Naar : Index Genealogieën      begin                                                  
Familie Visser
                           


Omstreeks de eeuwwisseling 1600-1700 werd waarschijnlijk te Westernieland geboren :

Nanno Jans

 

en


uit het huwelijk van Melle Peters en Trijnje Harms werd op 11-11-1703 te Westernieland geboren :
Anie (Anje) Melles
Nanno Jans
en

Anie (Anje) Melles
trouwden te Eenrum op 11-07-1728.
(Nanno Jans onder de naam Nanne Jans).

Uit hun huwelijk werd een zoon geboren : 

1. Jan, geboren te Rasquert op 23-10-1729.

Later voorkomend onder de naam Jan Nannings van Eenrum

(zie onder 1e generatie).


Anie (Anje) Melles hertrouwde te Eenrum op 10-02-1732
(zij is dan weduwe van Nanno Jans) met :
Wirk Frederiks van Stitswerd.

Kinderen :
2. Peter, geboren te Eenrum, 14-12-1732

3. Mello, geboren te Rasquert, 03-07-1735
4. Frerick, geboren te Eenrum, 20-02-1739

 

Hierna overleed Wirk Frederiks waarschijnlijk en
Anje Melles hertrouwde met :

Geert Frericks.
Kinderen :

5. Trijntje, geboren te Eenrum, 17-03-1748.


Anie (Anje) Melles overleed op 03-02-1769 te Eenrum,
nalatende een man en 5 kinderen.                                                                     le generatieOp 5 oktober 1752 trouwde te Warfhuizen
Jan Nannings van Eenrum
, geboren te Rasquert op 23-10-1729
zoon van Nanno Jans en Anie (Anje) Melles
met :
Grietje Garmts.
Zij kregen te Warfhuizen zeven kinderen :
        1. Matthje, geboren 30-09-1753
        2. Anje, geboren 09-11-1755
        3. Trijntje, geboren 24-05-1759
        4. Nanning, geboren 23-10-1763
        5 .Ebeltje, geboren 29-11-1767
            Zij trouwde met :
            Willem Kornelis Zwart, geb. Zoutkamp in 1773.
            Ebeltje Jans overleed te Zoutkamp op 15-03-1817.
            Willem Kornelis Zwart overleed te Vierhuizen
            op 30-01-1853.
        6. Garmt, geboren 24-12-1769, zie onder 2e generatie.
        7. Melle, geboren 14-11-1773

                  
                            - - - - - - - -


In diezelfde periode woonde te Sebaldeburen :
Harmannus Derks ten Hoorn
Hij trouwde met :
Geertruid Roelfs Sikkens.
Zij kregen te Saaksum twee kinderen :
        1. Roelf Harmannus ten Hoorn, geb. Saaksum,
            gem. Oldehove in 1767
            Hij trouwde omstreeks 1805 met :
            Menje Harms Boersema, geb. Pieterzijl in 1784
            Kinderen :
                1. Geertruid Roelfs ten Hoorn, geb. Oldehove, 21-10-1806
                    Zij trouwde te Ezinge op 09-07-1829 met :
                    Jan Verfstra Wijbes van Ellen, geb. Grijpskerk,
                    07-03-1806
                    z.v. Wijbe Jans van Ellen en Doetje Jans
.
                              Jan Verfstra Wijbes van Ellen overleed te Niehove
                              op 16-04-1847.
                              Geertruid Roelfs te Hoorn hertrouwde te Oldehove
                              op 03-11-1849 met :
                              Jeene Koning, geb. Tolbert, 20-09-1825
                              z.v. Jan Harms Koning en Tietje Jakobs de Vries.
                          2. Trientje Roelfs ten Hoorn, geb. Oldehove, 02-10-1808
                              Zij trouwde te Ezinge op 10-05-1830 met :
                              Pieter Simons de Roo, geb. Garnwerd, 28-08-1806
                              z.v. Simon Jacobs de Roo en Mattje Jacobs.
                          3. Ibeltje Roelfs ten Hoorn, geb. Oldehove, 30-04-1815
                              Zij trouwde te Oldehove op 18-05-1864 met :
                              Pieter Smit, geb. Oldehove in 1811
                              z.v.  Eppe Pieters Smit en Grietje Jans Elema.
                              Roelf Harmannus ten Hoorn overleed te Oldehove
                              op 18-01-1845, 78 jaar oud.
                              Menje Harms Boersema overleed te Oldehove
                              op 30-09-1858, 74 jaar oud.
  
