Naar : Index Genealogieën                    begin

 


                                                           
Familie Kemkers
              De familie Kemkers vindt zijn oorsprong in Wilsum, gelegen in de graafschap Bentheim te Duitsland.
              Wilsum ligt enkele kilometers ten zuiden van Emlichheim (Duitsland) en enkele kilometers ten
              oosten van Hardenberg (Nederland).


             De stamvader van de familie is Egbert Kemken, geboren te Wilsum (Duitsland), omstreeks 1650.                 
                                                        1e generatie

 

1.
Egbert Kemken, geboren te Wilsum (Duitsland), vóór 1650             
Met wie hij trouwde is niet gevonden.
Wel liet hij één zoon na, genaamd :
1. Jan Kemken, geboren te Wilsum (Duitsland), omstreeks 1674         2                                                                          2e generatie


2.
Jan Kemken, geboren te Wilsum (Duitsland), omstreeks 1674
z.v. Egbert Kemken, zie onder 1.
Hij trouwde op 27-04-1704 in een 2e huwelijk met :
Swenne Boyman
Kinderen :
1. Egbert Kemken, geboren te Wilsum (Duitsland) in 1704                3
2. Geert Kemkes, geboren te Wilsum (Duitsland), 15-10-1705            3A
3. Bertha Kemken, geboren te Wilsum (Duitsland), 04-05-1707          3B
4. Beerte Kemken, geboren te Wilsum (Duitsland), 08-07-1708          3C

Jan Kemken overleed na 1729.
Swenne Boyman overleed vóór 1711.                                                                            3e generatie


3
Egbert Kemken, geboren te Wilsum (Duitsland) in 1704
z.v. Jan Kemken en Swenne Boyman, zie onder 2.
Verder onbekend.


3A.
Geert Kemkes
, geboren te Wilsum (Duitsland), ..-09-1705
landman van beroep.
z.v. Jan Kemken en Swenne Boyman, zie onder 2.
Hij trouwde te Emlichheim op 28-05-1736 met :
Enne Gesina (Anna Gesina) Lübberink, geb. 17..
Kinderen :
1. Jan Kempches, geboortedatum onbekend                               4
2. Zwaantien Lubberink, geboren omstreeks 1737                        5
3. Roelof Kempches, geb. Emlichheim, omstr. 1740                    6
4. Fenne Kempches, geboren 22-11-1744                                   7
5. Geesjen Kemkes, geboren 26-12-1746                                   8
6. Berend Lubberink, geboren 07-01-1752                                   9
7. Jan Harm Kempches, geb. Emlichheim, 30-06-1754               10
8. Hendrik Lubberink, geboren, 27-02-1757                                11
 

3B
Bertha Kemken, geboren te Wilsum (Duitsland), 04-05-1707
d.v. Jan Kemken en Swenne Boyman, zie onder 2.
Verder onbekend.


3C
Beerte Kemken, geboren te Wilsum (Duitsland), 08-07-1708
d.v. Jan Kemken en Swenne Boyman, zie onder 2.
Verder onbekend.


                                                            4e generatie


4.
Jan Kempches
, geboortedatum onbekend
z.v. Geert Kemkes en Enne (Anna) Gesina Lübberink, zie onder 3.
Verder onbekend.


5.
Zwaantien Lübberink, geboren omstreeks 1737
d.v. Geert Kemkes en Enne (Anna) Gesina Lübberink, zie onder 3.
Verder onbekend.
 

6.
Roelof Kempches, geb. Emlichheim, omstr. 1740
z.v. Geert Kemkes en Enne (Anna) Gesina Lübberink, zie onder 3.
Bij Roelof Kempches komt ook voor : Lűbberink.
Akkerbouwer, timmerman van beroep.
Hij trouwde omstr. 1765 met :
Griete Herms  (Grietje Harms) , geb. Volzel (Emlichheim), omstreeks 1740.
d.v. Berend Lubbers en Jenne Herms
Kinderen :
1. Anne Kempches, geb. Emlichheim en gedoopt te                  12
    Emlichheim op 07-09-1766.
2. Janne Kempches, geb. Volzel (Emlichheim) en gedoopt         13
    te Emlichheim op 25-06-1769.
3. Geert Kempches, geb. Volzel, 25-07-1772 en gedoopt           14
    te Emlichheim op 26-07-1772.
4. Berent Lubberink, geb. Volzel en gedoopt te                         15
    Emlichheim op 05-10-1774.
5. Janna Gesina Kempches, geb. Emlichheim en gedoopt         16
    te Emlichheim op 03-12-1777.
6. Gesina Kempches, geb. Emlichheim, omstr. 1780                17
7. Gerrit Kempches, geb. Emlichheim en gedoopt te                 18
    Emlichheim op 06-04-1781.
8. Fennegjen Kempches (Lubberink), geb. Emlichheim              19
    en gedoopt te Emlichheim op 18-06-1784.
9. Hindrik (Roelofs) Kempches (Lubberink), geboren                  20
    te Emmelerkamp =  Emlichheim (Dld) en gedoopt
    te Emlichheim op 03-10-1788.

Roelof Kempches overl. Emlichheim, 03-11-1823 en werd begraven
te Emlichheim op 11-11-1823.
Grietje (Griete) Harms (Herms) overl. Emlichkamp, 10-03-1821
en werd begraven te Emlichheim op 16-03-1821.


7
Fenne Kempches, geboren 22-11-1744
d.v. Geert Kemkes en Enne (Anne) Gesina Lübberink, zie onder 3.
Verder onbekend.


8.
Geesjen Kemkes, geboren 26-12-1746
d.v. Geert Kemkes en Enne (Anne) Gesina Lübberink, zie onder 3.
Verder onbekend.


9.
Berend Lübberink, geboren 07-01-1752
z.v. Geert Kemkes en Enne (Anne) Gesina Lübberink, zie onder 3.
Verder onbekend.


10.
Jan Harm Kempches, geb. Emlichheim, 30-06-1754
z.v. Geert Kemkes en Enne (Anne) Gesina Lübberink, zie onder 3.
Schoenmaker van beroep.
Hij trouwde te Emlichheim in 1783 met :
Enne Grissen, geb. Emlichheim, 03-04-1758
d.v. Harm Grisse (Lubbers) en Enne Stoffers
Kinderen :
1. Roelof Kemkes, geb. omstreeks 1785                                  21
2. Anna Gesine Kemkes, geb. Emlichheim en gedoopt             22
    te Emlichheim op 27-01-1788.
3. Jan Harm Kemkes, geb Emlichheim, 19-12-1790                  23
3. Geertruida Kemkes, geb. Emlichheim en gedoopt                 24
    te Emlichheim op 07-03-1794.
5. Hindrik Jan Kemkes, geb. Emlichheim en gedoopt                25
    te Emlichheim op 19-02-1797.
 4. Gesina Kemkes, geb. Emlichheim, 05-04-1799                    26

Jan Harm Kempches overl. Emlichheim, 03-01-1819.
Enne Grissen overl. Emlichheim, 25-06-1831.


11.
Hendrik Lübberink, geboren, 27-02-1757
z.v. Geert Kemkes en Enne (Anne) Gesina Lübberink, zie onder 3.
Verder onbekend.                                                        5e generatie


12.
Anne Kempches
, geb. Emlichheim en gedoopt te Emlichheim op 07-09-1766.
d.v. Roelof (Lubberink) Kemkes en Griete Herms (Grietje Harms), zie onder 6.
Zij trouwde met :
Jan Hans, geb. Emlichheim en gedoopt te Emlichheim, 27-09-1767.
z.v. Geert Hans en Aaltjen Reinink

Jan Hans overl. Emlichheim, 06-12-1813.
Anne Kempches overl. Emlichheim, 06-04-1837.


13.
Janne Kempches, geb. Volzel en gedoopt te Emlichheim op 25-06-1769.
d.v. Roelof (Lubberink) Kemkes en Griete Herms (Grietje Harms), zie onder 6.
Zij trouwde voor de kerk voor 1786 met :
Hillebrand Reinink, geb. omstreeks 1753.
 
Hillebrand Reinink overl. Emlichheim, 07-05-1810.
Janne Kempches overl. Emlichheim, 13-06-1828.


14.
Geert Kempches, geb. Volzel (Emlichheim), 25-07-1772 en gedoopt te
Emlichheim op 26-07-1772.
Landbouwer van beroep.
z.v. Roelof (Lubberink) Kemkes en Griete Herms (Grietje Harms), zie onder 6.

Geert Kempches vertrok op 01-05-1802 samen met zijn broer Hindrik
(Roelofs) Kemkes (Lubberink,) zie onder 20,  naar Peize in Nederland.
Zij trouwden te Peize en stichtten daar een gezin.

Geert Kempches werd te Peize ingeschreven als Geert Roelofs Kemkers.
Geert Kemkers tr. omstreeks 1806  te Peize als Geert Kemkes met :
Roelfien Roelfs Vorenkamp, geb. Haren, 11-11-1778
d.v. Roelf Vorenkamp en Johanna ….
Kinderen :
   N.B.
  
Vijf van zijn kinderen werden ingeschreven als Kemkers,
    de overige drie als Kemkes.
1. Margareta Johanna Kemkers, geb. Peize, 08-02-1807           27
2. Margareta Johanna Kemkers, geb. Peize, 24-01-1808   
       28
3. Roelof Kemkers, geb. Peize, 30-03-1809                              29
4. Johannes Kemkes, geb. Peize, 07-10-1811                          30
5. Margarita Kemkes, geb. Peize, 19-07-1813   
                      31
6. Johanna Kemkes, geb.
Peize, 25-01-1815                           32
7. Geertruid Kemkers, geb. Peize, 31-01-1817                         33
8. Hinderika Kemkers, geb. Peize, 12-12-1818                         34
 
Geert Roelofs Kemkes overl. Peize, 08-12-1853 als Geert Kemkers.
Roelfien Roelfs Vorenkamp overl. Peize, 14-08-1858.


15.
Berent Lubberink, geb. Volzel en gedoopt te Emlichheim op 05-10-1774.
z.v. Roelof (Lubberink) Kemkes en Griete Herms (Grietje Harms), zie onder 6.
Hij trouwde voor de kerk te Emlichheim op 07-10-1825 op
51-jarige leeftijd met :
Hindrikjen Capelle (Zwaaken), geb. en gedoopt op 07-10-1781
te Emlichheim.
d.v. Willem van de Capelle en Geese Zwaaken (Marjans).

Berent Lubberink overleed na 1825.
Hindrikjen Capelle (Zwaaken) overleed na 1848.


16.
Janna Gesina Kempches, geb. Emlichheim en gedoopt te Emlichheim op 03-12-1777.
d.v. Roelof (Lubberink) Kemkes en Griete Herms (Grietje Harms), zie onder 6.

Janna Gesina Kempches overl.na 1828 te Emlichheim.


17.
Gesina Kempches, geb. Emlichheim, omstr. 1780
d.v. Roelof (Lubberink) Kemkes en Griete Herms (Grietje Harms), zie onder 6.
Kinderen :
1. Jan Kemkes, geboren Emlichhein, 29-08-1816.                    35

Gesina Kempches trouwde met :
Berend Herm Meijer, geb. Emlichheim, omstr. 1776
z.v. Jan Overings Meier en Zwaantjen Kemkes.

Berend Herm Meijer overl. Emlichheim, 17-06-1842.
Gesina Kemkes overl. Emlichheim, 23-10-1842.
 

18.
Gerrit Kempches, geb. Emlichheim en gedoopt te Emlichheim op 06-04-1781.
z.v. Roelof (Lubberink) Kemkes en Griete Herms (Grietje Harms), zie onder 6.
Hij trouwde met :
Jenne Nijkoop (ook Nokkoop), geboren omstreeks 1783.
d.v. Hindrik Nijkoop en Zwenne Veld.
Kinderen (onder meer) :
1. Roelof Kemkes, geb. Arkel (Dld) in/omstreeks 1823           36

Gerrit Kempches overl. Hoogstede (Dld), 21-12-1836.
Jenne Nijkoop overl. Hoogstede (Dld), 22-08-1843.


19.
Fennegjen Kempches (Lubberink), geb. Emlichheim en
gedoopt te Emlichheim op 18-06-1784.
d.v. Roelof (Lubberink) Kemkes en Griete Herms (Grietje Harms), zie onder 6.
Zij trouwde te Emlichheim op 19-10-1811 met :
Carl Friedrich Stöcker, geboren op 17-12-1786.
z.v. Johan Heinrich Stöcker en Wilmine Neumeijer.
Kinderen (ondermeer)
1.Jan Hindrik Stöcker, geb. Emlenkamp (Dld), 13-03-1812
   Hij trouwde te Rolde op 02-05-1840 met :
   Willemtje Eiten, geb. Rolde, 17-06-1817
   d.v. Eite Eitens en Albertje Eilders
   Uit hun huwelijk werden te Balloo (Rolde)
   zeven kinderen geboren.
N.B.
   Jan Hindrik Stöcker komt na zijn huwelijk
   voor als Hendrik Stokker.
 
Carl Friedrich Stöcker overl. Emlichheim, 27-01-1834.
Fennegjen Kemkes overl. Emlichheim, 15-04-1833.


20.
Hindrik (Roelofs) Kempches (Lubberink), geboren te
Emmelerkamp =  Emlichheim (Dld) en gedoopt te Emlichheim op 03-10-1788.
z.v. Roelof (Lubberink) Kemkes en Griete Herms (Grietje Harms), zie onder 6.
Landbouwer van beroep.

Hindrik Kempches vertrok op 01-05-1802 samen met zijn broer Geert,
zie onder 14, naar Peize in Nederland. Zij trouwden te Peize en stichtten
daar een gezin.

Hindrik Kempches werd te Peize ingeschreven als Hindrik Roelofs Kemkers.

Hindrik Roelofs Kemkers tr. te Peize, 01-05-1819 met :
Gezien Arends Talens, geb. Peize, 04-09-1796
d.v. Arend Jans Talens en Grietje Jans Alderts,
zie genealogie Talens
        en een zuster van :
        Jan Talens, getrouwd met Margarita Kemkes,
        zie onder 31.
Kinderen :
1. Margaretha Kemkers, geb. Peize, 27-08-1821                     37
2. Arend Kemkers, geb. Peize, 10-02-1825                             38
3. Roelof Kemkers, geb. Peize, 15-02-1828                            39
4. Jan Kemkers, geb. Peize, 01-02-1831                                40
5. Geert Kemkers, geb. Peize, 26-09-1834                             41
6. Grietien Kemkers, geb. Peize, 29-11-1838                          42

Hindrik Roelofs Kemkers overl. Peize, 07-05-1869 als Hendrik Kemkers.
Gezien Arends Talens overl. Peize, 27-09-1868 als Geessien Arends Talens.


21.
Roelof Kemkes, geb. 25-09-1785
z.v. Jan Harm Kempches en Enne Grissen, zie onder 10.
Roelof Kemkes overl. te Emlichheim, 02-12-1814.


22.
Anna Gesine Kemkes, geb. Emlichheim en gedoopt
te Emlichheim op 27-01-1788.
d.v. Jan Harm Kempches en Enne Grissen, zie onder 10.
Zij trouwde te Emlichheim op 20-02-1822 met :
Georg Wilhelm Sluiter, geb. Dissen (Dld), 30-10-1796
z.v. Johan Conrad Schlüter en Catharina Charlotte Francisca Meijer.

Anne Gesine Kemkes overl. Emlichheim, 05-03-1834.


23.
Jan Harm Kemkes, geb Emlichheim, 19-12-1790
z.v. Jan Harm Kempches en Enne Grissen, zie onder 10.
Verder onbekend.


24.
Geertruida Kemkes, geb. Emlichheim en gedoopt
te Emlichheim op 07-03-1794
d.v. Jan Harm Kempches en Enne Grissen, zie onder 10.
Zij trouwde op 02-06-1820 met :
Gerhard Geerligs, geb. Neuenhaus, 15-10-1780.
z.v. Harm Geerlig en Lamberdina Smit.
Zij kregen drie kinderen.

Gerhard Geerligs overl. Neuenhaus, 09-07-1863.
Geertruida Kemkes overl. Neuenhaus, 25-02-1827.


25.
Hindrik Jan Kemkes, geb. Emlichheim en gedoopt
te Emlichheim op 19-02-1797
z.v. Jan Harm Kempches en Enne Grissen, zie onder 10.
Hij tr. Emlichheim, 03-08-1821 met :
Hindrika Brinkman, geb. en ged. op 19-11-1797 te
Emlichheim.
d.v. Hendrik Brinkman en Geesjen Kuipers
Kinderen (onder meer) :
1. Johanna Kemkes, geb. Emlichheim, 07-12-1821                  43  
2. Hindrik Kemkes, geb. Emlichheim, 26-01-1824                    44
3. Roelof Kemkes, geb. Emlichheim, 07-12-1826                     45
4. Gerrit Kemkes, geb. Emmelkamp (Dld), 07-12-1826             46
5. Enne Kemkes, geb. Emlichheim, 20-09-1829                       47
6. Roelof Kemkes, geb. Emlichheim, 02-02-1833                     48

Hindrik Jans Kemkes overl. Emlichheim op 04-12-1869.
Hindrika Brinkman overl. Emlichheim op 09-05-1841.


26.
Gesina Kemkes, geb. Emlichheim, 05-04-1799
d.v. Jan Harm Kempches en Enne Grissen, zie onder 10.
Ongehuwd.
Verdere gegevens ontbreken.                                                  6e generatie


Tot aan de invoering van de Afdeling Burgerlijke Stand in 1812 werden personen
nader aangeduid met hun vaders voornaam + s, zoals bijvoorbeeld Jan Willems,
wat wil zeggen : Jan, zoon van Willem. Als zodanig werd men ook in Doop- Trouw-
en Sterfregisters van een kerk ingeschreven.
Het voeren van een familienaam werd pas onder invloed van Napoleon geregeld. Hij
was het die in navolging van het Franse voorbeeld in 1812 in ons land een Afdeling
Burgerlijke Stand invoerde. Vanaf toen werd iedere ingezetene onder een vaste familie-
naam in dit officiële register ingeschreven.
Had men geen familienaam, dan kon een naam worden gekozen.
De een koos de naam van zijn beroep. Bijv. Bakker, Visser of Boer. De ander koos bijv.
de voornaam van zijn vader + s. Jan werd Jans en Willem werd Willems.
Schrijffouten kwamen veelvuldig voor. Men keek niet zo nauw. Zo kon het gebeuren
dat kinderen van eenzelfde vader verschillende achternamen kregen.
Zo ook de kinderen van Geert Kemkers (14).
Vijf van zijn kinderen kregen de naam Kemkers en drie de naam Kemkes.


27.
Margareta Johanna Kemkers, geb. Peize, 08-02-1807,
d.v. Geert Roelofs Kemkers en Roelfien Roelfs Vorenkamp, zie onder 14.
O
verleden in 1807.


28.
Margareta Johanna Kemkers, geb. Peize, 24-01-1808.
d.v. Geert Roelofs Kemkers en Roelfien Roelfs Vorenkamp, zie onder 14.
O
verleden vóór 1813.


29.
Roelof Kemkers, geb. Peize, 30-03-1809, gedoopt te Peize, 09-04-1809
z.v. Geert Roelofs Kemkers en Roelfien Roelfs Vorenkamp, zie onder 14.
Hij tr. Peize, 05-06-1830 met :
Annechien Harms Huis, geb. Oldekerk, 21-05-1810
d.v. Harm Huis en Aaltje Kamps
Kinderen :
1. Roelefje Kemkers, geb. Peize, 23-02-1833                           49
2. Harm Kemkers, geb. Peize, 0-1-02-1835                             50
3. Roelefien Kemkers, geb. Peize, 30-09-1837                         51
4. Geert Kemkers, geb. Peize, 09-12-1841                              52
5. Aaltien Kemkers, geb. Peize, 09-11-1844                            53
6. Jantje Kemkers, geb. Peize, 18-03-1848                              54
7. Johannes Kemkers, geb. Peize, 16-04-1851                        55
8. Gerrit Kemkers, geb. Peize, 17-10-1855                              56
 
Annechien Harms Huis overl. Peize, 06-01-1861.

Roelof Kemkers hertrouwde Peize, 24-04-1863 met :
Hinderkien Ubels, geb. Vries, 27-02-1813
d.v. Jan Jans Ubels en Doetje Sijbrands
        sedert 15-01-1859 weduwe van Hendrik van Ringen,
        z.v. Jan van Ringen en Roelfje Dekker en overl. te Yde.

Roelof Kemkers overl. Peize, 22-11-1890.
Hinderkien Ubels overl. Vries, 26-01-1882.


30.
Johannes Kemkes, geb. Peize, 07-10-1811,  gedoopt te Peize, 13-10-1811
z.v. Geert Roelofs Kemkers en Roelfien Roelfs Vorenkamp, zie onder 14.
Ongehuwd overl. te Peize op 29-08-1849 als Johannes Kemkers.


