Naar : Index Genalogieën                  begin                                                       Familie Te(r)  Veld(e)                    De familie Te Veld is eenzelfde geslacht als de familie Doedens.
                    In 1812 bij de invoering van de Afdeling Burgerlijke Stand kende de familie twee stamhouders,
                    Roelof Doeës en Jan Barelds. Beiden kregen in 1812 de familienaam Doeës.
                    Roelof Doeës liet in 1827 tijdens een herkansing zijn naam wijzigen in Te Veld en Jan Barelds
                    koos in 1838 voor de naam Doedens.


                                                        Hieronder volgt de familie Te Veld.


                                                                        1e generatie


1.
Aan het einde van de 17e eeuw leefde en woonde in Noord-Drenthe :
Doeë                                                                           (1)
Met wie hij trouwde is niet bekend.
Uit zijn huwelijk werd ondermeer geboren :
Jan Doeës                                                                    (2)


                                                                       2e generatie

2.

Jan Doeës
z.v. Doeë en ....     (1)
Hij trouwde met :
Grietjen Jacobs, geb. ...
Zij woonden te Roderwolde.
Aldaar werden geboren :
1. Doeë Jans, gedoopt te Roderwolde, 26-12-1725           (3)
2. Epkijn Jans, gedoopt te Roderwolde, 26-12-1725         (4)

Kort na 1725 verhuisde het gezin naar Peize.

Te Peize werden nog geboren :
3. Jacob Jans, omstreeks 1727                                      (5)
4. Roelof Jans, omstreeks 1730                                     (6)
5. Hendrik Jans, omstreeks 1735                                   (6a)

In verband met het ontbreken van een Doop-  Trouw-  en Overlijdensregister
van de Ned.Herv.Kerk te Peize was en is niet na te gaan of uit het huwelijk
van Jan Doeës en Grietjen Jacobs nog meer kinderen zijn geboren.

Waar en wanneer Jan Doeës en Grietjen Jacobs zijn overleden is niet bekend.


                                     3e generatie

 3.
Doeë Jans, gedoopt te Roderwolde, 26-12-1725
z.v. Jan Doeës en Grietjen Jacobs  (2)
In verband met het ontbreken van een Doop- Trouw- en
Sterfregister van de Ned.Hervormde Kerk te Peize blijft
Doeë Jans onbekend.

4.
Epkijn Jans, gedoopt te Roderwolde, 26-12-1725
z.v. Jan Doeës en Grietjen Jacobs  (2)
In verband met het ontbreken van een Doop- Trouw- en
Sterfregister van de Ned.Hervormde Kerk te Peize blijft
Epkijn Jans onbekend.

5.
Jacob Jans, geb. Peize, omstreeks 1727
z.v. Jan Doeës en Grietjen Jacobs  (2)
Hij tr. Eelde, 16-03-1755 met :
Albertje Edens
d.v. Reinoldus Edens en Willemtje Eitens.

Zij woonden te Eelde en Jacob Jans noemde zich daar Doedens.

Zijn kinderen werden ook ingeschreven onder de naam Doedens.

Kinderen :
1. Reinoldus Edens Doedens, geb. Eelde, 1755                             (7)
                                                    gedoopt Eelde, 29-06-1755
2. Jan Dooijes Doedens, geb. Eelde, 1758                                     (8)
                                                    gedoopt Eelde, 08-10-1758
                                                    Dooijes = Doeës
3. Willemtje Doedens, geb. Eelde, 1761                                        (9)
                                                    gedoopt Eelde, 16-08-1761
4. Douwe Doedens, geb. Eelde, 1765                                            (10)
                                                    gedoopt Eelde, 24-02-1765
                                                    Douwe komt ook voor als Doede.
5. Grietje Doedens, geb. Eelde, 1767                                            (11)
                                                    gedoopt Eelde, 08-03-1767
6. Eijte Doedens, geb. Eelde, 1771                                               (12)
                                                    gedoopt Eelde, 09-06-1771

Jacob Jans Doedens was te Eelde landbouwer van beroep en in 1764 en in
1774 k
omt hij in het Haardstedenregister voor als 'keuter met twee paarden'.

Albertje Edens overleed te Eelde omstreeks 1779.

In verband met Jacob Jans voornemens te hertrouwen werden op 19-02-1780
mombers aangesteld voor zijn kinderen.
Als medemomber werden
zijn broers Roelf en Hendrik Doedens aangesteld.

Jacob Jans Doedens hertrouwde te Eelde op 12-03-1780 met :
Geesje Eitens, geb. Eelde, 1755, gedoopt te Eelde
op 17-07-1755
d.v. Eite Jansen en Hillegje Roelefs en
weduwe van Johannes IJlkes Hoveling.

Jacob Jans Doedens overleed te Eelde in 1784.

Geesje Eitens hertrouwde te Eelde op 09-03-1788 met :
Jan Derks Schut.

6.
Roelof Jans, geb. Peize omstreeks 1730
z.v. Jan Doeës en Grietjen Jacobs  (2)
Hij trouwde te Peize met :
Grietien Koops
d.v. Koop Barelds en ....

Het gezin Roelof Jans bewoonde een woning van de Diaconie te Peize,
zijnde 'het lange huis' en staande aan de Zuurseweg, hoek Molenweg.

Kinderen :
1. Doeë Roelofs, geb. Peize, 27-01-1760                        (13)
2. Aaltien Roelofs, geb. Peize, omstreeks 1764              (14)
3. Jan Roelofs, geb. Peize, omstreeks 1768                   (15)
4. Koop Roelofs, geb. Peize, 20-10-1771                        (16)
5. Bareld Roelofs, geb. Peize, 26-12-1774                      (17)
6. Geesien Roelofs, geb. Peize, 05-05-1777                   (18)

In verband met het ontbreken van een Doop-  Trouw-  en Overlijdensregister
van de Ned.Herv.Kerk te Peize was en is niet na te gaan of uit het huwelijk
van Roelof Jans en Grietien Koops nog meer kinderen zijn geboren.

Roelof Jans was landbouwer van beroep en verbouwde onder andere hop
voor de bierbrouwerijen. Van de zomeroogst betaalde hij jaarlijks 9.00 gulden
aan de N.H.Kerk te Peize, zijnde de huur voor zijn woning.

Roelof Jans liet zich te Peize ook wel Roelof Doens noemen.

Roelof Jans overl. te Peize in 1799 als Roelof Doens en hij werd op 10-07-1799
te Peize begraven.
Grietien Koops overl. te Peize in 1805 als de weduwe van Roelof Doens.

Op 21-05-1805 ontving de N.H.Kerk 'van haar kiender één gulden voor het
gebruik van het laken dat was geweest over het liek van hun moeder'.

6a.
Hendrik Jans
, geb. Peize, omstreeks 1735
z.v. Jan Doeës en Grietjen Jacobs  (2)
Hij trouwde met een niet met name bekende vrouw.
Kinderen : ??

Hendrik Jans noemde zich te Peize Hinderik Doens.

Volgens aantekeningen in een bewaard gebleven boekje, getiteld : 'Ontvangsten
en Uitgaven van de Diaconie' overleed Hendrik Jans te Peize op 09-06-1792 als
Hinderik Doens, c.q. werd hij op die dag begraven en overleed zijn vrouw, zij staat
te boek als de weduwe van Hinderik Doens, op 07-03-1803, c.q. werd zij op die dag
begraven.
Verdere informatie betreffende dit gezin ontbreekt.                                         4e generatie

7.
Reinoldus Doedens, geb. Eelde, 1755
                                                      gedoopt Eelde, 29-06-1755
z.v. Jacob Jans Doedens en Albertje Edens (5)
Hij vertrok in 1788 naar Groningen.
Reinoldus is na de invoering van de afdeling burgerlijke stand in 1812
onvindbaar.


8.
Jan Dooijs Doedens, geb. Eelde, 1758
                                                       gedoopt Eelde, 08-10-1758
z.v. Jacob Jans Doedens en Albertje Edens  (5)

Jan Dooijs komt ook voor als Jan Doeës.

Hij tr. te Eelde, 16-12-1792 met zijn nicht :
Aaltien Roelfs, geb. Peize, omstreeks 1764,
d.v. Roelof Jans (Doens) en Grietien Koops.
Zie onder 6-2 en 14.
Het gezin is na invoering van de afdeling burgerlijke stand in 1812
onvindbaar.

9.
Willemtje Doedens
, geb. Eelde, 1761
                                                    gedoopt Eelde, 16-08-1761
d.v. Jacob Jans Doedens en Albertje Edens  (5)
Zij tr. Groningen, 09-12-1784 met :
Jan Klaassens de Raad, geb. Sappemeer, 1756
                                                    gedoopt Sappemeer, 10-10-1756

Willemtje Doedens overl. Groningen, 1795.

Jan Klaassens de Raad hertr.Groningen (21-10-1797 ondertrouw) met :
Zwaantje Roelofs uit Peize.

Jan Klaassens de Raad overl. Groningen, 27-10-1826.

10.
Douwe Doedens
, geb. Eelde, 1765
                                                    gedoopt Eelde, 24-02-1765
z.v. Jacob Jans Doedens en Albertje Edens  (5)

Douwe Doedens komt ook voor als Doede Doedens.

Douwe (Doede) Doedens is na de invoering van de afdeling burgerlijke
stand in 1812 onvindbaar.

11.
Grietje Doedens
, geb. Eelde, 1767
                                                        gedoopt Eelde, 08-03-1767
d.v. Jacob Jans Doedens en Albertje Edens  (5)
Grietje Doedens is na de invoering van de afdeling burgerlijke stand in
1812 onvindbaar.

12.
Eijte Doedens, geb. Eelde, 1771
                                                         gedoopt Eelde, 09-06-1771
z.v. Jacob Jans Doedens en Albertje Edens  (5)
Eijte Doedens komt na de invoering van de afdeling burgerlijke stand
in 1812 niet meer in de registers voor.

13.
Doeë Roelofs, geb. Peize, 27-01-1760
z.v. Roelof Jans en Grietien Koops  (6)

Doeë Roelofs vertrok reeds op jeugdige leeftijd naar Fochteloo, alwaar
hij schaapherder werd. Dagelijks ging hij met zijn kudde naar het
Fochtelooërveen, een groot heide- en moerasgebied tussen Veenhuizen
en Appelscha. Daar leerde hij zijn toekomstige vrouw Jebbechien Luites
kennen.

Doeë Roelofs tr. Norg, 04-05-1788 op 28-jarige leeftijd met de 37-jarige :
Jebbechien Luites, geb. Fochteloo, omstreeks 1751
d.v. Jacob Luites en ....

Na huwelijk vestigde het gezin zich te Lieveren, alwaar werd geboren :

1. Roelof Doeës, geb. Lieveren, 28-01-1791                     (19)

In 1809 kwamen de vier kinderen van Doeë Roelofs broer Bareld (geb.1774), zie
onder nr. 17, te weten: Grietien (11 jr), Jan (8 jr), Geertien (4 jr) en Roelf (2 jr) bij
hen
inwonen. Zij waren wees geworden en Doeë Roelofs en zijn vrouw Jebbechien
namen de verdere opvoeding van de kinderen op zich.

Later verhuisde het gezin Roelofs-Luites naar de Zulte in Roden.

In 1812 werd in ons land de afdeling burgerlijke stand ingevoerd en vanaf
toen werd iedere nederlander onder een vaste familienaam in dit officiële
register ingeschreven. Had men geen familienaam, dan moest een naam
worden aangenomen.

Ook Doeë Roelofs, zijn zoon Roelof en de kinderen van Doeë Roelofs overleden
broer Bareld (17) moesten een familienaam aannemen.
Doeë Roelofs bleef de naam Roelofs voeren.
Zijn zoon Roelof trouwde in 1814 als Roelof Doeës en Doeë Roelofs pleegkinderen
(17) kregen in 1812 ook de naam Doeës. Men keek niet zo nauw.

Doeë Roelofs overl. Roden, 22-08-1821 als Doe Roelfs.

Tot 1840 woonde Doeë Roelofs echtgenote, Jebbechien Luites, bij haar zoon Roelof
Doeës te Lieveren en nadien werd zij door de N.H. Kerk te Peize 'besteed in de kost
bij Jannes Adams', die daarvoor van de kerk een financiële vergoeding ontving.

Jebbechien Luites overleed te Peize op 14-01-1842 als Jebbegien Luiten Koning.

14.
Aaltien Roelofs, geb. Peize, omstreeks 1764
d.v. Roelof Jans en Grietien Koops  (6)
Zij tr. te Eelde, 16-12-1792 met haar neef :
Jan Dooijes Doedens, geb. Eelde, 1758, gedoopt Eelde, 08-10-1758,
zie onder nummer 8.
Jan
Dooijes is een zoon van Jacob Jans en Albertje Edens, zie onder 5.
Het gezin komt na de invoering van de afdeling burgerlijke stand in 1812 niet
meer 'in de stukken' voor.


15.
Jan Roelofs, geb. Peize, omstreeks 1768
z.v. Roelof Jans en Grietien Koops  (6)
Hij tr. te Eelde, 01-05-1796 met :
Aaltien Luigjen
van Steenbergen.
Kinderen :
1. Roelof Jans, geb. Eelde, 05-11-1797                           (20)
2. Aaltien Jans, geb. Eelde, 13-09-1801                          (21)
3. Hinderkien Jans, geb. Eelde, 12-01-1806                     (22)

Jan Roelofs noemde zich te Eelde Jan Roelf Roelofs en na de invoering
van de afdeling burgerlijke stand komt hij en zijn gezin niet meer in de
registers voor. Mogelijk namen zij een andere naam aan.

16.
Koop Roelofs, geb. Peize, 20-10-1771
z.v. Roelof Jans en Grietien Koops  (6)
Op jonge leeftijd overleden.

17.
Bareld Roelofs, geb. Peize, 26-12-1774
z.v. Roelof Doens en Grietien Koops  (6)
Hij tr. te Peize in 1797 met :
Trientien Jans
, geb. Peize, omstreeks 1769

Het gezin werd inwonend bij zijn ouders in het 'lange huis' te Peize, zie
onder 6. Later bewoonde het gezin, zoals het staat omschreven, 'het
Noorende van het lange huis, zijnde het voorende van het lange huis’,
met een huurwaarde van 8.00 gulden per jaar. Bareld was landbouwer
van beroep en hij verbouwde hop.
 
Kinderen :
1. Grietien Barelds, geb. Peize, 19-11-1797                    (23)
2. Geertien Barelds, geb. Peize, 29-09-1799                   (24) 
    Overleden te Peize op 13-10-1799.
3. Jan Barelds, geb. Peize, 12-07-1801                          (25)
4. Geertien Barelds, geb. Peize, 25-03-1804                   (26)
5. Roelf Barelds, geb. Peize, 23-08-1807                        (27)

Bareld Roelofs overleed te Peize in 1808.
Trientien Jans overleed te Peize in 1809.

Hun vier kinderen werden
ter verdere verzorging en opvoeding ondergebracht
bij Bareld Roelofs´ oudste broer Doeë Roelofs, wonende te Lieveren, zie onder 13.

Bij de naamsaanneming in 1812 gaf Doeë Roelofs zijn pleegkinderen, net als zijn
eigen zoon, de familienaam Doeës.

18.
Geesien Roelofs, geb. Peize, 05-05-1777
d.v. Roelof Jans en Grietien Koops   (6)
Jong overleden.


                                               
5e generatie

19.
Roelof Doeës
, geb. te Lieveren, 28-01-1791,
gedoopt te Roden, 06-02-1791
z.v. Doeë Roelofs en Jebbechien Luites  (13)
Schaapherder van beroep.
Hij tr. te Roden, 24-12-1814 als Roelf Doeës met :
Hindrikje Harms Hummel, geb. Zevenhuizen, 10-10-1790
gedoopt te Leek, 17-10-1790
d.v. Harm Alberts Hummel en Trijntje Jans Hummel,
     zie http://home.wxs.nl/~hummel
     onder genealogie-familieonderzoek,
     pt V...genealogie I Hummel-Hummelen, onder VI-f.
Kinderen :
Zij werden ingeschreven onder de naam ´Roelofs´.
1. Jebbechien Roelofs, geb. Zulte, 18-12-1815                 (28)
2. Harm Roelofs, geb. Zulte, 08-01-1818                          (29)
3. Jebbechien Roelofs, geb. Steenbergen, 27-06-1820      (30)
4. Doede Roelofs, geb. Steenbergen, 30-10-1822             (31)
5. Trijntien Roelofs, geb. Steenbergen, 19-01-1826           (32)

Tot omstreeks 1830-1835 gaf de overheid iedere Nederlander voor
wat betreft hun aangenomen naam een herkansing. Nog één keer
mocht van naam worden veranderd.
Als schaapherder verbleef Roelof Doeës dagelijks in het veld en hij
wilde zijn naam hiermede in verband brengen.
Hij koos toen voor de toepasselijke naam ‘Te Veld’.
De hierna geboren kinderen werden ingeschreven als ´Te Veld´.

7. Grietje te Veld, geb. Steenbergen, 20-09-1828             (33)
8. Luttien te Veld, geb. Steenbergen, 26-11-1830             (34)

Roelof Doeës nazaten komen later, als gevolg van verschrijvingen
en onnauwkeurigheden, ook voor als ´Ter Veld´ en ´Te Velde´.

Roelof Doeës overl. Roden, 25-10-1862 als Roelf Doeës te Veld.
Hindrikje Harms Hummel overl. Roden, 01-11-1862.

20.
ROELOF JANS, geb. Eelde, 05-11-1797
z.v. Jan Roelofs en Aaltien Luigjen  (15)
Roelof Jans komt na de invoering van de afdeling burgerlijke stand
niet meer voor in de registers. Zijn vader Jan Roelofs noemde zich
te Eelde Jan Roelofs en mogelijk nam hij de naam Roelofs aan.

21.
AALTIEN JANS, geb. Eelde, 13-09-1801
z.v. Jan Roelofs en Aaltien Luigjen  (15)
Aaltien Jans komt na de invoering van de afdeling burgerlijke stand
niet meer voor in de registers. Haar vader Jan Roelofs noemde zich
te Eelde Jan Roelofs en mogelijk nam hij de naam Roelofs aan.

22.
HINDERKIEN JANS, geb. Eelde, 12-01-1806
z.v. Jan Roelofs en Aaltien Luigjen  (15)
Hinderkien Jans komt na de invoering van de afdeling burgerlijke
stand niet meer voor in de registers. Haar vader Jan Roelofs
noemde zich te Eelde Jan Roelofs en mogelijk nam hij de naam
Roelofs aan.

23.
GRIETIEN BARELDS, geb. Peize, 19-11-1797
d.v. Bareld Roelofs en Trientien Jans  (17)
Zij tr. te Roden, 11-09-1820 met :
Roelf  Pieters Ipema, geb. Roden, 13-11-1791
z.v. Pieter Geerts Ipema en Aaltie Okkes.
Kinderen :
1. Aaltien Roelfs Ipema, geb. Roderwolde, 01-10-1821
    Zij tr. Roden, 09-05-1846 met :
    Jan Pieters Vogelzang, geb.Roden, 09-08-1819
    z.v. Pieter Jans Vogelzang en Aaltien Geerts Boer
            Hun zoon :
            Geert Jans Vogelzang, geb. Roderwolde, 10-05-1859
            trouwde te Roden op 06-05-1882 met :
            Grietje Jans Holt, geb. Roden, 16-11-1857
            d.v. Jan Harms Holt en Jantien Wietses Postema,
            zie genealogie Brink.
   
    Jan Pieters Vogelzang overl. Roderwolde, 06-11-1903.
    Aaltien Roelfs Ipema overl. Roderwolde, 05-04-1886.

Roelf Pieters Ipema overl. Roderwolde, 29-03-1864.
Grietien Barelds overl. Roderwolde, 02-08-1859
als Grietien Barelds Doedes.

24.
GEERTIEN BARELDS, geb. Peize, 29-09-1799
d.v. Bareld Roelofs en Trientien Jans  (17)
Zij overleed te Peize, 13-10-1799.

25.
JAN BARELDS, geb. Peize, 12-07-1801
z.v. Bareld Roelofs en Trientien Jans  (17)
Hij tr. te Peize, 30-08-1838 als Jan Barelds Doeës met
Jantien Koops Wever
, geb. Bunne, 26-12-1813
d.v. Koop Stevens Wever en Jantien Willems Arkies,
zie genealogie Wever.

Jan Barelds kreeg in 1812 van zijn oom en pleegvader Doeë
Roelfs uit Lieveren (6), de naam Doeës
. Kort na zijn huwelijk
kreeg ook Jan Barelds Doeës nog een herkansing voor wat
betreft zijn familienaam. Hij koos toen voor de naam ‘Doedens’
en vanaf dat moment draagt deze tak van de familie de naam
Doedens’.

Kinderen (van Jan Barelds) :
1. Bareld Doedens, geb. te Peize, 23-11-1838                (35)
2. Jantien  Doedens, geb. te  Peize, 24-11-1840             (36)
3. Trientien Doedens, geb. te Peize, 28-02-1843             (37)
4. Koop Doedens, geb. Peize, 11-11-1845                      (38)
5. Anna Doedens, geb. Peize, 04-05-1849                      (39)
6. Grietien Doedens, geb. Peize, 14-04-1851                  (40)

Jan Barelds Doedens overl. Peize, 30-09-1852.

Jantien Koops Wever hertr. te Roden op 11-05-1858 met :
Pieter Berends Tunnis, geb. te Roderwolde, 01-12-1804
z.v. Berend Jans en Rheina Theekes en weduwnaar van
Eltje Hes Beekhuis, geboren te Leek in 1808
d.v. Ile Freerks Beekhuis en Fenje Melis.
Eltje Beekhuis overleed te Roderwolde op 25-09-1856.

Pieter Berends Tunnis en Jantien Koops Wever verhuisden
op 09-05-1878 vanuit Roderwolde naar Peize.

Pieter Berends Tunnis overl. Peize, 06-07-1880.
Jantien Koops Wever overl. Peize, 22-03-1882.

26.
GEERTIEN BARELDS, geb. Peize, 25-03-1804
d.v. Bareld Roelofs en Trientien Jans  (17)
Zij tr. te Roden, 09-05-1835 met :
Teunis Sakes Berghuis, geb. Roden, 10-11-1804
z.v. Sake Idskes en Geessien Teunis
Kinderen :
1. Geessien Tonnis Berghuis, geb. Foxwolde, 05-01-1836
    ’s middags 12 uur.
    ongehuwd overl. op 01-08-1878.
2. Bareld Tonnis Berghuis, geb. Foxwolde, 06-01-1836
   ’s morgens 3 uur, overl. Foxwolde, 07-01-1836

Omstreeks 1838 nam Teunis Sakes Berghuis de naam Barkhuis
aan en de hierna geboren kinderen werden aangegeven als
Barkhuis.

3. Trientien Tonnis Barkhuis, geb. Fokswolde, 24-05-1838
    Zij tr. Roden, 24-04-1869 met :
    Hindrik Brink, geb. Roden, 23-05-1840
    z.v. Jan Berends Brink en Margien Stoffers,
    zie genealogie Brink.
    N.B. = Hindrik Brink is opgenomen in fam.Doedens.
    Hindrik Brink overl. Lieveren, 07-10-1920.
    Trientien Barkhuis overl. Lieveren, 25-01-1922.
4. Sake Tonnis Barkhuis, geb. Roden, 01-08-1843
    Hij tr. Roden, 09-05-1874 met :
    Fenna van der Werff, geb. Roden, 14-02-1848
    d.v. Jan Jacobs van der Werff en Jantien Jans Smit
    Sake Barkhuis overl. Roden, 18-01-1912.
    Fenna v.d.Werff overl. Roden, 11-05-1929.

Teunis Sakes Barkhuis overl. Roden, 13-08-1867.
Geertien Barelds overl. Leutingewolde, 04-02-1876 als
Geertien Barelds Doedes.