        2. Ebeltje Harmannus ten Hoorn, geb. Saaksum, omstr. 1769
                      geboren in de gemeente Oldehove.


Zeer waarschijnlijk overleed Harmannus Derks ten Hoorn kort
na 1769 en hertrouwde :
Geertruid Roelfs Sikkens met :
Harmannus Kornelis ten Hoorn.

Uit dit huwelijk werd te Saaksum geboren:
                 
        3. Kornelis Harmannus ten Hoorn, 25-08-1772.
            Hij trouwde met :
            Anje Meinderts Bakker, geb. Ezinge, omstr. 1773
            d.v. Meindert Hendriks en Aaltje Jans
            Kinderen :
                 1. Aaltje ten Hoorn, geb. omstreeks 1795
                     Overleden te Leek op 19-10-1861.
                 2. Harmannus Kornelis ten Hoorn, geb. Ezinge, 02-04-1797
                     Hij trouwde te Ezinge op 28-06-1830 met :
                     Janna Gerrits Danhoff, geb. Vierhuizen, gem. Ulrum, omstr. 1780
                     d.v. Gerrit Geerts Danhoff en Jantje Freerks
                 3. Geertruid ten Hoorn, geb. Ezinge, 04-04-1803
                     Overleden te Ezinge, 15-10-1824.
                 4. Ebeltje ten Hoorn, geb. Ezinge, 23-08-1809
                     Overleden te Ezinge, 10-11-1824.
                 5. Henderika ten Hoorn, geb. Ezinge, omstr. 1817
                     Overleden te Ezinge op 06-03-1877.
            Anje Meinderts Bakker overleed te Ezinge, 22-05-1831.
            Kornelis Harmannus ten Hoorn overleed Ezinge, 22-11-1840.

 
                                            - - - - - - - - -


                                          2e generatie


Op 14-04-1792 trouwde te Warfhuizen :
Garmt Jans, geboren te Warfhuizen, 24-12-1769
z.v. Jan Nannings en Grietje Garmts, zie onder 1e generatie.
met :
Ebeltje Harmannus ten Hoorn, geb. Saaksum, omstr. 1769
d.v. Harmannus Derks ten Hoorn en Geertruid Roelfs Sikkens,
zie onder le generatie.
Zij kregen zeven kinderen.

1. Jan Garmts, geboren te Grootegast in 1795
        Schuitenvaarder van beroep.
        Hij zal in 1839 op 44-jarige leeftijd trouwen met :
        Antje Gerrits Reitsema, geb. Oostwold, 27-03-1814
        zie onder 3e generatie.

2. Harmannus Garmts, geboren  te Grootegast in 1797
        Hij trouwde op 5 mei 1825 te Grootegast met :
        Aafke Jacobs Hovinga, geboren in 1805.
        d.v. Jacob Hendriks Hovinga en Willemke Gerrits
        Landbouwer van beroep.
        Zij vestigden zich te Sebaldeburen, gem. Grootegast en
        kregen daar dertien kinderen :
           
1. Garmt          - geboren te Grootegast, 15-01-1826
                                      Hij zal in 1849 trouwen met zijn tante
                                      Antje Reitsema, de weduwe van zijn oom
                                      Jan Garmts Visser,
                                      zie onder 3e generatie.
            2. Willemke      -  geboren te Grootegast, 12-01-1827
                                      overleden te Grootegast op 02-08-1831.
            3. Ebeltje          - geboren te Grootegast, 27-02-1828
                                      overleden te Grootegast op 02-08‑1829.
            4. Ebeltje          - geboren te  Grootegast, 18-08-1829
                                      Ebeltje trouwde te Leek, 28-05-1864 met :
                                      Roelf Ypma, geb.Midwolde, 05-06-1829
                                      z.v. Alle Alberts Ypma en Auke Jans Blaauw.
                                      Arbeider van beroep.
                                      Ebeltje Visser overleed te Niebert,
                                      gemeente Marum op 06-08-1907.
                                      Roelf IJpma overleed te Niebert op
                                      27-01-1908.
            5. Jacoba          - geboren te Grootegast, 28-09-1830
                                      Zij trouwde te Grootegast, 26-01-1854 met :
                                      Alle Stokroos, geb. op 23-01-1827
                                      te Grootegast
                                      z.v. Willem Alberts Stokroos en
                                      Luiktje Menses Boerema
                                      Jacoba Visser overleed te Grootegast,
                                      18-03-1859.
            6. Willemke      -  geboren te Grootegast, 02-08-1831
                                      overleden te Grootegast op 01-12-1839,
                                      8 jr. oud.
            7. Willemke      -  geboren te Grootegast, 21-02-1833
                                      overleden te Grootegast op 01-12-1839,
                                      6 jaar.
            8. Jakob           -  geboren te Grootegast, 05-01-1834
                                      overleden te Grootegast op 14-05-1834.
            9. Grietje          -  geboren te Grootegast, 12-03-1835
                                      overleden te Grootegast op 27-07-1840,
                                      5 jaar.
           10. Jacob          -  geboren te Grootegast, 26-05-1836
                                      overleden te Grootegast op 25-06-1839,
                                      3 jaar.
           11. Geertruid Hermannus
                                   -  geboren te Grootegast, 10-02-1838
                                      overleden te Grootegast, 11-03-1838
           12. Geertruid     -  geboren te Grootegast, 30-11-1839
                                      overleden te Grootegast op 07-07-1845,
                                      5 jaar.
           13. Willemke     -  geboren te Grootegast, 30-11-1839
                                      Willemke trouwde te Leek, 05-04-1879 met :
                                      Jakob Hekkema, geboren te Oostwold,
                                      06-03-1845
                                      z.v. Ite Jacobs Hekkema en
                                      Luktje Willems Vos.
                                      Willemke Visser overleed te Roden op
                                      15-05-1898.
       
