Naar : Index Genealogieën                   begin

                        

                    
 
     
                               Familie W(i)ekema     
Vooraf :
      Migael van Lingen Wiekema, geboren te Groningen op 11-11-1753, trouwde omstreeks 1780 (waarschijnlijk te Peize) met 
      Gezien Hindriks Berghuis en zij vestigden zich te Peize.
      Hun kinderen werden te Peize ingeschreven onder de naam Wekema en enkele van zijn kleinkinderen kregen later de naam
      Wiekema.
      Tot op heden komt dit geslacht nu nog voor onder de naam Wekema en Wiekema.


                                                   De stamboom W(i)ekema wordt geopend met :


                                                                            1e generatie


A.
Harke Derks Wekema van Groningen.
Blijkens onderzoekgegevens is Harke vóór 1640 gedoopt.
Op 10-10-1663 ging hij te Groningen in ondertrouw met :
Janke Tijmens van Hoogkerk.
Het paar trouwde te Groningen op 28-10-1663.
Uit hun huwelijk werden geboren :
1. Timen Wekema, gedoopt te Hoogkerk op 26-12-1666
    Waarschijnlijk jong overleden.
2. Timen Wekema, gedoopt op 24-11-1668 in de Nieuwe
    kerk te Groningen  
    Zie verder hieronder onder B.
3. Margriete Wekema, gedoopt op 28-01-1672 in de Nieuwe
    kerk te Groningen
4. Hemmetjen Wekema, gedoopt op 28-04-1674 in de Martini
    kerk te Groningen
5. Arent Wekema, gedoopt op 25-12-1676 in de Nieuwe kerk
    te Groningen. Waarschijnlijk jong overleden.
6. Arent Wekema, gedoopt op 16-12-1678 in de Nieuwe kerk
    te Groningen

Harke Derks overleed vóór 1696.

Zijn weduwe Janke Tijmens,
nu genoemd Joucke Tijmens en weduwe van Harco Derx Weekema,
hertrouwde op 26-01-1696 met :
Jan Claesen van Niezijl.

Harke Derks Wekema kan worden aangemerkt als de stamvader van
de families Wekema en Wiekema.


                                                     2e generatie


B
Timen Wekema, gedoopt te Groningen op 24-11-1668
z.v. Harke Derks Wekema en Janke Tijmens, zie onder A.
Hij ging op 02-02-1689 te Groningen in ondertrouw met :
Hendrikjen Jans Voorheij
(eerder gehuwd geweest met Pieter Hendriks van De Wilp)
Zij trouwden te Groningen in de Martinikerk op 19-02-1689.
Ds. Abrahamus Trommius voltrok het huwelijk.
Kinderen :
1. Swaentje Wekema, gedoopt te Groningen op 15-10-1689
    Waarschijnlijk jong overleden.
2. Johannes Wekema, gedoopt te Groningen op 22-05-1692
    Hij trouwde op 27-12-1711 te Groningen met :
    Catharina Peppinck.
    Kinderen :
    1. Hindrica Elegonda, geb. Groningen, De Laan
        en gedoopt te Groningen in de Martinikerk op 14-8-1711.
        (Voorkind en door de vader Jan Timens Wekema erkend).
    2. Maria Thimes, geb. te Leek en gedoopt te Groningen,
        Ebbingestraat op 24-09-1712.
        Doopgetuige : Elisab. Peppinck.
    3. Henria Thimes, geb. te Leek en gedoopt te Groningen,
        Ebbingestraat op 24-09-1712.
        Doopgetuige : Alberta Peppinck.
    N.B.
    Vader Johannes Wekema komt bij zijn huwelijk voor als Joannes
    Thimes en bij de geboorte van zijn kinderen als Jan Timens Wekema
    en als Joannes Thimes.
3. Abraham Wekema, gedoopt te Groningen op 12-03-1695
    N.B.
    Van Abraham is het volgende bekend :
    Hij was soldaat voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie
    (VOC) en hij vertrok op 07-01-1718 met de "Berbices" vanuit
    Zeeland naar Batavia.
    Aankomst aldaar op 28-07-1718.
    Einde van zijn verbintenis was op 31-08-1731.
    Verder is van Abraham niets bekend. Mogelijk in Batavia gebleven?
4. Harke Wekema, gedoopt te Groningen op 22-04-1697

Na het overlijden van Hendrikjen Jans Voorheij ging
Timen Wekema te Groningen op 03-06-1707 in ondertrouw met :
Annigjen Jansen Smidts van Haren.
Het paar trouwde te Groningen op 14-06-1707 in de Martinikerk.
Het huwelijk werd ingezegend door ds. J.Albringh.
     N.B.
     Timen trouwde als Timen Weeckema.
Kinderen uit dit huwelijk :
5. Tijmen Wekema, gedoopt te Groningen op 29-05-1710 (tweeling)
    Zie verder onder Tijmen Wekema, 3e genaratie.
6. Swaantjen Wekema, gedoopt te Groningen op 29-05-1710 (tweeling)
    Zij ging op 08-01-1752 te Groningen in ondertrouw met :
    Willem Kijff.
    Het paar trouwde te Groningen op 26-01-1752.
    N.B.
    Swaantjen Wekema wordt in een begraafacte van 09-05-1790 nog genoemd.
    Zij woonde toen aan de Kattenhage en haar man Willem Kijff was inmiddels
    overleden, want Swaantjen wordt als weduwe aangeduid.
7. Bernardus Wekema, gedoopt te Groningen op 09-08-1713
    Verder onbekend.


                                                     3e generatie1
Tijmen Weekema, gedoopt te Groningen op 29-05-1710                          1
z.v. Timen Wekema en Annigjen Jansen Smidts, zie onder B.
Hij ging op 29-04-1741 te Groningen in ondertrouw met :
Jacobjen Jacobs van Oldenhove, gedoopt te Oldenhove op op 03-10-1706
d.v. Jacob Heerkes en ..... en
weduwe van Pieter Egberts Dorreveld van Groningen.
N.B.
Jacobjen en Pieter Egberts Dorreveld trouwden op 22-09-1728.

Tijmen en Jacobjen
trouwden op 19-05-1741 in de Martinikerk te Groningen.
Het huwelijk werd ingezegend door Ds.Folkers.
Het echtpaar betrok de boerderij van Jacobjen te Niekerk.

Jacobjen Jacobs overleed in het begin van 1742.
Uit hun huwelijk werden geen kinderen geboren.

Tijmen Weekema
ging op 23-02-1743 opnieuw in ondertrouw met :
Anna van Lingen van Groningen, gedoopt te Groningen op 04-10-1714
d.v. Micheel van Lingen, boekhouder van beroep en Jantjen Hindricks.
Het huwelijk werd op 22-03-1743 in de Martinikerk te Groningen door
Ds. Bertlingh ingezegend.
Tijmen Weekema trouwde volgens zijn trouwacte als Tijmen Weeckema
en Anna van Lingen als Anna van Linghen.
Het echtpaar betrok een woning aan de Vismarkt te Groningen.
Aldaar werden geboren :
1.
Anna Catharina Weekema, geb. Groningen, 11-11-1743              2
                              Gedoopt te Groningen op 26-11-1743
2. Machiel Weekema, gedoopt te Groningen, 08-10-1745
    Waarschijnlijk jong overleden.
3. Michelina Weekema, gedoopt te Groningen, 18-10-1748
    Zij ging in ondertrouw op 23-10-1779 als Machelina Weekema en
    Zij trouwde te Groningen op 22-11-1779 als Michelijna met :
    Roelf Knot, geboren te Groningen in 1744,
    z.v. Jacob Knot en Trientje Bronghorst
    Michelina Weekema overleed te Groningen 08-01-1795 als Meggelina Weekema.
    Roelf Knot overleed te Groningen op 23-05-1819.

In 1750 kocht Tijmen een woning aan de Gelkingestraat te Groningen.
Aldaar werden nog geboren :

4. Jantien Weekema, gedoopt te Groningen, 11-04-1751
    Overleden te Groningen op 20-10-1796.
5. Michiel van Lingen Weekema, geb. te Groningen, 11-11-1753     3
                               Gedoopt te Groningen op 14-11-1753.
    In deze periode kreeg de oudste zoon veelal
    tevens de naam van de moeder (in deze: Van Lingen).
 
Blijkens informatie was Tijmen Wee(c)kema als huistimmerman in dienst van de VOC (Verenigde Oostindische Companie). Hij vertrok op 23-10-1753 met de Giessenburg naar Batavia waar hij op 21-04-1754 aankwam. Hij keerde terug aan boord van de Admraal  de Ruyter en overleed op 09-01-1760.

Tijmens kinderen Anna Catharina (later voorkomende als Anna Catrina Wiekema) 
en Michiel (later voorkomende als Michiel en als Migael van Lingen Wiekema)
vestigden zich later te Peize.


                                            4e generatie


2
Anna Catrina Wiekema, geb. Groningen, 11-11-1743
(geboren als Anna Catharina Weekema)
d.v. Tijmen Weekema en Anna van Lingen  (1)
Zij overleed te Peize op 08-05-1823 ten huize van haar
broer Migael van Lingen Wiekema (zie hieronder) in ongehuwde staat.

3
Migael van Lingen Wiekema, geb. Groningen, 11-11-1753
(geboren als Michiel van Lingen Weekema)
z.v. Tijmen Weekema en Anna van Lingen  (1)
Hij trouwde (waarschijnlijk te Peize) met :
Gezien Hindriks Berghuis, geb. Peize, 17-04-1763
d.v. Hindrik Kristiaans en Bareltien Arends
Gezien Hindriks Berghuis komt later ook voor als Geessien
Hindriks Barkhuis.
Zij vestigden zich te Peize.
Aldaar werden geboren :
N.B.
De kinderen werden alle ingeschreven als Wekema.
1. Anna Fenna van Lingen Wekema, gedoopt te Peize, 05-08-1783
    Zij trouwde te Groningen op 05-05-1805 met :
    Derk Bonnes, geb. Uithuizen en gedoopt te Groningen op 05-02-1768
    z.v. Bonne Derks Bonnes en Anje Hidde Bonnes.
    Derk was broodbakker van beroep en zij woonden te Loppersum.
    Derk Bonnes overleed te Groningen op 03-02-1816.
    Anna Fenna overleed te Groningen op 12-12-1876.
2. Hindrikus van Lingen Wekema, geb. Peize, 09-08-1785
    Verder onbekend. Waarschijnlijk jong overleden.
3. Tijmen van Lingen Wekema, geb. Peize, 13-05-1787                     4
4. Hendrik van Lingen Wekema, geb. Peize, 04-02-1790
    Verder onbekend. Waarschijnlijk jong overleden.
5. Jan Eleveld van Lingen Wekema, geb. Peize, 06-02-1793
    Verder onbekend. Waarschijnlijk jong overleden.
6. Jan van Lingen Wekema, geb. Peize, 00-04-1796
    Verder onbekend. Waarschijnlijk jong overleden.
7. Arend van Lingen Wekema, geb. Peize, 03-10-1797                      5
8. Jan van Lingen Wekema, geb. Peize, 24-08-1800
    Verder onbekend. Waarschijnlijk jong overleden.
9. Bareld van Lingen Wekema, geb. Peize, 12-03-1802
    Verder onbekend. Waarschijnlijk jong overleden.
10.Bareld van Lingen Wekema, geb. Peize, 23-11-1804                    6

Migael van Lingen Wiekema overleed te Peize op 09-11-1831
als Migiel van Lingen Wiekema.
Gezien Hindriks Berghuis overleed te Peize op 07-11-1843
als Geessien Hindriks Barkhuis.


                                            5e generatie


4
Tijmen Wekema, geb. Peize, 13-05-1787
z.v. Migael van Lingen Wiekema en Gezien Hindriks Berghuis (3)
Tijmen Wekema komt later ook voor als Thieme Wiekema.
Hij trouwde te Eelde op 09-05-1812  met :
Grietien Jannes, geb. Peize, 03-02-1791
d.v. Jannes Lamberts en Trientje Harms.
Later komt zij voor als Grietien Jannes Snijder.
Kinderen :
1. Hindrik Wekema, geb. Peize, 05-11-1812                                     7
2. Gezien Wekema, geb. Peize, 14-08-1814                                     8
3. Trientien Wekema, geb. Peize, 22-08-1816                                   9
4. Jannes Wekema, geb. Peize, 18-06-1819                                     10
5. Michgeel van Lingen Wekema, geb. Peize, 20-06-1821                  11
   
Zijn nazaten dragen later de naam Wiekema.
6. Derk Wekema, geb. Peize, 20-05-1823                                        12
    Zijn nazaten dragen later de naam Wiekema.
7. Roelof Wekema, geb. Peize, 21-02-1826                                      13
    Zijn nazaten dragen later de naam Wiekema.
 
Tijmen (Thieme) Wekema overleed te Peize op 26-01-1827
als Timen Hindrik Wiekema.
Grietien Jannes Snijder overleed te Peize op 30-07-1858.

5
Arend Wekema, geb. Peize, 03-10-1797
z.v. Migael van Lingen Wiekema en Gezien Hindriks Berghuis (3)
Hij trouwde te Eelde op 25-08-1815 met :
Aafien Jans Eleveld, geb. Peize, 05-10-1794
d.v. Jan Gerrits Eleveld en Annegien Hindriks
Kinderen :
1. Gesien Wekema, geb. Peize, 21-04-1820                                      14
2. Micheel van Lingen Wekema, geb. Peize, 21-05-1823                     15
3. Jan Wekema, geb. Peize, 15-02-1826                                           16
4. Annegien Wekema, geb. Peize, 01-04-1829                                   17
5. Annegien Wekema, geb. Peize, 30-07-1831                                   18
 
Arend Wekema overleed te Peize op 27-04-1867.
Aafien Eleveld overleed te Peize op 16-05-1866.

6
Bareld Wekema, geb. Peize, 23-11-1804
z.v. Migael van Lingen Wiekema en Gezien Hindriks Berghuis  (3)
Hij trouwde te Peize op 03-12-1825 met :
Geertien Geerts Ensink, geb. Peize, 07-02-1808
d.v. Geert Jans Ensink en Geertruid Hindriks Barkhuis
Later komt Geertien Ensink ook voor als Geertien Ensing.
Kinderen :
1. Gesien Wekema, geb. Peize, 05-11-1827                                      19
2. Geert Wekema, geb. Peize, 03-01-1830                                        20
3. Geertruid Wekema, geb. Peize, 11-11-1832                                   21
4. Michgeel Wekema, geb. Peize, 14-10-1835                                   22
    Zijn nazaten dragen later de naam Wiekema.
5. Arendina Wekema, geb. Peize, 26-04-1838                                   23
6. Arend Wekema, geb. Peize, 23-09-1839                                       24
7. Hindrik Wekema, geb. Peize, 08-03-1844,                                     25
8. Gesien Wekema, geb. Peize, 01-05-1848                                      26

Bareld Wekema overleed te Peize op 26-01-1857.
Geertien Geerts Ensink overleed te Peize op 20-04-1851.


                                                6e generatie

7
Hindrik Wekema, geb. Peize, 05-11-1812
z.v. Tijmen Wekema en Grietien Jannes Snijder  (4)
Hij trouwde te Peize op 07-12-1836 als Hindrik Wiekema met :
Lina Ottens, geb. Peize, 14-09-1812
d.v. Arend Ottens en Roelfien Jans Venekamp,
zie genealogie Ottens.
Kinderen :
De kinderen werden ingeschreven onder de naam Wekema.
1.Timen Wekema, geb. Peize, 30-01-1837                                     27
 
Lina Ottens overleed te Peize op 15-03-1838.

Hindrik Wekema hertrouwde te Peize op 08-05-1841
als Hindrik Wiekema met :
Geziena Steenbergen, geb. Peize, 20-10-1817
d.v. Hindrik Lukas Steenbergen en Lammegien Pieters Holman
Kinderen :
2. Hindrik Wekema, geb. Peize, 21-04-1842                                   28
3. Grietien Wekema, geb. Peize, 27-01-1844                                  29
4. Lammert Wekema, geb. Peize, 18-03-1846                                 30
5. Lammegien Wekema, geb. Peize, 25-11-1847                             31
 
Hindrik Wekema overleed te Peize op 09-08-1852.
Geziena Steenbergen overleed te Peize op 30-03-1849.

8
Gezien Wekema, geb. Peize, 14-08-1814
d.v. Tijmen Wekema en Grietien Jannes Snijder  (4)
Zij trouwde te Peize op 07-05-1842 met :
Geert Koops Kregel, geb. Peize, 01-03-1807
z.v. Koop Geerts Kregel en Roelina Geerts Jonkman

Geert Koops Kregel overleed te Peize op 12-06-1883.
Gezien Wekema overleed te Peize op 16-07-1888.

9
Trientien Wekema, geb. Peize, 22-08-1816
d.v. Tijmen Wekema en Grietien Jannes Snijder (4)
Zij trouwde te Roden  op 12-05-1842 met :
Albert Roelfs Tuinman, geb. Roderwolde, 15-12-1817
z.v. Roelf Alberts Tuinman en Aukje Pieters.

Trientien Wekema overleed te Peize op 18-09-1887.
Albert Roelfs Tuinman overleed nadien.
Niet bekend waar en wanneer.

10
Jannes Wekema, geb. Peize, 18-06-1819
z.v. Tijmen Wekema en Grietien Jannes Snijder  (4)
Hij trouwde te Peize op 07-05-1842 met :
Jantien Hagenauw, geb. Peize, 06-10-1822
d.v. Hindrik Jans Hagenauw en Trientien Koops Dekker,
zie genealogie Hagen(o)auw.
Kinderen :
1. Timen Wekema, geb. Peize, 25-10-1843                               32
2. Time Wekema, geb. Peize, 16-09-1845                                 33
3. Hindrik Wekema, geb. Peize, 01-09-1849                              34
4. Grietien Wekema, geb. Peize, 14-07-1852                             35
5. Grietje Wekema, geb. Peize, 21-06-1855                               36
6. Trientien Wekema, geb. Peize, 16-09-1857                            37
7. Michiel Wekema, geb. Peize, 02-11-1859                              38
8. Jan Wekema, geb. Peize, 08-07-1862                                   39
9. Trientien Wekema, geb. Peize, 05-05-1865                            40
 
Jannes Wekema overleed te Peize op 17-03-1889.
Jantien Hagenauw overleed te Peize op 09-05-1897 als Jantien Hagenouw.

11
Michgeel van Lingen Wekema, geb. Peize, 20-06-1821
z.v. Tijmen Wekema en Grietien Jannes Snijder  (4)
Hij trouwde te Peize op 08-05-1852 als Michiel Wiekema met :
Geertien Koops, geb. Peize, 14-10-1823
d.v. Jan Hindriks Koops en Harmtien Jans Venekamp
Kinderen :
Twee van zijn kinderen werden ingeschreven onder de naam Wiekema.
1. Grietje Wiekema, geb. Peize, 16-03-1853                             41
2. Harmtien Wekema, geb. Peize, 31-12-1855                           42
3. Thime Wiekema, geb. Peize, 07-03-1858                              43
 
Michgeel van Lingen Wekema overleed te Peize op 22-05-1859
als Michgeel Wiekema.
Geertien Koops overleed te Peize op 13-01-1903.

12
Derk Wekema, geb. Peize, 20-05-1823
z.v. Tijmen Wekema en Grietien Jannes Snijder  (4)
Hij trouwde te Roden op 05-05-1855 als Derk Wiekema met :
Janke Johannes Kalfsbeek, geb. Zevenhuizen, 12-10-1829
d.v. Johannes Wietses Kalfsbeek en Foktje Egberts Scheepstra
Kinderen :
Zijn kinderen werden ingeschreven onder de naam Wiekema.
1. Grietien  Wiekema, geb. Roden, 16-09-1856                          44
2. Fokkien Wiekema, geb. Roden, 16-11-1860                           45
3. Johanna Wiekema, geb. Roden, 15-05-1864                          46
 
Derk Wekema overleed te Roden op 23-05-1905 als Derk Wiekema.
Janke Johannes Kalfsbeek overleed te Roden op 13-08-1871.