27.
ROELF BARELDS, geb. Peize, 23-08-1807
z.v. Bareld Roelofs en Trientien Jans  (17)
Hij overleed te Peize op 27-12-1812.


                                                6e  generatie

28.
JEBBECHIEN ROELOFS, geb. Zulte, 18-12-1815
d.v. Roelof Doeëdes en Hindrikje Harms Hummel  (19)
Zij overl. Roden, 25-02-1818.


29.
HARM ROELOFS TE VELD, geb. Zulte, 08-01-1818
z.v. Roelof Doeës en Hindrikje Harms Hummel  (19)

Hij vertrok op jeugdige leeftijd naar Rolde.
Hij werd daar schaapherder.

Harm Roelofs te Veld tr. te Rolde, 20-05-1859 met :
Hinderkien Levers, geb. Vries, 13-02-1830
d.v. Jan Levers en Harmina Scholten
Kinderen :
1. Roelof te Veld, geb. Rolde, 20-03-1860                       (41)

Harm Roelofs 2e kind werd aangegeven als ‘te Velde

2. Jan te Velde, geb. Ballo, 27-02-1864                           (42)

Zijn nageslacht draagt later ook de naam ‘te Velde’.

Harm Roelofs te Veld overl. Roden, 18-06-1870 als Harm te Veld.
Hinderkien Levers was in 1870 nog in leven en is daarna onvindbaar.

30.
JEBBECHIEN ROELOFS TE VELD, geb. Steenbergen, 27-06-1820
d.v. Roelof Doeës en Hindrikje Harms Hummel  (19)
Zij tr. Roden, 06-05-1854 met :
Lambert Abels Huls, geb. Een, 15-08-1826
z.v. Abel Berends Huls en Eempje Roelfs
Kinderen :
1. Eempje Huls, geb. Norg, 25-08-1855
    Zij tr. Norg, 08-05-1876 met :
    Berend Mulder, geb. Westervelde, 15-07-1850
    z.v. Hendrik Mulder en Grietje van der Velds

Lambert Berends Huls overl. Een, 17-08-1896.
Jebbechien Doedes te Veld overl. Een, 06-05-1898.

31.
DOEDE ROELFS TE VELD, geb. Steenbergen, 30-10-1822
z.v. Roelof Doeës en Hindrikje Harms Hummel   (19)

Schaapherder van beroep en in de volksmond was hij ‘Doede Scheper’

Hij tr. te Norg, 11-05-1850 met :
Hinderkien Derks Laning, geb. Roden, 07-04-1827
d.v. Derk Jans Laning en Aaltien Jacobs Karsing
        en een zuster van :
        Geert Derks Laning, geb. Roden, 01-12-1824
        d.d. 24-10-1850 te Roden getrouwd met :
        Hinderkien Jannes Geersing, geb. Roden, 25-02-1825
        d.v. Jannes Geersing en Stofferdina Smeenge,
        zie genealogie Geersing.

Toen Doede Roelfs te Veld te Norg trouwde liet hij zich inschrijven als
Doede Roelfs ter Veld en zijn kinderen kregen ook de naam ‘ter Veld’.

Na huwelijk werd hij schaapherder te Een en even later te Veenhuizen.

Kinderen :
1
. Hinderkien ter Veld, geb. Een, 06-10-1850                  (43)
2. Aaltje ter Veld, geb. Veenhuizen, 02-05-1852              (44)

Hierna verhuisde het gezin ter Veld naar Een.

Aldaar werden nog 2 kinderen geboren.

3. Roelf ter Veld, geb. Een, 14-06-1853                          (45)
4. Derk ter Veld, geb. Een, 24-01-1856                           (46)

Omstreeks 1857 verhuisde het gezin naar Steenbergen.
De aldaar geboren kinderen werden ingeschreven als ‘te Veld
en zij dragen later ook de naam ‘te Veld’.

5. levenloos kind (m), geb. Steenbergen, 10-03-1858
6
. levenloos kind (v), geb. Steenbergen, 11-02-1860
7. Harm te Veld, geb. Steeenbergen, 15-03-1861             (47)
8. Jan te Veld, geb. Steenbergen, 24-08-1863                  (48)
9. Hindrik te Veld, geb. Steenbergen, 13-10-1869             (49)

Doede Roelfs overl. Roden, 28-04-1909 als Doede ter Veld.
Hinderkien Laning overl. Roden, 16-03-1919.


32.
TRIJNTIEN ROELOFS TE VELD, geb. Steenbergen, 18-01-1826
d.v. Roelof Doeës en Hindrikje Harms Hummel   (19)
Zij tr. te Leek, 26-06-1858 met :
Hendrik Hut, geb. Zevenhuizen, 21-12-1835
z.v. Jan Jacobs Hut en Maike Hijnes Rosema
Kinderen :
1. Jan Hut, geb. Zevenhuizen, 07-05-1859
    Hij tr. Roden, 14-10-1885 met :
    Bontje Poeder, geb. Zevenhuizen, 22-09-1858
    d.v. Heine Jans Poeder en Ebeltje Ewes Postema
    en een zuster van Ewe Poeder, zie hieronder.
    Jan Hut overl. Nw.Roden, 31-10-1940.
    Bontje Poeder overl. Groningen, 28-12-1943.
2. Hendriktje Hut, geb. Zevenhuizen, 28-10-1863
    Zij tr. Leek, 28-11-1885 met :
    Ewe Poeder, geb. Roden, 04-10-1860
    en een broer van Bontje Poeder, zie hierboven.

    Ewe Poeder overl. Roderveld, 22-01-1893.
    Hendriktje Hut hertr. te Roden, 26-06-1897 met :
    Jan Douwsema, geb. Zevenhuizen, 06-03-1871
    z.v. Wolter Douwes Douwsema en Hillechien Ramaker.
    Hendriktje Hut overl. Tolbert, 30-05-1919.
    Jan Douwsema hertr. in 1920 met :
    Jannetje van Buuren, weduwe van Hendrik Feenstra.
Hendrik Hut overl. Leek, 28-06-1875.
Trijntien te Veld woonde in 1897 nog te Zevenhuizen
en is daarna onvindbaar.


33.
GRIETJE ROELOFS TE VELD, geb. Steenbergen, 20-09-1828
d.v. Roelof Doeës te Veld en Hindrikje Harms Hummel   (19)
Zij tr. te Roden, 27-08-1853 met :
Jan Gerrits Meulema, geb.
Peize, 01-11-1824
z.v. Gerrit Harms Meulema en Luttien Jacobs
Kinderen :
1. Luitien Meulema, geb. Norg, 03-03-1855
    Zij tr. te Peize, 04-02-1882 met :
    Geert Eitens, geb. Peize, 14-01-1840
    z.v. Eite Alberts Eitens en Catharina Jans Huberts en
    weduwnaar van Annechien Ottens.
2. Hendrikje Meulema, geb. Zuidvelde, 04-05-1858
    overl. te Peest op 10-05-1859.
3. Roelf Meulema, geb. Peest, 01-05-1860
    ongehuwd.

Jan Meulema overl. Lieveren, 02-03-1910.
Grietje te Veld overl. Lieveren, 04-12-1910.

34.
LUTTIEN ROELOFS TE VELD, geb. Steenbergen, 26-11-1830.
d.v. Roelof Doeës te Veld en Hindrikje Harms Hummel   (19)
Zij tr. te Peize op 15-08-1864 met :
Geert Kemkers, geb. Peize, 27-09-1834
z.v. Hindrik Kemkers en Gesien Arends Talens,
zie genealogie Kemkers.
Kinderen :
1. Geessien Kemkers, geb. Peize, 20-03-1865
    overl. Peize, 27-03-1865.

Geert Kemkers overl. Peize, 15-09-1905.
Luttien te Veld overl. Vries, 11-11-1905.


35  t/m  40.
Onder deze nummers vallen de kinderen van Jan Barelds
Doedens en Jantien Koops Wever.

35. Bareld Doedens, geb. te Peize, 23-11-1838
36. Jantien  Doedens, geb. te  Peize, 24-11-1840
37. Trientien Doedens, geb. te Peize, 28-02-1843
38. Koop Doedens, geb. Peize, 11-11-1845
39. Anna Doedens, geb. Peize, 04-05-1849
40. Grietien Doedens, geb. Peize, 14-04-1851

Het geslacht Doedens wordt in deze stamboom niet nader uitgewerkt.

Zie verder onder de "Familie Doedens" (Doedens)


                                               7e generatie

41.
ROELOF TE VELD, geb. Rolde, 20-03-1860
z.v. Harm Doedes te Veld en Hinderkien Levers   (29)
Hij tr. te Norg, 04-05-1891 met :
Geertien Buzema, geb. Peize, 03-12-1866
d.v. Kornelis Buzema en Harmtien Stoffers
Kinderen :
1. Harm te Veld, geb. Zuidvelde, 09-02-1892                    (50)
2. Kornelis te Veld, geb. Norg, 25-05-1895                       (51)
3. Hinderkien te Veld, geb. Norg, 27-06-1901                   (52)
4. Hendrik te Veld, geb. Norg, 14-12-1904                       (53)
5. levenloos kind, geb. Norg, 28-05-1908

Roelof te Veld overl. Norg, 10-10-1935.
Geertien Buzema overl. Norg, 11-10-1928.


42.
JAN TE VELDE
, geb. Ballo, 27-02-1864
z.v. Harm Doedes te Veld en Hinderkien Levers   (29)
Hij tr. te Norg 30-10-1896 met :
Johanna Jansen, geb. Norg, 16-11-1872
d.v. Geert Jansen en Reina Cazemier
Kinderen :
 
1. Reina te Velde, geb. Norg, 13-02-1897                         (54)
2. Harm te Velde, geb. Norg, 20-03-1898                          (55)
3. Hinderkien te Velde, geb. Norg, 26-09-1899                  (56)
4. Hendrikje te Velde, geb. Norg, 24-10-1903                    (57)
5. Geertje te Velde, geb. Norg, 06-07-1908                       (58)
6. Roelfien te Velde, geb. Norg, 07-07-1911                      (59)

Jan te Velde overl. Norg, 30-03-1944.
Johanna Jansen overl. Norg, 03-08-1951.


43
.
HINDERKIEN DOEDES TER VELD, geb. Een, 06-10-1850
d.v. Doede Roelfs te Veld en Hinderkien Derks Laning (31)
Kinderen :

1. Hinderkien ter Veld, geb. Roden, 18-07-1881                (60)
2. Albertje ter Veld, geb. Roden 02-12-1886                     (61)

Hinderkien Doedes ter Veld (sr) tr. te Roden, 05-03-1887 met :
Geert Vogelzang, geb. Roden, 03-01-1847
z.v. Jan Geerts Vogelzang en Geertien Lamberts Noord.
Geert was sedert 02-12-1885 weduwnaar van Trijntje Postema
en had uit dat huwelijk vier kinderen : Pieter (1876),
Jan (1878), Geert (1879) en Aaffien (1883).

Uit het huwelijk van Geert Vogelzang en Hinderkien werd
geboren :

3. Geertien Vogelzang, geb. Leek, 20-10-1888
    Zij tr. te Roden, 17-06-1916 met :
    Klaas Bolhuis, geb. Oldekerk, 27-02-1887
    z.v. Feike Bolhuis en Gerkje van der Veen.
    Klaas Bolhuis overl. 23-09-1947.
    Geertien Vogelzang overl. 20-11-1967.
    Zij woonden te Terheijl.

Geert Vogelzang overl. Terheijl, 16-01-1947.
Hinderkien Doedes ter Veld overl. Leek, 06-04-1897.


44.
AALTJE DOEDES TER VELD, geb. Veenhuizen, 02-05-1852
d.v. Doede Roelfs te Veld en Hinderkien Derks Laning (31)
Zij tr. te Roden, 27-10-1876 met :
Jan Hendriks, geb. Tynaarlo, 09-10-1848
z.v. Roelof Hendriks en Willemtien Boelens
Kinderen :
1. Roelof Hendriks, geb. Langeloo (Norg), 25-12-1876
    Hij trouwde te Bedum op 21-05-1904 met :
    Elizabeth Smallenbroek, geb. Bedum, 07-10-1882
    d.v. S irp Smallenbroek en Detje Laninga
    Roelof Hendriks overleed te Groningen op 05-11-1951.
    Elizabeth Smallenbroek overleed te Bedum op 19-06-1965.
2. Hinderkien Hendriks, geb. Norg, 19-11-1878
    Zij trouwde te Grootegast op 31-10-1918 met :
    Jakob van Wijk, geb. te Tolbert in 1884
    z.v. Mendelt van Wijk en Harmtien Holman.
    Kinderen :
    1. Levenloos kind, geb. Roden, 26-05-1920
    Hinderkien Hendriks overleed in 1964.
3. Willemtien Hendriks, geb. Een (Norg), 14-01-1881
    Zij trouwde te Dordrecht op 21-05-1903 met :
    Frans Mulders, geb. Dordrecht, 03-04-1882.
    Kinderen :
    1. Frans Mulders, geb. Dordrecht, 28-09-1903
    2. Aaltje Mulders, geb. Dordrecht, 15-06-1905
    3. Jan Mulders, geb. Dordrecht, 20-12-1906
    4. Hendrika Mulders, geb. Dordrecht, 26-08-1909
    5. Neeltje Mulders, geb. Dordrecht, 06-09-1911
    Willemtien Hendriks overleed in maart 1965.
4
. Aaltje Hendriks, geb. Roden, 26-03-1883
    Zij trouwde te Bedum op 01-08-1908 met :
    Daniel Teune, geb. Bedum, 30-10-1887
    z.v. Johannes Teune en Grietje Laninga.
    Kinderen :
    1. Johannes (Joseph) Teune, geb. Bedum, 28-01-1909.
        Hij trouwde met :
        Gladys Martha Tazelaar, geb. Chicago, Illinois (USA), 30-03-1913
          Kinderen :
          1. Daniel Everett Teune, geb. 22-03-1934
              Hij trouwde met :
              Evelyn G. Woldman, geb. in 1938
                Kinderen :
                1. Kenneth D. Teune
                2. Steven Teune
                3. Sharon Teune
          2. Florence Joanne Teune, geb. Chicago, Illinois (USA), 23-09-1937
              Zij trouwde op 25-04-1958 te Cicero, Illinois (USA) met :
              Dirk Alidus Zaagman, geb. Pieterburen, 27-09-1932
                Kinderen :
                1. Lynda Gay Zaagman, geb.Oak Park, Illinois (USA), 09-06-1959
                2. Garrett Joel Zaagman, geb. Chicago, Illinois (USA), 04-03-1976
                    Overleden te Chicago, Illinbois (USA), 09-12-1983.
                3. Shawn Zaagman, geb. Chicago, Illinois (USA), 11-08-1978
          3. Alyce Marlene Teune, geb. Cicero, Illinois (USA), 05-11-1943
              Zij trouwde op 31-07-1964 te Chicago, Illinois (USA) met :
              Henry Koster, geb. Chicago, Illinois (USA)
                Kinderen :
                1. Christine Lynn Koster, geb. 26-05-1968
              Henry Koster overleed te Chicago, Illinois (USA), 14-02-1989.
      
       Alyce Marlene Teune hertrouwde op 13-06-1998 te Chicago met :
              Edward Ernst, geb. op 20-08-1930.
          4. Lynda Gay Teune, geb. Cicero, Illinois (USA), 04-05-1946
              Overleden te Cicero, Illinois (USA) op 26-01-1955
          5. Mark Dale Teune, geb. Cicero, Illinois (USA), 04-02-1949
              Hij trouwde op 10-11-1979 met :
              Kathleen Joyce ...., geb. 26-12-1949.
                Kinderen :
                1. Joshua Mark Teune, geb. 03-11-1981
        Johannes Teune overleed in Downers Grove, Illinois (USA), 08-05-1995.
       
Gladys Martha Tazelaar overleed in Downers Grove, Illinois (USA), 25-04-2001.
    2. Aaltje (Alyse) Teune, geb. Bedum, 31-03-1911
        Overleden te Hudsonville, Michigan (USA), 06-05-1996.
   
    Na Aaltjes geboorte
emigreerde het gezin Teune naar de USA.
    Aldaar werden nog geboren :

   
3. Grietje (Grace) Teune, geb. Chicago, Illinois (USA), 09-03-1913
        Zij trouwde op 01-01-1936
in Chicago, Illinois (USA) met :
        Andrew Veenema, geb. in Friesland (Ned.), 25-07-1916
          Kinderen :
          1. Daniel Veenema, geb. Hudsonville, Illinois (USA), 09-03-1938
              Overleden in Chicago, Illinois (USA) in 12-1967
          2. Mitchell Carl Veenema, geb. Hudsonville, Michigan (USA), 06-06-1942
          3. Andrew John Veenema, geb.Hudsonville, Michigan (USA), 16-02-1944
        Andrew Veenema overleed te Hudsonville, Illinois (USA) in 09-1985.
        Grietje Teune overleed in Hudsonville, Michigan (USA), 11-11-1999.
    4. Jan (John) Teune, geb. Chicago, Illinois (USA), 13-05-1915
        Hij trouwde op 27-08-1937 te Chicago, Illinois (USA) met :
        Martha Rozema, geb. Chicago, Illinois (USA), 11-03-1919
          Kinderen :
          1. Alice Teune, geb. Chicago, Illinois (USA), 12-02-1938
          2. Donna Teune, geb. Chicago, Illinois (USA), 24-05-1941
          3. John G. Teune, geb. Chicago, Illinois (USA), 04-06-1946
          4. Susan Teune, geb. Chicago, Illinois (USA), 17-04-1948
        Martha Rozema overleed in Park Ridge, Illinois (USA), 06-06-1991.
        Jan Teune overleed te Coppersville, Michigan (USA), 17-03-1999.
    5. Itje (Ida) Teune, geb. Cicero, Illinois (USA), 25-03-1917
        Zij trouwde op 16-08-1935 te Chicago, Illinois (USA) met :
        Mike Davids, geb. Chicago, Illinois (USA), 13-04-1916

          Kinderen :
          1. Clarence Davids, geb. Chicago, Illinois (USA), 13-02-1936
          2. Donald Davids, geb. Cicero, Illinois (USA), 12-03-1939
              Overleden te Cicero, Illinois (USA) op 25-02-1956.
          3. Kenneth Davids, geb. Chicago, Illinois (USA), 06-05-1941
          4. Wayne Davids, geb. Chicago, Illinois (USA), 09-04-1943
              Overleden te Chicago, Illinois (USA op 26-11-1979.
          5. Nancy Davids, geb. Chicago, Illinois (USA), 09-12-1947
          6. Eileen M. Davids, geb. Chicago, Illinois (USA), 06-01-1949
       Mike Davids overleed te Chicago, Illinois (USA) op 21-03-1984.
       Itje Teune overleed te Napierville, Illinois (USA) op 16-08-2001.
    6. Hendertje (Henrietta) Teune, geb. Chicago, Illinois (USA), 19-05-1920
        Zij trouwde op 02-08-1939 te Cicero, Illinois (USA) met :
        Harvey Gilles Redder, geb. Jamestown, Michigan (USA), 26-10-1917
        z.v. Gerrit Redder en Geertje (Gertie) de Kleine.
          Kinderen :
          1. Harvey Gerrit Redder, geb. Jamestown, Michigan (USA), 17-02-1941
              Overleden te Muskegon, Michigan (USA), 09-08-2001.
          2. Dennis Allen Redder, geb. Jamestown, Michigan (USA), 01-10-1942
          3. Sandra Kay Redder, geb. Jamestown, Michigan (USA), 04-08-1944
          4. Ronald Lee Redder, geb. Jamestown, Michigan (USA), 27-08-1946
              (E-mail : ronredder@dslextreme.com )
              Hij trouwde op 09-06-1972 in Grand Rapids, Michigan (USA) met :
              Frances Boelens, geb.Hammond, Indiana (USA), 31-12-1945
              d.v. Pieter Albertus Boelens en Charlotte Doezema.
                Kinderen :
                1. Cherkaleyna Alice Redder, geb. Lincoln (USA), 09-01-1975
                    Zij trouwde op 07-06-2003 in Grand Rapids, Michigan (USA) met :
                    Jeffrey Alan Haga, geb. SIoux Falls, South Dakota (USA), 20-08-1964
                    z.v. Henry Martin Haga en Lyla Belle Cross
                2. Peter Albert Daniel Redder, geb. Englewood, Colorado (USA), 30-03-1979
                    Hij trouwde op 30-06-2001 te Ada, Michigan (USA), met :
                    Emily Jo Zomermaand, geb. Luverne, Minnisota (USA), 08-07-1979
                    d.v. Robert Dean Zomermaand en Janine Rae Bootsma
          5. Darl Gene Redder, geb. Jamestown, Michigan (USA), 19-01-1950
        Harvey Gillis Redder overleed te Hudsonville, Michigan (USA) op 15-11-1979.
    7. Pieter (Peter) Teune, geb. Chicago, Illinois (USA), 04-05-1923
        Hij trouwde op 13-03-1943 te Chicago, Illinois (USA) met :
        Jennie (Jean) de Vries, geb. in Nederland op 28-06-1923.
          Kinderen :
          1. Janet Lee Teune, geb. Cicero, Illinois (USA), 08-03-1952
          2. Peter Teune, geb. Cicero, Illinois (USA), 12-02-1954
          3. Daniel Allen Teune, geb. Cicero, Illinois (USA), 17-03-1955
          4. Roger Dale Teune, geb. Cicero, Illinois (USA), 16-10-1956
          5. Kevin James Teune, geb. Cicero, Illinois (USA), 25-01-1958
          6. Elaine Sharon Teune, geb. Cicero, Illinois (USA), 31-12-1959
        Jennie de Vries overleed te Boring, OR op 18-05-2000.
    8. Daniel Teune, geb. te Cicero, Illinois (USA), 27-05-1926
        Overleden te Cicero, Illinois (USA) op 30-05-1926.
    9. Wilhelmina (Minnie) Teune, geb. Chicago, Illinois (USA), 11-07-1927
        Zij trouwde op 05-08-1949 te Chicago, Illinois (USA) met :
        Henry Elmer Rozema, geb. Chicago, Illinois (USA), 10-10-1926
          Kinderen :
          1. Patricia Mae Rozema, geb. Jamestown, Michigan (USA), 22-02-1950
          2. Darlene Alyce Rozema, geb. Jamestown, Michigan (USA), 05-05-1951
          3. Henry Rozema, geb. Jamestown, Michigan (USA), 25-01-1954
          4. Wade Louis Rozema, geb. Hudsonville, Michigan (USA), 20-12-1956
          5. Dawn Alyce Rozema, geb. Hudsonville, Michigan (USA), 24-08-1969
        Henry Elmer Rozema overleed te Baldwin, Michigan (USA) op 25-11-1979.
        Wilhelmina Teune overleed te Baldwin, Michigan (USA) op 17-11-2000.
    Daniel Teune overleed in Chicago, Illinois (USA) op 01-11-1971.
    Aaltje Hendriks overleed in Chicago, Illinois op 19-09-1962.
5.
Trientje Hendriks, geb. Roden, 15-10-1884
    Zij trouwde op 04-05-1912 met :
    Jelle Postema, geb. Bedum, 07-01-1884
    z.v. Hilbrand Postema en Aaltje Bootsman. 
    Trientje Hendriks overleed op 05-03-1968.
    Jelle Postema overleed te Bedum op 08-03-1959.
6
. Doede Hendriks, geb. Roden,
08-04-1887

    Hij trouwde te Roden op 21-12-1912 met :
    Lamke van Esch, geb. Leutingewolde, 17-12-1889
    d.v. Jannes van Esch en Antje Takens
      Kinderen :
      1. Levenloos kind, geb. Leutingewolde, 30-05-1913
      2. Levenloos kind, geb. Hoogkerk, 10-05-1916
      3. Levenloos kind, geb. Hoogkerk, 27-08-1925
    Doede Hendriks overleed te Oostwold op 25-09-1971.
    Lamke van Esch overleed te Oostwold op 10-12-1950.
7.
Annechien Hendriks, geb. Roden, 12-03-1889
    Zij trouwde te Roden op 25-05-1912 met :
    Kornelis Hagenouw, geb. Roden, 12-08-1887
    z.v. Jannes Hagenaouw en Hillechien Holt,
    zie genealogie Hagen(o)auw.
  