        Aafke Jacobs Hovinga overleed te Grootegast op 12-01-1842.
        Harmannus Garmts Visser overleed te Sebaldeburen, gem.
        Grootegast op 21-04-1846, 49 jaar oud, als weduwnaar van
        Aafke Jacobs Hovinga, ook voorkomende als Horenga en als
        Horinga.

3. Grietje Garmts, geboren te Grootegast in 1799
    Ongehuwd.
    Kinderen :
        1. Grietje Visser, geboren te Grootegast, 15-10-1825.
            Overleden te Grootegast, 15-10-1825, 1 dag oud.

    Grietje Garmts Visser overleed te Grootegast op 09-01-1826,
    27 jaar oud.

4. Johannes Garmts, geboren te Grootegast in 1801
    ongehuwd.
    overleden te Grootegast op 26-10-1838, 37 jaar oud.

5. Geertruid Garmts, geboren te Grootegast in 1801
    Zij trouwde te Grootegast op 05-06-1836 met :
    Albert Alberts Ploeg, geb. 14-11-1791
    z.v. Albert Tjebbes Ploeg en Jantje Eisses
    Geertruid Garmts Visser overleed te Grootegast op 13-02-1840,
    32 jaar oud.

6. Dirk Garmts, geboren te Grootegast in 1806
    ongehuwd.
    overleden te Grootegast op 11-07-1831, 25 jaar oud.

7. Melle Garmts, geboren te Grootegast op 02-02-1814
    schuitvaarder van beroep.
    Hij trouwde te Leek op 13-11-1836 met :
    Annechien Klaassens Brinkman, geb. Groningen in 1809
    d.v. Klaas Geerts Brinkman en Aukje Haatjes Smit
    Kinderen :
        1. Garmt Visser, geb. Grootegast, 23-07-1837
            veerschipper van beroep.
            Hij trouwde te Leek op 23-07-1863 met :
            Aaltje de Boer, geb. Leek, 24-02-1840
            d.v. Marten Vroom de Boer, veerschipper en
            Anke Roelfs Koekoek.
            Kinderen :
                1. Annechien Visser, geb. Grootegast, 20-03-1865
                    Overleden te Grootegast, 02-12-1871, 6 jr. oud.

                2. Anke Visser, geb. Grootegast, 09-06-1867
                    Zij trouwde te Rauwerderhem op 04-10-1890 met :
                    Minne Ligthart, geb. Sijbrandaburen in 1862
                    z.v. Tjalling Tjeerds Ligthart en Jantje Jacobs
                    Aukema
                    Anke Visser overleed te Leeuwarden op 29-03-1940,
                    72 jr. oud.
    
                3. Melle Visser, geb. Grootegast, 19-03-1870
                    Overleden te Grootegast op 01-09-1870, 5 mnd. oud.
    

    
           4. Johanna Visser, geb. Grootegast, 23-07-1871
                    Overleden te Grootegast, 07-12-1871, 4 mnd. oud.
    
                5. Annechien Johanna Visser, geb. Grootegast, 25-11-1872.
                    Ongehuwd overleden te Kollumerland op 14-05-1896,
                    23 jaar oud.
          6. Melle Garmt Visser, geb. Grootegast, 21-09-1875
              Hij trouwde te Achtkarspelen op 12-05-1900 met :
              Antje Schurer, geb. Surhuisterveen in 1875
              d.v. Teunis Barthelomeus Schurer en
              Martha Arnoldus Hansma.
              Melle Garmt Visser overleed te Nijmegen op
              04-12-1933, 58 jr. oud.
              Antje Schurer overleed op 07-12-1954.

