Naar :
Index Genealogieën
           Familie Talens


           De familie Talens vindt zijn oorsprong te Peize.

           Het dorp Peize met Peizerpol, Peizerhorst, Peizerwold en Peizermade vormde vroeger één
           kerkelijke gemeente en het was de predikant ds. Johannes Matthaeus die in 1674 begon met
           het bijhouden van een Doopboek. Dit register, dat tot 1770 doorliep, ging in dat jaar bij een
           brand verloren. In 1771 legde ds. Jacobus Aegidius Gallé een nieuw Doopboek aan.

Een Huwelijks‑ en Overlijdensregister werd tot de invoering van de afdeling burgerlijke stand in 1812 te Peize nimmer bijgehouden.

Ook ontbreekt een lijst van aangegeven lijken.

 

In verband met bovenstaand gegeven was en is het niet mogelijk :

 

-  geboorten van vóór 1771

    en :

-  huwelijken en overlijdingen van vóór 1812

 

van vroegere bewoners uit Peize aan de hand van die registers op te sporen.

 

           Toch werd nog enige informatie gevonden aan de hand van andere registers, zoals het
           Haardstedengeld register, Etstoel, Armenboeken, Diaconieboeken, Onderbrengingen - en
           Verzorgingen van behoeftigen en aan de hand van Verervingen, zodat nog iets van de
           vroegere familie werd gevonden                                          1e generatie


Omstreeks 1750 woonden te Peize :

                                    Jan Arends Talens                             1
                                                
en

                                     Hillechien Alberts

Uit hun huwelijk werden geboren :
1. Albert Jans Talens, geb. Peize, 16-09-1762                             2
2. Arend Jans Talens, geb.
Peize, 07-07-1765                             3
3. Hinderkien Jans Talens, geb. Peze in 1769                             4
4. Jannes Jans Talens, geb. Peize, 17-11-1771                            5
5. Geesjen Jans Talens, geb. Peize, 13-02-1774                          6
6. Jan Jans Talens, geb. Peize, 19-05-1776                                 7
7. Harmtien Jans Talens, geb. Peize, 13-12-1778                         8
8. Bareld Jans Talens, geb. Peize, 07-01-1781                             9

Onbekend is waar en wanneer Jan Arends Talens
en zijn vrouw Hillechien Alberts zijn overleden.                                       
2e generatie


2
Albert Jans Talens, geb. Peize, 16-09-1762
z.v. Jan Arends Talens en Hillechien Alberts  (1)
Hij trouwde met :
Hinderkien Harms
Kinderen :
1. Hillechien Alberts Talens, geb. Peize, 10-01-1793                    10
2. Margien Alberts Talens, geb. Peize, 23-12-1794                       11
3. Jan Alberts Talens, geb. Peize, 18-12-1796                             12
4. Harmtien Alberts Talens, geb. Peize, 09-06-1799                     13

Na het overlijden van Hinderkien Harms
hertrouwde Albert Jans Talens met :
Roelfien Jans Alfing, geb. te Assen, 17-04-1768
d.v.Jan Gerrits Alfing en Fennechien Jacobs.

Albert Jans Talens overleed te Peize op 04-12-1817.
Roelfien Jans Alfing overleed te Peize op 17-01-1853.


3
Arend Jans Talens, geb. Peize, 07-07-1765
z.v. Jan Arends Talens en Hillechien Alberts  (1)
Hij trouwde te Peize op 04-09-1796 met :
Grietien Jans Alderts, geb. Peize in 1771
d.v. Jan Alderts en Gezien Engberts
Kinderen :
1. Gezien Arends Talens, geb. Peize, 04-09-1796                       14
2. Jan Arends Talens, geb. Peize,
18-10-1799                            15
3. Jan Arends Talens, geb. Peize, 16-12-1805                            16

Arend Jans Talens overl. Peize, 28-05-1827.
Grietien Jans Alderts overl. Peize, 13-01-1812.


4
Hinderkien Jans Talens, geb. Peze in 1769
d.v. Jan Arends Talens en Hillechien Alberts  (1)
Zij trouwde met :
Poppe Barelds.
Hinderkien Jans Talens overleed te Peize op 15-12-1812, 43 jr. oud.


5
Jannes Jans Talens, geb. Peize, 17-11-1771
z.v. Jan Arends Talens en Hillechien Alberts  (1)
Hij trouwde met :
Everdina Wullink, geb. Vorden, 10-01-1768
d.v. Jan Wullink (overleden te Vorden op 04-07-1798)
en Willemina Wossink (ook voorkomende als Woessink)
en te Peize ingeschreven als Everdina Willinge.
Kinderen :
1.Margien Talens, gedoopt te Peize, 10-12-1794                           17
2. Hillechien Jannes Talens, geb. Peize, 15-12-1799      .              18
3. Jan Jannes Talens, geb.
Peize, 02-08-1801                              19
4. Albert Jannes Talens, geb. Peize, 09-10-1803                           20
5. Willem Jannes Talens, geb. Peize, 13-10-1805                          21
6. Jan Arend Jannes Talens, geb. Peize, 18-04-1808                      22
7. Derk Jannes Talens, geb. Peize, 08-12-1810                             23
8. Levenloos kind, geb. Peize, 11-07-1814
 
Jannes Jans Talens overleed te Peize op 26-02-1833.
Everdina Wullink overleed te Peize op 09-01-1848 als
Everdina Willinge.


6
Geesjen Jans Talens geb. Peize 13-02-1774
d.v. Jan Arends Talens en Hillechien Alberts  (1)
Geesjen komt ook voor als Geesien Jans.
Zij trouwde met :
Jan Lamberts Snijder, geb. Peize,08-02-1766
z.v. Lambert Jannes en Grietje Engberts.
Hun dochter :
    Hindrikien Jannes Snijder, geb. Peize, 23-04-1815
    trouwde te Roden op 09-11-1839 met :
    Hinderikus Jans Belga, geb. Roderwolde, 13-05-1815
    z.v. Jan Abels en Derkien Geerts,
    zie genealogie Belga.

Jan Lamberts Snijder overleed te Peize op 08-06-1829.

Geesien Jans Talens hertrouwde te Peize op 02-06-1832 met :
Jan Jans Koops, geb. Peize, 17-12-1769
z.v. Jan Koops en Hinderkien Hindriks Schuiring
weduwnaar van Albertien Reinders Kuiper.

Jan Jans Koops overleed te Peize op 01-09-1836.
Geesjen Talens overleed nadien. Niet aangetroffen
is waar en wanneer zij overleed.


7
Jan Jans Talens, geb. Peize, 19-05-1776
z.v. Jan Arends Talens en Hillechien Alberts  (1)
Hij trouwde omstreeks 1800 met :
Grietjen Ebels
Kinderen :
1. Hillegien Jans Talens, gedoopt te Peize, 02-03-1800                  24
2. Jan Jans Talens,  gedoopt te Peize, 25-05-1806                        25
 
Jan Jans overleed in 1806, nog vóór de geboorte van
zijn 2e kind Jan Jans.

Na 1806 komt Grietjen Ebels niet meer in de archieven voor.
Mogelijk overleed c.q. hertrouwde zij vóór 1812.


8
Harmtien Jans Talens, geb. Peize, 13-12-1778
d.v. Jan Arends Talens en Hillechien Alberts  (1)
Zij werd in de archieven van de afdeling Burgerlijke Stand niet
meer aangetroffen. Mogelijk overleed zij op jonge leeftijd.
 

9
Bareld Jans Talens, geb. Peize 07-01-1781
z.v. Jan Arends Talens en Hillechien Alberts  (1)
Hij trouwde met :
Jantien Lucas (Wortel), geb. Roden, 11-03-1770
d.v. Lucas Harms en Janna Jansens
Kinderen :
1. Hillegien Talens, geb. Peize, 05-11-1809                                   26
2. Jantje Talens, geb. Peize, 30-03-1811                                       27

Jantien Lucas overleed te Peize op 19-09-1819.

Bareld Jans Talens hertrouwde te Peize op 15-07-1822 met :
Margien Luichies Kregel, geb. Peize, 13-11-1788
d.v. Luichies Jans Kregel en Trientien Roelofs
        sedert 10-12-1817 weduwe van :
        Jan Geerts Kregel, geb. Peize, 02-10-1781
        z.v. Geert Jans Kregel en Margien Koops
Kinderen :
3. Gezien Barelds Talens, geb. Peize, 17-09-1822                         28
4. Janna Barelds Talens, geb. Peize, 24-07-1827                           29
 
Bareld Jans Talens overleed te Peize op 02-01-1840.
Margien Luichies Kregel overleed te Peize op 22-03-1834.                                        3e generatie10
Hillechien Alberts Talens, geb. Peize, 10-01-1793
d.v. Albert Jans Talens en Hinderkien Harms  (2)
Zij werd in de archieven van de afdeling Burgerlijke Stand niet
meer aangetroffen. Mogelijk overleed zij op jonge leeftijd.


11

Margien Alberts Talens, geb. Peize, 23-12-1794
d.v. Albert Jans Talens en Hinderkien Harms  (2)
Zij trouwde met :
Hendrik Roelofs    (verdere gegevens ontbreken).

Margien Alberts Talens overleed te Zuidlaren op 04-01-1868.


12
Jan Alberts Talens, geb. Peize, 18-12-1796
z.v. Albert Jans Talens en Hinderkien Harms  (2)
Hij trouwde  te Zuidlaren op 24-07-1819 met :
Geertien Jacobs, geb. 1790
d.v. Jacob Jans en Berentje Hendriks
Kinderen :
1. Jacob Talens, geb.Anoo, 25-11-1819                                         30
2. Albert Talens, geb. Anloo, 18-07-1822                                       31
3. Albert Talens, geb. Anloo, 30-05-1825                                       32
4. Berend Talens, geb. Anloo,  07-01-1854                                    33

Jan Alberts Talens overleed te Anloo op 08-10-1880.
Niet aangetroffen is waar en wanneer Geertien Jacobs overleed.


13
Harmtien Alberts Talens
, geb. Peize, 09-06-1799
d.v. Albert Jans Talens en Hinderkien Harms  (2)
Zij werd in de archieven van de afdeling  Burgerlijke
Stand van 1812 niet meer aangetroffen.
Mogelijk overleed zij op jonge leeftijd.


14
Gezien Arends Talens
, geb. Peize, 04-09-1796
d.v. Arend Jans Talens en Grietien Jans Alderts  (3)
Zij tr. te Peize op 01-05-1819 met :
Hindrik Roelofs Kemkers, geb. Emlichheim (Dld)
en gedoopt te Emlichheim op 03-10-1788
z.v. Roelf Kemkes en Griete Herms,
zie genealogie Kemkers.
Hun zoon :
    Geert Kemkers, geb. Peize, 27-09-1834
    trouwde te Peize op 15-08-1864 met :
    Luttien Roelofs te Veld, geb. Steenbergen, 26-11-1830
    d.v. Roelof Doeës te Veld en Hindrikje Harms Hummel,
    zie genealogie Te Veld.


15
Jan Arends Talens, geb. Peize, 18-10-1799
z.v. Arend Jans Talens en Grietien Jans Alderts  (3)
Hij trouwde te Achtkarspelen op 19-07-1823 met :
Aafke Douwes Wijnalda, geb. Surhuisterveen, 06-07-1798
d.v. Douwe Johannes Wijnalda en Bieuwkjen Gialts Gialtema
Kinderen :
1. Arend Talens, geb. Peize, 06-02-1824                                       34
2. Douwe Talens, geb. Peize, 06-05-1825                                      35  
3. Grietien Talens, geb. Peize, 06-06-1829                                     36
4. Buiwkje Talens, geb. Peize, 14-12-1832                                     37
5. Douwe Talens, geb. Peize, 04-04-1836                                      38
6. Hillegien Talens, geb. Peize, 23-03-1839                                    39
7. Johannes Talens, geb. Peizae 28-10-1842                                  40


16
Jan Talens
, geb. Peize, 16-12-1805
z.v. Arend Jans Talens en Grietien Jans Alderts  (3)
Hij tr. Peize op 04-11-1837 met :
Margarita Kemkers, geb. Peize, 19-07-1813
d.v. Geert Roelofs Kemkers en Roelfien Vorenkamp,
zie genealogie Kemkers.
Kinderen :
1. Grietien Talens, geb. Peize, 20-11-1837                                    41
2. Grietien Talens, geb. Peize, 05-10-1838                                    42
3. Geert Talens, geb. Peize, 14-12-1840                                       43
4. Arend Talens, geb. Peize, 27-07-1843                                       44
5. Arend Talens, geb. Peize, 10-10-1845                                       45
6. Roelefje Talens, geb. Peize, 22-04-1848                                    46
7. Geesje Talens, geb. Peize, 16-01-1854                                     47
8. Johanna Talens, geb. Peize, 17-01-1854                                   48

Jan Alderts Talens overl. Peize, 12-08-1887.
Margarita Kemkers overl. Peize, 11-04-1887 als
Margaretha Kemkers.


17

Margien Talens, gedoopt te Peize, 10-12-1794
d.v. Jannes Jans Talens en Everdina Wullink  (5)
Verdere gegevens ontbreken. Misschien jong overleden?18
Hillechien Jannes Talens, geb. Peize 15-12-1799
d.v. Jannes Jans Talens en Everdina Wullink  (5)
Zij trouwde te Peize op 10-05-1823 met :
Evert Roelefs Huizing, geb. Peize, 02-03-1794
z.v. Roelef Huizing en Aaltien Evers

Evert Roelefs Huizing overleed te Peize op 14-05-1847.

Hillechien Talens hertrouwde te Peize op 06-01-1849 met :
Gerardus van Zutphen, geb. Groningen, 27-03-1801
z.v. Willem van Zutphen en Aaltje Waaijers.
Sedert 29-07-1848 weduwnaar van Jantien Nevels,
geboren te Coevorden, 20-07-1801,
d.v. Gerrit Nevels en Lammegien Kroeze.
Zij trouwden te Coevorden op 13-03-1829..

Hillechien Talens overleed te Peize op 25-08-1851.
Gerardus van Zutphen vertrok daarna naar Groningen.


19
Jan Jannes Talens, geb. Peize, 02-08-1801
z.v. Jannes Jans Talens en Everdina Wullink  (5)
Hij trouwde te Roden op 05-10-1825 met :
Jaapkien Berends Zijeveld, geb. Zeijen, 02-08-1801
d.v. Berend Hindriks Zijeveld en Annechien Willems
Kinderen :
1. Jannes Jans Talens, geb. Roden, 01-11-1825                             49
2. Annechien Jans Talens, geb. Roden, 14-04-1829                        50
3. Berend Jans Talens, geb. Roden, 22-11-1831                             51
4. Everdina Jans Talens, geb. Roden, 05-07-1835                           52
5. Willem Jans Talens, geb. Roden, 18-11-1838                             53
6. Willem Jans Talens, geb. Roden, 31-07-1840                             54

Jan Jannes Talens overleed te Roden op 28-11-1869.
Jaapkien Berends Zijeveld overleed te Roden op 26-04-1858.


20

Albert Jannes Talens, geb. Peize, 09-10-1803
z.v. Jannes Jans Talens en Everdina Wullink  (5)
Hij trouwde te Roden op 08-05-1827 met :
Jantien Jacobs Karssing, geb. Roden,  20-04-1798
d.v. Jacob Karssing en Aaltjen Hindriks
        en een zuster van :
        Hinderkien Jacobs Karssing, geb. Roden, 10-02-1792
        sedert 24-05-1831 weduwe van :
        Karst Geerts Boer, geb. Roden, 11-05-1790
        z.v. Geert Egberts Boer en Aaltje Karst,
        zie genealogie Brink.
Kinderen :
1. Jannes Alberts Talens, geb. Roden, 19-06-1827                         55

Jantien Jacobs Karssing overleed te Roden op 13-06-1829.

Albert Jannes Talens hertrouwde te Roden op 09-04-1832 met :
Annegien Jans Arkies, geb. Peize, 14-01-1808
d.v. Jan Willems Arkies en Fennegien Berends,
zie genealogie Arkies.
Kinderen :
2. Diena Talens, geb. Zevenhuizen, 13-09-1832                               56
3. Jan Talens, geb. Zevenhuizen, 05-10-1834                                  57
4. Fennegien Talens, geb. Zevenhuizen, 26-03-1837                        58
5. Janna Talens, geb. Zevenhuizen, 14-05-1840                               59
6. Jannes Talens,
geb. Peize, 28-04-1843                                       60
7. Albert Talens, geb. Foxwolde, 13-09-1846                                   61
8. Annechien Talens, geb. Peize, 05-08-1850                                  62

Albert Talens overleed te Peize op 28-02-1885.
Annechien Arkies overleed te Peize op 17-03-1883.


21

Willem Jannes Talens, geb.Peize, 13-10-1805
z.v. Jannes Jans Talens en Everdina Wullink  (5)
Hij trouwde te Peize op 16-12-1837 met :
Geertruida Been, geb. Peize, 09-05-1813
d.v. Hindrik Jans en Annegien Huiberts
Kinderen :
1. Everdina Talens, geb. Peize, 28-06-1838                                     63
2. Hindrik Talens, geb. Peize, 29-08-1840                                       64
3. Jannes Talens, geb. Peize, 08-10-1842                                       65
4. Jan Talens, geb. Peize, 13-03-1845                                            66
5. Albert Talens, geb. Peize, 21-12-1848                                         67
6. Derk Talens, geb. Peize, 11-05-1851                                           68
7. Hinderikus Talens, geb. Peize, 22-09-1854                                  69

Willem Talens overleed te Peize op 10-02-1878.
Geertruida Been overleed te Peize op 16-03-1897.


De Belgische strijd.
Na de Franse overheersing werd Willem, zoon van erfstadhouder Willem V, op 2 december 1813 in ons land aangesteld tot souverein vorst. Meteen na zijn aanstelling werkte hij aan een uitbreiding van het Nederlands territorium. Hij wilde heel het gebied ten westen van de Rijn tot aan de Moezel bij ons land voegen, maar onder verzet van Pruisen bleef de uitbreiding beperkt tot de Zuidelijke Nederlanden, inclusief Luxemburg. Bij Napoleons terugkeer uit Elba op 1 maart 1815 nam Willem eigenmachtig met de titel van Koning der Nederlanden bezit van de Zuidelijke Nederlanden. Zijn beleid stuitte bij de Belgen onmiddellijk op moeilijkheden. Zij verwierpen zijn ontworpen Grondwet,
enerzijds wegens de erin opgenomen gelijkstelling van de godsdiensten en anderzijds wegens het ontbreken van ministeriële verantwoordelijkheid. De taalpolitiek gericht op het invoeren van het Nederlands als officiële taal en de benarde economische toestand verhoogden de oproerige stemming in het zuiden dusdanig dat er in 1830 sociale woelingen ontstonden. De in het nauw gekomen burgerij vroeg de koning de orde te herstellen, waarop Willem I troepen naar het Zuiden stuurde. Een en ander leidde tot gevechtshandelingen en op 3 november 1830 kwam de rust enigszins terug. Door de vijf grotemogendheden: Groot-Brittannië, Frankrijk, Pruisen, Oostenrijk en Rusland waren er voorwaarden voor een onafhankelijke staat België opgemaakt, die door België wel maar door Nederland niet werden ondertekend. Toch werd België onafhankelijk en het Nationaal Congres vroeg Leopold I koning van België te worden aan welk verzoek hij voldeed. Op 21 juli 1831 besteeg hij de troon. Kort daarna deed koning Willem I nog een poging zijn gezag gewapenderhand te herstellen. Hij organiseerde de 10-daagse veldtocht (van 2 tot 12 augustus 1831), die mislukte. De gevechtsacties vonden voornamelijk aan de grens met Brabant plaats.
Hierna bleef het vrij rustig en pas in 1838 gaf de Nederlandse vorst zich gewonnen. Met de ratificatie van het verdrag van Londen op 19 april 1839 werden de grenzen tussen België en Nederland definitief vastgelegd.

Bij de gevechtshandelingen in 1830-1831 werden een viertal bataljons van de Mobiele Afdeling Drentsche Schutterij (Noord-Drenthe) ingezet. Eén van de militairen, die aan de Belgische strijd deelnam was :
Willem Jannes Talens, geboren te Peize, 13-10-1805 (zie hierboven).
Na thuiskeer werden de militairen door Koning Willem I onderscheiden met het ‘Belgische Kruis’. Ook Willem Jans Talens kreeg het ‘Belgische Kruis’.
N.B.
    De onderscheiding ging via vererving achtereenvolgens naar :
    - Hinderikus Talens, geboren te Peize, 22-09-1854 (nr. 69)
    - Harm Talens, geboren te Peize, 03-03-1881 (nr. 170)
     
en daarna naar
    - Hinderikus Talens, geboren te Peize, 24-06-1910 (nr. 301).

   
Hinderikus Talens bleef ongehuwd en overleed te Peize op 06-04-1979.
    Het in 1831 aan Willem Talens uitgereikte ‘Belgische Kruis’ ging toen naar
    Willem Hagenauw, geb. 17-10-1932, getrouwd met
Wilmina Oldenburger
    en woonachtig te Peize, zie genealogie Hagen(o)auw
.


22
Jan Arend Jannes Talens, geb. Peize, 18-04-1808
z.v. Jannes Jans Talens en Everdina Wullink  (5)
Hij trouwde te Norg op 27-11-1841 met :
Marregje Jans Loise, geb. Norg, 08-04-1810
d.v. Jan Hendriks Loise en Hendrikje Harms
en sedert 17-07-1840 weduwe van
Andries Derks Homan, geb. Leek, 06-05-1798,
z.v. Derk Pieters en Hiltje Paters.
Kinderen :
1. Jans Talens, geb. Peest, 30-06-1842                                           70
2. Dina Talens, geb. Peest, 04-02-1844                                           71
3. Jantje Talens, geb. Peest, 28-08-1845                                         72
4. Hindrik Talens, geb. Tolbert, 23-10-1847                                      73
5. Albert Talens, geb. Tolbert, 29-03-1849                                        74
6. Fennigje Talens, geb. Tolbert, 04-06-1850                                    75

Jan Arend Talens overleed te Tolbert op 29-11-1860.
Marregje Loise overleed te Tolbert op 18-10-1874.


23

Derk Jannes Talens, geb. Peize, 08-12-1810
z.v. Jannes Jans Talens en Everdina Wullink  (5)
Hij trouwde te Norg op 08-05-1838 met :
Geesien Kruims, geb. Peize, 12-02-1814
d.v. Jan Harms Kruims en Geertruid Jans Alderts
Kinderen :
1. Jan Talens, geb. Peize, 14-03-1839                                             76
2. Jannes Talens, geb. Peize, 05-07-1841                                        77
3. Geert Talens, geb. Peize, 14-02-1844                                          78

Gesien Kruims overleed te Peize op 26-02-1844.

Derk Talens hertrouwde te Peize op 10-04-1848 met :
Jantje Iwes Oosterhuis, geb. Tolbert, 04-05-1806
d.v. Iwe Pieters Oosterhuis en Grietje Havings.
Sedert 11-05-1842 weduwe van Berend Hindriks Koops,
geboren te Peize, 21-11-1802,
z.v. Hindrik Jans Koops en Geertien Berends.
Zij trouwden te Peize op 15-05-1830.

Jantje Oosterhuis overleed te Peize op 26-02-1849.

Derk Jannes Talens hertrouwde te Vries op 14-05-1853 met :
Marike Guit, geb. Vries, 07-03-1823
d.v. Geert Guit en Neeltien Willems Aaldring
Kinderen :
4. Willem Berend Talens, geb. Donderen, 06-03-1854                       79
5. Neeltje Talens, geb. Vries, 22-06-1855                                         80
6. Geert Talens, geb. Vries, 18-05-1858                                           81
7. Albert Talens, geb. Tynaarlo, 26-07-1860                                      82
8. Albert Talens, geb. Tynaarlo, 14-05-1867                                      83

Derk Talens overleed te Vries op 17-09-1869.
Marike Guit overleed te Norg op 12-01-1894.


24

Hillegien Jans Talens, gedoopt te Peize, 02-03-1800
d.v. Jan Jans Talens en Grietjen Ebels  (7)
Zij werd in de archieven van de afdeling Burgerlijke Stand niet
meer aangetroffen. Mogelijk overleed zij op jonge leeftijd.


25
Jan Jans Talens, gedoopt te Peize, 25-05-1806
z.v. Jan Jans Talens en Grietjen Ebels  (7)
Hij trouwde te Peize 06-05-1844 met :
Annechien Koops Wever, geb. Peize, 05-07-1820
d.v. Koop Stevens Wever en Jantien Willems Arkies,
zie genealogie Wever.
Kinderen :
1. Koop Talens, geb. Peize, 27-01-1845                                          84
2. Jan Arend Talens, geb. Peize, 17-01-1848                                   85
3. Gerrit Talens, geb. Peize, 31-10-1849                                         86
4. Jantien  Talens, geb. Peize, 26-11-1852                                      87
5. Grietje Talens, geb. Peize, 20-01-1856                                        88
6. Steven Talens, geb. Peize, 31-01-1859                                        89
7. Roelfien Talens, geb. Peize, 09-04-1860                                      90
8. Steven Talens, geb. Peize, 03-10-1864                                        91

Jan Jans Talens overleed te Peize op 31-10-1875.
Annechien Koops Wever overleed te Peize op 26-03-1902.


26
Hillegien Talens, geb. Peize, 05-11-1809
d.v. Bareld Jans Talens en Jantien Lucas (Wortel)  (9)
Zij trouwde te Peize op 08-05-1841 met :
Pieter Steenbergen, geb. Peize, 22-09-1811
z.v. Hindrik Lucas Steenbergen en
Lammegien Pieters Holman.
        Hun dochter :
            Lammegien Steenbergen, geb. Peize, 07-03-1843
            Zij trouwde op 15-05-1869 te Peize met :
            Jannes Jans Geersing, geb. Roden, 17-02-1838
            z.v. Jan Jannes Geersing en Wilhelmina Scheepstra,
            zie genealogie Geersing.

Pieter Steenbergen overleed te Peize op 01-04-1875.
Hillegien Talens overleed te Peize op 27-03-1875.


27
Jantje Talens, geb. Peize, 30-03-1811
d.v. Bareld Jans Talens en Jantien Lucas (Wortel)  (9)
Van Jantje is na haar geboorte niets meer aangetroffen.


28
Gezien Talens, geb. Peize, 17-09-1822
d.v. Bareld Jans Talens en Margien Luichies Kregel  (9)
Van Gezien is na haar geboorte niets meer aangetroffen.


