  02-03-1919, 3 dgn oud.
6. Levenloos kind (m), geb. Roderveld, 15-02-1920
 
Jantje Geersing overleed te Roderveld op 16-02-1920.

Jakob van Zanten hertrouwde te Roden op 09-12-1922 met :
Lammechien Noord, geb. te Alteveer op 10-07-1898
d.v. Sikke Noord en Lammechien Gerrits.
Kinderen :
7. Sikke Noord, geb. Alteveer, 09-05-1921
    z.v. Lammechien Noord.
    Hij kreeg bij huwelijk van zijn moeder met Jakob van Zanten
    de familienaam Van Zanten.
8. Jakob Lammert van Zanten, geb. Nw.Roden, 08-05-1935

Jakob van Zanten overleed te Nw.Roden op 11-11-1942.
Lammechien Noord overleed te Nw. Roden op 21-11-1974.

139.
Hillechien Geersing, geb. Langelo, 07-10-1891
d.v. Willem Geersing en Roelfien Veendijk  (68)
Zij trouwde te Norg op 08-05-1915 met :
Wigger Kroon, geb. Zuidvelde, 04-02-1880
z.v. Harm Kroon en Grietien Eitens
      Wigger Kroons zoon :
          Willem Kroon, geb. Norg, 02-07-1917
          trouwde met  :
          Henderika van der Heide, geb. Groningen, 29-08-1928
          d.v. Pieter van der Heide en Roelfien Gelling.
          Na het overlijden van Willem Kroon op 08-10-1949
          hertr. Henderika van der Heide te Norg op 18-04-1953 met :
          Dirk ter Veld, geb. Terheijl, 09-02-1925
          z.v. Henderikus ter Veld en Geessina Vorenkamp,
          zie genealogie Te Veld.

Hillechien Geersing overleed op 03-06-1968.
Wigger Kroon overleed te Zuidvelde op 08-10-1949.

140.
Ananias Geersing, geb. Langelo, 16-11-1893
z.v. Willem Geersing en Roelfien Veendijk  (68)
Hij trouwde te Roden op 12-08-1922 met :
Ellechien Roede, geb. Roderveld, 24-09-1891
d.v. Koene Roede en Jantje van Wijk
Kinderen :
1. Willem Geersing, geb. Een, 12-03-1924                                 210

Ellechien Roede overleed te Een op 22-05-1925.
Ananias Geersing hertrouwde met :
Elizabeth Tamminga, geb. Westerbroek, 04-04-1900
Kinderen :
2. Aafiena Tamminga, geb. Groningen, 26-11-1923
    dochter van Elizabeth Tamminga.

Kinderen uit het huwelijk van Ananias Geersing en Elizabeth :
3. Roelfien Geersing, geb. Peize, 27-02-1927                             211
4. Aaltje Geersing, geb. Ulrum, 24-05-1928                                212
5. Jantje Geersing, geb. Ulrum, 04-05-1931                                213
6. Jacoba Geersing, geb. Ulrum, 02-09-1932                              214
7. Zwaantje Geersing, geb. Ulrum, 11-03-1936                            215
8. Jurina Geersing, geb. Groningen, 31-05-1937                          216
9. Levenloos kind, geb. Yde, 11-06-1940

Ananias Geersing overl. Westerbroek, 17-01-1965.
Elizabeth Tamminga overl. Yde, 26-08-1962.

141.
Eitje Geersing, geb. Langelo, 27-11-1895
d.v. Willem Geersing en Roelfien Veendijk  (68)
Zij trouwde te Norg op 06-05-1916 met :
Willem Scheepstra, geb. Lieveren, 03-02-1897
z.v. Tjerk Scheepstra en Grietje Kregel,
zie genealogie Scheepstra.

142.
Albert Geersing, geb. Langelo, 15-04-1898 
d.v. Willem Geersing en Roelfien Veendijk  (68)
Hij trouwde te Roden op 26-05-1923 met :
Antje Warners, geb. Foxwolde, 11-06-1903
d.v. Aaltien Warners, geb. Foxwolde, 13-07-1876.
         N.B.
         Aaltien Warners was een dochter van :
               Jeichien Geersing, geb. Leut.wolde, 28-02-1839
               d.d. 04-02-1865 te Roden getrouwd met :
               Hindrik Warners, geb. Roden, 14-02-1835
               z.v. Willem Warners en Aaltien Noord
              zie onder nr. 34.
Kinderen :
1. Willem Geersing, geb. Foxwolde, 23-09-1923                          217          
2. Aaltiena Geersing, geb. Foxwolde, 12-04-1925                        218
3. Roelof Geersing, geb. Foxwolde, 02-01-1927                           219
4. Zwaantje Geersing, geb. Foxwolde, 16-05-1930                       220
5. Hinderika Geersing, geb. Foxwolde, 11-02-1933                      221
6. Grietje Geersing, geb. Langelo, 27-05-1935                             222
7. Albert Geersing, geb. Langelo, 28-05-1938                              223

Albert Geersing overleed op 20-02-1985.
Antje Warners overleed op 21-06-1997.

143.
Harm Geersing, geb. Langelo, 01-05-1901   
z.v. Willem Geersing en Roelfien Veendijk  (68)
Hij trouwde te Roden op 03-05-1924 met :
Geessien Busscher, geb. Foxwolde, 07-12-1900
d.v. Jannes Busscher en Emelia van Zonneveld.
Kinderen :       
1. Willem Geersing, geb. Peize, 28-08-1924                               224
2. Emilia Geersing, geb. Peize, 11-12-1925                                225
3. Roelfien Geersing, geb. Norg, 09-02-1927                               226
4. Jannes Geersing, geb. Norg, 12-05-1928                                227
5. Anne Geersing, geb. Peize, 03-06-1929                                 228
6. Harm Roelof Geersing, geb. Peize, 11-09-1932                       229
7. Zwaantje Geersing, geb. Peize 13-03-1934                             230
8. Albert Geersing, geb. Peize, 17-02-1937                                231
9. Gouktje Gezina Geersing, geb. Peize, 09-03-1941                  232

Harm Geersing overleed te Assen op 13-01-1990.
Geessien Busscher overleed te Groningen op 01-05-1976.

144.
Warner Geersing, geb. Langelo, 22-06-1903
z.v. Willem Geersing en Roelfien Veendijk  (68)
Hij trouwde te Leek op 05-05-1928 met :
Trijntje van der Linde, geb. Tolbert, 04-07-1900
d.v. Pieter van der Linde en Bouktje van der Sluis

Warner Geersing overleed op 28-08-1999.
Trijntje van der Linde overleed op 20-06-1976.

145.
Margien Geersing, geb. Langelo, 14-06-1906
d.v. Willem Geersing en Roelfien Veendijk  (68)
Zij trouwde met :
Hendrik Overzet, geboren op 27-06-1902
Kinderen :
1. Allardus Overzet
2. Willem Overzet
3. Grietje Overzet
4. Roelfien Overzet
5. Albert Allardus Overzet
6. Zwaantje Overzet

Margien Geersing overleed op 27-06-1981.
Hendrik Overzet overleed op 07-01-1989.

146.
Ettje Geersing, geb. Leek, 27-05-1898
d.v. Roelf Geersing en Klaaske Copinga  (76)
Overleden te Leek op 08-07-1898, 6 weken oud.

147.
Ettje Geersing, geb. Leek, 16-06-1899
d.v. Roelf Geersing en Klaaske Copinga  (76)
Zij trouwde met :
Pieter Ramaker, geb. omstreeks 1896
z.v. Harm Ramaker en Eltje Luidens.

Pieter Ramaker overleed te Groningen op 03-10-1936.                                          9e generatie


148.
Jannes Geersing, geb. Peize, 09-01-1902  
z.v. Jan Geersing en Egbertien Dekker  (84)
Hij trouwde met :
Ebeltje Willems, geb.Alteveer,  23-05-1923
d.v. Jan Willems en Catharina Lafontaine.

Jannes Geersing overleed op 18-03-1885.
Ebeltje Willems overleed op 18-06-1964.