          7. Marten Hendrik Visser, geb. Grijpskerk, 03-08-1879
              Hij trouwde te Doniawerstal op 04-05-1905 met :
              Martje Speerstra, geb. Oldeboorn in 1880
              d.v. Auke Fetzes Speerstra en Antje Uldriks
              Lieuwes
              Martje Speerstra overleed op 28 jarige leeftijd.
              Marten Hendrik Visser hertrouwde te
              Leeuwarden op 24-09-1909 met :
              Hebediena Aafkerja Hoving, geb. 29-02-1881.
              Overleden te Soest, 25-07-1972.
              Kinderen :
               1.Garmant Nico Visser, geb. Idskenhuizen, 20-08-1910.
                  Overleden te Bussum, 05-09-2001.
                  Schrijver en dichter in de Friese taal.     
               2.Nico Garmant Visser, geb. 25-07-1911
                  Overleden te Soest, 12-01-1975.
          8. Jan Hendrik Visser, geb. Leek, 06-02-1884
              Hij trouwde te Achtkarspelen op 31-12-1910 met :
              Grietje Douma, geb. Kooten, 02-03-1882
              d.v. Klaas Douma en Geelke Iest
              Kinderen :
               1. Garmt Klaas Visser, geb. Kooten, 01-04-1911
                   Ongehuwd.
                   Overleden re Stuttgart, 28-05-2012.
               2. Geelke Aaltje Annie Visser, Uithoorn, 07-07-1912
                   Overleden te Rotterdam op 17-11-2005.
                   Weduwe van Gerbrand Laurens Groeneveld.
                   Eerder weduwe van Andrea Antonio Simoncelli.
                        Uit dit huwelijk werd geboren :
                        1. Michelina Simoncelli. 
               3. Klaas Garmt Visser, Uithoorn, 10-06-1915
                   Overleden te Rotterdam, 18-11-2000.
                   Hij trouwde met :
                   Mab van Sint Annaland, geb. 22-11-1916
                   Overleden te Rotterdam, 29-12-2007.
               4. Melle Garmt Visser, geb. Suameer, 28-04-1916
                   Overleden te Rotterdam, 22-04-1998.
                   Hij trouwde met :
                   Reina Wolterbeek, geb. Rotterdam, 28-09-1928
                   d.v. Johannes Simon Nikolaas Wolterbeek en
                   Antoinette Marie Teensma.
                   Kinderen:
                        1. Jan Hendrik Visser, geb. Rotterdam, 12-11-1955
                        2. Antoinette Margaretha Visser, geb. Rotterdam, 25-11-1958
                        3. Johannes Visser, geb. Rotterdam, 20-11-1963
                        4. Garmt Visser, geb. Rotterdam, 20-11-1963           
               5. Aaltje Geelke Visser, geb. Suameer in 1917.
                   Overleden op 01-11-1917 (10 dgn oud).
               6. Douwe Cornelis Visser, geb. Suameer, 20-11-1918
                   Overleden te Leeuwarden, 10-01-1924.
               7. Aaltje Geelke Visser, geb. Leeuwarden, 05-02-1920
                   Zij trouwde met :
                   Emil Charles Miedema.
                   Kinderen :
                        1. Jan Fokke Miedema.
               8. Sytske Anna Visser, geb. Leeuwarden, 10-04-1923
                   Overleden te Rotterdam, 02-04-2013.
                   Zij trouwde met :
                   Johannes Petrus van den Ende.
                Jan Hendrik Visser overleed op 02-11-1937.
 
            Garmt Visser overleed te Grootegast op 26-02-1919.
            Aaltje de Boer overleed te Leeuwarden op 25-12-1923.