29
Janna Talens, geb. Peize, 24-07-1827
d.v. Bareld Jans Talens en Margien Luichies Kregel  (9)
Zij trouwde te Veendam op 04-05-1861 met :
Christiaan Everts Sligter, geb. Veendam, 27-10-1828
z.v. Evert Jurjens Sligter en Jantje Christiaan Bathuis

Christiaan Everts Sligter overleed te Eelde op 17-09-1876.
Janna Talens overleed te Eelde op 17-10-1905.                                               
4e generatie30
Jacob Talens, geb. Zuidlaren, 25-11-1819
z.v. Jan Alberts Talens en Geertien Jacobs  (12)
Hij trouwde te Zuidlaren op 02-05-1851 met :
Jacobje Sikkens, geb. Zuidlaren, 31-05-1823
d.v. Karst Sikkens en Geertruid Klasens Nijland
Kinderen :
1. Geertje Talens, geb. Zuidlaren, 12-05-1852                                    92
2. Kars Talens, geb. Zuidlaren, 16-07-1854                                        93
 
Jacob Talens overleed te Zuidlaren op 28-03-1857.
Jacobje Sikkens overleed te Zuidlaren op 24-06-1888.


31

Albert Talens, geb. Anloo, 18-07-1822
z.v. Jan Alberts Talens en Geertien Jacobs  (12)
Overleden te Anloo op 03-01-1824.


32

Albert Talens, geb. Anloo, 30-05-1825
z.v. Jan Alberts Talens en Geertien Jacobs  (12)
Hij trouwde te Anloo op op 02-04-1859 met :
Luichina Koiter, geb. Anloo, 29-05-1830
d.v. Geert Hinderikus Koiter en Aaltien van der Poel
Kinderen :
1. Geertien Talens, geb. Anloo, 20-06-1859                                       94
2. Geert Talens, geb. Anloo, 22-12-1861                                           95
3. Geertien Talens, geb. Anloo, 16-09-1866                                       96
 
Albert Talens overleed te Anloo op 25-02-1887.
Luichina Koiter overleed te Anloo op 18-05-1881.


33

Berend Talens, geb. Anloo, 17-07-1827
z.v. Jan Alberts Talens en Geertien Jacobs  (12)
Hij trouwde te Anloo op 07-01-1854 met :
Hendrikje Heerspink, geb. Gieten, 27-02-1826
d.v. Albert Heerspink en Geesje Egberts Joost
Kinderen :
1. Jan Talens, geb. Anloo, 01-02-1854                                             97
2. Geessien Talens, geb. Anloo, 06-12-1856                                    98
3. Geert Talens, geb. Anloo, 15-10-1858                                          99
4. Albert Talens, geb. Anloo, 31-12-1860                                         100
5. Jakob Talens, geb. Anloo, 31-07-1863                                         101
6. Egbert Talens, geb. Anloo, 17-09-1865                                        102
7. Hindrik Talens, geb. Anloo, 12-01-1869                                       103

Berend Talens overleed na 1890. Niet bekend is waar en wanneer.
Hendrikje Heerspink overleed te Anloo op 14-04-1890.


34
Arend Talens, geb. Peize, 06-02-1824
z.v. Jan Arends Talens en Aafke Douwes Wiijnalda  (15)
Ongehuwd overleden te Peize op 08-05-1872.


35
Douwe Talens, geb. Peize, 06-05-1825
z.v. Jan Arends Talens en Aafke Douwes Wiijnalda  (15)
Overleden te Peize op 15-09-1929.


36
Grietien Talens, geb. Peize, 06-06-1829
d.v. Jan Arends Talens en Aafke Douwes Wiijnalda  (15)
Zij trouwde te Vries op 14-05-1853 met :
Jan Hassels, geb. Groningen in 1820.
z.v. Derk Hassels en Fennechien Willems van den Kamp

Na het overlijden van Jan Hassels
hertrouwde Grietien Talens te Eelde op 19-04-1873 met :
Gerrit Wichers, geb. Eelde, 12-03-1823
z.v. Wicher Jan Wichers en Jantien Gerrits Snijder
weduwnaar van Jantien Arends

Grietien Talens overleed te Eelde op 06-03-1891.
Gerrit Wichres overleed te Eelde op 05-03-1907.


37
Buiwkje Talens, geb. Peize, 14-12-1832
d.v. Jan Arends Talens en Aafke Douwes Wiijnalda  (15)
Zij trouwde te Roden op 09-05-1857 met :
Jan van der Veen, geb. Roderwolde, 17-01-1833
z.v. Albert Hotens van der Veen en Heiltje Roelfs Hofman.

Jan van der Veen overleed te Fokswolde op 02-12-1883.
Buiwkje Talens overleed te Fokswolde op 16-01-1903.


38
Douwe Talens, geb. Peize, 04-04-1836
z.v. Jan Arends Talens en Aafke Douwes Wiijnalda  (15)
Hij trouwde te Peize op 07-01-860 met :
Aaltje Lammerts, geb. Peize, 19-03-1835
d.v. Roelof Jans Lammerts en Jantien Jans Wilkens
Kinderen :
1. Jan Talens, geb. Peize, 04-01-1866                                             104

Douwe Talens overleed te Peize op 11-03-1892.
Aaltien Lammerts overleed te Peize op 03-07-1892.


39
Hillegien Talens, geb. Peize, 23-03-1839
d.v. Jan Arends Talens en Aafke Douwes Wiijnalda  (15)
Zij trouwde te Peize op 12-09-1863 met :
Albert Eitens, geb. Peize, 28-11-1829
z.v. Eite Alberts Eitens en Catharina Jans Huberts


Hillegien Talens overleed te Peize op 10-07-1905.
Albert Eitens overleed te Peize op 25-11-1916.


40
Johannes Talens, geb. Peize 28-10-1842
z.v. Jan Arends Talens en Aafke Douwes Wiijnalda  (15)
Ongehuwd overleden te Peize op 21-01-1863.


41
Grietien Talens, geb. Peize, 20-11-1837
d.v. Jan Talens en Margarita Kemkers (16)
Overleden te Peize op 29-11-1837


42
Grietien Talens, geb. Peize, 05-10-1838 
d.v. Jan Talens en Margarita Kemkers (16)
Zij tr. Peize op 12-09-1868 met :
Jan Ensing, geb. Peize, 27-06-1844
z.v. Jannes Ensing en Margien Strating


43
Geert Talens, geb. Peize, 14-12-1840    
z
.v. Jan Talens en Margarita Kemkers (16)
Ongehuwd overleden te Peize op 09-03-1909.


44
Arend Talens, geb. Peize, 27-07-1843     
z.v. Jan Talens en Margarita Kemkers (16)
Overleden te Peize op 15-07-1845.


45
Arend Talens
, geb. Peize, 10-10-1845  
z.v. Jan Talens en Margarita Kemkers (16)
Hij tr. Peize op 29-08-1885 met :
Jantien Kok, geb. Peize, 26-05-1854
d.v. Roelf Kok en Lina Ensing
Kinderen :
1. Jan Alderts Talens, geb. Peize, 03-01-1886                               105
2. Lina Talens, geb. Peize, 16-02-1887                                         106
3. Geert Talens, geb. Peize, 08-06-1889                                       107
4. Roelof Talens, geb. Peize, 05-01-1892                                      108
5. Arend Talens, geb. Peize, 05-09-1894                                       109
6. Margaretha Talens, geb. Peize, 14-10-1896                               110

Arend Talens overl. Yde, 18-04-1927.
Jantien Kok overl. Peize, 20-11-1916.


46
Roelefje Talens, geb. Peize, 22-04-1848      
d.v. Jan Talens en Margarita Kemkers (16)
Zij tr. Peize op 12-08-1871 met :
Teunis Homan, geb. Roden, 19-12-1848
z.v. Geert Homan en Margien Riemers.
Hun zoon :
    Jan Alderts Homan, geb. Peize, 16-11-1871
    trouwde te Roden op 07-05-1904 met :
    Henderkien Geersing, geb. Roderwolde, 24-04-1877
    d.v. Jan Roelfs Geersing en Geertien Lukas van der Laan
    zie genealogie Geersing.
            Henderkien Geersing is een zuster van :
            Harmtien Geersing, geb. Roden, 11-03-1874
            d.d. 09-05-1896 te Roden getrouwd met :
            Lammert Brink, geb. Roden, 29-07-1869
            z.v. Hindrik Brink en Geertien Boer,
            zie genealogie Brink.
    Jan Alderts dochter :
        Jantje Alderstina Homan, geb. Roderwolde, 28-04-1907
        trouwde te Roden op 02-05-1931 met :
        Jannes Talens, geb. Sandebuur, 15-06-1904,
        z.v. Berend Talens en Geessien Smit,
        zie onder nr. 251.

Teunis Homan overleed op 18-07-1872.
 
Roelefje Talens hertr. te Peize op 09-07-1875 met :
Hindrik Stoffers, geb. Roden, 21-06-1823
z.v. Stoffer Wijbes en Judegien Berends
en weduwnaar van Korneliske de Boer.
            Hindrik Stoffers is een broer van :
            Albertien Stoffers Sietsema, geb. Roden, 17-04-1826
            omstreeks 1857 getrouwd met :
            Berend Jans Smit, geb. Roden, 19-11-1828
            z.v. Jannes Jans Smit en Aaffien Berends Brink,
            zie genealogie Brink.
            en van :
           
Berentien Stoffers Sietsema getrouwd met
            Jan Hindriks Beereboom.
                  Hun dochter :
                  Judegien Beereboom
, geb. Roden, 03-10-1845
                  trouwde op 05-04-1869 te Vries met :
                  Geert Doedens, geb. Winde, 17-10-1827
                  z.v. Jan Geerts Doedens en Jantien Geerts,
                  zie genealogie Doedens-II.


47
Geesje Talens, geb. Peize, 16-01-1854
d.v. Jan Talens en Margarita Kemkers (16)
Zij tr. Peize op 13-08-1886 met :
Jelte Bakker, geb. Niekerk in 1847
z.v. Bouke Bakker en Alstje Kremer

Geesje Talens overl. te Peize op 11-12-1893.

Jelte Bakker hertr. te Peize op 26-08-1897 met :
Annegien Talens, geb. Winde, 17-07-1876
d.v. Jan Arend Talens en Annegien Rosema,
zie onder nr. 200.


48
Johanna Talens
, geb. Peize, 17-01-1854
d.v. Jan Talens en Margarita Kemkers (16)
Zij tr. Peize op 13-09-1879 met :
Klaas Hofman, geb. Peize, 03-07-1857
z.v. Roelf Hofman en Fenna Venema
Hun zoon :
     Roelof Hofman, geb. Peize, 25-04-1881
     trouwde te Eelde op 19-05-1906 met :
     Jantien Bonder, geb. Paterswolde, 07-01-1886
     d.v. Jan Bonder en Roelfien Arends,
     zie genealogie Bonder.


49
Jannes Jans Talens, geb. Roden, 01-11-1825
z.v. Jan Jannes Talens en Jaapkien Berends Zijeveld  (19)
Hij trouwde te Roden op 25-09-1847 met :
Hinderkien Koops, geb. Peize, 13-08-1821
d.v. Koop Barelds Koops en Annegien Abels,
zie genealogie Belga.
Kinderen :
1. Jaapkien Talens, geb. Roderwolde, 02-02-1848                           111
2. Koop Talens, geb. Roderwolde, 08-12-1849                                112
3. Annechien Talens, geb. Roderwolde, 31-01-1852                         113
4. Jan Talens, geb. Roderwolde, 30-03-1854                                   114
5. Annechien Talens, geb. Roderwolde, 26-12-1857                         115
6. Berend Talens, geb. Roderwolde, 21-07-1862                              116

Jannes Talens overleed te Roderwolde op 15-02-1914.
Hinderkien Koops overleed te Roderwolde op 01-12-1911.


50
Annechien Jans Talens, geb. Roden, 14-04-1829
d.v. Jan Jannes Talens en Jaapkien Berends Zijeveld  (19)
Zij trouwde te Peize op 10-03-1859 met :
Hendrik van der Spoel, geb. Roderwolde, 10-10-1831
z.v. Klaas Jans v.d. Spoel en Geertje Geerts Vijfschagt
        en een broer van :
        Arend van der Spoel, geb.Roden, 04-06-1834
        d.d. 22-02-1860 getrouwd met :
        Hinderkien Hagenouw, geb. Peize, 20-12-1837
        d.v. Hindrik Jans Hagenouw en Trientien Dekker,
        zie genealogie Hagen(o)auw.

Hendrik van der Spoel overleed te Leutingewolde op 01-04-1911.
Annechien Talens overleed te Alteveer op 21-04-1905.


51
Berend Jans Talens, geb. Roden, 22-11-1831
z.v. Jan Jannes Talens en Jaapkien Berends Zijeveld  (19)
Hij trouwde te Roden op 24-11-1858 met :
Geessien Klaassens Ananias, geb. Roden, 10-01-1835
d.v. Klaas Jans Ananias en Aaltien Tjipkes Scheepstra,
zie genealogie Scheepstra.
Kinderen :
1. Jaapkien Talens, geb. Roden, 07-05-1859                                   117
2. Aaltien Talens, geb. Nietap, 07-04-1862                                      118
3. Klaas Talens, geb. Vries, 23-04-1864                                         119
4. Jan Talens, geb. Vries, 31-05-1867                                            120
5. Albertus Talens, geb. Vries, 10-04-1870                                     121
6. Jannes Talens, geb. Leek, 29-04-1877                                       122
 
Berend Talens overleed te Leek op 15-08-1892.
Geessien Ananias overleed te Groningen op 02-02-1912.


52
Everdina Jans Talens, geb. Roden, 05-07-1835
d.v. Jan Jannes Talens en Jaapkien Berends Zijeveld  (19)
Zij trouwde te Peize op 05-05-1866 met :
Jan Eilders, geb. Peize, 29-03-1831
z.v. Jan Eilders en Hinderkien Timmer

Everdina Talens overleed te Roden op 04-06-1867.

Jan Eilders hertrouwde te Peize op 03-06-1882 met
zijn schoonzuster :
Johanna Gleisteen, geb. Peize, 22-12-1849
d.v. Lammert Gleisteen en Hinderkien Nienhuis.
Sedert 25-02-1881 weduwe van Hindrik Eilders,
geboren te Peize op 21-09-1840,
z.v. Jan Eilders en Hinderkien Timmer,
een broer van Jan Eilders, zie hierboven..

Jan Eilders overleed te Peize op 30-01-1920.
Johanna Gleisteen overleed te Peize op 25-02-1921.


53
Willem Jans Talens, geb. Roden, 18-11-1838
z.v. Jan Jannes Talens en Jaapkien Berends Zijeveld  (19)
Overleden te Roden op 17-02-1839.


54
Willem Jans Talens
, geb. Roden, 31-07-1840
z.v. Jan Jannes Talens en Jaapkien Berends Zijeveld  (19)
Hij trouwde te Norg op 05-05-1868 met :
Trijntje Kuipers, geb. Norg, 10-11-1846
d.v. Jacob Kuipers en Aukje Nienhuis
Kinderen :
1. Aukien Talens, geb. Norg, 29-12-1872                                        123
2. Jan Talens, geb. Norg, 11-11-1878                                             124
 
Willem Talens overleed te Westervelde op 29-01-1916.
Trijntje Kuipers overleed te Westervelde op 03-12-1911.


55
Jannes Alberts Talens, geb. Roden, 19-06-1827
z.v. Albert Jannes Talens en Jantien Jacobs Karssing  (20)
Overleden te Peize op 14-04-1831.


56
Diena Talens, geb. Leek, 13-09-1832
d.v. Albert Jannes Talens en Annegien Jans Arkies  (20)
Zij trouwde te Roden op 01-03-1860 met :
Aleph Dekker, geb. Eelde, 20-06-1813
z.v. Siebrand Dekker en Gerritdina Wijnands
weduwnaar van Martien Wolthuis.
 
Aleph Dekker overleed te Roden op 15-01-1894.

Diena Talens hertrouwde te Roden op 20-03-1895 met :
Lammert Bueving, geb. Roden, 29-01-1827
z.v. Jan Lammerts Bueving en Jacobje Jans Hofman
en weduwnaar van Martje van den Berg, geboren in 1821
te Noordwijk,
d.v. Derk van den Berg en Maike Mennes.

Lambert Jans Bueving overleed te te Roden op 14-08-1905.

Diena Talens hertrouwde te Groningen op 25-03-1909 met :
Reinder Thiescheffer, geb. Winsum in 1837
z.v. Christoffer Hendrik Thiescheffer en
Jantje Ruurts Kleibeda.
Weduwnaar van Jantje van der Meer.


57
Jan Talens, geb. Leek, 05-10-1834
z.v. Albert Jannes Talens en Annegien Jans Arkies  (20)
Hij trouwde te Roden op 06-05-1861 met :
Geessien Egberts Boer, geb. Roden, 01-05-1830
d.v. Egbert Koenes Boer en Jantje Jacobs Karsten,
zie genealogie Boer.
Kinderen :
1. Albert Talens, geb. Roden, 29-06-1862                                       125
2. Jantje Talens, geb. Roden, 14-12-1864                                       126
3. Annechien Talens, geb. Roden, 13-12-1867                                127
4. Egbert Talens, geb. Roden, 01-03-1870                                      128
 
Jan Talens overleed te Roden op 11-08-1904.
Geessien Boer overleed te Roden op 17-11-1916.


58
Fennegien Talens, geb. Leek, 26-03-1837
d.v. Albert Jannes Talens en Annegien Jans Arkies  (20)
Zij trouwde te Peize op 21-10-1858 met :
Jan Bakker, geb. Peize, 30-10-1817
z.v. Hendrik Alberts Bakker en Anke Jans

Jan Bakker overleed te Peize op 27-11-1880.
Fennegien Talens overleed te Groningen op 10-09-1909.


59

Janna Talens, geb. Leek, 14-05-1840
d.v. Albert Jannes Talens en Annegien Jans Arkies  (20)
Overleden te Peize  18-12-1850.


60
Jannes Talens, geb. Peize, 28-04-1843
z.v. Albert Jannes Talens en Annegien Jans Arkies  (20)
Hij trouwde te Norg op 17-04-1869 met :
Albertien Hummel, geb. Roden, 07-08-1837
d.v. Berend Jans Hummel en Albertien Thijs Brink
        zie http://home.wxs.nl/~hummel
        onder genealogie-familieonderzoek,
        pt VII .genealogie III Hummel, onder IX-ad.
Kinderen :
1. Albert Talens, geb. Peize, 24-09-1869                                        129
2. Berend Talens, geb. Peize, 14-04-1873                                      130
 
Jannes Talens overleed te Paterswolde op 20-07-1915.
Albertien Hummel overleed te Paterswolde op 16-09-1920.


61
Albert Talens, geb. Foxwolde, 13-09-1846
z.v. Albert Jannes Talens en Annegien Jans Arkies  (20)
Hij trouwde te Peize op 12-07-1879 met :
Margien Bezema, geb. Peize, 20-03-1851
d.v. Adam Bezema en Jantien Suurd,
zie genealogie Suurd.
        Adam Bezema is een broer van :
       
Ubel Egberts Bezema en Margien Adams Suurd.
            Ubel Egberts Bezema's zoon :
               
Egbert Ubels Bezema, geb. Peize, 04-02-1810
                trouwde te Peize op 18-05-1837 met :
                Geertien Fridsigers de Rink, ged. te Peize, 18-11-1804
                d.v. Fridsiger de Rink en Lammegien Klazens,
                zie genealogie De Rink
             en zijn zoon :
               
Hindrik Bezema, geb. Peize, 11-05-1824
                trouwde te Roden op 01-07-1853 met :
                Hinderkien Hindriks Holt, geb. Roden, 16-08-1822
                d.v. Hindrik Jans en Hinderkien Egberts,
                zie genealogie Brink.
Kinderen :
1. Jaantje Talens, geb. Peize, 04-09-1879                                      131
2. Albert Talens, geb. Peize, 14-08-1882                                        132
 
Albert Talens overleed te Peize op 18-12-1886.
Margien Bezema overleed te Peize op 25-04-1884.


62
Annechien Talens, geb. Peize, 05-08-1850
d.v. Albert Jannes Talens en Annegien Jans Arkies  (20)
Zij trouwde te Peize op 04-05-1872 met :
Arend Wekema, geb. Peize, 22-02-1849
z.v. Michiel van Lingen Wekema en Klazina Sinkgraven,
zie genealogie W(i)ekema.

Arend Wekema overleed te Peize op 16-02-1902.
Annegien Talens overleed te Groningen op 22-12-1923.


63
Everdina Talens, geb. Peize, 28-06-1838
d.v. Willem Jannes Talens en Geertruida Been  (21)
Zij trouwde te Vries op 01-09-1866 met :
Henderikus Wilkens, geb. Winde, 09-11-1839
z.v. Hendrik Wilkens en Henderkien Arends Koops
 
Henderikus Wilkens overleed te Vries op 05-12-1923.
Everdina Talens overleed te Vries op 22-11-1921.


64

Hindrik Talens, geb. Peize, 29-08-1840
z.v. Willem Jannes Talens en Geertruida Been  (21)
Hij trouwde te Vries op 06-05-1865 met :
Margje Mulder, geb. Norg, 03-02-1831
d.v. Egbert Jans Mulder en Hillichje Kremer
Kinderen :
1. Willem Talens, geb. Yde, 15-06-1868                                         133
2. Hillegien Talens, geb. Vries, 10-01-1871                                     134
3. Geertje Talens, geb. Vries, 15-02-1873                                       135

Margje Mulder overleed te Bunne op 04-03-1882.

Hindrik Talens hertrouwde te Vries op 21-10-1882 met :
Jantien Been, geb. Roden, 23-03-1842
z.v. Tunnis Warmolts Been en Jantje Fokkes de Vries
Kinderen :
4. Jantje Talens, geb. Bunne, 04-05-1885                                       136
5. Diena Talens, geb. Bunne, 25-02-1887                                       137

Hindrik Talens overleed te Bunne op 23-11-1911.
Jantien Been overleed te Groningen op 18-07-1919.


65

Jannes Talens, geb. Peize, 08-10-1842
z.v. Willem Jannes Talens en Geertruida Been  (21)
Hij trouwde te Rolde op 13-02-1869 met :
Wemeltien Klamer, geb. Anloo, 29-07-1837
d.v. Bareld Derks Klamer en Trientien Hindriks Smeenge
sedert 12-11-1866 weduwe van Klaas Huizing.
Kinderen
1. Geertruida Talens, geb. Beilen, 23-08-1869                                 138
2. Bareld Talens, geb. Beilen, 17-01-1871                                       139
3. Willemtje Talens, geb. Beilen, 30-10-1872                                   140
4. Derk Talens, geb. Beilen, 03-10-1874                                          141
5. Diena Talens, geb. Beilen, 19-04-1876                                         142

Jannes Talens overleed te Beilen op 17-02-1896.
Wemeltien Klamer overleed te Beilen op 10-06-1876.


66
Jan Talens, geb. Peize, 13-03-1845
z.v. Willem Jannes Talens en Geertruida Been  (21)
Hij trouwde te Roden op 14-06-1873 met :
Marchien Laning, geb. Steenbergen, 14-03-1847
d.v. Egbert Jans Laning en Mettien Ottens Scheerhoorn
Kinderen :
1. Metje Talens, geb. Steenbergen, 08-09-1873                                143
2. Geertien Talens, geb. Steenbergen, 19-09-1874                            144
3. Metje Talens, geb. Steenbergen, 28-01-1877                                145
4. Willem Talens, geb. Steenbergen, 17-08-1879                              146
5. Diena Talens, geb. Steenbergen, 28-02-1882                                147
6. Egbertje Talens, geb. Steenbergen, 28-02-1882                            148

Marchien Laning overleed te Steenbergen op 13-05-1884.

Jan Talens hertrouwde te Roden op 25-07-1885 met
de zuster van zijn 1e vrouw :
Albertien Laning, geb. Steenbergen, 20-12-1848
d.v. Egbert Jans Laning en Mettien Ottens Scheerhoorn
Kinderen :
7. Levenloos kind (m), geb. Steenbergen, 09-06-1887
8. Levenloos kind (m), geb. Steenbergen, 25-05-1888
9. Dina Talens, geb. Steenbergen, 15-04-1892                                  149
 
Jan Talens overleed te Steenbergen op 12-01-1927.
Albertien Laning overleed te Stteenbergen op 10-05-1921.


67
Albert Talens, geb. Peize, 21-12-1848
z.v. Willem Jannes Talens en Geertruida Been  (21)
Hij trouwde te Peize op 11-12-1869 met :
Jobkien Schuiling, geb. Vries, 04-08-1845
d.v. Albert Schuiling en Hillechien Fokkens
Kinderen :
1  Geertruida Talens, geb. Peize, 11-06-1870                                    150
2. Albert Talens, geb. Bunne, 18-05-1872                                         151
3. Willem Talens, geb. Bunne, 13-03-1874                                        152
4. Hillechien Talens, geb. Bunne, 20-07-1876                                    153
5. Derk Talens, geb. Bunne, 13-05-1878                                           154
6. Geesien Talens, geb. Bunne, 12-11-1879                                      155

Jobkien Schuiling overleed te Assen op 02-05-1885.

Albert Talens hertrouwde te Assen op 16-11-1887 met :
Cornelia Scheffer, geb. Assen, 09-08-1857
d.v. Hendrik Scheffer en Marrigjen Pierik
sedert 11-01-1887 weduwe van Jan Blomsma
Kinderen :
7. Jannes Talens, geb. Assen, 22-01-1889                                        156
8. Maria Everdina Talens, geb. Assen, 22-01-1889                             157
9. Jannes Talens, geb. Assen, 22-06-1890                                        158
10.Gerrit Talens, geb. Assen, 22-06-1890                                         159
11.Gerrit Talens, geb. Assen, 15-12-1891                                         160

Cornelia Scheffer overleed te Assen op 13-03-1892.

Albert Talens hertrouwde te Assen op 23-09-1894 met :
Jantien van Rossum, geb. Assen, 06-03-1839
d.v. Johannes van Rossum en Jantje Roelofs Dieters
weduwe van Siebrand Scheffer.

A
lbert Talens overleed te Anloo op 12-03-1929.
Jantien van Rossum overleed te Assen op 10-03-1929.