13
Roelof Wekema, geb. Peize, 21-02-1826
z.v. Tijmen Wekema en Grietien Jannes Snijder  (4)
Hij trouwde te Roden op 08-05-1857 als Roelof Wiekema met :
Sjoukien Wijbes Hofman, geb. Roden, 30-12-1826
d.v. Wijbe Roelfs Hofman en Annigje Lammerts Drent
Kinderen :
Zijn kinderen werden ingeschreven onder de naam Wiekema.
1. Wijbe Wiekema, geb. Roden, 14-11-1858                              47
2. Tiem Wiekema, geb. Roden, 06-04-1863                               48
3. Roelof Wiekema, geb. Roden, 03-09-1869                             49
 
Roelof Wekema overleed te Roden op 29-03-1878
als Roelof Wiekema.
Sjoukien Wijbes Hofman overleed te Roden op 16-05-1904.

14
Gesien Wekema, geb. Peize, 21-04-1820
d.v. Arend Wekema en Aafien Eleveld  (5)
Zij trouwde te Peize op 14-12-1840 met :
Sijtze Postema, geb. Roden, 27-09-1822
z.v. Wijtze Sijtzes Postema en Jantien Jans Vogelzang
            Sijtze Postema is een broer van :
                    Jantien Wietses Postema, geb. Roden, 06-10-1835
                    d.d. 09-05-1857 te Roden getrouwd met :
                    Jan Harms Holt, geb. Peize, 26-06-1832
                    zie genealogie Brink
                    en van :
                    Jan Wietses Postema getrouwd met Annechien Hajema.
                            Hun dochter :
                            Aaltien Postema, geb. Roden, 24-11-1862
                            trouwde te Roden op 18-04-1888 met :
                            Harm Doedes te Veld, geb. Steenbergen, 15-03-1861
                            z.v. Doede Roelfs ter Veld en Hinderkien Laning,
                            zie genealogie Te Veld.

Gesien Wekema overleed te Peize op 08-06-1856
als Geessien Wekema.

Sijtze Postema hertrouwde te Peize op 17-12-1859
met Gesiens zuster Annegien, zie onder nr. 18.

15
Micheel van Lingen Wekema, geb. Peize, 21-05-1823
z.v. Arend Wekema en Aafien Eleveld  (5)
Hij trouwde te Peize 29-04-1847 met :
Klazina Sinkgraven, geb. Peize, 04-11-1819
d.v. Johannes Klazens Sinkgraven en Margien Barelds Koops
Kinderen :
1. Arend Wekema, geb. Peize, 24-02-1849                               50
2. Margien Wekema, geb. Peize, 30-11-1851                            51
3. Margien van Lingen Wekema, geb. Peize, 06-03-1855            52
4. Afien van Lingen Wekema, geb. Peize, 30-01-1858                53
5. Johanna van Lingen Wekema, geb. Peize, 24-02-1860           54
6. Levenloos kind (v), geb. Peize, 09-03-1862.

Micheel van Lingen Wekema overleed te Peize op 26-12-1891
als Michiel van Lingen Wiekema.
Klazina Sinkgraven overleed te Peize op 21-05-1886.

16
Jan Wekema, geb. Peize, 15-02-1826
z.v. Arend Wekema en Aafien Eleveld  (5)
Overleden te Peize op 06-08-1826.

17
Annegien Wekema, geb. Peize, 01-04-1829
z.v. Arend Wekema en Aafien Eleveld  (5)
Overleden te Peize op 10-05-1830.

18
Annegien Wekema, geb. Peize, 30-07-1831
z.v. Arend Wekema en Aafien Eleveld  (5)
Zij trouwde te Peize op 17-12-1859 met :
Sijtze Postema, geb. Roden, 27-09-1822
z.v. Wijtse Sijtzes Postema en Jantien Jans Vogelzang
        Sedert 08-06-1856 weduwnaar van 
        Annegien Wekerma's zuster Gesien Wekema,
        zie onder nr. 14.

Sijtze Postema overleed te Groningen op 17-09-1909.
Annegien Wekema overleed te Peize op 13-01-1891.

19
Gesien Wekema, geb. Peize, 05-11-1827
d.v. Bareld Wekema en Geertien Ensink  (6)
Ongehuwd overleden te Peize op 02-10-1846.

20
Geert Wekema, geb. Peize, 03-01-1830
z.v. Bareld Wekema en Geertien Ensink  (6)
Hij trouwde te Peize op 05-05-1855 met :
Jantien Koops, geb. Peize, 18-11-1834
d.v. Hindrik Jans Koops en Harmtien Jacobs Everts
Kinderen :
1. Levenloos kind (m), geb. Peize, 23-01-1856
2. Harmtien Wekema, geb. Peize, 21-01-1857                          55
3. Geertien Wekema, geb. Peize, 21-06-1859                           56
4. Hendrikje Wekema, geb. Peize, 29-04-1862                          57
5. Bareld Wekema, geb. Peize, 11-11-1864                              58
6. Albertien Wekema, geb. Peize, 10-06-1866                           59
7. Bareld Michiel Wekema, geb. Peize, 16-07-1869                   60
8. Arend Wekema, geb. Peize, 07-01-1873                               61

Geert Wekema overleed te Peize op 24-01-1894.
Jantien Koops overleed te Assen op 24-08-1910.

21
Geertruid Wekema, geb. Peize, 11-11-1832
d.v. Bareld Wekema en Geertien Ensink  (6)
Kinderen :
Jan Wekema (Vijfschaft), geb. Peize, 06-01-1858
Hij werd op 02-12-1858 erkend door Arend Vijfschaft.
 
Geertruid Wekema trouwde te Peize op 02-12-1858 met :
Arend Vijfschaft, geb. Peize, 04-03-1829
z.v. Jan Geerts Vijfschaft en Frerikje Ottes Nuismer.
 
Arend Vijfschaft overleed te Peize op 15-12-1876.
Geertruid Wekema overleed te Peize op 24-05-1880
als Geertruid Wiekema..

22
Michgeel Wekema, geb. Peize, 14-10-1835
z.v. Bareld Wekema en Geertien Ensink  (6)
Hij trouwde te Rolde op 15-12-1860 als Michgeel Wiekema met :
Roelina Kregel, geb. Rolde, 25-03-1838
d.v. Jan Kregel en Elsje Boes
Kinderen :
Zij werden alle onder de naam Wiekema ingeschreven.
1. Elsje Wiekema, geb. Rolde, 07-04-1861                               62
2. Jan Wiekema, geb. Rolde, 13-02-1864                                 63
3. Bareld Wiekema, geb. Rolde, 27-03-1868                             64

Roelina Kregel overleed te Rolde op 30-09-1868.

Michgeel Wiekema hertrouwde te Rolde op 06-05-1871 met :
Jantien Kok, geb. Grolloo, 26-08-1840
d.v. Pieter Kok en Hillechien Ratering
Kinderen :
Ook zij kregen de naam Wiekema.
4. Hillechien Wiekema, geb. Rolde, 25-08-1871                       65
5. Albert Wiekema, geb. Rolde, 15-08-1873                             66
6. Albert Wiekema, geb. Rolde, 15-01-1876                             67
7. Hilligje Wiekema, geb. Rolde, 17-06-1878                            68
8. Bareld Wiekema, geb. Rolde, 20-06-1883                            69

Michgeel Wekema overleed te Rolde op 01-12-1905
als Micheel Wiekema.
Jantien Kok overleed te Rolde op 28-02-1922.

23
Arendina Wekema, geb. Peize, 26-04-1838
d.v. Bareld Wekema en Geertien Ensink  (6)
Overleden te Peize op 19-10-1838.

24
Arend Wekema, geb. Peize, 23-09-1839
z.v. Bareld Wekema en Geertien Ensink  (6)
Hij trouwde te Vries op 21-06-1862 met :
Grietien Heuker, geb. …., 1833
d.v. Hendrik Heuker en Hillechien Bijmold
Kinderen :
1. Geertien Wekema, geb. Vries, 02-04-1863                         70
2. Hendrik Wekema, geb. Rolde, 05-01-1865                          71
 
Arend Wekema overleed te Annen op 07-02-1905.

25
Hindrik Wekema, geb. Peize, 08-03-1844
z.v. Bareld Wekema en Geertien Ensink  (6)
Hij trouwde te Assen op 27-03-1892 met :
Harmtje Jans, geb. Vries, 1845
d.v. Jantien Jans
Kinderen :
Harmtje Jans had voor haar huwelijk reeds een zoon :
1. Jan Jans, geb. Vries, 1877                                               72
Hij kreeg bij huwelijk van zijn moeder met Hindrik Wekema
de naam Jan Wekema.

Hindrik Wekema overleed te Assen op 06-02-1920.
Harmtje Jans overleed te Assen op 03-02-1920.

26
Gesien Wekema, geb. Peize, 01-05-1848
z.v. Bareld Wekema en Geertien Ensink  (6)
Zij trouwde te Vries op 05-05-1871 met :
Kornelis Aalders, geb. Assen, 25-02-1841
z.v. Bareld Aalders en Derkien Kalkhuis
 
Kornelis Aalders overleed te Assen op 04-03-1913.
Gesien Wekema overleed te Assen op 16-02-1904.


                                                7e generatie

27
Timen Wekema, geb. Peize, 30-01-1837
z.v. Hindrik Wekema en Lina Ottens  (7)
Hij trouwde te Roden op 22-04-1865 als Timen Wiekema met :
Annechien Meijering, geb. Roden, 23-10-1832
d.v. Willem Alberts Meijering en Geessien Arends Bazuin
Kinderen :
Alle kinderen werden ingeschreven onder de naam Wiekema.
1. Geessien Wiekema, geb. Roden, 02-10-1865                        73
2. Hendrik Wiekema, geb. Roden, 22-11-1867                           74
3. Levenloos kind (v), geb. Roden, 26-11-1871
4. Hindrik Wiekema, geb. Roden, 23-03-1873                            75

Annechien Meijering overleed te Roden op 19-04-1895.

Timen Wiekema hertrouwde te Roden op 19-09-1895 met :
Aaltien Thie, geb. Roden, 12-03-1842
d.v. Albert Jans Thie en Elsien Harms Smeenke
sedert 07-09-1870 weduwe van Hinderikus Holtman.

Timen Wekema overleed te Roden op 20-11-1916 als Timen Wiekema.
Aaltien Thie overleed te Peize op 17-07-1917.

28
Hindrik Wekema, geb.Peize, 21-4-1842
z.v. Hindrik Wekema en Geziena Steenbergen  (7)
Overleden te Peize op 25-03-1849.

29
Grietien Wekema, geb. Peize, 27-01-1844
d.v. Hindrik Wekema en Geziena Steenbergen  (7)
Zij trouwde te Vries op 03-01-1863 met :
Klaas Buiter, geb. Vries, 12-09-1834
z.v. Geert Buiter en Berentien Hardenberg

Klaas Buiter overleed te Vries op 03-12-1918.
Grietien Wekema overleed te Yde op 04-06-1875.

30
Lammert Wekema, geb. Peize, 14-03-1846
z.v. Hindrik Wekema en Geziena Steenbergen  (7)
Overleden te Peize op 26-01-1847.

31
Lammegien Wekema, geb. Peize, 25-11-1847
d.v. Hindrik Wekema en Geziena Steenbergen  (7)
Zij trouwde te Peize op 08-05-1869 met :
Engbert Koops, geb. Peize, 11-04-1837
z.v. Jan Arends Koops en Willemtien Engberts Arkies,
zie genealogie Arkies.
       Hun zoon :
            Jan Koops, geb. Peize, 31-01-1870
            trouwde te bPeize op 26-04-1894 met :
            Eempien Scheepstra, geb. Foxwolde, 10-12-1872.
           
d.v. Sabe Tjerks Scheepstra en Vroukien Roelfs Roelfsema,
            zie genealogie Scheepstra.

Lammegien Wekema overleed te Peize op 13-10-1873.

Engbert Koops hertrouwde te Peize op 04-04-1874 met :
Grietje Sprick, geb. Peize, 26-09-1836
d.v. Jurrien Hendriks Sprick en Hillechien Roelfs Timmer.
       Grietje Sprick is een zuster van :
            Elisabeth Sprick, geb. Zuidlaren, 26-07-1834
            d.d. 15-05-1858 te Roden getrouwd met :
            Kornelis Harms Holt, geb. Roden, 11-03-1829
            z.v. Harm Holt en Grietje Kok,
            zie genealogie Brink.

Engbert Koops overleed te Peize op 20-08-1915.
Grietje Sprik overleed te Peize op 16-01-1901.

32
Timen Wekema, geb. Peize, 25-10-1843
z.v. Jannes Wekema en Jantien Hagenauw  (10)
Overleden te Peize op 28-08-1845.

33
Time Wekema, geb. Peize, 16-09-1845
z.v. Jannes Wekema en Jantien Hagenauw  (10)
Hij trouwde te Rolde op 01-05-1869 met :
Hendrikje van Rhee, geb. Westerbork, 29-01-1848
d.v. Hendrik van Rhee en Hilligje Kune.
Kinderen :
1. Jantje Wekema, geb. Aardscheveld, 26-09-1869                  76
2. Hendrik Wekema, geb. Aardscheveld, 28-08-1871                77
3. Hillechien Wekema, geb. Geelbroek, 24-10-1873                 78
4. Johanna Wekema, geb. Gelbroek, 10-05-1876                     79
5. Jantiena Wekema, geb. Geelbroek, 07-10-1878                   80
6. Jans Wekema, geb. Geelbroek, 28-04-1882                         81
7. Zwaantje Wekema, geb. Geelbroek, 10-04-1885                   82
8. Grietje Wekema, geb. Geelbroek, 08-06-1887                      83
9. Jan Wekema, geb. Geelbroek, 12-05-1891                           84

Time Wekema overleed te Assen op 16-03-1929.
Hendrikje van Rhee overleed te Geelbroek op 15-10-1920.

34
Hindrik Wekema, geb. Peize, 01-09-1849
z.v. Jannes Wekema en Jantien Hagenauw  (10)
Hij trouwde te Peize op 10-05-1873 met :
Nijssien Kregel, geb. Een, 27-02-1847
d.v. Klaas Kregel en Annechien Stevens.
(Nijssien Kregel komt later voor als Niessien Kregel)
Kinderen :
1. Grietje Wekema, geb. Peize, 16-03-1874                            85
2. Jans Wekema, geb. Peize, 05-12-1875                               86
3. Klaas Wekema, geb. Peize, 16-01-1878                              87
4. Jantien Wekema, geb. Peize, 14-12-1879                            88
5. Janssien Wekema, geb. Peize, 20-05-1882                         89
6. Annechien Wekema, geb. Peize, 05-10-1884                       90
7. Jannes Wekema, geb. Peize, 04-12-1885                            91
8. Annegien Wekema, geb. Peize, 25-06-1888                        92
9. Levenloos kind (v), geb. Peize, 13-06-1891

Hindrik Wekema overleed te Peize op 20-08-1922.
Niessien Kregel overleed te Roderveld op 10-07-1926 als Nijssien Kregel.

35
Grietien Wekema, geb. Peize, 14-07-1852
d.v. Jannes Wekema en Jantien Hagenauw  (10)
Overleden te Peize op 11-04-1854.

36
Grietje Wekema, geb. Peize, 21-06-1855
d.v. Jannes Wekema en Jantien Hagenauw  (10)
Kinderen :
1. Jantje Wekema, geb.Bedum, 23-09-1876                            93

Grietje Wekema trouwde te Groningen op 09-03-1877 met :
Johannes Adrianus Slosser, geb. Groningen, 12-01-1847
z.v. Hinderikus Slosser en Jantien Wagenaar.

Grietje Wekema overleed op 28-01-1936 en werd begraven op
Esserveld te Groningen.
Johannes Adrianus Slosser overleed te Groningen op 14-03-1919.

37
Trientien Wekema, geb. Peize, 16-09-1857
d.v. Jannes Wekema en Jantien Hagenauw  (10)
Overleden te Peize op 16-12-1858.

38
Michiel Wekema, geb. Peize, 02-11-1859
z.v. Jannes Wekema en Jantien Hagenauw  (10)
Hij trouwde te Peize op 13-05-1882 met :
Eltien Brink, geb. Roden, 05-05-1853
d.v. Roelof Tunnis Brink en Annegien Alberts Geersing,
zie genealogie Geersing.
Kinderen :
1. Jannes Wekema, geb. Peize, 10-10-1883                           94
2. Annegien Wekema, geb. Peize, 28-07-1885                        95
3. Jantje Wekema, geb. Peize, 10-12-1886                             96
4. levenloos kind (m), geb. Peize, 02-08-1889
5. Harmtien Wekema, geb. Peize, 22-12-1890                        97
6. Roelf Wekema, geb. Peize, 30-04-1892                              98
 
Eltien Brink overleed te Peize op 17-06-1893.

Michiel Wekema hertrouwde te Peize op 19-05-1894 met :
Johanna Luders, geb. Peize, 29-09-1848
d.v. Joachimus Luders en Hinderkje Annes Schortanus

Michiel Wekema overleed te Peize op 28-02-1929.
Johanna Luders overleed te Peize op 23-03-1926.

39
Jan Wekema, geb. Peize, 08-07-1862
z.v. Jannes Wekema en Jantien Hagenauw  (10)
Hij trouwde te Marum op 14-11-1885 met :
Emke Sappema, geb. Niebert, 13-10-1864
d.v. Tjeerd Sappema en Frederika Haak
Kinderen :
1. Jantje Wekema, geb. Niebert, 27-09-1885                           99
2. Tjeerd Wekema, geb. Niebert, 13-08-1887                           100
3. Jannes Wekema, geb. Niebert, 07-03-1890                         101
4. Jilling Wekema, geb. Niebert, 12-03-1892                           102
5. Tiemen Wekema, geb. Niebert, 29-04-1894                         103
6. Frederikus Wekema, geb. Niebert, 17-01-1896                    104
7. Hendrik Wekema, geb. Niebert, 22-03-1899                        105
8. Frederika Wekema, geb. Niebert, 16-08-1903                      106
9. Machiel Wekema, geb. Niebert, 08-05-1905                        107
10. Fransina Wekema, geb. Niebert, 10-12-1906                     108

Jan Wekema overleed te Niebert op 12-11-1949.
Emke Sappema overleed te Niebert op 15-04-1928.

40
Trientien Wekema, geb. Peize, 05-05-1865
d.v. Jannes Wekema en Jantien Hagenauw  (10)
Kinderen :
1.Jannes Wekema, geb. Peize, 14-09-1887                            109

Trientien Wekema trouwde te Eelde op 01-12-1888 met :
David Zewuster, geb. Eelde, 13-03-1858
z.v. Engelbertus Zewuster en Hillechien Jellens
Kinderen :
1. Engelbertus Zewuster, geb. Peize, 08-12-1889
2. Machiel Zewuster, geb. Donderen, 27-04-1892
3. Hilbrand Zewuster, geb. Donderen, 08-07-1894
4. Jan Zewuster, geb. Donderen, 15-11-1896
    Hij trouwde met :
    Joukje Ottens, geb. Peize, 25-02-1904
    d.v. Jantien Wekema en Kornelis Ottens,
    zie verder onder nr. 88.
5. Trientje Zewuster, geb. Donderen, 05-08-1900
6. Levenloos kind, geb. Donderen, 18-08-1906

David Zewuster overleed te Tynaarlo op 13-05-1942.
Trientien Wekema overleed te Tynaarlo op 21-04-1951.

41
Grietje Wiekema, geb. Peize, 16-03-1853
d.v. Michgeel van Lingen Wekema en Geertien Koops  (11)
Zij trouwde te Peize op 06-05-1876 met :
Frerik Suurd, geb. Peize, 11-02-1848
z.v. Jan Suurd en Jantje Numan,
zie genealogie Suurd.
   
Frerik Suurd overleed te Vries op 11-12-1929.
Grietje Wiekema overleed te Peize op 14-04-1907.

42
Harmtien Wekema, geb. Peize, 31-12-1855
d.v. Michgeel van Lingen Wekema en Geertien Koops  (11)
Zij trouwde te Peize op 08-07-1882 met :
Albert Derk Smit, geb. Groningen, 1842
z.v. Johannes Petrus Smit en Tetje Sijtzes de Waard

Albert Derk Smit overleed te Peize op 08-09-1922
Harmtien Wekema overleed te Peize op 09-03-1921.