   Kinderen :
      1. Jan Hagenouw, geb. Adorp, 28-04-1913
          Hij vertrok in 1929 op 16-jarige leeftijd naar de USA.
          Jan trouwde op 28-04-1934 in de staat Illinois (USA) met :
          Nelvie Dijkstra, geb in de staat Illinois (USA)
            Kinderen :
            1. Joan Carol Hagenouw, geboren op 25-10-1934
                Zij trouwde te Illinois (USA) met :
                Ronald Fischer
                  Kinderen :
                  1. Jeffrey Fischer
            2. Brian Fischer
          Nelvie Dijkstra overleed in de staat Illinois (USA) in 1943.
          Jan Hagenouw trouwde voor de 2e maal op 06-05-1943 in Illinois met :
          Bernice ....
          Jan Hagenouw overleed te Cicero, Illinois (USA) op 16-03-1974.
      2. Jannes Hagenouw, geb. Adorp, 20-09-1914
      3. Roelf Hagenouw, geb. Zulte (Roden), 28-05-1916
      4. Hillechien Hagenouw, geb. Zulte (Roden), 21-05-1919
      5. Doede Hagenouw, geb. Zulthe (Roden), 08-09-1920
      6. Hendrik Hagenouw, geb. Zulte (Roden), 23-01-1922
      7. Aaltinus Hagenouw, geb. Roderveld (Roden), 11-09-1928
    Annechien Hendriks overleed te Roden op 12-02-1945.
    Kornelis Hagenouw overleed te Roden op 16-02-1975.
8. Roelfien Hendriks, geb. Roden, 24-05-1891
    Overleden te Roden op 02-07-1891.
9
. Jan Hendriks, geb. Roden, 19-06-1892
    Hij trouwde te Roden op 07-05-1921 met :
    Lammechien Gleisteen, geb. Peize, 12-11-1897
    d.v. Albert Gleisteen en Annechien Nienhuis
    Jan Hendriks overleed te Yde op 12-04-1969
    Lammechien Gleisteen overleed te Vries op 03-07-1978
10
.Roelfien Hendriks, geb. Roden, 25-11-1894
    Zij trouwde te Groningen op 15-05-1916 met :
    Klaas (Nickolas) Meijer, geb. Slochteren, 07-02-1895
    z.v. Eppo Meijer en Hemmina van der Laan.
    Kinderen :
     1. Alice Meijer, geb. in Nederland in 1920
     2. Hermina Meijer.
     3. Marie Meijer. 
     4. Edward Meijer, geb. Michigan (USA), in 1926
     5. Clara Jean Meijer, geb. Michigan (USA) in 1934
     6. John Meijer.
     Het gezin Meijer emigreerde naar de staat Michigan in de USA.
    
Roelfien Hendriks overleed in Grandville, Michigan (USA) in 08-1978.
     Klaas Meijer overleed in Grandville, Michigan (USA) in 1972.

Jan Hendriks overl. Roden, 28-03-1936.
Aaltje Doedes ter Veld overl. Roden, 23-05-1935.
Zij zijn te Roden begraven.

45
.
ROELF DOEDES TER VELD, geb. Een, 14-06-1853.
z.v. Doede Roelfs te Veld en Hinderkien Derks Laning (31)
Hij tr. te Norg, 06-02-1878 met :
Aartje Brummel, geb. Ermelo, 19-03-1857
d.v. Gerrit Brummel en Hendrikje Kamerman
Kinderen :
1. Doede ter Veld, geb. Westervelde,  20-06-1878            (62)

2. Hinderkien ter Veld, geb. Zuidvelde, 27-05-1879            (63)
3. Henderika ter Veld, geb. Zuidvelde, 30-07-1880             (64)
4. Arentien ter Veld, geb. Zuidvelde, 18-04-1883               (65)
5
. Aaltien ter Veld, geb. Alteveer, 21-11-1884                   (66)
6
. Geertien ter Veld, geb. Alteveer, 21-11-1887                 (67)
7. Doede ter Veld, geb. Alteveer, 12-10-1888                    (68)
8. Gerrit ter Veld, geb. Alteveer, 01-07-1892                     (69)

Roelf Doedes ter Veld overl. Roden, 26-06-1901.
Aartje Brummel overl. Veenhuizen, 11-03-1918.
Zij is begraven op het kerkhof te Veenhuizen.

46
.
DERK DOEDES TER VELD, geb. Een, 24-01-1856
z.v. Doede Roelfs te Veld en Hinderkien Derks Laning   (31)
Hij tr. te Roden, 26-11-1881 met :
Annechien Roona, geb. Roderveld, 12-03-1854
d.v. Hindrik Julius Roona en Alberdina Ottens Veldhuis
Kinderen :
1. Doede ter Veld, geb. Roderveld, 06-04-1882                   (70)
2. Hindrik ter Veld, geb. Roderveld, 02-01-1884                  (71)
3. Henderikus ter Veld, geb. Roderveld, 09-01-1886            (72)
4. Albert ter Veld, geb. Roderveld, 06-11-1887                   (73)
5. Hindrik ter Veld, geb. Roderveld, 30-09-1889                  (74)
6. Annechien ter Veld, geb. Roderveld, 21-06-1892            (75)
7. Derk ter Veld, geb. Roderveld, 06-08-1894                     (76)

Derk ter Veld overl. Roderesch, 08-06-1926.

Annechien Roona overl. Roderveld , 08-01-1928.

47.
HARM DOEDES TE VELD, geb. Steenbergen, 15-03-1861
z.v. Doede Roelfs te Veld en Hinderkien Derks Laning (31)

Harm Doedes was schaapherder van beroep en in de
volksmond werd hij ‘Harm Scheper’ genoemd.

Harm Doedes te Veld tr. te Roden, 18-04-1888 met :
Aaltien Postema, geb. Roden, 24-11-1862
d.v. Jan Wietses Postema en Annechien Hendriks Hajema.
        N.B.
        Jan Wietses Postema is een broer van :
        Jantien Wietses Postema, geb. Roden, 06-10-1835
        d.d. 09-05-1857 te Roden getrouwd met :
        Jan Harms Holt, geb. Peize, 26-06-1832,
        z.v. Harm Hindriks Holt en Grietje Kok,
        zie genealogie Brink
        en van :
        Sijtze Postema, geb. Roden, 27-09-1822
        d.d. 14-12-1840 te Peize getrouwd met :
        Gesien Wekema
, geb. Peize, 21-04-1820
        d.v. Arend Wekema en Aaffien Eleveld,
        zie genealogie W(i)ekema.
Kinderen :
1. Doede te Veld, geb. Roden, 10-06-1888                        (77)
2. Annechien te Veld, geb. Roden, 17-10-1889                  (78)
3. Jan te Veld, geb. Roden, 22-10-1891                            (79)
4. Hinderkien te Veld, geb. Roden, 18-09-1893                  (80)
5. Roelof te Veld, geb. Roden, 21-02-1897                        (81)
6. Doede te Veld, geb. Roden, 28-02-1899                        (82)
7. Elsien te Veld, geb. Roden, 22-02-1900                        (83)
8. Elsien te Veld, geb. Roden, 17-03-1902                        (84)
9. Derk te Veld, geb. Roden, 17-06-1904                          (85)
10.Hendrik te Veld, geb. Roden, 19-07-1905                     (86)

Harm te Veld overl. Roden, 17-07-1929.
Aaltien Postema overl. Roden, 20-04-1942.


48.
JAN DOEDES TE VELD, geb. Steenbergen, 24-08-1863
z.v. Doede Roelfs te Veld en Hinderkien Derks Laning (31)
ongehuwd overl. Roderveld, 25-11-1895.


49.
HINDRIK DOEDES TE VELD, geb. geb. Steenbergen, 13-10-1869
z.v. Doede Roelfs te Veld en Hinderkien Derks Laning (31)
ongehuwd overl. Nw.Roden, 23-07-1932.


                                               
8e generatie

50.
HARM TE VELD, geb. Zuidvelde, 09-02-1892
z.v. Roelof te Veld en Geertien Buzema   (41)
Hij tr. te Norg, 04-04-1914 met :
Katriena Kregel, geb. Bunne, 05-09-1893
d.v. Evert Kregel en Geertien van der Spoel
Kinderen :
1. Roelof te Veld, geb. Norg, 21-07-1914                         (87)
2. Evert te Veld, geb. Norg, 10-04-1916                           (88)
3. Cornelis te Veld, geb. Norg, 12-02-1918                      (89)
4. Geert te Veld, geb. Norg, 03-12-1919                          (90)
5. Gerrit te Veld, geb. Norg, 07-06-1921                          (91)
6. Geertje Geertiena te Veld, geb. Norg, 02-06-1931        (92)

Harm te Veld overl. Assen, 22-01-1934.
Katriena Kregel overl. Norg, 14-02-1954.

51.
KORNELIS TE VELD, geb. Norg, 25-05-1895
z.v. Roelof te Veld en Geertien Buzema   (41)
Hij tr. te Norg,  24-01-1925 met :
Henderkien Karst, geb. Norg, 13-01-1901
d.v. Boele Karst en Jantien Folkerts
Kinderen :
1. Geertien te Veld, geb. Norg, 12-05-1925                      (93)
2. Boele te Veld, geb. Norg, 04-08-1926                          (94)
3. Jantien te Veld, geb. Norg, 07-11-1933                        (95)

Kornelis te Veld overl. Zuidlaren, 18-04-1969.
Henderkien Karst overl. Oosterwolde, 22-05-1977.


52.
HINDERKIEN TE VELD, geb. Norg, 27-06-1901
d.v. Roelof te Veld en Geertien Buzema   (41)
Z
ij overl. te Groningen, 13-07-1902.

53
.
HENDRIK TE VELD, geb. Norg, 14-12-1904
z.v. Roelof te Veld en Geertien Buzema   (41)
Hij tr. te Roden, 11-05-1929 met :
Janna Hagenauw, geb. Foxwolde, 11-05-1905
d.v. Harm Hagenauw en Trientje ter Steege,
zie genealogie Hagen(o)auw.
Kinderen :
1. Roelof te Veld, geb. Norg, 23-11-1929                        (96)

Hendrik te Veld overl. Norg, 17-11-1992.
Janna Hagenauw overl. Assen, 21-12-1996.


54
.
REINA TE VELDE, geb. Norg, 13-02-1897
d.v. Jan te Velde en Johanna Jansen   (42)
Zij tr. te Norg, 15-05-1924 met :
Jan Tjassens, geb. Anloo, 05-12-1898
z.v. Jan Tjassens en Klaasje Wieldraaijer
Kinderen :
1. Klaasje Johanna Tjassens, geb. Norg, 08-01-1926

Jan Tjassens overl. Norg, 08-12-1980.
Reina te Velde overl. Norg, 09-09-1952.

55
.
HARM TE VELDE, geb. Norg, 20-03-1898
z.v. Jan te Velde en Johanna Jansen   (42)
Hij tr. op latere leeftijd met :
Egberdina Nijdam, geb. Eelde, 25-01-1908
d.v Marcus Nijdam en Pieterdina Hulsebos
Zij kregen geen kinderen.

Egberdina Nijdam overl. op 23-02-1993.
Harm te Velde overl. op 23-08-1965.

Met de dood van Harm te Velde kwam er een einde
aan de tak ‘Te Velde’.


56.
HINDERKIEN TE VELDE, geb. Norg, 26-09-1899
d.v. Jan te Velde en Johanna Jansen   (42)
Zij overl. te Norg, 18-02-1900.


57.
HENDRIKJE TE VELDE, geb. Norg, 24-10-1903
d.v. Jan te Velde en Johanna Jansen   (42)
Zij tr. op 09-05-1935 met :
Ate Nijdam, geb. Eelde, 16-12-1901
z.v. Reint Nijdam en Geessien Stoffers
Kinderen :
1. Reint Jan Nijdam, geb. Anreep, 16-04-1944

Ate Nijdam overl. Anreep, 23-01-1986.
Hendrikje te Velde overl. Anreep, 23-02-1987.


58.
GEERTJE TE VELDE, geb. Norg, 06-07-1908
d.v. Jan te Velde en Johanna Jansen   (42)
Z
ij tr. te Norg, 23-10-1930 met :
Grietinus Hartlief, geb. Eelde, 27-09-1907
z.v. Grietinus Hartlief en Grietien Ubels
Kinderen :
1. Grietje Johanna Hartlief, geb. Eelde, 11-10-1931
2. Jan Grietinus Hartlief,  geb. Eelde, 11-12-1934

Grietienus Hartlief overl. Groningen, 07-02-2000.
Geertje te Velde overl. Eelde, 03-06-1994.


59.

ROELFIEN TE VELDE, geb. Norg, 07-07-1911
d.v. Jan te Velde en Johanna Jansen   (42)
Z
ij tr. te Norg, 09-07-1943 met :
Lute Frederik Zwaving, geb. Eelde, 27-09-1909
z.v. Egbert Zwaving en Hinderkien Meijer
Kinderen :
1. Egbert Jan Zwaving, geb. Paterswolde, 27-03-1947
2. Jan Johan Hindrik Zwaving, geb. Paterswolde, 28-08-1949

Lute Frederik Zwaving overl. Groningen, 03-02-1987.
Roelfien te Velde overl. Paterswolde, 02-11-1995.

60
.
HINDERKIEN TER VELD, geb. Roden, 18-07-1881
d.v. Hinderkien Doedes ter Veld   (43)
Zij tr. te Zuidhorn, 25-04-1901 met :
Jan Rienks, geb. Hoogkerk, 28-05-1868
z.v. Aukeé Jans Rienks en Janna Ritsema
en sedert 03-03-1898 weduwnaar van
Anna Verwerda, geb. Roden, 08-12-1866
d.v. Hindrik Verwerda en Trijntje Postema.
Jan Rienks en Anna Verwerda waren te Leek getrouwd
op 21-06-1890.

Trijntje Postema hertrouwde na het overlijden van haar
man Hindrik Verwerda op 11-12-1868, te Roden op 26-07-
1873 met Geerd Vogelzang, later ook voorkomende als
Geert Vogelzang. Na het overlijden van Trijntje Postema
op 02-12-1885 hertrouwde Geerd Vogelzang te Roden op
05-03-1887 met Hinderkiens moeder Hinderkien ter Veld,
zie onder 32.

Kinderen uit het huwelijk van Jan Rienks en Anna Verwerda :
1. Jan Rienks, geb. Groningen, 22-05-1891
2. Trientje Rienks, geb. Terheijl, 03-05-1894
    trouwde te Eelde op 31-07-1920 met :
    Tekke Bonder, geb. Paterswolde, 19-01-1893
    z.v. Jan Bonder en Alberdina Boer,
    zie genealogie Bonder.
3. Hendrik Aukeé Rienks, geb. Roderwolde, 02-11-1895
    overl. Roderwolde, 06-01-1896.

Uit het huwelijk van Jan Rienks en Hinderkien ter Veld werden
geboren :
1. Janna Rienks, geb. Enumatil, 29-07-1901
2. Hendrik Aukeé Rienks, geb. Enumatil, 27-09-1902
3. Aukeé Jan Rienks, geb. Groningen, 18-03-1904
4. Zwaantje Rienks, geb. Groningen, 14-09-1905
5. Alberdina Geertina Rienks, geb. Groningen, 18-01-1909
6. Jan Rienks, geb. Groningen, 26-09-1910
7. Gerard Rienks, geb. Groningen, 07-09-1914
    overl. Groningen, 29-09-1914.
8. Hinderika Rienks, geb. Bedum, 03-11-1917

Jan Rienks overl. Bedum, 03-05-1932.

Hinderkien ter Veld hertrouwde te Uithuizermeeden op
18-11-1933 met :
Pieter van Dijken, geb. Tjamsweer, 18-01-1873
z.v. Jan van Dijken en Trijntje Boerema,
weduwnaar van Harmke Duiker en eerder van Aaffien Bos.

Pieter van Dijken overl. Roodeschool, 22-02-1961.
Hinderkien ter Veld overl. Roodeschool, 03-03-1936.


61.
ALBERTJE TER VELD, geb. Roden 02-12-1886
d.v. Hinderkien Doedes ter Veld   (43)
Zij tr. te Leek, 23-05-1914 met :
Lammert Klaassens, geb. Tolbert, 31-08-1879
z.v. Reinder Klaassens en Jantje Oudman.
Kinderen :
1. Reinder Klaassens, geb. Tolbert,  04-04-1915

    Overleden te Roden op 16-11-1991.

2. Hinderkien Klaassens, geb. Tolbert, 25-04-1916
3. Jantje Klaassens, geb. Tolbert, 07-08-1921
            Zij trouwde met :
            Egbert Liewes, geb. Roden, 02-08-1920
            z.v. Albert Liewes en Harmtien de Vries
            en kleinzoon van :
            Evert Liewes en Grietje Boer,
            zie genealogie Boer.
            Egbert Liewes overleed op 27-10-1973.
            Jantje Klaassens overl. Groningen, 14-05-2011.  

Lammert Klaassens overl. Groningen, 03-10-1972.
Albertje ter Veld overl. Tolbert, 24-05-1951 als Alberdina
ter Veld.


62.
DOEDE TER VELD, geb. Westervelde,  20-06-1878
z.v. Roelf Doedes ter Veld en Aartje Brummel   (45)
Hij overl. te Westervelde, 13-02-1879.

63
.
HINDERKIEN TER VELD, geb. Zuidvelde, 27-05-1879
d.v. Roelf Doedes ter Veld en Aartje Brummel   (45)
Zij tr. te Roden, 15-11-1902 met :
Klaas de Groot, geb. Haulerwijk, 25-05-1876
z.v. Albert Klazes de Groot en Frederica Jans Schadenberg
Kinderen :

1. Albert Klaas de Groot, geb. Roden, 05-03-1903
2. Aartje de Groot, geb. Zuidvelde, 02-11-1905
   
    Zij trouwde te Norg op 10-11-1928 met :
        Jan Boering, geb. Norg, 19-09-1900,
       
z.v. Geert Boering en Hendrikje Doedens,
        zie genealogie
Boering.
             N.B.
             Hendrikje Doedens is een dochter van :
             Bareld Doedens en Grietien Ottens,
             zie 18, onder 1.
3. Fredericus de Groot, geb. Norg, 18-12-1911
4. Roelf de Groot, geb. Norg, 06-01-1915
    overl. Norg, 11-09-1929.
5. Henderikus de Groot, geb. Norg, 22-01-1916
    overl. Assen, 25-06-1930.
6. Henderika de Groot, geb. Norg, 06-08-1917

Klaas de Groot overl. op 29-11-1961.
Hinderkien ter Veld overl. op 27-02-1960.


64.
HENDERIKA TER VELD, geb. Zuidvelde, 30-07-1880
d.v. Roelf Doedes ter Veld en Aartje Brummel   (45)
Zij tr. te Norg, 20-10-1903 met :
Geert Uiterwijk, geb. Norg, 02-02-1864
z.v. Jan Uiterwijk en Maria Kregel
Kinderen :
1. Maria Uiterwijk, geb. Norg, 03-05-1904
2. Jan Uiterwijk, geb. Norg, 21-04-1906
3. Roelf Uiterwijk, geb. Norg, 29-07-1907
        Hij trouwde te Norg op 28-05-1936 met :
        Geessien Brink, geb. Alteveer, 22-07-1908
        d.v. Tunnis Brink en Jantien Been,
        zie genealogie Brink.
4. Aartje Uiterwijk, geb. Norg, 14-03-1909
5. Hendrikje Uiterwijk, geb. Norg, 07-07-1910
        Zij trouwde te Norg op 26-01-1933 met :
        Boele Scheepstra, geb. Vries, 16-08-1909
        z.v. Ananias Scheepstra en Ubelina Rebbers,
        zie genealogie Scheepstra.
6. Willempje Uiterwijk, geb. Norg, 04-12-1911
7. Willem Uiterwijk, geb. Norg, 14-05-1913
8. Doede Uiterwijk, geb. Norg, 28-09-1914
9. Gerrit Uiterwijk, geb. Norg, 28-03-1917

Geert Uiterwijk overl. Norg, 27-10-1945.
Henderika ter Veld overl. Norg, 24-12-1975.


65.
ARENTIEN TER VELD, geb. Zuidvelde, 18-04-1883
d.v. Roelf Doedes ter Veld en Aartje Brummel  (45)
Zij overl. te Norg, 28-01-1884.


66.
AALTIEN TER VELD, geb. Alteveer, 21-11-1884
d.v. Roelf Doedes ter Veld en Aartje Brummel   (45)
Zij tr. te Leek, 28-05-1910 met :
Hendrik van Wijk, geb. Tolbert, 15-04-1878
z.v. Goitze van Wijk en Hendrikje Kamminga
Kinderen :
1. Hendrikje van Wijk, geb. Tolbert, 24-03-1911

2. Roelof van Wijk, geb. Tolbert,
3. Goitze van Wijk, geb. Tolbert,
4. Aartje van Wijk, geb. Tolbert,
5. Meindert van Wijk, geb. Tolbert, 29-10-1918
6. Doede van Wijk, geb. Tolbert, 01-09-1922


Hendrik van Wijk overl. Tolbert, 19-08-1965.
Aaltien ter Veld overl. Tolbert, 03-11-1976.


67.
GEERTIEN TER VELD, geb. Alteveer, 21-11-1887
d.v. Roelf Doedes ter Veld en Aartje Brummel   (45)
Zij overl. te Roden, 24-11-1887.


68.
DOEDE TER VELD, geb. Roden, 12-10-1888
z.v. Roelf Doedes ter Veld en Aartje Brummel   (45)
Hij tr. te Roden, 20-05-1915 met :
Maria Veldhuizen, geb. Vledder, 02-07-1897
d.v. Roelof Veldhuizen en Jacoba Beun
Kinderen :
1. Aartje ter Veld, geb. Roden, 24-05-1916                      (97)
2. Jacoba Aartje ter Veld, geb. Veenhuizen, 14-05-1917   (98)
3. Aartje Jacoba ter Veld, geb. Veenhuizen, 16-09-1918   (99)
4. Roelofje Maria ter Veld, geb. Veenhuizen, 05-03-1920  (100)
5. Roelf ter Veld, geb. Veenhuizen, 02-07-1921               (101)
6. Maria Jacoba ter Veld, geb. Veenhuizen, 13-12-1924   (102)
7. Doede Gerrit ter Veld, geb. Veenhuizen, 30-01-1930    (103)

Doede ter Veld overl. Assen, 25-04-1957.
Maria Veldhuizen overl. Assen, 01-06-1982.


69.
GERRIT TER VELD
, geb. Roden, 01-07-1892
z.v. Roelf Doedes ter Veld en Aartje Brummel   (45)
Hij tr. te Roden, 21-05-1921 met :
Afien Stoffers, geb. Steenbergen, 23-01-1897
d.v. Sietse Stoffers en Geertien Talens,
zie genealogie Talens.
Kinderen :
1. Roelf ter Veld, geb. Norg, 05-11-1922                         (104)
2. Sietse ter Veld, geb. Norg, 04-02-1929                       (105)

Gerrit ter Veld overl. Norg, 04-05-1981.
Afien Stoffers overl. Assen, 13-07-1981.