68
Derk Jannes Talens , geb. Peize, 11-05-1851
z.v. Willem Jannes Talens en Geertruida Been  (21)
Hij trouwde te Peize op 29-11-1876 met :
Trientien Boer, geb. Roden, 04-12-1854
d.v. Derkien Boer
Kinderen :
1. Derkje Talens, geb. Assen, 19-09-1878                                          161
2. Derkje Talens, geb. Assen, 17-01-1880                                          162
3. Willem Talens, geb. Emmen, 18-09-1882                                       163
4. Geertruida Talens, geb. Emmen, 07-06-1885                                  164
5. Willem Talens, geb. Sleen, 08-01-1888                                          165
6. Geert Talens, geb. Sleen, 27-02-1890                                            166
7. Hendrik Talens, geb. Sleen, 06-08-1892                                         167
8. Jannes Talens, geb. Sleen, 07-07-1895                                          168

Trientien Boer overleed te Sleen 13-09-1904.

Derk Jannes Talens hertrouwde te Emmen op 15-02-1906 met :
Hinderkien Ramaker, geb. Borger, 20-09-1850
d.v. Jan Ramaker en Wietske Blik en
weduwe van Johannes Adrianus Setz.

Derk Talens overleed te Sleen op 01-05-1930.
Hinderkien Ramaker overleed te Emmen op 28-05-1937.


69
Hinderikus Jannes Talens, geb. Peize, 22-09-1854
z.v. Willem Jannes Talens en Geertruida Been  (21)
Hij trouwde te Peize op 09-03-1878 met :
Roelofje Sinninge, geb. Peize, 13-08-1856
d.v. Harm Sinninge en Lina Venekamp
Kinderen :
1. Willem Talens, geb. Peize, 01-07-1878                                          169
2. Harm Talens, geb. Peize, 03-03-1881                                            170
3. Geertruida Talens, geb. Peize, 12-10-1883                                     171
4. Jan Talens, geb. Peize, 11-01-1885                                               172
5. Everdina Talens, geb. Peize 11-05-1887                                         173
6. Lina Talens, geb. Peize, 07-04-1893                                              174
7. Hinderikus Talens, geb. Peize, 29-03-1896                                     175
8. Roelof Talens, geb. Peize, 01-07-1898                                           176
N.B.
Zie voor Hinderikus Jannes Talens ook onder de Belgische strijd na
nr. 21.

Hinderikus Talens overleed te Peize op 05-05-1941.
Roelofje Sinninge overleed te Peize op 29-04-1927.


70
Jans Talens, geb. Peest, 30-06-1842
z.v. Jan Arend Jannes Talens en Marregje Jans Loise  (22)
Hij trouwde te Roden op 08-09-1869 met :
Zwaantien Vogelzang, geb. Roden, 14-03-1845
d.v. Geert Pieters Vogelzang en Grietje Alders
            en een zuster van :
            Aaltien Vogelzang, geb. Roden, 29-12-1842
            d.d. 21-05-1874 te Roden getrouwd met :
            Koop Jans Talens, geb. Peize, 27-01-1845
            z.v. Jan Jans Talens en Annechien Wever,
            zie onder nr. 74.
Kinderen :
1. Geert Talens, geb. Roden, 23-02-1870                                           177
2. Jan Talens, geb. Roden, 11-11-1872                                              178
3. Grietje Talens, geb. Leutingewolde, 15-05-1875                              179

Jans Talens overleed te Terheijl op 23-02-1923.
Zwaantien Vogelzang overleed te Terheijl op 21-10-1890.


71

Dina Talens, geb. Peest, 04-02-1844
d.v. Jan Arend Jannes Talens en Marregje Jans Loise  (22)
Zij trouwde te Leek op 04-10-1873 met :
Harm van der Kaap, geb. Zevenhuizen in 1841
z.v. Karst Karstens v.d. Kaap en Stientje Alberts Oost


72
Jantje Talens, geb. Peest, 28-08-1845
d.v. Jan Arend Jannes Talens en Marregje Jans Loise  (22)
Zij trouwde te Marum op 24-05-1873 met :
Jacob Huberts, geb. Marum in 1847.
z.v. Willem Huberts en Mijke Teekes Renkema
 
Na het overlijden van Jacob Huberts hertrouwde
Jantje Talens te Marum op 17-05-1879 met :
Andries Sikkinga, geb. Zevenhuizen in 1823
z.v. Jan Andries Sikkinga en Hiltje Jans Holman
weduwnaar van Reina van der Linde.


73
Hindrik Talens, geb. Tolbert, 23-10-1847
z.v. Jan Arend Jannes Talens en Marregje Jans Loise  (22)
Hij trouwde te Leek op 05-11-1870 met :
Berendtje de Vries, geb. Nuis in 1843
d.v. Lammert Siebes de Vries en Knelske Jacobs Postema
Wettiging : 1 kind
Kinderen :
1. Jan Talens, geb. Opende, 1869                                                     180
2. Auktje Talens, geb. Tolbert, 19-08-1870                                         181
3. Lammert Talens, geb. Tolbert, 02-05-1873                                      182
4. Maarten Talens, geb. Tolbert, 02-09-1875                                       183
5. Knelske Talens, geb. Tolbert, 10-05-1878                                       184
6. Diena Talens, geb. Tolbert, 13-06-1880                                           185

Waar en wanneer Hindrik Talens en zijn vrouw
Berendtje de Vries zijn overleden is niet aangetroffen.


74
Albert Talens, geb. Tolbert, 29-03-1849
z.v. Jan Arend Jannes Talens en Marregje Jans Loise  (22)
Overleden te Tolbert op 20-05-1849.


75
Fennigje Talens, geb. Tolbert, 04-06-1850
d.v. Jan Arend Jannes Talens en Marregje Jans Loise  (22)
Zij trouwde te Leek op 01-05-1875 met :
Klaas Hoeksema, geb. Lettelbert, 18-03-1841
z.v. Klaas Klaassens Hoeksema en Martje Jacobs Ritsema
 

76
Jan Talens, geb. Peize, 14-03-1839
z.v. Derk Jannes Talens en Geesien Kruims  (23)
Hij trouwde te Roden op 04-04-1863 met :
Fenna Brink, geb. Roden, 04-02-1836
d.v. Evert Gerrits Brink en Aaltien Harms Riemers
Kinderen :
1. Evert Talens, geb. Roden, 11-01-1864                                            186
2. Geessien Talens, geb. Roden, 12-04-1865                                     187
3. Geessien Talens, geb. Roden, 17-06-1867                                     188
4. Aaltien Talens, geb. Roden, 19-03-1869                                         189
 
Na het overlijden van Fenna Brink hertrouwde Jan
Talens te Groningen op 05-06-1898 met :
Hinderika van der Wijk, geb. Foxhol in 1838
d.v. Aagtje Jurriens van der Wijk en
weduwe van Lodewijk Jacobus van Drongelen.


77
Jannes Talens, geb. Peize, 05-07-1841
z.v. Derk Jannes Talens en Geesien Kruims  (23)
Hij trouwde te Roden op 30-01-1869 met :
Jantien Tiems, geb. Roden,  12-08-1839
d.v. Engbert Tiems en Trientien Klaassens Senninga
Kinderen :
1. Derk Talens, geb. Roden, 26-04-1869                                            190
2. Engbert Talens, geb. Peize, 27-09-1873                                         191
 
Jannes Talens overleed te Peize op 22-04-1916.
Jantien Tiems overleed te Peize op 05-06-1891.


78
Geert Talens, geb. Peize, 14-02-1844
z.v. Derk Jannes Talens en Geesien Kruims  (23)
Overleden te Peize op 06-09-1845.


79
Willem Berend Talens, geb. Donderen, 06-03-1854
z.v. Derk Jannes Talens en Marike Guit  (23)
Overleden te Vries op 27-04-1854.


80
Neeltje Talens, geb. Vries, 22-06-1855
d.v. Derk Jannes Talens en Marike Guit  (23)
Zij trouwde te Norg op 19-11-1886 met :
Geert Hoven, geb. Langelo, 02-10-1843
z.v. Jakob Hoven en Margje Bezu
weduwnaar van Wemeltje Eeftingh

Geert Hoven overleed te Norg op 25-12-1925.
Neeltje Talens overleed te Norg op 04-04-1931.


81
Geert Talens, geb. Vries, 18-05-1858
z.v. Derk Jannes Talens en Marike Guit  (23)
Hij trouwde te Groningen op 20-05-1888 met :
Maria Mensinga, geb. Groningen  …
d.v. Lubbertus Mensinga en Grietje Post
 
Na het overlijden van Maria Mensinga hertrouwde
Geert Talens te Groningen op 21-12-1890 met :
Lammegien Mensinga, geb. Groningen, 13-10-1862
d.v. Lubbertus Mensinga en Grietje Post, een
zuster van Maria Mensinga.
Kinderen :
1. Maria Talens, geb. Groningen, 1892                                              192
2. Johanna Talens, geb. Groningen, 1895                                          193


82
Albert Talens, geb. Tynaarlo, 26-07-1860
z.v. Derk Jannes Talens en Marike Guit  (23)
Overleden te Tynaarlo op 28-07-1862.


83
Albert Talens, geb. Tynaarlo, 14-05-1867
z.v. Derk Jannes Talens en Marike Guit  (23)
Overleden te Tynaarlo op 2-03-1868.


84
Koop Jans Talens, geb. Peize, 27-01-1845
z.v. Jan Jans Talens en Annechien Koops Wever  (25)
Hij trouwde te Peize op 21-05-1874 met :
Aaltien Vogelzang, geb. Roden, 29-12-1842
d.v. Geert Pieters Vogelzang en Grietje Alderts
            en een zuster van :
            Zwaantien Vogelzang, geb. Roden, 14-03-1845
            d.d. 08-09-1869 te Roden getrouwd met :
            Jans Talens, geb. Peest, 30-06-1842
            z.v. Jan Arend Talens en Marregje Loise,
            zie onder nr. 60.
Kinderen :
1. Jan Talens, geb. Westervelde, 21-05-1875                                     194
2. Grietje Talens, geb. Westervelde, 23-12-1876                                 195
3. Roelfje Talens, geb. Westervelde, 03-01-1879                                 196
4. Geert Talens, geb. Westervelde, 05-11-1881                                  197
5. Anne Talens, geb. Peize, 14-07-1886                                            198

Koop Talens overleed te Westervelde op 09-07-1930.
Aaltien Vogelzang overleed te Peize op 24-05-1915.


85
Jan Arend Jans Talens, geb. Peize, 17-01-1848
z.v. Jan Jans Talens en Annechien Koops Wever  (25)
Hij trouwde te Vries op 03-05-1873 met :
Annegien Rosema, geb. Bunne, 02-05-1845
d.v. Anne Rosema en Wemeltien Doedens,
zie genealogie Doedens-II.
Kinderen :
1. Anne Talens, geb. Winde, 04-12-1873                                           199
2. Annegien Talens, geb. Winde, 17-07-1876                                     200
3. Jan Talens, geb. Winde, 05-04-1879                                              201
4. Wemeltien Talens, geb. Winde, 13-06-1882                                    202
5. Willem Talens, geb. Winde, 30-03-1884                                         203

Jan Arend Talens overleed te Winde op 04-07-1923.
Annegien Rosema overleed te Winde op 23-10-1930.


86
Gerrit JansTalens, geb. Peize, 31-10-1849
z.v. Jan Jans Talens en Annechien Koops Wever  (25)
Ongehuwd overleden te Peize op 01-09-1929.


87
Jantien Jans Talens, geb. Peize, 26-11-1852
d.v. Jan Jans Talens en Annechien Koops Wever  (25)
Zij trouwde te Peize op 26-01-1889 met :
Jan Timmer, geb. Peize, 19-02-1847
z.v. Geert Timmer en Ameltien Ebbinge,
        sedert 05-04-1888 weduwnaar van :   
        Grietien Schrantee, geb. Roden, 13-09-1847
        d.v. Theodorus Schrantee en Cornelisjen Berends Brink,
        zie genealogie Brink.

Jantien Talens overleed te Peize op 12-05-1894.

Jan Timmer hertrouwde te Peize op 24-06-1897 met :
Hinderkien Scheepstra, geb. Foxwolde, 25-12-1845
d.v. Hindrik Tjerks Scheepstra en Janna Roeters en
        weduwe van Jan Koops en Egbert Vogelzang,
        zie genealogie Scheepstra.

Jan Timmer overleed te Ide op 14-09-1937.
Hinderkien Scheepstra overleed te Ide op 05-02-1930.


88
Grietje Jans Talens, geb. Peize, 20-01-1856
d.v. Jan Jans Talens en Annechien Koops Wever  (25)
Ongehuwd overleden te Peize op 16-07-1899.


8
9
Steven Jans Talens, geb. Peize, 31-01-1859
z.v. Jan Jans Talens en Annechien Koops Wever  (25)
Overleden te Peize op 01-05-1859.


90
Roelfien Jans Talens, geb. Peize, 09-04-1860
d.v. Jan Jans Talens en Annechien Koops Wever  (25)
Overleden te Peize op 21-11-1877.
 

91
Steven Jans Talens, geb. Peize, 03-10-1864
z.v. Jan Jans Talens en Annechien Koops Wever  (25)
Hij trouwde te Roden op 30-04-1894 met :
Hinderkien Vedder, geb. Eelde, 02-07-1867
d.v. Pieter Vedder en Willemtien Baving,
zie genealogie Wever.
Kinderen :
1.  Annechien Talens, geb. Roden, 02-04-1895                                    204
2.  Willemtien Talens, geb. Roden, 07-02-1898                                    205
3.  Jan Talens, geb. Peize, 19-09-1900                                               206

Steven Talens overleed te Peize op 29-04-1946.
Hinderkien Vedder overleed te Peize op 08-12-1946.
                                               
5e generatie92
Geertje Talens, geb. Zuidlaren, 12-05-1852
d.v. Jacob Talens en Jacobje Sikkens  (30)
Zij trouwde te Zuidlaren op 09-05-1877 met :
Hindrik Sluiter, geb. Zuidlaren, 19-03-1849
z.v. Jan Sluiter en Geesje Kruize

Hindrik Sluiter overleed te Zuidlaren op 12-01-1902.
Geertje Talens overleed te Zuidlaren op 04-02-1937.


93
Kars Talens, geb. Zuidlaren, 16-07-1854
z.v. Jacob Talens en Jacobje Sikkens  (30)
Overleden te Zuidlaren op 11-05-1857.


94
Geertien Talens, geb. Anloo, 20-06-1859
d.v. Albert Talens en Luichina Koiter  (32)
Overleden te Anloo op 26-06-1859.


95
Geert Talens, geb. Anloo, 22-12-1861
d.v. Albert Talens en Luichina Koiter  (32)
Hij trouwde te Anloo op 25-01-1889 met :
Berentien Stenveld, geb. Vries, 12-08-1870
d.v. Evert Stenveld en Marchien Buiter
Geen kinderen.

Geert Talens overleed op te Anloo op 05-02-1902.
 
Berentien Stenveld hertrouwde te Anloo op 10-01-1903 met :
Klaas Kingma, geb. Zuidlaren, 17-02-1847
z.v. Gosse Jans en Aaltje Theodori
weduwnaar van Aaltien Kerkveld.

Klaas Kingma overleed te Anloo op 02-03-1920.
Berentien Stenveld overleed nadien.


9
6
Geertien Talens, geb. Anloo, 16-09-1866
d.v. Albert Talens en Luichina Koiter  (32)
Overleden te Anloo op 19-09-1887.


97
Jan Talens, geb. Anloo, 01-02-1854
z.v. Berend Talens en Hendrikje Heerspink (33)
Hij trouwde te Muntendam op 05-01-1878 met :
Jannettha Doornbusch, geb. Muntendam, 13-11-1851
d.v. Barend Doornbusch en Jantje Hendriks Huisman
Kinderen :
1. Geert Talens, geb. Muntendam, 1877                                             207
2. Berend Talens, geb. Muntendam, 1878                                           208
3. Jakob Talens, geb. Muntendam, 1888                                             209
4. Jan Talens, geb. Muntendam, 1890                                                210

Jan Talens overleed op 09-04-1921.
Jannettha Doornbusch overleed op 13-02-1928.
Zij zijn begraven op de begraafplaats Muntendam-oud (Gr.)


98
Geessien Talens, geb. Anloo, 06-12-1856
d.v. Berend Talens en Hendrikje Heerspink  (33)
Zij trouwde te Anloo op 08-04-1884 met :
Arent Koekoek, geb. Anloo, 17-04-1858
z.v. Jan Koekoek en Lammechien Speulman

Geessien Talens overleed te Anloo op 18-12-1912.
Arent Koekoek overleed na 1912.


99

Geert Talens, geb Anloo, 15-10-1858
z.v. Berend Talens en Hendrikje Heerspink  (33)
Hij trouwde te Anloo op 28-02-1885 met :
Teunisje Schoenmakers, geb. Anloo, 01-12-1865
d.v. Lucas Schoenmakers en Jantien van Boven
Kinderen :
1. Lucas Talens, geb. Anloo, 1885                                                     211
2. Berend Talens, geb. Anloo, 29-11-1887                                           212

Teunisje Schoenmakers overleed te Anloo op 21-12-1888.

Geert Talens hertrouwde te Anloo op 06-05-1892 met :
Jantien Boer, geb. Anloo, 29-07-1864
d.v. Jan Boer en Geessien de Jonge
Kinderen :
3. Hinderkien Talens, geb. Anloo, 16-02-1893                                      213
4. Geesje Talens, geb. Anloo, 14-10-1894                                           214
5. Geert Talens, geb. Anloo, 08-05-1897                                             215
6. Jan Talens, geb. Anloo, 08-05-1897                                                216
7. Harm Jan Talens, geb. Anloo, 08-08-1900                                       217

Geert Talens overleed te Anloo op 07-04-1938.
Jantien Boer overleed te Anloo op 22-12-1943.
                                                                                           

100
Albert Talens, geb. Anloo, 31-12-1860
z.v. Berend Talens en Hendrikje Heerspink  (33)
Hij trouwde te Odoorn op 26-06-1869 met :
Trijntje Veninga, geb.Veendam, 1864
d.v. Kornelis Jans Veninga en Aaltje Koerts Zuiderweg
Kinderen :
1. Hinderika Alida Talens, geb. Wildervank, 07-02-1886                       218
2. Alida Hinderika Talens, geb. Anloo, 14-12-1887                               219
3. Berend Talens, geb. Wildervank, 1890                                            220
4. Alida Hinderika Talens, geb. Muntendam, 1893                               221
5. Kornelis Talens, geb. Muntendam, 1894                                         222
6. Jan Talens, geb. Muntendam, 1897                                                223
7. Koert Talens, geb. Muntendam, 1899                                             224
 
Albert Talens overleed te Odoorn op 26-06-1919.
Trijntje Veninga overleed te Wildervank op 16-04-1947.


101
Jakob Talens, geb. Anloo, 31-07-1863
z.v. Berend Talens en Hendrikje Heerspink  (33)
Betreffende Jakob is verder geen informatie aangetroffen.


102
Egbert Talens, geb. Anloo, 17-09-1865
z.v. Berend Talens en Hendrikje Heerspink  (33)
Ongehuwd overleden te Zutphen op 01-09-938.


103

Hindrik Talens, geb. Anloo, 12-01-1869
z.v. Berend Talens en Hendrikje Heerspink  (33)
Hij trouwde te Anloo op 15-05-1897 met :
Hil
lechien Sants, geb. Zuidlaren, 1871
d.v. Aisse Sants en Johanna Sants
Kinderen :
1. Johanna Talens, geb. Anloo, 30-11-1897                                         225
2. Henderkien Talens, geb. Anloo, 30-11-1897                                     226
3. Levenloos kind (v), geb. Anloo, 28-12-1899
4. Aisse Talens, geb. Anloo, 26-07-1900                                             227
5. Levenloos kind (v), geb. Anloo, 25-05-1906
 
Hindrik Talens overleed te Assen op 28-10-1936.
Hillechien Sants overleed nadien.


104
Jan Talens, geb. Peize, 04-01-1866
z.v. Douwe Talens en Aaltje Lammerts  (38)
Hij trouwde te Borger op 02-03-1872 met :
Lammechien Smit, geb. Borger, 25-04-1847
d.v. Douwe Pieters Smit en Klaasien Meertens Musk
Kinderen :
1. Douwe Talens, geb. Exloërmond (gem. Odoorn), 16-06-1878             228

Jan Talens overleed te Zevenhuizen (gem.Leek) op 17-01-1903. 
Lammechien Smit overleed te Odoorn op 09-05-1939.


105
Jan Alderts Talens, geb. Peize, 03-01-1886
z.v. Arend Talens en Jantien Kok (45)


106
Lina Talens, geb. Peize, 16-02-1887
d
.v. Arend Talens en Jantien Kok (45)
Zij tr. Peize op 11-05-1912 met :
Tjipko Schultz, geb. Grootegast, 26 jaar
z.v. Tunnis Schultz en Aaltje Vissia


107
Geert Talens, geb. Peize, 08-06-1889
z.v. Arend Talens en Jantien Kok  (45)
Hij tr. Peize, 07-12-1916 met :
Elizabeth Bult, geb. Termunten, 22-05-1895
d.v. Albert Bult en Hillechien Haijer.
Kinderen :
1. Arend Talens, geb. Haren, 11-07-1917                                         229
2. Albert Talens, geb. Haren, 08-06-1919                                         230
3. Geert Talens, geb. Haren, 23-11-1920                                         231


108
Roelof Talens, geb. Peize, 05-01-1892
z.v. Arend Talens en Jantien Kok  (45)


109
Arend Talens, geb. Peize, 05-09-1894
z.v. Arend Talens en Jantien Kok  (45)


110
Margaretha Talens, geb. Peize, 14-10-1896
z.v. Arend Talens en Jantien Kok  (45)


111 
Jaapkien Talens, geb. Roderwolde, 02-02-1848
d.v. Jannes Talens en Hinderkien Koops  (49)
Zij trouwde te Roden op 08-05-1875 met :
Geert Geersing, geb. Roden, 30-07-1849
z.v. Jan Jannes Geersing en Willemtien Tjerks Scheepstra,
zie genealogie Geersing.

Jaapkien Talens overleed te Roden op 05-07-1880.

Geert Geersing hertrouwde te Roden op 22-09-1886 met :
Dina Geersing, geb. Roden, 10-11-1850
d.v.  Elsien Jannes Geersing,
zie genealogie Geersing.

Geert Geersing overleed te Roden op 12-03-1903.
Dina Geersing overleed te Roden op 11-01-1900.


112
Koop Talens, geb. Roderwolde, 08-12-1849
d.v. Jannes Talens en Hinderkien Koops  (49)
Hij trouwde te Roden op 14-05-1881 met :
Aafke Smit, geb. Midwolde, 29-07-1858
d.v. Berend Smit en Albertien Sietsema
         en een zuster van :
         Geessien Smit, getrouwd met Berend Talens,
         zie onder nr. 105.
         Zie genealogie Brink.
Kinderen :
1. Hinderkien Talens, geb. Roderwolde, 01-09-1881                          232
2. Berend Talens, geb. Roderwolde, 24-02-1884                               233
3. Jannes Talens, geb. Roderwolde, 20-04-1886                               234
4. Albertien Talens, geb. Roderwolde, 18-07-1887                             235
5. Jannes Talens, geb. Roderwolde, 13-10-1889                               236
6. Jaapkien Talens, geb. Roderwolde, 04-01-1892                             237
7. Geessien Talens, geb. Roderwolde, 25-02-1894                            238
8. Jan Talens, geb. Roderwolde, 06-12-1898                                    239
9. Jansje Talens, geb. Roderwolde, 21-12-1900                                240
 
Koop Talens overleed te Roderwolde op 11-02-1931.
Aafke Smit overleed te Roderwolde op 06-08-1908.


113
Annechien Talens, geb. Roderwolde, 31-01-1852
d.v. Jannes Talens en Hinderkien Koops  (49)
Overleden te Roderwolde op 11-07-1852.


114
Jan Talens, geb. Roderwolde, 30-03-1854
z.v. Jannes Talens en Hinderkien Koops  (49)
Hij trouwde te Roden op 11-05-1889 met :
Asseldina Hajema, geb. Roden, 16-02-1866
d.v. Jan Hajema en Martien de Rink
            Martien de Rink is een zuster van :
            Geerd de Rink, getrouwd met Jantien Boer
            en van :
            Klaas de Rink, getrouwd met Leentje Boer
            en van :
            Lammina de Rink, getrouwd met Hindrik Ploeg,
            zie genealogie Boer.
Kinderen :
1. Hinderkien Talens, geb. Roden, 10-04-1890                                  241
2. Jan Talens, geb. Roden, 17-03-1892                                            242
3. Jannes Talens, geb. Roden, 21-12-1893                                       243
4. Martje Talens, geb. Roden, 10-09-1905                                        244
 
Jan Talens overleed te Roden op 26-09-1944.
Asseldina Hajema overleed op 28-03-1957.


115
Annechien Talens, geb. Roderwolde, 26-12-1857
d.v. Jannes Talens en Hinderkien Koops  (49)
Zij trouwde te Roden op 10-05-1883 met :
Evert Ubels, geb. Roden, 13-09-1858
z.v. Geert Ubels en Jantien Jans Vogelzang

Evert Ubels overleed te Norg op 31-03-1928.
Annechien Talens overleed nadien.


116
Berend Talens, geb. Roderwolde, 21-07-1862
z.v. Jannes Talens en Hinderkien Koops  (49)
Hij trouwde te Roden op 28-01-1885 met :
Geessien Smit, geb. Roden, 21-09-1864
d.v. Berend Smit en Albertien Sietsema
        en een zuster van :
        Aafke Smit, getrouwd met Koop Talens,
        zie onder nr.101,
        zie genealogie Brink.
Kinderen :
1. Hinderkien Talens, geb. Roderwolde, 04-03-1888                          245
2. Jannes Talens, geb. Roderwolde, 13-10-1889                               246
3. Berend Talens, geb. Zulte, 25-01-1891                                         247
4. Albertien Talens, geb. Zulte, 21-09-1893                                      248
5. Jacoba Talens, geb. Zulte, 30-07-1897                                         249
6. Aafke Talens, geb. Sandebuur, 12-12-1900                                   250
7. Jannes Talens, geb. Sandebuur, 15-06-1904                                 251
8. Annechien Talens, geb. Sandebuur, 22-04-1907                            252
9. Stoffer Talens, geb. Sandebuur, 08-02-1910                                  253

Berend Talens overleed te Sandebuur op 09-02-1925.
Geessien Smit overleed te Roden op 10-02-1938.


117  

Jaapkien Talens, geb. Roden, 07-05-1859
d.v. Berend Talens en Geessien Ananias  (51)
Betreffende Jaapkien is verder geen informatie aangetroffen.