43
Thime Wiekema, geb. Peize, 07-03-1858
z.v. Michgeel van Lingen Wekema en Geertien Koops  (11)
Hij trouwde te Peize op 12-05-1888 met :
Trijntje Doedens, geb. Peize, 02-10-1866


                    


d.v. Bareld Doedens en Grietien Ottens,
zie genealogie Doedens.
Kinderen :
1. Geertje Wiekema, geb.
Peize, 10-02-1889                          110
2. Bareld Wiekema, geb. Peize, 20-09-1890                           111
3. Michiel Wekema, geb. Peize, 21-08-1892                           112
4. Grietje Wiekema, geb. Peize, 26-12-1894                           113
5. Harmtien Wiekema, geb. Peize, 28-01-1897                        114
6. Hinderkien Wiekema, geb. Peize, 28-02-1901                      115
 
Thime Wiekema overleed te Peize op 20-02-1941.
Trijntje Doedens overleed te Peize op 10-04-1937.

44
Grietien Wiekema, geb. Roden, 16-09-1856
d.v. Derk Wekema en Janke Johannes Kalfsbeek  (12)
Zij trouwde te Roden op 20-05-1882 met :
Geerd Busscher, geb. Roden, 03-06-1856
z.v. Johannes Busscher en Jantien Tunnis Brink

Geerd Busscher overleed te Roden op 29-07-1886.

Grietien Wiekema hertrouwde te Roden op 24-05-1890 met :
Hindrik Eppes, geb. Groningen, 05-03-1846
z.v. Andries Eppes en Geessien Fokken.

Grietien Wiekema overleed te Roden op 20-12-1897.

Hindrik Eppes hertrouwde te Leens op 01-11-1900 met :
Swaantje Nakken, geb. Sleen, 23-04-1856
d.v. Jan Nakken en Zwaantje ter Broeke

Hindrik Eppes overleed te Groningen op 19-02-1901.
Swaantje Nakken overleed nadien.

45
Fokkien Wiekema, geb. Roden, 16-11-1860
d.v. Derk Wekema en Janke Johannes Kalfsbeek  (12)
Zij trouwde te Roden op 08-05-1883 met :
Hindrik Geersing, geb. Roden, 21-10-1853
z.v. Jan Jannes Geersing en Wilhelmina Tjerks Scheepstra,
zie genealogie Geersing.

Hindrik Geersing overleed te Roden op 15-07-1937.
Fokkien Wiekema overleed te Roden op 30-06-1949.

46
Johanna Wiekema, geb. Roden, 15-05-1864
d.v. Derk Wekema en Janke Johannes Kalfsbeek  (12)
Zij trouwde te Roden op 29-03-1890 met :
Albert Scheepstra, geb. Roden, 11-12-1868
z.v. Daniël Scheepstra en Jeichien Thie,
zie genealogie Scheepstra.

Albert Scheepstra overleed te Roden op 05-09-1950.
Johanna Wiekema overleed te Roden op 10-05-1941.

47
Wijbe Wiekema, geb. Roden, 14-11-1858
z.v. Roelof Wekema en Sjoukien Wijbes  Hofman  (13)
Hij trouwde te Roden op 08-05-1886 met :
Trijntje Noord, geb.  Roden, 14-11-1859
d.v. Willem Jans Noord en Anke Karst Goossens
Kinderen :
1. Roelof Wiekema, geb. Lieveren , 20-08-1888                        116
2. Willem Wiekema, geb. Lieveren, 25-05-1891                        117
3. Tieme Wiekema, geb. Lieveren, 03-02-1894                         118
4. Anke Wiekema, geb. Lieveren, 24-07-1896                          119
 
Trijntje Noord overleed te Roden op 27-09-1915.
Wijbe Wiekema vertrok op 06-09-1920 naar Marum,
naar zijn dochter Anke.
Hij overleed te Assen op 06-03-1939.

48
Tiem Wiekema, geb. Roden, 06-04-1863
z.v. Roelof Wekema en Sjoukien Wijbes  Hofman  (13)
Hij trouwde te Roden op 09-11-1889 met :
Aafke Eitens, geb. Peize, 21-03-1867
d.v. Albert Eitens en Hillechien Talens
Kinderen :
1. Sjoukien Wiekema, geb. Roden, 14-03-1890                        120
2. Hillechien Wiekema, geb. Roden, 20-12-1891                      121
3. Roelfien Wiekema, geb. Roden, 06-08-1894                         122
4. Albert Wiekema, geb. Roden, 23-08-1896                            123
 
Tiem Wiekema overleed te Roden op 31-07-1939.
Aafke Eitens overleed te Groningen op 06-03-1934.

49
Roelof Wiekema, geb. Roden, 03-09-1869
z.v. Roelof Wekema en Sjoukien Wijbes  Hofman  (13)
Ongehuwd overleden te Roden op 11-06-1891.

50
Arend Wekema, geb. Peize, 24-02-1849
z.v. Micheel van Lingen Wekema en Klazina Sinkgraven  (15)
Hij trouwde te Peize op 04-05-1872 met :
Annegien Talens, geb. Peize   04-08-1850
d.v. Albert Jans Talens en Annegien Jans Arkies,
zie genealogie Talens.
Kinderen :
1. Michiel Wekema, geb. Peize, 30-10-1874                           124
2. Annegien Wekema, geb. Peize, 04-03-1878                        125
3. Albert Wekema, geb. Peize, 20-11-1881                             126
4. Klazina Wekema, geb. Peize, 01-02-1885                           127
5. Jan Wekema, geb. Peize, 16-12-1887                                 128
6. Jan Wekema, geb. Peize, 19-01-1889                                 129
7. Arendina Wekema, geb. Peize, 12-10-1893                         130

Arend Wekema overleed te Peize op .16-02-1902.
Annegien Talens overleed te Groningen op 22-12-1923.

51
Margien Wekema, geb. Peize, 30-11-1851
d.v. Micheel van Lingen Wekema en Klazina Sinkgraven  (15)
Overleden te Peize op 07-05-1854.

52
Margien Wekema, geb. Peize, 06-03-1855
d.v. Micheel van Lingen Wekema en Klazina Sinkgraven  (15)
Overleden te Peize op 26-12-1860.

53
Afien Wekema, geb. Peize, 30-01-1858
d.v. Micheel van Lingen Wekema en Klazina Sinkgraven  (15)
Zij trouwde te Peize op 02-11-1881 met :
Tjeerd van der Molen, geb. Schoterland, 03-05-1857
z.v. Jacob Wijnand van der Molen en Minke Ekkes ten Cate.

Tjeerd van der Molen overl. Enschede, 27-05-1935.

54
Johanna Wekema, geb. Peize, 24-02-1860
d.v. Micheel van Lingen Wekema en Klazina Sinkgraven  (15)
Overleden te Peize op 30-03-1861.

55
Harmtien Wekema, geb. Peize, 21-01-1857
d.v. Geert Wekema en Jantien Koops  (20)
Overleden te Peize op 12-06-1869.

56
Geertien Wekema, geb. Peize, 22-06-1859
d.v. Geert Wekema en Jantien Koops (20)
Zij trouwde te Borger op 07-05-1887 met :
Harm Mulder, geb. Borger, 04-01-1854
z.v. Jan Egberts Mulder en Jantje Harms Oostingh
Kinderen :
1. Jan Mulder, geb. Borger, 15-04-1888

Harm Mulder overleed te Drouwenerveen op 24-04-1898.
Geertien Wekema overleed te Drouwenderveen op 16-04-1888,
één dag na de bevalling van haar eerste kind..

57
Hendrikje Wekema, geb. Peize, 29-04-1862
d.v. Geert Wekema en Jantien Koops  (20)
Zij trouwde te Assen op 01-12-1891 met :
Roelf Jannes Langeloo, geb. Oostst.werf, 13-01-1836
Weduwnaar van Grietje Drenthe.
z.v. Jannes Wijnholts Langeloo en Aaltje Hendriks Kamminga

Roelf Jannes Langeloo overleed te Assen op 18-09-1933.
Hendrikje Wekema overleed te Assen op 27-06-1947.

58
Bareld Wekema, geb. Peize, 11-11-1864
z.v. Geert Wekema en Jantien Koops  (20)
Overleden te Peize op 05-01-1865.

59
Albertien Wekema, geb. Peize, 10-06-1866
d.v. Geert Wekema en Jantien Koops  (20)
Overleden te Peize op 24-08-1878.

60
Bareld Michiel Wekema, geb. Peize, 16-07-1869
z.v. Geert Wekema en Jantien Koops  (20)
Hij trouwde te Assen op 29-04-1896 met :
Fernandiena Krol, geb. Warffum, 1875
d.v. Geert Krol en Aaltje Danhof
Kinderen :
1. Jantje Wekema, geb. Assen, 06-10-1896                            131
2. Jan Wekema, geb. Assen, 06-06-1899                               132
3. Aaltje Wekema, geb. Assen, 30-10-1900                            133
4. Geert Wekema, geb. Assen, 16-07-1903                            134
5. Geert Wekema, geb. Assen, 21-07-1905                            135
6. Mien Wekema, geb. Assen, 01-02-1908                             136
7. Harm Wekema, geb. Assen, 27-07-1910                            137
8. Hendrikje Wekema, geb. Assen, 01-09-1912                      138
9. Arend Wekema, geb. Assen, 05-05-1915                           139
10.Willem Wekema, geb. Assen, na 1916                             140

Fernandiena Krol overleed te Assen op 12-05-1949.
Bareld Michiel Wekema overleed op 19-01-1957.
 
61
Arend Wekema, geb. Peize, 07-01-1873
z.v. Geert Wekema en Jantien Koops  (20)
Hij trouwde te Assen op 10-04-1895 met :
Anna Faber, geb. Loonerveld, 02-03-1876
d.v. Aldert George Faber en Marchien Stoffers
Kinderen :
1. Geert Wekema, geb. Assen, 08-11-1895                            141
2. Marchien Wekema, geb. Assen, 07-06-1898                       142
3. Bareld Machiel Wekema, geb. Assen, 24-09-1900               143
4. Jantje Wekema, geb. Assen, 29-01-1903                            144
5. Jantien Wekema, geb. Assen,  24-05-1904                         145
6. Jacobje Wekema, geb. Assen, 05-09-1905                         146
7. Bareld Machiel Wekema, geb. Assen, 15-10-1910               147
8. Arend Wekema, geb. Assen, 02-03-1912                            148
9. Lutgerdina Wekema, geb. Assen, 08-05-1913                      149
10.Lutgerdina Wekema, geb. Assen, 28-08-1917                     150

Arend Wekema overleed te Assen op 25-12-1943.
Anna Faber overleed te Assen op 08-05-1954.

62
Elsje Wiekema, geb. Rolde, 07-04-1861
d.v. Michgeel Wekema en Roelina Kregel  (22)
Overleden te Rolde op 14-05-1863.

63
Jan Wiekema, geb. Rolde, 13-02-1864
z.v. Michgeel Wekema en Roelina Kregel  (22)
Hij trouwde te Rolde op 16-05-1891 met :
Willemtje Jansen, geb. Rolde, 01-01-1854
d.v. Jan Jansen en Annigje Nijland
Kinderen :
1. Jan Wiekema, geb. Rolde, 19-08-1891                                151
2. Machiel Wiekema, geb. Rolde, 08-08-1894                          152
3. Annichje Wiekema, geb. Rolde, 14-08-1896                         153

Willemtje Jansen overleed te Assen op 04-07-1932.
Jan Wiekema overleed te Assen op 14-01-1947.

64
Bareld Wiekema, geb. Rolde, 27-03-1868
z.v. Michgeel Wekema en Roelina Kregel  (22)
Overleden te Rolde op 06-10-1868.

65
Hillechien Wiekema, geb. Rolde,  25-08-1871
d.v. Michgeel Wekema en Jantien Kok  (22)
Overleden te Rolde op 10-10-1872.

66
Albert Wiekema, geb. Rolde  15-08-1873
z.v. Michgeel Wekema en Jantien Kok  (22)
Overleden te Rolde op 23-10-1875.

67
Albert Wiekema, geb. Rolde, 15-01-1876
z.v. Michgeel Wekema en Jantien Kok  (22)
Hij trouwde te Rolde op 04-05-1901 met :
Zwaantje Boes, geb. Rolde,  05-01-1866
d.v. Willem Boes en Lute Zandbergen
Kinderen :
1. Luttiena Wiekema, geb. Rolde, 05-07-1902                          154
2. Jantje Wiekema, geb. Rolde, 12-07-1904                             155
 
Zwaantje Boes overleed te Rolde op 22-03-1955.
Albert Wiekema overleed te Rolde op 17-11-1968.

68
Hilligje Wiekema, geb. Rolde, 17-06-1878
d.v. Michgeel Wekema en Jantien Kok  (22)
Zij trouwde te Rolde op  31-10-1903 met :
Wander Hingstman, geb. Rolde  22-09-1878
z.v. Arend Hingstman en Hillechien Drent

Hilligje Wiekema overleed te Marwijksoord (Rolde) op 23-08-1952.

69
Bareld Wiekema, geb. Rolde, 20-06-1883
z.v. Michgeel Wekema en Jantien Kok  (22)
Hij trouwde te Rolde op 19-02-1910 met :
Jantje Oostra, geb. Rolde, 16-08-1885
d.v. Jan Oostra en Hillechien Mast
Kinderen
1. Machiel Wiekema, geb. Rolde, 26-06-1910                          156
2. Jan Wiekema, geb. Rolde, 02-11-1913                                157
 
Bareld Wiekema overleed te Rolde op 22-01-1915.

Jantje Oostra hertrouwde te Rolde op 31-03-1917 met :
Albert Bening, geb. Sleen, 19-01-1873
z.v. Lambert Bening en Jantien Paping.
Kinderen :
1.Jantje Bening, geb. Rolde, 20-06-1919
2.Hillie Bening, geb. Rolde,  ..-11-1925

Albert Bening overleed te Rolde op 07-12-1949.
Jantje Oostra overleed te Rolde op 01-01-1984.

70
Geertien Wekema, geb. Vries, 02-04-1863
d.v. Arend Wekema en Grietien Heuker  (24)
Overleden te Zeegse (Vries) op 12-02-1870.

71
Hendrik Wekema, geb. Rolde,  05-01-1865
d.v. Arend Wekema en Grietien Heuker  (24)
Overleden te Rolde op 17-08-1865.

72
Jan Jans (Wekema), geb. Vries, 1877
z.v. Harmtje Jans  (25)

Hij werd op 27-03-1892 door Hindrik Wekema
erkend en hij kreeg toen de naam Jan Wekema.

Jan Wekema trouwde te Eelde op 23-08-1902 met :
Grietje Meints, geb. Paterwolde, 15-03-1883
d.v. Jan Meints en Harmanna Holt,
zie genealogie Brink.
Hun echtscheiding werd op 02-11-1905 te
Assen uitgesproken.
        N.B.
        Grietje Meints is een zuster van :
           
Harm Meints, geb. Eelde, 13-01-1878
            d.d. 08-06-1907 te Peize getrouwd met :
            Grietje Kemkers, geb. Paterswolde, 07-06-1886
            d.v. Geert Kemkers en Albertien Lesterhuis,
            zie genealogie Kemkers

Jan Wekema hertrouwde te Assen op 18-01-1911 met :
Geesje Speelman, geb. Elp, 31-08-1885
d.v. Berend Speelman en Jantje Koerts.

Jan Wekema overleed te Assen op 03-11-1944.
Geesje Speelman overleed te Assen op 02-11-1951.                                                    8e generatie


73
Geessien Wiekema, geb. Roden, 02-10-1865
d.v. Timen Wekema en Annechien Meijering  (27)
Zij trouwde te Roden op 04-06-1887 met :
Hendrik Leever, geb. Rolde  02-10-1861
z.v. Pieter Leever en Albertien Nijland.

Het huwelijk werd op 04-07-1890 ontbonden.

N.B.
Hendrik Leever hertrouwde op 26-05-1895 te Groningen met :
Jantje de Vries, geb. Groningen in 1869.
d.v. Rijkent de Vries en Trientje Harssema.

Geessien Wiekema hertrouwde te Groningen op 02-06-1898 met :
Jan Douwe Brongers, geb. Groningen, 1859
z.v. Piebe Brongers en Freerkje van der Zee.
weduwnaar van Helena Martinus.

Het huwelijk werd op 23-06-1905 ontbonden.

74
Hendrik Wiekema, geb. Roden, 22-11-1867
z.v. Timen Wekema en Annechien Meijering  (27)
Overleden te Roden op 04-06-1868.

75
Hindrik Wiekema, geb. Roden, 23-03-1873
z.v. Timen Wekema en Annechien Meijering  (27)
Hij vertrok op 01-03-1898 naar Harderwijk.
Ongehuwd overleden te Eefde (gem.Gorssel) op 10-03-1910.
Hij was miliatir van beroep.

76
Jantje Wekema, geb. Aardscheveld, 26-09-1869
d.v. Time Wekema en Hendrikje van Rhee (33)
Zij trouwde te Rolde op 17-05-1893 met :
Anthonie Jonker, geb. Assen, 28-02-1872
z.v. Cornelis Jonker en Jantje Hellendoorn
Kinderen :
1.Cornelis Jonker, geb. Assen, 22-09-1893
   Overleden te Assen op 15-12-1893.
2.Henderkien Jonker, geb. Assen, 06-12-1894
   Zij trouwde te Assen op 06-08-1919 met:
   Jan ter Borg, geb. Bovensmilde, 18-10-1893.
   N.B.
   Henderkien Jonker bereikte de hoge leeftijd van 106 jaar.
3.Jantje Jonker, geb. Assen, 27-05-1896
   Overleden op 08-06-1896.
4.Cornelia Jonker, geb. Assen, 27-05-1896
   Overleden te Assen op 01-09-1896.
5 Cornelis Jonker, geb. Assen, 07-12-1898
6.Time Jonker, geb. Assen, 18-07-1901

Jantje Wekema overleed te Assen op 28-09-1947.

77
Hendrik Wekema, geb. Aardscheveld, 28-08-1871
z.v. Time Wekema en Hendrikje van Rhee  (33)
Hij trouwde te Rolde op 18-02-1899 met :
Henderkien Harders, geb. Bronger, 08-08-1870
d.v. Harm Harders en Roelfien Komduur
        en een zuster van :
        Hendrik Harders getrouwd met :
        Hillechien Wekema, zie hieronder.
Kinderen :
1. Time Wekema, geb. Drouwen, 15-03-1899                           158
2. Harm Wekema, geb. Drouwen, 17-06-1901                          159
3. Hendrik Wekema, geb. Assen, 13-03-1905                          160
4. Roelof Wekema, geb. Assen, 21-07-1907                            161

Henderkien Harders overleed te Assen op 02-02-1946.
Hendrik Wekema overleed te Assen op 16-01-1958.

78
Hillechien Wekema, geb. Aardscheveld, 24-10-1873
d.v. Time Wekema en Hendrikje van Rhee  (33)
Zij trouwde te Rolde op 31-08-1895 met :
Hendrik Harders, geb. Borger, 17-05-1873
z.v. Harm Harders en Roelfien Komduur
        en een broer van :
        Henderkien Harders, getrouwd met :
        Hendrik Wekema, zie hierboven.
Kinderen (ondermeer) :
1.Harm Hadders, geb. Deurze (Rolde), 24-12-1895
2.Tieme Hadders, geb. De Punt (Vries), 19-04-1898
   Overleden op 28-02-1930. Echtgenoot van Trijntje Lage.
3.Roelof Harders, geb. De Punt (Vries), 02-08-1900
4.Hendrik Hadders, geb. Drouwen (Borger), 15-06-1902
   N.B.
   Drie van Hendriks kinderen werden ingeschreven onder
   de naam Hadders.

Hillechien Wekema overleed te Drouwen op 10-05-1945.
Hendrik Harders overleed op 11-11-1969, 96 jaar oud.

79
Johanna Wekema, geb. Aardscheveld, 10-05-1876
d.v. Time Wekema en Hendrikje van Rhee  (33)
Zij trouwde te Rolde op 17-11-1900 met :
Jans Reinders, geb. Schieven (Assen), 08-02-1875
z.v. Roelof Reinders en Jantje van Rhee.