        2. Aukje Visser, geb. Grootegast op 22-11-1838
            Zij trouwde te Grootegast op 22-11-1862 met :
            Jan Hendriks de Boer, geb. Leek in 1836
            z.v. Marten Harms Vroom de Boer, veerschipper en
            Anke Roelfs Koekoek.
            Kinderen :
                1. Anke de Boer, geb. Leek, 05-09-1863
                    Zij trouwde te Leek op 10-05-1890 met:
                    Jacob Dijkstra, geb. Niezijl, 29-12-1862
                    z.v. Kornelis Dijkstra en Gepke van der Laan.
                2. Melle de Boer, geb. Leek, 19-02-1865
                    Overleden te Leek op 16-03-1865, 27 dgn. oud.
                3. Annechien de Boer, geboren te Leek, 17-06-1866
                    Zij trouwde met Johannes Kop uit Rotterdam.
                4. Marten de Boer, geb. Leek, 09-03-1868
                    Hij trouwde te Leek op 16-03-1889 met :
                    Anna Bron, geb. Zevenhuizen, 13-02-1868
                    d.v. Evert Bron en Berendina Hofstee.
                    Marten de Boer overleed te Leek op 02-06-1902.
                    Hij was stoombootkapitein van beroep.
                5. Johanna de Boer, geb. Leek, 17-05-1870
                    Overleden te Leek op 30-06-1870.
                6. Melle de Boer, geb Leek, 05-06-1871
                    Hij trouwde te Amsterdam op 17-01-1911 met :
                    Heida Sophia Jürres, geb. Leeuwarden, in 1881.
                7. Hendrik de Boer, geb. Leek, 02-08-1873
                    Overleden te Leek, 17-07-1875, 23 mnd. oud.
                8. Garmt de Boer, geb. Leek, 14-06-1874
                    Hij trouwde te Leek op 24-07-1902 met :
                    Berendina Deelstra, geb. Zevenhuizen, 29-12-1872
                    d.v. Hendrik Deelstra en Anna Hofstee.
                9. Johanna de Boer, geb. Leek, 18-08-1875
               10.Ebeltje de Boer, geb. Leek, 24-11-1876
                    Overleden te Leek op 06-06-1877, 22 wkn. oud.
               11. Levenloos kind, geb. Leek, 09-09-1877.
               12. Henderika de Boer, geb. Leek, 14-03-1879
                    Overleden te Leek op 29-09-1880.

            Jan Hendriks de Boer overleed te Leek op 15-10-1903.
            Laatstelijk stoombootkapitein.
            Aukje Visser overleed te Leek op 12-03-1922.

        3. Ebeltje Visser, geboren te Grootegast op 30-09-1840
            Zij trouwde te Grootegast op 18-04-1868 met :
            Harm Kremer, geboren te Niebert, 02-03-1837
            z.v. Jacob Jans Kremer en Inje Wiebes Hazenberg.
            Schipper van beroep.

        4. Klaas Brinkman Visser, geb.Grootegast, 04-12-1845
            Onderwijzer van beroep.
            Hij trouwde te Marum op 12-11-1871 met :
            Anna Lammerdina Hofkamp, geb. Hoogezand, 06-11-1843
            d.v. Klaas Hofkamp (predikant) en Johanna
            Henderika Louisa van Iddekinge
            Kinderen :
                 1. Nikolaas Johan Henri Louis Visser, Coevorden, 15-05-1882
                     Overleden te Coevorden op 09-07-1882.
                 2. Mello Anne Visser, geb. Coevorden, 13-05-1882
                     Directeur van beroep.
                     Hij trouwde te Coevorden op 23-04-1908 met :
                     Elizabeth Antje Rodolfine Lokker, geboren te
                     Haaksbergen in 1882.
                     d.v. Jan Jacob Lokker en Amalia Elisabeth
                     von Schattenburg Collmann.
                     Kinderen :
                          1. Jan Jacob Visser, geb. Groningen, in 1919
                              Overleden te Arnhem op 29-03-1925, 6 jr. oud.
                     Mello Anne Visser overleed te Arnhem op 07-05-1934, 51 jr.oud.
            
            Anna Lammerdina Hofkamp overleed te Coevorden 04-07-1899.
            Klaas Brinkman Visser hertrouwde te ’s-Hertogenbosch
            op 27-01-1903 met :
            Catharina Elizabeth de Lang, geb. Hasselt
            d.v. Erieus de Lang en Clasina Margaretha de Bosson
            Klaas Brinkman Visser overleed te Lochem op 05-03-1924.

        5. Geertruida Visser, geb. Grootegast op 28-11-1848
            Zij trouwde te Grootegast op 08-06-1876 met :
            Heere de Wit, geb. Farnsum in 1848
            z.v. Leendert Reinders de Wit en Hendrika Smit
            Geertruida Visser overleed te Oldekerk op 14-01-1891.

             
    Melle Garmts Visser overleed te Grootegast op 07-11-1854, 40 jr.
    Annechien Klaassens Brinkman overleed te Leek, 30-05-1894.


Garmt Jans Visser overleed te Grootegast op 12-05-1814, 47 jaar oud.
Ebeltje Harmannus ten Hoorn overleed te Grootegast op 13-10-1834,
65 jaar oud.
Laatstelijk was zij tappersche van beroep.