118
Aaltien Talens, geb. Nietap, 07-04-1862
d.v. Berend Talens en Geessien Ananias  (51)
Overleden te Nietap op 11-12-1862.


119

Klaas Talens, geb. Vries, 23-04-1864
z.v. Berend Talens en Geessien Ananias  (51)
N.B.
Klaas nam omstreeks 1889 dienst bij de Kon.Marechaussee
met Limburg als standplaats. (zijn broer Jan kwam in diezelfde
periode ook bij het wapen en werd in Tilburg geplaatst).
Klaas trouwde te Horst (Limburg) op 10-01-1898 met :
Dilia Maria van Gerwen, geboren te Deurne, omstr. 1873
(ook voorkomende als Egidia Maria van Gerwen)
d.v. Johannes van Gerwen en Francina Vervuurt.

Klaas Talens overleed te Deurne op 12-06-1938.


120
Jan Talens, geb. Vries, 31-05-1867
z.v. Berend Talens en Geessien Ananias  (51)
N.B.
Jan nam in 1889 dienst bij de Kon.Marechaussee met
Tilburg als standplaats. (zijn broer Klaas kwam in diezelfde
periode ook bij het wapen en werd in Limburg geplaatst).
In 1894 werd Jan gemeente veldwachter te Zwijndrecht en

stichtte daar een gezin.

Hij trouwde te Dordrecht op 28-01-1897 met :
Marianna Germeraad, geb. Winterswijk, 21-04-1871
d.v. Ate Germeraad en Anna Hendrika Sijtzema.
Kinderen:
1. Anna Hendrika Talens, geb. Zwijndrecht, 27-09-1898                     254          
2. Ate Talens, geb. Zwijndrecht, 27-09-1899 (tweeling)                       255
3. Geessien Talens, geb. Zwijndrecht, 27-09-1899 (tweeling)              256
4. Berend Talens, geb. Zwijndrecht, 20-12-1900                                257
5. Berend Talens, geb. Zwijndrecht, 13-03-1902                                258
6. Geessien Talens, geb. Zwijndrecht, 07-07-1903                            259
7. Martinus Talens, geb. Zwijndrecht, 01-10-1904 (tweeling)               260
8. Geessien Talens, geb. Zwijndrecht, 01-10-1904 (tweeling)              261
9. Jan Talens, geb. Zwijndrecht, 09-02-1906                                     262
10.Geessien Marianna Talens, geb. Zwijndrecht, 04-10-1907              263
11.Johanna Maria Talens, geb. Zwijndrecht, 20-03-1909                     264
12.Klaas Talens, geb. Zwijndrecht, 13-10-1910                                 265
13.Klaas Albertus Talens, geb. Zwijndrecht, 29-01-1914                    266

Jan Talens overleed te Zwijndrecht op 10-01-1931.
Marianna Germeraad overleed te Zwijndrecht op 06-03-1933.


121
Albertus Talens, geb. Vries, 10-04-1870
z.v. Berend  Talens en Geessien Ananias  (51)
Hij trouwde te Groningen op 18-12-1898 met :
Truida Evenhuis, geb. Engelbert, 17-12-1878
d.v. Freerk Evenhuis en Fenna Scherphorn

Albertus Talens overleed te Haren op 17-02-1936.
Truida Evenhuis overleed nadien.


122
Jannes Talens, geb. Leek, 29-04-1877
z.v. Berend Talens en Geessien Ananias  (51)
Hij trouwde te Leek op 07-06-1902 met :
Aldina Nonkes, geb. De Wilp, 1875
d.v. Ubel Nonkes en Janke Ausma

Aldina Nonkes overleed te Groningen op 16-12-1935.
Jannes Talens overleed nadien.


123
Aukien Talens, geb. Norg, 29-12-1872
d.v. Willem Talens en Trijntje Kuipers  (54)
Zij trouwde te Norg op 15-05-1895 met :
Teije de Weerd, geb.Oosterwolde, 1868
z.v. Wijbe Lammerts de Weerd en Rensje Teijes Knol

Aukien Talens overleed te Westervelde op 06-07-1905.

Teije de Weerd hertrouwde te Norg op 22-03-1913 met :
Margien Bastiaans, geb. Norg, 28-01-1877
d.v. Steven Bastiaans en Geertje Meelker

Teije de Weerd overleed te Westervelde op 07-10-1916.
Margien Bastiaans overleed nadien.


124
Jan Talens, geb. Norg, 11-11-1878
z.v. Willem Talens en Trijntje Kuipers  (54)
Hij trouwde te Roden op 17-03-1906 met :
Anna Alberda, geb. Tzum, 25-06-1882
d.v. Sijtte Alberda en Antje Lantinga
Kinderen :
1. Willem Jan Talens, geb. Norg, 1908                                             267

Anna Alberda overleed te Norg op 29-04-1914.

Jan Talens hertrouwde met :
Francina Matthijzen, geb. Engwierden, 22-12-1886
Kinderen :
2. Margaretha Jacoba Talens, geb. Veenhuizen, 01-09-1918              268
3. Jan Frans Talens, geb. Veenhuizen, 17-02-1922                           269
4. Catharina Talens, geb. Veenhuizen, 19-11-1926                            270


125
Albert Talens, geb. Roden 29-06-1862
z.v. Jan Talens en Geessien Boer  (57)
Hij trouwde te Roden op 11-05-1895 met :
Grietje ter Steege, geb. Foxwolde, 19-01-1869
d.v. Hendrik ter Steege en Grietje Koops
            en een zuster van :
            Trientje ter Steege, geb. Fokswolde, 21-11-1866
            d.d. 04-05-1889 te Roden getrouwd met :
            Harm Hagenauw, geb. Peize, 20-01-1864
            z.v. Berend Hagenouw en Grietien Talens,
            zie genealogie Hagen(o)auw.
Kinderen :
1. Jan Talens, geb. Roden, 18-10-1895                                            271
2. Grietje Talens, geb. Roden, 29-10-1897                                        272
3. Hendrik Talens, geb. Roden, 02-07-1900                                      273
4. Hendrik Talens, geb. Roden, 12-12-1902                                      274
5. Geessien Grietje Talens, geb. Roderveld, 16-06-1907                    275
6. Grietje Talens, geb. Roderveld, 05-12-1909                                   276
 
Albert Talens overleed te Nw.Roden op 06-11-1942.
Grietje ter Steege overleed te Groningen op 23-08-1955.


126

Jantje Talens, geb. Roden, 14-12-1864
d.v. Jan Talens en Geessien Boer  (57)
Zij trouwde te Roden op 23-03-1889 met :
Hinderikus Hagting, geb. Rolde, 1863
z.v. Jacob Hagting en Lammigje Bulk

Hinderikus Hagting overleed te Norg op 25-03-1929.
Jantje Talens overleed te Norg op 10-04-1940.


127
Annechien Talens, geb. Roden, 13-12-1867
d.v. Jan Talens en Geessien Boer  (57)
Zij trouwde te Roden op 04-05-1889 met :
Thijs Ottens, geb. Peize, 10-12-1863
z.v. Hendrik Ottens en Roelofje Buring,
zie genealogie Ottens.
Zie v.w.b. Roelofje Buring, ook voorkomende als 
Roelfien Buiringe, genealogie Buring.

Thijs Ottens overleed te Roden op 29-09-1941.
Annechien Talens overleed op 20-10-1960.


128

Egbert Talens, geb. Roden, 01-03-1870
z.v. Jan Talens en Geessien Boer  (57)
Hij trouwde te Roden op 01-06-1898 met :
Annechien Douwes, geb. Roden, 22-07-1875
d.v. Hindrik Douwes en Hinderkien Scheepstra,
zie genealogie Scheepstra.
        Annechien Douwes is een zuster van :
        Eene Douwes, geb. Peize, 05-06-1882
        Hij trouwde te Roden op 19-06-1909 met :
        Derkien Belga, geb. Roderwolde, 17-10-1886
        d.v. Jan Geerts Belga en Janna Koops,
        zie genealogie Belga.
Kinderen :
1. Jan Talens, geb. Roden, 28-02-1899                                            277
2. Hindrikje Talens, geb. Roden, 17-05-1902                                    278
 
Annechien Douwes overleed te Roden op 28-05-1902.

Egbert Talens hertrouwde te Leek op 02-02-1907 met :
Talina Anna Ottens, geb. Grootegast, 16-07-1862
d.v. Geert Ottens en Annechien de Graaff
weduwe van Jan Bakker, geboren te Marum in 1860
en z.v. Hendrik Jans Bakker en Jantien Lamberts.
Jan en Talina trouwden te Marum op 19-04-1890.
Kinderen :
3.Gezina Egberdina Talens, geb. Oostwold, 02-01-1908                    279

Talina Anna Ottens overleed te Noorderhoogebrug op 27-11-1940.
Egbert Talens overleed te Noordwolde op 22-05-1963.


129
Albert Talens, geb. Peize, 24-09-1869
z.v. Jannes Talens en Albertien Hummel  (60)
Hij trouwde te Eelde op 21-09-1895 met :
Marretje van Wijk, geb. Paterswolde, 09-04-1873
d.v. Arnoldus Martinus van Wijk en Janna Nessing
Kinderen :
1. Janna Talens, geb. Paterswolde, 14-03-1896                                280


130
Berend Talens, geb. Peize, 14-04-1873
z.v. Jannes Talens en Albertien Hummel  (60)
Hij trouwde te Eelde op 19-08-1899 met :
Aaltje Brookman, geb. Eelde, 27-08-1878
d.v. Geert Brookman en Aaltje Nijdam
Kinderen :
1. Albertje Talens, geb. Paterswolde, 05-02-1900                              281
2. Aaltje Talens, geb. Paterswolde, 27-11-1902                                 282
3. Geertje Talens, geb. Paterswolde, 12-03-1908                               283
 

131
Jaantje Talens, geb. Peize, 04-09-1879
d.v. Albert Talens en Margien Bezema  (61)
Zij trouwde te Leek op 28-09-1901 met :
Harm Warners, geb. Roden, 25-11-1868
z.v. Hindrik Warners en Jeichien Geersing,
zie genealogie Geersing.
     N.B.
     Harm Warners is een broer van :
         Aaltien Warners, geb. Foxwolde, 13-07-1876,
         zie genealogie Geersing.
     en van :

        
Hindrik Warners te Norg getrouwd met :
         Johanna Martijna Folkerts.
              Hun dochter:
                      Jeichien Warners, geb. Zuidvelde, 08-05-1893
                      trouwde te Norg op 04-05-1918 met :
                      Hindrik Brink, geb. Steenbergen, 06-07-1894
                      z.v. Tunnis Brink en Jantien Been,
                      zie genealogie Brink.


132
Albert Talens, geb. Peize, 14-08-1882
z.v. Albert Talens en Margien Bezema  (61)
Hij trouwde te Roden op 30-04-1910 met :
Vrouktje Kornelia Postema, geb. Tolbert, 31-01-1890
d.v. Pieter Postema en Knelzien Veenstra

Vrouktje Kornelia Postema overleed te Eelde op 21-11-1929.
Albert Talens overleed nadien.


133
Willem Talens, geb. Yde, 15-06-1868
z.v. Hindrik Talens en Margje Mulder  (64)
Hij trouwde te Norg op 25-06-1904 met :
Zwaantje Geersing, geb. Tynaarlo, 16-04-1884
d.v. Willem Geersing en Roelfje Veendijk,
zie genealogie Geersing.
Kinderen :
1. Hendrik Talens, geb. Een, 15-09-1904                                          284
2. Roelfje Talens, geb. Een, 09-05-1906                                           285
3. Henderkien Talens, geb. Een, 24-04-1908                                     286
4. Willemtje Talens, geb. Een, 11-01-1911                                        287
5. Willem Talens, geb. Een, 03-08-1914                                           288


134
Hillegien Talens, geb. Vries, 10-01-1871
d.v. Hindrik Talens en Margje Mulder  (64)
Zij trouwde te Vries op 14-03-1896 met :
Derk Paas, geb. Vries, 25-05-1873
z.v. Lucas Paas en Janke Jellens


135
Geertje Talens, geb. Vries, 15-02-1873
d.v. Hindrik Talens en Margje Mulder  (64)
Zij trouwde te Vries op 21-03-1896 met :
Gerrit Bekkering, geb. Peize, 23-04-1871
z.v. Harm Bekkering en Grietje Holt


136
Jantje Talens, geb. Bunne, 04-05-1885
d.v. Hindrik Talens en Jantien Been  (64)
Zij trouwde te Peize op 09-05-1908 met :
Geert Buring, geb. Peize, 15-05-1879
z.v. Hindrik Buring en Hendrikje de Vries,
zie genealogie Buring.

Geert Buring overleed te Groningen op 16-08-1968.
Jantje Talens overleed te Peize op 24-05-1973.


137

Diena Talens, geb. Bunne, 25-02-1887
d.v. Hindrik Talens en Jantien Been  (64)
Zij trouwde te Vries op 27-10-1917 met :
Lucas Kregel, geb. Peize, 02-03-1890
z.v. Koop Kregel en Margien Kregel


138
Geertruida Talens, geb. Beilen, 23-08-1869
d.v. Jannes Talens en Wemeltien Klamer  (65)
Overleden te Beilen op 17-06-1881.


139
Bareld Talens, geb. Beilen, 17-01-1871
z.v. Jannes Talens en Wemeltien Klamer  (65)
Hij trouwde te Beilen op 14-05-1898 met :
Marchje Wolting, geb. Beilen, 15-05-1873
d.v. Jannes Wolting en Aaltje de Jonge
Kinderen :
1. Jannes Talens, geb. Beilen, 10-05-1899                                       289
2. Aaltje Talens, geb. Beilen, 08-10-1900                                         290
 
Bareld Talens overleed te Beilen op 29-02-1940.
Marchje Wolting overleed te Beilen op 21-01-1939.


140
Willemtje Talens, geb. Beilen, 30-10-1872
d.v. Jannes Talens en Wemeltien Klamer  (65)
Zij trouwde te Beilen op 29-10-1894 met :
Albert Dolfing, geb. Beilen, 19-04-1868
z.v. Jan Dolfing en Jantje Speelman


141
Derk Talens, geb. Beilen, 03-10-1874
z.v. Jannes Talens en Wemeltien Klamer  (65)
Hij trouwde te Beilen op 17-05-1901 met :
Jantje Veldkamp, geb. Beilen, 12-06-1875
d.v. Hendrik Veldkamp en Hillichje Lapt

Derk Talens overleed te Beilen op 04-12-1933.
Jantje Veldkamp overleed nadien.


142
Diena Talens, geb. Beilen, 19-04-1876
d.v. Jannes Talens en Wemeltien Klamer  (65)
Zij trouwde te Rolde op 14-04-1900 met :
Hendrik de Boer, geb. Rolde, 18-12-1874
z.v. Albert de Boer en Grietje Eiten

Diena Talens overleed te Beilen op 25-05-1914.
Hendrik de Boer overleed na 1914.


143
Metje Talens, geb. Steenbergen, 08-09-1873
d.v. Jan Talens en Marchien Laning  (66)
Overleden te Steenbergen op 26-02-1885.


144
Geertien Talens, geb. Steenbergen, 19-09-1874
d.v. Jan Talens en Marchien Laning  (66)
Zij trouwde te Roden op 01-02-1894 met :
Sietse Stoffers, geb. Peize, 25-09-1869
z.v. Jan Stoffers en Afien Postema
Hun dochter :
    Afien Stoffers, geb. Steenbergen, 23-01-1897
    trouwde te Roden op 21-05-1921 met :
    Gerrit ter Veld, geb. Roden, 01-07-1892
    z.v. Roelf Doedes ter Veld en Aartje Brummel,
    zie genealogie Te Veld.

Sietse Stoffers overleed te Groningen op 23-04-1950.
Geertien Talens overleed te Steenbergen op 02-04-1949.


145
Metje Talens, geb. Steenbergen, 28-01-1877
d.v. Jan Talens en Marchien Laning  (66)
Overleden te Steenbergen op 26-02-1885.


146
Willem Talens, geb. Steenbergen, 17-08-1879
z.v. Jan Talens en Marchien Laning  (66)
Hij trouwde te Roden op 01-11-1902 met :
Antje Mensinga, geb. Peize, 27-05-1873
d.v.  Pieter Mensinga en Grietje Kemkers,
zie genealogie Kemkers.
        Antje Mensinga is een zuster van :
            
Wessel Mensinga, geb. Peize, 22-08-1869
             d.d. 25-01-1896 te Peize getrouwd met :
            Jantien Ansing, geb. Peize, 22-02-1869,
            d.v. Poppe Ansing en Trientien Doedens,
            zie genealogie Doedens
        en van :
            Grietje Mensinga, geb. Peize, 30-04-1881
            d.d. 08-05-1909 te Norg getrouwd op 08-05-1909 met :
            Tunnis Been, geb. Steenbergen, 05-07-1877
            z.v. Geert Been en Marchien Hessels.
                    Na het overlijden van Grietje Mensinga op
                    14-09-1916 hertrouwde Tunnis Been met :
                    Trientje Brink, geb. Steenbergen, 05-07-1898
                    d.v. Tunnis Brink en Jantien Been,
                    zie genealogie Brink.
Kinderen :
1. Jan Talens, geb. Steenbergen, 01-04-1903                                   291
2. Marchien Talens, geb. Steenbergen, 11-06-1905                           292
3. Grietje Talens, geb. Steenbergen, 06-06-1908                               293
4. Jan Talens, geb. Steenbergen, 29-09-1910                                   294
5. Pieter Talens,  geb. Steenbergen, 07-09-1919                               295


147
Diena Talens, geb. Steenbergen, 28-02-1882
d.v. Jan Talens en Marchien Laning  (66)
Overleden te Steenbergen op 02-03-1882.


148
Egbertje Talens, geb. Steenbergen, 28-02-1882
d.v. Jan Talens en Marchien Laning  (66)
Kinderen :
1. Jan Talens, geb. Steenbergen, 16-12-1901                                  296

Egbertje Talens trouwde te Vries op 07-08-1909 met :
Jan Harmsen, geb. Norg, 24-02-1876
z.v. Lukas Harmsen en Jeichien Stroetinga
weduwnaar van Hendrikje Mensinga.


149
Dina Talens, geb. Steenbergen, 15-04-1892
d.v. Jan Talens en Albertien Laning  (66)
Zij trouwde te Roden op 21-04-1917 met :
Jan Eitens, geb. Peize, 13-04-1886
z.v. Geert Eitens en Luitien Meulema


150
Geertruida Talens, geb. Peize, 11-06-1870
d.v. Albert Talens en Jobkien Schuiling  (67)
Zij trouwde te Assen op 05-07-1896 met :
Albert Tent, geb. Assen, 04-10-1873
z.v. Berend Tent en Albertien Steen

Albert Tent overleed te Gieten op 26-02-1940.
Geertruida Talens overleed na 1940.

151
Albert Talens, geb. Bunne, 18-05-1872
z.v. Albert Talens en Jobkien Schuiling  (67)
Hij trouwde te Assen op 02-06-1897 met :
Fannigje Vos, geb. Zuidwolde, 02-07-1874
d.v. Hendrik Vos en Aukje Scholter
Kinderen :
1. Jacoba Talens, geb. Smilde, 30-01-1899                                     297
2. Hendrik Talens, geb. Smilde, 23-05-1900                                    298
3. Levenloos kind, geb. Assen, 07-04-1906

Albert Talens overleed te Assen op 05-10-1915.
Fannigje Vos overleed te Assen op 15-02-1938.


152
Willem Talens, geb. Bunne, 13-03-1874
z.v. Albert Talens en Jobkien Schuiling  (67)
Hij trouwde te Wildervank op 04-06-1898 met :
Henderika Klomp, geb. Wildervank, 1875
d.v. Hendrik Klomp en Afien Zandvoort


153
Hillechien Talens, geb. Bunne (gem.Vries), 20-07-1876
d.v. Albert Talens en Jobkien Schuiling  (67)
Zij trouwde te 's-Gravenhage op 23-11-1898 met :
Dominicus Johannes Kool, geb. 's-Gravenhage, 28-02-1876
z.v. Cornelis Kool en Jo
hanna Martina Braakhuis.
N.B.

Dominicus Johannes werd bij leven onderscheiden met de
eremedaille in de Orde van Oranje Nassau in zilver.
Kinderen :
1. Johanna Martina Kool, geb. Den Haag, 01-06-1899
2. Albert Kool, geb. Den Haag, 02-10-1900
3. Cornelia Kool, geb. Den Haag, 23-11-1901
    Zij trouwde op 15-01-1930 met
    Jan de Jong, geb. 21-01-1894.
4. Martinus Jacobus Kool, geb. Den Haag, 21-05-1904
    Hij trouwde op 02-10-1929.
5. Bernardus Dominicus Kool, geb. Den Haag, 08-09-1910
6. Geertruida Hillechien Kool, geb. Den Haag, 02-03-1912
    Zij trouwde op 19-09-1934 met
    Jan Tempelman, geb.06-09-1909.
7. Doe Wilhelmus Cornelis Kool, geb. Den Haag, 06-12-1914
8. Jannes Gerrit Kool, geb. Den Haag, 01-06-1917

Hillechien Talens overleed te Voorburg (gem. Den Haag) op 23-02-1956.
Dominicus Johannes Kool overleed voordien. De datum is niet gevonden.


154
Derk Talens, geb. Bunne, 13-05-1878
z.v. Albert Talens en Jobkien Schuiling  (67)
Overleden te Vries op 18-09-1878.


155
Geesien Talens, geb. Bunne, 12-11-1879
d.v. Albert Talens en Jobkien Schuiling  (67)
Zij trouwde te Groningen op 13-08-1905 met :
Johannes Rudolphus van Dijken, geb. Groningen, 1877
z.v. Albertus Adrianus van Dijken en Korneliske van Dijk

Geesien Talens overleed te Assen op 25-10-1937.


156
Jannes Talens, geb. Assen, 22-01-1889
z.v. Albert Talens en Cornelia Scheffer  (67)
Overleden te Assen op 12-07-1889.


157
Maria Everdina Talens, geb. Assen, 22-01-1889
d.v. Albert Talens en Cornelia Scheffer  (67)
Overleden te Assen op 14-09-1889.


158
Jannes Talens, geb. Assen, 22-06-1890
z.v. Albert Talens en Cornelia Scheffer  (67)
Hij trouwde te Assen op 30-05-1917 met :
Lambertha Kuik, geb. Oostst.werf, 1890
d.v. Harm Kuik en Lammigje Edel


159
Gerrit Talens, geb. Assen, 22-06-1890
z.v. Albert Talens en Cornelia Scheffer  (67)
Overleden te Assen op 29-01-1891.


160
Gerrit Talens, geb. Assen, 15-12-1891
z.v. Albert Talens en Cornelia Scheffer  (67)
Hij trouwde te Assen op 12-05-1915 met :
Frederika Dekker, geb. Assen, 12-09-1892
d.v. Kars Luitje Dekker en Annechien Hummelen


161
Derkje Talens, geb. Assen, 19-09-1878
d.v. Derk Talens en Trientien Boer (68)
Overleden te Assen op 24-09-1878.


162
Derkje Talens, geb. Assen, 17-01-1880
d.v. Derk Talens en Trientien Boer  (68)
Zij trouwde te Sleen op 17-02-1900 met :
Aaldert Boelens, geb. Sleen, 07-10-1869
z.v. Hendrik Boelens en Anna Roelofs.

Aaldert Boelens overleed te Sleen op 20-12-1903.

Derkje Talens hertrouwde te Sleen op 28-01-1905 met :
Willem Boelens, geb. Sleen, 25-10-1876
z.v. Hendrik Boelens en Anna Roelofs en
een broer van Aaldert Boelens.


163
Willem Talens, geb. Emmen, 18-09-1882
z.v. Derk Talens en Trientien Boer  (68)
Overleden te Sleen op 12-11-1886.


164
Geertruida Talens, geb. Emmen, 07-06-1885
d.v. Derk Talens en Trientien Boer  (68)
Overleden te Sleen op 12-11-1886.


165
Willem Talens, geb. Sleen, 08-01-1888
z.v. Derk Talens en Trientien Boer  (68)
Hij trouwde te Emmen op 27-04-1911 met :
Hendrikien Karel, geb. Emmen, 22-12-1891
d.v. Jan Karel en Henderika Baks


166
Geert Talens, geb. Sleen, 27-02-1890
z.v. Derk Talens en Trientien Boer  (68)
Hij trouwde te Zweelo op 15-03-1913 met :
Marchje Meijer, geb. Oostst.werf, 1889
d.v. Hendrik Meijer en Aaltje Stoker


167
Hendrik Talens, geb. Sleen, 06-08-1892
z.v. Derk Talens en Trientien Boer  (68)
Overleden te Sleen op 09-01-1898.


168
Jannes Talens, geb. Sleen,  07-07-1895
z.v. Derk Talens en Trientien Boer  (68)
Hij trouwde te Sleen op 03-08-1917 met :
Jantje de Wit, geb. Sleen, 19 jaar
d.v. Jan de Wit en Hilligje Moes


169
Willem Talens, geb. Peize,  01-07-1878
z.v. Hinderikus Talens en Roelofje Sinninge  (69)
Hij trouwde te Peize op 07-05-1904 met :
Hillechien Dekker, geb. Peize, 25-05-1877
d.v. Johannes Dekker en Tunniske Schortanus
Kinderen :
1. Roelfien Talens, geb. Peize, 29-07-1904                                     299
2. Johannes Talens, geb. Peize, 05-11-1907                                   300

                                                                       
170
Harm Talens,
geb. Peize,  03-03-1881
z.v. Hinderikus Talens en Roelofje Sinninge  (69)
Hij trouwde te Peize op 10-03-1910 met :
Lina Westerhof, geb. Peize, 26-05-1885
d.v. Lucas Westerhof en Hillegien Venekamp
Kinderen :
1. Hinderikus Talens, geb. Peize, 24-06-1910                                 301
 
N.B.
Zie voor Harm Talens ook onder de Belgische strijd na
nr. 21.

Harm Talens overleed te Peize op 09-08-1968.
Lina Westerhof overleed te Peize op 28-09-1973.


171
Geertruida Talens, geb. Peize, 12-10-1883
d.v. Hinderikus Talens en Roelofje Sinninge  (69)
Zij trouwde te Peize op 18-05-1907 met :
Roelof Hommes, geb. Peize, 15-09-1880
z.v. Jans Hommes en Annegien Arkies
,
zie genealogie Arkies.