70
.
DOEDE TER VELD, geb. Roderveld, 06-04-1882
z.v. Derk Doedes ter Veld en Annechien Roona   (46)
Hij tr. te Roden, 26-05-1906 met :
Martje Aalders, geb. Zevenhuizen, 02-03-1882
d.v. Jacob Aalders en Albertien Veldhuis
Kinderen :
1. Annechien ter Veld, geb. Roden, 09-06-1907               (106)
2. Albert ter Veld, geb. Roden, 15-03-1909                      (107)
3. Derkje ter Veld, geb. Roden, 24-09-1910                     (108)
4. Jacob ter Veld, geb. Roden, 26-12-1912                      (109)
5. Henderikus ter Veld, geb. Roden, 26-03-1915              (110)

Doede ter Veld overl. Groningen, 06-05-1972.
Martje Aalders overl. Eelderwolde, 27-05-1959.


71.
HINDRIK TER VELD, geb. Roderveld, 02-01-1884
z.v. Derk Doedes ter Veld en Annechien Roona   (46)
Hij overl. te Roderveld, 17-04-1889.


72.
HENDERIKUS TER VELD, geb. Roderveld, 09-01-1886
z.v. Derk Doedes ter Veld en Annechien Roona   (46)
Hij tr. te Roden, 20-03-1909 met :
Geessina Vorenkamp, geb. Foxwolde, 10-12-1885
d.v. Egbert Vorenkamp en Jantien van der Velde
Kinderen :
1. Annechien ter Veld, geb. Roderveld, 17-08-1909          (111)
2. Egbert ter Veld, geb. Roderveld, 11-03-1911                (112)
3. Derk ter Veld, geb. Roderveld, 29-01-1912                   (113)
4. Jantje ter Veld, geb. Roderveld, 17-06-1914                 (114)
5. Doede ter Veld, geb. Roderveld, 16-11-1916                (115)
6. Geert ter Veld, geb. Roderveld, 31-01-1919                 (116)
7. Hendrik ter Veld, geb. Roderveld, 12-12-1920              (117)
8. Henderikus ter Veld, geb. Terheijl, 25-11-1922             (118)
9. Jan ter Veld, geb. Terheijl, 18-12-1923                        (119)
10.Dirk ter Veld, geb. Terheijl, 09-02-1925                       (120)
11.Henderika Geessina ter Veld, geb. Terheijl, 03-03-1926   (121)
12.Jacob ter Veld, geb. Terheijl, 29-09-1927                    (122)

Geessina Vorenkamp overl. Nietap, 14-03-1936.

Henderikus ter Veld hertrouwde te Groningen op 13-10-1949
met :
Frouwke Berendina Borst, geb. Appingedam, 24-08-1916
d.v. Geert Borst en Alberdina Remmenga en gescheiden van
Geert Holt
Kinderen :
1. Frouwke ter Veld, geb. Groningen, 20-11-1946             (123)
2. Henderikus ter Veld, geb. Groningen, 25-08-1949         (124)
3. Hillegonda ter Veld, geb. Groningen, 23-01-1953          (125)
4. Coenraad ter Veld, geb. Groningen, 01-04-1954           (126)

Henderikus ter Veld overl. Groningen, 12-04-1956.
Frouwke Berendina Borst overleed op 10-11-2005.


73
.
ALBERT TER VELD, geb. Roderveld, 06-11-1887
z.v. Derk Doedes ter Veld en Annechien Roona   (46)
Hij overl. te Roderveld, 26-11-1888.


74.
HINDRIK TER VELD, geb. Roderveld, 30-09-1889
z.v. Derk Doedes ter Veld en Annechien Roona   (46)
Hij tr. te Roden, 31-08-1912 met :
Willemke Hut, geb. Zevenhuizen, 27-09-1890
d.v. Jan Hut en Boukje Louwes
Kinderen :
1. Boukje ter Veld, geb. Zevenhuizen, 21-12-1912            (127)
2. Annechien ter Veld, geb. Zevenhuizen, 12-09-1915       (128)
3. Jan ter Veld, geb. Zevenhuizen, 09-03-1918                 (129)
4. Derk ter Veld, Zevenhuizen, 06-06-1920                       (130)
5. Jacob ter Veld, Zevenhuizen, 01-04-1923                     (131)
6. Doetje ter Veld, geb. Zevenhuizen, 17-06-1926             (132)
7. Hiltje ter Veld, geb. Zevenhuizen, 25-10-1928               (133)
8. Femke Jantje ter Veld, geb. Zevenhuizen, 11-02-1932   (134)
9. Hendrikus Hindrik ter Veld, geb. Zev.huizen, 06-07-1935 (135)

Hindrik ter Veld overl. Groningen, 12-09-1967.
Willemke Hut overl. Groningen, 15-11-1969.

75
.
ANNECHIEN TER VELD, geb. Roderveld, 21-06-1892
d.v. Derk Doedes ter Veld en Annechien Roona   (46)
Zij overl. te Roderveld, 24-03-1894.


76.
DERK TER VELD
, geb. Roderveld, 06-08-1894
z.v. Derk Doedes ter Veld en Annechien Roona   (46)
Hij
tr. te Roden, 24-05-1919 met
:
Jantje de Jong, geb. Zevenhuizen, 22-04-1898
d.v. Pieter de Jong en Roelfina Alida Johanna Voortman
Kinderen :
1. Annechien ter Veld, geb. Roden, 13-10-1919                (136)
2. Pieter ter Veld, geb. Roderveld, 02-10-1921                  (137)
3. Derk ter Veld, geb. Roderveld, 12-03-1923                    (138)
4. Roelfina Alida Johanna ter Veld, geb. Roderveld,
   29-11-1925                                                                (139)
5. Anne ter Veld, geb. Nw. Roden, 30-09-1929                  (140)

Derk ter Veld overl. Groningen, 13-08-1983.
Jantje de Jong overl. Nw. Roden, 11-08-1968.

77.
DOEDE TE VELD, geb. Roden, 10-06-1888
z.v. Harm Doedes te Veld en Aaltien Postema   (47)
Hij overl. te Roden, 10-02-1898.


78
.
ANNECHIEN TE VELD, geb. Roden, 17-10-1889
d.v. Harm Doedes te Veld en Aaltien Postema   (47)
Zij tr. te Roden, 15-03-1919 met :
Albert Rijks, geb. Norg, 15-05-1891
z.v. Albert Rijks en Roelfje Eikema
Kinderen :
1. Albert Rijks, geb. Langelo, 08-07-1919
2. Harm Rijks, geb. Langelo, 01-03-1921
3. Roelfje Rijks, geb. Langelo, 08-11-1926
    overl. Uithuizen, 17-07-1954 als echtgenote
    van W.Venema.

Albert Rijks overl. Veenhuizen, 06-07-1945.
Annechien te Veld overl. Langelo, 14-02-1958.


79
.
JAN TE VELD, geb. Roden, 22-10-1891
z.v. Harm Doedes te Veld en Aaltien Postema   (47)
Hij tr. te Roden, 11-06-1914 met :
Margien Suurd, geb. Peize, 18-04-1892
d.v. Frerik Suurd en Grietje Wiekema,
zie genealogie Suurd.
Kinderen:
1. Aaltje te Veld, geb. Roderwolde, 02-04-1915                 (141)
2. Grietje te Veld, geb. Roderwolde, 04-06-1916                (142)
3. Harmine te Veld, geb. Langelo, 27-03-1930                   (143)

Jan te Veld overl. Groningen, 08-07-1976.
Margien Suurd overl. Assen, 28-12-1982.


80
.
HINDERKIEN TE VELD, geb. Roden, 18-09-1893
d.v. Harm Doedes te Veld en Aaltien Postema   (47)
ongehuwd overl. Roden, 20-05-1946.


81.
ROELOF TE VELD, geb. Foxwolde, 21-02-1897
z.v. Harm Doedes te Veld en Aaltien Postema   (47)
Hij tr. te Roden, 15-05-1920 met :
Anna Bakker, geb. Peize, 13-04-1897
d.v. Harm Bakker en Sjoukien Brink
Kinderen :
1. Aaltien te Veld, geb. Roden, 14-10-1920                       (144)
2. Sjoukien te Veld, geb. Roden, 14-01-1925                    (145)
3. Harm te Veld, geb. Roden, 01-07-1929                         (146)

Roelof te Veld overl. Roden, 28-11-1969.
Anna Bakker overl. Roden, 03-01-1979.


82
.
DOEDE TE VELD, geb. Roden, 28-02-1899
z.v. Harm Doedes te Veld en Aaltien Postema   (47)
Hij tr. te Roden, 23-03-1923 met :
Willemtien Noord, geb. Foxwolde, 04-04-1901
d.v. Jan Noord en Grietien Roelfsema
Kinderen :
1. Harm te Veld, geb. Roderveld, 02-09-1923                   (147)
2. Grietien te Veld, geb. Roden, 11-04-1925                    (148)
3. Jan te Veld, geb. Roden, 28-07-1926                           (149)
4. Aaltinus te Veld, geb. Roden, 01-05-1928                    (150)

Doede te Veld overl. Assen, 13-04-1977.
Willemtien Noord overl. Appelscha, 10-02-1983.


83
.
ELSIEN TE VELD, geb. Roden, 22-02-1900
d.v. Harm Doedes te Veld en Aaltien Postema   (47)
Zij overl. te Roden, 24-08-1900.


84.
ELSIEN TE VELD, geb. Roden, 17-03-1902
d.v. Harm Doedes te Veld en Aaltien Postema   (47)
Zij tr. te Roden, 03-02-1923 met :
Evert Posthumus, geb. Roderveld, 11-07-1899
z.v. Jan Posthumus en Hiltje de Vries
Kinderen :
1
. Aaltien Hiltje Posthumus, geb. Roden, 29-03-1923
2. Hiltje Posthumus, geb. Roden, 13-06-1924
3. Harm Jan Posthumus, geb. Steenbergen, 31-07-1925

Het gezin vertrok 05-05-1926 naar Assen.


85
.
DERK TE VELD, geb. Roden, 17-06-1904
z.v. Harm Doedes te Veld en Aaltien Postema   (47)
Hij tr. te Roden, 09-05-1931 met :
Geessien Grietje Talens, geb. Roderveld, 16-06-1907
d.v. Albert Talens en Grietje ter Steege,
zie genealogie Talens.
        N.B.
        Grietje ter Steege is een zuster van :
       
    Trientje ter Steege, geb. Fokswolde, 21-11-1866
            d.d. 04-05-1889 te Roden getrouwd met :
            Harm Hagenauw, geb. Peize, 20-01-1864
            z.v. Berend Hagenouw en Grietien Talens,
            zie genealogie Hagen(o)auw.
Kinderen :
1. Harm Albert te Veld, geb. Nw.Roden, 29-09-1933         (151)
2. Albert te Veld, geb. Nw.Roden, 02-08-1940                  (152)

Derk te Veld overl. Groningen, 09-07-1987.
Geessien Grietje Talens overl. Roden, 18-06-1998.


86.
HENDRIK TE VELD, geb. Roden, 19-07-1905
z.v. Harm Doedes te Veld en Aaltien Postema   (47)
Hij overl. te Roden, 15-09-1905.                                           
9e generatie

87.
ROELOF TE VELD, geb. Norg, 21-07-1914
z.v. Harm te Veld en Katriena Kregel   (50)
Hij trouwde met Lokkem, geb. Groningen.
Zij kregen geen kinderen.

Roelof te Veld overl. Groningen, 11-03-1991.
Zijn vrouw Gé Lokkem overleed voordien.

88.
EVERT TE VELD
, geb. Norg, 19-04-1916
z.v. Harm te Veld en Katriena Kregel   (50)
Ongehuwd overl. te Norg op 23-03-2008.

89.
CORNELIS TE VELD, geb. Norg, 12-02-1918
z.v. Harm te Veld en Katriena Kregel   (50)
Ongehuwd overl. te Beilen, 02-03-2003.

90
.
GEERT TE VELD, geb. Norg, 03-12-1919
z.v. Harm te Veld en Katriena Kregel   (43)
Ongehuwd overl. te Assen op 11-02-1993.

91
.
GERRIT TE VELD, geb. Norg. 07-06-1921
z.v. Harm te Veld en Katriena Kregel   (50)
Ongehuwd overl. te Donderen op 07-06-2000.

92
.
GEERTJE GEERTIENA TE VELD, geb. Norg. 02-06-1931
d.v. Harm te Veld en Katriena Kregel   (50)
Zij tr. te Norg, 28-08-1952 met :
Harm Duursma, geb. Haule, 17-12-1929
z.v. Roelof Duursma en Egbertje Dijkstra
Kinderen :
1. Roelof Duursma, geb. Workum, 01-04-1953
        Hij trouwde met
        ..........
        Hun dochter
        Johanna Verona Duursma, geb. Assen, 24-02-1984
        woont sedert september 2010 samen met
        Barry Hagenouw, geb. Bedum, 28-09-1977
        zoon van Jan Jannes Hagenouw en Astrid Weert,
        zie genealogie Hageno(a)uw.
2. Harm Evert Duursma, geb. Norg, 01-07-1957
3. Katriena Duursma, geb. Norg, 30-03-1959
4. Gerda Cornelia Duursma, geb. Norg, 16-11-1960
5. Geert Duursma, geb. Norg, 21-10-1962
6. Brenda Liesbeth Duursma, geb. Assen, 08-04-1972

Geertje Geertiena te Veld overl. Groningen, 01-10-1998.

93
.
GEERTIEN TE VELD, geb. Norg, 12-05-1925
d.v. Kornelis te Veld en Henderkien Karst   (51)
Zij tr. tr Norg, 31-07-1950 met :
Bate Westerhof, geb. Norg, 26-12-1925
z.v. Roelof Westerhof en Everdina Homan
Kinderen :
1. Everdina Henderkien Westerhof, geb. Norg, 14-01-1951
2. Henderkien Jantien Westerhof, geb. Norg, 08-04-1959
3. Roelie Corrie Westerhof, geb. Norg, 25-12-1960

Geertien te Veld overl. Assen, 27-02-1995.

94
.
BOELE TE VELD, geb. Norg, 04-08-1926
z.v. Kornelis te Veld en Hinderkien Karst   (51)
Hij tr. te Norg, 10-03-1955 met :
Lammigje Schreuder, geb. Beilen, 05-06-1929
d.v. Menno Schreuder en Jantje Knegt
Kinderen :
1. Jenny Hendrika te Veld, geb. Hengelo, 11-06-1956       (153)

95
.
JANTIEN TE VELD, geb. Norg, 07-11-1933
d.v. Kornelis te Veld en Henderkien Karst   (51)
Zij tr. te Norg, 17-11-1955 met :
Willem Hut, geb. Een, 12-10-1933
z.v. Willem Hut en Hinderkien Talens,
zie genealogie Talens
en een broer van :
        Hendrik Willem Hut, geb. Een, 07-02-1944
        getrouwd met :
        Jantje ter Veld, geb. Ureterp, 24-03-1945,
        zie onder 155.
Kinderen :
1. Willem Hut, geb. Haulerwijk, 21-12-1957
2. Kornelis Hut, geb. Een, 12-08-1961

Willem Hut overl. Haulerwijk, 11-07-2001.
Jantien te Veld overl. Assen, 17-12-1999.

96
.
ROELOF TE VELD, geb. Norg, 23-11-1929
z.v. Hendrik te Veld en Janna Hagenauw   (53)
Hij tr. te Norg, 07-11-1969 met
Aagje de Vries, geb. Groningen, 10-02-1932
d.v. Sjoerd Andries de Vries en Harmanna Nod
Kinderen :
1. Janna Hendrika te Veld, geb. Assen, 23-07-1970        (154)

Roelof te Veld overl. Groningen, 01-06-1991.
Aagje de Vries overl. Assen, 23-04-2017

97.
AARTJE TER VELD
, geb. Roden, 24-05-1916
d.v. Doede ter Veld en Maria Veldhuizen   (68)
Zij overl. te Roden, 02-06-1916.

98.
JACOBA AARTJE TER VELD, geb. Veenhuizen, 14-05-1917
d.v. Doede ter Veld en Maria Veldhuizen   (68)
Zij tr. te Norg, 05-12-1945 met :
Johannes van den Bos, geb. Heemstede, 11-10-1920
z.v. Jan Dirk van den Bos en Elizabeth Zwanenburg
Kinderen :
1. Johannes van den Bos, geb. Heemstede, 25-01-1947
2. Maria van den Bos, geb. Heemstede, 23-04-1948
3. Jan Dirk van den Bos, geb. Heemstede, 12-02-1951
4. Jacob Aart van den Bos, geb. Heemstede, 15-03-1953
5. Cornelis van den Bos, geb. Heemstede, 13-08-1954

Johannes van den Bos overl. Heemstede, 19-01-1996.

99.
AARTJE JACOBA TER VELD, geb. Veenhuizen, 16-09-1918
d.v. Doede ter Veld en Maria Veldhuizen    (68)
Zij tr. te Norg, 24-04-1943 met :
Jan Jacobus de Bruijn, geb. Boskoop, 12-11-1917
z.v. Jan de Bruijn en Jacoba de Kort
Kinderen :
1. Maria Jacoba de Bruijn, geb. Veenhuizen, 03-01-1945
2. Jan de Bruijn, geb. Ermelo, 15-04-1948
3. Jacoba de Bruijn, geb. Ermelo, 16-09-1951
4. Doedina Martha de Bruijn, geb. Ede, 05-04-1958

Aartje Jacoba ter Veld overl. Assen, 02-01-1999.

100
.
ROELOFJE MARIA TER VELD, geb. Veenhuizen, 05-03-1920
d.v. Doede ter Veld en Maria Veldhuizen   (68)
Zij tr. te Ermelo, 23-05-1952 met :
Berend Gerard Seip, geb. Wildervank, 10-05-1913
z.v. Jan Seip en Pietje Postma.
Zij hebben geen kinderen.

Roelofje Maria ter Veld overleed te Smilde op 21-06-2007.

101
.
ROELF TER VELD, geb. Veenhuizen, 02-07-1921
z.v. Doede ter Veld en Maria Veldhuizen   (68)
Hij tr. te Beetsterzwaag, 03-08-1943 met :
Hinke Bosma, geb. Ureterp, 03-11-1922
d.v. Jannes Bosma en Jantje Oord
Kinderen :
1. Jantje ter Veld, geb. Ureterp, 24-03-1945                    (155)
2. Doede ter Veld, geb. Haulerwijk, 19-06-1947               (156)
3. Jannes ter Veld, geb. Haulerwijk, 02-07-1948              (157)
4. Engbert ter Veld, geb. Haulerwijk, 19-12-1949             (158)
5. Maria ter Veld, geb. Haulerwijk, 01-08-1954                (159)
6. Roelof ter Veld, geb. Haulerwijk, 12-08-1958               (160)
7. Antje ter Veld, geb. Haulerwijk, 18-11-1961                 (161)

Roelf ter Veld overl. Haulerwijk, 15-02-1996.

102.
MARIA JACOBA TER VELD, geb. Veenhuizen, 13-12-1924
d.v. Doede ter Veld en Maria Veldhuizen   (68)
Zij trouwde met :
Sjoerd Akker, z.v. Klaas Akker en  Roelofje van der Berg
Kinderen :
1. Marinus Akker, geb. Veenhuizen, 06-11-1945
2. Klaas Akker, geb. Veenhuizen, 03-03-1948

Hierna werd het huwelijk ontbonden.

Maria Jacoba ter Veld hertrouwde met :
Wessel Blaauwbroek, geb. 15-01-1915

Wessel Blaauwbroek overl. Haulerwijk, 10-04-1985.
Maria Jacoba ter Veld overl. Haulerwijk, 21-06-2001.

103.
DOEDE GERRIT TER VELD, geb. Veenhuizen, 30-01-1930
z.v. Doede ter Veld en Maria Veldhuizen   (68)
Hij tr. te Hoogeveen, 10-08-1954 met :
Geertje Reindina Pekel, geb. Hoogeveen, 10-09-1929
d.v. Arend Pekel en Antje de Jonge
Kinderen :
1. Doede ter Veld, geb. Hoogeveen, 22-07-1955              (162)
2. Arend Antonius ter Veld, geb. Zwartsluis, 14-07-1958  (163)
3. Roelf ter Veld, geb. Harderwijk, 01-02-1962                 (164)
4. Antje Maria ter Veld, geb. Harderwijk, 29-04-1965        (165)

Geertje Reindina Pekel overl. te Hoogeveen, 13-04-2008.
Doede Gerrit ter Veld overl. te Hoogeveen, 18-08-2008.

104.
ROELF TER VELD, geb. Norg, 05-11-1922
z.v. Gerrit ter Veld en Afien Stoffers   (69)
Hij tr. te Norg, 06-11-1947 met :
Willemtje Klaassens, geb. Langelo, 10-02-1926
d.v. Lammert Klaassens en Marchien Brink,
zie genealogie Brink.
Kinderen :
1. Gerrit ter Veld, geb. Langelo, 11-11-1949                    (166)
2. Marchien ter Veld, geb. Langelo, 08-08-1955               (167)

Willemtje Klaassens overleed te Assen op 18-02-2008.

105
.
SIETSE TER VELD
, geb. Norg, 04-02-1929
z.v. Gerrit ter Veld en Afien Stoffers  (69)
Hij tr. te Roden, 20-08-1970 met :
Hermina Gezina Brouwer, geb. Sleen, 24-01-1919
d.v. Hendrik Brouwer en Harmina Kamps
en gescheiden van Berend Leever.
Uit dit huwelijk werden geboren :
1. Geesje Geertina Leever, geb. Grollo, 28-02-1940
2. Hermina Leever, geb. Elp, 28-03-1942
3. Alberttienus Leever, geb. Elp, 29-05-1949
    Overleden op 03-05-2005.
4. Hendrik Leever, geb. Elp, 20-12-1951

Uit het huwelijk van Sietse ter Veld en Hermina Gezina
Brouwer werden geboren :
1. Herman Matthijs ter Veld, geb. Nietap, 30-03-1963       (168)
2. Agina ter Veld, geb. Groningen, 15-08-1967                 (169)

Sietse ter Veld overleed te Groningen op 27-11-2004.
Hermina Gezina Brouwer overleed te Groningen op 25-05-2011.

106
.
ANNECHIEN TER VELD, geb. Roden, 09-06-1907
d.v. Doede ter Veld en Martje Aalders   (70)
Zij tr. te Eelde, 06-06-1931 met :
Martinus Bonder, geb. Eelde, 20-03-1902
z.v. Jan Bonder en Henderkien van Steenwijk,
zie genealogie Bonder.
Kinderen :
1. Henderkien Martje Bonder, geb. 30-05-1932
    te Eelderwolde.
2. Jan Bonder, geb. Eelderwolde, 01-08-1934
3. Doede Bonder, geb. Eelderwolde, 02-09-1939
4. Martinus Bonder, geb. Eelderwolde, 08-08-1943

Martinus Bonder overl. Groningen, 25-11-1974.
Annechien ter Veld overl. Groningen, 13-08-1973.

107.
ALBERT TER VELD, geb. Roden, 15-03-1909
z.v. Doede ter Veld en Martje Aalders   (70)
Hij tr. te Eelde, 05-05-1934 met :
Harmtien Tolner, geb. Peize, 05-02-1911
d.v. Fenna Tolner.
Kinderen :
1. Doede ter Veld, geb. Eelde, 20-12-1934                      (170)
2. Theodorus ter Veld, geb. Eelde, 12-03-1937                (171)
3. Marten ter Veld, geb. Eelde, 31-03-1938                     (172)
4. Fenna ter Veld, geb. Eelde, 24-09-1940                      (173)
5. Albert ter Veld, geb. te Eelde in 1944                         (174)
6. Harm ter Veld, geb. te Eelde in 1946                          (175)

Albert ter Veld overl. Peize, 29-01-1986.
Harmtien Tolner overl. Peize, 30-03-1965.