                                             3e generatie


Jan Garmts Visser, geboren in 1795
z. v. Garmt Jans Visser en Ebeltje Harmannus ten Hoorn
Trekschuitschipper/schuitenvaarder van beroep.
Hij trouwde te Grootegast op 6 april 1839 :
Antje Gerrits Reitsema, geboren te Oostwold, 27-03-1814
d.v. Gerrit Klasens Reitsema en Anje Hendriks
Uit dit huwelijk werden geboren :
1. Ebeltje Visser, geboren Grootegast, 27-11-1839 
    overleden 30-08-1845.
2. Anje Visser, geboren Grootegast, 29-08-1841
3. Garmt Visser, geboren Grootegast, 05-08-1843
    overleden 20-12-1850.
4. Ebeltje Visser, geboren Grootegast, 26-08-1846

Jan Garmts Visser overl. Grootegast, 21-01-1847, 52 jaar oud.

Antje Gerrits Reitsema
hertrouwde te Grootegast op 10-03-1849 met :
Garmt Harmannus Visser, geb. Grootegast, 15-01-1826
z.v. Antjes zwager Harmannus Visser en Aafke Jacobs
Hovinga.
Uit dit huwelijk werden te Grootegast geboren :

5. Harmannus Visser, geb. Grootegast, 07-07-1849
6. Aafke Visser, geb. Grootegast, 29-03-1852
    overleden 21-01-1854.
7. Aafke Viisser, geb. Grootegast, 07-04-1854
    overleden 06-07-1854.

Garmt Harmannus Visser overl. Grootegast, 01-04-1855, 29 jaar oud.

Op 19 mei 1858 vertrok weduwe Antje Visser - Reitsema met haar
drie nog in leven zijnde kinderen : Anje, Ebeltje en Harmannus, vanuit
Grootegast naar Noordwijk, bij Marum.
-   Anje Visser trouwde op 25-05-1862 te Marum met :
    Pieter Postmus, geb. Noordwijk, 02-10-1834,
    z.v. Albert Pieters Postmus en Trientje Edsges Siersma.
    Zij gingen  te Lucaswolde wonen.
    Anje overleed aldaar op 13-09-l90l.
-   Ebeltje Visser overl. te Noordwijk op 05-06-1865, 18 jaar oud.
    Zij was ongehuwd en
naaister van beroep.
-  
Harmannus Visser. Hij zal in 1876 trouwen met Foktje Helder.
    Zie onder 4e generatie.                                             - - - - - - - - - - - -Op 20-07-1850 trouwden te Marum :
Ubel Jacobs Helder
z.v. Jakob Jans Helder en Fokje Ubels
42 jaar oud
en
Martje Geerts Alserda
d.v. Geert Weits Alserda en Jakobje Alles van der Veen
24 jaar oud

Afkomst Ubel :
Omstreeks 1760 werd uit het huwelijk van Jan Jans Helder en
Geertje Jans een zoon geboren, genaamd : Jacob Jans Helder.
Eind 1700 trouwde  Jacob Jans Helder te  Marum met  Fokje Ubels.
Uit dit huwelijk werd in 1808 te Opende Ubel Jacobs Helder geboren.

Afkomst Martje :
Omstreeks 1750 leefde te Noordwijk (gem. Marum) Jacob Alserda.
Hij had twee zonen, Berend en Weit.
Weit trouwde op 30 augustus 1772 met Martje Jacobs....uit Tolbert.
Uit dit huwelijk werd Geert Weits Alserda geboren.
Geert Weits Alserda trouwde met Jakobje Alles Veenstra (later ook
voorkomende als Van der Veen) en uit dit huwelijk werd in 1826 te
Noordwijk Martje Geerts Alserda geboren.

Na huwelijk gingen Ubel Helder en Martje Alserda te Marum wonen,
alwaar zij zes kinderen kregen :
1. Jakob Helder, geb. Marum, 17-11-1850
    Hij trouwde te Marum op 18-11-1876 met :
    Stientje Linstra, geboren in 1850,
    d.v. Ubel Hindriks Linstra en Siegerke Johannes de Vries
2. Geert Helder, geb. Marum, 03-01-1852
    Hij trouwde te Odoorn op 09-12-1882 met :
    Johanna Niks, geboren in 1856,
    d.v. Cornelis Niks en Geesje Trip
3.
Foktje Helder, geb. Marum, 03-08-1853,
    Zij zal in 1876 trouwen met Harmannus Visser,
    zie onder 4e generatie.
4.
Jakobje Helder, geb. Marum, 09-04-1855
   