    Hun zoon :
    Hinderikus Hommes, geb. Peize, 24-06-1910
    trouwde te Roden op 01-12-1934 met :
    Wemeltien Hagenauw, geb. Roderwolde, 14-06-1909
    d.v. Jans Hagenauw en Grietje Vogelzang,
    zie genealogie Hagen(o)auw.
   
Roelof Hommes overleed te Groningen op 23-12-1956.
Geertruida Talens overleed te Peize op 17-09-1968.


172
Jan Talens, geb. Peize, 11-01-1885
z.v. Hinderikus Talens en Roelofje Sinninge  (69)
Hij trouwde te Peize op 14-03-1912 met :
Willemtien Vogelzang, geb. Roderwolde, 13-06-1890
d.v. Roel(o)f Vogelzang en Wemeltien Luinge.
            Willemtien Vogelzang is een zuster van :
            Grietje Vogelzang, geb. Roderwolde, 19-01-1881
            d.d. 06-05-1903 te Roden getrouwd met :
            Jans Hagenauw, geb. Peize, 19-02-1877
            z.v. Jan Hagenauw en Grietje Suurd,
            zie genealogie Hagen(o)auw.
            en van :
            Jantje Vogelzang, geb. Roderwolde, 13-05-1883
            d.d. 09-05-1908 te Roden getrouwd met :
            Aldert Buring, geb. Peize, 05-10-1882
            z.v. Hindrik Buring en Hinderkien Bennink,
            zie genealogie Buring
            en van :
            Jan Vogelzang, geb. Roderwolde, 20-03-1892
            d.d. 28-06-1913 te Roden getrouwd met :
            Hinderkien Talens, geb. Roderwolde, 04-03-1888
            d.v. Berend Talens en Geessien Smit,
            zie onder nr.116.
Kinderen :

1. Henderikus Talens, geb. Peize, 31-05-1912                                302
2. Roelf Talens, geb. Peize, 14-06-1916                                         303
3. Roelfien Talens, geb. Peize, 28-05-1920                                     304
 
Jan Talens overleed te Peize op 20-01-1959.
Willemtien Vogelzang overleed te Peize op 25-09-1983.


173
Everdina Talens, geb. Peize, 11-05-1887
d.v. Hinderikus Talens en Roelofje Sinninge  (69)
Zij trouwde te Peize op 27-12-1913 met :
Geert de Vries, geb. Roden, 15-05-1890
z.v. Marten de Vries en Hinderkien Scheepstra,
zie genealogie Scheepstra.


174
Lina Talens, geb. Peize, 07-04-1893
d.v. Hinderikus Talens en Roelofje Sinninge  (69)
Zij trouwde te Peize op 19-04-1918 met :
Willem Lieuwes, geb. Midwolde, 01-07-1889
z.v. Koert Lieuwes en Trientje Willems


175
Hinderikus Talens, geb. Peize, 29-03-1896
z.v. Hinderikus Talens en Roelofje Sinninge  (69)
Hij trouwde te Peize op 15-04-1921 met :
Grietje Westerhof, geb. Peize, 10-07-1901
d.v. Bate Westerhof en Jantien Hagenauw,
zie genealogie Hagen(o)auw.
Kinderen :
1. Hinderikus Talens, geb. Peize, 28-07-1921                                 305
2. Bart Talens, geb. Peize, 09-11-1934                                          306
3. Jantje Talens, geb. Peize, 19-03-1938                                        307

Hinderikus Talens overleed te Groningen op 20-04-1965.
Grietje Westerhof overleed te Assen op 28-12-1991.


176
Roelof Talens, geb. Peize, 01-07-1898
z.v. Hinderikus Talens en Roelofje Sinninge  (69)
Hij trouwde te Peize op 29-04-1925 met :
Harmtien Wiekema, geb. Peize, 28-01-1897
d.v. Thime Wiekema en Trijntje Doedens
            en een zuster van :
            Bareld Wiekema (nr.193)
            en van :
            Hinderkien Wiekema (nr. 195),
            zie genealogie W(i)ekema
.

Harmtien Wiekema overleed te Peize op 19-07-1932.

Roelof Talens hertrouwde te Roden op 28-04-1934 met :
Aaltje Ipema, geb. Roderwolde, 03-02-1899
d.v. Tjerk Ipema en Roelfien van Zanten
Kinderen :
1.Roelfien Ipema, Roderwolde, 09-07-1924 (dochter van Aaltje Ipema)
2. Henderikus Talens, geb. Roderwolde, 02-03-1935                      308
3. Tjerkina Talens, geb. Roderwolde, 16-04-1938                           309

Roelof Talens overleed te Roderwolde op 26-09-1978.
Aaltje Ipema overleed te Roderwolde op 21-10-1975.


177
Geert Talens, geb. Roden, 23-02-1870
z.v. Jan Talens en Zwaantien Vogelzang  (70)
Hij trouwde te Roden op 07-07-1888 met :
Zwaantje Tolner, geb. Peize, 23-09-1866
d.v. Bareld Tolner en Fennegien Holt
Kinderen :
1. Zwaantje Talens, geb. Roderveld,  03-06-1889                           310
2. Fenna Talens, geb. Ide, 02-05-1892                                          311
3. Jans Talens, geb. Peize, 28-07-1894                                        312
4. Bareld Talens, geb. Peize, 22-11-1896                                     313
5. Grietje Talens, geb. Peize, 29-11-1898                                     314
6. Trijntje Talens, geb. Peize, 28-05-1901                                     315
7. Geertje Talens, geb. Peize, 27-02-1904                                    316

Het gezin vertrok op  01-02-1905 naar Groningen.


178
Jan Talens, geb. Roden, 11-11-1872
z.v. Jan Talens en Zwaantien Vogelzang  (70)


179
Grietje Talens, geb. Leutingewolde, 15-05-1875
z.v. Jan Talens en Zwaantien Vogelzang  (70)
Ongehuwd overleden te Roden op 18-07-1943.


180
Jan Talens ,geb. Opende, 1869
z.v. Hindrik Talens en Berendtje de Vries  (73)
Hij trouwde te Marum op 16-05-1891 met :
Jantje Nieuwman, geb. Opende in 1870
d.v. Ritske Nieuwman en Aaltje de Haan
Kinderen :
1. Aaltje Talens, geb. Oldekerk, 1898                                          317


181
Auktje Talens, geb. Tolbert, 19-08-1870
d.v. Hindrik Talens en Berendtje de Vries  (73)
Zij trouwde te Marum op 09-04-1892 met :
Jan Venema, geb. Zevenhuizen, 13-03-1862
z.v. Jan Jans Venema en Grietje Riemers van der Molen
Hun dochter :
        Grietje Venema, geb. Niebert, 1893
        trouwde te Marum op 17-05-1919 met :
        Tjeerd Wekema, geb. Niebert, 13-08-1887
        z.v. Jan Wekema en Emke Sappema,
        zie genealogie W(i)ekema.

Auktje Talens overleed te Boerakker op 18-06-1936.
Jan Venema overleed te Boerakker op 08-01-1926.


182
Lammert Talens
,
geb. Tolbert, 02-05-1873
z.v. Hindrik Talens en Berendtje de Vries  (73)
Hij trouwde te Oldekerk op 25-05-1901 met :
Bregtje Reitsema, geb. Niekerk, 02-03-1865
d.v. Klaas Reitsema en Scheltje Witterholt

Lammert Talens overleed te Boerakker op 03-01-1943.
Bregtje Reitsema overleed te Boerakker op 24-04-1945.


183
Maarten Talens, geb. Tolbert, 02-09-1875
z.v. Hindrik Talens en Berendtje de Vries  (73)
Hij trouwde te Oldekerk op 12-05-1906 met :
Janna Veenstra, geb. Niekerk, 19-09-1875
d.v. Johannes Veenstra en Warmeltje Lubben
Kinderen :
1. Hendrik Talens, geb. Niekerk, 05-10-1907                                318
2. Warmeltje Talens, geboren 16-03-1911                                    319

Marten Talens overleed te Niekerk op 30-12-1944.
Janna Veenstra overleed te Pasop op 21-03-1956.


184
Knelske Talens, geb. Tolbert, 10-05-1878
d.v. Hindrik Talens en Berendtje de Vries  (73)
Zij trouwde te Marum op 20-10-1900 met :
Gerben Klaver, geb. Veenwouden in 1877
z.v. Sikke Gerbens Klaver en Heiltje Tjibbes van der Veer


185
Diena Talens, geb. Tolbert, 13-06-1880
d.v. Hindrik Talens en  Berendtje de Vries  (73)
Zij trouwde te Zuidhorn op 05-11-1903 met :
Albert Drijfhout, geb. Niezijl in 1880
z.v. Fokke Drijfhout en Trientje Land


186
Evert Talens, geb. Roden, 11-01-1864
z.v. Jan Talens en Fenna Brink  (76)
Hij trouwde te Groningen op 18-01-1891 met :
Anna Maria Markebrink, geb. Neede, 07-07-1866
d.v. Jan Markebrink en Janna Harmina Hollage


187
Geessien Talens, geb. Roden, 12-04-1865
d.v. Jan Talens en Fenna Brink  (76)
Overleden te Vries op 25-06-1865.


188
Geessien Talens, geb. Roden, 17-06-1867
d.v. Jan Talens en Fenna Brink  (76)
Zij trouwde te Groningen op 15-03-1896 met :
Anne Vinkers, geb. Marum, 21-01-1872
z.v. Bront Vinkers en Janke Duursma


189
Aaltien Talens, geb. Roden, 19-03-1869
d.v. Jan Talens en Fenna Brink  (76)
Zij trouwde te Hoogkerk op 10-12-1891 met :
Jan Johannes ten Hoor, geb. Tolbert, 01-10-1870
z.v. Henderikus ten Hoor en Doetje Heringa


190
Derk Talens, geb. Roden, 26-04-1869
z.v. Jannes Talens en Jantien Tiems  (77)
Hij trouwde te Denekamp op 12-05-1899 met :
Johanna Hendrika Ludden, geb. Denekamp, 1872
d.v. Lambertus Ludden en Zwenne Althuis

Na het overlijden van Johanna Hendrika Ludden
hertrouwde Derk Talens te Utrecht op 22-07-1920 met :
Francina Petronella Lenarda Jannetta Mulder,
geb. Utrecht, 1886.
d.v. Leendert Mulder en Jannetje Christina Bode
en weduwe van Petrus Bernardus Martinus van der Kruk


191
Engbert Talens, geb. Peize, 27-09-1873
z.v. Jannes Talens en Jantien Tiems  (77)
Hij trouwde te Nieuwe Pekela op 08-08-1901 met :
Elizabeth Mulder, geb. Nw.Pekela, 17-09-1876,
d.v. Teko Mulder en Geessien van Driesten
Kinderen :
1. Johannes Teko Talens, geb. Olst, 10-03-1903                          320
2. Teko Engbert Talens, geb. Olst, 22-06-1906                             321

Engbert Talens overleed te Haren, 14-07-1961.
Elizabeth Mulder overleed te Haren, 10-12-1963.


192
Maria Talens, geb. Groningen, 1892
d.v. Geert Talens en Lammegien Mensinga  (81)
Zij trouwde te Groningen op 02-05-1912 met :
Johannes Franciscus Smid, geb. Odoorn, 13-12-1889
z.v. Joannes Smid en Helena Berendina Deuling


193
Johanna Talens, geb. Groningen, 1895
d.v. Geert Talens en Lammegien Mensinga  (81)
Ongehuwd overleden te Norg op 09-04-1926.


194
Jan Talens, geb. Westervelde, 21-05-1875
z.v.Koop Talens en Aaltien Vogelzang  (84)
Hij trouwde te Norg op 05-05-1899 met :
Everdina Wieland, geb. Westervelde, 30-12-1874
d.v. Hermanus Lunsing Wieland en Geertruida Kobus
Kinderen :
1. Hermanus Lunsing Talens, geb. Westervelde, 10-08-1900         322
2. Levenloos kind (m), geb. Westervelde, 02-04-1903
3. Levenloos kind (v), geb. Westervelde, 28-11-1904
4. Koop Talens, geb. Westervelde, 12-09-1907                            323

Everdina Wieland overleed te Westervelde op 22-02-1941.
Jan Talens overleed na 1941.


195
Grietje Talens, geb. Westervelde, 23-12-1876
d.v.Koop Talens en Aaltien Vogelzang  (84)
Zij trouwde te Peize op 19-05-1894 met :
Hendrik Geersing, geb. Peize, 14-07-1869
z.v. Roelof Geersing en Grietje Koops,
zie genealogie Geersing.

Hendrik Geersing overleed te Peize op 27-02-1920.
Grietje Talens overleed te Peize op 12-01-1945.


196
Roelfje Talens, geb. Westervelde, 03-01-1879
z.v.Koop Talens en Aaltien Vogelzang  (84)
Ongehuwd.


197
Geert Talens, geb. Westervelde, 05-11-1881
z.v.Koop Talens en Aaltien Vogelzang  (84)
Hij trouwde te Vries op 23-03-1907 met :
Trientje van Ringen, geb.Vries, 12-12-1882
d.v. Hendrik van Ringen en Aaltien Stoel
Kinderen :
1. Koop Talens, geb. Peize, 16-07-1907                                      324
2. Hendrik Talens, geb. Peize, 12-10-1909                                   325
3. Aldert Talens, geb. Peize, 11-12-1916                                     326
 
Geert Talens overleed te Peize op 31-09-1949.
Trientje van Ringen overleed te Peize op 01-05-1960.


198
Anne Talens, geb. Peize, 14-07-1886
z.v.Koop Talens en Aaltien Vogelzang  (84)
Overleden te Peize op 31-08-1888.


199
Anne Talens, geb. Winde, 04-12-1873
z.v. Jan Arend Talens en Annegien Rosema  (85)
Hij trouwde te Peize op 21-06-1899 met :
Johanna Luinge, geb. Peize, 12-09-1866
d.v. Roelof Luinge en Bouwina Gelmers
Kinderen :
1. Jan Talens, geb. Eelde, 06-06-1900                                         327
2. Bouwina Talens, geb. Peize, 26-11-1901                                  328
3. Annegien Talens, geb.Peize, 27-04-1903                                  329
4. Roelof Talens, geb. Peize, 05-05-1904                                     330
5. Jan Talens, geb. Peize, 24-12-1905                                         331

Johanna Luinge overleed te Peize op 29-04-1914.

Anne Talens hertrouwde te Peize op 01-02-1919 met :
Jantje Faber, geb. Zandeweer, 30-11-1896
d.v. Jan Faber en Hindriktje Dijkema
        Jantje Faber is een zuster van :
        Eiske Faber, geb. Zuidlaren, 27-08-1910
        d.d. 08-05-1932 te Roden getrouwd met :
        Lammert Lubbers, geb. Leut. wolde, 22-08-1907
        z.v. Hindrik Lubbers en Geessien Brink,
        zie genealogie Lubbers.
Kinderen:
6. Jan Talens, geb. Peize, 12-10-1919                                         332
7. Hindriktje Talens, geb. Peize, 07-12-1921                                 333
8. Annegien Talens, geb. Peize, 31-03-1929                                 334

Anne Talens overleed te Peize op 15-04-1940.
Jantje Faber overleed te Groningen op 04-12-1969.


200
Annegien Talens
,
geb. Winde, 17-07-1876
d.v. Jan Arend Talens en Annegien Rosema  (85)
Zij trouwde te Peize op 26-08-1897 met :
Jelte Bakker, geb. Oldekerk, 1847
z.v. Bouke Luurts Bakker en Alstje Jannes Kremer,
zie onder nr. 47
en sedert 11-12-1893 weduwnaar van :
Geesje Talens, geb. Peize 16-01-1854
d.v. Jan Talens en Margarita Kemkers,zie onder 16.
Zie ook genealogie Kemkers.

Jelte Bakker overleed te Donderen op 14-11-1925.
Annegien Talens overleed te Vries op 25-12-1907.


201
Jan Talens, geb. Winde, 05-04-1879
z.v. Jan Arend Talens en Annegien Rosema  (85)
Hij trouwde te Vries op 19-05-1917 met :
Jantien Reinders, geb. Gasteren, 13-05-1891
d.v. Jakob Reinders en Hillechien Bruins


202
Wemeltien Talens, geb. Winde,13-06-1882
d.v. Jan Arend Talens en Annegien Rosema  (85)
Overleden te Winde op 26-11-1882.


203
Willem Talens, geb. Winde, 30-03-1884
z.v. Jan Arend Talens en Annegien Rosema  (85)
Ongehuwd overleden te Winde op 27-10-1918.
N.B.
Willem Talens overleed aan de gevolgen van de spaanse griep.
Zie voor wat betreft een omschrijving van de spaanse griep,
genealogie Brink, nr. 86 (Egbert Brink).


204
Annechien Talens, geb. Roden, 02-04-1895
d.v. Steven Talens en Hinderkien Vedder  (91)
Zij trouwde te Peize op 12-05-1917 met :
Bareld Wiekema, geb. Peize, 20-09-1890
z.v. Thime Wiekema en Trijntje Doedens
            en een broer van :
            Hinderkien Wiekema (nr. 195)
            en van :
            Harmtien Wiekema (nr. 165),
            zie genealogie W(i)ekema.

Bareld Wiekema overleed te Groningen op 10-02-1961.
Annechien Talens overleed te Haren op 22-04-1980.


205
Willemtien Talens, geb. Roden, 07-02-1898
d.v. Steven Talens en Hinderkien Vedder  (91)
Zij trouwde te Peize op 06-05-1926 met :
Hinderikus Rademaker, geb. Roden, 22-09-1889
z.v. Gerrit Rademaker en Martje Visser,
zie genealogie Rademaker.

Hinderikus Rademaker overleed te Assen op 16-07-1984.
Willemtien Talens overleed te Groningen op 06-10-1991.


206
Jan Talens, geb. Peize, 19-09-1900
z.v. Steven Talens en Hinderkien Vedder  (91)
Hij trouwde te Peize op 21-05-1926 met :
Hinderkien Wiekema, geb. Peize, 28-02-1901
d.v. Thime Wiekema en Trijntje Doedens
            en een zuster van :
            Bareld Wiekema (nr. 193)
            en van :
            Harmtien Wiekema (nr. 165),
            z
ie genealogie W(i)ekema.

Jan Talens overleed te Peize op 17-06-1965.
Hinderkien Wiekema overleed te Groningen op 28-06-1960.
Zij hadden geen kinderen.                                                6e generatie207
Geert Talens, geb. Muntendam, 1877
z.v. Jan Talens en Jannettha Doornbusch  (97)
Hij trouwde te Aduard op 24-04-1918 met :
Rolina Catharina Harkema, geb. Aduard in 1883
d.v. Jan Harkema en Jantje Kits


208
Berend Talens, geb. Muntendam, 21-03-1878
z.v. Jan Talens en Jannettha Doornbusch  (97)
Hij trouwde te Sappemeer op 13-05-1905 met :
Siementje Kasemir, geb. Sappemeer, 1878
d.v. Jakob Kasemir en Harmanna Mulder
            en een zuster van :
            Geert Eppo Kasemir, geb. Sappemeer, 1891
            d.d. 26-06-1915 te Anloo getrouwd met :
            Hinderkien Talens, geb. Anloo, 16-02-1893
            d.v. Geert Talens en Jantien Boer,
            zie onder nr. 213.
Kinderen :
1. Jan Talens, geboren te
Tripscompagnie,
                      gemeente
Muntendam, 29-03-1906                        335
2. Harmanna Talens, geboren te
Tripscompagnie
                      gemeente
Muntendam in 1907                              336
3. Jannettha Talens, geb. te
Tripscompagnie,
                      gemeente
Muntendam in 1913                              337
4. Jeanettha Talens, geb. Odoorn, 18-06-1916                              338
5. Harmanna Talens, geb. Odoorn, 18-06-1916                             339

Berend Talens overleed te Valthermond op 02-06-1939.
Siementje Kasemir overleed te Vledderveen op 14-02-1926.


209
Jakob Talens, geb. Muntendam, 1888
z.v. Jan Talens en Jannettha Doornbusch  (97)
Hij trouwde te Barneveld op 13-08-1913 met :
Jeanne Adrienne Biestraten, geb. Barneveld, 1887
d.v. Adriaan Biestraten en Jannetje Rutgers


210
Jan Talens, geb. Muntendam, 1890
z.v. Jan Talens en Jannettha Doornbusch  (97)
Ongehuwd overleden te Arnhem op 03-10-1949.
 

211
Lucas Talens, geb. Anloo,1885
z.v. Geert Talens en Teunisje Schoenmakers  (99)
Ongehuwd overleden te Anloo op 10-02-1938. 


212
Berend Talens, geb. Anloo, 29-11-1887
z.v. Geert Talens en Teunisje Schoenmakers  (99)
Hij trouwde te Rolde op 27-04-1918 met  :
Aaltje Schonewille, geb. Rolde, 10-09-1895
d.v. Jan Koerts Schonewille en Geesje Boerema
Kinderen :
1. Geert Talens, geb. Rolde, 1920                                               340
2. Lukas Talens, geb. Rolde, 1930                                              341


213
Hinderkien Talens, geb. Anloo, 16-02-1893
d.v. Geert Talens en Jantien Boer  (99)
Zij trouwde te Anloo op 26-06-1915 met :
Geert Eppo Kasemir, geb. Sappemeer, 1891
z.v. Jakob Kasemir en Harmanna Mulder
        en een broer van :
        Siementje Kasemir, geb. Sappemeer, 1878
        d.d. 13-05-1905 te Sappemeer getrouwd met :
        Berend Talens, geb. Muntendam, 1878
        z.v.Jan Talens en Jannettha Doornbusch,
       zien onder nr. 208.


214
Geesje Talens, geb. Anlo, 14-10-1894
d.v. Geert Talens en Jantien Boer  (99)
Zij trouwde te Anloo op 06-06-1914 met :
Roelof Dekens, geb. Anloo, 23-03-1890
z.v. Jan Dekens en Roelfien Bakker


215
Geert Talens, geb. Anloo, 08-05-1897
z.v. Geert Talens en Jantien Boer  (99)
Overleden te Anloo op 04-06-1902.


216
Jan Talens, geb. Anloo, 08-05-1897
d.v. Geert Talens en Jantien Boer  (99)
Hij trouwde te Anloo op 06-05-1922 met :
Berendina Meertens, geb. Anloo, 18-09-1899


217
Harm Jan Talens, geb. Anloo, 08-08-1900
z.v. Geert Talens en Jantien Boer  (99)
Hij trouwde op 21-02-1930 met :
Hillechien Leiting, geb. te Eext, 06-05-1909
Kinderen :
1. Jantje Talens, geb. Annen, 24-05-1931                                   342
2. Hendrik Talens, geb. Annen, 22-12-1937                                 343
3. Geert Talens, geb. Annen, 12-07-1941                                    344
        
Harm Jan Talens overleed te Annen op 05-11-1988.
Hillechien Leiting overleed te Annen op 02-07-1972.


218
Hinderika Alida Talens, geb. Wildervank, 02-07-1886
d.v. Albert Talens en Trijntje Veninga  (100)
Zij trouwde te Hoogezand op 09-10-1909 met :
Jan Heere Schut, geb. Sappemeer, 1882
z.v. Frederik Schut en Klaasje Bandsma

Hinderika Alida Talens overleed te Wildervank op 18-01-1932.


219
Alida Hinderika Talens, geb. Anloo, 14-12-1887
d.v. Albert Talens en Trijntje Veninga  (100)
Overleden te Muntendam op 31-12-1891, 4 jaar oud.


220
Berend Talens, geb. Wildervank, 1890
z.v. Albert Talens en Trijntje Veninga  (100)
Hij trouwde te Borger op 11-09-1914 met :
Fennegien Haak, geb. Odoorn, 17-02-1889
d.v. Albert Haak en Aikina Alberdina Engelkens

Fennegien Haak overleed te Oostwold (gem. Leek)
op 13-06-1945 met Groningen als woonplaats.


221
Alida Hinderika Talens, geb. Muntendam, 1893
d.v. Albert Talens en Trijntje Veninga  (100)
Zij trouwde te Odoorn op 30-07-1915 met :
Sierd Niemeijer, geb. Odoorn, 10-07-1889
z.v. Evert Niemeijer en Aaltje de Vos

Sierd Niemeijer overleed te Valthermond op 19-02-1918.


222
Kornelis Talens, geb. Muntendam, 1894
z.v. Albert Talens en Trijntje Veninga  (100)
Schipper/expediteur van beroep.
Hij trouwde te Odoorn op 29-05-1914 met :
Aaltje Okken, geb. Gasselte, 12-02-1896
d.v. Hendrik Okken en Aaltje Boelens
Kinderen (ondermeer) :
1. Arend Talens, geb. Leeuwarden in 1919                                  345
2. Arend Talens, geb. Hoogkerk, 08-12-1920                               346


223
Jan Talens, geb. Muntendam, 1897
z.v. Albert Talens en Trijntje Veninga  (100)
Hij trouwde te Onstwedde op 07-01-1922 met :
Jacoba Koster, geb.Borger, 24-05-1900
d.v. Jan Koster en Maria Christina Zwier
Kinderen :
1. Albert Talens, geb. Onstwedde, 02-10-1922                            347


224
Koert Talens, geb. Muntendam, 1899
z.v. Albert Talens en Trijntje Veninga  (100)
Hij trouwde te Onstwedde op 14-02-1920 met :
Maria Zoet, geb. Onstwedde, 1897
d.v. Jan Zoet en Jantje Dost
Kinderen (ondermeer) :
1. Albert Talens, geb. Odoorn in 1921                                        348
    Overleden op 12-06-1933, 12 jaar oud.
 
Koert Talens overleed te Onstwedde op 12-06-1933.
Maria Zoet overleed te Onstwedde op 12-06-1933.


225
Johanna Talens, geb. Anloo, 30-11-1897
d.v. Hindrik Talens en Hillechien Sants  (103)
Overleden te Anloo op 19-05-1899.


226
Henderkien Talens, geb. Anloo, 30-11-1897
d.v. Hindrik Talens en Hillechien Sants  (103)
Overleden te Anloo op 16-02-1898.


227
Aisse Talens, geb. Anloo, 26-07-1900
z.v. Hindrik Talens en Hillechien Sants  (103)


228
Douwe Talens, geb. Exloërmond (gem. Odoorn), 16-06-1878
z.v. Jan Talens en Lammechien Smit  (104)
Overleden in Dennenoord te Zuidlaren op 24-01-1909.