31.
Margarita Kemkes, geb. Peize, 19-07-1813
d.v. Geert Roelofs Kemkers en Roelfien Roelfs Vorenkamp, zie onder 14
Zij tr. Peize, 04-11-1837 als Margareta Kemkers met :
Jan Alderts Talens, geb. Peize, 16-12-1805
z.v. Arend Jans Talens en Grietje Jans Alderts,
zie genealogie Talens
        en een broer van :
        Gezien Talens, getrouwd met :
        Hindrik Roelofs Kemkers, zie onder 20.

Jan Alderts Talens overl. te Peize, 12-08-1887.
Margarita Kemkes overleed te Peize op 11-04-1887 als
Margaretha Kemkers.


32.
Johanna Kemkes, geb.
Peize, 25-01-1815
d.v. Geert Roelofs Kemkers en Roelfien Roelfs Vorenkamp, zie onder 14.
Zij tr. Peize, 26-05-1838 als Johanna Kemkers met :
Albert Buuringe, geb. Peize, 16-10-1808
(ook voorkomende als Albert Buring)
z.v. Hindrik Buiringe en Margien Geerts Timmer,
zie genealogie Buring.

Albert Buring overl. Peize, 30-04-1873.
Johanna Kemkers overl. Peize, 13-07-1889.


33.
Geertruid Kemkers, geb. Peize, 31-01-1817
d.v. Geert Roelofs Kemkers en Roelfien Roelfs Vorenkamp, zie onder 14.
Zij tr. Peize, 07-05-1846 met :
Jan Venekamp, geb. Peize, 17-11-1822
z.v. Jan Theunis Venekamp en Jantien Gerards Kosters
        N.B.
        Jantien Gerards Kosters overleed te Peize op 30-10-1824.
        Jan Theunis Venekamp hertrouwde met :
        Albertien Brink. Zij overleed te Peize op 16-06-1870
            Uit dit huwelijk werden geboren :
                1. Lina Venekamp, geb. Peize, 15-11-1831
                    Zij trouwde te Peize op 16-01-1869 met :
                    Harm Kemkers, geb. Peize, 01-02-1835
                    z.v. Roelof Kemkers en Annegien Huis,
                    zie onder nummer 50.
                2. Jantien Venekamp, geb. Peize, 20-02-1835
                    Zij trouwde te Vries op 06-05-1865 met :
                    Geert Boering, geb. Eelde, 21-04-1836
                    z.v. Geert Buuringe en Roelfien Bremer,
                    zie genealogie Buring.

Geertruid Kemkers overl. Peize, 18-07-1875.

Jan Venekamp hertr. Peize, 09-05-1876 met :
Wubbegien Suurd, geb. Peize, 26-03-1834
d.v. Jannes Adams Suurd en Jantien Stevens Brink,
zie genealogie Suurd.       
        en sedert 28-08-1869 weduwe van :
        Jan Hagenouw, geb. Peize, 29-03-1830,
        z.v. Hindrik Jans Hagenouw en Trientien Koops Dekker,
        zie genealogie Hagen(o)auw.

Jan Venekamp overl. Peize, 28-06-1899.
Wubbegien Suurd overl. Peize, 08-01-1921.


34.
Hinderika Kemkers, geb. Peize, 12-12-1818
d.v. Geert Roelofs Kemkers en Roelfien Roelfs Vorenkamp,
zie onder 14.
Kinderen :
1. Geert Kemkers, geb. Peize, 10-05-1845                                   57

Hinderika Kemkers tr. Peize, 26-03-1846 met :
Johann Stüvel, geb. Bentheim (Dld), 18-05-1823
z.v. Gerd Stüvel en Elisabeth Stegemeijer

Johann Stüvel overl. Assen, 06-02-1877.
Hinderika Kemkers overl. Assen, 25-02-1894.


35.
Jan Kemkes, geboren Emlichhein, 29-08-1816
z.v. Gesina Kempches, zie onder 17.

Jan Kemkes vertrok medio de 19e eeuw vanuit Emlichheim naar Dalen.
Hij liet zich inschrijven onder de naam Kemkers.

Jan Kemkers trouwde te Dalen op 22-05-1852 met :
Mea Geertruida Scholte, geb. Dalen, 0-02-1824
d.v. Jan Hendrik Scholte en Hillegien Alberts Huizing
Kinderen :
1. Johan Hendrik Kemkers, geb. Dalen, 02-03-1853                       58
2. Hillegje Kemkers, geb. Dalen, 26-05-1855                                 59
3. Gerrit Kemkers, geb. Dalen, 25-11-1857                                   60
4. Hendrikus Kemkers, geb. Dalen, 19-01-1861                             61

Jan Kemkers overl. Dalen, 01-07-1895.
Mea Geertruida Scholte overl. Dalen, 02-06-1893.


36.
Roelof Kemkes, geb. Arkel (Dld) in/omstreeks 1823
z.v. Gerrit Kempches en Jenne Nokkoop (ook Nijkoop), zie onder 18

Roelof Kemkes vertrok medio de 19e eeuw vanuit Duitsland
naar Sleen in Nederland.

N.B.
Bij zijn huwelijk in 1859 geeft hij op 36 jaar oud te zijn.
In 1962, bij de geboorte van zijn dochter Louise, is hij 34 jaar oud
en bij zijn overlijden is 1865 is hij 37 jaar oud.

Hij trouwde te Sleen op 08-07-1859 op 36 jarige leeftijd met :
Margareta Sovia ter Veen, geb. Sleen, 09-08-1834
d.v. Christiaan ter Veen en Loise Charlotte Lampe.

Margareta Sovia ter Veen  had reeds een zoon :
1. Gerrit ter Veen, geb. te Dalen, 06-05-1856                               62

Bij huwelijk van Roelof Kemkes en Margareta Sovia ter
Veen werd Margareta’s kind gewettigd en hij kreeg toen
de naam Kemkes.

Kinderen van Roelof Kemkes en Margareta Sovia ter Veen :
2. Lambert Kemkes, geb. Noord-Sleen, 05-10-1859                     63
3. Louise Kemkes, geb. Sleen, 06-07-1862                                 64
4. Roelfien Kemker,  geb. Veenoord, 05-10-1865                         65

Roelfien kreeg als enige van alle kinderen de naam Kemker.

Roelof Kemkes overl. Veenoord (Sleen), 02-06-1865, 37 jr. oud.

Margareta Sovia ter Veen hertr.te Sleen op 18-02-1876 met :
Lambert Jalving, geb. Zweelo, 10-06-1828
z.v. Hendrik Jalving en Marchien Roelofs.

Lambert Jalving overl. te  't Haantje (Sleen), 29-12-1877.

Margareta Sovia ter Veen hertr. te Odoorn op 02-04-1881 met :
Willem Johannes ter Luun, geb. Emlichheim (Dld), 10-08-1828
z.v. Jan ter Luun en Janna Bakhuis
        en weduwnaar van Zwaantje Naber.
        Zij overl. Klijndijk (Odoorn), 18-05-1876.

Willem Johannes ter Luun overl. Klijndijk (Odoorn),  20-11-1900.
Margareta Sovia ter Veen overl. Klijndijk (Odoorn), 27-03-1900.


37.
Margaretha Kemkers, geb. Peize, 27-08-1821
d.v. Hindrik Roelofs Kemkers en Gezien Arends Talens, zie onder 20.
Zij tr. Peize, 18-10-1851 als Margaretha Kempkers met :
Lammert van der Veen Ottens, geb. Peize, 25-11-1817
z.v. Arend Jans Ottens en Roelfje Jans Venekamp,
zie genealogie Ottens
        en
sedert 21-04-1850 weduwnaar van :
        Annegien Popken, geb. Zuidlaren, 02-01-1815
        d.v. Jan Popken en Geessien Wilkens,
        zie genealogie Ottens.

Lammert van der Veen Ottens overl. Peize, 29-12-1890.
Margaretha Kemkers overl. Peize op 04-02-1895 als
Margaretha Kempkers.


38.
Arend Kemkers, geb. Peize, 10-02-1825 
z.v. Hindrik Roelofs Kemkers en Gezien Arends Talens, zie onder 20.
Hij tr. Roden, 13-05-1859 met :
Wilmina Jans Engberts, geb Roden, 02-04-1831
d.v. Jan Jans Engberts en Hinderika Meijer
Kinderen :
1. Hindrik Kemkers, geb. Roden, 22-08-1860                               66
2. Hinderica Kemkers, geb. Roden, 07-04-1862                            67
3. Hindrik Kemkers, geb. Roden, 31-07-1863                               68
4. Hinderika Kemkers, geb. Roden, 06-08-1866                            79
5. Geessien Kemkers, geb. Foxwolde, 15-02-1870                       70
6. Janna Kemkers, geb. Roden, 26-03-1875                                 71

Arend Kemkers overl. Roden, 26-08-1896.
Wilmina Jans Engberts overl. Roden, 08-01-1902.
 

39.
Roelof Kemkers, geb. Peize, 15-02-1828
z.v. Hindrik Roelofs Kemkers en Gezien Arends Talens, zie onder 20.
Hij tr. Roden, 29-05-1857 als Roelof Kempkers met :
Hillechien Jans Westra, geb. Roden, 02-01-1831
d.v. Jan Eitens Westra en Fenje Ananias
Kinderen :
1. Geesjen Kempkers, geb. Roden, 26-09-1857                            72
2. Jan Kemkers, geb. Roden, 02-04-1861                                      73
3. Fenje Kemkers, geb. Roden, 04-10-1862                                   74
4. Hinderkien Kemkers, geb. Roden, 11-12-1865                            75
5. Jantje Kemkers, geb. Roden, 08-08-1869                                   76

Roelof Roelofs Kemkers overl. Alteveer, 27-04-1882,
als Roelof Kempkers.
Hillegien Jans Westra overl. Roden, 04-02-1876.


40.
Jan Kemkers, geb. Peize, 01-02-1831
z.v. Hindrik Roelofs Kemkers en Gezien Arends Talens, zie onder 20.
Hij tr. Roden, 19-05-1862 met :
Jantien Jans Piet, geb. Roden, 22-12-1838
d.v. Jan Jans Piet en Jebbechien Joest Grutter
Kinderen :
1. Hendrik Kemkers, geb. Roden, 11-11-1863                                77
2. Jan Kemkers, geb. Roden, 30-08-1867                                      78
3. Hindrik Kemkers, geb. Roden, 07-01-1871                                 79
 
Jan Kemkers overl. Roden, 16-08-1873.

Jantien Jans Piet hertr. te Roden, 10-02-1876 met :
Klaas Niklaas Krijthe, geb. Roden, 04-04-1810
z.v. Niklaas Krijthe en Geertje Egberts Ensingh.

Klaas Niklaas Krijthe overl. Roden, 25-09-1882.

Jantien Jans Piet hertr. te Roden, 30-12-1885 met :
Lucas Meijering, geb. Roden, 25-05-1829
z.v. Willem Alberts Meijering en Geessien Arends Bezu.
 
Lucas Meijering overl. Roden, 01-05-1896.
Jantien Jans Piet overl. Roden, 08-02-1923.


41.
Geert Kemkers, geb. Peize, 26-09-1834
z.v. Hindrik Roelofs Kemkers en Gezien Arends Talens, zie onder 20.
Hij tr. Peize, 15-08-1864 met :
Luttien Roelofs te Veld, geb. Steenbergen, 26-11-1830
d.v. Roelof Doedes te Veld en Hindrikje Harms Hummel,
zie genealogie Te Veld.
Kinderen :
1. Geessien Kemkers, geb. Peize, 20-03-1865                              80

Geert Kemkers overl. Peize, 15-09-1905.
Luttien te Veld overl. Vries, 11-11-1905.


42.
Grietien Kemkers, geb. Peize, 29-11-1838
d.v. Hindrik Roelofs Kemkers en Gezien Arends Talens, zie onder 20.
Zij tr. Peize, 06-07-1865 met :
Pieter Mensinga, geb. Leek, 09-03-1842
z.v. Wessel Harms Mensinga en Antje Jans Bron
Hun zoon :
    Wessel Mensinga, geb. Peize, 22-08-1869
     trouwde te Peize op 25-01-1896 met :
    Jantien Ansing, geb. Peize, 22-02-1869,
    d.v. Poppe Ansing en Trientien Doedens,
    zie genealogie Doedens
hun dochter :
    Antje Mensinga, geb. Peize, 27-05-1873
    trouwde te Roden op 01-11-1902 met :
    Willem Talens, geb. Steenbergen, 17-08-1879
    z.v. Jan Talens en Marchien Laning,
    zie genealogie Talens
en hun dochter :
    Grietje Mensinga, geb. Peize, 30-04-1881
    trouwde te Norg op 08-05-1909 met :
    Tunnis Been, geb. Steenbergen, 05-07-1877
    z.v. Geert Been en Marchien Hessels.
            Na het overlijden van Grietje Mensinga op
            14-09-1916 hertrouwde Tunnis Been met :
            Trientje Brink, geb. Steenbergen, 05-07-1898
            d.v. Tunnis Brink en Jantien Been,
            zie genealogie Brink.
   

Grietien Kemkers overl. Peize, 02-04-1890.

Pieter Mensinga hertr. Peize, 06-05-1893 met :
Hinderkien Hagenauw, geb. Peize, 25-12-1837
d.v. Hindrik Jans Hagenauw en Trientien Koops Dekker
        en sedert 11-12-1890 weduwe van  :
        Arend van der Spoel, geb. Roden, 04-06-1834.
        Hij was een zoon van :
        Klaas van der Spoel en Geertien Vijfschaft,
        zie genealogie Hagen(o)auw.

Pieter Mensinga overl. Peize, 10-03-1915.
Hinderkien Hagenauw overl. Peize, 15-03-1910.


43.
Johanna Kemkes, geb. Emlichheim, 07-12-1821
d.v. Hindrik Jan Kemkes en Hindrika Brinkman, zie onder 25.


44.
Hindrik Kemkes, geb. Emlichheim, 26-01-1824
z.v. Hindrik Jan Kemkes en Hindrika Brinkman, zie onder 25.


45.
Roelof Kemkes, geb. Emlichheim, 07-12-1826
z.v. Hindrik Jan Kemkes en Hindrika Brinkman, zie onder 25.
Overleden op 24-01-1827.


46.
Gerrit Kemkes, geb. Emmelkamp (Dld), 07-12-1826
z.v. Hindrik Jan Kemkes en Hindrika Brinkman, zie onder 25.

Gerrit Kemkes vertrok medio de 19e eeuw naar Ruinen in
Nederland en stichtte daar een  Nederlandse tak Kemkes.

Gerrit Kemkes tr. Ruinen op 04-10-1857 met :
Jentien Hilberts Lubbinge, geb. Ruinen, 01-10-1832
d.v. Hilbert Hendriks Lubbinge en Jentien Hendriks Dekker
Kinderen :
1. Jentien Kemkes, geb. Ruinen, 18-10-1857                                 81
2. Frederika Kemkes, geb. Ruinen, 27-11-1859                              82
3. Hilbert Kemkes, geb. Ruinen, 10-11-1861                                  83
4. Jan Kemkes, geb. Ruinen, 25-05-1868                                      84
5. Jentien Kemkes, geb. Ruinen, 25-05-1868                                 85
6. Jentien Kemkes, geb. Ruinen, 12-04-1872                                 86

Gerrit Kemkes overl. Ruinen, 26-07-1900.
Jentien Hilberts Lubbinge overl. Ruinen, 05-08-1900.


47.
Enne Kemkes, geb. Emlichheim, 20-09-1829
d.v. Hindrik Jan Kemkes en Hindrika Brinkman, zie onder 25.
Zij trouwde op 24-06-1853 met :
Jan Albers, geb. Emlichheim, 13-08-1822
Zij kregen zes kinderen.

Enne Kemkes overl. Emlichheim, 16-08-1901.
Jan Albers overl. Emlichheim, 11-06-1901.


48.
Roelof Kemkes, geb. Emlichheim, 02-02-1833
z.v. Hindrik Jan Kemkes en Hindrika Brinkman, zie onder 25.
Hij trouwde op 03-08-1866 met :
Gese Jurries, geboren op 21-03-1846
Kinderen :
1. Zwantje Kemkes, geboren 28-11-1866                                       87
2. Hendrika Kemkes, geboren 18-05-1869                                     88
3. Hindrik Jan Kemkes, geboren 21-03-1872                                  89
4. Jan Harm Kemkes, geboren 10-02-1875                                    90
5. Zwantien Kemkes, geboren 16-03-1878                                     91
6. Hindrika Kemkes, geboren 14-03-1881                                      92                                                        7e generatie


49.
Roelefje Kemkers, geb. Peize, 23-02-1833
d.v. Roelof Kemkers en Annechien Harms Huis, zie onder 29.
Zij overleed te Peize op 17-10-1834 als Roelefje Kempkers.


50.
Harm Kemkers, geb. Peize, 0-1-02-1835
d.v. Roelof Kemkers en Annechien Harms Huis, zie onder 29.
Hij tr. Peize, 16-01-1869 met :
Lina Venekemp, geb. Peize, 15-11-1831
d.v. Jan Tunnis Venekamp en Albertien Willems Brink
weduwe van Harm Sinninge.
        Lina Venekamp is een halfzuster van :
        Jan Venekamp, geb. Peize, 17-11-1822
        d.d. 07-05-1846 te Peize getrouwd met :
        Geertruid Kemkers, geb. Peize, 31-01-1817
        d.v. Geert Kemkers en Roelfien Vorenkamp,
        zie onder 33.
Kinderen :
1. Annechien Kemkers, geb. Peize, 20-07-1871                              93
2. Willem Kemkers, geb. Peize, 01-03-1873                                   94
 
Harm Kemkers overl. Peize, 12-05-1900.
Lina Venekamp overl. Peize, 09-12-1898.


51.
Roelefien Kemkers, geb. Peize, 30-09-1837
d.v. Roelof Kemkers en Annechien Harms Huis, zie onder 29.
Zij tr. te Smilde, 12-05-1862 met :
Steffen Grit, geb. Smilde, 03-05-1839
z.v. Albert Abrahams Grit en Grietje Steffens Klok

Roelefien Kemkers overl. Hijkersmilde, 16-03-1899 als Roelofje Kemkers.

Steffen Grit hert. te Meppel op 28-10-1899 met :
Geziena Schoemaker, geb. te Oldemarkt, 06-10-1853,
d.v. Berent Schoemaker en Aaltje van der Schoot.

Geziena Schoemaker overleed te Meppel op 31-01-1913.
Steffen Grit overleed te Smilde op 29-12-1921.


52.
Geert Kemkers, geb. Peize, 09-12-1841
z.v. Roelof Kemkers en Annechien Harms Huis, zie onder 29.
Hij tr. Peize, 21-10-1871 met :
Albertien Lesterhuis, geb. Peize, 26-01-1849
d.v. Schelto Lesterhuis en Grietien Bouwkamp.
Kinderen :
1. Roelof Kemkers, geb. Peize, 27-07-1872                                  95
2. Froukje Kemkers, geb. Peize, 11-08-1874                                96
3. Johannes Kemkers, geb. Peize, 24-04-1876                             97
4. Annegien Kemkers, geb. Peize, 09-03-1878                             98
5. Schelto Kemkers, geb. Peize, 19-03-1880                                99
6. Levenloos kind (m), geb. Peize, 31-03-1882
7. Levenloos kind (m), geb. Peize, 03-10-1884
8. Grietje Kemkers, geb. Peize, 07-06-1886                                 100

Geert Kemkers overl. Bunne, 11-11-1910.
Albertien Lesterhuis overl. Peize, 22-12-1892.


53.
Aaltien Kemkers, geb. Peize, 09-11-1844
d.v. Roelof Kemkers en Annechien Harms Huis, zie onder 29.
Zij tr. Roden, 06-05-1870 met :
Stoffer Hollander, Roden, 26-08-1845
z.v. Jan Derks Hollander en Ninkien Stoffers Sietsema

Stoffer Hollander overl. Roden, 05-05-1931.
Aaltien Kemkers overl. Roden, 23-12-1925.


54.
Jantje Kemkers, geb. Peize, 18-03-1848 
d.v. Roelof Kemkers en Annechien Harms Huis, zie onder 29.
Zij tr. Vries, 09-12-1869 met :
Abel de Vries, geb. Vries, 15-09-1845
z.v. Bate de Vries en Jakobje Polling
 
Abel de Vries overl. Assen, 07-09-1920.
Jantje Kemkers overl. Sappemeer, 14-07-1931.


55.
Johannes Kemkers, geb. Peize, 16-04-1851
z.v. Roelof Kemkers en Annechien Harms Huis, zie onder 29.
Schaapherder van beroep.
Ongehuwd overl. te Peize, 27-11-1906.