149.
Truutje Geersing, geb. Peize, 28-12-1902 
d.v. Jan Geersing en Egbertien Dekker  (84)
Kinderen :
1. Jan Geersing, geb. Alteveer, 16-02-1924                                233

Truutje Geersing trouwde te Roden op 18-03-1933 met :
Anne Lafontaine, geb. Roderveld, 15-11-1897
Anne Lafontaine was een zoon van Jeltje Tel en bij
haar huweliijk op 24-10-1922 met Johann Hermann
Friedrich Lafontaine kreeg hij de naam Lafontaine.
     Hun dochter :
     Jeltje Lafontaine, geb. Roderesch, 16-04-1933
     trouwde met :
     Albert Wekema, geb. Nw. Roden, 13-08-1930
     z.v. Machiel Wekema en Harmtina Ottens,
     zie genealogie W(i)ekema.

Anne Lafontaine overleed te Roden op 12-01-1987.
Truutje Geersing overleed te Nieuw Roden op 29-11-1973.

150.
Johannes Geersing, geb. Roden, 09-03-1904  
z.v. Jan Geersing en Egbertien Dekker  (84)
Overleden te Roden op 14-07-1904.

151.
Johannes Geersing, geb. Roden, 03-02-1905
z.v. Jan Geersing en Egbertien Dekker  (84)
Overleden te Roden op 29-05-1905.

152.
Johannes Geersing, geb. Roden, 19-01-1906   
z.v. Jan Geersing en Egbertien Dekker  (84)
Hij trouwde te Roden op 24-12-1932 met :
Geessien Uilenberg, geb. Roderesch, 07-01-1912
d.v. Derk Uilenberg en Annechien van Bergen
Kinderen :
1. Jan Geersing, geb. Roden, 19-03-1933                                  234

Johannes Geersing overleed op 26-11-1974.
Geessien Uilenberg overlleed op 01-08-1989.

153.
Lammert Geersing, geb. Roden, 01-02-1907
z.v. Jan Geersing en Egbertien Dekker  (84)
Hij trouwde te Roden op 02-12-1933 met :
Jantien Brink, geb. Alteveer, 19-06-1912
d.v. Tunnis Hindriks Brink en Jantien Been,
zie genealogie Brink.
Kinderen :
1. Jan Geersing, geb. Alteveer, 11-05-1934                                235
2. Jantien Geersing, geb. Langelo, 17-12-1936                           236
3. Tunnis Geersing, geb. Langelo, 19-04-1941                            237
4. Egbertienus Geersing, geb. Langelo, 16-11-1948                    238
5. Jantiena Geersing, geb. Groningen, 23-03-1959                      239

Jantien Brink overleed te Norg 29-06-1983.
Lammert Geersing overleed te Eelde op 13-11-1993.
 
154.
Lammechien Geersing, geb. Roden, 24-04-1908
d.v. Jan Geersing en Egbertien Dekker  (84)
Zij trouwde te Roden op 11-04-1931 met :
Jacob Uilenberg, geb. Peize, 16-09-1902
z.v. Pieter Uilenberg en Margien Rozenveld
         Hun dochter :
         Margien Uilenberg, geb. Alteveer, 25-09-1944
         trouwde te Roden op 14-01-1966 met :
         Tunnis Brink, geb. Alteveer, 22-07-1941
         z.v. Jannes Brink en Roelofke Blaauw,
         zie genealogie Brink.

155.
Roelof Geersing, geb. Roden, 11-09-1909 
z.v. Jan Geersing en Egbertien Dekker  (84)
Overleden te Roden op 19-02-1912.

156.
Willem Geersing, geb. Leutingewolde, 19-09-1910 
z.v. Jan Geersing en Egbertien Dekker  (84)

157.
Meindert Geersing, geb. Roden, 04-12-1911  
z.v. Jan Geersing en Egbertien Dekker  (84)
Overleden te Roden op 16-04-1913.

158.
Roelof Geersing, geb. Roden, 20-03-1913 
z.v. Jan Geersing en Egbertien Dekker  (84)
Overleden te Roden op 15-02-1914.

159.
Wilhelmina Geersing
, geb. Roden, 16-05-1914 
d.v. Jan Geersing en Egbertien Dekker  (84)
Overleden te Roden op 16-09-1914.

160.
Roelof Geersing, geb. Roden, 18-06-1916
z.v. Jan Geersing en Egbertien Dekker  (84)
Overleden te Roden op 04-08-1917.

161.
Hillechien Geersing, geb. Alteveer, 09-12-1918
d.v. Jan Geersing en Egbertien Dekker  (84)
Zij trouwde met :
Klaas Hummel, geb. Leutingewolde, 03-02-1914
z.v. Popke Hummel en Johanna Henderika Bijsma
en een broer van
        Trijntje Hummel, geb. 23-02-1923,
        getrouwd met
        Garmt Jan Doedens, geb. 13-08-1917
        zie genealogie Doedens.
        Zie ook http://home.wxs.nl/~hummel
        onder genealogie-familieonderzoek,
        pt V...genealogie I Hummel-Hummelen, pt IX-ad.

Klaas Hummel overleed op 05-08-1986.
Hillechien Geersing overleed te Roden op 03-10-2005.

162.
Geertruida Geersing, geb. Leutingewolde, 07-03-1904    
d.v. Jan Geersing en Marchien Mulder  (90)
Overleden te Leutingewolde op 09-03-1904.

163.
Tjerk Geersing, geb. Leutingewolde, 29-03-1905   
z.v. Jan Geersing en Marchien Mulder  (90)
Hij vertrok op 19-05-1926 naar Loosdrecht.
Hij trouwde met :
Lea Hogendijk, geboren op 21-11-1906.

Tjerk Geersing overleed op 19-11-1967.
Lea Hogendijk overleed op 08-07-1993.

164.
Grietje Geersing, geb. Leutingewolde, 17-08-1906   
d.v. Jan Geersing en Marchien Mulder  (90)
Zij trouwde te Roden op 14-05-1936 met :
Hendrik Pietersen, geb. Foxwolde, 16-01-1900
z.v. Andries Pietersen en Jakobje Beuving
Kinderen (ondermeer) :
1. Andries Pietersen, geb. Roderwolde, 06-03-1937

Grietje Geersing overleed op 21-02-1962.
Hendrik Pietersen overleed op 01-03-1981.

165.
Jan Geersing, geb. Leutingewolde, 09-05-1909  
z.v. Jan Geersing en Marchien Mulder  (90)
Hij trouwde te Roden op 13-05-1939 met :
Evertje van der Honing, geb. Schoterland, 16-12-1905
Kinderen :
1. Jan Geersing, geboren te Nietap in 1940                                      240
2. Jans Geersing, geboren te Nietap in 1941                                    241
3. Marchienus Geersing, geboren te Nietap in 1942                          242
4. Jetske Geersing, geboren te Nietap in 1943                                 243
5. Grietje Geersing, geboren te Leutingwolde in 1949                        244
6. Alie Geersing, geboren te Leutingewolde in 1951                          245

Jan Geersing overleed te Nietap op 18-03-1960.
Evertje van der Honing overleed te Roden op 19-12-1991.

166.                              
Geert Geersing, geb. Leutingewolde, 14-10-1911  
z.v. Jan Geersing en Marchien Mulder  (90)
Hij trouwde te Achtkarspelen op 25-08-1938 met :
Jeltje Henstra, geb. Achtkarspelen, 29-08-1910
d.v. Bauke Henstra en
Antje Fokkinga (18-05-1877 Kooten - 13-04-1950 Twijzel).
Kinderen :
1. Jan Geersing, geb. 05-08-1939                                                    246
2. Anneke Geersing, geb 12-04-1942                                               247
3. Bauke Geersing, geb. Roden, 08-01-1944                                    248
4. Marchienes Geersing, geb. Roden, 14-04-1945                             249
5. Vervallen                                                                                   250

Geert Geersing overleed op 26-04-1991.
Jeltje Henstra overleed op 09-10-1994.

167.

Jaapkien Geersing, geb. Roden, 09-03-1902     
d.v. Jan Geersing en Annegien Zuurd  (91)
Zij trouwde te Roden op 25-05-1929 met :
Albertus van Zanten, geb. Foxwolde, 20-04-1903
z.v. Jacob van Zanten en Metje Biemolt
        Albertus van Zanten is een broer van :
             Meindert van Zanten, geb. Foxwolde, 16-12-1893
             d.d. 15-06-1933 getrouwd met :
             Dina Geersing, geb. Peize, 06-05-1902,
             zie onder nr. 122.
Kinderen :
1.Jacob van Zanten, geb. Roden, 20-03-1930
   Overleden omstreeks 2003.
2.Jan van Zanten, geb. Roden, 30-09-1933
   Overleden te Norg op 20-03-2007.
 