229
Arend Talens
, geb. Haren, 11-07-1917
z.v. Geert Talens en Elizabeth Bult  (107)
Hij trouwde op 27-02-1946 met :
Maria Theresia Siemons, geboren in 1926
Kinderen :
1. Marianne Talens, geb. Eelde, 16-04-1947                               349
2. Elizabeth Talens, geb. Groningen, 18-08-1949                        350

Het huwelijk werd ontbonden.
Arend Talens hertrouwde op 01-05-1954 met :
Jantje van der Net, geboren in 1926
d.v. Jan van der Net en Jantje Veld
Kinderen :
1. Elja Talens, geb. Groningen, 13-05-1955                                351
2. Geert Jan Talens, geb. Groningen, 21-05-1957                       352
3. Jeroen Talens, geb Groningen, 12-10-1963                             353

Arend Talens overleed op 01-12-2003.


230
Albert Talens, geb. Haren, 08-06-1919
z.v. Geert Talens en Elizabeth Bult  (107)


231
Geert Talens, geb. Haren, 23-11-1920
z.v. Geert Talens en Elizabeth Bult  (107)


232
Hinderkien Talens, geb. Roderwolde, 01-09-1881
d.v. Koop Talens en Aafke Smit  (112)
Zij trouwde te Leek op 04-11-1905 met :
Hendrik Giezen, geb. Leek, 20-05-1880
z.v. Jan Alberts Giezen en Anje Tuinstra.
Uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren.

Hinderkien Talens hertrouwde te Leek op 24-07-1920 met :
Berend Mulder, geb. Zevenhuizen, 26-11-1876
z.v. Coenraad Mulder en Gepke van Es
Uit dit huwelijk werd 1 kind geboren.

Berend Mulder overleed op 23-01-1949.
Hinderkien Talens overleed op 13-05-1974.


233
Berend Talens, geb. Roderwolde, 24-02-1884
z.v. Koop Talens en Aafke Smit  (112)
Ongehuwd overleden te Warnsveld op 08-03-1919.


234
Jannes Talens, geb. Roderwolde, 20-04-1886
z.v. Koop Talens en Aafke Smit  (112)
Overleden te Roderwolde op 01-05-1886.


235
Albertien Talens, geb. Roderwolde, 18-07-1887
d.v. Koop Talens en Aafke Smit  (112)
Zij trouwde te Roden op 22-11-1913 met :
Roelof Meijer, geb. Groningen, 03-06-1892
z.v. Jan Meijer en Egberdina Sok

Roelof Meijer overleed te Assen op 28-05-1986.
Albertien Talens overleed te Groningen op 02-01-1988.


236
Jannes Talens, geb. Roderwolde, 13-10-1889
z.v. Koop Talens en Aafke Smit  (112)
Overleden te Roderwolde op 02-04-1899.


237
Jaapkien Talens, geb. Roderwolde, 04-01-1892
d.v. Koop Talens en Aafke Smit  (112)
Zij trouwde te Roden op 25-03-1913 met :
Jan Venekamp, geb. Peize,  06-08-1886
z.v. Lambert Venekamp en Jantien Holt,
zie genealogie Brink.
        Jan Venekamp is een broer van :
       
Willem Venekamp, geb. Leut.wolde, 07-03-1884
        Hij trouwde te Peize op 13-11-1909 met :
        Geertruida Buring, geb. Peize, 18-10-1890
        d.v. Hindrik Alberts Buiringe en Hinderkien Bennink,
        zie genealogie Buring.


238
Geessien Talens, geb. Roderwolde, 25-02-1894
d.v. Koop Talens en Aafke Smit  (112)
Overleden te Roderwolde op 16-06-1898.


239
Jan Talens, geb. Roderwolde, 06-12-1898
z.v. Koop Talens en Aafke Smit  (112)


240
Jansje Talens, geb. Roderwolde, 21-12-1900
d.v. Koop Talens en Aafke Smit  (112)
Zij trouwde te Norg op 05-05-1928 met :
Freerk Buiter, geb. Norg, 1907
z.v. Jan Buiter en Henderkien Coopman


241
Hinderkien Talens, geb. Roden, 10-04-1890
d.v. Jan Talens en Asseldina Hajema  (114)
Kinderen :
1. Dina Talens, geb. Roden, 28-02-1913                                   354
    Zij kreeg bij huwelijk van haar moeder met
    Hendrik Tel de naam : Dina Tel.
    Zij overleed te Roden op 23-03-1933.

Hinderkien Talens trouwde te Leek op 25-05-1918 met :
Hendrik Tel, geb. Leek, 08-10-1880
z.v. Jan Tel en Anje Linker.
Kinderen :
1.Jan Tel, geb. Leek, 11-01-1919
   Hij trouwde met :
   Hinderkien Bolhuis, geb, Zuidhorn, 26-07-1920
   d.v. Klaas Bolhuis en Geertien Vogelzang
2.Anje Tel, geb. Leek, 22-11-1920
3.Johanna Tel, geb. Leek, 18-06-1922
4.Frederika Tel, geb. Leek, 03-01-1924
   Zij trouwde met :
   Evert Turksema, geb. Roden, 07-01-1924
   z.v. Derk Turksema en Martje Drent.
5.Jans Tel, geb. Leek, 05-04-1926
   Hij tr. te Roden op 05-02-1960 met :
   Grietje Stokroos, geb. Boerakker, 22-04-1923
   d.v. Ietse Stokroos en Grietje Frankes
   Kinderen :
   1.Johan Ietse Bloemberg, Enschede, 07-12-1952. vr. zoon
   2.Grietje Wilhelmina Bloemberg, Enschede, 13-07-1954, vr. dochter
   3.Dienko Tel, geb. Terheijl, 16-06-1962
6.Hindrik Jan Tel, geb. Leek, 02-07-1928
7.Martha Tel, geb. Leek, 29-01-1930
8.Dina Tel, geb. Nietap, 12-11-1934
9.Hinderkien Tel, geb. Nietap, 24-02-1939
   Overleden op 03-12-1952.

Hinderkien Talens overleed op 11-07-1940.
Hendrik Tel overleed op 21-11-1968.


242
Jan Talens, geb. Roden, 17-03-1892
z.v. Jan Talens en Asseldina Hajema  (114)
Hij trouwde te Roden op 02-06-1917 met :
Derkien Baving, geb. Roden, 13-10-1895
d.v. Geert Baving en Jantien Boer
Kinderen :
1. Jan Talens, geb. Roden, 02-06-1919                                      355
2. Geert Talens, geb. Leek, 05-12-1922                                     356

Jan Talens overleed te Leek op 02-07-1923.

Derkien Baving hertrouwde te Roden op 31-01-1925 met :
Jan Douwes, geb. Roden, 23-08-1888
z.v. Jan Douwes en Jantien Postema en
sedert 15-08-1919 weduwnaar van Wijtske Baving.


243
Jannes Talens, geb. Roden, 21-12-1893
z.v. Jan Talens en Asseldina Hajema  (114)
Hij trouwde te Peize op 02-12-1922 met :
Annechien Wekema, geb. Peize, 05-02-1902
d.v. Michiel Wekema en Jantien Kruims,
zie genealogie W(i)ekema.
Kinderen :
1. Dina Talens, geb. Roden, 27-04-1923                                    357
2. Jantje Talens, geb. Roden, 16-06-1924                                  358
3. Jan Talens, geb. Roden, 18-01-1926                                     359
4. Michiel Talens, geb. Roden, 14-08-1927                                360
5. Hindrik Talens, geb. Roden, 26-10-1934                                361
6. Levenloos kind (v), geb. Roden, 13-01-1937
7. Harm Talens, geb. Groningen, 11-12-1938                             362


244
Martje Talens, geb. Roden, 10-09-1905
d.v. Jan Talens en Asseldina Hajema  (114)


245
Hinderkien Talens, geb. Roderwolde, 04-03-1888
d.v. Berend Talens en Geessien Smit  (116)
Zij trouwde te Roden op 28-06-1913 met :
Jan Vogelzang, geb. Roderwolde, 20-03-1892
z.v. Roelf Vogelzang en Wemeltien Luinge.
         Jan Vogelzang is een broer van :
         Grietje Vogelzang, geb. Roderwolde, 19-01-1881
         d.d. 06-05-1903 te Roden getrouwd met :
         Jans Hagenauw, geb. Peize, 19-02-1877
         z.v. Jan Hagenauw en Grietje Suurd,
         zie genealogie Hagen(o)auw.
         en van :
         Jantje Vogelzang, geb. Roderwolde, 13-05-1883
         d.d. 09-05-1908 te Roden getrouwd met :
         Aldert Buring, geb. Peize, 05-10-1882
         zie genealogie Buring
         en van :
         Willemtien Vogelzang, geb. R.wolde, 13-06-1890
         d.d. 14-03-1912 te Peize getrouwd met :
         Jan Talens, geb. Peize, 11-01-1885
         z.v. Hinderikus Talens en Roelofje Sinninge,
         zie onder nr. 172.

Hinderkien Talens overleed op 13-07-1955.
Jan Vogelzang overleed op 14-10-1971.


246
Jannes Talens, geb. Roderwolde, 13-10-1889
z.v. Berend Talens en  Geessien Smit  (116)


247
Berend Talens, geb. Zulte, 25-01-1891
z.v. Berend Talens en  Geessien Smit  (116)
Hij trouwde te Meppel op 08-05-1920 met :
Hillegonda Meppelink, geb. Meppel, 01-10-1899
d.v. Reinder Meppelink en Jantje Dekker


248
Albertien Talens, geb. Zulte, 21-09-1893
d.v. Berend Talens en Geessien Smit  (116)
Zij trouwde te Oldekerk op 24-05-1919 met :
Gerrit Kroese, geb. Oudkerk, 23-01-1895
z.v. Frans Gerrits Kroese en Aaltje Tammes van der Let

Albertien Talens overleed op 05-03-1957.
Gerrit Kroese overleed op 27-11-1975.


249
Jacoba Talens, geb. Zulte, 30-07-1897
d.v. Berend Talens en Geessien Smit  (116)
Ongehuwd.
Zij was directrice van het kinderherstellingsoord
‘De Zulthe’ te Roden.

Jacoba Talens overleed op 17-01-1987.


250
Aafke Talens, geb. Sandebuur, 12-12-1900
d.v. Berend Talens en Geessien Smit  (116)
Zij trouwde te Oldekerk op 29-04-1922 met :
Egbertus Hoving, geb. Niekerk in 1892
z.v. Roelf Hoving en Elisabeth Gartema

Het huwelijk werd op 27-04-1966 ontbonden.


251
Jannes Talens, geb. Sandebuur, 15-06-1904
z.v. Berend Talens en Geessien Smit  (116)
Hij trouwde te Roden op 02-05-1931 met :
Jantje Alderstina Homan, geb. Roderwolde, 28-04-1907
d.v. Jan Alderts Homan en Henderkien Geersing,
zie onder nr. 46.
        Henderkien  Geersing was een zuster van :
        Harmtien Geersing, geb. Roden, 11-03-1874
        d.d. 09-05-1896 te Roden getrouwd met :
        Lammert Brink, geb. Roden, 29-07-1869
        z.v. Hindrik Brink en Geertien Boer,
        zie genealogie Brink.
Kinderen :
1. Berend Talens, geb. Nietap, 07-05-1933                                363
2. Jan Aldert Talens, geb. Nietap, 22-10-1938                            364

Jannes Talens overleed op 31-01-1955.
Jantje Alderstina Homan overleed op 25-07-1978.


252
Annechien Talens, geb. Sandebuur, 22-04-1907
d.v. Berend Talens en Geessien Smit  (116)
Zij overleed te Sandebuur op 10-09-1907.


253
Stoffer Talens, geb. Sandebuur, 08-02-1910
z.v. Berend Talens en Geessien Smit  (116)
Hij trouwde met :
Henderika Hommes, geb. Peize, 29-01-1913
d.v. Allert Hommes en Jantje Wassen en een
kleindochter van Jans Hommes en Annegien Arkies,
zie genealogie Arkies.
Kinderen :
1. Berend Talens, geb. Roderwolde, 22-06-1932                          365
 
Stoffer Talens overleed te Roderwolde op 06-10-1932.


254
Anna Hendrika Talens, geb. Zwijndrecht, 27-09-1898
d.v. Jan Talens en Marianna Germeraad  (120)
Zij trouwde te Zwijndrecht op 16-04-1925 met :
Pieter Broekhuisen, geb. Gouda, 13-08-1893.

Pieter Broekhuisen overleed te Dordrecht op 28-08-1974.
Anna Hendrika Talens overleed te Dordrecht op 10-09-1978.


255
Ate Talens, geb. Zwijndrecht, 27-09-1899 (tweeling)
z.v. Jan Talens en Marianna Germeraad  (120)
Hij trouwde te Schaerbeek (België) op 28-03-1928 met :
Anna Nowaczyk, geb.Waxweiler (Duitsland), 07-01-1898
Kinderen :
Guy  (Talens), geb. te Halle bij Brussel
(aangenomen zoon)

Ate Talens overleed te Dordrecht op 27-08-1986.
Anna Nowaczyk overleed te Dordrecht op 20-08-1992.


256
Geessien Talens, geb. Zwijndrecht, 27-09-1899 (tweeling)
d.v. Jan Talens en Marianna Germeraad  (120)
Overleden te Zwijndrecht op 14-10-1899.


257
Berend Talens, geb. Zwijndrecht, 20-12-1900
z.v. Jan Talens en Marianna Germeraad  (120)
Overleden te Zwijndrecht op 14-12-1901.258
Berend Talens, geb. Zwijndrecht, 13-03-1902
z.v. Jan Talens en Marianna Germeraad  (120)
Hij trouwde te Dordrecht op 05-05-1927 met :
Dirkje Zwang, geb. Dordrecht,  13-08-1903
d.v. Hermanus Zwang en Maria Petronella Schreven.
Kinderen :
1. Berend Talens, geb. Dordrecht, 20-07-1927                             366
2. Jan Talens, geb. Koudekerke, 04-03-1932                               367
3. Maria Marianna Talens, geb. Den Helder, 13-07-1938               368


Berend Talens was werkzaam bij de Koninklijke Marine te Den Helder
en hij werd in 1938 uitgezonden naar Ned.Oostindië.
Berend werd op 28-12-1938 uitgeschreven naar Soerabaja (N.O.I.)

In januari 1939 werd Berend in N.O.I. geplaatst aan boord van
"Hr. Ms. Java", een lichte kruiser.
Tijdens oorlogshandelingen met de Japanners in de Javazee sneuvelde
Berend Talens in de Javazee op 27-02-1942 aan boord van de
"Hr. Ms.Java".
Hun schip werd door de Japanners getorpedeerd.
Hierbij kwamen 505 bemanningsleden om.


               
              

                                    Berend Talens

Berend Talens werd aanvankelijk als vermist opgegeven.
Op 09-06-1948 werd er bij de burgelijke stand te Den Helder een
acte van overlijden van hem opgemaakt met de volgende tekst :
"Op 27-02-1942 is bij de ondergang van "Hr.Ms.Java" in de Javazee
overleden Talens, Berend, sergeant-machinist bij de Koninklijke Marine,
oud negenendertig jaar, geboren te Zwijndrecht en wonende te Soerabaja,
hier te lande laatstelijk alhier, echtgenoot van Zwang, Dirkje, zoon van
Talens, Jan en Germeraad, Marianna, beiden overleden.
De aangifte van overlijden is gedaan door het Hoofd van de Rijksinspectie van
de bevolkingsregisters te 's-Gravenhage.".
Berend Talens werd op 4 mei 1950 posthuum onderscheiden met het
"Oorlogsherinneringskruis" met de gespen, "Krijg ter zee 1940-1945" en
"Javazee 1941-1942".

Berends' naam staat boven die van zijn broer Klaas Albertus Talens (zie
onder nr. 240 M), die vermoedelijk sneuvelde te Kalidjati op Java op
01-03-1942, in één van de tweeenveertig gedenkboeken, waarin de namen
van 125.000 Nederlanders staan, die tijdens de 2e wereld-oorlog zijn om-
gekomen en waarvan geen aanwijsbaar graf bekend is.

Berends echtgenote Dirkje Zwang en hun drie kinderen, Berend, Jan en Maria
Marianna volgden Berend Talens in mei 1939 met het MS 'Baloeran' naar de 'Oost'.
Zij vonden woonruimte in Soerabaja op Java op Perak nabij het Marineetablissement.
Vanwege de vele bombardementen in februari 1942 moest worden verhuisd naar
de middenstad. Na de Japanse bezetting kwamen Dirkje en de kinderen in
verschillende jappenkampen terecht.
In februari 1946 keerden zij met het MS 'Bloemfontein' terug naar Nederland.

Dirkje Zwang overleed te Den Helder op 13-11-1978.
 

259
Geessien Talens, geb. Zwijndrecht, 07-07-1903
d.v. Jan Talens en Marianna Germeraad  (120)
Overleden te Zwijndrecht op 08-10-1903.


260
Martinus Talens, geb. Zwijndrecht, 01-10-1904 (tweeling)
z.v. Jan Talens en Marianna Germeraad  (120)
Hij trouwde te Den Helder op 05-07-1928 met :
Allegonda Francina Josephina Zwaneveld,
geboren te Den Helder, 29-03-1901
Kinderen :
1.Martinus Talens, geb. 26-02-1929                                                369
2.Johannes Jan Talens, geb. 29-08-1931                                         370
3.Allegonda Francina Josephina, geb. 29-05-1935                            371

Martinus Talens overleed te Leiden op 12-04-1962.
Allegonda Francina Josephina Zwaneveld overleed te
Den Helder op 30-03-1988.


261
Geessien Talens, geb. Zwijndrecht, 01-10-1904 (tweeling)
d.v. Jan Talens en Marianna Germeraad  (120)
Overleden te Zwijndrecht op 30-11-1906.


262
Jan Talens, geb. Zwijndrecht, 09-02-1906
z.v. Jan Talens en Marianna Germeraad  (120)
Hij trouwde te Dordrecht op 10-06-1931 met :
Teuntje Jacoba van Halen, geb. Dordrecht, 17-05-1906.

Jan Talens overleed te Leiden op 08-10-1967.
Teuntje Jacoba van Halen overleed te Alphen aan de Rijn
(in verpleeghuis 'Oudshoorn') op 03-04-1990.


263
Geessien Marianna Talens, geb. Zwijndrecht, 04-10-1907
d.v. Jan Talens en Marianna Germeraad  (120)
Kinderen :
1.Guurtje Catharina Talens, geb. 25-03-1936                                   372
Geessien Marianna trouwde te Den Helder op 11-08-1938 met :
Pieter Bruin, geb. Den Helder, 06-02-1909
weduwnaar van Adriana Maria Keet.

Pieter Bruin overleed te Rilland Bath op 04-04-1966.
Geessien Marianna Talens overleed te Den Helder op 06-02-1987.


264
Johanna Maria Talens, geb. Zwijndrecht, 20-03-1909
d.v. Jan Talens en Marianna Germeraad  (120)
Zij trouwde te Rotterdam op 04-09-1935 met :
Hendrik Verweij, geb. Rotterdam, 28-02-1911
z.v. Marinus Hermanus Gijsbertus Verweij en Geertje van Zuidam.
Zij kregen drie kinderen.

Hendrik Verweij overleed te Rotterdam op 16-10-1960.
Johanna Maria Talens overleed te Rotterdam op 06-05-1995.


265
Klaas Talens, geb. Zwijndrecht, 13-10-1910
z.v. Jan Talens en Marianna Germeraad  (120)
Overleden te Zwijndrecht op 14-08-1911.


266
Klaas Albertus Talens, geb. Zwijndrecht, 29-01-1914
z.v. Jan Talens en Marianna Germeraad  (120)
Hij trouwde met :
Wilhelmina Johanna Vermeij, geb. Dubbeldam, 22-09-1912
Kinderen :
1. Klaas Albertus Talens, geb. Bandoeng (N.O.I.), 04-06-1942.         373

Klaas Albertus Talens nam in 1938 dienst als militair bij de 'Koloniale
Reserve' en hij vertrok nog in hetzelfde jaar naar het voormalig Ned. Oostindië.
Hij werd daar geplaatst bij de 'Militaire  Luchtvaart Afdeling'  van het K.N.I.L.
op het vliegveld Kalidjati op het eiland Java. Na enige tijd ging hij als vliegtuig-
monteur over in burgerdienst bij de Militaire Luchtvaart Afdeling.

Na de ramp op de Javazee op 27-02-1942, waarbij Klaas Albertus' broer
Berend (zie onder nr. 240E) omkwam, landden de Japanners op 01-03-1942
op de noordkust van Java. Opzet van de landing was een snelle verovering van
het vliegveld Kalidjati, waar ook Klaas Albertus dienst deed. Klaas Albertus
zou tesamen met nog drie collega's kans hebben gezien een militaire jeep of
truck te bemachtigen. Met deze auto wilden zij vluchten in de richting van
Bandoeng. Vermoedelijk zijn zij toen in de richting van Soebang gereden wat
al in handen van de Japanners was. De auto van de vier werd vervolgens door
de Japanners beschoten en Klaas Albertus Talens en zijn drie collega's
verloren daarbij het leven.
Klaas Albertus Talens sneuvelde te Kalidjati op Java op 01-03-1942.
Aanvankelijk werd hij als vermist opgegeven.

  
                 


                            Klaas Albertus Talens

Klaas Albertus' stoffelijk overschot is nimmer gevonden.
Omstreeks 1949 is er een acte van overlijden van hem opgemaakt.

Klaas Albertus' naam staat onder die van zijn broer Berend Talens, die op
27-02-1942 aan boord van 'Hr. Ms. Java' in de Javazee omkwam, in één van de
tweeenveertig gedenkboeken, waarin de namen van 125.000 Nederlanders
staan, die tijdens de 2e wereld-oorlog zijn omgekomen en waarvan geen aan-
wijsbaar graf bekend is.

Klaas Albertus Talens' vrouw
Wilhelmina Johanna Vermeij was haar man in 1939
naar de Oost gevolgd (intussen waren zij "met de handschoen getrouwd") en zij
woonden te Kalidjati op Java. Toen de spanningen te Kalidjati in 1942 opliepen
vertrok de inmiddels zwangere Wilhelmina Johanna naar het enigszins rustiger
Bandoeng, alwaar zij drie maanden na haar mans dood, op 04-06-1942, het leven
schonk aan een zoon, die zij de naam van haar overleden man Klaas Albertus gaf.
Kort daarna verdween zij met haar zoon in een Japans interneringskamp.

Op 05-04-1946 keerde Wilhelmina Johanna Vermeij met haar zoon met het motor-
schip ' Willem Ruys'  terug naar Nederland. Zij vestigden zich te Dordrecht, waarna
Wilhelmina na enige tijd hertrouwde.


267
Willem Jan Talens, geb. Norg, 1908
z.v. Jan Talens en Anna Alberda  (124)
Overleden te Norg op 05-08-1922.


268
Margaretha Jacoba Talens, geb. Veenhuizen, 01-09-1918
d.v. Jan Talens en Francina Matthijzen  (124)


269
Jan Frans Talens, geb. Veenhuizen, 17-02-1922
z.v. Jan Talens en Francina Matthijzen  (124)


270
Catharina Talens, geb. Veenhuizen, 19-11-1926
d.v. Jan Talens en Francina Matthijzen  (124)


271
Jan Talens, geb. Roden, 18-10-1895
z.v. Albert Talens en Grietje ter Steege  (125)
Hij vertrok 09-09-1921 naar Kantens en
trouwde daar waarschijnlijk ook.


272
Grietje Talens, geb. Roden, 29-10-1897
d.v. Albert Talens en Grietje ter Steege  (125)
Overleden te Roden op 11-12-1897.


273
Hendrik Talens, geb. Roden, 02-07-1900
z.v. Albert Talens en Grietje ter Steege  (125)
Overleden te Roden op 30-11-1901.


274
Hendrik Talens, geb. Roden, 12-12-1902
z.v. Albert Talens en Grietje ter Steege  (125)


275
Geessien Grietje Talens, geb. Roderveld, 16-06-1907
d.v. Albert Talens en Grietje ter Steege  (125)
Zij trouwde te Roden op 09-05-1931 met :
Derk te Veld, geb. Roden, 17-06-1904
z.v. Harm Doedes te Veld en Aaltien Postema,
zie genealogie Te Veld.   

Derk te Veld overleed te Groningen op 09-07-1987.
Geessien Grietje Talens overleed te Roden op 18-06-1998.


276
Grietje Talens, geb. Roderveld, 05-12-1909
d.v. Albert Talens en Grietje ter Steege  (125)
Overleden te Roden op 03-05-1911.


277
Jan Talens, geb. Roden, 28-02-1899
z.v. Egbert Talens en Annechien Douwes  (128)
Hij trouwde te Zuidwolde op 11-11-1927 met :
Jantina Slagter, geb. Zuidwolde (Gr), 09-02-1895
d.v. L.Slagter en Engelbertha Johanna van Loo
Kinderen (totaal 3) :
1. Engelbertha Johanna Talens, geb. Zuidwolde (Dr), 26-06-1929          374
2. dochter, geboren ....
    Zij trouwde (w.s. te Velsen) op 08-10-1958 met :
    Jentje de Ruiter, geb. Velsen, 06-01-1929
    z.v. Adrianus de Ruiter en Rigtje Buma.
    Jentje de Ruiter overl. te Emmen, 27-09-1992.
3. .....

Jan Talens overleed te Hardenberg op 07-11-1993.
Jantina Slagter overleed te Hardenberg op 08-01-1976.


278
Hindrikje Talens, geb. Leutingewolde (Roden), 17-05-1902
d.v. Egbert Talens en Annechien Douwes  (128)
Zij trouwde te Bedum op 06-05-1925 met
Thomas Huizinga, geb. Zuidwolde (Gr.), 13-09-1900
z.v. Oente Huizinga en Betje Sander.
Kinderen :
1. Egbert Jan Huizinga, geb. Zuidwolde, 03-05-1924
2. Jan Oente Huizinga, geb. Zuidwolde, 03-06-1926

Thomas Huizinga overl. te Zuidwolde (Gr.) op 25-01-1950.
Hindrikje Talens overl. te Bedum, 10-02-1984.


279
Gezina Egberdina Talens, geb. Oostwold, 02-01-1908
d.v. Egbert Talens en Talina Anna Ottens  (128)


280
Janna Talens, geb. Paterswolde, 14-03-1896
d.v. Albert Talens en Marretje van Wijk  (129)
Zij trouwde te Eelde op 06-09-1919 met :
Albert Tolner, geb. Vries, 22-02-1899
z.v. Klaas Tolner en Annechien Brink


281
Albertje Talens, geb. Paterswolde, 05-02-1900
d.v. Berend Talens en Aaltje Brookman  (130)
Overleden te Paterswolde 15-12-1902.