108.
DERKJE TER VELD
, geb. Roden, 24-09-1910
d.v. Doede ter Veld en Martje Aalders   (70)
Zij tr. te Eelde, 05-05-1934 met :
Reinder Lanting, geb. Noorddijk, 26-10-1907
z.v. Simon Lanting en Froukijn Heiklaar
Kinderen :
1. Frouwkje Lanting, geb. Groningen, 08-02-1935
2. Simon Lanting, geb. Eelde, 17-09-1936
3. Doede Lanting, geb. Eelde, 19-04-1939
4. Reinder Lanting, geb. Eelde, 13-06-1942
       overl. Groningen, 02-02-1946.
5. Dirk Lanting, geb. Eelde, 20-11-1944
6. Reinder Lanting, geb. Eelde, 16-06-1947
7. Martinus Lanting, geb. Eelde, 12-06-1949

Reinder Lanting overl. Eelderwolde, 02-12-1998.
Derkje ter Veld overleed te Groningen op 06-06-2004.

109.
JACOB TER VELD, geb. Roden, 26-12-1912
z.v. Doede ter Veld en Martje Aalders   (70)
Hij tr. te Peize, 30-04-1941 met :
Harmtien Tolner, geb. Peize, 11-05-1917
d.v. Willem Tolner en Annechien Kregel
Kinderen :
1. Willem ter Veld, geb. Groningen, 24-12-1944              (176)
2. Doede ter Veld, geb. Groningen, 10-07-1954               (177)

Jacob ter Veld overl. Eelderwolde, 25-09-1988.
Harmtien Tolner overl. Eelde, 04-07-2005.

110.
HENDERIKUS TER VELD, geb. Roden, 26-03-1915
z.v. Doede ter Veld en Martje Aalders   (70)
Hij tr. te Eelde, 01-08-1936 met :
Aaltien Nijdam, geb. Eelde, 28-03-1912
d.v. Harm Nijdam en Aaltien Kamps
Kinderen :
1. Doede ter Veld, geb. Groningen, 07-02-1937               (178)
2. Aaltien ter Veld, Eelde, 09-11-1940                            (179)
3. Martje ter Veld, geb. Eelde, 12-09-1947                      (180)

Aaltien Nijdam overl. Groningen, 21-06-1994.
Henderikus ter Veld overl. Eelde, 23-10-2006.

111.
ANNECHIEN TER VELD
, geb. Roderveld, 17-08-1909
d.v. Henderikus ter Veld en Geessina Vorenkamp   (72)
Zij tr. te Leek, 24-05-1930 met :
Jakob van der Velde, geb. Tolbert, 10-01-1907
z.v. Douwe van der Velde en Grietje Slagter
Kinderen :
1. Grietje Geessina v.d.Velde, geb. Lettelbert, 16-09-1930
2. Henderikus Douwe v.d.Velde, geb. Terheijl, 29-09-1931
3. Douwina v.d.Velde, geb. Terheijl, 09-04-1933
4. Gesinus v.d.Velde, geb. Tolbert, 10-11-1935
5. Bouke v.d.Velde, geb. Pasop, 24-01-1941
6. Egbert v.d. Velde, geb. Pasop, 22-03-1945
7. Meindert v.d.Velde, geb. Pasop, 26-02-1948

Jakob van der Velde overl. Groningen, 18-04-1987.
Annechien ter Veld overl. Midwolde, 23-06-1976.

112.
EGBERT TER VELD, geb. Roderveld, 11-03-1911
z.v. Henderikus ter Veld en Geessina Vorenkamp   (72)
Hij tr. te Norg, 06-05-1933 met :
Jitske Schadenberg, geb. Norg, 09-03-1914
d.v. Jan Schadenberg en Aaltje de Groot
Kinderen :
1. Geessina ter Veld, geb. Norg, 11-11-1933                 (181)
2. Jan ter Veld, geb. Langelo, 22-12-1937                     (182)
3. Anne ter Veld, Langelo, 29-09-1951                          (183)

Egbert ter Veld overl. Norg, 18-06-1988.
Jitske Schadenberg overl. Assen, 30-12-1998.

113.
DERK TER VELD
, geb. Roderveld, 29-01-1912
z.v. Henderikus ter Veld en Geessina Vorenkamp   (72)
Hij tr. te Roden, 01-02-1936 met :
Geertje Hummel, geb. Roden, 16-03-1916
d.v. Geert Hummel en Willemina Scheepstra,
zie genealogie Scheepstra en
     zie ook http://home.wxs.nl/~hummel
     onder genealogie-familieonderzoek,
     pt VII . genealogie Hummel, pt. V-f.
Kinderen :
1. Geert ter Veld, geb. Nw. Roden, 01-07-1936             (184)
2. Geert ter Veld, geb. Roden, 30-04-1938                    (185)
3. Gezienes ter Veld, geb. Roden, 29-07-1941              (186)

Derk ter Veld overl. Roden, 01-01-1997.
Geertje Hummel overl. Roden, 27-10-2000.

114.
JANTJE TER VELD
, geb. Roderveld, 17-06-1914
d.v. Henderikus ter Veld en Geessina Vorenkamp   (72)
Zij tr. te Roden, 22-08-1931 met :
Temme Sikkema, geb. Grootegast, 09-03-1910
z.v. Bouke Sikkema en Antje van der Weg
Kinderen :
1. Geessina Sikkema, geb. Niehove, 30-12-1931
2. Anton Sikkema, geb. Niehove, 30-03-1935
3. Janny Annechien Sikkema, geb. Niehove, 24-12-1945
4. Cris Sikkema, geb. Niehove, 13-09-1951

Temme Sikkema overl. Niekerk, 10-06-1980.
Jantje ter Veld overl. Groningen, 24-08-1997.

115.
DOEDE TER VELD
, geb. Roderveld, 16-11-1916
z.v. Henderikus ter Veld en Geessina Vorenkamp   (72)
Hij tr. te Vries, 19-09-1942 met :
Aaltje Boxem, geb. Vries, 27-04-1920
d.v. Lubbertus Boxem en Aaltje Oost
Kinderen :
1. Gezina ter Veld, geb. Zeijen, 18-03-1942                  (187)
2. Lubbertus ter Veld, geb. Zeijen, 23-01-1945              (188)

Doede ter Veld overl. Vries, 14-02-2001.
Aaltje Boxem overl. Vries, 06-12-1980.

116.
GEERT TER VELD
, geb. Roderveld, 31-01-1919
z.v. Henderikus ter Veld en Geessina Vorenkamp   (72)
Hij tr. te Norg, 25-10-1945 met :
Grietje Vogelzang, geb. Norg, 25-12-1924
d.v. Geert Vogelzang en Elsien Postema
Kinderen :
1. Geert ter Veld, geb. Langelo, 06-02-1946                  (189)
2. Geessina ter Veld, geb. Langelo, 18-09-1947            (190)
3. Elsienus ter Veld, geb. Langelo, 11-10-1948             (191)
4. Jan ter Veld, geb. Norg, 08-06-1955                         (192)

Grietje Vogelzang overl. Assen, 28-10-2001.
Geert ter Veld overleed te Norg op 03-04-2007.

117.
HENDRIK TER VELD, geb. Roderveld, 12-12-1920
z.v. Henderikus ter Veld en Geessina Vorenkamp   (72)
Hij tr. te Leek, 29-11-1941 met :
Sjouktje van der Veen, geb. Leek, 10-06-1921
d.v. Siebrien van der Veen en Jetske Kats
Kinderen :
1. Siebrien ter Veld, geb. Groningen, 03-02-1942          (193)
2. Geessina ter Veld, geb. Vries, 22-07-1946               (194)
3. Hendrik ter Veld, geb. Groningen, 19-03-1959           (195)

Hendrik ter Veld overl. Roden, 29-10-1999.
Sjouktje van der Veen overl. Roden, 27-12-2007.

118.
HENDERIKUS TER VELD, geb. Terheijl, 25-11-1922
z.v. Henderikus ter Veld en Geessina Vorenkamp   (72)
Hij tr. te Vries, 23-04-1949 met :
Marchien Harms, geb. Ide, 07-04-1931
d.v. Gerardus Harms en Marchien Hooiveld
Kinderen :
1. Gesienus ter Veld, geb. Zeijerveen, 19-09-1949         (196)
2. Geert Marchienus ter Veld, geb. Zeijerveen,
    04-06-1951                                                            (197)
3. Marchienus ter Veld, geb. Zeijerveen, 10-04-1953      (198)

Marchien Harms overleed te Groningen op 11-10-2010.
Henderikus ter Veld overleed te Vries op 10-01-2017.

119.
JAN TER VELD, geb. Terheijl, 18-12-1923
z.v. Henderikus ter Veld en Geessina Vorenkamp   (72)
Jan vertrok in de 2e wereldoorlog naar het Oostfront
en wordt sedertdien vermist.

120.
DIRK TER VELD, geb. Terheijl, 09-02-1925
z.v. Henderikus ter Veld en Geessina Vorenkamp   (72)
Hij tr. te Norg, 18-04-1953 met :
Henderika van der Heide, geb. Groningen, 29-08-1928
d.v. Pieter van der Heide en Roelfien Gelling.
Zij is een tweelingzuster van Egbertien van der Heide,
getrouwd met Jacob ter Veld, zie onder 122.
Henderika van der Heide was sedert 08-10-1949 weduwe
van Willem Kroon, geb. Norg, 02-07-1917
z.v. Wigger Kroon en Hillegien Geersing,
zie genealogie Geersing.

Uit dit huwelijk werden geboren :
1. Roelfien Kroon, geb. Norg, 03-04-1947
2. Willem Wigger Kroon, geb. Zuidvelde, 25-11-1949

Uit het huwelijk van Dirk ter Veld en Henderika
werden geboren :
1. Jannie Geessina ter Veld, geb. Peest, 16-08-1955     (199)
2. Janna ter Veld, geb. Norg, 10-06-1967                      (200)

121.
HENDERIKA GEESSINA TER VELD, geb. Terheijl, 03-03-1926
d.v. Henderikus ter Veld en Geessina Vorenkamp   (72)
Zij tr. te Ierseke, 10-07-1952 met :
Adriaan Pieter Lamper, geb. Ierseke, 24-07-1928
z.v. Jan Lamper en Pieternella Griet Pietjes
Kinderen :
1. Jan Lamper, geb. Ierseke, 03-12-1952
2. Geessina Pieternella Lamper, geb. Ierseke, 03-07-1956

Adriaan Pieter Lamper overl. Ierseke, 17-01-1993.
Henderika Geessina ter Veld overl. Goes, 29 november 2016. 

122.
JACOB TER VELD, geb. Terheijl, 29-09-1927
z.v. Henderikus ter Veld en Geessina Vorenkamp  (72)
Hij tr. te Vries, 21-04-1951 met :
Egbertien van der Heide, geb. Groningen, 29-08-1928
d.v. Pieter van der Heide en Roelfien Gelling.
Zij is een tweelingzuster van Henderika van der Heide,
getrouwd met Dirk ter Veld, zie onder 120.
Kinderen :
1. Pieter ter Veld, geb. Zeijerveen, 24-04-1952              (201)
2. Gezienus ter Veld, geb. Ide, 06-03-1955                   (202)

Jacob ter Veld overleed te Vries op 09-12-2007.

123.
FROUWKE TER VELD
, geb. Groningen, 20-11-1946
d.v. Henderikus ter Veld en Frouwke Berendina Borst   (72)
 Zij tr. te Groningen, 29-12-1967 met :
Gerrit Methorst, geb. De Bilt, 30-09-1945
z.v. Gerrit Methorst en Petertje Oosterbeek
Kinderen :
1. Gerrit Methorst, geb. Groningen, 22-11-1967
2. Martin Methorst, geb. IJmuiden, 15-03-1970

124.
HENDERIKUS TER VELD, geb. Groningen, 25-08-1949
z.v. Henderikus ter Veld en Frouwke Berendina Borst   (72)
Hij tr. te Groningen, 25-11-1974 met :
Hillechien Grietje Bosscher, geb. Groningen, 12-02-1958
d.v. Lammert Bosscher en Harmke Meijer
Kinderen :
1. Frank ter Veld, geb. Groningen, 20-05-1975               (203)

125.
HILLEGONDA TER VELD, geb. Groningen, 23-01-1953
d.v. Henderikus ter Veld en Frouwke Berendina Borst   (72)
ongehuwd.

126.
COENRAAD TER VELD
, geb. Groningen, 01-04-1954
z.v. Henderikus ter Veld en Frouwke Berendina Borst  (72)
ongehuwd.

127.
BOUKJE TER VELD, geb. Zevenhuizen, 21-12-1912
d.v. Hindrik ter Veld en Willemke Hut   (74)
Zij trouwde met :
Jan Mulder, geb. Leek, 31-08-1908
z.v. Minte Mulder en Geertje van Dijk.
Kinderen :
1. Geertje Mulder, geb. Leek, 03-12-1936
2. Willemke Mulder, geb. Groningen, 08-04-1939
3. Louise Mulder, geb. Leek, 23-05-1946

Jan Mulder overl. Groningen, 30-06-1948.

Boukje ter Veld hertr. Assen, 01-06-1949 met :
Jan Willem Dontje, geb. Eesergroen, 17-02-1919
z.v. Willem Dontje en Geesje Beuker
Kinderen :
4. Jan Marie Dontje, geb. Assen, 29-08-1950

Jan Willem Dontje overl. Assen, 04-02-1953.
Boukje ter Veld overl. Groningen, 03-02-2013.

128.
ANNECHIEN TER VELD
, geb. Zevenhuizen, 12-09-1915
d.v. Hindrik ter Veld en Willemke Hut   (74)
Zij tr. te Beetsterzwaag, 17-05-1939 met :
Sjoerd van der Molen, geb. Rijperkerk, 24-08-1913
z.v. Arend Eeltjes van der Molen en Aurelia Riedstra
Kinderen :
1. Willemke van der Molen, geb. Wolsum, 23-09-1941
2. Arend van der Molen, geb. Wolsum, 23-09-1941
3. Hindrik van der Molen, geb. Wolsum, 23-03-1943
4. Aurelia van der Molen, geb. Wolsum, 17-02-1945
    overl. Wolsum, 15-03-1945.
5. Eeltje van der Molen, geb. Oldeboorn, 09-06-1947
6. Jan van der Molen, geb. Snikzwaag, 24-05-1954
7. Aurelia van der Molen, geb. Snikzwaag, 20-06-1963

Sjoerd van der Molen overl. Heerenveen, 22-02-1999.
Annechien ter Veld overl. te Joure op 03-01-2016.


129.
JAN TER VELD, geb. Zevenhuizen, 09-03-1918
z.v. Hindrik ter Veld en Willemke Hut   (74)
Hij tr. te Leek, 10-10-1942 met :
Hiltje Hessels, geb. Haulerwijk, 20-03-1918
d.v. Marten Hessels en Antje Vegelien
Kinderen:
1. Antje ter Veld, geb. Zevenhuizen, 15-09-1943             (204)
2. Willemke ter Veld, geb. Zevenhuizen, 25-05-1948       (205)

Jan ter Veld overl. Zevenhuizen, 30-04-1966.
Hiltje Hessels overl. Zevenhuizen, 16-04-1959.

130.
DERK TER VELD
, geb. Zevenhuizen, 06-06-1920
z.v. Hindrik ter Veld en Willemke Hut   (74)
Hij tr. te Ooststellingwerf, 25-06-1943 met :
Hendrikje Bergsma, geb. Haulerwijk, 04-05-1919
d.v. Germ Bergsma en Trijntje Plaizier
Kinderen :
1. Hindrik ter Veld, geb. Een-West, 21-07-1944             (206)

Derk ter Veld overl. Westerbork op 28-10-1944.


                          


Derk ter Veld was in de nacht van 22 op 23 september 1944 betrokken bij een
wapendropping voor een verzetsgroep uit Groningen in het heidegebied Allards-
oog in de nabijheid van Bakkeveen. Waarschijnlijk door verraad had de Duitse
bezetter van deze activiteit lucht gekregen met verregaande gevolgen.
Derk ter Veld en nog twee mannen werden in de ochtend van 21-10-1944
opgepakt en via het beruchte ‘Scholtenshuis’ overgebracht naar het kamp
Westerbork, alwaar Derk op 28-10-1944 samen met nog enkele andere mannen
werd gefusilleerd en op dezelfde dag gecremeerd.
Op 02-11-1945 werd een urn met daarin de as van 45 slachtoffers, met militair eer-
betoon bijgezet op het ereveld van de begraafplaats Esserveld te Groningen.
Derk ter Velds naam is bijgeschreven in één van de in de hal van de 2e Kamer
van de Staten Generaal te Den Haag liggende tweeenveertig gedenkboeken,
waarin de namen van 125.000 Nederlanders staan, die tijdens de 2e wereldoorlog
zijn omgekomen.

Derk ter Velds naam staat ook vermeld op het monument ‘Ter nagedachtenis
aan hen die vielen voor onze vrijheid, 1940-1945’ op het kerkhof te Een.


Hendrikje Bergsma hertrouwde te Norg, 02-02-1952 met
Willem Geersing, geb. Roden, 23-09-1923
z.v. Albert Geersing en Antje Warners,
zie genealogie Geersing
        een broer van :
        Roelof Geersing, geb. Foxwolde, 02-01-1927
        d.d. 05-04-1952 te Norg getrouwd met :
        Geessina ter Veld, geb. Norg, 11-11-1933,
        zie onder 181.

Kinderen uit het huwelijk van Hendrikje Bergsma en Willem Geersing :

2. Albert Geersing, geb. Norg, 29-10-1952                     (207)
3. Germ Geersing, geb. Norg, 23-05-1960                     (208)

Willem Geersing overl. Norg, 18-11-1993.
Hendrikje Bergsma overl. Appelscha, 07-07-2002.

131.
JACOB TER VELD
, geb. Zevenhuizen, 01-04-1923
z.v. Hindrik ter Veld en Willemke Hut   (74)
Hij tr. te Leek, 29-09-1949 met :
Ettje Aalders, geb. Leek, 18-04-1922
d.v. Andries Aalders en Antje Turksma
Kinderen :
1. Hindrik Andries ter Veld, geb. Assen, 03-11-1954      (209)
2. Andries Hindrik ter Veld, geb. Assen, 13-08-1958      (210)

Ettje Aalders overleed te Assen op 12-10-2010.
Jacob ter Veld overleed te Assen op 14-03-2017.

132.
DOETJE TER VELD
, geb. Zevenhuizen, 17-06-1926
d.v. Hindrik ter Veld en Willemke Hut   (74)
Zij tr. te Wissenkerke, 19-06-1946 met :
Marinus Izaak Begthel, geb. Kamperland, 15-06-1922
z.v. Leendert Begthel en Margaretha Janna van der Moere
Kinderen :
1. Leendert Begthel, geb. Kamperland, 31-10-1946
2. Willemke Begthel, geb. Kamperland, 23-07-1953
3. Margaretha Janna Begthel, geb. Kamperland, 15-05-1956
4. Henriëtte Begthel, geb. Kamperland, 06-11-1959
5. Marnik Begthel, geb. Kamperland, 11-05-1962
6. Theo Begthel, geb. Goes, 06-11-1968
7. Ewald Begthel, geb. Goes, 24-05-1970

Marinus Izaak Begthel overl. Kamperland, 27-12-1993.

133.
HILTJE TER VELD, geb. Zevenhuizen, 25-10-1928
d.v. Hindrik ter Veld en Willemke Hut   (74)
Zij tr. te Roden, 10-02-1951 met :
Jan Snip, geb. Nw.Roden, 28-10-1925
z.v. Jan Snip en Klaaske Pater
Kinderen :
1. Jan Snip, geb. Roden, 01-09-1951
2. Hindrik Snip, geb. Roden, 08-06-1953
3. Klaas Snip, geb. Veenhuizen, 27-09-1957
4. Wilma Emmy Snip, geb. Ridderkerk, 10-12-1958

Het huwelijk werd in 1983 ontbonden.
Jan Snip overleed op 04-03-2006.

Hiltje ter Veld overl. te Etten-Leur op 17-03-2015.


134.
FEMKE JANTJE TER VELD
, geb. Zevenhuizen, 11-02-1932
d.v. Hindrik ter Veld en Willemke Hut   (74)
Zij tr. te Leek, 17-04-1952 met :
Fokke Veenstra, geb. Siegerswoude, 20-03-1927
z.v. Bastiaan Veenstra en Geeske Veen
Kinderen :
1. Bastiaan Veenstra, geb. Haulerwijk, 08-02-1954
2. Willemke Veenstra, geb. Haulerwijk, 07-12-1956
3. Geeske Veenstra, geb. Haulerwijk, 02-06-1959
4. Hendrinette Veenstra, geb. Haulerwijk, 26-12-1961
5. Jozua Veenstra, geb. Groningen, 05-12-1966

Femke Jantje ter Veld overl. Zuidhorn, 25-08-2001.
Fokke Veenstra overleed te Assen op 12-10-2015.

135.
HENDRIKUS HENDRIK TER VELD
, geb. Zevenhuizen, 06-07-1935
z.v. Hindrik ter Veld en Willemke Hut   (74)
Hij tr. te Zoetermeer, 11-10-1963 met :
Janny Albertha Moerland, geb. Zoetermeer, 15-01-1941
d.v. Adriaan Christiaan Moerland en Maria Veldhuizen
Kinderen :
1. Hendrik ter Veld, geb. Zoetermeer, 15-07-1964           (211)
2. Adriaan ter Veld, geb. Zoetermeer, 09-08-1966           (212)
3. Corine Karin ter Veld, geb. Zoetermeer, 06-02-1969    (213)

136.
ANNECHIEN TER VELD
, geb. Roden, 13-10-1919
d.v. Derk ter Veld en Jantje de Jong   (76)
Zij overl. op 06-07-1920.

137.
PIETER TER VELD
, geb. Roderveld, 02-10-1921
z.v. Derk ter Veld en Jantje de Jong   (76)
Hij tr. te Beetsterzwaag, 01-06-1944 met :
Jenke IJbema, geb. Bakkeveen, 14-04-1924
d.v. Alle IJbema en Trientje Karsten
Kinderen :
1. Derk ter Veld, geb. Bakkeveen, 18-09-1944              (214)
2. Trienke ter Veld, geb. Siegerswoude, 28-12-1945      (215)
3. Jan ter Veld, geb. Heerhugowaard, 18-12-1950         (216)
4. Alle ter Veld, geb. Heerhugowaard, 16-04-1953         (217)

Jenke IJbema overl. Opende, 04-06-1999.

138.
DERK TER VELD
, geb. Roderveld, 12-03-1923
z.v. Derk ter Veld en Jantje de Jong   (76)
ongehuwd overl. te Nw.Roden, 03-02-2001.

139.
ROELFINA ALIDA JOHANNA TER VELD
, geb. Roderveld,
29-11-1925.
d.v. Derk ter Veld en Jantje de Jong   (76)
Zij tr. te Roden, 20-08-1955 met :
Alle van Wijk, geb. Niebert, 05-10-1928
z.v. Andries van Wijk en Ida Bralts
Kinderen :
1. Jantje van Wijk, geb. Groningen, 01-02-1956
2. Ida van Wijk, geb. Groningen, 22-01-1960
3. Derkina van Wijk, geb. Groningen, 22-01-1960
4. Andries van Wijk, geb. Groningen, 16-12-1965

Alle van Wijk overleed op 31-07-2006.
Roelfina Alida Johanna ter Veld overl. Leek, 22-04-2008.


140.
ANNE TER VELD
, geb. Nw. Roden, 30-09-1929
z.v. Derk ter Veld en Jantje de Jong   (76)
Hij tr. te Marum, 26-02-1955 met :
Eka Jagersma, geb. Jonkersvaart, 01-09-1933
d.v. Eedse Jagersma en Janke Alkema
Kinderen :
1. Derk ter Veld, geb. Groningen, 26-12-1969               (218)

Anne ter Veld overl. Zevenhuizen, 13-06-1994.