Jans Reinders overleed te Rolde op 04-08-1929.
Johanna Wekema overleed te Ekehaar op 19-08-1952.

80
Jantina Wekema, geb. Geelbroek, 07-10-1878
d.v. Time Wekema en Hendrikje van Rhee  (33)
Zij trouwde te Rolde op 11-01-1902 met :
Berend Schutrup, geb. Ballo, 26-02-1883
z.v. Johannes Schutrup en Jantje Boer.

Jantina Wekema overleed te Rolde op 02-12-1939.
Berend Schutrup overleed op 18-11-1962.

81
Jans Wekema, geb. Geelbroek, 28-04-1882
z.v. Time Wekema en Hendrikje van Rhee  (33)
Hij trouwde te Rolde op 11-06-1908 met :
Everdiena Nijboer, geb. Beilen, 18-11-1888
d.v. Geesje Nijboer.

Jans Wekema overleed te Assen op 25-03-1950.
Everdiena Nijboer overleed te Assen op 16-03-1955.

82
Zwaantje Wekema, geb. Geelbroek, 10-04-1885
d.v. Time Wekema en Hendrikje van Rhee  (33)
Zij trouwde te Rolde op 24-04-1909 met :
Hendrik Etten, geb. Beilen, 09-09-1875
z.v. Arend Etten en Albertje Nijenhuis.
Kinderen ( ondermeer) :
1. Hendrikje Etten, geb. Assen, 01-05-1911
    Overleden op 26-02-1912.
2. Tieme Etten, geb. Assen, 21-02-1915
    Overleden te Assen op 21-08-1915.

Hendrik Etten overleed te Assen op 30-11-1944.

83
Grietje Wekema, geb. Geelbroek, 08-06-1887
d.v. Time Wekema en Hendrikje van Rhee  (33)
Zij trouwde te Rolde op 20-02-1909 met :
Evert Prijs, geb. Zwiggeltje, 11-07-1885
z.v. Hendrik Prijs en Jantje Helling.

Evert Prijs overleed op 09-12-1969.

84
Jan Wekema, geb. Geelbroek, 12-05-1891
z.v. Time Wekema en Hendrikje van Rhee  (33)
Hij trouwde te Rolde op 07-05-1910 met :
Jantje Raven, geb. Dalen, 15-09-1890
 d.v. Albert Raven en Jantien ter Luun
       en een verre nicht van
       Engelina Raven, geb. 01-12-1854
       getrouwd met :
       Lammert Lubbers, geb. 28-09-1852,
       zie genealogie Lubbers.
Kinderen:
1. Hendrikje Wekema, geb. Rolde, 30-09-1910                           162
2. Albert Wekema, geb. Haren, 09-10-1912                                163
3. Jantje Wekema, geb. Haren, 14-05-1914                                164
4. Tieme Wekema, geb. Haren, 21-02-1916                                165
5. Tieme Wekema, geb. Haren, 14-02-1918                                166
6. Janna Wekema, geb. Rolde, 12-04-1920                                167
7. Hendrik Wekema, geb. Rolde, 04-12-1922                             168
8. Janny Wekema, geb. Beilen, 14-04-1934                               169

Jan Wekema werd op 08-03-1940 op het baanvak Hooghalen-Beilen
nabij Beilen tijdens werkzaamheden aan het spoor door een trein
gegrepen en overleed ter plaatse.
Jantje Raven overleed te Assen op 30-01-1984.

85
Grietje Wekema, geb. Peize, 16-03-1874
d.v. Hindrik Wekema en Nijssien Kregel  (34)
Ongehuwd overleden te Eext op 05-11-1909.

86
Jans Wekema, geb. Peize, 05-12-1875
z.v. Hindrik Wekema en Nijssien Kregel  (34)
Overleden te Peize op 06-06-1878.

87
Klaas Wekema, geb. Peize, 16-01-1878
z.v. Hindrik Wekema en Nijssien Kregel  (34)
Hij trouwde te Vries op 31-10-1903 met :
Annechien Geerts, geb. Vries, 08-03-1874
d.v. Uge Geerts en Jantje Meijering,
zie genealogoe Doedens-II, onder familie Geerts.
     Annechien Geerts is een zuster van :
         Hendrikje Geerts, geb. 27-11-1886
         getrouwd met :
         Jan Lubbers, geb. 31-12-1884
         z.v. Jan Harm Lubbers en Grietien  Ubels,
         zie genealogie Lubbers
     en van :
         Harm Geerts, geb. Vries in 1892
         Hij trouwde te Westerbork op 29-05-1920 met :
         Geesje Helling, geb. Westerbork in 1894
         d.v. Willem Helling en Hendrikje Timmermans
              Hun dochter :
              Ugiena Willemina Geerts, geb. 16-12-1927
              trouwde met :
              Hendrik Brink, geb. 01-08-1928,
              z.v. Hindrik Brink en Grietje de Boer,
              zie genealogie Brink.
Kinderen :
1. Hendrik Wekema, geb. Peize, 18-08-1904                           170
2. Jantje Wekema, geb. Peize, 24-01-1906                             171
3. Uge Wekema, geb. Roden, 09-08-1911                               172

Annechien Geerts overleed te Peize op 11-02-1942.
Klaas Wekema overleed te Groningen op 20-06-1945.

88
Jantien Wekema, geb. Peize, 14-12-1879
d.v. Hindrik Wekema en Nijssien Kregel  (34)
Zij trouwde te Peize op 21-11-1903 met :
Kornelis Ottens, geb. Peize, 21-07-1868
z.v. Otte Ottens en Joukje Eitens
Kinderen :
1. Joukje Ottens, geb. Peize, 25-02-1904
    Zij trouwde met Hendrik Ruiter.
    Kinderen :
    1. Jantje Ruiter, geboren op 31-01-1930
        Zij trouwde met Peter Lunenborg.
    Dit huwelijk werd ontbonden.
    Joukje Ottens hertrouwde met :
    Jan Zewuster, geb. Donderen, 15-11-1896
    z.v. David Zewuster en Trientien Wekema,
    zie onder nr. 40.
    Kinderen :
    2. David Zewuster, geboren op 08-03-1936
    3. Kornelis Zewuster, geboren op 01-10-1937
    4. Trienko Zewuster, geboren op 16-08-1941
    5. Hendrik Zewuster, geboren op 26-01-1944
    6. Jan Zewuster, geboren op 27-10-1945
    7. Aaltien Zewuster, geboren op 10-05-1947
    Joukje Ottens overleed te Vries op 14-10-1973.
    Jan Zewuster overleed te Vries op 16-07-1988.
2. Hendrik Ottens, geb. Peize, 06-10-1905
    Hij trouwde met Davidje Zewuster.
    Kinderen :
    1. Kornelis Ottens, geboren op 12-01-1942
    2. Geessien Ottens, geboren op 04-08-1944
    3. Engelbertus Ottens, geboren op 19-02-1946
    4. Jantienus Ottens, geboren op 07-02-1948
    5. Hendrik Ottens, geboren op 08-09-1949
    6. Betje Ottens, geboren op 12-02-1952
    7. Marijke Ottens, geboren op 17-07-1954
        Overleden op 29-07-1954.
    8. Dirk Ottens, geboren op 08-01-1956
    9. Wietske Ottens, geboren op 11-08-1958
    10.Otte Ottens, geboren op 11-08-1958
    11.Dora Ottens, geboren op 26-09-1961
    Hendrik Ottens overleed op 26-01-1978.
3. Aaltje Ottens, geb. Peize, 17-02-1908
    Zij trouwde met :
    Albert Kosters, geboren op 25-09-1886.
    Aaltje Ottens overleed op 02-09-1991.
    Albert Koster overleed op 03-02-1978.
4. Otte Ottens, geb. Peize, 02-02-1910
    Ongehuwd overleden op 31-12-1979.
5. Niesje Ottens, geb. Peize, 13-06-1913
    Zij trouwde met Menno Faber.
    Zij zijn in 2006 reeds beide overleden.
6. Grietje Ottens, geb. Peize, 25-12-1915
    Zij trouwde op 14-03-1941 met :
     Lammert Zuurd, geb. Eelde, 15-01-1919
     z.v. Adolf Zuurd en Willemtien Boerema,
     zie onder genealogie Suurd.

Kornelis Ottens overleed te Peize op 17-11-1949.
Jantien Wekema overleed te Assen op 16-02-1983.

89
Janssien Wekema, geb. Peize, 20-05-1882
d.v. Hindrik Wekema en Nijssien Kregel  (34)
Zij trouwde te Roden op 11-05-1907 met :
Jannes de Rink, geb. Foxwolde, 18-08-1878
z.v. Klaas de Rink en Leentje Boer,
zie genealogi
e De Rink.

Janssien Wekema overleed te Groningen op 29-12-1915.

Jannes de Rink hertr. te Roden op 17-08-1918 met :
Jantien Douwes, geb. Leutingewolde, 02-01-1874
d.v. Berend Hindriks Douwes en Geessien Jans Buter
        en sedert 14-01-1917 weduwe van :
        Jannes Busscher, geb. Leutingewolde, 30-06-1870
        z.v. Jannes Busscher en Niessien Geersing,
        zie genealogie Geersing.
        N.B.
        Een zoon van Jannes Busscher en Jantien Douwes :
        Jannes Busscher, geb. Roden, 14-11-1905
        trouwde te Roden op 18-12-1926 met :
        Grietje Huizing, geb. Peize, 25-12-1908,
        een zuster van Dina Huizing getrouwd met
        Uge Wekema, zie onder nr. 162.

Jannes de Rink overl. te Foxwolde op 08-04-1956.
Jantien Douwes overl. te Foxwolde op 18-02-1958.

90
Annechien Wekema, geb. Peize, 06-10-1884
d.v. Hindrik Wekema en Nijssien Kregel  (34)
Overleden te Peize op 10-11-1884.

91
Jannes Wekema, geb. Peize, 04-12-1885
z.v. Hindrik Wekema en Nijssien Kregel  (34)
Hij trouwde te Peize op  22-05-1915 met :
Lammechien Roede, geb. Roderveld, 26-09-1892
d.v. Abraham Roede en Antien Brink,
zie genealogie Brink.

Kinderen :
1. Hendrik Wekema, geb. Peize, 30-04-1916                           173
2. Antje Wekema, geb. Roderesch, 20-06-1917                       174
3. Abraham Wekema, geb. Roderveld, 08-11-1922                   175
4. Nico Wekema, geb. Roderveld, 21-06-1924                          176
 
Jannes Wekema overleed op 27-07-1972.
Lammechien Roede overleed op 19-06-1966.

92
Annegien Wekema, geb. Peize, 25-08-1888
d.v. Hindrik Wekema en Nijssien Kregel  (34)
Annegien Wekema trouwde te Peize op 04-05-1912 met :
Doris Huberts, geb. Alteveer, 04-04-1883
z.v. Geerd Huberts en Geessien Coopman

Doris Huberts overleed te Roden op 25-09-1936.

Annegien Wekema hertrouwde te Roden op 12-02-1938 met :
Tjipke Scheepstra, geb. Alteveer, 24-10-1883
z.v. Harm Scheepstra en Aaltien Kruims,
zie genealogi
e Scheepstra.
Sedert 19-10-1917 weduwnaar van Lambertha Eilders.

Tjipke Scheepstra overleed te Alteveer op 10-08-1943.

Annegien Wekema hertrouwde te Roden met :
Jan IJbema, geboren in 1893.
z.v. Roelf IJbema en Lammechien Holt.

Annegien Wekema overleed te Alteveer op 28-09-1970. 
Jan IJbema overleed te Assen op 10-04-1981.

93
Jantje Wekema, geb.Bedum, 23-09-1876
d.v. Grietje Wekema  (36)
Overleden te Peize op 03-10-1876.

94
Jannes Wekema, geb. Peize, 10-10-1883
z.v. Michiel Wekema en Eltien Brink  (38)
Hij trouwde te Peize op 01-05-1909 met :
Lina Timmer, geb. Peize, 24-04-1889
d.v. Jan Timmer en Albertien Sinninge
Kinderen :
1. Levenloos kind (m), geb. Peize, 05-02-1910
2. Michiel Wekema, geb. Peize, 30-05-1911                            177
3. Albertien Wekema, geb. Peize, 06-10-1912                         178
4. Jan Wekema, geb. Peize, 03-04-1914                                 179
5. Anne Wekema, geb. Peize, 07-05-1916                               180
6. Albert Wekema, geb. Peize, 17-01-1918                              181
7. Jans Wekema, geb. Peize, 03-07-1920                                182
8. Eltien Wekema, geb. Peize, 16-04-1922                              183
9. Albertien Wekema, geb. Peize, 07-06-1924                          184
10.Jantinus Wekema, geb. Peize, 27-07-1925                          185
11.Roelof Wekema, geb. Peize, 25-03-1928                             186
12.Roelfien Wekema, geb. Peize, 20-10-1931                           187

Jannes Wekema overleed te Peize op 22-03-1960.
Lina Timmer overleed te Peize op 07-08-1949.

95
Annegien Wekema, geb. Peize, 28-07-1885
d.v. Michiel Wekema en Eltien Brink  (38)
Zij trouwde te Peize op 22-05-1909 met :
Jan Kregel, geb. Peize, 02-07-1886
z.v. Koop Kregel en Margien Kregel

Jan Kregel overleed te Peize op 03-06-1964.
Annegien Wekema overleed te Assen op 24-09-1984.

96
Jantje Wekema, geb. Peize, 10-12-1886
d.v. Michiel Wekema en Eltien Brink  (38)
Zij trouwde te Peize op 02-07-1904 met :
Tiem Nijnuis, geb. Peize, 04-10-1884
z.v. Hendrik Nijnuis en Joukien Tuinman

Tiem Nijnuis overleed te Peize op 27-11-1969.
Jantje Wekema overleed te Peize op 06-09-1969.

97
Harmtien Wekema, geb. Peize, 22-12-1890
d.v. Michiel Wekema en Eltien Brink  (38)
Overleden te Peize op 24-11-1891.

98
Roelf Wekema, geb. Peize, 30-04-1892
z.v. Michiel Wekema en Eltien Brink  (38)
Overleden te Peize op 07-10-1892.

99
Jantje Wekema, geb. Niebert, 27-09-1885
d.v. Jan Wekema en Emke Sappema  (39)
Zij trouwde te Marum op 19-05-1906 met :
Menze van Houten, geb. Burum, 26-12-1877
z.v. Klaas van Houten en Froukje Ellens.

Menze van Houten overleed op 27-02-1961.
Jantje Wekema overleed te Tolbert op 08-02-1964.

100
Tjeerd Wekema, geb. Niebert, 13-08-1887
z.v. Jan Wekema en Emke Sappema  (39)
Hij trouwde te Marum op 17-05-1919 met :
Grietje Venema, geb. Niebert, 1893
d.v. Jan Venema en Auktje Talens,
zie genealogie Talens.
Kinderen :
1. Emke Wekema, geb. Leek, 03-10-1919.                              188

Na het overlijden van Grietje Venema hertrouwde
Tjeerd Wekema met :
G.Kooistra.
Kinderen (ondermeer) :
1. Jantje Wekema, geb. op 16-07-1943                                    189

Tjeerd Wekema overleed op 08-09-1968
als Tjeert Wekema.

101
Jannes Wekema, geb. Niebert, 07-03-1890
z.v. Jan Wekema en Emke Sappema  (39)
Hij trouwde te Leek op 22-05-1920 met :
Foktje Henderika Huizinga, geb. Midwolde, 24-11-1892
d.v. Jacob Huizinga en Aaltje Poelma.
Kinderen :
1.
Emke Wekema, geb. Niebert,  28-04-1921                           190
2. Jacob Wekema, geb. Niebert,  18-05-1922                           191

Jannes Wekema overleed te Tolbert op 18-04-1976.
Foktje Henderika Huizinga overleed op 12-12-1971.

102
Jilling Wekema, geb. Niebert, 12-03-1892
z.v. Jan Wekema en Emke Sappema  (39)
Hij trouwde te Leek op 24-10-1914 met :
Auktje Flonk, geb. Zevenhuizen, 17-12-1891
d.v. Anne Flonk en Pietje Louwes.
Kinderen :
1. Emke Wekema, geb. Zevenhuizen, 04-12-1914                   192
2. Anne Wekema, geb. Zevenhuizen, 07-05-1916                    193
3. Pietje Wekema, geb. Zevenhuizen, 01-11-1917                   194
4. Jantiena Wekema, geb. Zevenhuizen, 10-01-1919               195
5. Antje Wekema, geb. Zevenhuizen, 14-06-1920                    196 
6. Jantje Wekema, geb. Zevenhuizen, 22-09-1921                   197
7. Jan Wekema, geb. Zevenhuizen, 08-07-1923                      198
8. Jakob Wekema, geb. Zevenhuizen, 09-10-1924                   199
9. Tjeert Wekema, geb. Zevenhuizen, 18-03-1926                    200
10.Tjeert Wekema, geb. Zevenhuizen, 24-07-1927                   201
11.Jan Wekema, geb. Zevenhuizen, 10-06-1929                      202
12.Jakobje Wekema, geb. Zevenhuizen, 13-09-1930                203
13.Frederika Wekema, geb. Zevenhuizen, 18-02-1932             204
14.Jakob Wekema, geb. Zevenhuizen, 27-07-1933                  205
15.Fransine Wekema, geb. Zevenhuizen, 15-10-1934              206

Jilling Wekema overleed te Zevenhuizen op 23-10-1974.
Auktje Flonk overleed op 13-09-1964.

103
Tiemen Wekema, geb. Niebert, 29-04-1894
z.v. Jan Wekema en Emke Sappema  (39)
Overleden te Niebert op 02-08-1919.

104
Frederikus Wekema, geb. Niebert, 17-01-1896
z.v. Jan Wekema en Emke Sappema  (39)
Hij trouwde te Leek op 22-03-1919 met :
Jacobje Neef, geb. Tolbert, 10-06-1895
d.v. Fokke Neef en Anna Koenes.
Kinderen :
1. Emke Wekema, geb. Leek, 04-05-1919                               207
2. Anna Wekema, geb. Tolbert, 12-06-1921                             208
3. Jan Wekema, geb. Niebert,24-11-1929                                209 

Jacobje Neef overleed te Groningen op 17-02-1945.

Frederikus Wekema hertr. met :
Roelfke de Boer, geb. 22-07-1900.

Roelfke de Boer overleed op 10-07-1980.
Frederikus Wekema overleed op 01-09-1988.

105
Hendrik Wekema, geb. Niebert, 22-03-1899
z.v. Jan Wekema en Emke Sappema  (39)
Hij trouwde te Oldekerk op 25-06-1921 met :
Fenje Bosklopper, geb. Niebert, 18-02-1903
d.v. Johannes Bosklopper en Metje Buiter.
Kinderen :
1. Emke Wekema, geb. Niekerk, 16-12-1921                          210
2. Johannes Wekema, geb. Niekerk,  --.02.1923                     211
3. Johannes Wekema, geb. Niekerk, 04-04-1924                     212
4. Jan Wekema, geb. Zuidhorn, 25-10-1925                            213
5. Martje Wekema                                                                214 

Hendrik Wekema overleed te Niekerk op 12-01-1973.
Fenje Bosklopper overleed te Niekerk op 23-11-1982.

106
Frederika Wekema, geb. Niebert, 16-08-1903
d
.v. Jan Wekema en Emke Sappema  (39)
Frederika Wekema trouwde met :
Bonne Iwema, geb. Tolbert, 16-08-1904.
Kinderen :
1.Date Iwema, geb. Tolbert, 24-05-1930
   Hij trouwde met :
   Siepie Wiersma, geb.Leeuwarden, 13-07-1939.
   Kinderen :
   1.Imkje Frederika Iwema, geb. Drachten, 17-06-1970
   Date Iwema overleed te Opende op 09-04-2006.
2.Jan Iwema, geb. Tolbert, 19-04-1932
   Hij trouwde met :
   Anke van der Dong, geb. Leek, 30-05-1936
   Anke overleed te Midden-Beemster op 29-11-2005.
3.Derk Iwema, geb. Tolbert, 24-04-1939
   Hij trouwde met :
   Jacoba Hoff, geb. Haulerwijk, 28-09-1939
   Kinderen :
   1.Sonja Iwema, geb.Tolbert, 01-04-1971.
      Zij trouwde te Roden op 28-10-1994 met :
      Hinderikus Buring, geb. Roden, 27-07-1966
      z.v. Jan Buring en Auktje Baving,
      zie genealogie Buring.