282
Aaltje Talens, geb.  Paterswolde, 27-11-1902
d.v. Berend Talens en Aaltje Brookman  (130)


283
Geertje Talens, geb. Paterswolde, 12-03-1908
d.v. Berend Talens en Aaltje Brookman  (130)
Overleden te Paterswolde op 01-10-1915.


284
Hendrik Talens, geb. Een, 15-09-1904
z.v. Willem Talens en Zwaantje Geersing  (133)
Overleden te Norg op 14-05-1907.


285
Roelfje Talens, geb. Een, 09-05-1906
d.v. Willem Talens en Zwaantje Geersing  (133)
Zij trouwde te Norg op 10-07-1926 met :
Lammert Rooske, geb. Een,  02-06-1898
z.v. Evert Lammerts Rooske en Hillechien Mulder


286
Henderkien Talens, geb. Een, 24-04-1908
d.v. Willem Talens en Zwaantje Geersing  (133)
Zij trouwde te Norg op 03-05-1930 met :
Willem Hut, geb. Leek, 07-08-1909
z.v. Wietse Hut en Jacobje Nel.
Hun zoon :
    Willem Hut, geb. Een, 12-10-1933
    trouwde te Norg op 17-11-1955 met :
    Jantien te Veld, geb. Norg, 07-11-1933
    d.v. Kornelis te Veld en Henderkien Karst,
    zie genealogie Te Veld
en hun zoon :
    Hendrik Willem Hut, geb. Een, 07-02-1944
    trouwde te Oostst.werf op 11-09-1964 met :
    Jantje ter Veld, geb. Ureterp, 24-03-1945
    d.v. Roelf ter Veld en Hinke Bosma,
    zie genealogie Te Veld.


287
Willemtje Talens, geb. Een, 11-01-1911
d.v. Willem Talens en Zwaantje Geersing  (133)


288
Willem Talens, geb. Een, 03-08-1914
z.v. Willem Talens en Zwaantje Geersing  (133)
Overleden te Norg op 29-10-1914.


289
Jannes Talens, geb. Beilen, 10-05-1899
z.v. Bareld Talens en Marchje Wolting  (139)


290
Aaltje Talens, geb. Beilen, 08-10-1900
d.v. Bareld Talens en Marchje Wolting  (139)


291
Jan Talens, geb. Steenbergen, 01-04-1903
z.v. Willem Talens en Antje Mensinga  (146)
Overleden te Steenbergen 04-05-1903.


292
Marchien Talens, geb. Steenbergen, 11-06-1905
d.v. Willem Talens en Antje Mensinga  (146)
Zij trouwde met :
Wijtse Kalfsbeek, geb. … , 08-12-1902

Wijtse Kalfsbeek overleed op 06-11-1988.
Marchien Talens overleed op 23-06-1987.


293
Grietje Talens, geb. Steenbergen, 06-06-1908
d.v. Willem Talens en Antje Mensinga  (146)
Overleden te Steenbergen op 06-03-1909.


294
Jan Talens, geb. Steenbergen, 29-09-1910
z.v. Willem Talens en Antje Mensinga  (146)
Overleden te Steenbergen op 16-02-1923.


295
Pieter Talens, geb. Steenbergen, 07-09-1919
z.v. Willem Talens en Antje Mensinga  (146)
Hij trouwde met :
Grietje Tjoelker, geb. Peize, 01-01-1919
d.v. Romke Tjoelker en Hilje Gorter

Grietje Tjoelker overleed op 29-01-1993.


296
Jan Talens, geb. Steenbergen, 16-12-1901
z.v. Egbertje Talens  (148)


297
Jacoba Talens geb. Smilde 30-01-1899
d.v. Albert Talens en Fannigje Vos  (151)
Zij trouwde te Assen op  19-07-1922 met :
Jan Kok, geb. Assen, 21-06-1893
z.v. Geert Kok en Jantje Knol


298
Hendrik Talens, geb. Smilde, 23-05-1900
z.v. Albert Talens en Fannigje Vos  (151)


299
Roelfien Talens, geb. Peize, 29-07-1904
d.v. Willem Talens en Hillechien Dekker  (169)


300
Johannes Talens, geb. Peize, 05-11-1907
z.v. Willem Talens en Hillechien Dekker  (169)


301
Hinderikus Talens, geb. Peize, 24-06-1910
z.v. Harm Talens en Lina Westerhof  (170)
Ongehuwd overleden te Peize op 06-04-1979.
 N.B.
Zie voor Hinderikus Talens ook onder de Belgische strijd na
nr. 21.


302
Henderikus Talens, geb. Peize, 31-05-1912
z.v. Jan Talens en Willemtien Vogelzang  (172)
Ongehuwd overleden te Peize op 07-12-2001.


303
Roelf Talens, geb. Peize, 14-06-1916
z.v. Jan Talens en Willemtien Vogelzang  (172)
Hij trouwde op 29-04-1943 met :
Jantje- Westerhof
d.v. Lukas Westerhof en Geertje van der Spoel.
Kinderen :
1.Jan Talens, geb. Peize, 22-09-1943                                        375
2.Jan Talens, geb. Peize 22-11-1945                                         376
3.Geertje Talens, geb. Peize, 27-04-1950                                  377

Roelf Talens overleed te Groningen op 22-04-2011.


304
Roelfien Talens, geb. Peize, 28-05-1920
d.v. Jan Talens en Willemtien Vogelzang  (172)
Zij trouwde met :
Koert Liewes, geb. Roderwolde, 20-06-1916
Kinderen :
1.Evert Liewes, geb. Peize, 12-09-1943
2.Willy Liewes, geb. Foxwolde in 1953

Koert Liewes overleed op 13-07-1982.
Roelfien Talens overleed te Groningen op 02-01-2008.


305
Hinderikus Talens, geb. Peize, 28-07-1921
z.v. Hinderikus Talens en Grietje Westerhof  (175)


306
Bart Talens, geb. Peize, 09-11-1934
z.v. Hinderikus Talens en Grietje Westerhof  (175)


307
Jantje Talens, geb. Peize, 19-03-1938
d.v. Hinderikus Talens en Grietje Westerhof  (175)
Zij trouwde met
Jan Bareld Suurd, geb. Peize, 09-01-1932,
z.v. Johan Suurd en Martha Been,
zie genealogie Suurd.

Jan Bareld Suurd overleed op 20-04-1987.
Jantje Talens overleed te Ter Apel op 06-04-2012.


308
Henderikus Talens, geb. Roderwolde, 02-03-1935
z.v. Roelof Talens en Aaltje Ipema  (176)
Ongehuwd overleden te Roderwolde op 13-12-2004.


309
Tjerkina Talens, geb. Roderwolde, 16-04-1938
d.v. Roelof Talens en Aaltje Ipema  (176)
Zij trouwde met :
T.Ausma.


310
Zwaantje Talens, geb. Roderveld, 03-06-1889
d.v. Geert Talens en Zwaantje Tolner  (177)
Zij trouwde te Hoogkerk op 27-03-1909 met :
Egbert Wiltjer, geb. Haren in 1887
z.v. Menne Wiltjer en Fennechien Daling


311
Fenna Talens, geb. Yde, 02-05-1892
d.v. Geert Talens en Zwaantje Tolner  (177)
Zij trouwde te Groningen op 11-11-1915 met :
Jan Bezema, geb. Groningen in 1892.
z.v. Klaas Bezema en Hillechien Alberts


312
Jans Talens, geb. Peize, 28-07-1894
z.v. Geert Talens en Zwaantje Tolner  (177)
Hij trouwde te Groningen op 24-06-1915 met :
Eltje Wolthers, geb. Groningen in 1896
d.v. Christianus Johannes Wolthers
en Aaffien Idskes


313
Bareld Talens, geb. Peize, 22-11-1896
z.v. Geert Talens en Zwaantje Tolner  (177)
Hij trouwde te Eelde op 07-05-1921 met :
Wubbechien Nijdam, geb. Vries, 05-09-1900
d.v. Arend Nijdam en Jantje Keun.


314
Grietje Talens, geb. Peize, 29-11-1898
d.v. Geert Talens en Zwaantje Tolner  (177)
Zij trouwde te Eelde op 16-04-1921 met :
Arend Hendrikus Hooiveld, geb. Anloo, 29-08-1898
z.v. Hindrik Hooiveld en Berendtje Okken


315
Trijntje Talens, geb. Peize, 28-05-1901
d.v. Geert Talens en Zwaantje Tolner  (177)
Zij trouwde te Eelde op 13-05-1922 met :
Roelf Ellens, geb. Haren in 1899
z.v. Jan Ellens en Annechien Tinga


316
Geertje Talens, geb. Peize, 27-02-1904
d.v. Geert Talens en Zwaantje Tolner  (177)


317
Aaltje Talens, geb. Oldekerk, 1898
d.v. Jan Talens en Jantje Nieuwman  (180)
Zij trouwde te Oldekerk op 12-05-1921 met :
Jan Haken, geb. Termunten in 1884
z.v. Jan Haken en Geertje Bouman
weduwnaar van Margien Jantina Meinen


318
Hindrik Talens, geb. Niekerk, 05-10-1907
z.v. Maarten Talens en Janna Veenstra  (183)
Hij trouwde te Oldekerk op 22-11-1929 met :
Eke Stob, geb. Zuidhorn, 10-02-1906
d.v. Arend Stob en Geertje Dinkela
Kinderen :
1. Arend Talens, geb. Groningen, 28-04-1926                            378
2. Janna Talens, geb. Noordhorn, 17-06-1930                            379
3. Marten Talens, geb. Den Horn, 03-03-1935                            380
4. Geert Talens, geb. Den Horn, 15-03-1943                              381

Hindrik Talens overleed te Stadskanaal op 11-09-1984.
Eke Stob overleed te Wildervank op 26-01-1975.


319
Warmeltje Talens, geb. Niekerk, 16-03-1911
d.v. Maarten Talens en Janna Veenstra  (183)
Zij trouwde met :
Thomas Pruim, geb. Midwolde, 27-02-1892
z.v. Fedde Pruim en Maaike Klamer
Kinderen :
1. Fedde Pruim, geb. Midwolde, 23-02-1942
    Hij trouwde te Hoogkerk op 02-10-1964 met :
    Antje Aalders, geb. Hoogkerk, 06-12-1942
    d.v. Geert Aalders en Mettje Land
         N.B.
         Mettje Land is een zuster van
         Hendriktje Land, geb 08-04-1920
         getrouwd met :
         Koop Doedens, geb 19-04-1922,
         zie genealogie Doedens.
    Kinderen :
    1. Mettje Warmeltje Pruim, geb. Groningen, 29-03-1965
        Zij trouwde te Woudenberg op 11-05-1990 met :
        Ruud Cornelis Adrianis Schimmel, geb. Leusden, 11-08-1962
        Kinderen :
        1. Rocky Sylvester Schimmel, geb. Amersfoort, 24-12-1992
        2. Marley Orlena Schimmel, geb. Amersfoort, 02-12-1996
    2. Thomas Geert Pruim, geb. Groningen, 10-07-1967

Warmeltje Talens overleed te Pasop (Midwolde) 08-05-1975.
Thomas Pruim overleed te Opende op 14-03-1976.


320
Johannes Teko Talens, geb. Olst, 10-03-1903
z.v. Engbert Talens en Elizabeth Mulder  (191)
Hij trouwde te 's-Gravenhage op 17-07-1929 met :
Elisabeth Geesje Hoen, geb. 's-Gravenhage, 07-06-1907
d.v. Hans Hoen en Jannetje Lawende.
Kinderen :
1.Elisabeth Tine Talens, geb. 's-Gravenhage, 21-12-1930            382
2.Johanna Elisabeth Talens, geb. 's-Gravenhage, 16-07-1934      383
3.Engbert Hans Talens, geb. Venlo, 31-07-1942                         384
4.Tine Johanna Louise Talens, geb. Venlo, 13-05-1946               385
5.Hans Alfred Talens, geb. Venlo, 14-07-1948                            386

Johannes Teko Talens overleed Groningen, 06-12-1994.
Elisabeth Geesje Hoen overleed Groningen, 07-01-2001.  


321
Teko Engbert Talens
, geb. Den Nul, gem.Olst, 22-06-1906
z.v. Engbert Talens en Elizabeth Mulder  (191)
Hij trouwde te Enschede op 17-12-1936 met :
Johanne Lisette Erna Baecker, geb. Barmen (Dld), 20-01-1908
Kinderen :                                                     
1.Ronald Engbert Talens, geboren op 10-04-1938                       387
2.Ingeborg Talens. geb. Hellendoorn, 23-06-1939                        388
3.Engbert Talens, geb. Hellendoorn, 01-01-1943                         389
3.Paul Teko Talens, geb. Hellendoorn, 09-05-1947                      390

Teko Engbert Talens overleed te Hellendoorn op 04-01-1991.
Johanne Lisette Erna Baecker overleed te Almelo op 24-10-1994.


322
Hermanus Lunsing Talens
, geb. Westervelde, 10-08-1900
z.v. Jan Talens en Everdina Wieland  (194)


323
Koop Talens
, geb. Westervelde, 12-09-1907
z.v. Jan Talens en Everdina Wieland  (194)


324
Koop Talens
, geb. Peize, 16-07-1907
z.v. Geert Talens en Trientje van Ringen  (197)
Hij trouwde op 13-06-1935 met :
Hendrikje Pranger, geb. Vries, 15-03-1909


325
Hendrik Talens
, geb. Peize, 12-10-1909
z.v. Geert Talens en Trientje van Ringen  (197)
Hij trouwde met :
Aaltje Laning, geb. Peize, 12-03-1914
d.v. Geert Laning en Grietje Ploeg.
Kinderen :
1. Trientje Talens, geb. Peize, 28-02-1934                               391
2. Grietje Talens, geb. Peize, 02-10-1936                                392
3. Hendrikje Talens, geb. Peize, 19-03-1943                            393

Hendrik Talens overleed op 02-12-1974.
Aaltje Laning overleed te Peize op 06-03-2004.


326
Aldert Talens
, geb. Peize, 11-12-1916
z.v. Geert Talens en Trientje van Ringen  (197)
Overleden te Peize op 02-06-1940.


327
Jan Talens, geb. Eelde, 06-06-1900
z.v. Anne Talens en Johanna Luinge  (199)
Overleden te Peize op 07-07-1900.


328
Bouwina Talens
, geb. Peize, 26-11-1901
d.v. Anne Talens en Johanna Luinge  (199)
Overleden te Peize op 30-04-1914.


329
Annegien Talens, geb.Peize, 27-04-1903
d.v. Anne Talens en Johanna Luinge  (199)


330
Roelof Talens
, geb. Peize, 05-05-1904
z.v. Anne Talens en Johanna Luinge  (199)
Overleden te Peize op 26-06-1904.


331

Jan Talens
, geb. Peize, 24-12-1905
z.v. Anne Talens en Johanna Luinge  (199)
Overleden te Peize op 01-04-1914.


332
Jan Talens
, geb. Peize, 12-10-1919
z.v. Anne Talens en Jantje Faber  (199)


333

Hindriktje Talens
, geb. Peize, 07-12-1921
d.v. Anne Talens en Jantje Faber  (199)


334
Annegien Talens
, geb. Peize, 31-03-1929
d.v. Anne Talens en Jantje Faber  (199)
Zij trouwde met :
Jelte Sjoert Giezen.
Jelte Sjoert Giezen overleed op 30-03-1993.
Annegien Talens overleed te Winsum op 26-01-2012.                                                7e generatie


335
Jan Talens, geb. Tripscompagnie, Muntendam, 29-03-1906
z.v. Berend Talens en Siementje Kasemir  (208)
Hij trouwde te Odoorn op 26-06-1931 met
Anna Catharina Dieters, geb. Onstwedde in 1913
dochter van Hinderikus Meinardus Dieters en Elziena Bruinsma

Jan Talens overleed te Valthermond, gem. Odoorn,
op 10-05-1940, 34 jaar oud,
in de rang van korporaal bij de Koninklijke Landmacht.


336
Harmanna Talens, geb. Tripscompagnie, Muntendam, in 1907
d.v. Berend Talens en Siementje Kasemir  (208)
Zij overleed te Tripscompagnie, gem.Muntendam
op 17-09-1908, 9 mnd. oud.


337
Jannettha Talens, geb. Tripscompagnie, Muntendam, in 1913
d.v. Berend Talens en Siementje Kasemir  (208)
Overleden te Veendam op 25-08-1914, 19 mnd. oud.


338
Jeanettha Talens
, geb. Odoorn, 18-06-1916
d.v. Berend Talens en Siementje Kasemir  (208)
Overleden te Odoorn op 20-06-1916.


339
Harmanna Talens
, geb.Odoorn, 18-06-1916
d.v. Berend Talens en Siementje Kasemir  (208)
Overleden te Odoorn op 20-06-1916.


340
Geert Talens, geb. Rolde, 1920
z.v. Berend Talens en Aaltje Schonewille  (212)
Overleden te Rolde op 14-05-1930.
10 jaar oud.


341
Lukas Talens
, geb. Rolde, 1930
z.v. Berend Talens en Aaltje Schonewille  (212)
Overleden te Rolde op 08-01-1930.
6 dagen oud.


342
Jantje Talens
, geb. te Annen, 24-05-1931
d.v. Harm Jan Talens en Hillechien Leiting (217)
Zij trouwde op 08-08-1952 met :
Jan Popken, geb. op 02-01-1930
Kinderen :
1. Harm Popken, geb. te Annen,  06-01-1953
2. Harm Jan Popken, geb. te Annen, 29-05-1955
3. Marinus Popken, geb. te Annen, 28-12-1956
4. Hillechienus Popken, geb. te Annen, 05-01-1960
5. Hendrik Popken, geb. te Annen, 10-06-1961
6. Jan Popken,  geb. te Annen, 08-11-1962


343
Hendrik Talens
, geb. te Annen, 22-12-1937
z.v. Harm Jan Talens en Hillechien Leiting (217)
Hij trouwde op 21-04-1961 met :  
Fennigje Eggens, geb. op 26-11-1939
Kinderen :
1. Aaltje Talens, geb. te Annen, 23-08-1961                             394
2. Harm Jan Talens, geb. te Annen, 18-05-1963                       395
3. Willem Talens, geb. te Annen, 15-12-1964                           396
4. Hillechien Talens, geb. te Annen, 21-11-1969                       397


344
Geert Talens
, geb. te Annen, 12-07-1941
z.v. Harm Jan Talens en Hillechien Leiting (217)
Hij trouwde op 12-07-1963 met :
Annechiena van Rein, geb. te Annen, 09-06-1940
Kinderen :
1.
Harm Jan Talens, geb. te Assen, 16-12-1963                            398
2.
Afina Everdina Talens, geb. te Coevorden, 18-11-1966                399
3. Hillechiena Hendrika Talens, geb. te Coevorden, 20-06-1971       400


345
Arend Talens
, geb. Leeuwarden in 1919
z.v. Kornelis Talens en Aaltje Okken  (222)
Overleden te Groningen op 12-01-1920, 8 wkn oud.


346
Arend Talens
, geb. Hoogkerk, 08-12-1920
z.v. Kornelis Talens en Aaltje Okken  (222)
Schipper van beroep.
Overleden te Vught op 04-09-1944.  


347
Albert Talens
, geb. Onstwedde, 02-10-1922
z.v. Jan Talens en Jacoba Koster  (223)
Hij trouwde op 26-07-1947 met :
Cornelia Bernarda Kerperien, geb. Zutphen, 15-01-1925
Kinderen :
1. Jacoba Maria Talens, geb. Warnsveld, 07-05-1948                 401
2. Jan Harm Talens, geb. Warnsveld, 01-08-1956                       402  
3. Albert Jan Talens, geb. Warnsveld, 20-03-1965                      403


348
Albert Talens
, geb. Odoorn in 1921
z.v. Koert Talens en Maria Zoet  (224)
Overleden te Groningen op 12-06-1933, 12 jaar oud.


349
Marianne Talens
, geb. Eelde, 16-04-1947
d.v. Arend Talens en Maria Theresia Siemons  (229)


350
Elizabeth Talens
, geb. Groningen, 18-08-1949
d.v. Arend Talens en Maria Theresia Siemons  (229)


351
Elja Talens
, geb. Groningen, 13-05-1955
d.v. Arend Talens en Jantje van der Net  (229)
Zij woont samen met :
Berend Schuitema, geboren 07-09-1954
z.v. Jurrien Schuitema en Kornelske Abbring
Kinderen :
1. Naomi Talens, geboren te Groningen, 18-02-1986                  404
2. Milou Talens, geboren 11-06-1986                                        405


352
Geert Jan Talens
, geb. Groningen, 21-05-1957
z.v. Arend Talens en Jantje van der Net  (229)
Kinderen :
1. Romi Mol. geb. Groningen, 25-02-1993
Dochter van Geert Jan Talens en Arien Mol.
Deze relatie werd beëindigd.

Geert Jan Talens heeft thans een lat-relatie met :
Kirsten Pijper, geb. Groningen, 09-06-1980 
Kinderen :
2. Mats Talens, geb. Groningen, 22-02-2009                             406
3. Lena Talens. geb. Groningen, 27-07-2010                             407


353
Jeroen Talens
, geb Groningen, 12-10-1963
z.v. Arend Talens en Jantje van der Net  (229)


354
Dina Talens
, geb. Roden, 28-02-1913
d.v. Hinderkien Talens  (241)
Zij kreeg bij huwelijk van haar moeder met
Hendrik Tel op 25-05-1918 de naam : Dina Tel.

Dina Talens (Tel) overleed te Roden op 23-03-1933.


355
Jan Talens
, geb. Roden, 02-06-1919
z.v. Jan Talens en Derkien Baving  (242)


356
Geert Talens
, geb. Leek, 05-12-1922
z.v. Jan Talens en Derkien Baving  (242)


357
Dina Talens
, geb. Roden 27-04-1923
d.v. Jannes Talens en Annechien Wekema  (243)


358
Jantje Talens, geb. Roden, 16-06-1924
d.v. Jannes Talens en Annechien Wekema  (243)


359
Jan Talens
, geb. Roden, 18-01-1926
d.v. Jannes Talens en Annechien Wekema  (243)


360
Michiel Talens
, geb. Roden, 14-08-1927
d.v. Jannes Talens en Annechien Wekema  (243)
Hij trouwde met :
Jantina Giezen, geb. 07-05-1929.
Kinderen :
1. Annie Talens, geb. …                                                          408
2. Jannes Talens, geb. …                                                        409 

Jantina Giezen overleed op 30-10-1971.


361
Hindrik Talens
, geb. Roden, 26-10-1934
d.v. Jannes Talens en Annechien Wekema  (243)


362
Harm Talens
, geb. Groningen, 11-12-1938
d.v. Jannes Talens en Annechien Wekema  (243)


363
Berend Talens
, geb. Nietap, 07-05-1933
z.v. Jannes Talens en Jantje Alderstina Homan  (251)
Hij trouwde met :
Fokje Harmanna Huizing, geb. Nw.Roden, 22-03-1936
d.v. Jan Huizing en Hinderkien Postema
Kinderen :
1. Henny Talens                                                                      410
2. Johan Talens                                                                       411
3. Janny Talens                                                                       412

Berend Talens overleed te Leusden op 07-03-2003.

 
364

Jan Aldert Talens
, geb. Nietap, 22-10-1938
z.v. Jannes Talens en Jantje Alderstina Homan  (251)
Hij trouwde met :
Hendriktje Niemeijer
d.v. Willem Niemeijer en Geesien van der Veen
      en een zuster van
      Hendrik Niemeijer geboren 09-02-1930 getrouwd
      met Willemina Baving, geboren 13-02-1935
      Hun dochter :
          Geessien Niemeijer, geboren Zulthe, 08-08-1959
          trouwde te Roden op 28-05-1981 met
          Hendrik Suurd, geboren Peize, 11-09-1955,
          zie genealogie Suurd.

Jan Aldert Talens overleed enige jaren geleden.
 

365
Berend Talens
, geb. Roderwolde, 22-06-1932
z.v. Stoffer Talens en Henderika Hommes  (253)


366
Berend Talens
, geb. Dordrecht, 20-07-1927
z.v. Berend Talens en Dirkje Zwang  (258)
Hij trouwde op 09-11-1948 met :
Lies Vis, geboren op 25-09-192..
Kinderen :
1.Kitty Talens, geb. Amsterdam, 26-05-1948                             413


367
Jan Talens
, geb. Koudekerke, 04-03-1932
z.v. Berend Talens en Dirkje Zwang  (258)
Hij trouwde met :
Aafje Wiggers, geb. Anna Paulowna, 17-09-1937
Kinderen :
1.Joyce Talens, geb. Sasolburg (Z.Afrika), 13-07-1961                414
2.Nancy Talens, geb. Sasolburg (Z.Afrika), 06-08-1966               415


368
Maria Marianna Talens
, geb. Den Helder, 13-07-1938
d.v. Berend Talens en Dirkje Zwang  (258)
Zij trouwde op 20-03-1956 met :
Hendrik Willem van Lunsen, geboren 03-02-1935
Kinderen :
1.Danny van Lunsen, geb. 28-01-1960
2.Johnny van Lunsen, geb. 13-07-1964
3.Sidney van Lunsen, geb. 30-05-1968


369
Martinus Talens
, geb. 26-02-1929
z.v. Martinus Talens en
Allegonda Francina Josephina Zwaneveld (260)


370
Johannes Jan Talens, geb. 29-08-1931
z.v. Martinus Talens en Allegonda Francina Josephina Zwaneveld (260)
Hij trouwde met :
Anna Maria van Meeuwen, geboren 03-05-1944
Kinderen :
1. Fulco Talens, geboren 28-10-1963                                         416
2. Erna Talens, geboren 27-10-1964                                          417


371
Allegonda Francina Josephina Talens
, geb. 29-05-1935
d.v. Martinus Talens en Allegonda Francina Josephina Zwaneveld (260)
Zij trouwde met :
Jan Lakemond. geboren 06-01-1932.
Kinderen :
1. Madeleine Lakemond, geb. Dordrecht, 24-07-1955
    Zij trouwde met
    Bartholomeus Robert Hendriks, geb. 09-05-1961
    te Herwen en Aerdt.
    Kinderen :
    1.Mireille Angelique Hendriks, geb. Den Helder, 28-06-1985.
2. Cristiaan Lakemond, geb. Dordrecht, 21-02-1958
3. Alexander Lakemond, geb. Dordrecht, 19-08-1961

Jan Lakemond overleed in sept. 2007 te Howick, Zuid-Afrika.