Jaapkien Geersing overl. Roden, 10-09-1965.
Albertus van Zanten overl. Roden, 06-05-1969.

168.
Geert Geersing, geb. Roden, 08-12-1908
z.v. Jannes Geersing en Harmanna Ebbinge  (92)
Hij trouwde te Roden op 07-11-1936 met :
Reina Jansen, geb. Haulerwijk, 15-11-1911
d.v. Berend Jansen en Annegien Suurd,
zie genealogie Suurd.
Kinderen :
1. Jannes Geersing, geb. Roden, 07-04-1937                                    251
2. Anna Geersing, geb. Nw.Roden, 23-02-1938                                 252

Reina Jansen overleed te Roden op 06-11-1965.
Geert Geersing overleed te Roden op 15-10-1994.

169.
Frederika Geersing, geb. Roden, 30-08-1913
z.v. Jannes Geersing en Harmanna Ebbinge  (92)
Zij trouwde met :
Harm Alkema.
Kinderen :
1. H. Alkema

Harm Alkema overleed op 20-11-1975
Frederika Geersing overleed te Roden op 07-02-2009.

170.
Jans Geersing, geb. Peize, 12-10-1913
z.v. Roelf Geersing en Willemtien Stoffers (100)
Hij trouwde met :
Anna Birze, geboren op 09-12-1918.
Kinderen:
1. Roelf Geersing, geboren 02-05-1945                                            252 A
2. Alberdina Geersing, geboren 12-07-1951                                      252 B

Jans Geersing overleed op 07-01-1992.
Anna Birze overleed op 19-05-2003.

171.
Aaltje Geersing, geb. Peize, 25-07-1917
d.v. Roelf Geersing en Willemtien Stoffers (100)
Zij trouwde met :
Jacob Nieboer, geboren 17-08-1913

Jacob Nieboer overleed op 23-12-1989.
Aaltje Geersing overleed te Peize op 20-06-2011.

172.
Jantje Geersing, geb. Peize, 26-10-1918
d.v. Klaas Geersing en Harmtiena Stoffers  (101)
Zij trouwde met :
Jan Spekman.
Kinderen :
1. Wibbie Geersing
2. Klaas Geersing
Jan Spekman overleed op 08-04-1995.
Jantje Geersing overleed op 01-04-2007.

173.
Hendrik Geersing, geb. Peize, 20-07-1922
d.v. Klaas Geersing en Harmtiena Stoffers  (101)

174.
Aaltje Geersing, geb. Peize, 12-08-1928 
d.v. Klaas Geersing en Harmtiena Stoffers  (101)

175.
Tjerkje Geersing, geb. Peize, 08-12-1912
d.v. Sabe Geersing en Elizabeth van der Veen  (107)
zij trouwde te Peize op 28-03-1934 met :
Piet Kuiper, geb. Opsterland, 05-07-1908
z.v. Franke Kuiper en Akke Hofstra
        Hun dochter :
        Elizabeth Kuiper, geb. Peize, 30-06-1934
        trouwde te Peize op 26-10-1953 met :
        Harm te Veld, geb. Roden, 01-07-1929
        z.v. Roelof te Veld en Anna Bakker,
        zie genealogie Te Veld.

Piet Kuiper overleed op 13-07-1990.
Tjerktje Geersing overleed op 29-12-2002.

176.
Gerrit Geersing, geb. Peize, 15-12-1913
z.v. Sabe Geersing en Elizabeth van der Veen  (107)
Hij trouwde te Peize op 12-08-1936 met :
Marchien Buring, geb. Peize, 15-02-1918
d.v. Jan Kruims Buring en Tietje Suurd,
zie genealogie Buring.
Kinderen :
1.Tietje Geersing, geboren 13-10-1936                                          253
2.Elisabeth Geersing, geboren op 31-01-1938                                254
3.Jantje Corrie Geersing, geboren op 19-02-1942                           255
4.Sabina Geersing, geboren op 29-07-1956                                   256

Marchien Buring overleed te Peize op 23-10-1965.
Gerrit Geersing overleed op 26-07-1994.

177.
Hinderkien Geersing, geb. Peize, 18-01-1915
d.v. Sabe Geersing en Elizabeth van der Veen  (107)
Zij trouwde te Vries op 31-07-1937 met
Hendrik de Vries, geb. Tynaarlo, 23-05-1916.
z.v. Jan Melle de Vries en Tiete Bennink.

Hendrik de Vries overl. Groningen, 23-05-1977.

178.
Jan Geersing, geb. Peize, 08-02-1918
z.v. Sabe Geersing en Elizabeth van der Veen  (107)
Hij trouwde op 10-01-1945 met
Eltien Bathoorn, geboren op 26-02-1926.
d.v. Roelf Jans Bathoorn en Eltien Barelds
Kinderen :
1. Eltien Geersing, geb. Peize                                                   257
2. Elizabeth Geersing, geb. Peize                                              258
3. Roelie Jansje Geersing, geb. Peize                                        259
4. Tjerktje Geersing, geb. Peize                                                 260
5. Sabina Geersing, geb. Peize                                                 261
6. Geesien Geersing, geb. Peize                                               262
7. Sabe Geersing, geb. Peize                                                    263

Jan Geesing overleed te Peize op 27-05-1992.
Eltien Bathoorn overleed te Peize op 20-11-1984.

179.
Hermanna (Geersing) Ubels, geb. 29-10-1911
d.v. Roelfien Geersing  (108)
Bij het huwelijk van haar moeder op 15-05-1915
met Adam Ubels kreeg Hermanna de naam : Ubels.
Zij trouwde op 18-10-1929 te Peize met :
Jent Ruiter, geb. Terheijl, 14-07-1907
z.v. Jent Ruiter en Froukje Tel
        Hun zoon :
        Jent Ruiter, geb. Roden, 27-04-1930
        trouwde op 13-09-1952 te Roden met :
        Jantien Buring, geb. Roderwolde, 19-03-1935
        d.v. Lammert Buring en Geertien Visser,
        zie genealogie Buring.

Jent Ruiter overleed op 11-10-1997.
Hermanna Ubels overleed op 01-06-2002.

180.
Tjerkine Geersing, geb. Peize, 25-03-1921
d.v. Roelf Geersing en Johanna Hagenauw  (110)
Zij trouwde op 17-06-1943 met :
Hidde de Jager, geb. op 03-11-1921
Zij kregen 2 kinderen
1. Joke de Jager
2. Peter de Jager

Tjerkine Geersing overl. Eelde, 09-10-2011.

181.
Hillechien Geersing, geb. Peize, 21-04-1922
d.v. Roelf Geersing en Johanna Hagenauw  (110)
Zij trouwde op 05-08-1943 met :
Sabe Koops, geb. op 02-01-1922
Zij kregen 3 kinderen.

Hillechien Geersing overleed ....

182.
Jan Geersing, geb. Peize, 06-05-1929
z.v. Roelf Geersing en Johanna Hagenauw  (110)
Hij trouwde op 21-03-.... met :
Jennie Bremer, geb. op 03-11-.1929
Geen kinderen.

Jennie Bremer overleed op 14-03-1998.

183.
Roelof Johannes Geersing, geb. Peize, 26-06-1939  
z.v. Roelf Geersing en Johanna Hagenauw  (110)
Ongehuwd.
Roelof Johannes Geersing overleed te Peize op 28-12-2015.

184.
Hendrik Geersing, geb. Peize, 03-11-1918
d.v. Roelf Geersing en Wubbegien Venekamp  (120 )
Hij trouwde met
Hendrikje Hoekstra, geboren op 12-08-1922
Kinderen :
1. Annie Geersing, geboren 08-09-1942                                    264
2. Roelof Geersing, geboren 01-03-1944                                   265
3. Willie Geersing, geboren 23-07-1947                                    266
4. Klaasje Geersing, geboren 14-09-1948                                  267
5. Alie Geersing, geboren 16-08-1951                                       268

Hendrikje Hoekstra overleed op 24-12-1979.
Hendrik Geersing overleed te Groningen op 26-09-2005.
    
185.
Aaltje Geersing, geb. Peize, 07-12-1919
d.v. Roelf Geersing en Wubbegien Venekamp  (120 )
Overleden te Peize op 24-12-1919,  16 dagn oud.

186.
Aaltje Geersing, geb. Peize, 13-04-1921
d.v. Roelf Geersing en Wubbegien Venekamp  (120 )
Zij trouwde met :
Hendrik Ploeg, geb. Foxwolde, 16-12-1919
z.v. Kornelis Ploeg en Lammegien Ottens.