107
Machiel Wekema, geb. Niebert, 08-03-1905
z.v. Jan Wekema en Emke Sappema  (39)
Hij trouwde met :
Harmtina Ottens, geb. Peize, 29-05-1910
d.v. Albert Ottens en Anna Nieman
Kinderen :
1. Jan Wekema, geb. Roderesch, 04-02-1929                         215
2. Albert Wekema, geb. Nw.Roden, 13-08-1930                      216

Machiel Wekema overleed te Nieuw Roden op 23-04-1997.
Harmtina Ottens overleed te Nieuw Roden op 19-03-2001.

108
Fransina Wekema, geb. Niebert, 10-12-1906
d.v. Jan Wekema en Emke Sappema  (39)
Zij trouwde in 1931 met :
Pebe Klaas Stuit, geb. Leek, 08-01-1910
Kinderen :
1.Jan Stuit
2.Klaas Stuit
3,Emke Stuit
4.Anne Stuit

Fransina Wekema overleed te Marum op 25-03-2001.
Pebe Klaas Stuit overleed op 15 december 1983.

109
Jannes Wekema, geb. Peize, 14-09-1887
z.v.Trientien  Wekema  (40)
Hij trouwde te Assen op 03-05-1911 met :
Albertje Kok, geb. Aardscheveld, 07-08-1893
d.v. Roelof Kok en Berendje Vennink
Kinderen :
1. David Wekema, geb. Vries, 1912                                       217
 
Albertje Kok overleed te Groningen op 05-03-1918.

Jannes Wekema hertrouwde te Assen op 05-02-1919 met :
Trijntje Lameijer, geb. Beerta, 1894
gescheiden echtgenote van Sipke Brandsma,
d.v. Benjamin Lameijer en Maria Roozeboom.

Jannes Wekema werd op 18-09-1945 op het land te Deurne
door een blikseminslag getroffen en gedood. 

110
Geertje Wiekema, geb. Peize, 10-02-1889
d.v. Thime Wiekema en Trijntje Doedens  (43)
Zij trouwde te Peize op 10-05-1918 met :   
Jan Kok, geb. Peize, 27-02-1888
z.v. Gerrit Kok en Lammechien Ottens
Kinderen :
Gerrit Kok, geb. Roderwolde, 09-02-1919

Jan Kok overleed te Roderwolde op 22-09-1925.
Geertje Wiekema overleed te Peize op 14-02-1961.

111
Bareld Wiekema, geb. Peize, 20-09-1890
z.v. Thime Wiekema en Trijntje Doedens   (43)
Hij trouwde te Peize op 12-05-1917 met :
Annechien Talens, geb. Roden, 02-04-1895
d.v. Steven Talens en Hinderkien Vedder,
zie genealogie Talens
.
        Annechien Talens was een zuster van :
        Jan Talens, geb. Peize, 19-09-1900
        getrouwd met :
        Hinderkien Wiekema, geb. Peize, 28-02-1901,
        zie onder nummer  115.   
Kinderen :
1. Trijntje Hinderkien Wiekema, geb. Ootmarsum, 11-05-1919      218
2. Steven Thime Wiekema, geb. Ommen, 28-04-1922                  219

Bareld Wiekema overleed te Groningen op 10-02-1961.
Annechien Talens overleed te Haren 22-04-1980.

112
Michiel Wekema
, geb. Peize   21-08-1892
z.v. Thime Wiekema en Trijntje Doedens  (43)
Ongehuwd overleden te Peize op 25-02-1966.

113
Grietje Wiekema
, geb. Peize, 26-12-1894
d.v. Thime Wiekema en Trijntje Doedens  (43)
Zij trouwde te Peize op 12-05-1921 met :
Berend Kroeze, geb. Peize, 28-02-1896
z.v. Adam Kroeze en Roelfien Willems

Grietje Wiekema overleed te Donderen op 24-04-1922
in het kraambed van haar 1e kind, Adam Kroeze, geb.
Donderen, 14-04-1922.

Berend Kroeze hertrouwde te Vries op 31-01-1925 met :
Roelfien Kregel, geb. Bunne, 02-07-1896
d.v. van Evert Kregel en Geertien van der Spoel.
        Hun zoon :  Roelof Kroeze
        trouwde met :
        Anna Postema, geb. Terheijl (Nietap), 15-10-1934
        d.v. Hinderikus Postema en Henderika Hulsebosch
        en een kleindochter van :
        Albert Hulsebosch en Anna de Rink,
        zie genealogie De Rink.

Berend Kroeze overleed te Donderen op 27-11-1961.
Roelfien Kregel overleed te Donderen op 24-10-1961.

114
Harmtien Wiekema
, geb. Peize, 28-01-1897
d.v. Thime Wiekema en Trijntje Doedens  (43)
Zij trouwde te Peize op 29-04-1925 met :
Roelof Talens, geb. Peize, 01-07-1898
z.v. Hinderikus Talens en Roelfje Sinninge,
zie genealogie Talens.


Harmtien Wiekema overleed te Peize op 19-07-1932.

Roelof Talens hertrouwde te Roden op 28-04-1934 met :
Aaltje Ipema, geb. Roderwolde, 03-02-1899
d.v. Tjerk Ipema en Roelfien van Zanten

Roelof Talens overleed te Roderwolde op 26-09-1978.
Aaltje Ipema overleed te Roderwolde op 21-10-1975.

115
Hinderkien Wiekema
, geb. Peize, 28-02-1901
d.v. Thime Wiekema en Trijntje Doedens  (43)
Zij trouwde te Peize op 21-05-1926 met :
Jan Talens, geb. Peize, 19-09-1900
z.v. Steven Talens en Hinderkien Vedder,
zie genealogie Talens.

        Jan Talens was een broer van :
        Annechien Talens, geb. Peize, 02-04-1895
        getrouwd met :
        Bareld Wiekema, geb. Peize, 20-09-1890
        zie onder nummer 111.

Jan Talens overleed te Peize op 17-06-1965.
Hinderkien Wiekema overleed te Groningen op 28-06-1960.
Zij hadden geen kinderen.

116
Roelof Wiekema
, geb. Lieveren, 20-08-1888
z.v. Wijbe Wiekema en Trijntje Noord  (47)
Hij trouwde te Roden op 13-05-1916 met :
Martha Huberts, geb. Foxwolde, 22-05-1889
d.v. Engbert Huberts en Margien Rozenveld
        Martha Huberts is een zuster van :
        Roelfien Huberts, geb. Roden, 14-12-1887
        d.d. 13-06-1914 te Roden getrouwd met :
        Jan Lubbers, geb. Foxwolde, 02-09-1886
        z.v. Lammert Lubbers en Engelina Raven,
        zie genealogie Lubbers.
Kinderen :
1. Trijntje Wiekema, geb. Norg, 13-12-1916                            220
2. Engbert Wiekema, geb. Norg, 02-06-1918                          221
3. Trijntje Wiekema, geb. Norg, 16-11-1919                            222
4. Margien Wiekema, geb. Norg, 23-03-1921                          223
5. Wijbe Wiekema, geb. Norg, 19-09-1922                             224
6. Anke Wiekema, geb. Norg, 13-02-1928                              225
7. Willem Wiekema, geb. Norg, 28-06-1936                            226

Roelof Wiekema overleed op 06-07-1979.
Martha Huberts overleed op 21-04-1979.
Zij zijn te Norg begraven.

117
Willem Wiekema
, geb. Lieveren, 25-05-1891
z.v. Wijbe Wiekema en Trijntje Noord  (47)
Hij trouwde te Leek op 07-05-1920 met :
Roelfke Neef, geb. Midwolde, 27-04-1895
d.v. Jan Neef en Marchien Veldhuis
Kinderen :
1. Wijbe Wiekema, geb. Lieveren, 19-04-1921                          227
2. Marchien Wiekema, geb. Lieveren, 28-04-1924                     228
3. Trijntje Wiekema, geb. Marum, 27-02-1934                           229

Willem Wiekema overleed te Midwolde op 17-01-1985.
Roelfke Neef overleed op 12-01-1980.

118
Tieme Wiekema
, geb. Lieveren, 03-02-1894
z.v. Wijbe Wiekema en Trijntje Noord  (47)
Overleden te Lieveren op 19-12-1894.

119
Anke Wiekema
, geb. Lieveren, 24-07-1896
d.v. Wijbe Wiekema en Trijntje Noord  (47)
Zij trouwde te  Marum op 08-05-1920 met :
Jan Dijk, geb. Marum, 28-05-1895
z.v. Marten Dijk en Aukje Boerema.

Jan Dijk overleed te Jonkersvaart op 13-07-1990.
Anke Wekema overleed te Jonkersvaart op 17-07-1990.

120
Sjoukien Wiekema
, geb. Roden, 14-03-1890
d.v. Tiem Wiekema en Aafke Eitens  (48)
Zij trouwde te Roden op 24-05-1913 met :
Berend Hummel, geb. Roden, 12-02-1884
z.v. Jan Hummel en Geertien Roede,
   zie http://home.wxs.nl/~hummel
   onder genealogie-familieonderzoek,
   pt VII.genealogie III Hummel, onder V-g.

Berend Hummel overleed op 02-09-1936.
Sjoukien Wekema overleed te Roden op 18-06-1956.

121
Hillechien Wiekema
, geb. Roden, 20-12-1891
d.v. Tiem Wiekema en Aafke Eitens  (48)
Kinderen :
1. Aafke Wiekema, geb. Roden, 02-07-1913                            230
    Zij werd op 18-05-1918 erkend door Niklaas Blaauwwiekel
    en zij kreeg toen de naam Blaauwwiekel.

Hillechien Wiekema  trouwde te Roden op 18-05-1918 met :
Niklaas Blaauwwiekel, geb. Roderveld, 06-10-1889
z.v. Harm Blaauwwiekel en Akke de Vries

Hillechien Wiekema overleed te Roden, 26-07-1924.

Niklaas Blaauwwiekel hertrouwde te Roden op 01-10-1932 met :
Lammechien Bathoorn, geb. Lieveren, 02-03-1897
d.v. Hinderikus Bathoorn en Hinderkien Brink,
        en sedert 25-02-1926 weduwe van :
        Harm Tuinman, geb. Roden, 02-06-1885
        z.v. Roelf Tuinman en Geessien Palthe,
        zie genealogie Brink.

Niklaas Blaauwwiekel overleed te Roden, 02-07-1970.

122
Roelfien Wiekema
, geb. Roden, 06-08-1894
d.v. Tiem Wiekema en Aafke Eitens  (48)
Zij trouwde te Roden op 13-09-1919 met :
Geeuwke de Vries, geb. Leek, 16-04-1899
z.v. Derk de Vries en Trientje de Wit.

Roelfien Wiekema overleed te Roden op 23-06-1920.

Geeuwke de Vries hertr. (waarschijnlijk) met :
Martha Broekema, geboren 05-01-1897.

Geeuwke de Vries overleed op 28-03-1983.
Martha Broekema overleed op 15-06-1995.
Zij zijn te Stadskanaal begraven.

123
Albert Wiekema
, geb. Roden, 23-08-1896
d.v. Tiem Wiekema en Aafke Eitens  (48)
Ongehuwd overleden op 13-12-1984.

124
Michiel Wekema
, geb. Peize, 30-10-1874
z.v. Arend Wekema en Annegien Talens  (50)
Hij trouwde te Vries op 10-03-1900 met :
Jantien Kruims, geb. Donderen, 05-12-1874
d.v. Harm Kruims en Aaltien Schutrups
Kinderen :
1. Aaltje Wekema, geb. Donderen, 11-06-1900                        231
2. Annechien Wekema, geb. Peize, 05-02-1902                      232
3. Harm Wekema, geb. Peize, 10-05-1904                             233
4.
Arend Wekema, geb. Peize, 13-06-1906                             234
5. Aleida Wekema, geb. Peize, 20-08-1909                            235
6. Jan Wekema, geb. Peize, 20-08-1909                                236
7. Albert Wekema, geb. Peize, 22-05-1911                             237
8. Roelof Wekema, geb. Peize, 27-09-1913                            238
9. Klaas Wekema, geb. Peize, 06-02-1916                             239

Michiel Wekema overl. Peize, 10-04-1958 als Miechiel Wekema.
Jantien Kruims overleed te Peize op 15-10-1962.

125
Annegien Wekema
, geb. Peize, 04-03-1878
d.v. Arend Wekema en Annegien Talens  (50)
Zij trouwde te Hoogkerk op 25-05-1901 met :
Itske Nuismer, geb. Zevenhuizen, 17-12-1880
z.v. Itske Nuismer en Geerdina Terpstra

126
Albert Wekema
, geb. Peize, 20-11-1881
z.v. Arend Wekema en Annegien Talens  (50)
Hij trouwde te Haren op 09-09-1905 met :
Janna Vrieling, geb. Haren, 20-06-1887
d.v. Henderikus Vrieling en Ida Smit
Kinderen :
1. Annegiene Wekema, geb. Haren, 05-10-1905                       240
2. Hendrikus Wekema, geb. Haren, 20-11-1908                       241
3. Arendina Wekema, geb. Haren, 07-07-1911                         242
4. Henderika Wekema, geb. Haren, 10-11-1912                       243
5.
Klazina Wekema, geb. Haren, 06-01-1914                           244
6. Egbert Wekema, geb. Haren, 08-05-1915                            245
7. Arend Wekema, geb. Haren, 25-10-1916                             246
8. Ida Wekema, geb. Haren, 1918                                          247
9. Ida Wekema, geb. Haren, 08-01-1919                                 248
10.Marchienus Wekema, geb. Haren, 30-04-1920                    249
11.Lammert Wekema, geb, Haren, 21-11-1921                        250
12.Janna Wekema, geb. Haren, 07-12-1922                            251
13.Marchiena Wekema, geb. Haren, 05-01-1924                      252
14.Janna Wekema, geb. Haren, 30-04-1925                             253

Albert Wekema verleed te Haren op 18-07-1972.
Janna Vrieling overleed te Haren op 28-03-1960.

127
Klazina Wekema
, geb. Peize, 01-02-1885
d.v. Arend Wekema en Annegien Talens  (50)
Zij trouwde te Vries op 11-05-1907 met :
Hendrik Barkhof, geb. Yde, 05-06-1877
z.v. Geert Barkhof en Geertien ter Steeg
.

Klazina Wekema overleed te Yde op 14-12-1970.
Hendrik Barkhof overleed te Yde op 04-11-1961.

128
Jan Wekema
, geb. Peize, 16-12-1887
z.v. Arend Wekema en Annegien Talens  (50)
Overleden te Peize op 02-02-1888.

129
Jan Wekema
, geb. Peize, 19-01-1889
z.v. Arend Wekema en Annegien Talens  (50)
Hij trouwde te Peize op 08-05-1915 met :
Antje van der Spoel, geb. Peize, 07-03-1895
d.v. Jan van der Spoel en Jantien van der Spoel
Kinderen :
1. Arend Wekema, geb. Peize, 19-08-1915                              254
2. Jan Wekema, geb. Peize, 10-09-1916                                  255
3.
Anne Wekema, geb. Peize, 20-02-1918                               256
4. Jantje Wekema, geb. Peize, 18-08-1919                              257
5. Michiel Wekema, geb. Peize, 24-04-1923                            258
6. Annegien Wekema, geb. Peize, 16-09-1926                         259
7. Annegien Wekema, geb. Peize, 05-11-1928                         260
8. Arie Wekema, geb. Peize, 25-08-1932                                 261

Jan Wekema overleed te Yde op 20-07-1974.
Antje van der Spoel overleed te Peize op 05-09-1967.

130
Arendina Wekema, geb. Peize, 12-10-1893
d.v. Arend Wekema en Annegien Talens  (50)
Overleden te Peize op 17-01-1894.

131
Jantje Wekema, geb. Assen, 06-10-1896
d.v. Bareld Machiel Wekema en Fernandiena Krol  (60)
Zij trouwde te Assen op 06-02-1918 met :
Gerrit Putters, geb. Giessendam, 1896
z.v. Jacob Putters en Johanna de Jong.
Kinderen :
1. Jacob Putters.

Gerrit Putters overleed in 1920 tijdens een tyfus-epidemie.
Jantje trouwde voor de 2e maal te Assen met :
Freerk Stap, geb. Assen, 17-07-1890
z.v. Reintje Teuntje Stap.

Freerk Stap overleed te Assen op 23-06-1925.
Jantje trouwde voor de 3e maal op 05-05-1926 met :
Sijmen Andries Sjollema, geb. Steenwijk, 26-04-1898.
 
Jantje Wekema overleed te Assen op 08-05-1984.
Sijmen Andries Sjollema overleed te Assen op 10-04-1991.

132
Jan Wekema
, geb. Assen, 06-06-1899
z.v. Bareld Machiel Wekema en Fernandiena Krol  (60)
Overleden te Assen op 26-06-1899.

133
Aaltje Wekema
, geb. Assen, 30-10-1900
d.v. Bareld Machiel Wekema en Fernandiena Krol  (60)
Zij trouwde te Assen op 24-11-1920 met :
Harm Berkenpies, geb. Assen, 28-06-1898
z.v. Harm Berkenpies en Annegien Eleveld.

134
Geert Wekema
, geb. Assen, 16-07-1903
z.v. Bareld Machiel Wekema en Fernandiena Krol  (60)
Overleden te Assen op 30-08-1904.

135
Geert Wekema, geb. Assen, 21-07-1905
z.v. Bareld Machiel Wekema en Fernandiena Krol  (60)
Hij trouwde te Assen op 25-09-1935 met :
Reintje van der Veen, geb. Deurze, 05-06-1912
d.v. Hendrik van der Veen en Reintje Jonkman
Kinderen :
1. Fernandiena Wekema, geb. Assen, 27-06-1936                    262                      
2. Hendrik Wekema, geb. Assen                                             263
3. Reintje Wekema, geb. Assen, 11-04-1948                            264

Reintje van der Veen overleed op 14-08-1991.
Geert Wekema overleed te Assen op 25-05-2000.

136
Mien Wekema
, geb. Assen, 01-02-1908
d.v. Bareld Machiel Wekema en Fernandiena Krol  (60)
Zij trouwde met :
Bouke Prophitius.
Het echtpaar bleef kinderloos.

Mien Wekema overleed te Assen op 11-06-1976.

137
Harm Wekema, geb. Assen, 27-07-1910
z.v. Bareld Machiel Wekema en Fernandiena Krol  (60)
Harm overleed te Appelscha op 04-10-1981.

138
Hendrikje Wekema
, geb. Assen, 01-09-1912
d.v. Bareld Machiel Wekema en Fernandiena Krol  (60)
Zij trouwde met :
Ymke Bultstra.

Hendrikje Wekema overleed  te Assen op 22-02-1989.

139
Arend Wekema, geb. Assen, 05-05-1915
z.v. Bareld Machiel Wekema en Fernandiena Krol  (60)
Ongehuwd.
Arend Wekema overleed te Assen op 28-08-1955.

140
Willem Wekema
, geb. Assen, 11-07-1918
z.v. Bareld Machiel Wekema en Fernandiena Krol  (60)
Hij trouwde met :
Trientje Boiten, geboren 07-10-1925
Kinderen :
1.Fernandiena Wekema, geboren 22-06-1947                           265
2.Marchien Wekema, geboren 12-09-1948                                266

Willem Wekema overleed op 17-08-1976.
Trientje Boiten overleed op 02-06-1996.

141
Geert Wekema
, geb. Assen, 08-11-1895
z.v. Arend Wekema en Anna Faber  (61)
Hij trouwde te Hilversum op 14-05-1919 met :
Jansje Bouhuis, 14-09-1895
d.v. Willem Bouhuis en Remmerdina Vermeulen.
Kinderen :
1. Arend Wekema, geboren op
14-09-1921                             267

Geert Wekema overleed te Hilversum op 29-10-1957.
Jansje Bouhuis overleed te Hilversum op 29-12-1986.

142
Marchien Wekema
, geb. Assen, 07-06-1898
d.v. Arend Wekema en Anna Faber  (61)
Zij trouwde te Assen op 27-12-1916 met :
Harm de Pruis, geb. Meppel, 03-10-1898
z.v. Hein de Pruis en Ielkien Hup.