Zij trouwde te Grootegast op 07-05-1881 met :
    Egbert Helder, geb. te Grootegat in 1854
    z.v. Jan Ites Helder en Martje Egberts Bakker
        Hun zoon :
            Jan Helder, geb. Peize, 25-08-1883
            trouwde te Peize op 04-05-1911 met :
            Trientje ter Steege, geb. Roderwolde, 21-10-1888
            d.v. Anne ter Steege en Dina Lanting
                   Trientje ter Steege is een zuster van :
                   Sijmen ter Steege, getrouwd met Jantje Buring,
                   d.v. Hindrik Alberts Buring en Hinderkien Bennink.
        en hun dochter :
            Martje Helder, geb. Peize, 27-09-1893
            trouwde te Peize op 18-09-1924 met :
            Geert Buring, geb. Eelde, 06-04-1896
            z.v. Albert Buring en Wubbegien Emmens.
    Jakobje Helder overl. Peize, 03-02-1925.
    Egbert Helder overl. Peize, 29-11-1919.
5. Geertje Helder, geb. Marum, 28-04-1857
    Zij trouwde te Odoorn op 26-05-1883 met :
    Geert Cruiming, geboren in 1860,
    z.v. Berend Cruiming en Auktje Alserda
6. Aukje Helder, geb. Marum, 15-04-1859
    Zij trouwde te Odoorn op 04-02-1887 met :
    Alle Cruiming, geboren in 1863,
    z.v. Berend Cruiming en Auktje Alserda                                             4e generatie


Harmannus Visser
, geb. Grootegast, 07-07-1849
z.v. Garmt Harmannus Visser en Antje Gerrits Reitsema.
Hij trouwde te Grootegast op 1
3 maart 1876 met :
Foktje Helder, geb. Grootegast, 03-08-1853
d.v.
Ubel Jakobs Helder en Martje Geerts Alserda


                         

Na huwelijk woonden zij ondermeer te Doezum, Noordwijk (gem. Marum),
Foxwolde en te Peize.

Harmannus en Foktje kregen vijf kinderen, een zoon en vier dochters :
1. Antje Visser, geb.Doezum, 05-11-1876
2.
Martje Visser, geb.Noordwijk, 04-03-1879
3.
Ebeltje Visser, geb.Noordwijk, 05-02-1881
4.
Garmt Visser, geb. Noordwijk, 05-04-1886
5.
Ubelina Visser, geb. Noordwijk, 05-03-1892

Harmannus Visser overl. Peize op 17-12-1922.
Foktje Helder overl. Peize op 09-01-1943.
Zij zijn te Peize begraven.Antje Visser, geb. Doezem, 05-11-1876
d.v. Harmannus Visser en Foktje Helder

                                  

Zij tr. Roden, 09-05-1903 met :
Pieter Doedens, geboren te Peize op 09-03-1879
z.v. Bareld Doedens en Grietien Ottens,
zie onder genealogie Doedens.
            en een broer van :
            Hendrik Doedens getrouwd met Antjes
            zuster Ebeltje (zie hieronder).
Zij woonden te Odoorn en later te Gasselte.
Kinderen:
1.Bareld                       -  15‑05‑1904, overleden      11‑11‑1977
2.Hermannus                -  15‑01‑1906, overleden      31‑01‑1989
3.Grietinus                    -  25‑09‑1908, overleden      25‑07‑1992
4.Fokje                         -  23‑01‑1913, overleden      19‑02‑1983

Pieter Doedens overl. 30 augustus 1967.
Antje Visser overl. 20 november 1965.
Zij zijn te Gasselte begraven.


Martje Visser, geb. Noordwijk, 04-03-1879.
d.v. Harmannus Visser en Foktje Helder


                             


Zij tr. Roden,
06-05-1899 met :
Gerrit Rademaker, geboren te Peize op 19-10-1874
z.v. Hinderikus Rademaker en Jantje van Dalen,
zie onder genealogie Rademaker.
Kinderen::
1.
Hinderikus                -  22-09-1899, overleden      16-07-1984
2.Hinderika                  -  24-12-1902, overleden      04-01-1974
3.Fokke                      -  26-02-1905, overleden      28-06-1993
4.Hendrik                    -  18-02-1907, overleden      04-04-1972
5.Jantje                       -  01-10-1909, overleden      09-03-2000
6.Garmt                      -  10-06-1912, overleden      23-11-1948
7.Bertus                      -  16-04-1914, overleden      17-11-1982
8.Ubel                         -  01-10-1916, overleden      27-05-1999
9.Foktje                       -  11-01-1920, overleden     
02-05-2012.
10.Martje                     -  29-08-1922, overleden      23-03-2001

Gerrit Rademaker overl. te Donderen op 11-01-1959.
Martje overleed te Donderen op 14 juli 1955.
Zij zijn te Peize begraven.