Aaltje Geersing overleed op 15-03-1995.
Hendrik Ploeg overleed op 11-10-1977.

187.
Willem Geersing, geb. Peize, 26-12-1922
z.v. Roelf Geersing en Wubbegien Venekamp  (120 )

188.
Grietje Geersing, geb. Peize, 14-04-1927
d.v. Roelf Geersing en Wubbegien Venekamp  (120 )
Zij trouwde met :
Jan van der Waard, geb. Groningen, 26-12-1920
Kinderen :
1. Willem Jan Geersing, geb. Peize, 16-07-1948                     269

Grietje Geersing overl. Groningrn, 21-04-1978.
Jan van der Waard overl. Groningen, 02-03-1983.

189.
Grietina Geersing, geb. Peize, 21-11-1932 
d.v. Roelf Geersing en Wubbegien Venekamp  (120 )

190.
Roelof Jan Geersing, geb. Peize, 14-03-1939 
z.v. Roelf Geersing en Wubbegien Venekamp  (120 )

191
Hendrik Gerrit Geersing, geb. Rodeschool, 10-01-1929
z.v. Koop Geersing en Jantien Hartlief  (121)
Hij trouwde op 11-01-1956 met :
Aagje Marie Meirik, geboren op 15-05-1931
Kinderen :
1.Koop Geersing, geb. Zwolle, 03-12-1957                            270
2.Petronella Geersing, geb. Zwolle, 01-05-1961                     271
3.Jan Pieter Geersing, geb. Zwolle, 27-03-1967                     272 

192
Frouke Geersing, geboren 08-09-1933
d.v. Koop Geersing en Jantien Hartlief  (121)

193
Gerrit Geersing, geboren 06-02-1937
z.v. Koop Geersing en Jantien Hartlief  (121)

194
Grietje Geersing, geboren 07-07-1943
d.v. Koop Geersing en Jantien Hartlief  (121)

195
Jannette Geersing, geboren 16-11-1947
d.v. Koop Geersing en Jantien Hartlief  (121)

196
Grietje Geersing, geb. Peize, 13-05-1934
d.v. Jan Geersing en Hiltje Bijsma  (125)

197
Geertje Geersing, geb. Peize, 26-04-1943
d.v. Jan Geersing en Hiltje Bijsma  (125)

198
Hendrik Geersing, geb. Peize, 06-07-1937 
z.v. Hendrik Geersing en Jitske Sinkgraven  (126)

199
Lammert Geersing, geb. Peize, 23-08-1940
z.v. Hendrik Geersing en Jitske Sinkgraven  (126)
Hij trouwde op 10-04-1964 met :
Klasina Adriana Pruim, geb. Groningen, 12-03-1943
Kinderen :
1. Jitske Geersing, geb. Peize, 01-09-1964                           273                              
2. Marcel Geersing, geb. Groningen, 29-04-1970                   274

200
Grietje Geersing, geboren 19-03-1945
d.v. Geert Geersing en Martje Ubels  (127)

201
Jantje Geersing, geboren 24-08-1948
d.v. Geert Geersing en Martje Ubels  (127)

202
Jantje (Spaan) Geersing, geb. Roderveld, 05-11-1919 
d.v. Geert Geersing en Janke Spaan  (130)

203
Roelfien Geersing, geb. Roderveld, 01-06-1924  
d.v. Geert Geersing en Janke Spaan  (130)

204
Grietje Geersing
, geb. Roderveld, 18-11-1925  
d.v. Geert Geersing en Janke Spaan  (130)
Overleden vr 1927.

205
Nieske Geersing, geb. Roderveld, 19-12-1927   
d.v. Geert Geersing en Janke Spaan  (130)

206
Grietje Geersing, geb. Hoogkerk, 24-06-1930
d.v. Geert Geersing en Janke Spaan  (130)

207
Louwe Geersing, geb. Hoogkerk, 05-12-1932    
z.v. Geert Geersing en Janke Spaan  (130)

208
Auktje Geersing, geb. Hoogkerk, 16-02-1935   
d.v. Geert Geersing en Janke Spaan  (130)

209
Anna Geersing, geb. Nw.Roden, 23-02-1938  
d.v. Geert Geersing en Janke Spaan  (130)

210
Willem Geersing, geb. Een, 12-03-1924
z.v. Ananias Geersing en Ellechien Roede  (140)

211
Roelfien Geersing, geb. Peize, 27-02-1927
d.v. Ananias Geersing en Elizabeth Tamminga  (140)

212
Aaltje Geersing, geb. Ulrum, 24-05-1928
d.v. Ananias Geersing en Elizabeth Tamminga  (140)

213
Jantje Geersing, geb. Ulrum, 04-05-1931
d.v. Ananias Geersing en Elizabeth Tamminga  (140)

214
Jacoba Geersing, geb. Ulrum, 02-09-1932
d.v. Ananias Geersing en Elizabeth Tamminga  (140)

215
Zwaantje Geersing, geb. Ulrum, 11-03-1936
d.v. Ananias Geersing en Elizabeth Tamminga  (140)

216
Jurina Geersing
, geb. Groningen, 31-05-1937
d.v. Ananias Geersing en Elizabeth Tamminga  (140)

217
Willem Geersing, geb. Foxwolde, 23-09-1923
z.v. Albert Geersing en Antje Warners   (142)
Hij trouwde te Norg op 02-02-1952 met :
Hendrikje Bergsma, geb. Haulerwijk, 04-05-1919
d.v. Germ Bergsma en Trijntje Plaizier
        en sedert 28-10-1944 weduwe van :
        Derk ter Veld, geb. Zevenhuizen, 06-06-1920
        z.v. Hindrik ter Veld en Willemke Hut,
        zie genealogie Te Veld.
Kinderen :
1. Albert Geersing, geb. Norg, 29-10-1952                            275
2. Germ Geersing, geb. Norg, 23-05-1960                            276

Willem Geersing overl. Norg, 18-11-1993.
Hendrikje Bergsma overl. Appelscha, 07-07-2002.

218
Aaltiena Geersing, geb. Foxwolde, 12-04-1925
d.v. Albert Geersing en Antje Warners   (142)
Zij trouwde met :
Pieter Schadenberg.

Aaltiena Geersing overleed te Groningen op 05-04-1944.

219
Roelof Geersing, geb. Foxwolde, 02-01-1927
z.v. Albert Geersing en Antje Warners   (142)
Hij trouwde te Norg op 05-04-1952 met :
Geessina ter Veld, geb. Norg, 11-11-1933
d.v. Egbert ter Veld en Jitske Schadenberg,
zie genealogie Te Veld.
Kinderen :
1. Egbert Geersing, geb. Langelo, 11-07-1952                      277
2. Albertje Geersing, geb. Warffum, 15-07-1957                    278

220
Zwaantje Geersing, geb. Foxwolde, 16-05-1930
d.v. Albert Geersing en Antje Warners   (142)
Zij trouwde met :
Geert Barels, geb. Langelo, 06-05-1916
Kinderen :
1. Aaltje Barels, geb. Langelo, 17-08-1950
    Zij trouwde met :
    Max de Jong, geb. De Wilp, 08-01-1948
    Kinderen :
    1. Marco de Jong, geb. Groningen, 05-12-1980
    2. Sandra de Jong, geb. Groningen, 11-03-1982
        Zij trouwde met :
        Soufiane Matuwakkil
    Maxde Jong overleed op 05-11-1995.
2. Albert Barels, geb. Langelo, 28-06-1951
    Hij trouwde met :
    Geesje Liekstra, geb. Bunne, 27-06-1953
    d.v. Anne Liekstra en Geertje Doedens,
    zie genealogie Doedens.
    Kinderen :   
    1. Zwannet Barels, geb. Groningen, 08-11-1977.
    2. Geert Albert Barels, geb. Groningen, 31-08-1981

Geert Barels overleed op 21-11-2002.

221
Hinderika Geersing, geb. Foxwolde, 11-02-1933
d.v. Albert Geersing en Antje Warners   (142)
Zij trouwde met :
Popke Albertus Snip, geb. Tolbert, 15-02-1932
Kinderen :
1. Popke Albert Snip, geboren 20-08-1950
    Hij trouwde met :
    Sardiena Henderika Groenewold, geboren 23-12-1953
    Kinderen :
    1. Popke Albertus Snip, geboren 11-01-1978
    2. Jan Remmert Snip, geboren 02-04-1981

Popke Albertus  Snip overleed .........