141.
AALTJE TE VELD
, geb. Roderwolde, 02-04-1915
d.v. Jan te Veld en Margien Suurd   (79)
Zij tr. te Roden, 21-05-1938 met :
Geert Meulema, geb. Peize, 29-10-1913
z.v. Klaas Meulema en Hinderkien Darmeveil
Kinderen :
1. Margien Meulema, geb. Peize, 06-08-1939
2. Klaas Meulema, geb. Peize, 29-05-1943
3. Jan Meulema, geb. Peize, 05-11-1947
    overl. Groningen, 25-12-1947.

Geert Meulema overl. te Groningen, 07-02-1987.
Aaltje te Veld overleed te Roden op 24-01-2009.

142.
GRIETJE TE VELD, geb. Roderwolde, 04-06-1916
d.v. Jan te Veld en Margien Suurd   (79)
Zij tr. te Norg, 09-11-1939 met :
Jan Schadenberg, geb. Norg, 13-01-1910
z.v. Pieter Schadenberg en Aaltje Olthof
Kinderen :
1. Pieter Schadenberg, geb. Langelo, 12-11-1940

Jan Schadenberg overl. Assen, 23-07-1997.
Grietje te Veld overl. Westervelde, 09-08-1968.

143.
HARMINE TE VELD
, geb. Langelo, 27-03-1930
d.v. Jan te Veld en Margien Suurd   (79)
Zij tr. te Norg, 22-07-1954 met :
Hindrik Veldhuis, geb. Roderwolde, 25-04-1928
z.v. Jan Veldhuis en Lutina Raven
Kinderen :
1. Marjan Veldhuis, geb. Veendam, 05-11-1956
2. Anita Veldhuis, geb. Heerenveen, 22-03-1962

144.
AALTIEN TE VELD
, geb. Roden, 14-10-1920
d.v. Roelof te Veld en Anna Bakker   (81)
Zij tr. te Roden, 01-06-1946 met :
Gerrit Kok, geb. Foxwolde, 22-02-1916
z.v. Cornelis Kok en Willemina Vogelzang
Kinderen :
1. Cornelis Kok, geb. Ruinerwold, 01-12-1946
2. Roelof Kok, geb. Ruinerwold, 03-11-1949
3. Harmannus Kok, geb. Nieuw Amsterdam, 08-07-1957

Gerrit Kok overl. Emmen, 10-02-1987.
Aaltien te Veld overl. Emmen, 29-01-2003.

145.
SJOUKIEN TE VELD, geb. Roden, 14-01-1925
d.v. Roelof te Veld en Anna Bakker   (81)
Zij tr. te Roden, 24-08-1946 met :
Harm Aalfs, geb. Eelde, 21-01-1923
z.v. Roelof Jacob Aalfs en Frederika Ernestina Staats.
Kinderen :
1. Anna Aalfs, geb. Eelde, 18-11-1946
2. Frederika Aalfs, geb. Eelde, 06-05-1950

Harm Aalfs overl. Roden, 20-10-2002.
Sjoukien te Veld overl. Groningen, 09-04-1983.

146.
HARM TE VELD
, geb. Roden, 01-07-1929
z.v. Roelof te Veld en Anna Bakker   (81)
Hij tr. te Peize, 26-10-1953 met :
Elizabeth Kuiper, geb. Peize, 30-06-1934
d.v. Piet Kuiper en Tjerkje Geersing,
zie genealogie Geersing.
Kinderen :
1. Tjerktje te Veld, geb. Peize, 20-04-1954                  (219)
2. Anna te Veld, geb. Roden, 06-10-1957                    (220)
3. Roelfien te Veld, geb. Roden, 11-03-1965                (221)

147.
HARM TE VELD
, geb. Roderveld, 02-09-1923
z.v. Doede te Veld en Willemtien Noord   (82)
Hij tr. te Roden, 22-08-1946 met :
Lubbina Blaauwwiekel, geb. Terheijl, 01-12-1925
d.v. Roelf Blaauwwiekel en Annechien Hummel.
Kinderen :
1. Doede te Veld, geb. Roden, 22-01-1947                  (222)
2. Annechien te Veld, geb. Roden, 12-07-1950            (223)

Harm te Veld overleed te Roden op 11-09-2012.
Lubbina Blaauwwiekel overl. te Roden op 28-10-2012.

148.
GRIETIEN TE VELD
, geb. Roden, 11-04-1925
d.v. Doede te Veld en Willemtien Noord   (82)
Zij overl. te Roden, 05-07-1925.

149.
JAN TE VELD
, geb. Roden, 28-07-1926
z.v. Doede te Veld en Willemtien Noord   (82)
Hij tr. te Roden, 27-11-1948 met :
Jantje Doedens, geb. Roden, 04-09-1928
d.v. Geert Doedens en Geessien Tolner,
zie genealogie Doedens
        en een kleindochter van :
        Koop Doedens, zie onder nr. 25, pt. 4.
Kinderen :
1. Doede te Veld, geb. Roden, 09-04-1949                    (224)

150.
AALTINUS TE VELD
, geb. Roden, 01-05-1928
z.v. Doede te Veld en Willemtien Noord   (82)
Hij tr. te Zuidhorn, 21-12-1961 met :
Egberdina Snip, geb. Garnwerd, 11-01-1941
d.v. Wieger Snip en Maaike Renkema
Kinderen :
1. Willem te Veld, geb. Roden, 28-05-1962                   (225)
2. Marten te Veld, geb. Roden, 18-07-1964                   (226)
3. Gerrie te Veld, geb. Roden, 28-08-1971                    (227)

Aaltinus te Veld overleed te Roden op 16-12-2016.

151.
HARM ALBERT TE VELD
, geb. Nw.Roden, 29-09-1933
z.v. Derk te Veld en Geessien Grietje Talens   (85)
Hij tr. te Marum, 27-03-1969 met
Geertje Mulder, geb. De Wilp, 20-08-1937
d.v. Folkert Mulder en Iemkjen Bosma
Kinderen :
1. Iemke te Veld, geb. Drachten, 08-05-1970                (228)
2. Derk te Veld, geb. Drachten, 26-03-1972                  (229)
3. Folkert te Veld, geb. Drachten, 26-03-1972               (230)

Harm te Veld overl. Groningen, 28-10-1989.
Geertje Mulder overleed op 14-03-2010.

152.
ALBERT TE VELD, geb. Nw.Roden, 02-08-1940
z.v. Derk te Veld en Geessien Grietje Talens   (85)
Ongehuwd.
Abert te Veld overleed te Groningen op 23-10-2008.


                                          10e generatie

153.
JENNY HENDRIKA TE VELD
, geb. Hengelo, 11-06-1956
d.v. Boele te Veld en Lammigje Schreuder   (94)
Zij tr. te Hengelo, 10-09-1982 met :
Hendrik Jan Lantink, geb. Enschede, 28-09-1956
z.v. Hendrik Jan Lantink en Jacoba Knol
Kinderen :
1. Hendrik Jan Tom Lantink, geb. Hengelo, 19-04-1984
2. Anne Lantink, geb. Hengelo, 30-06-1986

154.
JANNA HENDRIKA TE VELD
, geb. Assen, 23-07-1970
d.v. Roelof te Veld en Aagje de Vries   (96)
Zij tr. te Assen, 27-05-1994 met :
Willem Bodde, geb. Assen, 12-11-1966
Kinderen :
1. Kevin Bodde, geb. Assen, 10-05-1998
2. Leona Bodde, geb. Assen, 01-05-2000

155.
JANTJE TER VELD
, geb. Ureterp, 24-03-1945
d.v. Roelf ter Veld en Hinke Bosma  (101)
Zij tr. te Ooststellingwerf, 11-09-1964 met :
Hendrik Willem Hut, geb. Een, 07-02-1944
z.v. Willem Hut en Hinderkien Talens,
zie genealogie Talens 
        en een broer van :
        Willem Hut, geb. Een, 12-10-1933
        getrouwd met :
        Jantien te Veld, geb. Norg, 07-11-1933,
        zie onder 95.
Kinderen :
1. Willem Hut, geb. Groningen, 29-01-1965
2. Roelf Hut, geb. Haulerwijk, 01-11-1966
3. Hendrikjan Hut, geb. Haulerwijk, 01-01-1968
4. Richard Hinke Hut, geb. Haulerwijk, 10-07-1972

Hendrik Willem Hut overl. Gieten, 10-01-1997.

156.
DOEDE TER VELD
, geb. Haulerwijk, 19-06-1947
z.v. Roelf ter Veld en Hinke Bosma  (101)
Hij tr. te Leek, 22-05-1970 met :
Jannie Engberdina Kooistra, geb. Leek, 13-01-1951
d.v. Hilko Kooistra en Roelfina Tienkamp
Kinderen :
1. Roelfina Petronella ter Veld, geb. Drachten,
    23-11-1970.                                                              (231)
2. Hinke Jantje ter Veld, geb. Groningen, 02-05-1974       (232)

157.
JANNES TER VELD
, geb. Haulerwijk, 02-07-1948
z.v. Roelf ter Veld en Hinke Bosma  (101)
Hij tr. te Ten Boer, 07-05-1991 met :
Jantiena Hendrieka Lodewijk, geb. Wolvega, 14-06-1952
d.v. Jacob Lodewijk en Catharina Nicolai
Kinderen :
1. Robin ter Veld, geb. Groningen, 11-09-1991               (233)

158.
ENGBERT TER VELD
, geb. Haulerwijk, 19-12-1949
z.v. Roelf ter Veld en Hinke Bosma  (101)
Hij tr. te Ooststellingwerf, 19-05-1972 met :
Grietje Fokkema, geb. Een-West, 10-04-1952
d.v. Menne Fokkema en Martje de Jager
Kinderen :
1. Roelf ter Veld, geb. Drachten, 02-09-1973                  (234)
2. Menne ter Veld, geb. Drachten, 17-08-1974                (235)
3. Erwin ter Veld, geb. Drachten, 22-10-1975                  (236)
4. Wilfred ter Veld, geb. Drachten, 31-12-1977                (237)
5. Jelmer ter Veld, geb. Drachten, 21-04-1980                (238)
6. Folkmar ter Veld, geb. Oosterwolde, 31-05-1985         (239)
7. Yorick ter Veld, geb. Oosterwolde, 21-12-1986           (240)

159.
MARIA TER VELD
, geb. Haulerwijk, 01-08-1954
d.v. Roelf ter Veld en Hinke Bosma  (101)
Zij tr. te Ooststellingwerf, 12-12-1975 met :
Anne de Haan, geb. Augsbuurt, 05-02-1954
z.v. Lieuwe de Haan en Trijntje Haaijema
Kinderen :
1. Hinke Trijntje de Haan, geb. Haulerwijk, 10-09-1976
2. Geertje de Haan, geb. Haulerwijk, 27-09-1977
3. Lieuwe de Haan, geb. Haulerwijk, 12-06-1979
4. Marianne de Haan, geb. Haulerwijk, 10-12-1980
5. Roelf de Haan, geb. Noordwolde, 09-11-1987
6. Wilco de Haan, geb. Noordwolde, 10-09-1992

160.
ROELOF TER VELD
, geb. Haulerwijk, 12-08-1958
z.v. Roelf ter Veld en Hinke Bosma  (101)
Hij trouwde met :
Grietje Berger.
Kinderen :
1. Astrid ter Veld, geb. Drachten, 16-07-1988               (241)
2. Sigrid ter Veld, geb. Drachten, 30-08-1990               (242)

Hierna werd hun huwelijk ontbonden.

Roelof ter Veld woont sedert 01-01-1998 samen met :
Romy Hollander, geb. Nijeberkoop, 02-11-1966
d.v. Hendrik Marinus Hollander en Joukje de Jong

Uit hun samenlevingsverband werden geboren :
3. Yourie ter Veld, geb. Assen, 26-02-1999                  (243)
4. Aranka ter Veld, geb. Assen, 20-08-2000                 (244)

161.
ANTJE TER VELD
, geb. Haulerwijk, 18-11-1961
d.v. Roelf ter Veld en Hinke Bosma  (101)
Zij tr. te Ooststellingwerf, 12-02-1982 met :
Willem Jongsma, geb. Groningen, 30-06-1960
z.v. Date Jongsma en Weike Kroes
Kinderen :
1. Date Jan Jongsma, geb. Haulerwijk, 28-11-1982
2. Rieneke Jongsma, geb. Hooghalen, 17-02-1985
3. Wieke Jongsma, geb. Frieschepalen, 18-08-1987
4. Bart Jongsma, geb. Frieschepalen, 04-04-1991

162.
DOEDE TER VELD
, geb. Hoogeveen, 22-07-1955
z.v. Doede Gerrit ter Veld en Geertje Reindina Pekel  (103)
Uit een samenlevingsverband van Doede ter Veld
werd geboren :
1. Michelle Maria Hurkmans, geb. Groningen, 31-01-1987     (245)

163.
AREND ANTONIUS TER VELD
, geb. Zwartsluis, 14-07-1958
z.v. Doede Gerrit ter Veld en Geertje Reindina Pekel  (103)
Hij tr. te Assen, 01-05-1986 met :
Erna Folkerts, geb. Beilen, 05-11-1958
d.v. Harm Folkerts en Annegiena Smit
Kinderen :
1. Saskia ter Veld, geb. Assen, 02-10-1987                    (246)
2. Leonie ter Veld, geb. Assen, 10-03-1990                     (247)

164.
ROELF TER VELD
, geb. Harderwijk, 01-02-1962
z.v. Doede Gerrit ter Veld en Geertje Reindina Pekel  (103)
Hij tr. te Amsterdam, 19-06-1997 met :
Judith Christine de Jong, geb. Ede, 06-04-1961
d.v. Pieter Cornelis de Jong en Johanna Geertruida
Maria van der Pauw
Kinderen :
1. Julia Gloria ter Veld, geb. Amsterdam, 12-11-1994       (248)
2. Victor Robert ter Veld, geb. Amsterdam, 13-11-1997    (249)

165.
ANTJE MARIA TER VELD
, geb. Harderwijk, 29-04-1965
d.v. Doede Gerrit ter Veld en Geertje Reindina Pekel  (103)
Zij tr. te Nigeria, 19-06-2001 met :
Razaq Ajala, geb. Nigeria, 18-09-1968
Kinderen :
1. Yasmina Titilola Ajala, geb. Amsterdam, 09-08-1999
2. Tobi Ayotunde Ajala, geb. Amsterdam, 21-07-2009

166.
GERRIT TER VELD, geb. Langelo, 11-11-1949
z.v. Roelf ter Veld en Willemtje Klaassens  (104)
Hij tr. te Norg, 24-12-1985 met :
Tinie Smilda, geb. Roden, 06-06-1948
d.v. Berend Smilda en Gerharda Teekema
Kinderen :
1. Roelof ter Veld, geb. Groningen, 01-06-1986              (250)

167.
MARCHIEN TER VELD
, geb. Langelo, 08-08-1955
d.v. Roelf ter Veld en Willemtje Klaassens  (104)
Zij tr. te Norg, 14-11-1975 met :
Inse Woldman, geb. 08-10-1954
z.v. Harm Woldman en Aaltje Plezier
Kinderen :
1. Harm Roelf Woldman, geb. Haulerwijk, 30-05-1978
2. Willemtje Aaltje Woldman, geb. Haulerwijk, 10-05-1980
3. Peter Gerard Woldman, geb. Drachten, 06-11-1984

168.
HERMAN MATTHIJS TER VELD
,  geb. Nietap, 30-03-1963
z.v. Sietse ter Veld en Hermina Gezina Brouwer  (105)
Hij tr. te Leek, 22-07-1994 met :
Marga Antje de Vries, geb. Noordhorn, 29-07-1963
d.v. Folkert Taeke de Vries en Marchien Kuipers
Kinderen :
1. Mathijs ter Veld, geb. Groningen, 13-09-1996             (251)
2. Remco ter Veld, geb. Groningen, 01-10-1999             (252)

169.
AGINA TER VELD
, geb. Groningen, 15-08-1967
d.v. Sietse ter Veld en Hermina Gezina Brouwer  (105)
Zij tr. te Roden, 17-04-1998 met :
Bartinus Marten Elmers, geb. Appelscha, 22-01-1970
z.v. Andries Elmers en Anja van der Vaart.

Agina ter Veld overl. Appelscha, 22-10-2017.

170.
DOEDE TER VELD
, geb. Eelde, 20-12-1934
z.v. Albert ter Veld en Harmtien Tolner  (107)
ongehuwd.
Overleden te Groningen op 04-06-2005.

171.
THEODORUS TER VELD
, geb. Eelde, 12-03-1937
z.v. Albert ter Veld en Harmtien Tolner  (107)
ongehuwd.

172.
MARTEN TER VELD
, geb. Eelde, 31-03-1938
z.v. Albert ter Veld en Harmtien Tolner  (107)
Omstreeks medio april 1990 ongehuwd overleden
te Zeegse.

173.
FENNA TER VELD
, geb. Eelde, 24-09-1940
d.v. Albert ter Veld en Harmtien Tolner  (107)
Zij tr. te Peize, 05-04-1963 met :
Pieter Ensink, Roden, 28-08-1939
z.v. Geert Ensink en Trientje Uilenberg
Kinderen :
1. Geert Ensink, geb. Eenrum, 28-09-1963
2. Herma Ensink, geb. Eenrum, 30-04-1967

174.
ALBERT TER VELD
, geb. te Eelde in 1944
z.v. Albert ter Veld en Harmtien Tolner  (107)
overleden te Eelde op 11-03-1946, 2 jaar oud.

175.
HARM TER VELD, geb. te Eelde in 1946
z.v. Albert ter Veld en Harmtien Tolner  (107)
overleden te Eelde op 07-03-1947, 1 jaar oud.

176.
WILLEM TER VELD
, geb. Groningen, 24-12-1944
z.v. Jacob ter Veld en Harmtien Tolner  (109)
Hij tr. te Peize, 24-12-1970 met :
Ubelina Maike Meinema, geb. Adorp, 08-03-1951
d.v. Jilt Meinema en Roelfien Gunster
Kinderen :
1. Jaqueline Jilliëtte ter Veld, geb. Groningen, 11-12-1973   (253)
2. Martine Maike ter Veld, geb. Groningen, 21-11-1975       (254)

177.
DOEDE TER VELD
, geb. Groningen, 10-07-1954
z.v. Jacob ter Veld en Harmtien Tolner  (109)
Hij tr. te Groningen, 18-07-1984 met :
Margje Keizer, geb. Amsterdam, 14-08-1936
d.v. Adolf Christiaan Keizer en Margje de Reus
Geen kinderen.

178.
DOEDE TER VELD
, geb. Groningen, 07-02-1937
z.v. Henderikus ter Veld en Aaltien Nijdam  (110)
Hij tr. te Eelde, 25-04-1959 met :
Jurgiena Luikinga, geb. Groningen, 13-10-1938
d.v. Willem Berend Luikinga en Aganieta Jantiena Onnes
Kinderen :
1. Henderikus ter Veld, geb. Groningen, 07-10-1959        (255)
2. Willem Berend ter Veld, geb. Eelde, 12-07-1962          (256)
3. Aaltien ter Veld, geb. Eelde, 17-07-1965                     (257)
4. Arjan ter Veld, geb. Eelde, 28-01-1971                        (258)

179.
AALTIEN TER VELD
, geb. Eelde, 09-11-1940
d.v. Henderikus ter Veld en Aaltien Nijdam  (110)
Zij tr. te Eelde, 27-08-1965 met :
Lambertus Janssonius, geb. Termunterzijl, 08-06-1942
z.v. Hendrik Janssonius en Imke Stel
Kinderen :
1. Aaltien Imke Janssonius, geb. Groningen, 16-06-1968
2. Hendrik Lambertus Janssonius, geb. Groningen, 09-02-1972

Aaltien ter Veld overleed te Assen op 29-03-2013.

180.
MARTJE TER VELD
, geb. Eelde, 12-09-1947
d.v. Henderikus ter Veld en Aaltien Nijdam  (110)
Zij tr. te Eelde, 18-06-1969 met :
Arend Kampen, geb. Zeerijp, 31-07-1947
z.v. Anjes Kampen en Pieke Ridder
Kinderen :
1. Angelique Kampen, geb. Groningen, 20-05-1971
2. Patricia Kampen, geb. Thesinge, 08-01-1975

181.
GEESSINA TER VELD
, geb. Norg, 11-11-1933
d.v. Egbert ter Veld en Jitske Schadenberg  (112)
Zij tr. te Norg, 05-04-1952 met :
Roelof Geersing, geb. Foxwolde, 02-01-1927
z.v. Albert Geersing en Antje Warners,
zie genealogie Geersing
        en een broer van :
        Willem Geersing, geb. Roden, 23-09-1923
        d.d.  02-02-1952 te Norg getrouwd met :
        Hendrikje Bergsma, geb. Haulerwijk, 04-05-1919,
        zie onder 130.
Kinderen :
1. Egbert Geersing, geb. Langelo, 11-07-1952
2. Albertje Geersing, geb. Warffum, 15-07-1957

182.
JAN TER VELD
, geb. Langelo, 22-12-1937
z.v. Egbert ter Veld en Jitske Schadenberg  (112)
Hij overl. te Groningen, 10-03-1967.

183.
ANNE TER VELD, geb. Langelo, 29-09-1951
z.v. Egbert ter Veld en Jitske Schadenberg  (112)
Hij tr. te Vries, 06-04-1973 met :
Itje Gorter, geb. Vries, 22-02-1953
d.v. Roelof Gorter en Henderika Weites
Kinderen :
1. Henderika Jitske ter Veld, geb. Norg, 23-02-1974       (259)
2. Janet Petra ter Veld, geb. Norg, 01-04-1976               (260)

Het huwelijk werd op 29-07-1994 ontbonden.
Anne ter Veld hertrouwde te Veendam op 29-12-1995 met :
Elisabeth Louise van der Land, geb. 07-12-1948
d.v. Jan van der Land en Johanna Gerarda Zuidema.

184.
GEERT TER VELD
, geb. Nw. Roden, 01-07-1936
z.v. Derk ter Veld en Geertje Hummel  (113)
Hij overl. te Roden, 14-07-1936.

185.
GEERT TER VELD, geb. Roden, 30-04-1938
z.v. Derk ter Veld en Geertje Hummel  (113)
Hij tr. te Leek, 15-06-1962 met :
Roelfke van Zonneveld, geb. Diepswal, 27-11-1939
d.v. Roelf van Zonneveld en Alberdine Nuismer
Kinderen :
1. Erik ter Veld, geb. Groningen, 06-09-1966                 (261)
2. Diana ter Veld, geb. Hoorn, 09-04-1967                     (262)

186.
GEZIENES TER VELD
, geb. Roden, 29-07-1941
z.v. Derk ter Veld en Geertje Hummel  (113)
Hij tr. te Oude Pekela, 07-09-1973 met :
Geertje Kaman, geb. Oude Pekela, 15-06-1949
d.v. Koert Kaman en Henderika Oldenburger
Zij hebben geen kinderen.

187.
GEZINA TER VELD, geb. Zeijen, 18-03-1942
d.v. Doede ter Veld en Aaltje Boxem  (115)
Zij woont samen met :
Willem de Vries, geb. Rolde, 17-02-1949
z.v. Klaas de Vries en Ogina Haandrikman.