56.
Gerrit Kemkers, geb. Peize, 17-10-1855
z.v. Roelof Kemkers en Annechien Harms Huis, zie onder 29.
Hij tr. Peize, 08-05-1880 met :
Zwaantje Vedder, geb. Haren, 04-12-1857
d.v. Pieter Vedder en Anna van Dalen
Kinderen :
1. Roelof Kemkers, geb. Peize, 02-09-1881                                  101
2. Levenloos kind (v), geb. Peize, 30-01-1886
3. Anna Kemkers, geb. Peize, 18-04-1887                                   102
4. Peter Kemkers, geb. Peize, 16-06-1889                                   103
5. Annegien Kemkers, geb. Peize, 10-12-1891                             104
6. Levenloos kind (m), geb. Peize, 06-06-1894
7. Willem Kemkers, geb. Peize, 24-05-1896                                 105
8. Harm Kemkers, geb. Peize, 13-11-1899                                   106

Gerrit Kemkers overl. Peize, 07-09-1943.
Zwaantje Vedder overl. Peize, 20-03-1936.


57.
Geert Kemkers, geb. Peize, 10-05-1845
z.v. Hinderika Kemkers, zie onder  34.
Overleden te Peize, 03-06-1845.


58.
Johan Hendrik Kemkers, geb. Dalen, 02-03-1853
z.v. Jan Kemkers en Mea Geertruida Scholte, zie onder 35.
Hij trouwde te Dalen op 26-01-1886 met :
Fennichje Wiebing, geb. Meppen (Zweelo), 11-05-1862
d.v. Tie Wiebing en Grietje Nijboer
Kinderen :
1. Jan Kemkers, geb. Dalen, 24-03-1886                                      107
2. Grietje Kemkers, geb. Dalen, 12-08-1887                                  108
3. Geertruid Maria Kemkers, geb. Dalen, 21-01-1892                     109
4. Martinus Kemkers, geb. Dalen, 31-07-1895                               110
5. Jantje Kemkers, geb. Dalen, 11-08-1899                                   111
6. Jans Kemkers, geb. Dalen, 10-11-1902                                     112

Johan Hendrik Kemkers overl. Dalen, 23-03-1929.
Fennichje Wiebing overl. Dalen, 14-08-1945.


59.
Hillegje Kemkers, geb. Dalen, 26-05-1855
d.v. Jan Kemkers en Mea Geertruida Scholte, zie onder 35.
Zij trouwde te Dalen op 07-05-1885 met :
Hendrik Stadman, geb. Beilen, 06-02-1845
z.v. Pieter Stadman en Jantien Lanting.

Hendrik Stadman overl. Benneveld (Zweelo), 18-09-1895.

Hillegje Kemkers hertr. Sleen, 29-08-1896 met :
Derk Jan Klinkenberg, geb. Gramsbergen in 1849
z.v. Jan Klinkenberg en Johanna Gezina Reinders en
weduwnaar van Grietje Kamps.

Derk Jan Klinkenberg overl. Oosterhesselen, 02-09-1931.
Hillegje Kemkers overl. Oosterhesselen, 30-01-1939.


60.
Gerrit Kemkers, geb. Dalen, 25-11-1857
z.v. Jan Kemkers en Mea Geertruida Scholte, zie onder 35.
Hij tr. Emmen, 06-05-1892 met :
Johanna Withaar, geb. Zuidbarge (Emmen), 06-06-1867
d.v. Klaas Withaar en Anna Steenbergen
Kinderen :
1. Jan Kemkers, geb. Sleen, 09-02-1893                                      113
2. Anna Maria Kemkers, geb. Sleen, 14-02-1894                           114
3. Geertruida Kemkers, geb. Sleen, 25-02-1897                            115
4. Klaas Kemkers, geb. Sleen, 11-02-1899                                   116
5. Gerrit Kemkers, geb. Sleen, 29-05-1906                                   117

Gerrit Kemkers overl. Sleen, 13-05-1939.
Johanna Withaar overl. Deventer op 24-05-1953.


61.
Hendrikus Kemkers, geb. Dalen, 19-01-1861
z.v. Jan Kemkers en Mea Geertruida Scholte, zie onder 35.
Hij trouwde te Dalen op 10-05-1893 met :
Hendrikje Uneken, geb. Dalen, 11-11-1864
d.v. Reinder Uneken en Fennigje Brinkman.
Kinderen :
1. Jantina Geertruida Kemkers, geb. Dalen, 31-12-1895                 118
2. Levenloos kind (m), geb. Dalen, 01-01-1896
3. Frederikus Kemkers, geb. Sleen, 31-08-1901                            119
 
Hendrikus Kemkers overl. Sleen, 15-11-1945.
Hendrikje Uneken overl. Sleen, 11-03-1928.


62.
Gerrit (ter Veen) Kemkes, geb. te Dalen, 06-05-1856
z.v. Margareta Sovia ter Veen en op 08-07-1859 gewettigd
door Roelof Kemkes, zie onder 36.
Hij trouwde te Schoonebeek, 10-10-1884 met :
Everdina van der Linde, geb. Schoonebeek, 09-09-1862
d.v. Johannes Janssen van der Linde en Geesje van Engen
Kinderen :
1. Levenloos kind (v), geb. Schoonebeek, 23-11-1884
2. Jan Kemkes, geb. Schoonebeek, 31-01-1886                           120
3. Roelof Kemkes, geb. Schoonebeek, 08-09-1888                       121
4. Geert Kemkes, geb. Emmen, 01-01-1891                                 122
4. Levenloos kind, geb. Emmen, 20-05-1893
5. Grietje Kemkes, geb. Emmen, 05-08-1894                               123
6. Levenloos kind (v), geb. Emmen, 13-09-1897   
7. Hendrik Kemkes, geb. Emmen, 23-09-1898                             124
8. Lina Gesina Kemkes, geb. Emmen, 13-11-1901                       125
9. Levenloos kind (m), geb. Emmen, 22-03-1907

Gerrit Kemkes overl. Emmen, 18-07-1926.
Everdina van der Linde overl. Emmen, 17-11-1941.


63.
Lambert Kemkes, geb. Noord-Sleen, 05-10-1859
z.v. Roelof Kemkes en Margareta Sovia ter Veen, zie onder 36.
Hij trouwde te Sleen op 09-05-1896 met :
Lammegien ter Luun, geb. Sleen, 01-04-1866
d.v. Frederik ter Luun en Aaltje de Groot
Kinderen :
1. Margaretha Sofia Kemkes, geb. Klijndijk, 03-05-1897                126
2. Frederik Kemkes, geb. Klijndijk (Odoorn), 31-12-1898               127
3. Aaltje Kemkes, geb. Klijndijk (Odoorn), 15-04-1901                   128

Lambert Kemkes overl. Klijndijk (Odoorn), 26-01-1936.
Lammegien ter Luun overl. Klijndijk (Odoorn), 09-03-1939.


64
Louise Kemkes, geb. Sleen, 06-07-1862
d.v. Roelof Kemkes en Margareta Sovia ter Veen, zie onder 36.
Zij trouwde te Coevorden op 06-09-1881 met :
Jan Kampman, geb. Coevorden, 10-10-1852
z.v. Gerhardus Kampman en Hillegien Albers Scheerhoorn

Jan Kampman overl. Coevorden, 06-01-1901.
Louise Kemkes overl. Coevorden, 10-01-1884.


65.
Roelfien Kemker,  geb. Veenoord, 05-10-1865
d.v. Roelof Kemkes en Margareta Sovia ter Veen, zie onder 36.
Zij tr. Odoorn, 04-02-1890 met :
Roelof Sweers, geb. Gasselte, 27-10-1849
z.v. Derk Reintjes Sweers en Ellegonda Weitering
        en weduwnaar van Zwaantje Lambers.

Roelof Sweers overl. Odoorn, 18-05-1911.
Roelfien Kemker overl. Emmen, 01-04-1926.


66.
Hindrik Kemkers, geb. Roden, 22-08-1860
z.v. Arend Kemkers en Wilmina Jans Engberts, zie onder 38.
Overleden te Foxwolde, 04-02-1861.


67.
Hinderica Kemkers, geb. Roden, 07-04-1862
d.v. Arend Kemkers en Wilmina Jans Engberts, zie onder 38.
Overleden te Foxwolde, 31-05-1862.


68.
Hindrik Kemkers, geb. Roden, 31-07-1863
z.v. Arend Kemkers en Wilmina Jans Engberts, zie onder 38.
Hij tr. Roden, 03-12-1892 met :
Hiltje Winter, geb. Terheijl, 14-03-1863
d.v. Hendrik Winter en Antje Onnes Beukema
        Hiltje Winter is een zuster van :
        Willem Winter, getrouwd met Hinderika Kemkers,
        zie onder 69
        en van :
        Cornelia Winter, getrouwd met Luitjen Bieringa,
        zie onder 145.
Kinderen :
1. Wilhelmina Kemkers, geb. Roden, 17-01-1893                          129
2. Antje Kemkers, geb. Roden, 11-05-1894                                   130
3. Hendrik Kemkers, geb. Roden, 14-09-1899                                131

Hindrik Kemkers overl. Roden, 24-05-1943.
Hiltje Winter overl. Roden, 09-07-1937.


69.
Hinderika Kemkers, geb. Roden, 06-08-1866
d.v. Arend Kemkers en Wilmina Jans Engberts, zie onder 38.
Zij tr. Roden, 13-02-1892 met :
Willem Winter, geb. Roden, 15-08-1858
z.v. Hendrik Winter en Antje Onnes Beukema
        Willem Winter is een broer van :
        Hiltje Winter, getrouwd met Hindrik Kemkers,
        zie onder 68
        en van :
        Cornelia Winter, getrouwd met Luitjen Bieringa,
        zie onder 145.

Willem Winter overl. Terheijl, 28-08-1892.
Hinderika Kemkers overl. Roden, 02-02-1940.


70.
Geessien Kemkers, geb. Foxwolde, 15-02-1870
d.v. Arend Kemkers en Wilmina Jans Engberts, zie onder 38.
Zij tr. Leek, 01-06-1895 met :
Gerrit Dillema, geb. Kollumerland, 02-02-1868
z.v. Keimpke Dillema en Antje van der Kam.

Geessien Kemkers overl. Groningen, 02-03-1922.
Gerrit Dillema overl. Kollumerland, 25-04-1939.


71.
Janna Kemkers, geb. Roden, 26-03-1875 
d.v. Arend Kemkers en Wilmina Jans Engberts, zie onder 38.
Overleden te Peize, 06-05-1875.


72.
Geesjen Kempkers, geb. Roden, 26-09-1857
d.v. Roelof Kemkers en Hillechien Jans Westra, zie onder 39.
Zij tr. Peize, 08-05-1886 als Geessien Kempkers met :
Jan Bathoorn, geb. Peize, 16-09-1858
z.v. Harm Bathoorn en Hinderkien Arends.
 
Jan Bathoorn overleed te Peize op 01-12-1932.
Geesjen Kempkers overleed te Peize op 06-02-1941
als Geessien Kempkers.


73.
Jan Kemkers, Roden, 02-04-1861
d.v. Roelof Kemkers en Hillechien Jans Westra, zie onder 39.
Overleden te Roden, 23-08-1861.


74.
Fenje Kemkers, geb. Roden, 04-10-1862
d.v. Roelof Kemkers en Hillechien Jans Westra, zie onder 39.
Zij tr.  Peize, 12-10-1889 met :
Hendrik Schuurman, geb. Vries, 24-03-1866
z.v. Dirk Schuurman en Harmtien Enting

Fenje Kemkers overl. Eelde, 24-04-1903.

Hendrik Schuurman hertr. Eelde, 22-04-1905 met :
Aukien Ottens, geb. Peize, 12-02-1861
d.v. Eite Ottens en Egbertien Hassels
        en weduwe van Wolter Brink.

Aukien Ottens overl. Eelde, 25-12-1936.
Hendrik Schuurman overleed Eelde, 08-05-1856.


75.
Hinderkien Kemkers, geb. Roden, 11-12-1865
d.v. Roelof Kemkers en Hillechien Jans Westra, zie onder 39.
Zij tr. Haren, 07-05-1896 met :
Jan Schut, geb. Haren, 23-11-1869
z.v. Pieter Schut en Albertje Berends.

Hinderkien Kemkers overl. Haren, 22-01-1932.
Jan Schut overl. Groningen, 04-10-1939.


76.
Jantje Kemkers, geb. Roden, 08-08-1869
d.v. Roelof Kemkers en Hillechien Jans Westra, zie onder 39.
Zij tr. Peize, 20-04-1895 met :
Hendrik Tienkamp, geb. Peize, 15-03-1871
z.v. Roelof Tienkamp en Zwaantje Heuker

Jantje Kemklers overl. Vries, 07-04-1943.
Hendrik Tienkamp overl. Vries, 26-10-1952


77.
Hendrik Kemkers, geb. Roden, 11-11-1863
z.v. Jan Kemkers en Jantien Jans Piet, zie onder 40.
Overleden te Roden, 12-07-1868.


78.
Jan Kemkers, geb. Roden, 30-08-1867 
z.v. Jan Kemkers en Jantien Jans Piet, zie onder 40.
Hij tr. Peize, 22-07-1905 met :
Aaltien Ensing, geb. Peize, 11-03-1880
d.v. Jannes Ensing en Margien Bakker
Kinderen
1. Jan Kemkers, geb. Roden, 04-08-1907                                    132
2. Jannes Kemkers, geb. Roden, 21-08-1908                               133
3. Hindrik Kemkers, geb. Roden, 27-12-1909                               134
4. Willem Kemkers, geb. Roden, 18-12-1910                               135
5. Jantien Kemkers, geb. Roden, 20-01-1912                               136
6. Margien Kemkers, geb. Roden, 19-11-1913                              137
7. Janna Kemkers, geb. Roden, 01-10-1917                                 138
8. Annechien Kemkers, geb. Roden, 14-08-1919                          139

Jan Kemkers overl. Roden, 25-10-1953.
Aaltien Ensing overl. Roden, 01-05-1963.


79.
Hindrik Kemkers, geb. Roden, 07-01-1871
z.v. Jan Kemkers en Jantien Jans Piet, zie onder 40.
Hij tr. Roden, 20-05-1896 met :
Annechien Boer, geb. Roden, 26-05-1868
d.v. Kars Boer en Annechien Stel,
zie genealogie Brink.
Kinderen :
1. Jantien Kemkers, geb. Roden, 31-05-1897                               140
2. Karst Kemkers, geb. Roden, 13-02-1899                                  141
3. Jan Kemkers, geb. Roden, 13-05-1901                                    142
4. Annechien Kemkers, geb. Roden, 21-09-1903                          143
5. Jan Kemkers, geb. Roden, 05-09-1905                                    144
6. Anne Kemkers, geb. Roden, 23-12-1907                                  145
7. Annechien Kemkers, geb. Roden, 05-09-1910                          146
 
Hindrik Kemkers overl. Roden, 15-01-1929.
Annechien Boer overl. Lieveren, 16-02-1941.


80.
Geessien Kemkers, geb. Peize, 20-03-1865
d.v. Geert Kemkers en Luttien Roelofgs te Veld, zie onder 41.
Overleden te Peize, 27-03-1865.


81.
Jentien Kemkes, geb. Ruinen, 18-10-1857
d.v. Gerrit  Kemkes en Jentien Hilberts Lubbinge, zie onder 46.
Overleden te Ruinen, 02-02-1862.


82.
Frederika Kemkes, geb. Ruinen, 27-11-1859
d.v. Gerrit  Kemkes en Jentien Hilberts Lubbinge, zie onder 46.
Ongehuwd overl. Ruinen, 02-03-1892.


83.
Hilbert Kemkes, geb. Ruinen, 10-11-1861
z.v. Gerrit  Kemkes en Jentien Hilberts Lubbinge, zie onder 46.
Hij tr. Ruinen, 23-02-1901 met :
Jentien Knol, geb. Armweide (Ruinen), 26-04-1856
d.v. Jacob Hendriks Knol en Roeloffien Bartelds Wever
        en sedert 12-04-1897 weduwe van Arend Hut.

Jentien Knol overl. Oldenhave (Ruinen), 20-03-1943.
Hilbert Kemkes overl. Staphorst, 04-11-1946.


84.
Jan Kemkes, geb. Ruinen, 25-05-1868
z.v. Gerrit  Kemkes en Jentien Hilberts Lubbinge, zie onder 46.
Overleden te Ruinen, 02-06-1868.


85.
Jentien Kemkes, geb. Ruinen, 25-05-1868 
d.v. Gerrit  Kemkes en Jentien Hilberts Lubbinge, zie onder 46.
Overleden te Ruinen, 07-06-1868.


86.
Jentien Kemkes, geb. Ruinen, 12-04-1872 
d.v. Gerrit  Kemkes en Jentien Hilberts Lubbinge, zie onder 46.
Oveleden te Ruinen, 07-07-1872.


87.
Zwantje Kemkes, geboren 28-11-1866
d.v. Roelof Kemkes en Gese Jurries, zie onder 48.
Overleden op 03-09-1874.


88.
Hendrika Kemkes, geboren 18-05-1869
d.v. Roelof Kemkes en Gese Jurries, zie onder 48.
Overleden op 04-08-1870.


89.
Hindrik Jan Kemkes, geboren 21-03-1872
z.v. Roelof Kemkes en Gese Jurries, zie onder 48.
Verder onbekend.


90.
Jan Harm Kemkes, geboren 10-02-1875
z.v. Roelof Kemkes en Gese Jurries, zie onder 48.
Hij trouwde op 01-05-1902 met :
Jantien Bosch
Kinderen :
1. NN Kemkers, geboren 19-10-1902
2. NN Kemkers, geboren 19-10-1902
3. Gesien Kemkers, geboren 16-09-1903                                     147
4. Roelof Kemkers, geboren 23-06-1906                                      148
5. Dina Kemkers, geboren 21-12-1908                                         149
6. Gerritdina Kemkers, geboren 30-08-1910                                 150
7. Gert Kemkers, geboren 08-05-1913                                         151
8. Dina Kemkers, geboren 28-07-1920                                         152

Jan Harm Kemkes overleed op 21-12-1954
Jantoen Bosch overleed op 18-03-1966.


91.
Zantien Kemkes, geboren 16-03-1878
d.v. Roelof Kemkes en Gese Jurries, zie onder 48.
Verder onbekend.

92.
Hindrika Kemkes, geboren 14-03-1881
d.v. Roelof Kemkes en Gese Jurries, zie onder 48.
Overleden op 25-10-1897.                                                        8e generatie


93.
Annechien Kemkers, geb. Peize, 20-07-1871
d.v. Harm Kemkers en Lina Venekamp, zie onder 50.
Zij tr. te Vries op 23-05-1896 met :
Hendrik Venekamp, geb. Winde, 28-10-1861
z.v. Steven Venekamp en Alberdina Wilkens

Hendrik Venekamp overl. Peize, 31-01-1947.
Annechien Kemkers overl. Peize, 26-11-1919.


94.
Willem Kemkers, geb. Peize, 01-03-1873 
z.v. Harm Kemkers en Lina Venekamp, zie onder 50.
Hij tr. Peize, 02-07-1903 met :
Elizabeth van Slooten, geb. Baflo, 06-08-1879
d.v. Anne van Slooten en Grietje Schuitema

Elisabeth van Slooten overleed te Haren, 01-09-1911.

Willem Kemkers hertr. op 30-10-1914 te Haren met :
Aaltje Sluurman, geb. Haren, 25-05-1881
d.v.  Jan Sluurman en Hendrikje Haverdings.

Willem Kemkers overl. Haren, 31-10-1917.
Aaltje Schuurman overl. Groningen, 11-11-1917
met Haren als woonplaats.


95.
Roelof Kemkers, geb. Peize, 27-07-1872
z.v. Geert Kemkers en Albertien Lesterhuis, zie onder 52.
Ongehuwd overl. Peize, 10-01-1893.


96.
Froukje Kemkers, geb. Peize, 11-08-1874 
d.v. Geert Kemkers en Albertien Lesterhuis, zie onder 52.
Zij tr. Noorddijk, 04-06-1892 met :
Hendrik Huisman, geb. Westerbroek, 25-07-1872
z.v. Evert Huisman en Elisabeth Ennen.

Froukje Kemkers overl. 19-06-1899 te Engelbert.
Hendrik Huisman overl. 09-12-1960 te Zuidbroek.


97.
Johannes Kemkers, geb. Peize, 24-04-1876 
z.v. Geert Kemkers en Albertien Lesterhuis, zie onder 52.
Ongehuwd overl. Peize, 09-04-1916.


98.
Annegien Kemkers, geb. Peize, 09-03-1878 
d.v. Geert Kemkers en Albertien Lesterhuis, zie onder 52.

Annegien Kemkers overl. te Bronnegerveen (Borger) op 22-04-1959.


99.
Schelto Kemkers, geb. Peize, 19-03-1880
z.v. Geert Kemkers en Albertien Lesterhuis, zie onder 52.
Overleden Peize, 13-02-1881.


100.
Grietje Kemkers, geb. Peize, 07-06-1886 
d.v. Geert Kemkers en Albertien Lesterhuis, zie onder 52.
Zij tr. Peize, 08-06-1907 met :
Harm Meints, geb. Eelde, 13-01-1878
z.v. Jan Meints en Harmanna Holt,
zie genealogie Brink.
            Harm Meints is een broer van :
            Grietje Meints, geb. Paterswolde, 15-03-1883
            d.d. 23-08-1902 te Eelde getrouwd met :
            Jan Jans Wekema, geb. Vries, 1877
            z.v. Hindrik Wekema en Harmtje Jans,
            zie genealogie W(i)ekema.