Marchien Wekema overleed te Assen op 17-03-1967.
Harm de Pruis overleed te Assen 07-01-1993.

143
Bareld Machiel Wekema, geb. Assen, 24-09-1900
z.v. Arend Wekema en Anna Faber  (61)
Overleden te Assen op 16-04-1901.

144
Jantje Wekema, geb. Assen, 29-01-1903
d.v. Arend Wekema en Anna Faber  (61)
Overleden te Assen op 03-10-1903.

145
Jantien Wekema, geb. Assen,  24-05-1904
d.v. Arend Wekema en Anna Faber  (61)

146
Jacobje Wekema, geb. Assen, 05-09-1905
d.v. Arend Wekema en Anna Faber  (61)
Overleden te Assen op 14-07-1907, 1 jaar oud.

147
Bareld Machiel Wekema, geb. Assen, 15-10-1910
z.v. Arend Wekema en Anna Faber  (61)
Hij trouwde met :
Sietske Bouwknecht, geb. Leeuwarden, 16-01-1913
Kinderen :
1. Arend Wekema, geb. Assen, 18-11-1940                          268

Bareld Machiel Wekema overleed op 28-09-1999.
Sietske Bouwknecht overleed op 25-12-1997.

148
Arend Wekema, geb. Assen, 02-03-1912
z.v. Arend Wekema en Anna Faber  (61)
Hij trouwde te Assen op 17-05-1941 met :
Berendje Philips, geb. Assen, 02-11-1923
d.v. Gezienus Philips em Maria Kok
Kinderen :
1. Arend Wekema, geb. te Assen, 19-06-1941                        269
2. Maria Wekema, geb. te Assen, 15-10-1944                         270
3. Anna Wekema, geb. te Assen, 05-10-1946                         271
4. Geessien Wekema, geb. te Assen, 07-03-1949                   272
5. Geert Wekema, geb. te Assen, 19-041956                          273

Arend Wekema overleed te Assen op 15-11-1991.
Berendje Philips overleed te Assen op 28-01-1997.

149
Lutgerdina Wekema, geb. Assen, 08-05-1913 
d.v. Arend Wekema en Anna Faber  (61)
Overleden te Assen op 29-06-1913, zeven weken oud.

150
Lutgerdina Wekema, geb. Assen, 28-08-1917
d.v. Arend Wekema en Anna Faber  (61)
Zij trouwde met :
Berend Trip

Lutgerdina Wekema overleed te Assen op 27-09-1953.

151
Jan Wiekema
, geb. Rolde, 19-08-1891
z.v. Jan Wiekema en Willemtje Jansen  (63)
Hij trouwde te Assen op 07-07-1954 met :
Arendina Kreeft, geb. Westerbork, 08-12-1930
d.v. Hendrik Kreeft en Hendrika Guit.
Kinderen :
1. Jan Wiekema, geb. Assen, 08-07-1954                           274

Jan Wiekema, overl. Hoogeveen, 08-07-1972.
Arendina Kreeft overleed op 20-03-2007.

152
Machiel Wiekema
, geb. Rolde, 08-08-1894
z.v. Jan Wiekema en Willemtje Jansen  (63)
Hij trouwde met :
Geertje Hamminga, Hoogezand/Foxhol, 26-08-1894.
Kinderen :
1. Else Willempje Wiekema, geb. Rolde, 20-06-1926           275
2. Jan Wiekema, geb. Rolde, 12-07-1927                           276
3. Cornelis Wiekema, geb. Rolde, 25-07-1929                    277
4. Johannes Wiekema, geb. Rolde, 05-12-1932                  278

Machiel Wiekema overleed te Rolde op 07-11-1951.
Geertje Hamminga overleed te Assen op 10-02-1975 en
is op 15-02-1975 ook begraven te Rolde .

153
Annichje Wiekema
, geb. Rolde, 14-08-1896
d.v. Jan Wiekema en Willemtje Jansen  (63)
Overleden te Assen op 28-02-1907.

154
Luttiena Wiekema, geb. Rolde, 05-07-1902
d.v. Albert Wiekema en Zwaantje Boes  (67)

155
Jantje Wiekema
, geb. Rolde, 12-07-1904
d.v. Albert Wiekema en Zwaantje Boes  (67)
Overleden te Rolde op 12-07-1904.

156
Machiel Wiekema
, geb. Rolde, 26-06-1910 
z.v. Bareld Wiekema en Jantje Oostra   (69)
Hij trouwde met :
Barelina Biemold, geboren op 09-12-1913
d.v. Diele Jacobus Biemold (Eelde,12-06-1883 - Yde,29-06-1930)
en Aaltje Arends (Eelde, 30-11-1889 - Assen,30-01-1943).
Kinderen :
1.Jantje Wiekema, geb. Rolde, 30-11-1935                            279
2.Diele Jacobus Wiekema, geb.Rolde,  07-01-1939                280
3.Aaltje Wiekema, geb. Rolde, 16-10-1940                            281
4.Bareld Albert Wiekema, geb. Rolde, 11-05-1943                  282
5.Albertje Wiekema, geb. Rolde, 12-06-1947                          283

Machiel Wiekema overleed te Rolde op 08-12-1999.
Barelina Biemold overleed te Assen op 17-08-2003.

157
Jan Wiekema, geb. Rolde, 02-11-1913
z.v. Bareld Wiekema en Jantje Oostra   (69)
Ongehuwd overleden te Rolde op 21-10-1999.                                        9
e generatie


158
Time Wekema, geb. Drouwen, 15-03-1899
z.v. Hendrik Wekema en Henderkien Harders  (77)
Overleden te Assen op 12-04-1915.

159
Harm Wekema
, geb. Drouwen, 17-06-1901
z.v. Hendrik Wekema en Henderkien Harders  (77)
Hij trouwde met :
Aukina Geziena Pauwels
Kinderen :
1. Hendrik Wekema, geb. Assen, 14-05-1929                        284
2. Take Wekema, geb. Assen, 19-08-1944                            285

Harm Wekema overleed te Assen op 05-05-1948.

160
Hendrik Wekema
, geb. Assen, 13-03-1905
z.v. Hendrik Wekema en Henderkien Harders  (77)
Hij trouwde te Assen op 29-10-1929 met :
Hendrikje Strijk, geb. Assen, 09-03-1900
d.v. Hendrik Strijk en Harmtien Hup
Kinderen :
1. Hendrik Wekema, geb. Assen, 03-02-1930                        286
2. Harmina Henderika Wekema, geb. Assen, 23-01-1933        287

Hendrik Wekema overleed  te Haren op 26-04-1968.
Hendrikje Strijk overleed te Assen op 02-11-1979.

161
Roelof Wekema, geb. Assen, 21-07-1907
z.v. Hendrik Wekema en Henderkien Harders  (77)
Hij trouwde te Assen op 02-06-1948 met :
Grietje Elling, geb. Deurze (Rolde), 22-01-1905
d.v. Hendrik Elling en Geesje Popken en
    een zuster van :
    Hendrikje Elling, de moeder van Aaltje Geesje Jansen
    getrouwd met Hendrik Wekema, zie onder nr. 162.
Kinderen :
1. Roelof Wekema, geb. Assen, 07-06-1950                         288

Roelof Wekema overleed te Rolde op 27-12-1963.
Grietje Elling overleed te Assen op 09-02-1997.

162
Hendrikje Wekema
, geb. Rolde, 30-09-1910
d.v. Jan Wekema en Jantje Raven  (84)
Zij trouwde op 23-07-1930 met :
Jan Wedda, geb. Termunten, 31-01-1907
Kinderen :
1. Jeike Wedda, geb. Rolde, 23-10-1930
2. Jan Wedda, geb. Assen, 27-11-1934
3. Cornelius Fokko Andreas Wedda, geb. Assen, 21-01-1946

Jan Wedda overleed te Assen op 09-07-1995.
Hendrikje Wekema overleed te Assen op 07-11-1999.

163
Albert Wekema
, geb. Haren, 09-10-1912
z.v. Jan Wekema en Jantje Raven  (84)
Hij trouwde op 12-04-1935 met :
Geertje Tolner, geb. Norg, 21-07-1915
d.v. Derk Tolner en Hinderkien Scheepstra,
      zie genealogie Scheepstra,
      en een zuster van Tjerk Tolner, getrouwd met
      Jantje Wekema, zie hieronder.
Kinderen:
1. Jantje Wekema, geboren 11-03-1937                            289 
2. Hinderkien Wekema, geboren 01-11-1942                     290
3. Jan Wekema, geb. Hooghalen, 03-03-1944                    291
4. Derk Wekema, geboren 14-03-1948                              292

Albert Wekema overleed te Hoogeveen op 20-10-1998.
Geertje Tolner overleed te Assen op 17-02-2006.

164
Jantje Wekema
,  geb. Haren, 14-05-1914
d.v. Jan Wekema en Jantje Raven  (84)
Zij trouwde  met :
Tjerk Tolner, geb. Norg, 18-01-1914
z.v. Derk Tolner en Hinderkien Scheepstra,
      zie genealogie Scheepstra,
      en een broer van Geertje Tolner, getrouwd met
      Albert Wekema, zie hierboven.
Kinderen :
1. Derk Tolner, geb. 12-12-1933
2. Jantje Tolner, geb. 30-12-1935
3. Hinderkien Tolner, geb. 31-03-1940
    Overleden op 23-09-1943
3. Hinderkien Tolner, geb. 21-04-1945
4. Jeanette Tolner, geb. 17-10-1946

Tjerk Tolner overleed te Hooghalen op 10-02-1978.
Jantje Wekema overleed te Assen op 27-01-2009.

165
Tieme Wekema
, geb. Haren, 21-02-1916
z.v. Jan Wekema en Jantje Raven  (84)
Overleden te Haren op 20-02-1917.

166
Tieme Wekema
, geb. te Haren, 14-02-1918
z.v. Jan Wekema en Jantje Raven  (84)
Hij trouwde met :
Alida van Schooneveld, geb. Balloo, 16-03-1925
d.v. Christoffel van Schooneveld en Jantina van Gerner
Kinderen :
1.Christoffel Wekema, geboren 30-08-1947                           293
2.Jan Wekema, geboren 21-08-1949                                    294
3.Aaltje Jantina Wekema, geboren 12-09-1964                     295

Tieme Wekema overleed te Assen op 25-04-1977.

167
Janna Wekema
, geb. Rolde, 12-04-1920
d.v. Jan Wekema en Jantje Raven  (84)
Zij trouwde op 17-04-1941 met :
Jakob Klok, geb. Witten, 02-11-1908
z.v. Lammert Klok en Liesina Gerkes.
Kinderen :
1. Theo Klok
2. Lammert Klok
3. Jantje Klok
4. Jan Klok
5. Liesina Klok, geb. Assen, 28-10-1947
    Overleden te Assen op 27-07-2002.
6. Jaap Klok

Janna Wekema overleed te Assen op 09-06-1995.
Jakob Klok overleed te Assen op 19-05-1998.

168
Hendrik Wekema
, geb. Rolde, 04-12-1922
z.v. Jan Wekema en Jantje Raven  (84)
Hij trouwde op 26-05-1948 met met :
Aaltje Geesje Jansen, geb. Grolloo, 11-12-1929
d.v. Arend Jansen en Hendrikje Elling.
   N.B.
   Hendrikje Elling is een zuster van Grietje Elling, de
   echtgenote van Roelof Wekema, zie onder nr. 155.
Kinderen :
1.Jan Wekema, geb. Graswijk, 31-08-1949                            296

Aaltje Geesje Jansen overleed te Groningen op 10-08-1998.
Hendrik Wekema overleed  te Assen op 04-03-2004.

169
Janny Wekema
, geb. Beilen, 14-04-1934
d.v. Jan Wekema en Jantje Raven  (84)
Zij trouwde te Assen op 26-10-1955 met :
Pieter Post, geb. Smilde, 13-02-1930
z.v. Catharinus Post en Hendrikje Pieters
Kinderen :
1. Catharinus Post, geb. Assen, 27-02-1957
2. Jantje Post, geb. Assen,
23-05-1959

170
Hendrik Wekema
, geb. Peize, 18-08-1904
z.v. Klaas Wekema en Annechien Geerts  (87)
Hij trouwde met :
Trientje Laan, geb. Zuidlaren, 29-01-1904
Kinderen :
1. Klaas Wekema, geb. Zuidlaren, 21-01-1928                    297
2. Harmtje Wekema, geb. Peize, 24-12-1928                      298
3. Annechien Wekema, geb. Peize, 05-02-1930                  299

Hendrik Wekema overleed te Haren op 15-09-1999.
Trientje Laan overleed te Groningen op 01-10-1975.

171
Jantje Wekema
, geb. Peize, 24-01-1906
d.v. Klaas Wekema en Annechien Geerts  (87)
Overleden te Peize op 28-03-1906.

172
Uge Wekema
, geb. Roden, 09-08-1911
z.v. Klaas Wekema en Annechien Geerts  (87)
Hij trouwde te Peize op 29-06-1934 met :
Dina Huizing, geb. Peize, 04-04-1914
d.v. Evert Huizing en Jantien Geersing,
zie genealogie Geersing.
en een zuster van :
    Grietje Huizing, geb. Peize, 25-12-1908
    getrouwd te Roden op 18-12-1926 met :
    Jannes Busscher, geb. Roden, 14-11-1905,
    z.v. Jannes Busscher en Jantien Douwes,
    zie onder nr. 89 en
    zie genealogie De Rink.
Kinderen :
1. Klaas Wekema, geb. Peize, 28-10-1934                        300
2. Jantje Wekema, geb. Peize, 07-04-1939                        301
3. Annie Wekema                                                            302

Dina Huizing overleed te Peize op 27-06-2003.
Uge Wekema overleed te Peize en werd op 12-06-2007
te Assen gecremeerd.

173
Hendrik Wekema
, geb. Peize, 30-04-1916
z.v. Jannes Wekema en Lammechien Roede  (91)
Hij trouwde op 05-06-1947 met :
Aaltje Postema, geb. Boerakker, 05-06-1922 
d.v. Abraham Postema en Meike Hoogstra.
Kinderen :
1. Lammegien Wekema, geb. te Eelde, 17-09-1947            303
2. Abraham Wekema, geb. te Eelde, 26-06-1950                304
3. Jannes Wekema, geb. te Eelde, 29-11-1952                   305

Hendrik Wekema overleed te Eelde op 22-05-1984.

174
Antje Wekema
, geb. Roderesch, 20-06-1917
z.v. Jannes Wekema en Lammechien Roede  (91)
Zij trouwde te Roden op 14-05-1938 met :
Jan Slagter, geb. Roderveld, 24-07-1912
z.v. Harm Slagter en Iepkien Tuinman

Antje Wekema overleed op 12-05-1992.
Jan Slagter overleed te Roden op 16-07-1998.

175
Abraham Wekema
, geb. Roderveld, 08-01-1922
z.v. Jannes Wekema en Lammechien Roede  (91)
Hij trouwde te Oldehove op 29-04-1950 met :
Rensktje Breemhaar, geb. Niehove, 27-03-1932
d.v. Gerrit Breemhaar en Magrieta Ensing.
Kinderen :
1. Lammechien Magrieta Wekema, geb. Roden, 11-10-1950        306
2. Gerrit Jannes Wekema, geb. Roden, 25-04-1953                     307
3. Jannes Gerrit Wekema, geb. Roden, 14-12-1954                     308
4. Magrieta Lammechien Wekema, geb. Roden, 29-04-1958        309
5. Hendrik Freerk Wekema, geb. Roden, 18-08-1966                   310

Abraham Wekema overleed te Roden op 23-09-2000.
Rensktje Breemhaar overleed te Marum op 03-01-2014.

176
Nico Wekema
, geb. Roderveld, 21-06-1924
z.v. Jannes Wekema en Lammechien Roede  (91)
Hij trouwde te Oldehove op 17-02-1951 met :
Pieterke Zuidema, geb. Niehove, 18-01-1931
d.v. Hendrik Zuidenma en Geertruida Burgler.
Kinderen :
1. Lammechien Geertruida Wekema, geb. Roden, 28-11-1951      311
2. Hendrik Jannes Wekema, geb. Roden, 15-03-1953                  312
3. Geertruida Lammechien Wekema, geb. Roden, 13-01-1956      313
4. Jannes Hendrik Wekema, geb. Leutingewolde, 04-05-1957       314
5. Antje Reina Wekema, geb. Leutingewolde, 06-05-1958             315

Pieterke Zuidema overleed te Groningen op 09-09-1987.
Nico Wekema overleed te Roden op 07-02-2005.

177
Michiel Wekema
, geb. Peize, 30-05-1911
z.v. Jannes Wekema en Lina Timmer  (94)
Ongehuwd overleden te Peize op 17-11-1992.

178
Albertien Wekema
, geb. Peize, 06-10-1912
d.v. Jannes Wekema en Lina Timmer  (94)
Overleden te Peize op 10-02-1915.

179
Jan Wekema
, geb. Peize, 03-04-1914
z.v. Jannes Wekema en Lina Timmer  (94)
Hij trouwde met :
Annie van der Veen.
       
Hun dochter :
        Linie Wekema, geb. Peize, 01-12-1943                          316
        trouwde met :
        Marinus Wekema, geb. Peize, 04-06-1941
        z.v. Albert Wekema en Aaltje Huizing,
        zie onder nr. 352.

180
Anne Wekema
, geb. Peize, 07-05-1916
z.v. Jannes Wekema en Lina Timmer  (94)
Hij trouwde met :
Henderika Steenbergen, geboren 28-09-1921

Anne Wekema overleed te Peize op 06-07-1974.
Henderika Steenbergen overleed te Peize op 30-12-2002.

181
Albert Wekema
, geb. Peize, 17-01-1918
z.v. Jannes Wekema en Lina Timmer  (94)
Hij trouwde te Peize op 19-02-1941 met :
Jantje Kok, geb. Peize, 06-01-1923.
d.v. Sjoerd Kok en Henderkien Bathoorn
Kinderen :
1. Jannes Wekema, geb. Peize, 16-06-1941                              317
2. Henderkien Wekema, geb. Peize, 02-12-1942                        318

Albert Wekema overleed te Peize op 27-03-1997.
Jantje Kok overleed te Peize op 02-02-2000.

182
Jans Wekema
, geb. Peize, 03-07-1920
z.v. Jannes Wekema en Lina Timmer  (94)

183
Eltien Wekema
, geb. Peize, 16-04-1922
d.v. Jannes Wekema en Lina Timmer  (94)
Zij trouwde met :
Tjerkinus Ubels, geb. ....

Eltien Wekema overleed te Groningen op 11-12-1969.

184
Albertien Wekema
, geb. Peize, 07-06-1924
d.v. Jannes Wekema en Lina Timmer  (94)
Zij trouwde met dhr Alberts.
Verdere gegevens ontbreken.

185
Jantinus Wekema
, geb. Peize, 27-07-1925
z.v. Jannes Wekema en Lina Timmer  (94)
Ongehuwd overleden te Altena (Peize) op 14-05-2006.

186
Roelof Wekema
, geb. Peize, 25-03-1928
z.v. Jannes Wekema en Lina Timmer  (94)
Overleden te Peize op 24-01-1931.

187
Roelfien Wekema
, geb. Peize, 20-10-1931
d.v. Jannes Wekema en Lina Timmer  (94)

188
Emke Wekema
, geb. Leek, 03-10-1919
d.v. Tjeerd Wekema en Grietje Venema  (100)
Zij trouwde met
Abel Cruiming
Kinderen
1.Grietje Cruiming
2.Pieter Cruiming
3.Froukje Cruiming
Abel Cruiming overleed op 09-09-1995.
Emke Wekema overleed te Drachten op 07-08-2011. 

189
Jantje Wekema
, geb. op 16-07-1943
d.v. Tjeerd Wekema en G.Kooistra  (100)

190
Emke Wekema
, geb. Niebert, 28-04-1921
d.v. Jannes Wekema en Foktje Henderika Huizinga  (101)
Overleden te Tolbert op 07-11-1940.