188.
LUBBERTUS TER VELD
, geb. Zeijen, 23-01-1945
d.v. Doede ter Veld en Aaltje Boxem  (115)
Hij tr. te Rolde, 08-07-1966 met :
Boelina Ottens, geb. Rolde, 19-04-1944
d.v. Jan Ottens en Christina Speulman
Kinderen :
1. Doede ter Veld, geb. Zeijerveld, 18-12-1966                (263)
2. Christina ter Veld, geb. Zeijerveld, 08-07-1969             (264)

189.
GEERT TER VELD, geb. Langelo, 06-02-1946
z.v. Geert ter Veld en Grietje Vogelzang  (116)
Hij tr. te Norg, 10-11-1967 met :
Derktje Feringa, geb. Westervelde, 19-10-1949
d.v. Albert Feringa en Annie Margje Egberts
Kinderen :
1. Geert Albert ter Veld, geb. Langelo, 05-05-1968          (265)
2. Annie Margje Grietje ter Veld, geb. Roden,
   10-05-1969                                                               (266)

190.
GEESSINA TER VELD
, geb. Langelo, 18-09-1947
d.v. Geert ter Veld en Grietje Vogelzang  (116)
Zij tr. te Norg, 02-12-1966 met :
Jan Boerema, geb. De Wilp, 24-04-1945
z.v. Wolter Boerema en Aukje Postma
Kinderen :
1. Wolter Boerema, geb. Norg, 11-06-1967
2. Grietje Boerema, geb. De Wilp, 10-04-1969

Geessina ter Veld overleed te De Wilp op 18-05-2013.

191.
ELSIENUS TER VELD, geb. Langelo, 11-10-1948
z.v. Geert ter Veld en Grietje Vogelzang  (116)
Hij tr. te Eelde, 03-10-1969 met :
Petronella Marie Wijker, geb. Workum, 31-03-1948
d.v. Gerrit Wijker en Rinske Hendrika Gijsbertha Roskam
Kinderen :
1. Geert Pieter Gerald ter Veld, geb. Paterswolde,
    04-02-1970                                                               (267)
2. René Elsienus ter Veld, geb. Assen, 12-03-1972         (268)

192.
JAN TER VELD
, geb. Norg, 08-06-1955
z.v. Geert ter Veld en Grietje Vogelzang  (116)
Hij tr. te Annen, 20-12-1978 met :
Jantje Bos, geb. Nieuwe Pekela, 16-07-1961
d.v. Jan Jans Bos en Engeltje Hensens
Kinderen :
1. Marcel Gerben Rudolph ter Veld, geb. Zuidvelde,
    23-07-1979                                                               (269)
2. Ingrid Ellen ter Veld, geb. Assen, 02-01-1981              (270)

193.
SIEBRIEN TER VELD
, geb. Groningen, 03-02-1942
z.v. Hendrik ter Veld en Sjouktje van der Veen  (117)
Hij tr. te Bergen op Zoom, 04-04-1963 met :
Maria van der Wegen, geb. Breda, 10-12-1945
d.v. Johannes van der Wegen en Catharina Klaassen
Kinderen :
1. Hendrik Johannes Siebrien ter Veld,
                      geb. Bergen op Zoom, 04-04-1963           (271)
2. Catharina Sjouktje Adriana Helena ter Veld,
                      geb. Hoogerheide, 28-02-1966                 (272)

194.
GEESSINA TER VELD
, geb. Vries, 22-07-1946
d.v. Hendrik ter Veld en Sjouktje van der Veen  (117)
Zij tr. te Loppersum, 02-09-1966 met :
Berend Bos, geb. Den Andel, 25-02-1943
z.v. Jan Bos en Jacoba Pölkerman
Kinderen :
1. Jan Hendrik Bos, geb. Groningen, 22-04-1967
2. Sjouktje Jacoba Bos, geb. Loppersum, 13-11-1968
3. Jacoba Geessina Bos, geb. Loppersum, 17-02-1970

195.
HENDRIK TER VELD
, geb. Groningen, 19-03-1959
z.v. Hendrik ter Veld en Sjouktje van der Veen  (117)
Hij tr. te Roden, 19-11-1982 met :
Antje Feringa, geb. Groningen, 18-05-1963
d.v. Jelte Feringa en Iepkien Slagter
Kinderen :
1. Linda Iepkien ter Veld, geb. Groningen, 10-01-1986       (273)
2. Anouk Sjouktje ter Veld, geb. Groningen, 18-06-1988    (274)
3. Nanet Antje ter Veld, geb. Groningen, 28-11-1993         (275)

196.
GESIENUS TER VELD
, geb. Zeijerveen, 19-09-1949
z.v. Henderikus ter Veld en Marchien Harms  (118)
Hij tr. te Zuidlaren, 15-05-1970 met :
Grietje Harmpje Jintes, geb. Zuidlaren, 15-03-1951
d.v. Hendrik Jintes en Henderika Kirchhoff
Kinderen :
1. Henderika Marchien ter Veld, geb. Hoogezand,
    15-11-1970                                                                (276)
2.  ....                                                                            (277)

197.
GEERT MARCHIENUS TER VELD
, geb. Zeijerveen, 04-06-1951
z.v. Henderikus ter Veld en Marchien Harms  (118)
Hij tr. te Vries, 16-03-1973 met
Marjan Farida Maréan Vink, geb. Onderdendam, 27-03-1952
d.v. Jan Vink en Jantina Henderika Veldman
Kinderen :
1. Diana ter Veld, geb. Assen, 09-09-1973                       (278)
2. Miranda ter Veld, geb. Assen, 27-10-1976                    (279)

198.
MARCHIENUS TER VELD
, geb. Zeijerveen, 10-04-1953
z.v. Henderikus ter Veld en Marchien Harms  (118)
Hij tr. te Zuidlaren, 13-06-1980 met :
Aafke Jantje Post, geb. Bedum, 18-12-1957
d.v. Jannes Post en Harmina Groenewold
Kinderen :
1. Rian ter Veld, geb. Zuidlaren, 24-04-1981                    (280)
2. Rick ter Veld, geb. Zuidlaren, 15-12-1983                    (281)

199.
JANNIE GEESSINA TER VELD
, geb. Peest, 16-08-1955
d.v. Dirk ter Veld en Henderika van der Heide  (120)
Zij tr. te Vries, 15-12-1978 met :
Albert Wolters, geb. Emmen, 09-08-1951
z.v. Albert Wolters en Niske Pol
Kinderen :
1. Rowan Wolters, geb. Groningen, 16-12-1981

200.
JANNA TER VELD, geb. Norg, 10-06-1967
d.v. Dirk ter Veld en Henderika van der Heide  (120)
Zij tr. te Norg, 02-09-1994 met :
Arend Hingstman, geb. Rolde, 24-11-1965
z.v. Jantinus Hingstman en Jantien Tissing
Kinderen :
1. Remco Hingstman, geb. Assen, 27-10-1995
2. Johan Hingstman, geb. Assen, 10-10-1998

201.
PIETER TER VELD
, geb. Zeijerveen, 24-04-1952
z.v. Jacob ter Veld en Egbertien van der Heide  (122)
Hij tr. te Annen, 02-02-1975 met :
Aaltje Ridderbusch, geb. Groningen, 16-01-1954
d.v. Johannes Ridderbusch en Grietje Pieters
Kinderen :
1. Natasja ter Veld, geb. Vries, 15-09-1976                    (282)
2. Dennis ter Veld, geb. Vries, 18-07-1979                     (283)

202.
GEZIENUS TER VELD
, geb. Ide, 06-03-1955
z.v. Jacob ter Veld en Egbertien van der Heide  (122)
Hij tr. te Vries, 16-10-1981 met :
Albertje Hommes, geb. Peize, 26-10-1958
d.v. Marten Hommes en Tetje Grietje Bronsema
Kinderen :
1. Sander ter Veld, geb. Vries, 06-10-1983                    (284)
2. Chris ter Veld, geb. Groningen, 03-09-1986               (285)

203.
FRANK TER VELD
, geb. Groningen, 20-05-1975
z.v. Henderikus ter Veld en Hillechien Grietje Bosscher  (124)
Hij woont sedert begin 2007 samen met :
Steffi Reinke, geboren 08-10-1973
Kinderen :
Lotta ter Veld, geb. Wuppertal-Barmen (Dld), 11-05-2008     (285A) 

204.
ANTJE TER VELD
, geb. Zevenhuizen, 15-09-1943
d.v. Jan ter Veld en Hiltje Hessels  (129)
Zij tr. te Leek, 22-11-1962 met :
Douwe Spinder, geb. 19-01-1941
z.v. Egbert Spinder en Tjitske Sietsma
Kinderen :
1. Egbert Jan Spinder, geb. Drachten, 10-04-1964
2. Hiltje Tjitske Spinder, geb. Drachten, 28-11-1965
3. Jan Spinder, geb. Drachten, 07-06-1969

205.
WILLEMKE TER VELD
, geb. Zevenhuizen, 25-05-1948
d.v. Jan ter Veld en Hiltje Hessels  (129)
Zij tr. te Drachten, 13-12-1968 met :
Pieter Walda, geb. Assen, 11-08-1945
z.v. Petrus Walda en Klaske Smith
Kinderen :
1. Peter Jan Walda, geb. Appingedam, 11-06-1969
2. Paul Walda, geb. Appingedam, 26-04-1973

206.
HINDRIK TER VELD
, geb. Een-West, 21-07-1944
z.v. Derk ter Veld en Hendrikje Bergsma  (130)
Hij tr. te Norg, 21-06-1962 met :
Jenny Elisabeth Vogelzang, geb. Oosterwolde,22-06-1944.
d.v. Johannes Hendrikus Vogelzang en Jentje Slot
Kinderen :
1. Derk Johannes Jemmo ter Veld, geb. Assen,
    30-09-1962                                                                (286)
2. Johannes Hendrikus ter Veld, geb. Veenhuizen,
    19-05-1964                                                                (287) 

207.
ALBERT GEERSING
, geb. Norg, 29-10-1952
z.v. Willem Geersing en Hendrikje Bergsma  (130),
zie genealogie Geersing.
ongehuwd overl. te Assen, 25-09-1994.

208.
GERM GEERSING
, geb. Norg,  23-05-1960
z.v. Willem Geersing en Hendrikje Bergsma  (130),
zie genealogie Geersing.
Hij tr. te Groningen, 16-07-1996 met :
Jansje Frederika Courtier, geb. Meppel, 30-01-1964
d.v. Dick Courtier en Alida Toet
Kinderen :
1. Christiaan Geersing, geb. Groningen, 04-02-1995        (288)
2. Thomas Geersing, geb. Groningen, 14-11-1996           (289)

209.
HINDRIK ANDRIES TER VELD
, geb. Assen, 03-11-1954
z.v. Jacob ter Veld en Ettje Aalders   (131)
Hij tr. te Assen, 16-12-1976 met :
Adriana Helena Wassen, geb. Haarlem, 30-12-1955
d.v. Andries Wassen en Gerarda Theodora Bosch
Kinderen :
1. Jeroen ter Veld, geb. Assen, 10-03-1979                   (290)
2. Patricia ter Veld, geb. Assen, 01-01-1981                  (291)

210.
ANDRIES HINDRIK TER VELD
, geb. Assen, 13-08-1958
z.v. Jacob ter Veld en Ettje Aalders  (131)
Hij tr. te Assen, 19-09-1985 met :
Wilhelmina Lambertina Bernadette Weerman,
geb. Assen, 06-06-1964.
d.v. Berend Weerman en Marietje Ambergen
Kinderen :
1. Karin ter Veld, geb. Assen, 15-12-1988                     (292)
2. Miriam ter Veld, geb. Assen, 21-08-1992                   (293)

211.
HENDRIK TER VELD
, geb. Zoetermeer, 15-07-1964
z.v. Hendrikus Hendrik ter Veld en Janny Albertha
Moerland  (135).
Hij tr. te Zoetermeer, 12-09-1994 met :
Anna-Maria Smit, geb. Scheveningen, 16-12-1963
d.v. Willem Smit en Anna-Maria Loos
Kinderen :
1. Hendrik Joost ter Veld, geb. Zoetermeer, 27-09-1994  (294)

212.
ADRIAAN TER VELD
, geb. Zoetermeer, 09-08-1966
z.v. Hendrikus Hendrik ter Veld en Janny Albertha
Moerland  (135).
Hij tr. te Zoetermeer, 22-09-2001 met :
Wilhelmina Nijhoff, geb. Den Haag, 16-04-1964
d.v. Wim Nijhoff en Loes Hazebroek

213.
CORINE KARIN TER VELD
, geb. Zoetermeer, 06-02-1969
d.v. Hendrikus Hendrik ter Veld en Janny Albertha
Moerland  (135).
Zij tr. te Zoetermeer, 23-02-1999 met :
Alexander P. van Steijn, geb. Den Haag, 03-03-1960
z.v. Johannes van Steijn en Boukje Hendrika Buikema
Kinderen :
1. Emma Rosa van Steijn, geb. Zoetermeer, 07-05-1999
2. Janna Sara van Steijn, geb. Zoetermeer, 03-08-2000

214.
DERK TER VELD
, geb. Bakkeveen, 18-09-1944
z.v. Pieter ter Veld en Jenke IJbema  (137)
Hij tr. te Drachten, 29-06-1967 met :
Grietje van der Hoek, geb. Surhuisterveen, 01-11-1946
d.v. Catharinus van der Hoek en Wietske Borger
Kinderen :
1. Peter Catharinus ter Veld, geb. Drachten, 06-05-1968  (295)
2. Wiesje ter Veld, geb. Drachten, 11-01-1971                (296)
3. Jan Alle ter Veld, geb. Zwolle, 10-01-1974                   (297)

215.
TRIENKE TER VELD
, geb. Siegerswoude, 28-12-1945
d.v. Pieter ter Veld en Jenke IJbema  (137)
Zij tr. te Drachten, 28-04-1967 met :
Pieter Engbert de Jong, geb. Houtigehage, 16-01-1944
z.v. Klaas de Jong en Maaike van der Heide
Kinderen :
1. Klaas de Jong, geb. Drachten, 30-12-1969
2. Jannie de Jong, geb. Drachten, 20-08-1975

216.
JAN TER VELD
, geb. Heerhugowaard, 18-12-1950
z.v. Pieter ter Veld en Jenke IJbema  (137)
Hij tr. te Drachten, 21-09-1973 met
Atje Britstra, geb. Haulerwijk, 16-07-1953
d.v. Alle Britstra en Goitske de Jong
Zij hebben geen kinderen.

217.
ALLE TER VELD
, geb. Heerhugowaard, 16-04-1953
z.v. Pieter ter Veld en Jenke IJbema  (137)
Hij tr. te Drachten, 15-12-1972 met :
Grietje Schievink, geb. Drogeham, 21-10-1953
d.v. Jan Schievink en Hiske Postma
Kinderen :
1. Sunanda ter Veld, geb. India, 18-07-1979                     (298)
2. Pravina ter Veld, geb. India, 11-10-1981                       (299)

218.
DERK TER VELD
, geb. Groningen, 26-12-1969
z.v. Anne ter Veld en Eka Jagersma  (140)
Hij tr. te Leek, 19-07-1996 met :
Sjoukje Uilenberg, geb. Roden, 02-11-1971
d.v. Johannes Uilenberg en Johanna Rozema
Kinderen :
1. Sander Leon ter Veld, geb. Tolbert, 15-07-1998           (300)
2. Ramon Julian ter Veld, geb. Groningen, 19-09-2000     (301)

 
219.
TJERKTJE TE VELD
, geb. Peize, 20-04-1954
d.v. Harm te Veld en Elizabeth Kuiper  (146)
Zij tr. te Peize, 30-08-1973 met :
Roelf Huisman, geb. Peize, 10-01-1951
z.v. Hendrik Huisman en Louise van der Lande
Kinderen :
1. Herwald Huisman, geb. Peize, 20-02-1974
2. Hans Huisman, geb. Peize, 28-05-1976

220.
ANNA TE VELD
, geb. Roden, 06-10-1957
d.v. Harm te Veld en Elizabeth Kuiper  (146)
Zij tr. te Roden, 21-08-1980 met :
Doetze Fokke Noordhuis, geb. Zevenhuizen, 07-06-1954
z.v. Jacobus Noordhuis en Martha Hardings
Kinderen :
1. Jacobus Harm Noordhuis, geb. Groningen, 05-03-1981
2. Elizabeth Martha Noordhuis, geb. Groningen, 06-11-1984

221.
ROELFIEN TE VELD
, geb. Roden, 11-03-1965
d.v. Harm te Veld en Elizabeth Kuiper  (146)
Zij tr. te Peize, 07-07-1994 met :
Jan Barendregt, geb. Zevenhuizen, 20-08-1956
z.v. Jacob Barendregt en Aafke Aalders
Geen kinderen.

222.
DOEDE TE VELD
, geb. Roden, 22-01-1947
z.v. Harm te Veld en Lubbina Blaauwwiekel  (147)
Hij tr. te Leek, 11-08-1972 met :
Antje Sipma, geb. Carolieweg, 09-02-1949
d.v. Harm Sipma en Eltje Roeters
Kinderen :
1. Herman te Veld, geb. Groningen, 17-12-1980               (302)

Antje Sipma overleed te Niekerk op 11-05-2006.

223.
ANNECHIEN TE VELD
, Roden, 12-07-1950
d.v. Harm te Veld en Lubbina Blaauwwiekel  (147)
Zij tr. te Roden, 05-07-1973 met :
Geert Hendrik Arends, geb. Eelde, 06-02-1950
z.v. Geert Arends en Hendrikje van Veen
Kinderen :
1. Angelique Arends, geb. Groningen, 15-05-1975
2. Brigitte Arends, geb. Groningen, 26-07-1978

224.
DOEDE TE VELD
, geb. Roden, 09-04-1949
z.v. Jan te Veld en Jantje Doedens  (149)
Hij tr. te Oosterwolde, 20-07-1973 met :
Jantje Suurd, geb. Haulerwijk, 19-05-1951
d.v. Evert Suurd en Geertje Kats,
zie genealogie Suurd.
Kinderen :
1. Gerda te Veld, geb. Groningen, 22-12-1975                (303)
2. Jan te Veld, geb. Groningen, 25-07-1978                    (304)

Jantje Suurd overl. te Roden, 24-03-1987.

225.
WILLEM TE VELD
, geb. Roden, 28-05-1962
z.v. Aaltinus te Veld en Egberdina Snip  (150)
Hij tr. te Roden, 03-01-1990 met :
Johanna Maria Aukje Middel, geb. Groningen, 13-07-1965.
d.v. Roelof Middel en Grietje Muller
Kinderen :
1. Alex Richard te Veld, geb. Emmen, 19-12-1990          (305)
2. Geke Eline te Veld, geb. Emmen, 02-02-1994             (306)

226.
MARTEN TE VELD
, geb. Roden, 18-07-1964
z.v. Aaltinus te Veld en Egberdina Snip  (150)
ongehuwd.

227.
GERRIE TE VELD
, geb. Roden, 28-08-1971
z.v. Aaltinus te Veld en Egberdina Snip  (150)
Ongehuwd overl. te Roden, 16-05-1999.

228.
IEMKE TE VELD
, geb. Drachten, 08-05-1970
d.v. Harm Albert te Veld en Geertje Mulder  (151)
Zij tr. te Grootegast, 06-09-1996 met :
Tjerk Borke Hoeksema, geb. Lutegast, 31-12-1966
z.v. Luitjen Hoeksema en Trijntje Wieringa
Kinderen :
1. Marianne Hoeksema, geb. Groningen, 17-03-2001

229.
DERK TE VELD
, geb. Drachten, 26-03-1972
z.v. Harm Albert te Veld en Geertje Mulder  (151)
ongehuwd.

230.
FOLKERT TE VELD
, geb. Drachten, 26-03-1972
z.v. Harm Albert te Veld en Geertje Mulder  (151)
ongehuwd.


                                       11e generatie

231.
ROELFINA PETRONELLA TER VELD
, geb. Drachten,
23-11-1970.
d.v. Doede ter Veld en Jannie Engberdina Kooistra  (156)
Zij tr. te Beetsterzwaag, 04-04-1996 met :
Otto Drent, geb. Zevenhuizen, 25-03-1972
Willem Drent en Gretha Jongstra
Kinderen :
1. Demi Anouk Drent, geb. Drachten, 02-10-1998
2. Jamie Nina Drent, geb. Drachten, 03-10-2000

232.
HINKE JANTJE TER VELD
, geb. Groningen, 02-05-1974
d.v. Doede ter Veld en Jannie Engberdina Kooistra  (156)
ongehuwd.

233.
ROBIN TER VELD
, geb. Groningen, 11-09-1991
z.v. Jannes ter Veld en Jantiena Hendrieka Lodewijk  (157)

234.
ROELF TER VELD
, geb. Drachten, 02-09-1973
z.v. Engbert ter Veld en Grietje Fokkema  (158)
Hij tr. te Zutphen, 19-09-1997 met :
Lusanne Botter, geb. Zutphen, 19-05-1976
d.v. Dinardus Botter en Harmke Olthof
Kinderen :
1. Bertin ter Veld, geb. Zutphen, 01-01-1999                   (307)
2. Sytse ter Veld, geb. Zutphen, 22-05-2000                   (308)
3. Margriet ter Veld, geb. Groningen, 16-12-2002            (309) 
4. Renske ter Veld, geb. Groningen, 26-10-2004             (310)

235.
MENNE TER VELD
, geb. Drachten, 17-08-1974
z.v. Engbert ter Veld en Grietje Fokkema  (158)
Hij tr. te Zutphen, 08-11-1996 met :
Anja S. van Slooten, geb. Leeuwarden, 18-10-1974
d.v. Willem P. van Slooten en Sietske van der Woude
Kinderen :
1. Sven Wilbert ter Veld, geb. Zutphen, 24-08-1998         (311)
2. Mariska Magriet ter Veld , geb. Zutphen, 01-09-2001   (312)
3. Jonathan Niels ter Veld, geb. Zutphen, 19-04-2004      (313)

236.
ERWIN TER VELD
, geb. Drachten, 22-10-1975
z.v. Engbert ter Veld en Grietje Fokkema  (158)
Hij tr. te Huizinge op 07-07-2007 met :
Roelie Ietje Zuidema, geb. Middelstum, 09-03-1983
d.v. Elzo Zuidema en Harmke Janssens.

237.
WILFRED TER VELD, geb. Drachten, 31-12-1977
z.v. Engbert ter Veld en Grietje Fokkema  (158)
ongehuwd.

238.
JELMER TER VELD
, geb. Drachten, 21-04-1980
z.v. Engbert ter Veld en Grietje Fokkema  (158)
Hij tr. te Vorden, 14-06-2001 met :
Nienke Broer, geb. Zutphen, 29-01-1981
d.v. Hendrik Willem Broer en Jacomien Alida Kraal
Kinderen :
1. Thijs ter Veld, geb. Bovenkarspel, 25-01-2004             (314)
2. Lars ter Veld, geb. Bovenkarspel, 15-03-2006              (315)

239.
FOLKMAR TER VELD
, geb. Oosterwolde, 31-05-1985
z.v. Engbert ter Veld en Grietje Fokkema  (158)
Hij overl. te Groningen, 07-06-1985.