222
Grietje Geersing, geb. Langelo, 27-05-1935
d.v. Albert Geersing en Antje Warners   (142)
Zij trouwde met :
Douwe Jakobs, geb. Nuis, 20-01-1928
Kinderen :
1. Antje Jakobs, geb. Nuis, 16-08-1955
    Zij trouwde met :
    Roelof Keuning, geboren 19-05-1955
    Kinderen :
    1. Sarah-Naomi Keuning, geb. Drachten, 13-08-1983
    2. Ruth-Esmee Keuning, geb. Drachten, 25-06-1991
2. Berend Jakobs, geb. Nuis, 04-09-1959
    Hij trouwde met :
    Boukje Siersema
    Kinderen :
    1. Nathalie Jolanda Esther Jakobs, geb. 05-01-1983
    Het huwelijk werd ontbonden.
3. Albert Jakobs, geb. Nuis, 08-10-1968
    Partnerschap met :
    Emilie Brouwers
    Kinderen :
    1. Jesse Douwe Jakobs, geb. Oirschot, 05-11-2004
    2. Merijn Loek Jakobs, geb. Oirschot, 29-06-2006
    3. Jorn Alec Jakobs, geb. Oirschot, 26-06-2008
4. Willem Roelof Jakobs, geb. Nuis, 11-12-1969
    Hij trouwde met :
    Natasja Adriana Sophia Koolen, geb. 20-11-1973
    Kinderen :
    1. Lisa Jakobs, geb. Leek, 16-08-2005
    2. Tessa Jakobs, geb. Leek, 08-04-2007
    Het huwelijk werd ontbonden.

Douwe Jakobs overleed op 15-05-2000.

223
Albert Geersing, geb.Langeloo, 28-05-1938
z.v. Albert Geersing en Antje Warners   (142)
Hij trouwde met :
Fenje Schuurman, geb. Eelde, 03-11-1939
Kinderen :
1.Antje Geersing, geb. Eelde, 29-10-1958                            279
2.Albert Geersing, geb. Eelde, 15-07-1960                           280    
3.Hendrika Geersing, geb. Eelde, 14-05-1962                       281    

Albert Geersing overl. Eelde, 21-06-2017.

224
Willem Geersing, geb. Peize, 28-08-1924
z.v. Harm Geersing en Geessien Busscher  (143)
Hij trouwde te Hilversum op 25-10-1963 met :
Sandrina Koldenhof, geb. Epe, 14-02-1928
Kinderen :
1. Teunet Geessiena Geersing, geb. Groningen, 28-06-1965     282
2. Harm Gerrit Geersing, geb. Groningen, 04-09-1966               283

Willem Geersing overleed te Groningen op 12-02-1998.

225
Emilia Geersing, geb. Peize, 11-12-1925
d.v. Harm Geersing en Geessien Busscher  (143)
Zij trouwde te Peize op 14-08-1948 met :
Geert Snuk, geb. Westerbroek, 31-01-1921
eerder gehuwd geweest met Trijntje Gebben.
Kinderen uit dit huwelijk :
1. Bouwe Snuk, geb. Noorddijk, 21-04-1944
    Hij trouwde op 19-05-1967 met :
    Pietertje Maatjes.
    Kinderen :
    1. Geert Snuk
    2. Fenna Snuk

Kinderen uit het huwelijk met Emilia Geersing :
2. Harm Geersing, geboren op 16-01-1949                                 284 

Emilia Geersing overleed te Haren op 23-01-1998.
Geert Snuk overleed te Groningen op 08-10-1987.

226
Roelfien Geersing, geb. Langelo, 09-02-1927
d.v. Harm Geersing en Geessien Busscher  (143)
Zij trouwde te Peize op 26-07-1952 met :
Johannes Jozefes de Winter, geb. Den Haag, 17-11-1926
Kinderen :
1. Harm Hendrik de Winter, geb. Den Haag, 25-03-19..
    Hij trouwde met Ingrid Emilie Schrter.
    Kinderen :
    1. Harry de Winter, geb. Weener, 02-12-1985
    2. Robin de Winter, geb. Weener, 10-12-1988
2. Sylvia de Winter, geb. Den Haag, 13-01-19..
    Zij trouwde met Hans Seijfert
    Kinderen :
    1. Friso Seijfert
    2. Erik Seijfert
    3. Ruben Seijfert

Roelfien Geersing overleed te Peize op 02-03-1914.


227  
Jannes Geersing
, geb. Norg, 12-05-1928
z.v. Harm Geersing en Geessien Busscher  (143)
Hij trouwde te Peize op 11-10-1952 met :
Grietje van der Veen, geb. Peize, 04-07-1933
d.v. Harm van der Veen en Leentje Geersing,
zie onder nr. 103.
Kinderen :
1. Lenie Geersing, geb. Peize, 24-12-1952                               285
2. Harrie Geersing, geb. Peize, 27-12-1955                              286
3. Harmanna Geersing, geb. Peize, 22-09-1959                        287
4. Geessiennus Harm Geersing, geb. Peize, 28-03-1961           288

Jannes Geersing overleed te Groningen op 19-06-2008.

228
Anne Geersing
, geb. Peize, 03-06-1929
z.v. Harm Geersing en Geessien Busscher  (143)
Hij trouwde te Peize op 06-08-1955 met :
Arendina Hagenauw, geb. Peize, 28-06-1930
d.v. Hendrik Hagenauw en Margien Kregel,
zie genealogie Hagen(o)auw.
Kinderen :
1. Harm Hendrik Geersing, geb. Groningen, 12-12-1965            289
2. Marga Hilda Geersing, geb. Peize, 12-08-1970                     290

229
Harm Roelof Geersing
, geb. Peize, 11-09-1932
z.v. Harm Geersing en Geessien Busscher  (143)
Hij trouwde te Eelde op 17-10-1958 met :
G. Rozeveld.
Kinderen :
1. Harrie Geersing, geboren op 12-02-1959                             291
2. Roelof Geersing, geboren op 21-02-19..                              292
3. Gert Geersing, geb. Hoogkerk, 17-02-1967                         293

Dit huwelijk werd op 30-06-1977 ontbonden.
Harm Roelof Geersing hertrouwde op 26-01-1979 met :
Hennie Hut, geboren op 10-04-19..

230
Zwaantje Geersing
, geb. Peize 13-03-1934
d.v. Harm Geersing en Geessien Busscher  (143)
Zij trouwde te Peize op 19-10-1957 met :
Eite Luinge, geb. Leutingewolde, 20-10-1928
z.v. Albert Luinge en Antje Brink
      en een broer van :
          Luink Luinge (14-02-1927)
          getrouwd met Trientje Hagenauw (17-04-1932),
          zie genealogie Hagen(o)auw
       en van :
          Annechien Luinge ( 22-01-1936)
          getrouwd met Johannes Buring (24-03-1933),
          zie genealogie Buring en
       en een kleinzoon van :
                  Luink Luinge en Geertje Belga,
                  zie genealogie Belga.
Kinderen :
1. Roelof Luinge, 30-05-19..