191
Jacob Wekema
, geb. Niebert, 18-05-1922   
z
.v. Jannes Wekema en Foktje Henderika Huizinga  (101)
Hij trouwde met :
Jantien Scheepstra, geb. Roden, 24-09-1922
d.v. Tjerk Scheepstra en Trientje Stroetinga,
zie genealogie Scheepstra.
Kinderen :
1. Trientje Emke Wekema, geb. Niebert, 15-07-1949                   319
2. Foktje Henderika Wekema, geb. Niebert, 23-12- 1951             320
3. Thea Wekema, geb. Niebert, 17-12-1959                                321
4. Jannes Wekema, geb. Niebert 31-12-1960                              322
5. Tjerk Wekema, geb.Niebert, 31-12-1960                                 323

Jacob Wekema overl. Groningen, 19-07-2003.
Jantien Scheepstra overl. Groningen, 10-04-2004.

192
Emke Wekema
, geb. Zevenhuizen, 04-12-1914
d.v. Jilling Wekema en Auktje Flonk  (102)
Zij trouwde te Leek op 18-05-1940 met :
Jan Groeneveld, geb. Tolbert, 17-12-1915
z.v. Roelf Groeneveld en Adriana Maria Abbring
Kinderen :
1.Roelf Groeneveld, geb. Zevenhuizen, 14-10-1940
   Hij trouwde te Marum op 30-11-1962 met :
   Aukje Hermina Woldman, geb. De Wilp (gem. Marum), 19-09-1943
   d.v. Jille Woldman en Anna Elisabeth de Vos
   Kinderen :
   1.Jan Groeneveld, geb. Zevenhuizen, 12-03-1968
   2.Jille Groeneveld, geb. Zevenhuizen, 12-03-1973
      Hij trouwde te Leek op 01-09-2000 met :
      Martina Diana Boomsma, geb. Groningen, 23-05-1973
      d.v. Koert Boomsma en Margaretha Lucie Breuker
      Kinderen :
      1.Sander Kevin Groeneveld, geb. Groningen, 16-05-2003
      2.Lars Wouter Groeneveld, geb. Groningen, 06-05-2006
2.Auktje Groeneveld, geb. Zevenhuizen, 26-08-1943
   Zij trouwde met :
   Harry Kalfsbeek, geb. Leek, 16-04-1935.
   Harry Kalfsbeek overleed te Groningen op 26-05-2015.
3.Adriana Groeneveld, geb. Zevenhuizen in 1950
   Zij trouwde met :
   Matheus Kalfsbeek, geb. omstreeks 1942.
   Matheus Kalfsbeek overleed te Groningen op 15-06-2009.
4.Jillina Groeneveld, geb. Zevenhuizen in 1950
   Zij trouwde met :
   Klaas Zwartsenburg.
 
Jan Groeneveld overleed omstreeks 1987.
Emke Wekema overleed te Marum op 28-01-2003.

193
Anne Wekema
, geb. Zevenhuizen, 07-05-1916
z.v. Jilling Wekema en Auktje Flonk  (102)
Hij trouwde te Leek op 25-11-1944 met :
Willemke Middel, geb. Zevenhuizen, 15-12-1925
d.v. Auke Middel en Marchien Aalders
Kinderen :
1. Jilling Wekema, geb. Zevenhuizen, 25-04-1945                           324
2. Marchien Wekema, geb. Zevenhuizen, 30-12-1946                      325
3. Auktje Wekema, geb. Leek, 29-05-1951                                     326
4. Aukelina Wekema, geb. Leek, 12-06-1952                                 327
5. Tjeerd Wekema, geb. ....                                                          328
6. Hanny Wekema, geb. ....                                                         329
7. Emke Wekema, geb. Niebert, 29-12-1959                                  330
8. Meinertdiena Wekema, geb. Niebert, 09-07-1962                        331
9. Jan Wekema, geb. ....                                                              332
10.Anne Wekema, geb. Niebert, 16-10-1967                                   333

Anne Wekema overleed op 26-10-2000.
Willemke Middel overleed te Leek op 13-02-2013.

194
Pietje Wekema
, geb. Zevenhuizen, 01-11-1917
d.v. Jilling Wekema en Auktje Flonk  (102)
Zij trouwde te Roden op 15-01-1938 met :
Geert Hendrik Baving, geb. Roden, 05-09-1902
z.v. Egbert Baving en Wilhelmina de Vries.
            N.B.
            Egbert Baving is een broer van :
            Harmannus Baving, geb. Zeijen, 16-02-1869
            d.d. 23-05-1903 te Roden getrouwd met :
            Antje Poelstra, geb. Tolbert, 24-02-1862
            d.v. Folkert Poelstra en Baaike Boetje,
            eerder weduwe van Nieklaas Balk en
            Lambert Rademaker, geb. Sandebuur, 20-02-1853,
            zie genealogie Rademaker.
Kinderen :
1.Wilhelmina Baving, geb. Roden, 04-07-1938
2.Auktje Baving, geb. Roden, 22-11-1943
   Zij trouwde met :
   Jan Buring, geb. Roden, 21-08-1964,
   z.v. Hinderikus Buring en Geessien Douwes.
   zie genealogie Buring.

Pietje Wekema overleed op 18-01-1996.
Geert Hendrik Baving overleed op 16-12-1990.

195
Jantiena Wekema
, geb. Zevenhuizen, 10-01-1919
d.v. Jilling Wekema en Auktje Flonk  (102)
Zij trouwde te Leek op 08-05-1943 met :
Douwe de Vries, geb. Zevenhuizen in 1917
z.v. Steven de Vries en Jacobie Sibsma
Kinderen :
Steven de Vries
Auktje de Vries

Douwe de Vries overleed op 08-01-1990.
Jantiena Wekema overleed op 24-05-2010.

196
Antje Wekema, geb. Zevenhuizen, 14-06-1920
d.v. Jilling Wekema en Auktje Flonk  (102)
Zij trouwde te Leek op 29-04-1944 met :
Derk Louters, geb. Zevenhuizen in 1918
z.v. Jannes Louters en  en Derkje Uilenberg en
      een broer van Hiltje Louters, geb. 16-09-1907,
      getrouwd met Evert Hagenauw, geb. 09-05-1903,
      zie genealogie Hagen(o)auw.

197
Jantje Wekema
, geb. Zevenhuizen, 22-09-1921
d.v. Jilling Wekema en Auktje Flonk  (102)
Zij trouwde te Leek op 05-04-1941 met :
Meindert Tuinstra, geb. De Wilp in 1918
z.v. Heine Tuinstra en Baukje van der Velde

198
Jan Wekema
, geb. Zevenhuizen, 08-07-1923
z.v. Jilling Wekema en Auktje Flonk  (102)
Overleden te Zevenhuizen op 16-04-1928.

199
Jakob Wekema
, geb. Zevenhuizen, 09-10-1924
z.v. Jilling Wekema en Auktje Flonk  (102)
Overleden te Zevenhuizen op 16-04-1928 als Jacob Wekema.

200
Tjeert Wekema
, geb. Zevenhuizen, 18-03-1926
z.v. Jilling Wekema en Auktje Flonk  (102)
Overleden te Zevenhuizen 05-06-1926 als Tjeerd Wekema.

201
Tjeert Wekema, geb. Zevenhuizen, 24-07-1927
z.v. Jilling Wekema en Auktje Flonk  (102)
Hij trouwde te Leek op 15-02-1947 met :
Martje Hummel, geb. Zevenhuizen in 1915
d.v. Jan Hummel en Geertje Conraads,
   zie http://home.wxs.nl/~hummel
   onder genealogie-familieonderzoek,
   pt V...genealogie I Hummel-Hummelen, onder pt X-a-l.
Kinderen (ondermeer) :
1. Jilling Wekema, geb. Zevenhuizen in 1947                                 334
2. Geertje Wekema, geb. Zevenhuizen, 22-04-1948                        335
3. Auktje Wekema, geb. Zevenhuizen, 05-04-1951                         336
4. Emke Wekema, geb. Zevenhuizen, 06-09-1956                          337
4. Aaltje Wekema, geb. Lettelbert, 24-05-1960                              338

Tjeert Wekema overleed op ..-07-1998.

202
Jan Wekema
, geb. Zevenhuizen, 10-06-1929
z.v. Jilling Wekema en Auktje Flonk  (102)
Overleden te Leek op 08-12-2011.

203
Jakobje Wekema
, geb. Zevenhuizen, 13-09-1930
d.v. Jilling Wekema en Auktje Flonk  (102)
Overleden te Zevenhuizen op 30-05-1931 als Jacobtje Wekema.

204
Frederika Wekema
, geb. Zevenhuizen, 18-02-1932
d.v. Jilling Wekema en Auktje Flonk  (102)
Zij trouwde te Leek op 24-11-1951 met :
Jacob Meek, geb. Zevenhuizen in 1930
z.v. Folkert Willem Meek en Egberdina van der Veen

Jacob Meek overleed op 10-12-2009.
Frederika Wekema overleed te Leek op 09-06-2015.

205
Jakob Wekema
, geb. Zevenhuizen, 27-07-1933
z.v. Jilling Wekema en Auktje Flonk  (102)
Hij trouwde te Leek op 05-06-1964 met :
Hiltje Louwes, geb. Zevenhuizen in 1944
d.v. Geert Louwes en Femke Drent
Kinderen (ondermeer) :
1. Femke Wekema, geb. Zevenhuizen, 02-09-1965                        339
2. Jilling Wekema, geb. Zevenhuizen, 19-01-1968                          340

206
Fransine Wekema
, geb. Zevenhuizen, 15-10-1934
d.v. Jilling Wekema en Auktje Flonk  (102)
Overleden te Zevenhuizen op 22-10-1934.

207
Emke Wekema
, geb. Leek, 04-05-1919
d.v. Frederikus Wekema en Jacobje Neef  (104)
Zij trouwde te Leek op 16-04-1942 met :
Albert Gorter, geb. Groningen in 1918
z.v. Hendrik Gorter en Martje Hoorn.

208
Anna Wekema
,
geb. Tolbert, 12-06-1921
d.v. Frederikus Wekema en Jacobje Neef  (104)
Zij trouwde met :
Fokke Klijnstra, geboren op 01-02-1922
z.v. Abele Klijnstra en Feikje Plantinga.
Zij kregen drie kinderen.

Fokke Klijnstra overleed op 06-09-1993.
Anna Wekema overleed te Tolbert op 06-03-2015.

209
Jan Wekema
, geb. Niebert, 24-11-1929
z.v. Frederikus Wekema en Jacobje Neef  (104)
Hij trouwde met :
Grietje Hummel.

Kinderen :
Eppie Wekema
Zij trouwde met :
Ijsbrand Dijk.

Grietje Hummel overleed op 05-05-1998.
Jan Wekema overleed te  Appingedam op 16-10-2014.

210
Emke Wekema
, geb. Niekerk, 16-12-1921
d.v. Hendrik Wekema en Fenje Bosklopper  (105)
Zij trouwde met :
H. Veenstra.
Kinderen :
1. Steven Veenstra
2. Henk Veenstra
3. Andries Veenstra
4. Fenny Veenstra

H.Veenstra overleed op 12-07-2003.
Emke Wekema overleed te Leek op 05-09-2009.

211
Johannes Wekema
, geb. Niekerk,  --.02.1923 
z.v. Hendrik Wekema en Fenje Bosklopper  (105)
Overleden te Oldekerk op 02-05-1923.

212
Johannes Wekema, geb. Niekerk, 04-04-1924
z.v. Hendrik Wekema en Fenje Bosklopper  (105)
Hij trouwde met :
Hendrikje Emmelkamp, geb. Zuidhorn, 20-08-1927
Kinderen :
1.Riekje Wekema                                                                      341
2.Henk Wekema                                                                        342
3.Fenny Wekema                                                                      343

Johannes Wekema overleed te Groningen op 15-11-2007.
Hendrikje Emmelkamp overleed te Groningen op 09-09-2013.

213
Jan Wekema
, geb. Zuidhorn, 25-10-1925
z.v. Hendrik Wekema en Fenje Bosklopper  (105)
Hij trouwde te Leek op 15-05-1954 met :
Aaltje Heuker, geb. Tolbert in 1930
d.v. Jelte Heuker en Martje Smallenbroek
Kinderen (ondermeer) :
1. Martje Wekema, geb. op 22-09-1955                                       344

Jan Wekema overleed te Zwolle op 13-05-2001.

214
Martje Wekema
d.v. Hendrik Wekema en Fenje Bosklopper  (105)
Verdere gegevens ontbreken.

215
Jan Wekema
, geb. Roderveld, 04-02-1929
z.v. Machiel Wekema en Harmtina Ottens  (107)
Hij trouwde met :
Heintje Wegter, geboren te Niekerk
Kinderen :
1.Tjitske Wekema, geboren op 24-01-1964                                  345
2.Tineke Wekema, geboren op 22-04-1965                                  346   

216
Albert Wekema
, geb. Nw.Roden, 13-08-1930
z.v. Machiel Wekema en Harmtina Ottens  (107)
Hij trouwde met :
Jeltje Lafontaine, geb. Roderesch, 16-04-1933
d.v. Anne Lafontaine (geboren als Tel) en Truutje
Geersing, zie genealogie Geersing.
Kinderen :
1. Jan Anne Wekema, geb. 31-01-1956                                      347
    (z.v. Jeltje Lafontaine en erkend door Albert Wekema)
2. Machiel Wekema, geb. 30-05-1958                                        348  
3. Harmtina Truutje Wekema, geb. 19-08-1969                            349

217
David Wekema
, geb. Vries, 1912
z.v. Jannes Wekema en Albertje Kok (109)
Overleden te Assen op 16-05-1919.

218
Trijntje Hinderkien Wiekema
, geb. Ootmarsum, 11-05-1919
d.v. Bareld Wiekema en Annechien Talens  (111)
Zij trouwde te Haren op 06-09-1946 met :
Alko Hemmo Hemmes, geb. Hoogezand, 09-02-1920
Kinderen :
1. Annechien Marieka Hemmes, geb. Nieuwer-Amstel, 31-10-1950
    Zij trouwde te Gieten op 26-08-1988 met :
    Jan van Leerdam, geb. Rotterdam, 29-12-1943
2. Lammert Bareld Hemmes, geb. Gieten, 06-04-1956
    Hij trouwde te Anloo op 07-05-1986 met :
    Hendrikje Schutrup, geb. Anloo, 01-10-1956

A
lko Hemmo Hemmes overleed te Groningen op 08-06-2001.

219
Steven Thime Wiekema
, geb. Ommen, 28-04-1922
z.v. Bareld Wiekema en Annechien Talens  (111)
Hij trouwde te Assen op 09-10-1947 met :
Zwaantje Jantine Stulen, geb. Nw.Pekela, 15-05-1923
Kinderen :
1. Bareld Jan Wiekema, geb. Veenhuizen, 20-11-1948                   350
2.
Jan Rudolph Wiekema, geb. Veenhuizen, 04-02-1950                351

Steven Thime Wiekema overleed te Breda op 21-02-1989.
Zwaantje Jantine Stulen overleed te Heerde op 17-01-1994.

220
Trijntje Wiekema
, geb. Norg, 13-12-1916
d.v. Roelof Wiekema en Martha Huberts  (116)
Overleden te Norg op 16-12-1916.

221
Engbert Wiekema
, geb.Norg, 02-06-1918
z.v. Roelof Wiekema en Martha Huberts  (116)
Hij trouwde met :
Johanna Josina Philipina Brummel,
geboren te Zuidvelde, 06-06-1918
Kinderen :
1. Roelof Gerrit Wiekema                                                         352
2. Gerrit Frederik Wiekema, geb. 03-06-1950                             353 

Engbert Wiekema overleed te Hoogeveen op 04-04-2000.
Johanna Josina Philipina overleed te Zuidwolde op 06-02-2007.

222
Trijntje Wiekema
, geb. Norg, 16-11-1919
d.v. Roelof Wiekema en Martha Huberts  (116)
Zij trouwde (waarschijnlijk) met :
Pieter Koning, geboren op  .

Pieter Koning overleed op 25-11-1991.
Trijntje Wiekema overleed op 18-07-1977.
Zij zijn te Vries begraven.

223
Margien Wiekema
, geb. Westervelde, 23-03-1921
d.v. Roelof Wiekema en Martha Huberts  (116)
Zij trouwde met :
J. Pastoor.
Uit hun huwelijk werden twee kinderen geboren :
Wim en Roelof Pastoor.

Margien Wiekema overleed te Norg op 28-07-2013.

224
Wijbe Wiekema
, geb. Westervelde, 19-09-1922
z.v. Roelof Wiekema en Martha Huberts  (116)
Hij trouwde met :
Wemmichje Popkes, geboren op 07-08-1923
Kinderen :
1. Otto Lambert Wiekema                                                        354
2. Roelof Wiekema                                                                  355

Wemmichje Popkes overleed op 26-06-1997.
Wijbe Wiekema overleed te Norg op 16-12-2010.

225
Anke Wiekema
, geb. Norg, 13-02-1928
d.v. Roelof Wiekema en Martha Huberts  (116)

226
Willem Wiekema
, geb. Norg, 28-06-1936
z.v. Roelof Wiekema en Martha Huberts  (116)
Hij trouwde met :
H. de Jonge.
Verdere gegevens ontbreken.

227
Wijbe Wiekema
, geb. Lieveren, 19-04-1921
z.v. Willem Wiekema en Roelfke Neef  (117)
Hij trouwde op 31-03-1948 met :
Froukje Kluwer, geboren 07-08-1921
d.v. Harmen Kluwer en Janke Krist
Kinderen :
1. Willem Wiekema, geb. Heerenveen, 22-06-1948                     356
2. Harmen Wiekema, geb. Heerenveen, 12-04-1950                    357
3. Roelfke Janke Wiekema, geb. Doezum, 13-01-1954                358
4. Janke Roelfke Wiekema, geb. Doezum, 02-10-1957                359

Wijbe Wiekema overleed op 26-07-1986.
Froukje Kluwer overleed op 19-11-2012.
Zij werden te Doezum begraven.

228
Marchien Wiekema
, geb. Lieveren, 28-04-1924
d.v. Willem Wiekema en Roelfke Neef  (117)
Zij trouwde (waarschijnlijk) met :
Harm Holman.

Marchien Wiekema overleed op 15-12-1989.

229
Trijntje Wiekema
, geb. Marum, 27-02-1934
d.v. Willem Wiekema en Roelfke Neef  (117)
Zij trouwde te Leek op 25-11-1959 met :
Linze van der Veer, geb. Donkerbroek in 1925
z.v. Willem van der Veer en Geeltje Hoekstra

Linze van der Veer overleed op 28-02-2002.
Trijntje Wiekema overleed te Haulerwijk op 20-12-2007.

230
Aafke Wiekema
, geb. Roden, 02-07-1913 
d.v. Hillechien Wiekema  (121)
Bij huwelijk van haar moeder op 18-05-1918 met Niklaas 
Blaauwwiekel werd zij erkend en kreeg zij de naam Blaauwwiekel.
Zij trouwde met :
Hendrik Horst.

Aafke (Wiekema) Blaauwwiekel overleed op 13-08-1999.

231
Aaltje Wekema
, geb. Donderen, 11-06-1900
d.v. Michiel Wekema en Jantien Kruims  (124)
Zij trouwde te Roden op 08-09-1929 met :
Egbert Roede, geb. Roden, 24-02-1893
z.v. Koene Roede en Jantje van Wijk

232
Annechien Wekema
, geb. Peize, 05-02-1902
d.v. Michiel Wekema en Jantien Kruims  (124)
Zij trouwde te Peize op 02-12-1922 met :
Jannes Talens, geb. Roden, 21-12-1893
z.v. Jan Talens en Asseldina Hajema,
zie genealogie Talens.

233
Harm Wekema
, geb. Peize, 10-05-1904
z.v. Michiel Wekema en Jantien Kruims  (124)
Hij trouwde met :
Hinderkien Westerhof, geb. Peize, 01-11-1906.
d.v. Jacob Westerhof en Hinderkien Ploeg.
Kinderen (ondermeer) :
1. Jantje Wekema, geb. Peize, 13-02-1927                        360

Harm Wekema overleed te Peize op 13-09-1930.
Hinderkien Westerhof overleed op 30-11-2001.