Harm Meints overl. Peize, 18-09-1948.
Grietje Kemkers overl. Peize, 15-08-1921.


101.
Roelof Kemkers, geb. Peize, 02-09-1881
z.v. Gerrit Kemkers en Zwaantje Vedder, zie onder 56.
Hij tr. te Eelde, 04-07-1903 met :
Martje Ubels, geb. Paterswolde, 21-02-1881
d.v. Geert Ubels en Geessien Hönebecke
Kinderen :
1. Gerrit Kemkers, geb. Eelde, 17-10-1903                                  153
2. Geessien Kemkers, geb. Eelde, 15-08-1905                            154
3. Geert Kemkers, geb. Eelde, 02-01-1913                                  155
4. Zwaantje Kemkers, geb. Eelde, 03-11-1914                             156
5. Roelof Kemkers, geb. Eelde, 20-12-1916                                 157
6. Jan Kemkers, geb. Eelde, 01-03-1918                                     158
7. Anna Annagine Kemkers, geb. Eelde, 04-03-1919                    159
8. Martje Kemkers, geb. Eelde, 04-02-1921                                 160
 
Martje Ubels overl. Eelde, 03-05-1926.

Roelof Kemkers hertr. te Eelde, 27-10-1928 met :
Hillechien Hulzebos, geb. Eelde, 12-05-1894
d.v. Gerrit Hulzebos en Willemina Arends
        en sedert 19-04-1927 weduwe van :
        Derk Lywe Makken, geb. Groningen, 29-03-1883.
Kinderen :
9. Willemina Kemkers, geb. Eelde, 10-04-1930                            161
10.Pieter Kemkers, geb. Eelde, 01-07-1931                                 162

Roelof Kemkers overleed te Eelde op 12-09-1951.
Hillechien Hulzebos overleed te Eelde op 02-05-1960.

102.
Anna Kemkers, geb. Peize, 18-04-1887
z.v. Gerrit Kemkers en Zwaantje Vedder, zie onder 56.
Ongehuwd overl. Peize, 19-09-1939.


103.
Peter Kemkers, geb. Peize, 16-06-1889
z.v. Gerrit Kemkers en Zwaantje Vedder, zie onder 56.
Hij tr. Eelde, 25-09-1913 met :
Harmtien Hulzebos, geb. Eelde, 10-11-1886
d.v. Derk Hulzebos en Helena Bakker
Kinderen :
1. Derk Kemkers, geb. Eelde, 04-01-1914                                    163
2. Gerrit Kemkers, geb. Eelde, 14-12-1914                                   164
3. Helena Kemkers, geb. Eelde, 24-01-1916                                 165

Het gezin vertrok 15-03-1928 naar Zuidlaren.

Peter Kemkers overleed te Zuidlaren op 15-11-1979.
Harmtien Hulzebos overleed te Zuidlaren op 23-12-1967.


104.
Annegien Kemkers, geb. Peize, 10-12-1891
d.v. Gerrit Kemkers en Zwaantje Vedder, zie onder 56.
Zij tr. Peize, 28-04-1917 met :
Kornelis Hindrik Veldhuis, geb. Roden, 18-04-1890
z.v. Jan Veldhuis en Hillegien Wanders
        en een broer van :
        Wander Veldhuis, geb. Terheijl, 04-04-1893
        d.d. 30-08-1919 te Roden getrouwd met :
        Aaltje Geersing, geb. Peize, 14-01-1896
        d.v. Hendrik Geersing en Grietje Talens,
        zie genealogie Geersing.
 
Kornelis Hindrik Veldhuis overl. Peize, 19-11-1918 aan de
gevolgen van de ‘Spaanse’ griep.

De Spaanse griep eiste in 1918 in Amerika, Europa en Azië ongeveer 20 miljoen levens.
Het griepvirus, dat het eerst werd gesignaleerd in de Amerikaanse staat Kansas,
verspreidde zich ondermeer onder de troepen die naar Europa gingen om te vechten
in de Eerste Wereldoorlog. De slachtoffers kregen koorts, koude rillingen, hoofdpijn, spierpijn,
daarna longontsteking en stierven dan vrij snel.
De ziekte werd de ‘Spaanse griep’ genoemd omdat Spanje, als neutraal land, op 2 juni
1918 openlijk toegaf dat er een epidemie heerste. De strijdende landen hielden dat liever
geheim. Ziekte betekende zwakte.
Het dieptepunt van de griep lag in de periode november, december 1918. Ook in de
noordelijke provincies van ons land vielen vele slachtoffers.

Annegien Kemkers hertrouwde te Peize op 08-05-1929 met :
Lammert Raven, Bunne, 06-07-1899
z.v. Henderikus Raven en Aaltien Emmens.
Kinderen :
1. Henderikus Gerrit Raven, geb. Peize, 16-07-1930
    Hij trouwde op 17-12-1955 met :
    Roelfina Veenstra, geb. Peize, 15-03-1936
    Kinderen :
    1. Martha Annie Raven, geb. Peize, 29-05-1956
        Zij trouwde op 13-08-1976 met :
        Geert Hummel, geb. Roden, 02-07-1952
        Kinderen :
        1. Irma Hummel, geb. Peize, 21-12-1978
        2. Ronnie Hummel, geb. Peize, 08-07-1980
    2. Lammert Roel Raven, geb. Peize, 19-02-1959
        Hij trouwde op 29-08-1986 met :
        Alie Mellens, geb. Groningen, 24-07-1962
        Kinderen :
        1. Stefanie Raven, geb. Groningen, 17-06-1988
        2. Marissa Raven, geb. Peize, 26-07-1991 
2. Zwaantje Aaltien Raven, geboren 04-11-1932
    Zij trouwde met :
    Willem van Zanten, geboren 03-12-1926
    Kinderen (pleegdochter) :
    1. Rietse Lubbers, geboren 26-01-1956
        Zij trouwde met :
        Jacob Bezema, geboren 27-05-1954
        Kinderen :
        1. Wim Bezema, geboren 22-02-1979
        2. Gina Bezema, geboren 21-04-1981   

Annegien Kemkers overl. te Peize op 02-02-1960.
Lammert Raven overl. te Groningen op 01-10-1938.


105.
Willem Kemkers, geb. Peize, 24-05-1896
z.v. Gerrit Kemkers en Zwaantje Vedder, zie onder 56.
Hij tr. Eelde, 27-02-1915 met :
Alberdina Meijer, geb. Eelde, 03-03-1894
d.v. Geert Meijer en Jantje Ebbinge
Kinderen :
1. Jantina Zwaantina Kemkers, geb. Eelde, 18-10-1917                 166
2. Gerrit Geert Kemkers, geb. Eelde, 06-09-1920                          167
3. Geert Gerrit Kemkers, geb. Eelde, 17-09-1922                          168
4. Zwaantina Jantina Kemkers, geb. Eelde, 05-08-1924                 169

Willem Kemkers overleed te Paterswolde op 11-06-1977.
Alberdina Meijer overleed te Paterswolde op 25-08-1973.


106.
Harm Kemkers, geb. Peize, 13-11-1899
z.v. Gerrit Kemkers en Zwaantje Vedder, zie onder 56.
Ongehuwd overl. te Peize, 22-01-1939.


107.
Jan Kemkers, geb. Dalen, 24-03-1886
z.v. Johan Hendrik Kemkers en Fennichje Wiebing, zie onder 58.
Ongehuwd overl. te Dalen op 03-05-1942.


108.
Grietje Kemkers, geb. Dalen, 12-08-1887
d.v. Johan Hendrik Kemkers en Fennichje Wiebing, zie onder 58.
Zij tr. Dalen, 14-03-1908 met :
Hendrik Rozema, geb. Benneveld (Zweelo), 06-04-1880.
z.v. Jantien Rozema.

Hendrik Rozema overl. Holsloot,(Sleen), 07-02-1946
Grietje Kemkers overleed te Holsloot (Sleen), 16-06-1949.


109.
Geertruid Maria Kemkers, geb. Dalen, 21-01-1892 
d.v. Johan Hendrik Kemkers en Fennichje Wiebing, zie onder 58.
Zij tr. Sleen, 26-09-1913 met :
Albert Kannegieter, geb. Sleen (Veenoord), 23-06-1887
z.v. Johannes Kannegieter en Janna Meppelink

Albert Kannegieter overl. Sleen, 25-04-1915.

Geertruid Maria Kemkers hertr. Sleen, 30-04-1920 met :
Henderikus Kamping, geb.Noord-Sleen, 04-07-1892.
z.v. Pieter Kamping en Aaltien Lubbers
en weduwnaar van Anna Helena Schuttrups.

Geertruid Maria Kemkers overl. Sleen, 13-02-1986.
Henderikus Kamping overl. Sleen, 14-11-1972.

110.
Martinus Kemkers, geb. Dalen, 31-07-1895
z.v. Johan Hendrik Kemkers en Fennichje Wiebing, zie onder 58.
Hij trouwde Sleen, 30-08-1918 met :
Jantien Meppelink, geb. Holslootbrug (Sleen), 29-01-1898
d.v. Abel Wigbolt Meppelink en Hendrikje Kannegieter.

Het huwelijk werd op 30-06-1931 bij vonnis van de rechtbank
te Assen ontbonden.

Jantien Meppelink overl. Sleen, 03-05-1981.
Martinus Kemkers overl. Dalen, 08-04-1978.


111.
Jantje Kemkers, geb. Dalen, 11-08-1899
d.v. Johan Hendrik Kemkers en Fennichje Wiebing, zie onder 58.
Overleden te Dalen op 10-11-1900.


112.
Jans Kemkers, geb. Dalen, 10-11-1902
z.v. Johan Hendrik Kemkers en Fennichje Wiebing, zie onder 58.
Hij trouwde op 24-12-1934 te Dalen met :
Hendrikje Westerhof, geb. Oosterhesselen, 03-11-1902
Kinderen :
1. Fennigje Kemkers                                                                  170
2. Gezina Kemkers                                                                    171
3. Johanna Hendrika Kemkers                                                    172

Jans Kemkers overl. Oosterhesselen,  30-05-1993.
Hendrikje Westerhof overl. Oosterhesselen, 11-01-1992.


113.
Jan Kemkers, geb. Sleen, 09-02-1893
z.v. Gerrit Kemkers en Johanna Withaar, zie onder 60.
Hij trouwde te Sleen op 06-05-1927 met :
Annichje Naarding, geb. Noord Sleen, 26-01-1901
d.v. Willem Naarding en Jantien Eding.
Zij hadden geen kinderen.
 
Jan Kemkers overl. Hoogeveen, 31-07-1934.
Annichje Naarding overl. Noord-Sleen, 23-01-1978.


114.
Anna Maria Kemkers, geb. Sleen, 14-02-1894
d.v. Gerrit Kemkers en Johanna Withaar, zie onder 60.
Zij tr. Sleen, 25-11-1921 met :
Filippus Dost, geb. Stadskanaal, 09-01-1897
z.v. Daniel Dost en Marchien Kruithoff.
Kinderen :
1.Daan Dost
2.Johanna Dost

Anna Maria Kemkers overl. Deventer, 29-03-1986.
Filippus Dost overleed vóór 1986.


115.
Geertruida Kemkers, geb. Sleen, 25-02-1897
d.v. Gerrit Kemkers en Johanna Withaar, zie onder 60.
Zij tr. Sleen, 25-06-1920 met :
Rudolf Berends, geb. Noord-Sleen, 17-02-1897.
z.v. Roelof Berends en Christina Wilhelmina de Wolff.


116.
Klaas Kemkers, geb. Sleen, 11-02-1899
z.v. Gerrit Kemkers en Johanna Withaar, zie onder 60.
Hij trouwde te Meppel op 12-02-1927 met :
Willemina Bekelaar, geb. Meppel, 04-07-1902
d.v. Jan Bekelaar en Willemina Bergakker.
Kinderen :
1. Gerrit Kemkers, geb. Hengelo (Ov), 29-01-1934                      173 
2. Willemina Johanna Kemkers, geb. Assen, 17-03-1938            174

Klaas Kemkers overleed te Assen op 20-02-1977.
Willemina Bekelaar overleed te Groningen op 11-11-1996.


117.
Gerrit Kemkers. geb. Sleen, 29-05-1906
z.v. Gerrit Kemkers en Johanna Withaar, zie onder 60.
Hij trouwde te Amsterdam op 08-12-1932 met :
Neeltje Alida Koel, geb. Amsterdam, 31-10-1911
d.v. Pieter Koel en Gooitske Plat.
Kinderen :
1.Augusta Charlotte Kemkers, geb. Baarn, 29-07-1935                175
2.Jan Kemkers, geb. Baarn, 04-04-1937                                     176
3.Hanna Margaretha Kemkers, geb. Baarn, 17-08-1946                177

Gerrit Kemkers overleed 09-03-1991.
Neeltje Alida Koel overleed op 04-01-1992.
Beiden overleden te Burlington (Ontario) in Canada en zijn
te Sleen begraven.


118
Jantina Geertruida Kemkers
, geb. Dalen, 31-12-1895 
d.v. Hendrikus Kemkers en Hendrikje Uneken, zie onder 61.
Zij trouwde Sleen, 12-05-1922 met :
Gerrit Hilbrands, geb. Sleen, 14-07-1896.
z.v. Derk Hilbrands en Jantien Nijzing

Jantina Geertruida Kemkers overl. Emmen, 13-08-1932.
Gerrit Hilbrands overleed na 1960. 


119
Frederikus Kemkers
, geb. Sleen, 31-08-1901 
z.v. Hendrikus Kemkers en Hendrikje Uneken, zie onder 61.
Hij trouwde op 27-04-1928 te Sleen met :
Janna Eising, geb. Wachtum, 06-12-1905
Kinderen :
1.Henderikus Kemkers, geb. Achterste Erm, 18-10-1928             178 
2.Jantina Geertruida Kemkers,                                                                       
                                geb. Achterste Erm, 18-12-1933                178AA
3.Geert Kemkers, geb. Achterste Erm, 18-12-1933                   178BB
4.Hendrik Evertinus Kemkers,                                                 
                                geb. Achterste Erm, 04-11-1936                178CC
5.Efienus Kemkers, geb. te Achterste Erm, 10-01-1945            178DD 

Frederikus Kemkers overl. Sleen, 27-04-1979.
Janna Eising overl. Beilen, 03-06-1995.


120
Jan Kemkes
, geb. Schoonebeek, 31-01-1886
z.v. Gerrit (ter Veen) Kemkes en Everdina van der Linde, zie onder 62.
Hij tr. te Emmen op 12-09-1907 met :
Maria Groenewold, geb. Emmen, 15-02-1886
d.v. Harm Groenewold en Grietje Smid

Jan Kemkes overl. Wartyemeer, 27-02-1971.
Maria Groenewold overl. Emmen, 06-10-1941.


121.
Roelof Kemkes, geb. Schoonebeek, 08-09-1888
z.v. Gerrit (ter Veen) Kemkes en Everdina van der Linde, zie onder 62.
Hij tr. Emmen, 29-06-1911 met :
Zwaantje de Vries, geb. Nw.Dordrecht (Emmen), 29-09-1886
d.v. Marten de Vries en Helena Smit
Kinderen :
1.Gerrit Kemkes, geb. Emmen, 23-01-1912                                178A
2.Marten Kemkes, geb. Emmen in 1917                                     179

Roelof Kemkes overl. Zwartemeer, 27-121-1972.
Zwaantje de Vries overl. Zwartemeer, 17-01-1972.


122.
Geert Kemkes, geb. Emmen, 01-01-1891
z.v. Gerrit (ter Veen) Kemkes en Everdina van der Linde, zie onder 62.
Hij tr. Emmen, 06-05-1915 met :
Elisabeth Boxem, geb. Bargeroosterveen (Emmen), 02-09-1891
d.v. Jan Boxem en Roelfje Vos
Kinderen :
1. Levenloos kind, geb. Emmen, 22-09-1917
2. Roelfje Kemkes, geb. Emmen, 1921                                        180
3. Levenloos kind, geb. Emmen, 08-07-1923

Geert Kemkes over. te Emmen, 06-02-1929.
Elisabeth Boxem overl. te Klazinaveen, 10-12-1981.


123.
Grietje Kemkes, geb. Emmen, 05-08-1894 
d.v. Gerrit (ter Veen) Kemkes en Everdina van der Linde, zie onder 62.
Zij tr. Emmen, 22-04-1922 met :
Geert Bartels, geb. Ambt Hardenberg, 24-09-1895
z.v. Geert Bartelds en Cornelia Baas.

Grietje Kemkes overl. te Zwartemeer,  21-06-1973.
Geert Bartels overl. te Zwartemeer, 30-09-1987.


124.
Hendrik Kemkes, geb. Emmen, 23-09-1898 
z.v. Gerrit (ter Veen) Kemkes en Everdina van der Linde, zie onder 62.
Hij tr. Emmen, 22-07-1922 met :
Henderkien Klingenberg, geb. 27-04-1901 te
Bargeroosterveen (Emmen).
d.v. Jan Klingenberg en Hindertje Bakker
Kinderen :
1. Levenloos kind, geb. Emmen, 18-12-1927
2. Everdina Hindertje Kemkes, geb. Emmen, 18-02-1929               181

Hendrik Kemkes overl. te Emmen, 24-01-1981.
Henderkien Klingenberg overl. te Nieuw Dordrecht, 21-0-9-1964.


125.
Lina Gesina Kemkes, geb. Emmen, 13-11-1901
d.v. Gerrit (ter Veen) Kemkes en Everdina van der Linde, zie onder 62.
Zij tr. Emmen, 02-07-1921 met :
Albertus Nijkamp, geb. Emmen, 26-02-1897
z.v. Lambertus Nicolaas Nijkamp en Martha Kroeze

Albertus Nijkamp overl. te Schoonebeek, 12-09-1961.


126.
Margaretha Sofia Kemkes, geb. Klijndijk, 03-05-1897
d.v. Lambert (ter Veen) Kemkes en Lammegien ter Luun, zie onder 63.
Zij tr. Odoorn, 02-01-1920
Hindrik Ruiter, geb. Meedhuizen, gem. Delfzijl, 15-04-1894
z.v. Geert Ruiter en Menje Kruger.

Hindrik Ruiter overl. te Farmsum, 02-02-1940.


127.
Frederik Kemkes, geb. Klijndijk (Odoorn), 31-12-1898
z.v. Lambert (ter Veen) Kemkes en Lammegien ter Luun, zie onder 63.
Overleden te Klijndijk (Odoorn), 02-02-1900.


128.
Aaltje Kemkes, geb. Klijndijk (Odoorn), 15-04-1901
d.v. Lambert (ter Veen) Kemkes en Lammegien ter Luun, zie onder 63.
Zij trouwde te Borger op 26-04-1927 met :
Gerrit Kort, geb. Buinerveen,  16-04-1887

Aaltje Kemkes overl. te Emmen, 31-12-1995.
Gerrit Kort overl. Emmen, 25-02-1967


129.
Wilhelmina Kemkers, geb. Roden, 17-01-1893 
d.v. Hindrik Kemkers en Hiltje Winter, zie onder 68.
Zij tr. Roden, 12-03-1914 met :
Roelf Piek, geb. Terheijl, 10-12-1891
z.v. Tunnis Piek en Willemke Stuut.

Roelf Piek overleed te Roden op 11-02-1969.
Wilhelmina Kemkers overleed te Roden op 12-04-1977.


130.
Antje Kemkers, geb. Roden, 11-05-1894
d.v. Hindrik Kemkers en Hiltje Winter, zie onder 68.
Overleden te Roden, 17-06-1894.


131.
Hendrik Kemkers, geb. Roden, 14-09-1899
z.v. Hindrik Kemkers en Hiltje Winter, zie onder 68.
Ongehuwd overleden te Assen, 08-11-1918.


132.
Jan Kemkers, geb. Roden, 04-08-1907
z.v. Jan Kemkers en Aaltien Ensing, zie onder 78.
Hij tr. Leek, 23-11-1929 met :
Hiltje Hecker, geb. Zevenhuizen, 26-12-1905
d.v. Girbe Hecker en Jacobje Cazemier
Kinderen :
1. Aaltje Kemkers, geb. Zevenhuizen, 29-04-1930                          182

Jan Kemkers overleed te Nietap op 14-12-1971.
Hiltje Hecker overleed te Nietap op 26-02-1968.


133.
Jannes Kemkers, geb. Roden, 21-08-1908
z.v. Jan Kemkers en Aaltien Ensing, zie onder 78.
Hij tr. 26-04-1941 met :
Geertje Tjoelker, geb. 26-07-1914
Kinderen :
1. Jan Kemkers, geb. Roden, 02-07-1942                                    183
2. Aaltinus Kemkers, geb. Roden, 02-05-1947                              184
3. Romke Kemkers, geb. te Roden.                                             185
4. Hiltje Kemkers, geb. Roden, 25-06-1948                                   186

Jannes Kemkers overleed te Roden op 30-05-1993.
Geertje Tjoelker overleed te Roden op 21-01-1971.