Ebeltje Visser, geb. Noordwijk, 05-02-1881.
d.v. Harmannus Visser en Foktje Helder

                             

Zij tr. Roden, 09-05-1908 met :
Hendrik Doedens, geb. Peize, 20-05-1885
z.v. Bareld Doedens en Grietien Ottens,
zie onder genealogie Doedens.
            en een broer van :
            Pieter Doedens, getrouwd met Ebeltjes zuster
            Antje Visser (zie hierboven).

Zij woonden te Foxwolde en Sandebuur.
Kinderen :
1.
Bareld                       - 15- 07-1908, overleden      15-06-1996
2. Foktje                       - 24-12 -1910, overleden       09-10-1990
3. Harmannus               -  27- 06-1914, overleden       27-05-2004
4. Garmt Jan                 - 13 -08-1917, overleden      19- 01-1997
5. Grietienes                 -  07 -09-1921, overleden      30-01-1990
6. Grietien                     - 01 -04-1923, overleden      08-08-1995

Hendrik Doedens overl. te Zevenhuizen (Gr.), 23-09-1962.
Ebeltje Visser overl. te Sandebuur, 17-05-1930.
Zij zijn te Roderwolde begraven.Garmt Visser, geb. Noordwijk, 05-04-1886.
z.v. Harmannus Visser en Foktje Helder.

                             

Hij tr. Roden,
14-09-1912 met :
Jantien Boer, geb. Roderwolde, 27-06-1884
d.v. Jacob Boer en Geertien Scheepstra,
zie onder genealogie Boer.
Kinderen:
1. Geertien Visser, geb. Roderwolde, 05-11-1912
   
Zij trouwde met :
    Lammert Buring, geb. Leutingewolde, 07-10-1910
    z.v. Jacob Buring en Jantien Brink.

    Lammert Buring overl. Groningen, 19-07-1997.
  
 Geertien Visser overl. Groningen, 03-03-1997.
2. Fokje Visser, geb. Peize, 05-11-1913
    Ongehuwd overl. te Amsterdam, 23-01-2002.
3. Annegien Visser, geb. Peize, 02-02-1915
    Zij trouwde met:
    Hendrik Bebingh, geb. Peize, 15-01-1923
    z.v. Thijs Bebingh en Pieterke Wielsma
    Hendrik Bebingh overl. op  09-12-1957.
    Annegien Visser overl. Assen, 26-05-2003.
4. Hermanna Visser, geb. Peize, 24-05-1916
    Ongehuwd.

Garmt Visser was aan de weg van Roden naar Peize tolgaarder.
In 1916 was hij in verband met de 1e wereldoorlog gemobiliseerd in
militaire dienst. In dienst kreeg hij driemaal achtereen longontsteking
en aan zijn laatste aandoening overleed hij op 13 augustus 1916.
Hij werd te Peize begraven.

Jantje Boer overleed op 21 augustus 1963.
Zij werd te Roderwolde begraven.Ubelina Visser, geb. Noordwijk, 05-03-1892.
d.v. Harmannus Visser en Foktje Helder.

                             


Zij tr. Peize,
28-01-1921 met :
Hendrikus Arkies, geb. Peize, 05-03-1891
z.v. Albert Arkies en Alberdina Holtman,
zie onder genealogie Arkies.
Na korte periodes elders te hebben gewoond verhuisden zij
omstreeks 1928 naar Amsterdam.
Kinderen :
1. Alberdina                 - 25-06-1921 -  sedert 1945 geen contact met de familie.
2. Harmannus Garmt    - 09-05-1923
3. Albert                      - 19-07-1924, overleden

Hendrikus Arkies overl. te Amsterdam, 10-01-1955.
Ubelina Visser overl. te Amsterdam, 05-05-1970.
Zij zijn te Driehuis-Velzen gecremeerd.
                                     - - - - - - - - - - - - - - -Email :

    Wordt u en uw eventuele partner al in de website genoemd.
    Zijn uw broers, zusters en uw evt. kinderen al genoemd en zijn die
    ook al weer gehuwd.
    Zijn familieleden van u overleden en is hun overl.datum nog niet vermeld.

    Graag bericht aan :
   

   
HDoedens03@hetnet.nl                                                        Terug naar begin