231
Albert Geersing, geb. Peize, 17-02-1937
z.v. Harm Geersing en Geessien Busscher  (143)
Hij trouwde te Peize op 19-08-1961 met :
Arendina Kregel, geb. Peize, 18-11-1935
d.v. Klaas Kregel en Luikje Kregel
Kinderen :
1. Lukina Geersing, geb. Peize, 25-12-1962                           294
2. Gezina Geersing, geb. Groningen, 02-06-1967                    295

232
Gouktje Gezina Geersing, geb. Peize, 09-03-1941
d.v. Harm Geersing en Geessien Busscher  (143)
Zij trouwde op 23-03-1962 met :
Henk Bathoorn, geb. Peize, 11-10-1938
z.v. Jan Bathoorn en Johanna Sinkgraven
Kinderen :
1. Geessien Johanna Bathoorn, geb. Peize, 17-08-1962
    Zij trouwde te Peize op 22-05-1987 met :
    Gerard van Bergen.
    Kinderen :
    1. Jan Hendrik van Bergen, geb. Peize, 18-12-1989
    2. Kelly Denise van Bergen, geb. Peize, 03-05-1991
2. Johanna Janny Bathoorn, geb. Engelbert, 19-11-1966
    Zij woont samen met :
    Eddy Kobes.
    Kinderen :
    1. Wesley Kobes, geb. Peize, 16-10-1999
3. Yvonne Sandra Bathoorn, geb. Peize, 02-12-1972
    Zij trouwde met :
    Nico Wesseling.
    Kinderen :
    1. Naomie Wesseling, geb. Noordwijk, 17-07-1998
    2. Kim Wesseling, geb. Peize, 06-07-2001
    Het huwelijk werd in 2004 ontbonden.                                              10e generatie


233
Jan Geersing, geb. Alteveer, 16-02-1924
z.v. Truutje Geersing  (149)

234
Jan Geersing, geb. Roden, 19-03-1933
z.v. Johannes Geersing en Geessien Uilenberg  (152)

235
Jan Geersing, geb. Alteveer, 11-05-1934
z.v. Lammert Geersing en Jantien Brink  (153)

236
Jantien Geersing, geb. Langelo, 17-12-1936
d.v. Lammert Geersing en Jantien Brink  (153)

237
Tunnis Geersing, geb. Langelo, 19-04-1941
z.v. Lammert Geersing en Jantien Brink  (153)

238
Egbertienus Geersing, geb. Langelo, 16-11-1948
z.v. Lammert Geersing en Jantien Brink  (153)

239
Jantiena Geersing, geb. Groningen, 23-03-1959
d.v. Lammert Geersing en Jantien Brink  (153)
Zij overleed te Groningen op 25-03-1959.

240
Jan Geersing, geboren te Nietap in 1940 
z.v. Jan Geersing en Evertje van der Honing  (165)

241
Jans Geersing, geboren te Nietap in 1941
z.v. Jan Geersing en Evertje van der Honing  (165)

242
Marchienus Geersing, geboren te Nietap in 1942
z.v. Jan Geersing en Evertje van der Honing  (165)

243
Jetske Geersing, geboren te Nietap in 1943    
d.v. Jan Geersing en Evertje van der Honing  (165)

244
Grietje Geersing, geboren te Nietap in 1949   
d.v. Jan Geersing en Evertje van der Honing  (165)

245
Alie Geersing, geboren te Nietap in 1951  
d.v. Jan Geersing en Evertje van der Honing  (165)

246
Jan Geersing, geb. 05-08-1939
z.v. Geert Geersing en Jeltje Henstra  (166)
Hij trouwde met :
Clari Wigboldus, geb. 02-08-1942
Kinderen :
1. Gerdy Geersing, geb. Groningen, 25-05-1969                     296
2. Geert Jan Geersing, geb. Groningen, 24-03-1971                297

Jan Geersing overleed op 18-05-1995.

247.
Anneke Geersing, geb. 12-04-1942
d.v. Geert Geersing en Jeltje Henstra  (166)
Zij trouwde met :
Wim van Leeuwen, geb. 24-07-1939
Kinderen :
1. Wim van Leeuwen, geb. 05-05-1967
    Hij trouwde te Heiloo op 24-10-2005 met
    Francien ...
    Kinderen :
    1. Yemil van Leeuwen, geb. Amsterdam, 19-02-2006.
    2. Delana van Leeuwen, geb. op 14-08-2010
2. Anoeska van Leeuwen, geb. 04-02-1970
    Zij trouwde op 15-08-2011 met :
    Willem Jan van Wijmen.
    Kinderen :
    1. Jip Anna van Wijmen, geb. 29-02-2008
    2. Keet Emma van Wijmen, geb. 05-08-2009
   
248
Bauke Geersing
, geb. Roden, 08-01-1944
z.v. Geert Geersing en Jeltje Henstra  (166)
Hij trouwde op 30-12-1977 met :
Mechelina Maria van Gaalen, geb. te 's-Hertogenbosch, 19-04-1946
Kinderen :
1. Pieter-Geert Khalil Bertrand Geersing, geb. 18-08-1978              298
2. Bernard Paul Joop Geersing, geb. 09-05-1983                           299

249
Marchienes Geersing
, geb. Roden, 14-04-1945
z.v. Geert Geersing en Jeltje Henstra  (166)
Hij trouwde met :
Mayken Dominicus, geb. 01-09-1949
Kinderen :
1. Leonie Geersing, geb. 14-11-1973                                          300
2. Jeltje Marije Geersing, geb. 1976                                            301
3. Geert-Jan Geersing, geb. 26-10-1977                                     302
4. Jan-Kees Geersing, geb. 05-11-1985                                      303

250
Vervallen

251

Jannes Geersing, geb. Roden, 07-04-1937 
z.v. Geert Geersing en Reina Jansen  (168)
Hij trouwde met :
S.Sterenberg.
Jannes Geersing overleed op 17-07-1986.

252
Anna Geersing, geb. Nw.Roden, 23-02-1938
d.v. Geert Geersing en Reina Jansen  (168)

252 A
Roelf Geersing, geboren 02-05-1945
z.v. Jans Geersing en Anna Birze  (170)
Hij trouwde op 24-12-1968 te Peize met :
Aaltje Kosters, geboren op 02-03-1947
Kinderen :
1.Jans Geersing, geboren te Peize, 06-08-1971                          303 A    
2.Irma Geersing, geboren te Peize, 21-05-1976                          303 B        

Roelf Geersing overleed op 06-03-2011.


252 B
Alberdina Geersing, geboren 12-07-1951
d.v. Jans Geersing en Anna Birze  (170)

253
Tietje Geersing, geboren 13-10-1936
d.v. Gerrit Geersing en Marchien Buring  (176)
Zij trouwde op 17-07-1958 met
Hendrik Mensinga, geboren 22-01-1937
Zij kregen 3 kinderen.

254
Elisabeth Geersing, geboren op 31-01-1938 
d.v. Gerrit Geersing en Marchien Buring  (176)
Cornelis Nieman, geboren op 25-12-1929
Zij kregen 2 kinderen.

255
Jantje Corrie Geersing, geboren op 19-02-1942  
d.v. Gerrit Geersing en Marchien Buring  (176)
Zij trouwde op 05-05-1967 met
Albert van der Veen, geboren op 27-11-1940
Zij kregen 3 kinderen.

256
Sabina Geersing, geboren op 29-07-1956     
d.v. Gerrit Geersing en Marchien Buring  (176)
Zij trouwde op 30-05-1975 met
Theo Mensinga, geboren op 03-11-1953
Zij kregen 2 kinderen.

257
Eltien Geersing, geb. Peize
d.v. Jan Geersing en Eltien Bathoorn  (178)

258
Elizabeth Geersing, geb. Peize
d.v. Jan Geersing en Eltien Bathoorn  (178)

259
Roelie Jansje Geersing, geb. Peize
d.v. Jan Geersing en Eltien Bathoorn  (178)

260
Tjerktje Geersing, geb. Peize
d.v. Jan Geersing en Eltien Bathoorn  (178)

261
Sabina Geersing, geb. Peize
d.v. Jan Geersing en Eltien Bathoorn  (178)

262
Geesien Geersing, geb. Peize
d.v. Jan Geersing en Eltien Bathoorn  (178)

263
Sabe Geersing, geb. Peize
z.v. Jan Geersing en Eltien Bathoorn  (178)

264
Annie Geersing, geboren 08-09-1942                     
d.v. Hendrik Geersing en Hendrikje Hoekstra  (184)
Zij trouwde met :
Roelof Jan Boer, geb. Lieveren, 05-07-1938
z.v. Kars Boer en Lammechien Hamming.

Roelof Jan Boer overl. Lieveren, 09-11-2001.