134.
Hindrik Kemkers, geb. Roden, 27-12-1909
z.v. Jan Kemkers en Aaltien Ensing, zie onder 78.
Hij tr. Peize, 08-05-1942 met :
Geertje Bartol, geb. Peize, 03-09-1918
d.v. Roelof Bartol en Antien Been.
   Roelof Bartol is een broer van :
   Jantje Bartol (13-03-1881), getrouwd met
   Albert Suurd (14-01-1882),
   zie genealogie Suurd.
Kinderen :
1. Jan Kemkers, geb. Roden, 09-11-1946                                      187
2. Antiena Roelfiena Kemkers, geb. Roden, 06-02-1951                  188

Hindrik Kemkers overleed te Roden op 24-09-2002.
Geertje Bartol overleed te Roden op 13-04-1998.


135.
Willem Kemkers, geb. Roden, 18-12-1910
z.v. Jan Kemkers en Aaltien Ensing, zie onder 78.
Hij tr. te Rodsen op 18-05-1946 met :
Jakobje Hut, geb. 07-12-1920
Kinderen :
1. Ali Kemkers                                                                            189
2. Jan Kemkers                                                                           190

Willem Kemkers overleed te Roden op 18-11-1983.
Jakobje Hut overleed te Roden op 06-03-1998.


136.
Jantien Kemkers, geb. Roden, 20-01-1912
d.v. Jan Kemkers en Aaltien Ensing, zie onder 78.
Zij tr. 14-09-1941 met :
Geert de Jong, geb. Assen, 16-07-1914
Kinderen :
1. Roelie de Jong
2. Meino de Jong

Geert de Jong overl. Roden, 19-06-1984.
Jantien Kemkers overl. Roden, 03-08-2014.


137.
Margien Kemkers, geb. Roden, 19-11-1913
d.v. Jan Kemkers en Aaltien Ensing, zie onder 78.
Kinderen :
1. Willem Kemkers, geb. Roden, 05-12-1931                                  191                    

Margien Kemkers tr.in september 1941 te Roden met :
Eite Brink, geb. Alteveer, 27-12-1917
z.v. Steven Brink en Hinderkien Giezen
N.B.
Op datum huwelijk van Margien Kemkers kreeg haar
zoon Willem Kemkers de naam Willem Brink.

Kinderen van Eite Brink en Marchien Kemkers :
2. Steven Brink                                                                                  
3. Jan Brink  

Eite Brink overleed te Waidhofen (Dld) op 03-04-1945.
Margien Kemkers overleed te Roden op 24-12-2012.


138.
Janna Kemkers, geb. Roden, 01-10-1917
d.v. Jan Kemkers en Aaltien Ensing, zie onder 78.
Zij trouwde 19-01-1946 met :
Folkert van der Veen, geb. 13-09-1917
Kinderen :
1. Anne van der Veen
2. Jan van der Veen

Folkert van der Veen overleed op 18-01-2003.
Janna Kemkers overleed op 05-11-2010.


139.
Annechien Kemkers, geb. Roden, 14-08-1919
d.v. Jan Kemkers en Aaltien Ensing, zie onder 78.
Zij trouwde te Roden op 27-04-1948 met :
Hans Zuiderveld, geb. 10-01-1918
Kinderen :
1. Ali Zuiderveld
2. Hans Zuiderveld

Hans Zuiderveld overleed te Leeuwarden, 16-03-1988.
Annechien Kemkers overleed te Leeuwarden, 21-09-1988.


140.
Jantien Kemkers, geb. Roden, 31-05-1897
d.v. Hindrik Kemkers en Annechien Boer, zie onder 79.
Zij tr. Roden, 15-05-1920 met :
Jan Hoenderken, geb. Peize, 18-01-1893
z.v. Popke Hoenderken en Antje Huibers.

Jan Hoenderken overl. Peize 23-07-1934.

Jantien Kemkers hertr. met :
Talko Raatjes, geb. Nieuweschans, 12-05-1893

Talko Raatjes overl. Roden, 19-02-1969.
Jantien Kemkers overl. Roden, 06-11-1989.


141.
Karst Kemkers, geb. Roden, 13-02-1899
z.v. Hindrik Kemkers en Annechien Boer, zie onder 79.
Hij tr. Vries, 07-05-1925 met :
Johanna Popken, geb. Vries, 16-01-1902
d.v. Lubertus Popken en Lammegien J. Bosma
Kinderen :
1. Hindrik Kemkers, geb. Roden, 23-07-1927                                 192

Karst Kemkers overl. Roden, 29-10-1985.
Johanna Popken overl. Groningen, 07-03-1988.


142.
Jan Kemkers, geb. Roden, 13-05-1901
z.v. Hindrik Kemkers en Annechien Boer, zie onder 79.
Overleden te Roden, 26-01-1903.


143.
Annechien Kemkers, geb. Roden, 21-09-1903
d.v. Hindrik Kemkers en Annechien Boer, zie onder 79.
Overleden te Roden, 04-06-1905.


144.
Jan Kemkers, geb. Roden, 05-09-1905 
z.v. Hindrik Kemkers en Annechien Boer, zie onder 79.
Hij tr. Groningen, 24-08-1933 met :
Jantina Wijsbeek, geb. Hoogkerk, 25-08-1911
Kinderen :
1. Annechien Kemkers, geb. Roden, 06-05-1934                            193
2. Hindrik Homme Kemkers, geb. Roden, 13-11-1938                     194
3. Anne Kenkers, geb. Roden, 29-06-1951                                     195

Jan Kemkers overl. Groningen. 26-03-1979.
Jantina Wijsbeek overl. Groningen, 27-11-1983.


145.
Anne Kemkers, geb. Roden, 23-12-1907
z.v. Hindrik Kemkers en Annechien Boer, zie onder 79.
Hij tr. Roden, 20-02-1932 met :
Foktje Kalfsbeek, geb. Zevenhuizen, 30-03-1913
d.v. Kornelis Kalfsbeek en Jantje van Dijk
        Foktje Kalfsbeek is een zuster van :
        Johannes Kalfsbeek getrouwd met :
        Trientje Liewes, geb. Roden, 24-06-1918
        d.v. Albert Liewes en Harmtien de Vries
        en een kleindochter van :
        Evert Liewes en Grietje Boer,
        zie genealogie Boer.
Kinderen :
1. Levenloos kind (v), geb. Lieveren, 07-04-1933
2. Hindrik Kemkers, geb. Lieveren, 04-10-1935                              196
3. Jantje Kemkers, geb. Groningen, 10-03-1939                             197
4. Kornelis Kemkers, geb. Groningen, 10-03-1939                         198
5. Annechien Kemkers, geb. Lieveren, 06-08-1945                         199
 
Anne Kemkers overl. Groningen, 07-10-1992.
Foktje Kalfsbeek overl. Lieveren, 05-01-1954.


146.
Annechien Kemkers, geb. Roden, 05-09-1910 
d.v. Hindrik Kemkers en Annechien Boer, zie onder 79.
Zij trouwde te Roden op 15-11-1930 met :
Willem Pieter Bieringa, geb. Roden, 08-02-1910
z.v. Luitjen Bieringa en Cornelia Winter.
        N.B.
        Cornelia Winter is een zuster van :
        Willem Winter, getrouwd met Hinderika Kemkers,
        zie onder 69
        en van :
        Hiltje Winter, getrouwd met :
        Hindrik Kemkers, zie onder 68.
Kinderen :
1. Luitjen Hindrik Bieringa, geb. Roden, 11-04-1931
2. Annechien Cornelia Bieringa, geb. Franeker, 17-06-1936
3. Hindrik Willem Bieringa, geb. Franeker, 31-03-1942

Willem Pieter Bieringa overleed te Steenwijk op 21-11-1986.
Annechien Kemkers overleed te Zwolle (ziekenhuis) op 23-02-1983.


147.
Gesien Kemkers, geboren 16-09-1903
d.v. Jan Harm Kemkes en Jantien Bosch, zie onder 90.
    

148..
Roelof Kemkers, geboren 23-06-1906
d.v. Jan Harm Kemkes en Jantien Bosch, zie onder 90.


149.
Dina Kemkers, geboren 21-12-1908
d.v. Jan Harm Kemkes en Jantien Bosch, zie onder 90.
Overleden op 28-02-1918.


150.
Gerritdina Kemkers, geboren 30-08-1910
d.v. Jan Harm Kemkes en Jantien Bosch, zie onder 90.


151.
Gert Kemkers, geboren 08-05-1913
z.v. Jan Harm Kemkes en Jantien Bosch, zie onder 90.
Hij trouwde op 05-05-1938 met :
Jennegien Gosink
Kinderen :
1. Jan Harm Kemkers, geboren 28-04-1939                                   200
2. Hermann Kemkers, geboren 22-09-1941                                    201
3. Johann Kemkers, geboren 10-08-1944                                       202
4. Friedrich Kemkers, geboren 03-11-1945                                     203
5. Frieda Kemkers, geboren 11-07-1947                                        204                       
6. Rudolf Kemkers, geboren 31-05-1954                                        205
7. Jan Kemkers, geboren 21-11-1956                                            206

Gert Kemkers overleed op 29-11-1983.
Jannegien Gosink overleed op 23-08-2005.


152.
Dina Kemkers, geboren 28-07-1920
d.v. Jan Harm Kemkes en Jantien Bosch, zie onder 90.                                                        9e generatie153.
Gerrit Kemkers
, geb. Eelde, 17-10-1903
d.v. Roelof Kemkers en Martje Ubels, zie onder 101.
Hij trouwde te Eelde op 15-11-1925 met :
Evien Alberts, geb. Eelde, 02-10-1902
d.v. Jan Alberts en Johanna Hartlief
Kinderen :
1. Martje Kemkers, geboren op 30-03-1926                                   207
2. Johanna Kemkers, geboren op 09-11-1929                                208
 
Gerrit Kemkers overleed te Paterswolde, op 03-08-1977.
Evien Alberts overleed te Paterswolde, 13-08-1976.


154.
Geessien Kemkers, geb. Eelde, 15-08-1905 
d.v. Roelof Kemkers en Martje Ubels, zie onder 101.
Zij trouwde te Eelde op 02-04-1937 met :
Abel Zwaving, geb. Eelde, 15-08-1900
z.v. Egbert Zwaving en Egberdina Sluiter
Kinderen :
1. Egberdina Zwaving, geboren 09-08-1942
    Zij trouwde met :
    Jan Meijer, geboren 13-02-1942
    Kinderen :
    1. Eric Meijer, geboren 07-06-1966
        Hij trouwde met :
        Dilly Hyens, geboren 12-08-1969
    2. Ageeth Meijer, geboren  21-04-1970

Abel Zwaving overleed te Eelde op 07-06-1960.
Geessien Kemkers overleed te Eelde op 21-09-1988.


155.
Geert Kemkers, geb. Eelde, 02-01-1913
z.v. Roelof Kemkers en Martje Ubels, zie onder 101.
Hij trouwde te Eelde op 26-05-1932 met :
Mechelina Arends, geb. Eelde, 31-10-1914
Kinderen :
1. Roelof Kemkers, geb. Eelde, 12-08-1932                                   209
2. Geert Kemkers, geb. Eelde, 26-05-1936                                    210
3. Martheus Kemkers, geb. Eelde, 14-01-1939                               211
4. Berend Kemkers, geb. Eelde, 15-06-1943                                  212
5. Martje Grietje Kemkers, geb. Eelde, 06-03-1949                         213
 
Geert Kemkers overl. Groningen, 05-11-1978.
Mechelina Arends overl. Eelde, 04-02-2000.


156.
Zwaantje Kemkers, geb. Eelde, 03-11-1914
d.v. Roelof Kemkers en Martje Ubels, zie onder 101.
Zij trouwde te Eelde op 07-02-1936  met :
Harm Antonie Waindrich, geb. Eelde, 24-06-1908
z.v. Jannes Waindrich en Janna van Hemmen.
Janna van Hemmen, geb. 23-03-1884, overleed op
13-10-1914 en Jannes Waindrich hertr. met Aaltje Bonnes
Kinderen :
1. Jannes Waindrich, geb. Eelde, 12-07-1936
    Hij trouwde met :
    Jantina Roelfina Folkersma, geboren 18-07-1940
    Kinderen :
    1. Karolina Frederika Zwaantje Waindrich, geboren 07-03-1967
    2. Harm Antonie Roelf Waindrich, geboren 25-05-1970    
    Jannes Waindrich overleed op 15-06-1997
2. Martje Janna Waindrich, geb. Peize, 12-10-1940
    Zij trouwde met :
    Albert Epko Bert Schut, geboren 15-04-1938
    Zij hebben geen kinderen.
3. Fennechiena Henderika Wainrich, geb. Peize, 20-08-1945
    Zij trouwde met :
    Anne van der Sluis.
    Kinderen :
    1. Annette van der Sluis, geboren 27-04-1966
    2. Paula van der Sluis, geboren 04-06-1967
    Het huwelijk werd in 1971 ontbonden.
    Fennie Hendrika hertrouwde met :
    Ad Smulders.
    Kinderen :
    3. Sandra Smulders, geboren 30-07-1976

Harm Antonie Waindrich overleed te Groningen op 07-10-1995.
Zwaantje Kemkers overleed te Groningen op 27-05-1991.


157.
Roelof Kemkers, geb. Eelde, 20-12-1916
z.v. Roelof Kemkers en Martje Ubels, zie onder 101.
Hij trouwde te Eelde op 29-03-1939 met :
Hillechina Mattijs, geb. Groningen, 18-03-1918
Kinderen :
1. Roelof Kemkers, geboren 03-06-1939                                         214
2. Jan Benjamin Kemkers, geboren 29-05-1951                               215
3. Gerrit Kemkers, geboren 21-03-1945                                           216
4. Geert Kemkers, geb. Paterswolde, 01-02-1950                            217
5. Hilda Kemkers, geboren 01-02-1950                                            218
 
Roelof Kemkers overleed te Paterswolde op 28-07-1977.
Hillechiena Mattijs overleed te Paterswolde op 06-01-1997.


158.
Jan Kemkers, geb. Eelde, 01-03-1918
z.v. Roelof Kemkers en Martje Ubels, zie onder 101.
Hij trouwde te Haren op 21-08-1943 met :
Willemina Harms, geb. Glimmen, 29-04-1919
Kinderen :
1. Roelof Kemkers, geboren Eelde, 08-02-1944                               219
2. Trientje Kemkers, geboren Eelde, 24-03-1945                             220
3. Martje Kemkers, geboren Eelde, 27-11-1947                               221
4. Willemien Kemkers, geboren Eelde, 16-06-1949                          222
5. Anke Jannie Kemkers, geboren Eelde, 01-10-1952                      223

Jan Kemkers overl. Zuidlaren, 29-10-1999.
Willemina Harms overl. Eelde, 23-06-2014.


159.
Anna Annagine Kemkers, geb. Eelde, 04-03-1919
d.v. Roelof Kemkers en Martje Ubels, zie onder 101.
Zij trouwde te Eelde op 10-05-1947 met :
Evergerhardus Everaarts, geb. Eelde, 27-01-1918
Zij hebben twee kinderen.
1. Willy Everaarts, geboren 09-05-1948
    Zij trouwde met :
    Dirk Lanting, geboren 20-11-1944
    Kinderen :
    1. Astrid Jolanda Lanting, geboren 02-04-1969
    2. Marcel Peter Lanting, geboren 08-03-1971
        Overleden op 05-03-1980.
2. Martje Hillechiena Everaarts, geboren 08-04-1951
    Zij trouwde met :
    Albert Stegmeier, geboren 27-04-1946
    Kinderen :
    1. Esther Annet Stegmeier, geboren 10-10-1971
    2. Mark Michel Stegmeier, geboren 09-07-1974

Anna Annagine Kemkers overleed te Groningen, 22-01-1993.
Evergerhardus Everaarts overleed te Groningen, 19-06-2002.


160.
Martje Kemkers, geb. Eelde, 04-02-1921 
d.v. Roelof Kemkers en Martje Ubels, zie onder 101.
Overleden te Eelde op 07-12-1947.


161.
Willemina Kemkers, geb. Eelde, 10-04-1930
d.v. Roelof Kemkers en Hillechien Hulzebos, zie onder 101.
Zij trouwde te Eelde op 24-10-1953 met :
Jan Wold, geb. Hooghalen, 23-09-1928
Kinderen :
1. Jantinus Wold, geboren 13-04-1960
    Hij trouwde met :
    Tjitske Paas, geboren 24-08-1963
    Kinderen :
    1. Lisa Wold, geboren 01-11-1991
    2. Rick Wold, geboren 01-01-1994


162.
Pieter Kemkers, geb. Eelde, 01-07-1931
z.v. Roelof Kemkers en Hillechien Hulzebos, zie onder 101.
Hij trouwde te Groningen op 11-08-1956 met :
Aaltje Huiting, geb. Norg, 19-11-1931.
Kinderen :
1. Klaas Kemkers, geb. Groningen 04-07-1959                               224
2. Geert Peter Kemkers, geb. Groningen, 06-04-1963                     225
 
Pieter Kemkers overleed te Heemskerk op 22-07-2002.


163.
Derk Kemkers, geb. Eelde, 04-01-1914 
z.v. Peter Kemkers en Harmtien Hulzebos, zie onder 103.
Kruidenier te Zuidlaren.
HIj trouwde op 12-12-1935 met :
Annechiene Berends, geboren 29-01-1912
d.v. Andries Berends en Lammegien Lamberts
Kinderen :
1. Pieter Kemkers, geboren Zuidlaren, 01-06-1936                           226
2. Andries Kemkers, geboren Zuidlaren,  02-03-1940                        227
3. Harry Kemkers, geboren te Zuidlaren, 14-01-1944                        228

Annechiene Berends overleed te Zuidlaren op 08-04-1963.
Derk Kemkers hertrouwde op 24-05-1965 met :
Anna Maria de Vries, geboren 20-09-1919

Derk Kemkers overleed te Losser op 03-06-1986.
Marie de Vries overleed te Losser op 02-12-1988.


164.
Gerrit Kemkers, geb. Eelde, 14-12-1914 
z.v. Peter Kemkers en Harmtien Hulzebos, zie onder 103.
Hij trouwde met :
Tijtina Aaltje Nieborg, geb. in 1916
Kinderen :
1. Harmtje Kemkers, geb. 30-11-1936                                            229

Tijtina Aaltje Nieborg overleed op 26-06-1994
Gerrit Kemkers hertrouwde  met :
Jansje Harmsen, geboren, 13-01-1916.
Kinderen :
2. Peter Jan Kemkers, geboren Groningen, 16-02-1954                    230

Gerrit Kemkers overleed te Winschoten op 12-11-1961.


165.
Helena Kemkers, geb. Eelde, 24-01-1916
d.v. Peter Kemkers en Harmtien Hulzebos, zie onder 103.
Zij trouwde met :
Jan Thomas Johannes van Wijk, geb. 03-07-1918
Kinderen :
1. Janna van Wijk, geb. Vries, 19-09-1941
    Zij trouwde met :
    Henderikus Schuiling, geboren 11-02-1939
    Kinderen :
    1. Hendrik Schuiling, geboren te Annen, 23-08-1961
        Hij trouwde met :
        Karen Petra Rothschaid, geboren 17-05-1965
        Kinderen :
        1. Ingemar Lotte Schuiling, geb. 22-01-1990
        2. Annick Lisa Schuiling, geb. 22-02-1992
        3.Thorsten Carl Erik Schuiling, geb. 02-05-2000  
    2. Helena Schuiling, geboren te Annen, 03-07-1966
        Zij trouwde met :
        Hendrik Hartlief, geb. 05-10-1966   
        Kinderen :
       1. Erik Hartlief, geb. 31-12-1995
       2. Willem Hartlief, geb. 14-09-1998
    Henderikus Schuiling overleed op 02-01-1979.
    Janna van Wijk is daarna partner van :
    Hendrik Kamphuis, geboren 03-09-1935
2. Harmtien van Wijk, geb. Vries 14-10-1943
    Zij trouwde met :
    Albert Hendrik Nieman, geboren 13-09-1937  
    Kinderen :
    1. Jan Thomas Johannes Nieman, geb. 08-07-1975
        Partner van :
        Wendy Molema, geb. 17-10-1978

Helena Kemkers overl. Assen, 21-11-1996.
Jan Thomas Johannes van Wijk overl. Assen, 29-05-1998.