372
Guurtje Catharina Talens, geb. 25-03-1936
d.v. Geessien Marianna Talens  (263)


373
Klaas Albertus Talens, geb. Bandoeng (N.O.I.), 04-06-1942
z.v. Klaas Albertus Talens en Wilhelmina Johanna Vermeij  (266)


374
Engelbertha Johanna Talens, geb. Zuidwolde (Dr), 26-06-1929
d.v. Jan Talens en Jantina Slagter  (277)
Zij trouwde met :
Jan Gerrit Ballast.

Engelbertha Johanna Talens overl. te Almelo, 03-09-1997.


375
Jan Talens, geb. Peize, 22-09-1943
z.v. Roelf Talens en Jantje Westerhof  (303)
Jan Talens overleed te Groningen op 16-03-1945.


376
Jan Talens, geb. Peize 22-11-1945
z.v. Roelf Talens en Jantje Westerhof  (303)
Hij trouwde op 28-07-1967 met :
Imke Wicherts, geboren op 16-04-1948
Kinderen :
1.Grietje Talens, geboren Peize, 08-12-1967                             418
2.Jantje Talens, geboren Peize, 05-07-1969                              419          
3.Roelof Talens, geboren Peize, 15-03-1973                              420


377
Geertje Talens, geb. Peize, 27-04-1950
z.v. Roelf Talens en Jantje Westerhof  (303)
Zij trouwde met :
Willem van der Veen, geb. Hoogezand, 28-08-1946
Kinderen :
1.Roelof van der Veen, geb. Hoogezand, 01-06-1971
   Hij woont samen met :
   Martha van der Wal, geb. Een, 22-08-1973
2.Marja van der Veen, geb. Hoogezand, 21-04-1974
   Zij woont samen met :
   Bart van der Ven, geb. op 16-01-1969
3.Carla van der Veen, geb. Hoogezand, 07-08-1975
   partner van :
   Johan Gritter, geb. op 06-04-1972.
   Hun verbintenis werd ontbonden. 


378
Arend Talens
, geb. Groningen, 28-04-1926
z.v. Hindrik Talens en Eke Stob  (318)
Hij trouwde te Roden op 29-05-1954 met :
Pieterdina Spaan, geb. Nieuw Roden, 10-06-1930
d.v. Age Spaan en Antje Visser
en een zuster van :
       Age Spaan, geb. Roderveld, 07-03-1917,
       getrouwd met
       Harmanna Brink, geb. Steenbergen, 14-12-1919,
       zie genealogie Brink.
Kinderen :
1. Antje Talens, geb. Den Horn, 10-04-1957                              421
2. Hendrik Talens, geb. Den Horn, 14-10-1962                           422

Pieterdina Spaan overleed te Den Horn op 01-11-1998.
Arend Talens overleed op 20-03-2014.


379
Janna Talens
, geb. Noordhorn, 17-06-1930
d.v. Hindrik Talens en Eke Stob  (318)
Zij trouwde te Zuidhorn op 07-09-1946 met :
Jan Kalk, geb. Veendam, 09-06-1923
z.v. Jan Kalk en Jantje Knip
Kinderen :
1. Jan Kalk, geb. Den Horn, 04-02-1947
    Hij trouwde te Groningen op 23-05-1969 met :
    Antje Nienhuis, geb. Groningen, 15-07-1947
    d.v. Remko Nienhuis en Jantje Reinders
    Kinderen :
       1. Ivonne Kalk, geb. Groningen, 13-05-1971
           Zij trouwde te Appingedam op 21-08-1998 met :
           Fedde de Vries, geb. Sneek, 03-07-1964
           z.v. Watze de Vries en Janny de Graaf
           Kinderen :
              1. Lianne de Vries, geb. Appingedam, 10-08-1996
              2. Melanie de Vries, geb. Appingedam, 05-07-1999      
    Antje Nienhuis overleed te Delfzijl op 09-04-1996.
    Jan Kalk hertrouwde te Godlinze op 15-08-2003 met :
    Jacoba Huisman, geb. Slochteren, 26-05-1963
    d.v. Hilko Huisman en Jantje Blokzijl.
2. Hendrik Kalk, geb. Den Horn, 12-04-1948
    Hij trouwde te Groningen op 27-09-1968 met :
    Froukje Antonia Hulzebos, geb. Groningen, 23-04-1947
    Kinderen :
       1. Ilona Kalk, geboren te Groningen in 1968
           Zij trouwde te Slochteren op 27-10-1995 met
           Gerry Hartman, geboren 12-09-1968
           Kinderen :
              1. Danny Hartman, geb. Groningen, 24-05-1997
       2. Sylvia Kalk, geboren te Groningen           
           Zij woont samen met
           Jan Eisses, geboren 20-12-1958
           Kinderen :
              1. Wouter Kalk, geb. Groningen, 26-05-1997
3. Eke Kalk, geb. Lagemeeden, 01-10-1951
    Zij trouwde te Zuidhorn op 26-04-1969 met :
    Arend Kuipers
    Kinderen :
       1. Janna Kuipers
           Zij trouwde met Pieter Moens
           Kinderen :
              1. Oberon Moens
              2. Arwen Moens
       2. Wietske Kuipers                 
    Het huwelijk werd in 2006 ontbonden.
4. Fokko Kalk, geb. Zuidhorn, 12-06-1955
    Hij trouwde te Hoogezand op 26-10-1979 met :
    Trijnie Holthof.
    Kinderen :
       1. Patrick Kalk
       2. Claudia Kalk
    Het huwelijk werd in 2006 ontbonden.
    Sedert 2006 woont Fokko Kalk samen met Marjolein.

Janna Talens overleed te Zuidhorn op 14-03-2004.
Jan Kalk overleed te Zuidhorn op 06-11-2006.


380
Marten Talens
, geb. Den Horn, 03-03-1935
z.v. Hindrik Talens en Eke Stob  (318)
Hij trouwde te Groningen op 10-09-1959 met :
Janni Kaper, geb. Groningen, 21-09-1939
d.v. Harm Kaper en Ludgerdina Henderika Mulder
Kinderen :
1.  Ludgerdina Talens, geb. Groningen, 06-03-1960                    423             
2.  Eke Talens, geb. Groningen, 21-07-1961                              424
3.  Hendrik Talens, geb. Groningen, 02-06-1963                         425
4.  Marten Talens, geb. Groningen, 02-06-1971                          426

Marten Talens overleed te Groningen op 11-04-1986.


381
Geert Talens
, geb. Den Horn, 15-03-1943
z.v. Hindrik Talens en Eke Stob  (318)
Hij trouwde te Zuidhorn op 02-11-1962 met :
Christina Hoogstra, geb. Groningen, 15-11-1942
d.v. Lodewijk Hoogstra en Hiltje Hendrika Kuipers
Kinderen :
1. Hiltje Talens, geb. Den Horn, 05-03-1963                               427
2. Hendrik Talens, geb. Den Horn, 02-09-1966                           428
3. Eke Talens, geb. Den Horn, 04-12-1967                                 429
4. Lodewijk Talens, geb. Den Horn, 07-05-1969                          430
5.Lodewijk Talens, geb. Den Horn, 27-09-1970                           431
6. Janna Talens, geb. Den Horn, 25-02-1974                              432

Geert Talens overleed te Den Horn op 21-06-1983.


382
Elisabeth Tine Talens
, geb. 's-Gravenhage, 21-12-1930
d.v. Johannes Teko Talens en Elisabeth Geesje Hoen  (320)
Zij trouwde te Groningen op 15-11-1955 met :
Jan Albert Balster, geb. Rotterdam, 25-05-1928
Kinderen :
1.Gert Jan Balster, geb. Emmen, 09-05-1958
2.Marike Balster, geb. Emmen, 26-08-1960
3.Frank Michiel Balster, geb. Rotterdam, 23-05-1965

Jan Albert Balster overleed te Groningen op 09-12-2010.


383
Johanna Elisabeth Talens
, geb. 's-Gravenhage, 16-07-1934
d.v. Johannes Teko Talens en Elisabeth Geesje Hoen  (320)
Overleden te Venlo op 21-04-1938.


384
Engbert Hans Talens
, geb. Venlo, 31-07-1942
z.v. Johannes Teko Talens en Elisabeth Geesje Hoen  (320)
Hij trouwde te Groningen op 16-11-1966 met :
Nicoline Cornelia de Boorder, geb. Schaarsbergen, 20-09-1946
d.v. Dirk Willem de Boorder en Maria Cornelia Molendijk.
Kinderen :
1.Erik Talens, geb. Aduard, 12-09-1970                                     433
2.Ronald Talens, geb. Aduard, 11-03-1972                                 434   


385
Tine Johanna Louise Talens
, geb. Venlo, 13-05-1946
d.v. Johannes Teko Talens en Elisabeth Geesje Hoen  (320)
Zij trouwde te Groningen op 17-04-1968 met :
Roelof Albertus Steen, geb. Groningen, 16-05-1943
Kinderen :
1.Mark Steen, geb. Veendam, 01-05-1969
2.Arjen Steen, geb. Veendam, 17-01-1972


386
Hans Alfred Talens
, geb. Venlo, 14-07-1948
z.v. Johannes Teko Talens en Elisabeth Geesje Hoen  (320)
Overleden te Venlo op 11-10-1948.


387
Ronald Engbert Talens
, geboren op 10-04-1938
z.v. Teko Engbert Talens en Johanne Lisette Erna Baecker  (321)
Overleden te Zwolle op 27-05-1938.


388
Ingeborg Talens, geboren te Hellendoorn, 23-06-1939
z.v. Teko Engbert Talens en Johanne Lisette Erna Baecker  (321)
ZIj trouwde met :
Alfred Oscar Studer.
Zij wonen in Zwitserland.

Alfred Oscar Studer overleed omstreeks 2012 te Zwitserland.


389
Engbert Talens, geboren te Hellendoorn, 01-01-1943
z.v. Teko Engbert Talens en Johanne Lisette Erna Baecker  (321)


390
Paul Teko Talens, geb. Hellendoorn, 09-05-1947.
z.v. Teko Engbert Talens en Johanne Lisette Erna Baecker  (321)
Hij trouwde met :
Anna Gertuda Broeze
Kinderen :
1.Sebastiaan Teko Talens, geb. Amsterdam, 21-04-1971          435
2.Niels Talens, geb. Assen, 09-04-1975                                   436


391
Trientje Talens
, geb. Peize, 28-02-1934
d.v. Hendrik Talens en Aaltje Laning  (325)
Zij trouwde met :
Hendrik Bremer, geb. Nieuweroord, 15-09-1929
Kinderen :
1.Wouter Hendrik Bremer, geb. Aalst (NB), 15-05-1958
2.Alies Geke Bremer, geb. Eindhoven, 25-01-1961


392
Grietje Talens
, geb. Peize, 02-10-1936
z.v. Hendrik Talens en Aaltje Laning  (325)
Zij trouwde met :
Jurrenius Egbertus Duursma.
Kinderen :
1.Alice Duursma, geb. Winkel (NH), 20-01-1959
2.Alike Duursma, geb. Winkel (NH), 17-02-1960


393
Hendrikje Talens
, geb. Peize, 19-03-1943
d.v. Hendrik Talens en Aaltje Laning  (325)
Zij trouwde op 29-12-1965 met :
Jakob Tjerk Smit, geb. Groningen, 04-09-1943
Kinderen :
1.Jakob Hendrik Smit, geb. Groningen, 03-05-1968
   Hij trouwde met :
   Anneke Roovers, geb. Breda, 19-03-1966
   Kinderen :
   1. AaltjeSmit, geb. Ter Aar (ZH), 15-02-1998
   2.Johanna Smit, geb. Hoensbroek, 29-01-2000
2.Henriette Geke Smit, geb. Groningen, 11-02-1970
   Zij trouwde op 20-10-1994 met  :
   Ron Wessel, geboren op 10-08-1968                                                8e generatie394
Aaltje Talens, geb. te Annen, 23-08-1961
d.v. Hendrik Talens en Fennigje Eggens  (343)


395
Harm Jan Talens
, geb. te Annen, 18-05-1963
z.v. Hendrik Talens en Fennigje Eggens  (343)


396
Willem Talens
, geb. te Annen, 15-12-1964
z.v. Hendrik Talens en Fennigje Eggens  (343)
Hij trouwde op 04-12-1987 met :
Alberdina Hennie Poelstra.
Kinderen :
1. Melanie Talens, geboren 19-12-1992                                    437
2. Rielle Talens, geboren 16-06-1994                                       438
3. Rick Talens, geboren 29-09-1997                                         439


397
Hillechien Talens
, geb. te Annen, 21-11-1969
d.v. Hendrik Talens en Fennie Eggens  (343)
Zij trouwde op 16-07-1993 met :
Derk Klunder.
Kinderen :
1. Daniel Klunder, geboren 21-04-1996
2. Michelle Klunder, geboren 08-05-1998


398
Harm Jan Talens
, geb. te Assen, 16-12-1963
z.v. Geert Talens en Annechiena van Rein  (344)
Hij trouwde op 18-08-1990 met :
Cora Gieljan, geb. te Gramsbergen, 19-06-1963
Kinderen :
1. Sharon Talens, geb. te Coevorden, 04-11-1994                     440
2. Nick Talens, geb. te Coevorden, 22-08-1997                         441
    Overleden op 23-08-1997.
3. Danielle Talens, geb. te Hardenberg, 12-12-1998                  442
4. Tessa Talens, geb. te Hardenberg, 04-02-2000                     443


399
Afina Everdina Talens
, geb. te Coevorden, 18-11-1966
d.v. Geert Talens en Annechiena van Rein  (344)
Zij trouwde op 30-05-1992 met :
Geert IJdens, geb. te Dalen, 08-05-1962
Kinderen :
1. Rick IJdens, geb. te Hardenberg, 09-08-1999
2. Lieke IJdens, geb. te Hardenberg, 18-05-2001
3. Sten IJdens, geb. te Hardenberg, 20-03-2006


400
Hillechiena Hendrika Talens
, geb. te Coevorden, 20-06-1971
d.v. Geert Talens en Annechiena van Rein  (344)
Zij trouwde op 30-05-1998 met :
Anton Gerard Zwart, geb. te Borger, 25-10-1965
Kinderen :
1. Renske Zwart, geb. te Hardenberg, 27-08-1999
2. Annette Paulien Zwart, geb. te Hardenberg, 27-11-2001


401
Jacoba Maria Talens
, geb. Warnsveld, 07-05-1948
d.v. Albert Talens en Cornelia Bernarda Kerperien  (347)
Ongehuwd.


402
Jan Harm Talens
, geb. Warnsveld, 01-08-1956
z.v. Albert Talens en Cornelia Bernarda Kerperien  (347)
Hij trouwde op 27-04-1979 met :
Yvonne Ingrid Heijser, geb. Diepenveen, 24-08-1957
Kinderen :
1. Bart Talens, geb. Warnsveld, 15-01-1985                           444
2. Luuk Talens, geb. Deventer, 22-09-1990                             445


403
Albert Jan Talens
, geb. Warnsveld, 20-03-1965
z.v. Albert Talens en Cornelia Bernarda Kerperien  (347)
Hij trouwde te Warnsveld met :
Agnes Holthuizen.
Kinderen :
1. Carlijn Talens, geb. Warnsveld, 07-07-1997                       446

Het huwelijk werd ontbonden.


404
Naomi Talens
, geboren te Groningen, 18-02-1986  
d.v. Elja Talens  (351)   


405
Milou Talens
, geboren 11-06-1986
d.v. Berend Schuitema en Elja Talens (351)


406
Mats Talens
, geb Groningen, 22-02-2009
z.v. Geert Jan Talens en Kirsten Pijper (352)


407
Lena Talens. geb. Groningen, 27-07-2010
z.v. Geert Jan Talens en Kirsten Pijper (352)


408
Annie Talens
, geb. … …
d.v. Michiel Talens en Jantina Giezen  (360)


409
Jannes Talens
, geb. … …
z.v. Michiel Talens en Jantina Giezen  (360)


410
Henny Talens
, geb. ....
d.v. Berend Talens en Fokje Harmanna Huizing  (363)


411
Johan Talens
, geb. ...
z.v. Berend Talens en Fokje Harmanna Huizing  (363)


412
Janny Talens, geb. ...
d.v. Berend Talens en Fokje Harmanna Huizing  (363)
Zij trouwde met :
dhr. ... van der Kuilen.


413
Kitty Talens
, geb. Amsterdam, 26-05-1949
d.v. Berend Talens en Lies Vis  (366)


414
Joyce Talens
, geb. Sasolburg (Z.Afrika), 13-07-1961
d.v. Jan Talens en Aafje Wiggers  (367)


415
Nancy Talens
, geb. Sasolburg (Z.Afrika), 06-08-1966
d.v. Jan Talens en Aafje Wiggers  (367)


416
Fulco Talens
, geboren 28-10-1963
z.v. Johannes Jan Talens en Anna Maria van Meeuwen  (370)


417
Erna Talens
, geboren 27-10-1964
d.v. Johannes Jan Talens en Anna Maria van Meeuwen  (370)


418
Grietje Talens, geb. Peize, 08-12-1967
d.v. Jan Talens en Imke Wicherts (376)
Zij trouwde te Peize op 10-02-1995 met :
Roelof Dekker, geb Groningen, 16-06-1969
Kinderen :
1.Henk-Jan Dekkker, geb. Groningen, 22-11-1996
2.Sander Dekker, geb. Peize, 10-03-1999.


419
Jantje Talens, geb. Peize, 05-07-1969
d.v. Jan Talens en Imke Wicherts (376)
Zij trouwde te Peize met :
Bert Garlich, 04-02-1969.
Kinderen :
1.Francis Garlich, geb. Delft, 14-01-1998
2.Lisa Garlich, geb. Zoetermeer, 14-07-1999
Het huwelijk werd in 2006 ontbonden.
Huidige partner:
Marcel Bomers.


420
Roelof Talens, geb. Peize, 15-03-1973
z.v. Jan Talens en Imke Wicherts (376)421
Antje Talens
, geb. Den Horn, 10-04-1957
d.v. Arend Talens en Pieterdina Spaan  (378)


422
Hendrik Talens
, geb. Den Horn, 14-10-1962
z.v. Arend Talens en Pieterdina Spaan  (378)
Hij trouwde te Kollum (Fr.) op 05-09-1987 met :
Annie van der Veen.


423
Ludgerdina Henderika Talens
, geb. Groningen, 06-03-1960
d.v. Marten Talens en Janni Kaper  (380)
Zij trouwde te Groningen op 11-06-1982 met :
Harm Jan de Ruiter.
Kinderen :
1.Albert Martin de Ruiter, geb. Groningen, 12-11-1982
2.Tobias de Ruiter, geb. Groningen, 19-06-1985


424
Eke Talens
, geb. Groningen, 21-07-1961
d.v. Marten Talens en Janni Kaper  (380)
Zij trouwde te Groningen op 15-10-1982 met :
Dhr. Kleve, geb. Kerkrade, 05-01-1957
Kinderen :
1. Michael Kleve, geboren op 28-11-1990
2. Kimberly Kleve, geboren op 18-11-1992

Het huwelijk werd in 1996 ontbonden.
Eke Talens hertrouwde in 2005 met :
Marco Stuit, geb. Groningen, 22-01-1969
z.v. Etsko Stuit en Geerarda van der Meulen


425
Hendrik Talens
, geb. Groningen, 02-06-1963
z.v. Marten Talens en Janni Kaper  (380)
Hij trouwde te Hoogeveen op 10-05-1991 met :
Sandra Wijnand.
Kinderen :
1. Geoffrey Talens, geboren op 30-03-1989                           447
2. Greame Talens, geboren op 20-08-1992                            448


426
Marten Talens
, geb. Groningen, 02-06-1971
z.v. Marten Talens en Janni Kaper  (380)
Hij trouwde op 21-08-1997 met :
Barbera-Klaassien Schriemer, geboren op 20-11-1974
Kinderen :
1. Mike Jeffrey Talens, geboren op 07-12-1997                      449
2. Anne-Fleur Talens, geboren op 26-12-2003                       450


427
Hiltje Talens
, geb. Den Horn, 05-03-1963
d.v. Geert Talens en Christina Hoogstra  (381)


428
Hendrik Talens
, geb. Den Horn, 02-09-1966
d.v. Geert Talens en Christina Hoogstra  (381)


429
Eke Talens
, geb. Den Horn, 04-12-1967
d.v. Geert Talens en Christina Hoogstra  (381)
Zij trouwde te Zuidhorn op 01-10-1997 met :
Jan Pieter Leuwe Bos.
Kinderen :
1.Christina Bos
2.Pieter Jan Bos, geb. Noordhorn, 17-07-2000


430
Lodewijk Talens
, geb. Den Horn, 07-05-1969
d.v. Geert Talens en Christina Hoogstra  (381)
Overleden te Den Horn op 01-01-1970.


431
Lodewijk Talens
, geb. Den Horn, 27-09-1970
d.v. Geert Talens en Christina Hoogstra  (381)


432
Janna Talens
, geb. Den Horn, 25-02-1974
d.v. Geert Talens en Christina Hoogstra  (381)
Zij trouwde te Zuidhorn op 22-09-1994 met :
Willem Sikkema.
Kinderen :
1. Robin Sikkema, geb. Zuidhorn, 22-07-1992.
2. Willem Geert Sikkema, geb. Groningen, 26-03-2000
3. Nick Sikkema, geb. Groningen, 07-11-2002

Het huwelijk werd in 2004 ontbonden.


433
Erik Talens, geb. Aduard, 12-09-1970
z.v. Engbert Hans Talens en Nicoline Cornelia de Boorder  (384)
Hij trouwde te Bedum op 11-04-2012 met :
Ingeborg Stefanie Niemeijer, geb. Bedum, 28-02-1978
Kinderen :
1.Annelin Talens, geb. Veghel, 18-05-2012                                       451
2.Bente Talens, geb. Oss, 28-01-2014                                              451A


434
Ronald Talens, geb. Aduard, 11-03-1972
z.v. Engbert Hans Talens en Nicoline Cornelia de Boorder  (384)
Hij trouwde te Canterbury (G.B.) op 21-08-2004 met :
Clare Katherine Killian, geb. Canterbury (G.B.), 25-02-1975   
Kinderen :
1.Wilber Michael Talens, geb. Margate (G.B.), 28-11-2005                      452
2.Maisy Maria Cornelia Talens, geb. Canterbury (G.B.), 24-04-2009         453


435
Sebastiaan Teko Talens, geb. Amsterdam, 21-04-1971
z.v. Paul Teko Talens en Anna Gertude Broeze    (390)
Hij woont samen met :
Vanja Michelle de Jong, geb Oirschot, 14-03-1977
Kinderen :
1.Rubin Teko Talens, geb. Rotterdam, 07-04-2009                                              454
2.Vera Anne Talens, geb. Rotterdam, 25-12-2011                                               455                         
3.Otis Teko Talens, geb. Rotterdam, 24-08-2014                                                 456


436
Niels Talens
, geb. Assen, 09-04-1975
z.v. Paul Teko Talens en Anna Gertude Broeze    (390)                                                9e generatie


437
Melanie Talens, geboren 19-12-1992
d.v. Willem Talens en Alberdina Hennie Poelstra (396)


438
Rielle Talens
, geboren 16-06-1994
d.v. Willem Talens en Alberdina Hennie Poelstra (396)


439
Rick Talens
, geboren 29-09-1997
z.v. Willem Talens en Alberdina Hennie Poelstra (396)


440
Sharon Talens
, geb. te Coevorden, 04-11-1994
d.v. Harm Jan Talens en Cora Gieljan  (398)


441
Nick Talens
, geb. te Coevorden, 22-08-1997
z.v. Harm Jan Talens en Cora Gieljan  (398)
Overleden op 23-08-1997.


442
Danielle Talens
, geb. te Hardenberg, 12-12-1998
d.v. Harm Jan Talens en Cora Gieljan  (398)


443
Tessa Talens
, geb. te Hardenberg, 04-02-2000
d.v. Harm Jan Talens en Cora Gieljan  (398)


444
Bart Talens
, geb. Warnsveld, 15-01-1985
z.v. Jan Harm Talens en Yvonne Ingrid Heijser (402)


445
Luuk Talens
, geb. Deventer, 22-09-1990
z.v. Jan Harm Talens en Yvonne Ingrid Heijser (402)


446
Carlijn Talens
, geb. Warnsveld, 07-07-1997
d.v. Albert Jan Talens en Agnes Holthuizen  (403)


447
Geoffrey Talens, geboren op 30-03-1989
z.v. Hendrik Talens en Sandra Wijnand  (425)


448
Greame Talens
, geboren op 20-08-1992
z.v. Hendrik Talens en Sandra Wijnand  (425)


449
Mike Jeffrey Talens
, geboren op 07-12-1997
z.v. Marten Talens en Barbera-Klaassien Schriemer  (426)


450
Anne-Fleur Talens
, geboren op 26-12-2003
d.v. Marten Talens en Barbera-Klaassien Schriemer  (426)


451
Annelin Talens, geb. Veghel, 18-05-2012   

d.v. Erik Talens en Ingeborg Stefanie Niemeijer    (433)


451A
Bente Talens, geb. Oss, 28-01-2014  

d.v. Erik Talens en Ingeborg Stefanie Niemeijer    (433)
 

452
Wilber Michael Talens
, geb. Margate (G.B.), 28-11-2005
z.v. Ronald Talens en Clare Katherine Killian  ( 434)


453
Maisy Maria Cornelia Talens
, geb. Canterbury (G.B.), 24-04-2009
d.v. Ronald Talens en Clare Katherine Killian  ( 434)


454
Rubin Teko Talens, geb. Rotterdam, 07-04-2009
z.v. Sebastiaan Teko Talens en Vanja Michelle de Jong (435)


455
Vera Anne Talens, geb. Rotterdam, 25-12-2011
d.v. Sebastiaan Teko Talens en Vanja Michelle de Jong (435)


456
Otis Teko Talens, geb. Rotterdam, 24-08-2014
z.v. Sebastiaan Teko Talens en Vanja Michelle de Jong (435)
 


                                         - - - - - - - - - - -
Email :

    Wordt u en uw eventuele partner al in de website genoemd.
    Zijn uw broers, zusters en uw evt. kinderen al genoemd en zijn die
    ook al weer gehuwd.
    Zijn familieleden van u overleden en is hun overl.datum nog niet vermeld.

    Graag bericht aan :
   

   
HDoedens03@hetnet.nl