265
Roelof Geersing, geboren 01-03-1944         
z.v. Hendrik Geersing en Hendrikje Hoekstra  (184)
Hij trouwde op 17-03-1967 met :
Fenna Doesburg, geboren 08-11-1947
Kinderen :
1. Hendrik Geersing, geboren 08-09-1967                                304
2. Andre Johan Geersing, geboren 05-08-1972                         305

266
Willie Geersing, geboren 23-07-1947                  
d.v. Hendrik Geersing en Hendrikje Hoekstra  (184)
Zij trouwde met :
Gerard van der Klei, geboren 01-09-1946

267
Klaasje Geersing, geboren 14-09-1948 
d.v. Hendrik Geersing en Hendrikje Hoekstra  (184)
Zij trouwde met :
Albert van der Molen, geboren 18-09-1946

268
Alie Geersing, geboren 16-08-1951

d.v. Hendrik Geersing en Hendrikje Hoekstra  (184)
Zij trouwde met
Be Zwiers, geboren 09-09-1950

269
Willem Jan Geersing, geb. Peize, 16-07-1948
z.v. Grietje Geersing en Jan van der Waard  (188)
Hij trouwde op 11-06-1971 met :
Greetje van Willigen, geb. Groningen, 19-09-1947
d.v. Cornelis van Willigen en Grietje Postema
Kinderen :
1. Karin Geersing, geb. Groningen, 29-07-1972                        306
2. Saskia Geersing, geb. Groningen, 14-08-1975                      307 

270
Koop Geersing, geb. Zwolle, 03-12-1957  
z.v. Hendrik Gerrit Geersing en Aagje Marie Meirik  (191)
Hij trouwde te Eelde op 31-05-1985 met :
Wubbegina Garst, geboren op 25-12-1959
Kinderen :
1.Dora Berendina Geersing, geb. Groningen, 31-01-1986            308
2.Aagje Marie Geersing, geb. Groningen, 14-10-1988                  309
3.Hendrik Gerrit Geersing, geb. Groningen, 07-03-1993              310

271
Petronella Geersing, geb. Zwolle, 01-05-1961
d.v. Hendrik Gerrit Geersing en Aagje Marie Meirik  (191)

272
Jan Pieter Geersing, geb. Zwolle, 27-03-1967
z.v. Hendrik Gerrit Geersing en Aagje Marie Meirik  (191)

273
Jitske Geersing, geb. Peize, 01-09-1964
d.v. Lammert Geersing en Klasina Adriana Pruim  (199)
Zij trouwde met Huberts.
Kinderen :
1. Jeffrey Huberts, geboren te Groningen, 17-01-1990
2. Angelique Huberts, geboren te Roden, 22-10-1992

Het huwelijk werd op 13-06-2007 ontbonden.

274
Marcel Geersing, geb. Groningen, 29-04-1970
z.v. Lammert Geersing en Klasina Adriana Pruim  (199)
Hij woont samen met :
Ineke Bos, geboren op 05-06-1969

275
Albert Geersing, geb. Norg, 29-10-1952
z.v. Willem Geersing en Hendrikje Bergsma  (217)
Ongehuwd overleden te Assen op 25-09-1994.

276
Germ Geersing, geb. Norg, 23-05-1960
z.v. Willem Geersing en Hendrikje Bergsma  (217)
Hij trouwde te Groningen, 16-07-1996 met :
Jansje Frederika Courtier, geb. Meppel, 30-01-1964
d.v. Dick Courtier en Alida Toet
Kinderen :
1. Christiaan Geersing, geb. Groningen, 04-02-1995                 311
2. Thomas Geersing, geb. Groningen, 14-11-1996                    312

277
Egbert Geersing, geb. Langelo, 11-07-1952
z.v. Roelof Geersing en Geessina ter Veld  (219)
Hij trouwde op 15-08-1975 met :
Aaltje  Witteveen.
d.v. Jan Witteveen en Dorothea Jacoba Jochems
Kinderen :
1. Renate Geersing, geboren op 15-06-1977                            313 
2. Monique Geersing, geboren 06-06-1981                              314

Na het overlijden van Aaltje Witteveen
hertrouwde Egbert Geersing op 20-04-2007 met :
Tity Miedema.

278
Albertje Geersing, geb. Warffum, 15-07-1957
d.v. Roelof Geersing en Geessina ter Veld  (219)
Zij trouwde in september 1976 met :
Okke Piet Medema.
Kinderen :
1. Geessina Talina Medema, geboren op 20-01-1980
2. Jacob Roelof Medema, geboren op 25-07-1983.

279
Antje Geersing, geb. Eelde, 29-10-1958
d.v. Albert Geersing en Fenje Schuurman  (223)
Zij trouwde met :
Geert Ebbinge.
Zij hebben geen kinderen.

280
Albert Geersing, geb. Eelde, 15-07-1960
z.v. Albert Geersing en Fenje Schuurman  (223)
Overleden op 17-09-1989.

281
Hendrika Geersing, geb. Eelde, 14-05-1962
d.v. Albert Geersing en Fenje Schuurman  (223)
Zij trouwde met :
Frans Stelling
Kinderen :
1.Femke Stelling, geb. Groningen, 14-10-1999
   Overleden op 14-10-1999
2.Bas Stelling, geb. Leiden, 28-03-2001
3.Famke Stelling, geb. Leiden, 28-03-2001

282
Teunet Geessiena Geersing, geb. Groningen, 28-06-1965 
d.v. Willem Geersing en Sandrina Koldenhof  (224)

283
Harm Gerrit Geersing, geb. Groningen, 04-09-1966
z.v. Willem Geersing en Sandrina Koldenhof  (224)

284
Harm Geersing, geboren op 16-01-1949 
z.v. Emilia Geersing en Geert Snuk  (225)
Hij trouwde op 04-06-1976 met :
Hennie Vrieling.

285
Lenie Geersing, geb. Peize, 24-12-1952
d.v. Jannes Geersing en Grietje van der Veen  (227)
Zij trouwde te Peize op 16-05-1975 met :
Antonius Been, geb. Rotterdam, 27-05-1950
Kinderen :
1. Henk Been, geb. Peize, 17-09-1978
2. Ger Been, geb. Peize, 19-06-1984

Antonius Been overleed te Peize op 04-12-2004.

286
Harrie Geersing, geb. Peize, 27-12-1955
z.v. Jannes Geersing en Grietje van der Veen  (227)
Hij trouwde te Peize op 02-05-1980 met :
Evelyn Tinge.
Kinderen :
1. Jannes Harold Geersing, geb. Groningen, 05-01-1983           315
2. Ingrid Mathilde Geersing, geb. Groningen, 03-04-1985          316

287
Harmanna Geersing, geb. Peize, 22-09-1959 
d.v. Jannes Geersing en Grietje van der Veen  (227)
Zij trouwde te Peize op 08-07-1983 met :
Rob Dijkhuis.
Kinderen :
1. Marjolein Dijkhuis, geb. Peize, 03-02-1987
2. Robert Paul Dijkhuis, geb. Peize, 06-08-1990

Het huwelijk werd in 2006 ontbonden.

288
Geessiennus Harm Geersing, geb. Peize, 28-03-1961  
z.v. Jannes Geersing en Grietje van der Veen  (227)
Hij trouwde te Peize op 27-05-1983 met :
Tineke Stoffers.
Kinderen :
1. Jannes Geersing, geb. Peize, 29-04-1984                           317 
2. Janine Geersing, geb. Peize, 04-02-1987                            318

289
Harm Hendrik Geersing, geb. Groningen, 12-12-1965 
z.v. Anne Geersing en Arendina Hagenauw  (228)

290
Marga Hilda Geersing, geb. Peize, 12-08-1970
d.v. Anne Geersing en Arendina Hagenauw  (228)

291
Harrie Geersing, geboren op 12-02-1959 
z.v. Harm Roelof Geersing en G.Rozeveld  (229)
Hij trouwde te Hoogkerk op 11-05-19.. met :
Derkje Vogelzang.
Kinderen :
1. Geertruda Harmanna Geersing, geb. Haule, 01-09-1989        319             
2. Linette Ismay Geersing, geb. Haule, 09-10-1992                  320

292
Roelof Geersing, geboren op 21-02-19..
z.v. Harm Roelof Geersing en G.Rozeveld  (229)

293
Gert Geersing, geb. Hoogkerk, 17-02-1967
z.v. Harm Roelof Geersing en G.Rozeveld (229)

294
Lukina Geersing, geb. Peize, 25-12-1962
d.v. Albert Geersing en Arendina Kregel  (231)
Zij trouwde te Peize op 20-06-1986 met :
Johannes Anne Kuiken, geb. Uithuizen, 14-05-1955
Kinderen :
1. Arendina Kuiken, geb. Appingedam, 18-06-1987
2. Matthijs Johannes Kuiken, geb. Appingedam, 13-09-1989

295
Gezina Geersing, geb. Groningen, 02-06-1967 
d.v. Albert Geersing en Arendina Kregel  (231)

296
Gerdy Geersing, geb. Groningen, 25-05-1969
d.v. Jan Geersing en Clari Wigboldus  (246)
Zij woont samen met :
Jan Kees van Loon, geb. Bergen op Zoom, 01-10-1965
Kinderen :
1. Julie van Loon, geb. Groningen, 04-09-2000
2. Lieve van Loon, geb. Groningen, 16-08-2002