166.
Jantina Zwaantina Kemkers, geb. Eelde, 18-10-1917
d.v. Willem Kemkers en Alberdina Meijer, zie onder 105.
Zij trouwde te Eelde op 03-04-1942 met :
Hinderikus Smid, geb. Glimmen, 08-06-1918
Kinderen :
1. Alberdina Smid, geb. 20-09-1942
    Zij trouwde met :
    Jan Dijkema, geboren 03-07-1937
    Kinderen :
    1. Annet Dijkema, geboren 02-11-1969
    2. Jantiena Dijkema, geboren 26-04-1971
2. Geert Willem Smid, geb. 29-11-1945
    Hij trouwde met :
    T. Tuin, geboren 24-08-1947
    Zij hebben geen kinderen.
3. Grietje Smid, geb. 22-01-1948
    Zij trouwde met :
    Hans van der Laan, geboren 09-01-1948
    Kinderen :
    1. Lusian Jantina van der Laan, geboren 14-05-1976
    2. Paula van der Laan, geboren 11-06-1982
4. Willie Smid, geb. 22-01-1957
    Zij trouwde met :
    Frederik Kramer, geboren 23-02-1957
    Kinderen :
    1. Evelien Kramer, geboren 23-08-1981
5. Jan Smid, geb. 13-05-1959
    Hij trouwde met :
    Wilma Bos, geboren 29-01-1964
    Kinderen :
    1. Annelie Jantien Smid, geboren 08-10-1989
    2. Rieks Jan Smid, geboren 20-09-1991

Jantina Zwaantina Kemkers overl. Haren, 17-09-2009.
Hinderikus Smid overl. Haren, 23-05-2009.


167.
Gerrit Geert Kemkers, geb. Eelde, 06-09-1920
z.v. Willem Kemkers en Alberdina Meijer, zie onder 105.
Hij trouwde met :
Elisbert Wieringa, geboren 17-09-1920
Kinderen :
1. Tonnie Kemkers, geb. 03-03-1946                                             231
2. Willem Kemkers, geb. 03-12-1947                                             232
3. Martin Kemkers, geb. Eelde, 31-08-1950                                    233

Geert Gerrit Kemkers overleed op 19-04-1986.


168.
Geert Gerrit Kemkers, geb. Eelde, 17-09-1922
z.v. Willem Kemkers en Alberdina Meijer, zie onder 105.
Hij trouwde op 10-04-1943 met :
Harmtien Kiers, geboren 13-06-1923
Kinderen :
1. Willem Kemkers, geb. Groningen, 15-09-1943                            234
2. Marcus Kemkers, geb. 04-08-1945                                            235
3. Gerrit Kemkers. geb. 13-08-1947                                               236

Geert Gerrit Kemkers overleed te Groningen op 22-11-2009.


169.
Zwaantina Jantina Kemkers, geb. Eelde, 05-08-1924
d.v. Willem Kemkers en Alberdina Meijer, zie onder 105.
Zij trouwde met :
Jan Rademaker, geb. Roden, 13-08-1919
z.v. Cornelis Jans Rademaker en Zwaantien van Zanten,
zie genealogie Rademaker.
Kinderen :
1. Zwaantina Alberdina Rademaker, geb. Roden, 17-10-1944
    Zij trouwde te Roden op 21-05-1965 met :
    Sietze Zweitse Nikolaas, geb. Jonkersvaart, 30-01-1943
    z.v. Sietse Klaas Nikolaas en Aukje van der Wal,
    zie genealogie Rademaker.
    Kinderen :
    1. Zwaantje Aukje Nikolaas, geb. Marum, 13-06-1966
        Zij trouwde met :
        Dennis Wagenaar, geboren 02-02-1962
        Kinderen :
        1. Lian Wagenaar, geboren 28-08-1993
    2. Siska Nikolaas, geb. Marum, 11-04-1970
2. Alberdina  Zwaantien Rademaker, geb. Groningen, 05-02-1963
    Partner met :
    Leo Haaitsma, geboren 27-02-1934,
    zie genealogie Rademaker.

Jan Rademaker overleed te Roden op 13-05-1985.
Zwaantina Jantina Kemkers overleed te Roden op 23-07-2009.


170.
Fennigje Kemkers
d.v. Jans Kemkers en Hendrikje Westerhof, zie onder 112.
Zij trouwde met :
C. Bolt


171.
Gezina Kemkers
d.v. Jans Kemkers en Hendrikje Westerhof, zie onder 112.
Zij trouwde met :
W. de Haan.


172.
Johanna Hendrika Kemkers
d.v. Jans Kemkers en Hendrikje Westerhof, zie onder 112.
Zij trouwde met :
Albert Nijmeijer, geboren in 1938.

Albert Nijmeijer overl. te Oosterhesselen,  07-09-2007.
Johanna Hendrika overleed na 2007.


173.
Gerrit Kemkers, geb. Hengelo (Ov), 29-01-1934
z.v. Klaas Kemkers en Willemina Bekelaar  (116)
Hij trouwde met :
Bouchiene Geziena Bakker, geb. Groningen, 05-01-1929


174.
Willemina Johanna Kemkers
, geb. Assen, 17-03-1938
d.v. Klaas Kemkers en Willemina Bekelaar  (116)
Zij trouwde met :
Arie Vliegenthart, geb. Delft, 07-01-1938.
Het huwelijk werd ontbonden.


175.
Augusta Charlotte Kemkers, geb. Baarn, 29-07-1935
d.v. Gerrit Kemkers en Neeltje Alida Koel, zie onder 117.
Zij trouwde te Burlington in Canada met :
Willem Meijer

Willem Meijer overleed te Victoria,BC, Canada op 05-03-2010.
Zij hadden geen kinderen.


176.
Jan Kemkers, geb. Baarn, 04-04-1937
z.v. Gerrit Kemkers en Neeltje Alida Koel, zie onder 117.
Hij trouwde in Zambia op 01-07-1969 met :
Josephine Gay
Kinderen :
1.Gert Jan Joseph Kemkers, geb. Choma (Zambia), 15-09-1970       237
2.Peter Edward Kemkers, geb. Engeland (UK), 17-09-1971              238

Jan Kemkers overleed te Zambia op 15-03-1992.


177.
Hanna Margaretha Kemkers
, geb. Baarn, 17-08-1946
d.v. Gerrit Kemkers en Neeltje Alida Koel, zie onder 117.
Zij trouwde met :
Sieds Johan Lykles
Kinderen :
1.Arnaud Gerhard Lykles, geboren op 24-08-1967
2.Annelet Francisca Lykles, geboren op 21-09-1968
3.Albertien Charlotte Lykles, geboren op 14-04-1971

Sieds Johan Lykles overleed op 28-06-1991.


178
Henderikus Kemkers, geb. Achterste Erm, 18-10-1928 
z.v. Frederikus Kemkers en Janna Eising, zie onder 119. 
Hij trouwde op 05-03-1957 met :
Geesje Jansma, geb. Emmen, 27-09-1931
Kinderen :
1. J.J. (Lia) Kemkers, geb. Fluitenberg, 17-01-1958                                  238A
2. F.A. (Freddie) Kemkers, geb. Rolde, 12-06-1962                                   238B

Henderikus Kemkers overleed te Rolde op 28-02-2016.


178AA
Jantina Geertruida Kemkers, geb. Achterste Erm, 18-12-1933
d.v. Frederikus Kemkers en Janna Eising, zie onder 119.
Zij trouwde op 29-01-1958 met :
Steven Kruise, geb. Emmen, 27-09-1933.
Zij kregen drie kinderen.

Steven Kruise overleed in mei 2006.


178BB
Geert Kemkers, geb. Achterste Erm, 18-12-1933
z.v. Frederikus Kemkers en Janna Eising, zie onder 119. 
Hij trouwde te Sleen op 20-06-1962 met :
Jantje Annegien Steenbergen, geb. Kibbelveen, 27-08-1932
Kinderen :
1. Jantje Kemkers, geb. Krommenie, 14-11-1963                              239
2. Anita Kemkers, geb. Krommenie, 19-03-1965                               240
 
Geert Kemkers overl. Amsterdam, 19-12-1999.
Jantje Steenbergen overl. 29-9-2017.


178CC
Hendrik Evertinus Kemkers, geb. Achterste Erm, 04-11-1936
z.v. Frederikus Kemkers en Janna Eising, zie onder 119. 
Hij trouwde op 05-01-1962 met :
Hennie Jalvingh, geb. Wachtum, 19-04-1937
Kinderen :
1. Erik Kemkers, geb. Emmen, 12-06-1962                                       240A
2. Alise Marian geb. Emmen,27-05-1965                                           240B


178DD
Efienus Kemkers, geb. Achterste Erm, 10-01-1945
z.v. Frederikus Kemkers en Janna Eising, zie onder 119.
Hij trouwde op 03-07-1969 met :
Trijntje van der Kuylen, geb.Odoornerveen, 15-06-1946
Kinderen :
1. Frederik Lambert Kemkers, geb. Assen, 06-12-1969                        240C
    Hij trouwde op 09-06-2006 met :
    Anita Heidstra, geb. Zwaagwesteinde, 18-09-1969
    Zij hebben twee kinderen :
    1.Twan Julius Kemkers, geb. 27-08-2002
    2.Jacco Gijs Kemkers, geb. 10-05-2004
2. Annemieke Jeanne Kemkers, geb.Ter Apel, 15-11-1974.                   240D


178A
Gerrit Kemkes, geb. Emmen, 23-01-1912
z.v. Roelof Kemkers en Zwaantje de Vries, zie onder 120.
Overleden te Emmen op 11-02-1985.


179.
Marten Kemkes, geb. Emmen in 1917 
z.v. Roelof Kemkers en Zwaantje de Vries, zie onder 120.
Overleden te Emmen op 02-03-1918.


180.
Roelfje Kemkes, geb. Emmen, 1921
d.v. Geert Kemkes en Elisabeth Boxem, zie onder 121.
Overleden te Emmen, 22-11-1923.


181.
Everdina Hindertje Kemkes, geb. Emmen, 18-02-1929
d.v. Hendrik Kemkes en Henderkien Klingenberg, zie onder 123.
Overleden te Emmen, 20-02-1929.


182.
Aaltje Kemkers, geb. Zevenhuizen, 29-04-1930
d.v. Jan Kemkers en Hiltje Hecker, zie onder 132.
Zij tr. Leek, 01-02-1955 met :
Hindrik Russchen, geb. Nietap, 17-04-1928
z.v. Jacob Russchen en Feikje Dijk.


183.
Jan Kemkers, geb. Roden, 02-07-1942
z.v. Jannes Kemkers en Geertje Tjoelker, zie onder 133.
Hij trouwde met :
Jitske Siegers, geb. Steenbergen (nu Roderesch), 19-08-1943
d.v. Hendrik Siegers en Jantje de Jong
Kinderen :
1. Jannes Kemkers, geb. Steenbergen, 18-09-1965                          241
2. Jan Hendrik Kemkers, geb. Steenbergen, 15-06-1968                   242


184.
Aaltinus Kemkers
, geb. Roden, 02-05-1947       
z.v. Jannes Kemkers en Geertje Tjoelker, zie onder 133.
Hij trouwde met :
Jannie Arends, geboren op 05-12-1946
Kinderen :
1. Jannes Kemkers, geb. Roden, 18-091979                                    243
2. Gerda Kemkers, geb. Roden, 12-11-1981                                     244


185.
Romke Kemkers, geboren te Roden    
z.v. Jannes Kemkers en Geertje Tjoelker, zie onder 133.
Ongehuwd.


186.
Hiltje Kemkers, geb. Roden, 25-06-1948    
d.v. Jannes Kemkers en Geertje Tjoelker, zie onder 133.
Zij trouwde op 26-02-1971 met :
Harm Alting, geb. Vries, 26-02-1949
z.v. Roelof Alting en Annegien Nijborg
Kinderen :
1. Geertje Annegien Alting, geb. Assen, 15-06-1972
    Zij trouwde op 06-09-2002 met :
    Gertjan Bron, geb. 25-06-1971
    Kinderen :
    1. Myrthe Anna Bron, geb. Zoetermeer, 28-08-2003
    2.Vallerie Willemijn Bron, geb. Zoetermeer, 06-04-2006
2. Annegien Geertje Alting, geb. Assen, 15-06-1974
    Zij trouwde met :
    Amit Pressad, geb. te Chicago (USA).

Het huwelijk werd op 02-05-1995 ontbonden.


187.
Jan Kemkers, geb. Roden, 09-11-1946 
z.v. Hindrik Kemkers en Geertje Bartol, zie onder 134.
Hij tr. met :
Klaaske Ailtje de Weerd, geb. Groningen, 24-07-1953
d.v. Jan de Weerd en Roelofje Blaauwwiekel
Kinderen :
1. Robert Hindrik Christian Kemkers, geb. Groningen, 07-03-1979            245
2. Ellen Jane Jongedijk (geb. Kemkers), geb. Groningen, 18-09-1980       246

Het huwelijk werd ontbonden.


188.
Antiena Roelfiena Kemkers, geb. Roden, 06-02-1951
d.v. Hindrik Kemkers en Geertje Bartol, zie onder 134.
Zij trouwde met :
Reit Renkema, geb. Tolbert, 24-07-1947
z.v. Wiemer Renkema en Elizabeth Nuismer
        Reit Renkema is een broer van :
        Albert Renkema, geb. Tolbert, 30-10-1943
        getrouwd met :
        Lammigje Brink, geb. Nietap, 16-07-1943,
        d.v. Hindrik Brink en Jacobje Keun,
        zie genealogie Brink.


189.
Ali Kemkers     
d.v. Willem Kemkers en Jakobje Hut, zie onder 135.


190.
Jan Kemkers     
z.v. Willem Kemkers en Jakobje Hut, zie onder 135.


191.
Willem Brink (Kemkers), geb. Roden, 05-12-1931
z.v. Margien Brink, zie onder 137.
Margien Kemkers trouwde in september 1941
te Roden met Eite Brink.
Op datum huwelijk van Margien Kemkers werd
Willem Kemkers door Eite Brink erkend en kreeg
hij de naam Willem Brink.


192.
Hindrik Kemkers, geb. Roden, 23-07-1927
z.v. Karst Kemkers en Johanna Popken, zie onder 141.
Hij tr. Rolde, 15-04-1954 met :
Pietertje Brands, geb. Rolde, 05-07-1930
d.v. Harm Brands en Hendrikje Eiten
Kinderen :
1. Henny Johanna Kemkers, geb. Groningen, 22-02-1955                 247
2. Karst Harm Kemkers, geb. Haren, 12-04-1958                             248

Hindrik Kemkers overleed te Assen op 15-04-2009.


193.
Annechien Kemkers, geb. Roden, 06-05-1934
d.v. Jan Kemkers en Jantina Wijsbeek, zie onder 144.
Zij trouwde met :
W. Niewiek

Annechien Kemkers overl. te Groningen, 15-05-1985.


194.
Hindrik Homme Kemkers, geb. Roden, 13-11-1938
z.v. Jan Kemkers en Jantina Wijsbeek, zie onder 14.
Hij trouwde te Groningen op 22-06-1972 met :
Geesje Henriëtte de Boer, geb. Groningen,  11-01-1945
Kinderen :
1. Mark Kemkers geb. 24-04-1973                                                  249
2. Niek Kemkers, geb. 28-10-1976                                                  250


195.
Anne Kenkers, geb. Roden, 29-06-1951
z.v. Jan Kemkers en Jantina Wijsbeek, zie onder 144.
Hij trouwde op 04-07-1970 met :
Maria Margarethe Jacoba Voll, geb. 30-07-1951
Kinderen :
1. Jantina Kemkers, geboren 31-10-1970                                         251


196.
Hindrik Kemkers, geb. Lieveren, 04-10-1935
z.v. Anne Kemkers en FoKtje Kalfsbeek, zie onder 145.
Hij tr. Roden, 27-04-1957 met :
Ebeltje Doedens, geb. Roderwolde, 27-08-1937
d.v. Harmannus Doedens en Janna Belga,
zie genealogie Doedens.
Kinderen :
1. Anne Kemkers, geb. Roderwolde, 23-09-1957                              252
2. Harmannus Kemkers, geb. Zuidwolde, 29-12-1959                        253
3. Fokke Kemkers, geb. Zuidwolde, 16-12-1960                               254
4. Jan Kemkers, geb. Een, 18-03-1969                                            255
5. Johan Kemkers, geb. Een, 08-11-1971                                        256


197.
Jantje Kemkers, geb. Groningen, 10-03-1939
d.v. Anne Kemkers en FoKtje Kalfsbeek, zie onder 145.
Zij tr. Roden, 23-12-1968 met :
Johan Baard, geb. Surhuisterveen, 23-12-1934
z.v. Piet Baard en Antje Draaisma


198.
Kornelis Kemkers, geb. Groningen, 10-03-1939
z.v. Anne Kemkers en FoKtje Kalfsbeek, zie onder 145.
Overleden te Groningen, 12-03-1939.


199.
Annechien Kemkers, geb. Lieveren, 06-08-1945
d.v. Anne Kemkers en FoKtje Kalfsbeek, zie onder 145.
Zij tr. Roden op 25-10-1968 met :
Willem Wietse van der Velde, geb. Hilversum, 28-03-1945

Annechien Kemkers overl. te Norg, 04-04-2002.


200.
Jan Harm Kemkers, geboren 28-04-1939  
z.v. Gert Kemkers en Jennegien Gosink, zie onder 151.
Hij trouwde op 23-07-1965 met :
Johanna List, geboren, 14-05-1942
Kinderen :
1. Jutta Kemkers, geboren, 15-05-1966                                            257
2. Rita Kemkers, geboren, 12-08-1970                                             258
3. Gerwin Kemkers, geboren, 17-04-1973                                         259


201.
Hermann Kemkers, geboren 22-09-1941
z.v. Gert Kemkers en Jennegien Gosink, zie onder 151.


202.
Johann Kemkers, geboren 10-08-1944
z.v. Gert Kemkers en Jennegien Gosink, zie onder 151.


203.
Friedrich Kemkers, geboren 03-11-1945
d.v. Gert Kemkers en Jennegien Gosink, zie onder 151.
Overleden op 03-08-1946.


204.
Frieda Kemkers, geboren 11-07-1947
d.v. Gert Kemkers en Jennegien Gosink, zie onder 151.


205.
Rudolf Kemkers, geboren 31-05-1954
z.v. Gert Kemkers en Jennegien Gosink, zie onder 151.


206.
Jan Kemkers, geboren 21-11-1956 
z.v. Gert Kemkers en Jennegien Gosink, zie onder 151.
Overleden op 23-11-1964.                                                      10e generatie207.
Martje Kemkers, geboren op 03-03-1926
d.v. Gerrit Kemkers en Evien Alberts, zie onder 153.
Zij trouwde met :
Albert de Jager, geboren 01-01-1924
Kinderen :
1.Jan de Jager, geboren 24-04-1945
   Hij trouwde met :
   Tinie Smidt, geboren ...
   Kinderen :
   1. Martin de Jager, geboren 23-04-1970
   2. Suzan de Jager, 03-09-1974
   3. Robert de Jager, geboren 04-03-1980
2. Eva de Jager, geboren 01-01-1949
    Zij trouwde met :
    Sieb van der Veen, geboren ...
    Kinderen :
    1. Martje van der Veen, geboren 25-03-1972
3. Gerrit de Jager, geboren 10-01-1954
    Hij trouwde met :
    Anita Vos, geboren ...
    Kinderen :
    1. Mario de Jager, geboren 15-08-1972
    2. Mariska de Jager, geboren 09-09-1976

Martje Kemkers overleed op 03-02-1987.


208.
Johanna Kemkers, geboren op 09-11-1929   
d.v. Gerrit Kemkers en Evien Alberts, zie onder 153.
Zij trouwde met :
Jacob Bijkerk, geboren 25-07-1925
Kinderen :
1. Jannes Bijkerk, geboren 13-09-1947
    Hij trouwde met :
    Antje Zijlvaart, geboren, 26-08-1947
    Kinderen :
    1. Gea Bijkerk, geboren 24-04-1967
    2. José Bijkerk, geboren 01-01-1974
2. Evien Bijkerk, geboren 18-02-1954
    Zij trouwde met :
    Sale Buring, geboren 30-09-1950
    Kinderen :
    1. Joke Buring, geboren 13-04-1983
    2. Paul Buring, geboren 26-09-1985

Johanna Kemkers overleed te Eelde op 28-08-2011.


209.
Roelof Kemkers, geb. Eelde, 12-08-1932 
z.v. Geert Kemkers en Mechelina Arends, zie onder 155.
Hij trouwde te Eelde op 26-05-1956 met :
Hilmina van Bergen, geb. Eelde, 24-02-1935
Kinderen :
1. Aaltje Mechelina Kemkers, geboren 17-08-1958                         260

Roelof Kemkers overleed te Heerenveen op 22-08-2009.