240.
YORICK TER VELD
,geb. Oosterwolde, 21-12-1986
z.v. Engbert ter Veld en Grietje Fokkema  (158)

241.
ASTRID TER VELD
, geb. Drachten, 16-07-1988
d.v. Roelof ter Veld en Grietje Berger  (160)

242.
SIGRID TER VELD
, geb. Drachten, 30-08-1990
d.v. Roelof ter Veld en Grietje Berger  (160)

243.
YOURIE TER VELD
, geb. Assen, 26-02-1999
z.v. Roelof ter Veld en Romy Hollander  (160)

244.
ARANKA TER VELD
, geb. Assen, 20-08-2000
d.v. Roelof ter Veld en Romy Hollander  (160)

245.
MICHELLE MARIA HURKMANS
,
                                geb. Groningen, 31-01-1987
d.v. Doede ter Veld  (162)

246.
SASKIA TER VELD
, geb. Assen, 02-10-1987
d.v. Arend Antonius ter Veld en Erna Folkerts  (163)

247.
LEONIE TER VELD
, geb. Assen, 10-03-1990
d.v. Arend Antonius ter Veld en Erna Folkerts  (163)

248.
JULIA GLORIA TER VELD
, geb. Amsterdam, 12-11-1994
d.v. Roelf ter Veld en Judith Christine de Jong  (164)

249.
VICTOR ROBERT TER VELD
, geb. Amsterdam, 13-11-1997
d.v. Roelf ter Veld en Judith Christine de Jong  (164)

250.
ROELOF TER VELD
, geb. Groningen, 01-06-1986
z.v. Gerrit ter Veld en Tinie Smilda  (166)

251.
MATHIJS TER VELD
, geb. Groningen, 13-09-1996
z.v. Herman Matthijs ter Veld en Marga Antje de Vries  (168)

252.
REMCO TER VELD
, geb. Groningen, 01-10-1999
z.v. Herman Matthijs ter Veld en Marga Antje de Vries  (168)

253.
JAQUELINE JILLIëTTE TER VELD
, geb. Groningen, 11-12-1973
d.v. Willem ter Veld en Ubelina Maike Meinema  (176)
Zij tr. te Slochteren, 05-09-1997 met :
Tjaard Hendrik Munnik, geb. Groningen, 08-10-1968
z.v. Jacob Munnik en Hendrikje Geertje Vrieling
Kinderen :
1. Jesse Jacob Willem Munnik, geb. Groningen, 27-10-1998
2. Eline Linthe Heleen Munnik, geb. Groningen, 27-09-2000

254.
MARTINE MAIKE TER VELD
, geb. Groningen, 21-11-1975
d.v. Willem ter Veld en Ubelina Maike Meinema  (176)
Sedert medio 1997 samenwonend met :
Johan Ernst Bijlsma, geb. Kolham, 17-03-1974
z.v. Albert Bijlsma en Grietje Hanning

255.
HENDERIKUS TER VELD
, geb. Groningen, 07-10-1959
z.v. Doede ter Veld en Jurgiena Luikinga  (178)
Hij tr. te Eelde, 01-07-1994 met :
Linda Papenhove, geb. Dordrecht, 21-07-1971
d.v. Roland Papenhove en Heleen van Duin
Kinderen :
1. Jarno ter Veld, geb. Groningen, 05-11-1999                 (316)  

256.
WILLEM BEREND TER VELD
, geb. Eelde, 12-07-1962
z.v. Doede ter Veld en Jurgiena Luikinga  (178)
Hij tr. te Eelde, 17-06-1988 met :
Henderika Margaretha ten Cate, geb. 19-02-1964
te Groningen.
d.v. Bertus ten Cate en Harmtien Henderika Rozema
Kinderen :
1. Wouter ter Veld, geb. Groningen, 31-05-1989                (317)
2. Olaf ter Veld, geb. Eelde, 22-11-1991                           (318)

257.
AALTIEN TER VELD
, geb. Eelde, 17-07-1965
d.v. Doede ter Veld en Jurgiena Luikinga  (178)
Zij woont sedert 14-02-1995 te Leeuwarden samen
met :
Nienke Agnes Postma, geb. Kuinre, 11-07-1967
d.v. Bauke Postma en Astrid Oets

258.
ARJAN TER VELD
, geb. Eelde, 28-01-1971
z.v. Doede ter Veld en Jurgiena Luikinga  (178)
Sedert 01-01-2002 samenwonend met :
Brenda Paulina Maria Boerboom, geb. 21-09-1972
te Arnhem.
d.v. P.J.F.Boerboom en T.G.H.Kruis

259.
HENDERIKA JITSKE TER VELD
, geb. Norg, 23-02-1974
d.v. Anne ter Veld en Ietje Gorter  (183)
Zij tr. te Zuidlaren, 09-06-1999 met :
Mathieu de Boer, geb. Groningen, 12-12-1972
d.v. Jochem de Boer en Geessien Bekkering
Kinderen :
1. Patrick de Boer, geb. Assen, 12-07-2000

260.
JANET PETRA TER VELD
, geb. Norg, 01-04-1976
d.v. Anne ter Veld en Itje Gorter  (183)
Kinderen :
1. Eline Fay ter Veld, geb. Assen, 10-05-2007                     (319)

Janet Petra ter Veld woont hierna samen met :
Robert Schuiling, geb. Huis ter Heide in 1975.
Uit deze samenleving werd geboren :
2. Gianca Helena ter Veld, geb. Assen, 21-07-2011             (320)

261.
ERIK TER VELD
, geb. Groningen, 06-09-1966
z.v. Geert ter Veld en Roelfke van Zonneveld  (185)
Hij tr. te Westwoud, 26-04-1990 met :
Petronella Veronica Maria Sinninge, geb. 18-10-1961
te Westwoud.
d.v. Jan Sinninge en Regina Catharina Maria Machtel
Kinderen :
1. Johannes Maria ter Veld, geb. Westwoud, 26-08-1992      (321)
2. Sjaak Clemens Maria ter Veld, geb. Westwoud,
    24-06-1994                                                                   (322)
3. Marieke Petronella Maria ter Veld, geb. Hoorn,    
  
19-09-1996                                                                    (323)

262.
DIANA TER VELD
, geb. Hoorn, 09-04-1967
d.v. Geert ter Veld en Roelfke van Zonneveld  (185)
Zij tr. te Hoogkarspelen, 07-07-1989 met :
Johannes Lourensius Maria Kraakman, geb. 13-11-1965
te Westwoud.
z.v. Maurits Gerardus Kraakman en Willemina Eduarda
Maria Sijm.
Kinderen :
1. Linda Kraakman, geb. Westwoud, 19-10-1994
2. Joris Kraakman, geb. Westwoud, 29-09-1996

263.
DOEDE TER VELD
, geb. Zeijerveld, 18-12-1966
z.v. Lubbertus ter Veld en Boelina Ottens  (188)
Hij tr. te Vries, 10-09-1993 met :
Annemiek Oudenampsen, geb. Lochem, 05-01-1961
d.v. Jan Gerardus Oudenampsen en Willemina Johanna
van der Wal.
Kinderen :
1. Roy ter Veld, geb. Amsterdam, 31-05-1995                  (324)
2. Niek ter Veld, geb. Groningen, 09-03-2000                   (325)

264.
CHRISTINA TER VELD
, geb. Zeijerveld, 08-07-1969
d.v. Lubbertus ter Veld en Boelina Ottens  (188)
ongehuwd.

265.
GEERT ALBERT TER VELD
, geb. Langelo, 05-05-1968
z.v. Geert ter Veld en Derktje Feringa  (189)
Hij tr. te Assen, 03-09-1993 met :
Alexandra Brégine van Leersum, geb. 10-06-1971
te Groningen.
d.v. Hendrik Hermanus van Leersum en Christina
Wilhelmina Brégina van Vliet.
Kinderen :
1. Roxanne ter Veld, geb. Assen, 19-11-1998                   (326)
2. Dominique ter Veld, geb. Assen, 10-03-2002                (327)

266.
ANNIE MARGJE GRIETJE TER VELD, geb. Roden,
10-05-1969.
d.v. Geert ter Veld en Derktje Feringa  (189)

267.
GEERT PIETER GERALD TER VELD
, geb. Paterswolde,
04-02-1970.
z.v. Elsienus ter Veld en Petronella Marie Wijker  (191)

268.
RENé ELSIENUS TER VELD, geb. Assen, 12-03-1972
z.v. Elsienus ter Veld en Petronella Marie Wijker  (191)
Hij tr. te Leek, 21-09-2001 met :
Sylvia Poelman, geb. Tolbert, 03-07-1975
d.v. Lubbe Wolter Poelman en Geeske Jongsma

269.
MARCEL GERBEN RUDOLPH TER VELD
,
                                 geb. Zuidvelde, 23-07-1979
z.v. Jan ter Veld en Jantje Bos  (192)

270.
INGRID ELLEN TER VELD
, geb. Assen, 02-01-1981
d.v. Jan ter Veld en Jantje Bos  (192)
Sedert 09-1996 de relatie van :
Roelof Loof, geb. Assen, 11-06-1977
z.v. Willem Loof en Ria Werkman

271.
HENDRIK JOHANNES SIEBRIEN TER VELD
,
                          geb. Bergen op Zoom, 04-04-1963
z.v. Siebrien ter Veld en Maria van der Wegen  (193)
Hij tr. te Hoogerheide,  07-09-1990 met :
Monique Petronella Alphonsia Michielsen, geb.
Ossendrecht, 30-08-1965.
d.v. Jan Michielsen en Cato Janssens

272.
CATHARINA SJOUKTJE ADRIANA HELENA TER VELD
,
                            geb. Hoogerheide, 20-02-1966
d.v. Siebrien ter Veld en Maria van der Wegen  (193)
Zij tr. te Hoogerheide, 21-04-1989 met :
Jacobus Johannus Raaijmakers, geb. 30-05-1965
    te Bergen op Zoom.
z.v. Hendrik Raaijmakers en Maria Gerarda Gillisen
Kinderen :
1. Hendrik Wilhelmus Raaijmakers, geb. 26-12-1991
    te Bergen op Zoom.
2. Johannus Petrus Raaijmakers, geb. 19-02-1994
    te Hoogerheide.

273.
LINDA IEPKIEN TER VELD
, geb. Groningen, 10-01-1986
d.v. Hendrik ter Veld en Antje Feringa  (195)

274.
ANOUK SJOUKTJE TER VELD
, geb. Groningen, 18-06-1988
d.v. Hendrik ter Veld en Antje Feringa  (195)

275.
NANET ANTJE TER VELD
, geb. Groningen, 28-11-1993
d.v. Hendrik ter Veld en Antje Feringa  (195)

276.
HENDERIKA MARCHIEN TER VELD
, geb. Hoogezand, 15-11-1970.
d.v. Gesienus ter Veld en Grietje Harmpje Jintes  (196)
Zij tr. te Zuidlaren, 12-05-1999 met :
Roelof Jan Zomers, geb. Assen, 18-10-1963
z.v. Jan Zomers en Ariena Struik
Kinderen :
1. Marten Gesienus Jan Zomers, geb. Assen, 11-04-2000
2. Sophia Ariena Grietje Zomers, geb. Stadskanaal, 22-05-2003

277.
Vervallen.

278.
DIANA TER VELD
, geb. Assen, 09-09-1973
d.v. Geert Marchienus ter Veld en Marjan Farida
Maréan Vink  (197).
Zij woont samen met :
Patrick Kapper, geb. Groningen, 11-10-1971
z.v. Jan Kapper en Jannie Kanon.
Kinderen :
1. Ryan Kapper, geb. Nieuw-Annerveen, 17-03-2005

279.
MIRANDA TER VELD
, geb. Assen, 27-10-1976
d.v. Geert Marchienus ter Veld en Marjan Farida
Maréan Vink  (197).
Zij tr. te Roden, 24-08-2001 met :
Aart Pieter Floren Kemp, geb. Maarssen, 30-06-1970
z.v. Jan Floren Kemp en Irene Alblas
Kinderen :
1. Sebastiaan Kemp, geb. Haulerwijk, 21-09-2007

280.
RIAN TER VELD
, geb. Zuidlaren, 24-04-1981
d.v. Marchienus ter Veld en Aafke Jantje Post  (198)

281.
RICK TER VELD
, geb. Zuidlaren, 15-12-1983
z.v. Marchienus ter Veld en Aafke Jantje Post  (198)

282.
NATASJA TER VELD
, geb. Vries, 15-09-1976
d.v. Pieter ter Veld en Aaltje Ridderbusch  (201)
Zij tr. te Vries, 26-11-2001 met :
Gertjan Timmer, geb. Vries, 19-07-1975
z.v. Geert Timmer en Lina Ploeg
Kinderen :
1. Laura Timmer, geboren op 22-04-2004
2. Susan Timmer, geboren op 01-06-2007

283.
DENNIS TER VELD
, geb. Vries, 18-07-1979
z.v. Pieter ter Veld en Aaltje Ridderbusch  (201)
Hij trouwde op 02-07-2007 met :
Mariska Sophia Catharina Hagenouw, geb. 26-06-1982
d.v. Johan Hagenouw en Cornelia Sophia Maria Everts.
Kinderen :
1.Mathijn Aaron Jop ter Veld, geboren 27-09-2013            (327A)                

284.
SANDER TER VELD
, geb. Vries, 06-10-1983
z.v. Gezienus ter Veld en Albertje Hommes  (202)

285.
CHRIS TER VELD
, geb. Groningen, 03-09-1986
z.v. Gezienus ter Veld en Albertje Hommes  (202)

285A
Lotta ter Veld
, geb. Wuppertal-Barmen (Dld), 11-05-2008
d.v. Frank ter Veld en Steffie Reinke  (203)

286.
DERK JOHANNES JEMMO TER VELD
, geb. Assen,
30-09-1962.
z.v. Hindrik ter Veld en Jenny Elisabeth Vogelzang (206)
Hij tr. te Zuidlaren, 10-09-1992 met :
Geertje Koekoek, geb. Zuidlaren, 01-09-1967
d.v. Lourens Koekoek en Géa Lensen
Kinderen :
1. Larissa ter Veld, geb. Norg, 01-10-1995                        (328)

287.
JOHANNES HENDRIKUS TER VELD
, geb. Veenhuizen,
19-05-1964.
z.v. Hindrik ter Veld en Jenny Elisabeth Vogelzang  (206)
Hij tr. te Norg, 27-05-1994 met :
Jeanet Yvonne de Vries, geb. Hollandscheveld, 14-09-1963.
d.v. Bertus de Vries en Annie Broekman
Kinderen :
1. Janine Laura ter Veld, geb. Een, 29-09-1995                (329)

Het huwelijk werd ontbonden.
Johannes Hendrikus ter Veld overl. op 12-02-2002.

Jeanet Yvonne de Vries hertrouwde met :
Anne H. Doornbos, geb. Erica, 28-07-1948.

288.
CHRISTIAAN GEERSING
, geb. Groningen, 04-02-1995
z.v. Germ Geersing en Jansje Frederika Courtier  (208),
zie genealogie Geersing.

289.
THOMAS GEERSING, geb. Groningen, 14-11-1996
z.v. Germ Geersing en Jansje Frederika Courtier  (208),
zie genealogie Geersing.

290.
JEROEN TER VELD
, geb.Assen, 10-03-1979
z.v. Hindrik Andries ter Veld en Adriana Helena Wassen (209)
Sedert 28-11-2003 samenwonend met :
Elisa Johanna Kreleger, geb. Assen, 20-09-1985
d.v. Augustaaf Ronald Kreleger (geb.Yokjakarta, Indonesië, 04-01-1933) en
Hilbertje Anna Grave (geb. Emmen, 10-12-1960).
Het paar trouwde op 02-03-2006.
Kinderen :
1. Delano Jonathan ter Veld, geb. Assen, 22-04-2006.                (330)
2. Nathaniël Collin ter Veld, geb. 10-06-2008                              (331)
3. Lorenzo Damian ter Veld, geb. 23-02-2013                             (331A)

291.
PATRICIA TER VELD
, geb. Assen, 01-01-1981
d.v. Hindrik Andries ter Veld en Adriana Helena Wassen (209)
samenwonend met :
Sjergé Nicolai Eising, geb. Assen, 19-02-1978
z.v. Reinder Eising en Lena Levinga
Het paar trouwde op 04-11-2002.
Kinderen :
1. Jordi Eising, geb. op 09-06-2003
2. Milan Eising, geb. op 25-02-2006
3. Keano Eising, geb. op 30-12-2007

292.
KARIN TER VELD
, geb. Assen, 15-12-1988
d.v. Andries Hindrik ter Veld en Wilhelmina Lambertina
B. Weerman  (210)

293.
MIRIAM TER VELD
, geb. Assen, 21-08-1992
d.v. Andries Hindrik ter Veld en Wilhelmina Lambertina
B. Weerman  (210)
Zij woont samen met :
Wiebren Harro Heijda, geb. Assen, 03-03-1988
z.v. Bouke Durk Heijda en Aaltje Bodenstaff
Kinderen :
1. Yris Ilse Heijda, geboren op 02-01-2009.
2. Femke Esmee Heijda, geboren op 25-03-2014.

294.
HENDRIK JOOST TER VELD
, geb. Zoetermeer, 27-09-1994
z.v. Hendrik ter Veld en Anna-Maria Smit  (211)

295.
PETER CATHARINUS TER VELD
, geb. Drachten, 06-05-1968
z.v. Derk ter Veld en Grietje van der Hoek  (214)
Hij trouwde op 20-07-2007 met :
Sabrina Nicole Völker, geb. Amsterdam, 28-12-1970
Kinderen :
1. Milou ter Veld, geboren op 26-11-2006                                   (332)  
2. Tosh ter Veld, geboren op 03-03-2011                                    (333)

296.
WIESJE JENNY TER VELD
, geb. Drachten, 11-01-1971
z.v. Derk ter Veld en Grietje van der Hoek  (214)
Zij woont samen met :
Ken van Ouytsel
Kinderen :
1. Elise Ouytsel, geboren op 06-02-2005
2. Kevin Ouytsel, geboren op 01-01-2007

297.
JAN ALLE TER VELD
, geb. Zwolle, 10-01-1974
z.v. Derk ter Veld en Grietje van der Hoek  (214)
Ongehuwd.

298.
SUNANDA TER VELD, geb. India, 18-07-1979
d.v. Alle ter Veld en Grietje Schievink  (217)
Zij woont samen met :
José Schepel, geb. Een, 25-04-1976
Kinderen :
1. Jordy Schepel, geb. Drachten, 22-09-2000

299.
PRAVINA TER VELD
, geb. India, 11-10-1981
d.v. Alle ter Veld en Grietje Schievink  (217)

300.
SANDER LEON TER VELD
, geb. Tolbert, 15-07-1998
z.v. Derk ter Veld en Sjoukje Uilenberg  (218)

301.
RAMON JULIAN TER VELD
, geb. Groningen, 19-09-2000
z.v. Derk ter Veld en Sjoukje Uilenberg  (218)

302.
HERMAN TE VELD
, geb. Groningen, 17-12-1980
z.v. Doede ter Veld en Antje Sipma  (222)
Levenspartner van :
Ilona Danielle Kuipers.
Kinderen :
1. Daisy Antje te Veld, geboren op 06-09-2009                          (334)

303.
GERDA TE VELD
, geb. Groningen, 22-12-1975
d.v. Doede te Veld en Jantje Suurd  (224)
Samenwonend met :
Rob Gerard Anton Werger, geb. Geesteren, 08-01-1970
z.v. Bennie Franciscus Werger en Truus Segerink

304.
JAN TE VELD
, geb. Groningen, 25-07-1978
z.v. Doede te Veld en Jantje Suurd  (224)
ongehuwd.

305.
ALEX RICHARD TE VELD
, geb. Emmen, 19-12-1990
z.v. Willem te Veld en Johanna Maria Aukje Middel  (225)

306.
GEKE ELINE TE VELD
, geb. Emmen, 02-02-1994
d.v. Willem te Veld en Johanna Maria Aukje Middel  (225)


                                      12e generatie


307.
BERTIN TER VELD
, geb. Zutphen, 01-01-1999
z.v. Roelf ter Veld en Lusanne Botter  (234)

308.
SYTSE TER VELD
, geb. Zutphen, 22-05-2000
z.v. Roelf ter Veld en Lusanne Botter  (234)

309.
MARGRIET TER VELD, geb. Groningen, 16-12-2002
d.v. Roelf ter Veld en Lusanne Botter  (234)

310.
RENSKE TER VELD
, geb. Groningen, 26-10-2004
d.v. Roelf ter Veld en Lusanne Botter  (234)

311.
SVEN WILBERT TER VELD
, geb. Zutphen, 24-08-1998
z.v. Menne ter Veld en Anja S. van Slooten  (235)

312.
MARISKA MAGRIET TER VELD
, geb. Zutphen, 01-09-2001
d.v. Menne ter Veld en Anja S. van Slooten  (235)

313.
JONATHAN NIELS TER VELD, geb. Zutphen, 19-04-2004
z.v. Menne ter Veld en Anja S. van Slooten  (235)

314.
THIJS TER VELD, geb. Bovenkarspel, 25-01-2004
z.v. Jelmer ter Veld en Nienke Broer  (238)

315.
LARS TER VELD
, geb. Bovenkarspel, 15-03-2006
z.v. Jelmer ter Veld en Nienke Broer  (238)

316.
JARNO TER VELD
, geb. Groningen, 05-11-1999
z.v. Henderikus ter Veld en Linda Papenhove  (255)

317.
WOUTER TER VELD
, geb. Groningen, 31-05-1989
z.v. Willem Berend ter Veld en Henderika Margaretha
ten Cate  (256).

318.
OLAF TER VELD
, geb. geb. Eelde, 22-11-1991
z.v. Willem Berend ter Veld en Henderika Margaretha
ten Cate  (256).

319.
Eline Fay ter Veld, geb. Assen, 10-05-2007
d.v. Janet Petra ter Veld  (260).

320.
Gianca Helena ter Veld, geb. Assen, 21-07-2011
d.v. Robert Schuiling en Janet Petra ter Veld  (260)

321.
JOHANNES MARIA TER VELD
, geb. Westwoud, 26-08-1992
z.v. Erik ter Veld en Petronella Veronica Maria Sinninge  (261)

322.
SJAAK CLEMENS MARIA TER VELD, geb. Westwoud, 24-06-1994
z.v. Erik ter Veld en Petronella Veronica Maria Sinninge  (261)

323.
MARIEKE PETRONELLA MARIA TER VELD
, geb. Hoorn,
19-09-1996.
d.v. Erik ter Veld en Petronella Veronica Maria Sinninge  (261)

324.
ROY TER VELD
, geb. Amsterdam, 31-05-1995
z.v. Doede ter Veld en Annemiek Oudenampsen  (263)

325.
NIEK TER VELD
, geb. Groningen, 09-03-2000
z.v. Doede ter Veld en Annemiek Oudenampsen  (263)

326.
ROXANNE TER VELD
, geb. Assen, 19-11-1998
d.v. Geert Albert ter Veld en Alexandra Brégine van
Leersum  (265).

327
DOMINIQUE TER VELD, geb. Assen, 10-03-2002
d.v. Geert Albert ter Veld en Alexandra Brégine van
Leersum  (265).

327A
MATHIJN AARON JOP TER VELD
, geboren 27-09-2013 
z.v. Dennis ter Veld en Mariska Sophia Catharina Hagenouw (283)

328.
LARISSA TER VELD
, geb. Norg, 01-10-1995
d.v. Derk Johannes Jemmo ter Veld en Geertje
Koekoek  (286).

329.
JANINE LAURA TER VELD
, geb. Een, 29-09-1995
d.v. Johannes Hendrikus ter Veld en Jeanet Yvonne
de Vries  (287).

330.
DELANO JONATHAN TER VELD, geb. Assen, 22-04-2006
z.v. Jeroen ter Veld en Elisa Johanna Kreleger  (290)

331.
NATHANIëL COLLIN TER VELD, geb. 10-06-2008
z.v. Jeroen ter Veld en Elisa Johanna Kreleger  (290)

331A
LORENZO DAMIAN TER VELD, geb. 23-02-2013
z.v. Jeroen ter Veld en Elisa Johanna Kreleger  (290)

332.
MILOU TER VELD, geb. 26-11-2006
d.v. Peter Catharinus ter Veld en Sabrina Nicole Völker (295)

333.
TOSH TER VELD
, geb. 03-03-2011
d.v. Peter Catharinus ter Veld en Sabrina Nicole Völker (295)

334.
Daisy Antje te Veld
, geboren op 06-09-2009
d.v. Herman te Veld en Ilona Danielle Kuipers (302)                                         - - - - - - - -


Email :

    Wordt u en uw eventuele partner al in de website genoemd.
    Zijn uw broers, zusters en uw evt. kinderen al genoemd en zijn die
    ook al weer gehuwd.
    Zijn familieleden van u overleden en is hun overl.datum nog niet vermeld.

    Graag bericht aan :
   

   
HDoedens03@hetnet.nl
                                                              Terug naar begin