297.
Geert Jan Geersing, geb. Groningen, 24-03-1971
z.v. Jan Geersing en Clari Wigboldus  (246)

298
Pieter-Geert Khalil Bertrand Geersing, geb. 18-08-1978
z.v. Bauke Geersing en Mechelina Maria van Gaalen  (248)
Hij woonde samen en trouwde te Naarden op 18-04-2008 met :
Nanouchka van Waart, geb. Leiden, 18-11-1978
Kinderen :
1. Quirine Aime Geersing, geb. Amsterdam, 23-01-2007         321 
2. Anne Julie Geersing, geb. Blaricum, 11-12-2008                  321A
3. Roosmarijn Lotte Geersing, geb. Blaricum, 09-09-2011         321B

299
Bernard Paul Joop Geersing, geb. 09-05-1983
z.v. Bauke Geersing en Mechelina Maria van Gaalen  (249)

300
Leonie Geersing, geb. 14-11-1973
d.v. Marchienes Geersing en Mayken Dominicus  (249)
Zij trouwde te Delft op 15-07-2005 met :
Rob van Gastel, geb. Tegelen, 20-02-1974
Kinderen :
1. Vivian Mayken Johanna van Gastel, geb. Delft, 23-06-2006

301
Jeltje Marije Geersing, geb. 1976
d.v. Marchienes Geersing en Mayken Dominicus  (249)
Overleden in 1976, 1 mnd oud.

302
Geert-Jan Geersing, geb. 26-10-1977
z.v. Marchienes Geersing en Mayken Dominicus  (249)

303
Jan-Kees Geersing, geb. 05-11-1985
z.v. Marchienes Geersing en Mayken Dominicus  (249)

303 A
Jans Geersing, geb. te Peize, 06-08-1971
z.v. Roelf Geersing en Aaltje Kosters  (252 A)
Hij trouwde te Roden op 20-10-2000 met :
Margien Henderika Feringa, geb. Peize, 25-07-1976
Kinderen:
1.Lars Roelant Geersing, geb. Groningen, 20-02-2000                      321 C
2.Niels Jan Geersing, geb. Groningen, 07-04-2004                           321 D

303 B
Irma Geersing, geboren te Peize, 21-05-1976
d.v. Roelf Geersing en Aaltje Kosters  (252 A)
Zij woont samen met :
Geert Albert Ebels, geb. te Peize, 12-12-1973
Kinderen:
1.Inge Ebels, geb. Peize, 11-03-2005
2.Mart Ebels, geb. Peize, 21-04-2009.

304
Hendrik Geersing, geboren 08-09-1967
z.v. Roelof Geersing en Fenna Doesburg  (265)
Hij trouwde op 15-12-2004 met :
Bianca Heinkens.
Kinderen :
1. Stijn Julian Geersing, geboren 26-01-2005                          322
2. Britt Marissa Geersing, geboren 07-02-2007                       323

305
Andre Johan Geersing, geboren 05-08-1972
z.v. Roelof Geersing en Fenna Doesburg  (265)
Hij woont samen met :
Paulien Oldenzeel.
Kinderen :
1. Mearle Fabienne Geersing, geboren 21-06-2003                 324
2. Youri Tristan Geersing, geboren 28-12-2006                       325

306
Karin Geersing, geb. Groningen, 29-07-1972
d.v. Willem Jan Geersing en Greetje van Willigen  (269)

307
Saskia Geersing, geb. Groningen, 14-08-1975
d.v. Willem Jan Geersing en Greetje van Willigen  (269)                                          11e generatie

308
Dora Berendina Geersing, geb. Groningen, 31-01-1986
d.v. Koop Geersing en Wubbegina Garst (270)

309
Aagje Marie Geersing, geb. Groningen, 14-10-1988
d.v. Koop Geersing en Wubbegina Garst (270)

310
Hendrik Gerrit Geersing, geb. Groningen, 07-03-1993
z.v. Koop Geersing en Wubbegina Garst (270)

311
Christiaan Geersing, geb. Groningen, 04-02-1995
z.v. Germ Geersing en Jansje Frederika Courtier (276)

312
Thomas Geersing, geb. Groningen, 14-11-1996
z.v. Germ Geersing en Jansje Frederika Courtier (276)

313
Renate Geersing, geboren op 15-06-1977
d.v. Egbert Geersing en Aaltje Witteveen  (277)
Zij trouwde op 04-05-1999 met :
 Jan van de Braak
Kinderen :
1. Bernadette van de Braak, geboren op 18-04-2003
2. Gabrielle van de Braak, geboren op 13-01-2005

Het huwelijk werd in 2006 ontbonden.
Renate hertrouwde op 07-11-2007 met:
Eric Vroemisse.
Kinderen :
Madelon Vroemisse, geboren 22-08-2008

314
Monique Geersing, geboren 06-06-1981
d.v. Egbert Geersing en Aaltje Witteveen  (277)
Ongehuwd.

315
Jannes Harold Geersing, geb. Groningen, 05-01-1983
z.v. Harrie Geersing en Evelyn Tinge  (286)
Partner van :
Theresia Mulder.
Kinderen :
1. Nick Jannes Geersing, geb. 22-03-2007                             326

316
Ingrid Mathilde Geersing, geb. Groningen, 03-04-1985
d.v. Harrie Geersing en Evelyn Tinge  (286)
Zij trouwde op 10-06-2010 met :
Anita Pol, geb. Lauwerzijl, 11-01-1974.

317
Jannes Geersing, geb. Peize, 29-04-1984
z.v. Gesienus Geersing en Tineke Stoffers  (288)
Hij woont samen met :
Marit Tuitman.
Kinderen :
1. Kristel Eline Geersing, geboren op 23-09-2012                     327

318
Janine Geersing, geb. Peize, 04-02-1987
d.v. Gesienus Geersing en Tineke Stoffers  (288)
Zij woont samen met :
Hans Nap.
Kinderen :
1.Obie Hans Nap, geboren te Groningen, 26-04-2010.

319
Geertruda Harmanna Geersing, geb. Haule, 01-09-1989
d.v. Harrie Geersing en Derkje Vogelzang  (291)

320
Linette Ismay Geersing, geb. Haule, 09-10-1992
d.v. Harrie Geersing en Derkje Vogelzang  (291)

321
Quirine Aime Geersing, geb. Amsterdam, 23-01-2007
d.v. Pieter-Geert Khalil Bertrand Geersing en Nanouchka van Waart  (298)

321A
Anne Julie Geersing, geb. Blaricum, 11-12-2008
d.v. Pieter-Geert Khalil Bertrand Geersing en Nanouchka van Waart  (298)

321B
Roosmarijn Lotte Geersing, geb. Blaricum, 09-09-2011
d.v. Pieter-Geert Khalil Bertrand Geersing en Nanouchka van Waart  (298)

321 C
Lars Roelant Geersing, geb. Groningen, 20-02-2000
z.v. Jans Geersing en Margien Henderika Feringa  (303A)

321 D
Niels Jan Geersing, geb. Groningen, 07-04-2004
z.v. Jans Geersing en Margien Henderika Feringa  (303A)

322
Stijn Julian Geersing, geboren 26-01-2005
z.v. Hendrik Geersing en Bianca Heinkens  (304)

323
Britt Marissa Geersing, geboren 07-02-2007
d.v. Hendrik Geersing en Bianca Heinkens  (304)

324
Mearle Fabienne Geersing, geboren 21-06-2003
d.v. Andre Johan Geersing en Paulien Oldenzeel  (305)

325
Youri Tristan Geersing, geboren 28-12-2006
z.v. Andre Johan Geersing en Paulien Oldenzeel  (305)                                          12e generatie


326
Nick Jannes Geersing, geb. 22-03-2007
z.v. Jannes Harold Geersing en Theresia Mulder  (315)


327
Kristel Eline Geersing, geboren op 23-09-2012
d.v. Jannes Geersing en Marit Tuitman  (317)                                     - - - - - - - - - - - - - -


Email :

    Wordt u en uw eventuele partner al in de website genoemd.
    Zijn uw broers, zusters en uw evt. kinderen al genoemd en zijn die
    ook al weer gehuwd.
    Zijn familieleden van u overleden en is hun overl.datum nog niet vermeld.

    Graag bericht aan :
   

   
HDoedens03@hetnet.nl


                                                            Terug naar begin