210.
Geert Kemkers, geb. Eelde, 26-05-1936
z.v. Geert Kemkers en Mechelina Arends, zie onder 155.
Hij trouwde met :
Roelie Kinds, geboren 28-02-1941
Kinderen :
1. Pauline Kemkers, geboren Eelde13-02-1965                                261
2. Geert Kemkers, geboren Eelde, 30-06-1966                                262


211.
Martheus Kemkers, geb. Eelde, 14-01-1939
z.v. Geert Kemkers en Mechelina Arends, zie onder 155.
Hij trouwde te Eelde op 18-04-1966 met :
Berendje Feunekes, geboren te Vries, 12-04-1941
Kinderen :
1.Amé Kemkers, geboren Eelde, 19-06-1965                                    263
2.Geert Kemkers, geboren Eelde, 28-03-1968                                  264


212.
Berend Kemkers, geb. Eelde, 15-06-1943
z.v. Geert Kemkers en Mechelina Arends, zie onder 155.
Hij trouwde te Eelde op 10-11-1967 met :
Aaltje Kok, geboren te Peize, 07-11-1943
Kinderen :
1.Geert Richard Kemkers, geboren Eelde, 14-06-1969                       265
2.Geert Werner Kemkers, geboren Eelde, 02-02-1973                       266


213.
Martje Grietje Kemkers, geb. Eelde, 06-03-1949
z.v. Geert Kemkers en Mechelina Arends, zie onder 155.
Zij trouwde te Eelde op 18-07-1969 met :
Arend Klaas Bareld Draaisma, geb. Hoogkerk, 08-02-1947
z.v. Watse Jacobus Herman Draaisma en Hendrikje Doedens,
zie genealogie Doedens.
Kinderen :
1. Koos Draaisma, geboren 25-02-1970
    Hij trouwde met :
    Aniela Mulder, geboren 18-08-1974

Arend Klaas Bareld Draaisma
overl. Peize, 11-02-1998.
Martje Grietje Kemkers hertrouwde te Eelde op 28-09-2006 met
Geert Timmer, geb. Peize, 29-06-1947.


214.
Roelof Kemkers, geboren 03-06-1939
z.v. Roelof Kemkers en Hillie Mattijs, zie onder 157.
Hij trouwde op 09-12-1959 met :
Janna de Lange, geboren 11-10-1938.
Kinderen :
1. Jeannette Kemkers, geboren 04-06-1960                                      267
2. Ronald Kemkers, geboren 30-10-1962                                          268


215.
Jan Benjamin Kemkers, geboren 29-05-1941
z.v. Roelof Kemkers en Hillie Mattijs, zie onder 157.
Hij trouwde op 18-10-1962 met :
Lina Gretha Dunnewind, geboren 12-12-1941
Kinderen :
1. Gretha Hillechiena Kemkers, geboren 26-02-1963                          269               
2. Roelof Gerrit Kemkers, geboren 10-04-1968                                   270  


216.
Gerrit Kemkers, geboren 21-03-1945
z.v. Roelof Kemkers en Hillie Mattijs, zie onder 157.
Hij trouwde te Eelde op 09-12-1970  met :
Birgit E. E. Akerlind, geb. Uppsala (Zweden), 07-06-1949
Kinderen :
1. Sandra Kemkers, geb. Paterswolde, 01-12-1971                            271
2. Diana Hillechina Kemkers, geb. Paterswolde, 23-04-1976               272    

Gerrit Kemkers overl. te Paterswolde op 16-03-2001.


217.
Geert Kemkers, geb. Paterswolde, 01-02-1950 
z.v. Roelof Kemkers en Hillie Mattijs, zie onder 157.
Hij trouwde te Eelde op 01-10-1971 met :
P.E.A. Bieze, geb. Groningen, 07-11-1948
Kinderen :
1. Roelof Kemkers, geboren 18-03-1973                                           273
2. Gerrit Kemkers, geboren 30-01-1977                                            274
   

218.
Hillechina Martje Kemkers, geboren 01-02-1950 
d.v. Roelof Kemkers en Hillie Mattijs, zie onder 157.
Zij trouwde op 04-05-1973 met :
Gritinus Ubels, geboren 03-01-1949
Kinderen :
1. René Ubels, geboren 15-10-1974
2. Alex Ubels, geboren 24-06-1976


219.
Roelof Kemkers, geboren Eelde, 08-02-1944
z.v. Jan Kemkers en Willemina Harms, zie onder 158.
HIj trouwde met ......
Kinderen :
1. Masja Kemkers, geboren 03-03-1970                                           275

Roelof Kemkers overleed te Eelde op 21-10-2000.


220.
Trientje Kemkers, geboren Eelde, 24-03-1945   
d.v. Jan Kemkers en Willemina Harms, zie onder 158.
Zij trouwde met :
Jan Harms, geboren 25-10-1945
Kinderen :
1. Hendrik Harms, geboren 12-10-1965
    Hij trouwde met :
    Anja Ebbinge, geboren 11-11-1966
    Kinderen :
    1. Anita Harms, geboren 26-06-1990
    2. Danny Harms, geboren 17-06-1992
2. Willemina Harms, geboren 10-08-1968
    Zij trouwde met :
    Geert Krans, geboren 13-03-1966
    Kinderen :
    1. Melanie Krans, geboren 04-10-1993
    2. Justin Krans, geboren 06-06-1997


221.
Martje Kemkers , geboren Eelde, 27-11-1947
d.v. Jan Kemkers en Willemina Harms, zie onder 158.
Zij trouwde met :
Siepko Meier, geboren 27-10-1938
Kinderen :
1. Herjan Meier, geboren 02-11-1969
2. Anne Miek Meier, geboren 11-11-1972
    Zij trouwde met :
    Henk Rode, geboren 14-10-1963
    Kinderen :
    1. Joyce Denese Rode, geboren 25-10-1994


222.
Willemien Kemkers, geboren Eelde,16-06-1949  
d.v. Jan Kemkers en Willemina Harms, zie onder 158.
Zij trouwde met :
Hendrik Aalders, geboren 29-12-1948
Kinderen :
1. Edgar Aalders, geboren 01-11-1974
2. Wilrik Aalders, geboren 09-12-1977

Willemien Kemkers overleed te Assen op 10-04-2015.


223.
Anke Jannie Kemkers, geboren Eelde, 01-10-1952   
d.v. Jan Kemkers en Willemina Harms, zie onder 158.
Zij trouwde met :
Hendrik van der Tuin, geboren 12-04-1948
Zij hebben twee kinderen.
1. Iris van der Tuin, geboren 22-08-1978
2. Else van der Tuin, geboren 29-07-1982


224.
Klaas Kemkers, geb. Groningen,  04-07-1959 
z.v. Pieter Kemkers en Aaltje Huiting, zie onder 162.
Hij trouwde met :
Marjan Jager, geboren 02-10-1962
Kinderen :
1. Denise Kemkers, geb. Heerhugowaard, 11-04-1985                     276           
2. Natasja Kemkers, geboren 19-08-1987                                       277         


225.
Geert Peter Kemkers, geb. Groningen, 06-04-1963
z.v. Pieter Kemkers en Aaltje Huiting, zie onder 162.
Hij trouwde te Heemskerk op 21 juni 1985 met :
Corina Nijsen, geboren 07-04-1960
Kinderen :
1. Karianne Kemkers, geboren 26-02-1990                                       278           
2. Danny Kemkers, geboren 13-09-1992                                           279       


226.
Pieter Kemkers, geboren Zuidlaren, 01-06-1936
z.v. Derk Kemkers en Annechiene Berends, zie onder 163.
Hij was partner met :
Jet de Nijs, geboren 04-03-1922

Jet de Nijs overleed op 28-04-1996.
Pieter Kemkers trouwde op 30-11-2000 met :
Ans Meyknecht, geboren 19-02-1933.

Er zijn geen kinderen.


227.
Andries Kemkers, geboren Zuidlaren,  02-03-1940
z.v. Derk Kemkers en Annechiene Berends, zie onder 163.
In 1963 verhuist naar Noorwegen en
was aldaar 25 jaar Consul voor Nederland.
Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Hoteldirecteur.
Hij trouwde op 31-12-1963 te Vormsund (Noorwegen) met :
Eldrid Ingegerd Nygaard, geb. Vormsund, 24-02-1943
Kinderen :
1. Diedrik Olav Kemkers, geb. Sandefjord, 26-07-1964                         280
2. Anne Margrethe Kemkers, geb. Sandefjord, 29-07-1965                   281
3. John Arne Kemkers, geb. Sandefjord, 23-01-1969                            282
4. Nina Birgitte Kemkers, geb. Sandefjord, 09-06-1972                         283


228.
Harry Kemkers, geboren te Zuidlaren, 14-01-1944
z.v. Derk Kemkers en Annechiene Berends, zie onder 163.
Hij trouwde te Assen op 04-09-1969 met :
Anneke Bijlsma, geb. te Assen, 22-06-1945
Kinderen
1. Annet Kemkers, geboren Nijverdal, 02-06-1970                                284
2. Petra Kemkers, geb. Nijverdal, 12-02-1972                                      285
3. Marloes Kemkers, geb. Wierden, 15-04-1975                                  286

 
229.
Harmtje Kemkers, geb. 30-11-1936 
d.v. Gerrit Kemkers en Tijtina Aaltje Nieborg, zie onder 164.
Zij trouwde met :
Roelof Pothof, geb. Zuidlaren, 08-02-1931.
Zij hadden geen kinderen.

Harmtje Kemkers overleed op 19-05-1976.
Roelof Pothof hertrouwde op 18-03-1985 met :
Anny Hulshoff, geb. te Surhuizum, 18-03-1945.


230.
Peter Jan Kemkers, geboren Groningen, 16-02-1954 
z.v. Gerrit Kemkers en Jansje Harmsen, zie onder 164.
Hij trouwde met :
Jacoba Fekkes, geb. Assen, 26-12-1955
Kinderen :
1. Danny Kemkers, geb. Eext, 17-01-1984                                          287


231.
Tonnie Kemkers, geboren 03-03-1946
d.v. Gerrit Geert Kemkers en Elisbert Wieringa, zie onder 167.
Zij trouwde met :
Hink Huberts, geboren 16-05-1947
Zij hebben geen kinderen.


232.
Willem Kemkers, geboren 03-12-1947
z.v. Gerrit Geert Kemkers en Elisbert Wieringa, zie onder 167.
Hij trouwde met :
Ivonne Schut, geboren 27-02-1957
Zij hebben geen kinderen.


233.
Martin Kemkers, geb. Eelde, 31-08-1950
z.v. Gerrit Geert Kemkers en Elisbert Wieringa, zie onder 167.
Hij trouwde met :
Geertje Elsinga, geboren 01-03-1951
Kinderen :
1. Mariska Kemkers, geb. 17-11-1970                                                 288
2. Berry Kemkers, geb. 06-08-1972                                                     289
Het huwelijk werd ontbonden.

Martin Kemkers overleed te Paterswolde op 21-09-2009.


234.
Willem Kemkers, geb. Groningen, 15-09-1943
z.v. Geert Gerrit Kemkers en Harmtien Kiers, zie onder 168.
Hij trouwde te Eelde op 23-09-1966 met :
Minke J. Dijk, geb. Paterswolde, 27-06-1947
Kinderen :
1. Geert Gerrit Kemkers, geb. 08-03-1967                                            290
2. Alina Elisabeth Kemkers, geb. 22-04-1971                                       291


235.
Marcus Kemkers, geb. 04-08-1945
z.v. Geert Gerrit Kemkers en Harmtien Kiers, zie onder 168.
Hij trouwde met :
Ida Schoonveld, geb. 07-01-1945
Kinderen :
1. Geert Gerrit Kemkers, geb. 18-06-1965                                            292
2. Tjapke Kemkers, geb. 31-10-1967                                                    293


236.
Gerrit Kemkers, geb. 13-08-1947
z.v. Geert Gerrit Kemkers en Harmtien Kiers, zie onder 168.
Hij trouwde te Slochteren op 31-04-1974met :
Ank Dijkstra, geb. 11-03-1942
Kinderen :
1. Marcus Jouke Kemkers, geb. 15-01-1975                                         294
2. Dirk Willem Kemkers, geb. 31-08-1976                                             295


237.
Gertjan Joseph John Kemkers, geb. Zambia, 15-09-1970
z.v. Jan Kemkers en Josephine Gay, zie onder 176
Hij trouwde in Engeland (UK) op 24-07-1999 met :
Sally Elizbeth Haimes
Kinderen :
1.George Jan Stanley Kemkers, geb. UK, 18-04-2003                           296
2.Saskia Ann Louisa Kemkers, geb. UK, 03-03-2005                            297    
 

238.
Peter Edward Kemkers, geb. Engeland (UK), 17-09-1971
z.v. Jan Kemkers en Josephine Gay, zie onder 176.
Hij trouwde in Zambia op 17-09-2006 met :
Anna Janes
Kinderen :
1.Hanna Elsie Kemkers, geb. UK, 31-10-2007                                      298
2.William Jan Mostyn Kemkers, geb. UK, 02-03-2009                           299


238A
J.J. (Lia) Kemkers, geb. Fluitenberg, 17-01-1958
d.v. Henderikus Kemkers en Geesje Jansma, zie onder 178.
Gehuwd met : G. Bekkering
Zij heeft twee zonen, Robert en Edwin.


238B
F.A. (Freddie) Kemkers, geb. Rolde, 12-06-1962
d.v. Henderikus Kemkers en Geesje Jansma, zie onder 178.
Gehuwd met :
Sandra Toxopeus
Kinderen :
1. Anne Kemkers, geb. 28-08-2004                                                     299A
2. Tim Kemkers, geb. 21-02-2006                                                       299B
3. Isa Kemkers, geb. 18-09-2012                                                        299C


239.
Jantje Kemkers, geb. Krommenie, 14-11-1963
d.v. Geert Kemkers en Jantje Annegien Steenbergen, zie onder 178BB.
Gehuwd geweest waaruit een dochter,
genaamd Jantje, is geboren.
Het huwelijk werd ontbonden.
Uit een latere relatie kreeg Jantje Kemkers een
zoon genaamd : Quinton.
Deze relatie werd verbroken.


240.
Anita Kemkers, geb. Krommenie, 19-03-1965 
d.v. Geert Kemkers en Jantje Annegien Steenbergen, zie onder 178BB.


240A
Erik Kemkers, geb. Emmen, 12-06-1962
z.v. Hendrik Evertinus Kemkers en Hennie Jalvingh, zie onder 178CC.


240B
Alise Marian Kemkers, geb. Emmen, 27-05-1965 
d.v. Hendrik Evertinus Kemkers en Hennie Jalvingh, zie onder 178CC.
Zij trouwde met :
Berend J.Koopman, geb. Aalden, 12-10-1963.
Kinderen:
1. Nick Koopman, geb. Aalden, 24-08-1996
2. Leonie Koopman, geb. Aalden, 27-04-2001


240C
Frederik Lambert Kemkers, geb. Assen, 06-12-1969
z.v. Efienus Kemkers en Trijntje van der Kuylen, zie onder 178DD
Hij trouwde op 09-06-2006 met :
Anita Heidstra, geb. Zwaagwesteinde, 18-09-1969
Kinderen :
1.Twan Julius Kemkers, geb. 27-08-2002                                            299D
2.Jacco Gijs Kemkers, geb. 10-05-2004                                              299E


240D
Annemieke Jeanne Kemkers, geb.Ter Apel, 15-11-1974
d.v. Efienus Kemkers en Trijntje van der Kuylen, zie onder 178DD


241.
Jannes Kemkers, geb. Steenbergen, 18-09-1965
z.v. Jan Kemkers en Jitske Siegers, zie onder 183.
Hij woont samen met :
Martha Smilda, geb. Nieuw-Roden, 31-12-1965
d.v. Johannes Smilda en Rika Mulder
Kinderen :
1. Stephan Robert Jan Kemkers, geb. Groningen, 23-12-1989                300            
2. Patrick Ruben Johannes Kemkers, geb. Roden, 28-12-1992               301
3. Daniël Rikardo Julian Kemkers, geb. Groningen, 28-10-2001              302

De relatie met Martha Smilda werd verbroken.


242.
Jan Hendrik Kemkers, geb. Steenbergen, 15-06-1968
z.v. Jan Kemkers en Jitske Siegers, zie onder 183.
Overige vervallen.


243.
Jannes Kemkers, geb. Roden, 18-09-1979
z.v. Aaltinus Kemkers en Jannie Arends, zie onder 184.


244.
Gerda Kemkers, geb. Roden, 12-11-1981
d.v. Aaltinus Kemkers en Jannie Arends, zie onder 184.


245.
Robert Hindrik Christian Kemkers, geb. Groningen, 07-03-1979
z.v. Jan Kemkers en Klaaske Ailtje de Weerd, zie onder 187.


246.
Ellen Jane Jongedijk (geb. Kemkers), geb. Groningen, 18-09-1980
d.v. Jan Kemkers en Klaaske Ailtje de Weerd, zie onder 187.


247.
Henny Johanna Kemkers, geb. Groningen, 22-02-1955 
d.v. Hindrik Kemkers en Pietertje Brands, zie onder 192.
Zij tr. Slochteren, 11-11-1979 met :
Barteld Hinderikus Starke, geb. Sappemeer, 20-11-1952
z.v. Willem Starke en Klaastina Catharina van Heuveln
Kinderen :
1. Paulien Starke
2. Wim Starke
3. Karin Starke


248.
Karst Harm Kemkers, geb. Haren, 12-04-1958 
z.v. Hindrik Kemkers en Pietertje Brands, zie onder 192.
Overleden te Hellum (Gr), 18-07-1977.


249.
Mark Kemkers, geb. 24-04-1973 
z.v. Hindrik Homme Kemkers en Geesje Henriëtte de Boer, zie onder 194.


250.
Niek Kemkers, geb. 28-10-1976
z.v. Hindrik Homme Kemkers en Geesje Henriëtte de Boer, zie onder 194.


251.
Jantina Kemkers, geboren 31-10-1970
d.v. Anne Kemkers en
Maria Margarethe Jacoba Voll, zie onder 195.


252.
Anne Kemkers, geb. Roderwolde, 23-09-1957
z.v. Hindrik Kemkers en Ebeltje Doedens, zie onder 196.
Hij tr. Leek, 06-12-1985 met :
Warmeltje Kooistra, geb. 19-04-1959
d.v. Taeke Kooistra en Dieuwke Ausma
Kinderen :
1. Hylke Kemkers, geb. Zevenhuizen, 29-09-1986                               306
2. Alwin Kemkers, geb. Meppel, 26-10-1989                                       307


253.
Harmannus Kemkers, geb. Zuidwolde, 29-12-1959
z.v. Hindrik Kemkers en Ebeltje Doedens, zie onder 196.
Hij tr. Beilen, 06-09-1986 met :
Gea Boers, geb. te Wijster
Kinderen :
1. Tom Kemkers, geb. Hoogeveen, 17-02-1987                                  308
2. Marije Kemkers, geb. Hoogeveen, 15-07-1988                               309
3. Jos Kemkers, geb. Hoogeveen, 27-04-1990                                   310

Het huwelijk werd in 1995 ontbonden.

Harmannus Kemkers hertr. te Beilen, 19-06-1998 met :
Hendrikje Veldkamp, geb. Wijster, 14-02-1965
d.v. Jan Veldkamp en Jantje Dekker
Gehuwd geweest met Eddy Mos.
Uit dit huwelijk werden geboren :
4. Berend Mos, geb. 13-10-1987
5. Wim Mos, geb. 25-06-1990
 
Kinderen uit het huwelijk van Harmannus Kemkers
en Hendrikje Veldkamp :
6. Rick Kemkers, geb. Assen, 29-06-1999                                        311


254.
Fokke Kemkers, geb. Zuidwolde, 16-12-1960  
z.v. Hindrik Kemkers en Ebeltje Doedens, zie onder 196.
Ongehuwd.


255.
Jan Kemkers, geb. Een, 18-03-1969
z.v. Hindrik Kemkers en Ebeltje Doedens, zie onder 196.
Hij tr. Vries, 23-08-1996 met :
Jannie van Veenen, geb. Zeijen, 14-02-1970
d.v. Cornelis van Veenen en Minie Kregel
Kinderen :
1. Hidde Kemkers, geb. Assen, 11-12-1998                                      312
2. Mirthe Kemkers, geb. Groningen, 15-09-2001                                313
3. Anna Kemkers, geb. Groningen, 30-08-2005                                 314


256.
Johan Kemkers, geb. Een, 08-11-1971
z.v. Hindrik Kemkers en Ebeltje Doedens, zie onder 196.
Hij tr. Norg, 26-06-1998 met :
Monique Huizing, geb. Norg, 07-09-1972
d.v. Roelof Hendrik Huizing en Jacobje Douwsma
Kinderen :
1. Bas Kemkers, geb. Een, 01-02-1998                                            315
2. Niels Kemkers, geb. Groningen, 26-09-1999.                                 316
3. Jens Kemkers, geb. Groningen, 28-03-2006                                  317


257.
Jutta Kemkers, geboren, 15-05-1966
d.v. Jan Harm Kemkers en Johanna List, zie onder 200.
Zij trouwde op 20-08-1999 met :
Ludger Vedder, geboren, 11-08-1967
Zij hebben drie kinderen :
1. Steffen Vedder, geboren, 28-05-2000
2. Daniel Vedder, geboren, 10-09-2003
3. Robin Vedder, geboren, 10-09-2003   


258.
Rita Kemkers, geboren, 12-08-1970
d.v. Jan Harm Kemkers en Johanna List, zie onder 200.
Zij trouwde op 08-08-1997 met
Erwin Köster, geboren, 06-02-1967


259.
Gerwin Kemkers, geboren, 17-04-1973
z.v. Jan Harm Kemkers en Johanna List, zie onder 200.
Hij trouwde op 20-07-2002 met :
Iris Woltman, geboren, 30-05-1973
Kinderen :
1. Elias Kemkers, geboren, 16-04-2005                                            318
2. Naemi Hanna Kemkers, geboren, 07-04-2007                                319
                                                        11e generatie260.
Aaltje Mechelina Kemkers, geboren 17-08-1958  
d.v. Roelof Kemkers en Hillie van Bergen, zie onder 209.
Zij trouwde met :
Henk Kok, geboren 28-03-1954.
Kinderen :
1. Hilmina Kok, geboren 16-09-1981
2. Fritske Kok, geboren 30-12-1984


261.
Pauline Kemkers, geboren Eelde, 13-02-1965
d.v. Geert Kemkers en Roelie Kinds, zie onder 210.
Zij trouwde met :
Jan van der Vossen, geboren 08-03-1958
Kinderen :
1. Chris Bernard Geert van der Vossen, geboren 17-12-1994
2. Niels Jan Bernard van der Vossen, geboren 29-07-1996


262.
Geert Kemkers, geboren Eelde, 30-06-1966 
z.v. Geert Kemkers en Roelie Kinds, zie onder 210.
Hij trouwde met :
Rolanda Krijthe, geboren 02-07-1966
Kinderen :
1. Danielle Kemkers, geboren 05-01-1991                                         320
2. Ruben Kemkers, geboren 30-07-1994                                           321   

Het huwelijk werd ontbonden.

Ger Kemkers hertr. met :
Jantina Visser
Kinderen :
3. Thijs Kemkers, geboren in 2003                                                   322
4. Dominique Kemkers, geboren 22-09-2004                                     323


263.
Amé Kemkers, geboren Eelde, 19-06-1965
d.v. Martheus Kemkers en Berendje Feunekes, zie onder 211.
Zij trouwde met :
Wim Rutgers, geboren 02-03-1964
Kinderen :
1. Rianne Rutgers, geboren 26-08-1991
2. Tom Rutgers, geboren 29-07-1996?


264.
Geert Kemkers, geboren Eelde, 28-03-1968 
z.v. Martheus Kemkers en Berendje Feunekes, zie onder 211.
Hij trouwde met :
Miriam Biesma, geboren 22-03-1974
Kinderen :
1. Kim Kemkers, geboren 25-02-1998                                               324
2. Martijn Kemkers, geboren 02-08-1999                                           325


265.
Geert Richard Kemkers, geb. Eelde, 14-06-1969
z.v. Berend Kemkers en Aaltje Kok, zie onder 212.
Hij trouwde op 18-09-1999 te Schiermonniloog met :
Dirkje van der Weide, geboren Harkema 22-10-1970
Kinderen :
1. Ellen Nijnke Alletta Kemkers, geb. Seattle USA, 03-03-2003            326
2. Vera Anna Berit Kemkers, geb. Seattle USA, 13-01-2005                327
3. Hugo Bernd Alec Kemkers, geb. Seattle USA, 07-08-2006              328


266.
Geert Werner Kemkers, geb. Eelde, 02-02-1973
z.v. Berend Kemkers en Aaltje Kok, zie onder 212.
Hij trouwde te Florence (Italië) op 11-07-2007 met :
Judith Petra Jansen, geboren Haarlem, 15-05-1972
Kinderen :
1.Flores Jens Kemkers, geboren Haarlem, 15-03-2009.                                 329   


267.
Jeannette Kemkers, geboren 04-06-1960 
d.v. Roelof Kemkers en Janna de Lange, zie onder 214.
Zij trouwde te Eelde op 15-01-1982 met :
Antoon Bathoorn, geb. Groningen
z.v. Harm Bathoorn en Margaretha Vijfschaft.
Kinderen :
1. Bianca Bathoorn, geboren 08-04-1985
2. Sebastiaan Bathoorn, geboren 24-04-1987
3. Tom Bathoorn, geboren 04-03-1989

Het huwelijk werd ontbonden.
Antoon Bathoorn hertrouwde met Alice de Weerd.


268.
Ronald Kemkers
, geboren 30-10-1962    
z.v. Roelof Kemkers en Janna de Lange, zie onder 214.
Hij trouwde met :
Thea Thijs, geboren 06-07-1964
Kinderen :
1. Karla Kemkers, geboren 12-01-1989                                       330
2. Robbin Kemkers, geboren 29-02-1992                                     331

Ronald Kemkers overleed op 14-04-1996.


269.
Gretha Hillechiena Kemkers, geboren 26-02-1963
d.v. Jan Benjamin Kemkers en Lina Gretha Dunnewind, zie onder 215.
Zij trouwde met :
Harry Krans, geboren 20-02-1959
Kinderen :
1 Jeroen Krans, geboren 12-03-1989
2. Manon Krans, geboren 08-10-1991


270.
Roelof Gerrit Kemkers, geboren 10-04-1968
z.v. Jan Benjamin Kemkers en Lina Gretha Dunnewind, zie onder 215.


271.
Sandra Kemkers, geboren  01-12-1971
d.v. Gerrit Kemkers en Birgit E.E.Akerlind, zie onder 216.             


272.
Diana Hillechina Kemkers, geboren, 23-04-1976
d.v. Gerrit Kemkers en Birgit E.E.Akerlind, zie onder 216.            


273.
Roelof Kemkers, geboren 18-03-1973
z.v. Geert Kemkers en Nellie Bieze, zie onder 217.
Hij woont samen met :
Annet Elisabeth Tjassens, geboren 10-04-1974
Kinderen :
1. Ruben Kemkers, geboren 26-01-2005                                332
2. Bram Kemkers, geboren 31-10-2007                                  333


274.
Gerrit Kemkers, geboren 30-01-1977
z.v. Geert Kemkers en Nellie Bieze, zie onder 217.


275.
Masja Kemkers, geboren 03-03-1970
d.v. Roelof Kemkers en ......, zie onder 219.


276.
Denise Kemkers, geb. Heerhugowaard, 11-04-1985
d.v. Klaas Kemkers en Marjan Jager, zie onder 224.
Zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Denise_Kemkers


277.
Natasja Kemkers, geboren 19-08-1987
d.v. Klaas Kemkers en Marjan Jager, zie onder 224.


278.
Karianne Kemkers, geboren Heemskerk, 26-02-1990
d.v. Geert Peter Kemkers en Corina Nijsen, zie onder 225.
Zij trouwde te Beverwijk op 17 juni 2011 met :
Mark Lensen, geboren te Akersloot, 29-11-1984
Kinderen :
1.Megan Lensen, geb. Beverwijk, 08-02-2013
2.Lindy Lensen, geb. Beverwijk, 09-06-2015.


279.
Danny Kemkers, geboren 13-09-1992
z.v. Geert Peter Kemkers en Corina Nijsen, zie onder 225.


280.
Diedrik Olav Kemkers, geb. Sandefjord (NO.), 26-07-1964
z.v. Andries Kemkers en Eldrid Ingegerd Nygaard, zie onder 227.
Hij trouwde op 23-06-1994 met :
Vigdis Foldvik, geb. 01-04-1968
Kinderen :
1. Andreas Foldvik Kemkers, geb. Luxembourg, 25-04-1995                334
2. Erlend Foldvik Kemkers, geb. Luxembourg, 05-11-1997                   335
3. Emma Foldvik Kemkers, geb. Larvik (NO), 05-06-2005                    336


281.
Anne Margrethe Kemkers, geb. Sandefjord (NO), 29-07-1965
d.v. Andries Kemkers en Eldrid Ingegerd Nygaard, zie onder 227.
Ongehuwd.


282.
John Arne Kemkers, geb. Sandefjord (NO), 23-01-1969
z.v. Andries Kemkers en Eldrid Ingegerd Nygaard, zie onder 227.
Hij trouwde op 31-12-1994 met :
Eydis Eide, geb. Larvik (NO), 27-12-1970
KInderen van Eydis :
1.Christopher Robin Kemkers, geb. 08-03-1989 en                             337
   erkend door John Anne Kemkers.
Kinderen van John Arne en Eydis :
2. Ole Alexander Kemkers, geb. 03-11-1993                                      338
3. Charlotte Nathalie Kemkers, geb. 26-10-1995                                 339

Het huwelijk werd in 2001 ontbonden.
Daarna was John Arne Kemkers partner met :
Beate Brevik, geboren 23-06-1970
Kinderen :
4. Andries Junior Brevik Kemkers, geboren 22-09-2002                       340
  
Hun samenwonen eindigde in 2003.
Daarna was John Arne Kemkers partner met :
Kari Naess, geboren 28-01-1963
Kari heeft reeds drie kinderen :
Stian Naess, geboren 30-11-1988
Lisa Naess, geboren 17-01-1993
Amalie Naess, geboren 02-10-2002.


283.
Nina Birgitte Kemkers, geb. Sandefjord (NO), 09-06-1972
d.v. Andries Kemkers en Eldrid Ingegerd Nygaard, zie onder 227.
Partner met :
Kai Dysthe, geboren in Oslo, 14-08-1965
Hij heeft reeds een dochter :
1. Maria Dysthe, geboren 13-03-1994
Kinderen van Kai en Nina :
2. Marcus Kemkers, geboren 17-11-2005                                      341
3. Mathias Kemkers, geboren 31-08-2007                                     342


284.
Annet Kemkers, geboren Nijverdal, 02-06-1970
d.v. Harry Kemkers en Anneke Bijlsma, zie onder 228.
Partner met :
Peter Jan Ben Olde Dubbelink, geb Hengelo, 05-03-1971
Geen kinderen.


285.
Petra Kemkers, geb. Nijverdal, 12-02-1972
d.v. Harry Kemkers en Anneke Bijlsma, zie onder 228.
Partner met :
Erwin Jan Franc Hollestelle, geb. Dordrecht, 14-12-1970
Kinderen :
1. Anna Caroline Hollestelle, geb. Den Haag, 10-06-2003
2. Mila Madelief Sofia Hollestelle, geb. Doorn, 21-04-2005


286.
Marloes Kemkers, geb. Wierden, 15-04-1975
d.v. Harry Kemkers en Anneke Bijlsma, zie onder 228.
Partner met :
René Bernard Becker, geb. Stadskanaal, 21-07-1973
René heeft een zoon uit een vorige verbintenis.
1. Dean Riley Becker, geboren te Stadskanaal, 13-01-2004
Kinderen van Marloes en René :
2. Fynn Luca Becker, geb. Stadskanaal, 19-03-2007  


287.
Danny Kemkers, geb. Eext, 17-01-1984
d.v. Peter Jan Kemkers en Jacoba Fekkes, zie onder 230.


288.
Mariska Kemkers, geb. 17-11-1970
d.v. Martin Kemkers en Geertje Elsinga, zie onder 233.
Zij trouwde met Henk Jan Sinkgraven.
Kinderen :
1. Sylvana Sinkgraven, geb. 03-07-1998
2. Mylano Sinkgraven, geb. 24-09-1999

Het huwelijk werd ontbonden.


289.
Berry Kemkers, geb. 06-08-1972
z.v. Martin Kemkers en Geertje Elsinga, zie onder 233.
Hij woont samen met Diana.
Kinderen :
1.Maurice Kemkers                                                                         343
2.Kevin Kemkers                                                                             344


290.
Geert Gerrit Kemkers, geb. 08-03-1967
z.v. Willem Kemkers en Minke J. van der Dijk, zie onder 234.
Geert Gerrit is beter bekend onder de naam
'Gerard' Kemkers, de coach van de Nederlandse schaatsploeg.


291.
Alina Elisabeth Kemkers, geb. 22-04-1971
z.v. Willem Kemkers en Minke J. van der Dijk, zie onder 234.
Zij trouwde met :
John Bandsma, geboren 08-04-1970
Kinderen :
1.Joyce Bandsma, geboren 09-11-1998
2.Jeffrey Bandsma, geboren 10-09-2002


292.
Geert Gerrit Kemkers, geb. 18-06-1965
z.v. Marcus Kemkers en Ida Schoonveld, zie onder 235.


293.
Tjapke Kemkers, geb. 31-10-1967
z.v. Marcus Kemkers en Ida Schoonveld, zie onder 235.
Hij trouwde met :
Marga Been, geboren 04-04-1966
d.v. Geert Been en Janny Siegers.
Kinderen :
1. Janine Kemkers, geboren 30-08-1996                              345
   

294.
Marcus Jouke Kemkers, geb. 15-01-1975
z.v. Gerrit Kemkers en Ank Dijkstra, zie onder 236.
Overleden op 24-11-1979.


295.
Dirk Willem Kemkers, geb. 31-08-1976
z.v. Gerrit Kemkers en Ank Dijkstra, zie onder 236.


296.
George Jan Stanley Kemkers, geb. UK, 18-04-2003
z.v. Gertjan Joseph John Kemkers en
Sally Elizabeth Haimer, zie onder 237. 


297.
Saskia Ann Louisa Kemkers, geb. UK, 03-03-2005
d.v. Gertjan Joseph John Kemkers en
Sally Elizabeth Haimer, zie onder 237.. 


298.
Hanna Elsie Kemkers, geb. UK, 31-10-2007
d.v. Peter Edward Kemkers en Anna Janes, zie onder 238.


299.
William Jan Mostyn Kemkers, geb. UK, 02-03-2009
z.v. Peter Edward Kemkers en Anna Janes, zie onder 238.


299A
Anne Kemkers, geb. 28-08-2004
z.v. Freddie Kemkers en Sandra Toxopeus, zie onder 238B.


299B
Tim Kemkers, geb. 21-02-2006
z.v. Freddie Kemkers en Sandra Toxopeus, zie onder 238B.


299C
Isa Kemkers, geb. 18-09-2012
d.v. Freddie Kemkers en Sandra Toxopeus, zie onder 238B.


299D
Twan Julius Kemkers
, geb. 27-08-2002
z.v. Frederik Lambert Kemkers en Anita Heidstra, zie onder 240C.


299E
Jacco Gijs Kemkers, geb. 10-05-2004
z.v. Frederik Lambert Kemkers en Anita Heidstra, zie onder 240C.


300.
Stephan Robert Jan Kemkers, geb. Groningen, 23-12-1989
z.v. Jannes Kemkers en Martha Smilda, zie onder 241.


301.
Patrick Ruben Johannes Kemkers, geb. Roden, 28-12-1992
z.v. Jannes Kemkers en Martha Smilda, zie onder 241.


302.
Daniël Rikardo Julian Kemkers, geb. Groningen, 28-10-2001
z.v. Jannes Kemkers en Martha Smilda, zie onder 241.


303.
Vervallen.


304.
Vervallen.


305.
Vervallen.


306.
Hylke Kemkers, geb. Zevenhuizen, 29-09-1986
z.v. Anne Kemkers en Warmeltje Kooistra, zie onder 252.


307.
Alwin Kemkers, geb. Meppel, 26-10-1989
z.v. Anne Kemkers en Warmeltje Kooistra, zie onder 252.


308.
Tom Kemkers, geb. Hoogeveen, 17-02-1987
z.v. Harmannus Kemkers en Gea Boers, zie onder 253.


309.
Marije Kemkers
, geb. Hoogeveen, 15-07-1988
d.v. Harmannus Kemkers en Gea Boers, zie onder 253.


310.
Jos Kemkers, geb. Hoogeveen, 27-04-1990
z.v. Harmannus Kemkers en Gea Boers, zie onder 253.


311.
Rick Kemkers, geb. Assen, 29-06-1999
z.v. Harmannus Kemkers en Hendrikje Veldkamp, zie onder 253.


312.
Hidde Kemkers, geb. Assen, 11-12-1998
z.v. Jan Kemkers en Jannie van Veenen, zie onder 255.


313.
Mirthe Kemkers, geb. Groningen, 15-09-2001
d.v. Jan Kemkers en Jannie van Veenen, zie onder 255.


314.
Anna Kemkers, geb. Groningen, 30-08-2005
d.v. Jan Kemkers en Jannie van Veenen, zie onder 255


315.
Bas Kemkers, geb. Een, 01-02-1998
z.v. Johan Kemkers en Monique Huizing, zie onder 256.


316.
Niels Kemkers, geb. Groningen, 26-09-1999
z.v. Johan Kemkers en Monique Huizing, zie onder 256.


317.
Jens Kemkers, geb. Groningen, 28-03-2006
z.v. Johan Kemkers en Monique Huizing, zie onder 256.


318.
Elias Kemkers, geboren, 16-04-2005
z.v. Gerwin Kemkers en Iris Woltman, zie onder 259.


319.
Naemi Hanna Kemkers, geboren, 07-04-2007
d.v. Gerwin Kemkers en Iris Woltman, zie onder 259.
                                                      12e generatie320.
Danielle Kemkers, geboren 05-01-1991
d.v. Ger Kemkers en Rolanda Krijthe, zie onder 262.


321.
Ruben Kemkers, geboren 30-07-1994 
d.v. Ger Kemkers en Rolanda Krijthe, zie onder 262.


322.
Thijs Kemkers, geboren in 2003
z.v. Ger Kemkers en Jantina Visser, zie onder 262.


323.
Dominique Kemkers, geboren 22-09-2004
d.v. Ger Kemkers en Jantina Visser, zie onder 262.


324.
Kim Kemkers, geboren 25-02-1998 
d.v. Geert Kemkers en Miriam Biesma, zie onder 264.


325.
Martijn Kemkers, geboren 02-08-1999
d.v. Geert Kemkers en Miriam Biesma, zie onder 264.


326.

Ellen Nijnke Alletta Kemkers, geb. Seattle USA, 03-03-2003
d.v. Richard Kemkers en Dirkje van der Weide, zie onder 265.


327.
Vera Anna Berit Kemkers, geb. Seattle USA, 13-01-2005
d.v. Richard Kemkers en Dirkje van der Weide, zie onder 265.


328.
Hugo Bernd Alec Kemkers, geb. Seattle USA, 07-08-2006
z.v. Richard Kemkers en Dirkje van der Weide, zie onder 265.


329.
Flores Jens Kemkers, geboren Haarlem, 15-03-2009
z.v. Geert Werner Kemkers en Judith Petra Jansen, zie onder 266.


330.
Karla Kemkers, geboren 12-01-1989
d.v. Ronald Kemkers en Thea Thijs, zie onder  268.


331.
Robbin Kemkers, geboren 29-02-1992
z.v. Ronald Kemkers en Thea Thijs, zie onder  268.


332.
Ruben Kemkers, geboren 26-01-2005
z.v. Roelof Kemkers en Annet Elisabeth Tjassens, zie onder 273.


333.
Bram Kemkers, geboren 31-10-2007
z.v. Roelof Kemkers en Annet Elisabeth Tjassens, zie onder 273.


334.
Andreas Foldvik Kemkers, geb. Luxenburg, 25-04-1995
z.v. Diedrik Olav Kemkers en Vigdis Foldvik, zie onder 280.


335.
Erlend Foldvik Kemkers, geb. Luxemburg, 05-11-1997
z.v. Diedrik Olav Kemkers en Vigdis Foldvik, zie onder 280.


336.
Emma Foldvik Kemkers, geb. Larvik (NO), 05-06-2005
d.v. Diedrik Olav Kemkers en Vigdis Foldvik, zie onder 280.


337.
Christopher Robin Kemkers, geb. 08-03-1989
z.v. Eydis Eide en erkend door John Arne Kemkers, zie onder 282.


338.
Ole Alexander Kemkers, geb. 03-11-1993
z.v. John Arne Kemkers en Eydis Eide, zie onder 282.


339.
Charlotte Nathalie Kemkers, geb. 26-10-1995
d.v. John Arne Kemkers en Eydis Eide, zie onder 282.


340.
Andries Junior Brevik Kemkers, geboren 22-09-2002
z.v. John Arne Kemkers en Beate Brevik, zie onder 282.


341.
Marcus Kemkers, geboren 17-11-2005
z.v. Nina Birgitte Kemkers en Kai Dysthe, zie onder 283.


342.
Mathias Kemkers, geboren 31-08-2007
z.v. Nina Birgitte Kemkers en Kai Dysthe, zie onder 283.


343
Maurice Kemkers
z.v. Berry Kemkers en Diana, zie onder 289


344
Kevin Kemkers
z.v. Berry Kemkers en Diana, zie onder 289


345
Janine Kemkers, geboren 30-08-1996
d.v. Tjapke Kemkers en Marga Been, zie onder 293.

 

                                              - - - - - - - - -Email :

    Wordt u en uw eventuele partner al in de website genoemd.
    Zijn uw broers, zusters en uw evt. kinderen al genoemd en zijn die
    ook al weer gehuwd.
    Zijn familieleden van u overleden en is hun overl.datum nog niet vermeld.

    Graag bericht aan :
   

   
HDoedens03@hetnet.nl


                                                               Terug naar begin