234
Arend Wekema
, geb. Peize, 13-06-1906
z.v. Michiel Wekema en Jantien Kruims  (124)
Hij trouwde te Peize op 18-03-1926 met :
Frouwktje Geersing, geb. Peize, 16-01-1905
d.v. Jan Geersing en Tjerkien Scheepstra,
zie genealogie Geersing.
Kinderen :
1. Michiel Wekema, geb. Peize, 28-07-1926                      361
2. Jan Wekema, geb. Peize, 27-07-1927                           362
3. Jantje Wekema, geb. Peize, 02-08-1931                       363
4. Tjerkinus Wekema, geb. ...                                          364

Arend Wekema overleed op 20-01-2000.
Frouwktje Geersing overleed op 20-09-1978.

235
Aleida Wekema
, geb. Peize, 20-08-1909
d.v. Michiel Wekema en Jantien Kruims  (124)

236
Jan Wekema
, geb. Peize, 20-08-1909
z.v. Michiel Wekema en Jantien Kruims  (124)
Hij trouwde op 08-01-1936 met :
Marchien Alberts, geboren op 12-08-1916
d.v. Roelof Alberts en Grietje Darneviel
Kinderen :
1. Michiel Wekema, geb. Peize, 25-06-1936                     365
2. Roelof Wekema, geb. Peize, 18-09-1939                      366
3. Harm Wekema, geb. Peize, 28-11-1944                        367
 

Marchien Alberts overleed op 09-12-1996.
Jan Wekema overleed op 07-06-1997.


237
Albert Wekema
, geb. Peize, 22-05-1911
z.v. Michiel Wekema en Jantien Kruims  (124)
Hij trouwde met :
Aaltje Huizing, geb. Roderveld, 16-09-1919
d.v. Lammert Huizing en Jetske Hummel,
     zie http://home.wxs.nl/~hummel
     onder genealogie-familieonderzoek,
     pt VII.genealogie III Hummel, V-e.
Kinderen :
1. Lammert Huizing, geb. Roderveld, 04-12-1934               368
    z.v. Aaltje Huizing.
    N.B.
    Bij huwelijk van zijn moeder met Albert Wekema,
    kreeg Lammert Huizing de familienaam Wekema.
2. Jantien Wekema, geb. Peize, 05-11-1936                     369
3. Jetske Wekema, geb. Peize, 24-06-1938                      370
4. Ginie Wekema, geb. Peize,                                         371
5. Marinus Wekema, geb. Peize, 04-06-1941                    372
6. Alie Wekema, geb. Peize, 09-12-1942                          373
7. Ria Wekema, geb. Peize,                                            374
8. Harm Wekema, geb. Peize,                                         375
9. Michiel Wekema, geb. Peize,                                       376
10.Tineke Wekema, geb. Peize,                                       377
11.Anneke Wekema, geb. Peize,                                     378
12.Bert Wekema, geb. Peize,                                          379
13.Dina Wekema, geb. Peize                                           380

Albert Wekema overleed op 27-08-1965.
Aaltje Huizing overleed op 01-06-1999.

238
Roelof Wekema
, geb. Peize, 27-09-1913
z.v. Michiel Wekema en Jantien Kruims  (124)
Hij trouwde met :
Roelfina de Jong, geb. Peize, 12-12-1917
d.v. Roelf de Jong en Johanna Luinge.
Kinderen :
1.Michiel Wekema, geb. Peize, 22-04-1939                      381
2.Roelf Wekema                                                             382
3.Hannie Wekema                                                          383
4.Pieter Wekema                                                            384

Roelof Wekema overleed op 10-06-1960.
Roelfina de Jong overleed op 14-09-2004.

239
Klaas Wekema
, geb. Peize, 06-02-1916
z.v. Michiel Wekema en Jantien Kruims  (124)
Hij trouwde te Peize op 31-01-1940 met :
Grietje Suurd, geb. Peize, 10-10-1917
d.v. Jan Suurd en Willemina Luinge,
zie genealogie Suurd.
Kinderen :
1. Michiel Wekema, geb. Peize, 13-05-1940                     385
2. Willemmina Wekema, geb. Peize, 17-04-1947              386
3. Jantje Wekema, geb. Peize, 06-05-1952                       387

Klaas Wekema overleed op 26-08-1994.
Grietje Suurd overleed te Eelde 25-07-2004.
 
240
Annegiene Wekema, geb. Haren, 05-10-1905
d.v. Albert Wekema en Janna Vrieling  (126)
Zij trouwde te Haren op 06-05-1927 met :
Albert Albertus Emming, geb. Haren, 1905
z.v. Willem Emming en Femmigje Alberts

241
Hendrikus Wekema
, geb. Haren, 20-11-1908
z.v. Albert Wekema en Janna Vrieling  (126)
Hij trouwde te Haren op 04-07-1930 met :
Hendrikje Meijers, geb. Westerbork, 01-12-1909
Kinderen :
1.Janna Wekema, geb.Haren, 16-08-1930                         388
2.Hendrikje Wekema, geb. Haren, 16-10-1938                   389
3. Alberdina Wekema, geb. Haren, 05-07-1941                  390
4.Wilhelmina Wekema, geb. Haren, 15-03-1945                 391
5. Albert Wekema, geb. Haren, 03-12-1947                       392
6. Jantina Annegina  Wekema, geb. Haren, 10-07-1950      393

Henderikus Wekema overleed op 14-07-1988.
Hendrikje Meijers overleed op 14-04-1995.

242
Arendina Wekema
, geb. Haren, 07-07-1911
d.v. Albert Wekema en Janna Vrieling  (126)
Zij trouwde te Haren op 11-05-1934 met :
Roelof Bazuin, geb. Haren, 12-03-1908
z.v. Gerrit Bazuin en Margaretha Abbing

Roelof Bazuin overleed op 17-05-1975.
Arendina Wekema overleed op 07-01-1996.
Zij zijn te Haren begraven.

243
Henderika Wekema
, geb. Haren, 10-11-1912
d.v. Albert Wekema en Janna Vrieling  (126)
Zij trouwde te Haren op 25-06-1937 met :
Jelte Bruiniers, geb. Noorddijk, 1913
z.v. Pieter Bruiniers en Geertje Scholtens

Jelte Bruiniers overleed op 06-02-2001.

244
Klazina Wekema
, geb. Haren, 06-01-1914
d.v. Albert Wekema en Janna Vrieling  (126)
Zij trouwde te Haren op 26-11-1937 met :
Jan Wietzes, geb. Haren, ….
z.v. Egbert Wietzes en Margaretha Blom

245
Egbert Wekema
, geb. Haren, 08-05-1915
z.v. Albert Wekema en Janna Vrieling  (126)

246
Arend Wekema
, geb. Haren, 25-10-1916
z.v. Albert Wekema en Janna Vrieling  (126)
Hij trouwde te Haren op 23-07-1943 met :
Ieke Andriessen, geb. Roden, 05-05-1920
d.v. Jan Andriessen en Anna Hummel.
Hun echtscheiding werd op 16-04-1973 te Haren
uitgesproken.

Ieke Andriessen overleed op 13-02-1996 en werd
te Nieuw Roden begraven.

247
Ida Wekema
, geb. Haren, 1918
d.v. Albert Wekema en Janna Vrieling  (126)
Overleden te Haren op 31-10-1918.

248
Ida Wekema
, geb. Haren, 08-01-1919
d.v. Albert Wekema en Janna Vrieling  (126)
Zij trouwde met :
Gerrit Jan Kriboo.

Gerrit Jan Kriboo overleed op 27-09-1985.
Ida Wekema overleed te Voorthuizen op 25-01-2004.

249
Marchienus Wekema
, geb. Haren, 30-04-1920
z.v. Albert Wekema en Janna Vrieling  (126)
Overleden te Haren op 20-02-1921.

250
Lammert Wekema
, geb. Haren, 21-11-1921
z.v. Albert Wekema en Janna Vrieling  (126)
Hij trouwde met
Dien Medendorp
Kinderen :
1.Albert Wekema                                                             393A
2.Ernst-Jan Wekema                                                       393B

Dien Medendorp overleed op 06-08-1988.
Lammert Wekema overleed te Eelde op 14-11-2014.

251
Janna Wekema
, geb. Haren, 07-12-1922
d.v. Albert Wekema en Janna Vrieling  (126)
Overleden te Groningen op 02-10-1924.

252
Marchiena Wekema
, geb. Haren, 05-01-1924
d.v. Albert Wekema en Janna Vrieling  (126)

253
Janna Wekema
, geb. Haren, 30-04-1925
d.v. Albert Wekema en Janna Vrieling  (126)
Zij trouwde te Haren op 05-04-1946 met :
George Edward Salisburg, geb. Cobourg (Can), 1925
z.v. John Salisburg en Emma Ranford

254
Arend Wekema
, geb. Peize, 19-08-1915
z.v. Jan Wekema en Antje van der Spoel  (129)

255
Jan Wekema
, geb. Peize, 10-09-1916
z.v. Jan Wekema en Antje van der Spoel  (129)
Hij trouwde met :
Albertje Dijks, geboren op 02-03-1918

Jan Wekema overleed te Peize op 22-08-1998.
Albertje Dijks overleed te Peize op 07-05-1994.

256
Anne Wekema
, geb. Peize, 20-02-1918
z.v. Jan Wekema en Antje van der Spoel  (129)
Hij trouwde met :
Johanna Mekkering, geboren 11-06-1922
Kinderen :
1. Antje Geertien Wekema, geb. Groningen                            394
    in october 1948

Anne Wekema overleed op 10-02-1984.
Johanna Mekkering overleed op 01-06-1963.

257
Jantje Wekema, geb. Peize, 18-08-1919
d.v. Jan Wekema en Antje van der Spoel  (129)
Zij trouwde met :
Jan Jager.

Jantje Wekema overleed te Enschede op 25-08-2003.

258
Michiel Wekema
, geb. Peize, 24-04-1923
z.v. Jan Wekema en Antje van der Spoel  (129)
Hij trouwde met
Jannie Brands
Kinderen :
1. Jan Wekema

Michiel Wekema overleed te Eelde op 12-05-2011.

259
Annegien Wekema
, geb. Peize, 16-09-1926
d.v. Jan Wekema en Antje van der Spoel  (129)
Overleden te Peize op 12-03-1927.

260
Annegien Wekema
, geb. Peize, 05-11-1928
d.v. Jan Wekema en Antje van der Spoel  (129)
Zij trouwde te Vries op 28-07-1951 met :
Roelof Smit
z.v. Cornelius Smit en Ronkje Smit.

Annegien Wekema overleed te Assen op 22-05-1985.

261
Arie Wekema
, geb. Peize, 25-08-1932
z.v. Jan Wekema en Antje van der Spoel  (129)
Hij trouwde op 03-09-1955 met :
Jantje Timmer.
Kinderen :
1. Grietje Wekema, geb. 27-03-1956                                      395
2. Jan Wekema, geb. 27-12-1957                                           396
3. Anja Wekema, geb. 11-09-1964                                         397

262
Fernandiena Wekema, geb. Assen, 27-06-1936
d.v. Geert Wekema en Reintje van der Veen  (135)
Zij trouwde met :
Jan Dekker.

263
Hendrik Wekema, geb. Assen, ...
z.v. Geert Wekema en Reintje van der Veen  (135)
Hij trouwde met Annie ....

264
Reintje Wekema, geb. Assen, 11-04-1948
d.v. Geert Wekema en Reintje van der Veen  (135)
Zij trouwde met :
Bert de Vlieg

Reintje Wekema overleed te Assen op 27-05-1981.

265
Fernandiena Wekema, geboren 22-06-1947
d.v. Willem Wekema en Trientje Boiten (140)
Zij trouwde met :
Michiel Wolters, geboren 29-05-1940.
Kinderen :
1.Frits Wolters, geboren op 20-03-1969

Michiel Wolters overleed te Beilen op 02-03-2004.
Fernandiena Wekema overleed op 17-07-1995.

266
Marchien Wekema, geboren 12-09-1948
d.v. Willem Wekema en Trientje Boiten (140)
Zij trouwde met :
Henk Dijk, geboren 22-07-1948
Kinderen :
1.Jan Dijk, geboren op 03-12-1972.

267
Arend Wekema
, geb.
op 14-09-1921
z.v. Geert Wekema en Jansje Bouhuis  (141)
Hij trouwde met :
Maria van Leeuwen.
d.v. Philip van Leeuwen en Kniertje van Elten
Kinderen :
1. Ansje Wekema, geb. Hilversum, 12-02-1949                       398
2. Frits Wekema, geb. Hilversum, 22-06-1954                         399

Arend Wekema overleed op 14-10-2004.

268
Arend Wekema
, geb. Assen, 18-11-1940
z.v. Bareld Machiel Wekema en Sietske Bouwknecht  (147)
Hij trouwde in 1965 met :
Geziena Wilhelmina Hermse, Groningen, 30-07-1940
Kinderen :
1.Renske Wekema, geb. Groningen, 18-11-1966                              400
2.Sietske Wekema, geb. Groningen, 16-07-1969                              401
3.Geziena Wilhelmina Wekema, geb. Groningen, 11-09-1974            402

269
Arend Wekema
, geboren te Assen, 19-06-1941
z.v. Arend Wekema en Berendje Philips  (148)
Hij trouwde met :
Y.L.M. Soesanto, geb. op Bali (Indonesië), 03-03-1954
Kinderen :
1. Susan Wekema, geb. te Assen, 21-09-1982                       403
2. Arend Wekema, geb. Leeuwarden, 21-04-1991                    404

270
Maria Wekema
, geboren te Assen, 15-10-1944
d.v. Arend Wekema en Berendje Philips  (148)
Zij trouwde op 19-03-1965 met :
Hendrik Talens, geb. 26-08-1939
z.v. Johann Christoph Talens en Aaltje Kok.
Kinderen :
1. Johann Christoph Talens, geb. te Assen, 25-09-1965
2. Berend Talens, geb. te Assen, 02-06-1968

Hendrik Talens overleed op 28-11-2007.

271
Anna Wekema
, geboren 05-10-1946
d.v. Arend Wekema en Berendje Philips  (148)
Zij trouwde met :
Berend Wendel
Kinderen :
1. Michel Wendel

272
Geessien Wekema
, geboren 07-03-1949
d.v. Arend Wekema en Berendje Philips  (148)
Zij trouwde met :
Hendrik Bekkema
Kinderen :
1. Ronny Bekkema, geboren 01-01-1974
2. André Bekkema, geboren 07-03-1977

Geessien Wekema overleed te Hoorn op 01-01-2009.

273
Geert Wekema
, geboren 19-04-1956
z.v. Arend Wekema en Berendje Philips  (148)
Hij trouwde met :
Gonda Vertsraten.
Kinderen :
1. Diana Wekema, geboren op 19-06-1978                             405

Geert Wekema overleed op 18-06-1979. (ongeval).

274
Jan Wiekema
, geb. Assen, 08-07-1954
z.v. Jan Wiekema en Arendina Kreeft  (151)
Hij trouwde te Westerbork op 16-09-1977 met :
Jantje Enting, geb. Westerbork, 22-01-1956
d.v. Hendrik Enting en Epkea Jantina Stukje
Kinderen :
1. Thierry Markwin Wiekema, geb. Hoogeveen, 01-06-1981              406
2. Patrick Sebastiaan Wiekema, geb. Hoogeveen, 06-12-1983         407
3. Mischa Timothy Wiekema, geb. Hoogeveen, 29-10-1985              408


275
Else Willempje Wiekema, geb. Rolde, 20-06-1926
d.v. Machiel Wiekema en Geertje Hamminga  (152)
Zij trouwde met :
Martinus Franciscus van Dijk, geb. 's Hertogenbosch, 15-06-1922
Kinderen :
1. Geertje Maria van Dijk, geb. Rolde, 26-04-1947
    Zij trouwde te Ermelo op 25-04-1969 met :
    Gerrit Hop, geboren op 19-10-1944
    Zij hebben 4 kinderen.
2.Tijdens Martinus Franciscus verblijf in Ned.Indië gedurende de
   periode 1948-1950 werd op 23-09-1950 te Groningen een
   tweede kind (zoon) geboren dat ter adoptie werd afgestaan.
   Hij kreeg de naam Marinus van Dijk, dat twaalf jaar later werd
   gewijzigd in :
   Marinus Reitsma, geb. Groningen, 23-09-1950.
   Hij trouwde te Dokkum op 01-09-1972 met :
   Anna Martha Doornbos, geb. Dokkum, 22-01-1951.
   Zij hebben 3 kinderen.
3.Michell Josephus van Dijk, geb. 12-02-1954
   Hij trouwde op 20-04-1977 met :
   Aaltje Besseling, geboren te Ermelo
   Zij hebben 2 kinderen.

Else Willempje overleed te Ermelo op 15-08-2014.
Martinus Franciscus van Dijk overleed op 27-04-1994.
Hun beider as is uitgestrooid te Lelystad.

276
Jan Wiekema, geb. Rolde, 12-07-1927
z.v. Machiel Wiekema en Geertje Hamminga  (152)
Hij trouwde met :
Zwaan Stoffers, geboren 06-06-1926
K,inderen (geadopteerd) :
1. Henk Wiekema, geb. ....                                                   409
2. Ad Wiekema, geb. ....                                                      410
3. Maja Wiekema, geb. ....                                                   411

Zwaan Stoffers overleed te Assen  op 23-01-1995.
Jan Wiekema overleed te Assen op 24-02-2013.


277
Cornelis Wiekema, geb. Rolde, 25-07-1929
z.v. Machiel Wiekema en Geertje Hamminga  (152)
Hij trouwde met :
Jantje Drenthe, geb. Assen, 02-06-1933
Kinderen :
1. Gerda Wiekema, geb. Assen, 22-06-1955                           412
2. Geertruida Wiekema, geb. Papendrecht, 31-10-1959            413
3. Martin Wiekema, geb. Papendrecht, 01-06-1967                  414

Cornelis Wiekema overleed te Papendrecht op 13-07-1997.

278
Johannes Wiekema, geb. Rolde, 05-12-1932
z.v. Machiel Wiekema en Geertje Hamminga  (152)
Hij trouwde met :
Catharina van Maaren, geb.09-07-1930
d.v. Gerrit van Maaren en A. Keur
Kinderen :
1. Zwanny Wiekema, geb. Assen, 24-12-1955                         415
2. Maja Wiekema, geb. Assen, 07-10-1957                              416


279
Jantje Wiekema
, geb. Rolde, 30-11-1935
d.v. Machiel Wiekema en Barelina Biemold  (156)
Zij trouwde te Rolde op 24-05-1962 met :
Jan Reinder Gerrits, geboren op 04-05-1940
Kinderen :
1.Jan Gerrits, geb. Oostdongeradeel, 02-01-1963
   Hij trouwde op 21-06-1991 met :
   Arendina Bonen, geb. Nieuw Leusen, 25-02-1965
2.Barelina Gerrits, geb. Zuidhorn, 30-03-1965.
   Zij trouwde op 17-12-1986 met :
   Johannes Nooter, geb. Leeuwarden, 06-04-1963

280
Diele Jacobus Wiekema
, geb. Rolde, 07-01-1939
z.v. Machiel Wiekema en Barelina Biemold  (156)
Hij trouwde met :
Geessiena Klinkhamer, geb. Midlaren, 25-06-1940
d.v. Willem Klinkhamer en Allerdiena Wolters
Kinderen :
1. Alberdiena Barelina Wiekema, geb. Zuidlaren, 12-03-1966        417
2. Machiel Willem Wiekema, geb. Zuidlaren, 16-07-1967              418
3. Belinda Diana Wiekema, geb. Zuidlaren, 17-05-1972                419

Geessiena Klinkhamer overleed te Groningen, 23-02-2000.
Diele Jacobus Wiekema overleed te Zuidlaren, 22-03-2017.

281
Aaltje Wiekema
, geb. Rolde, 16-10-1940
d.v. Machiel Wiekema en Barelina Biemold  (156)
Zij trouwde op 16-12-1960 met :
Johannes Haak, geb. Marwijksoord, 24-04-1938
Kinderen :
1.Harm Haak, geb. Assen, 19-05-1961
   Hij trouwde op 27-09-1991met :
   Linda Lieben, geb. Assen, 28-06-1963
2.Machiel Haak, geb. Rolde, 30-09-1963
   Machiel is niet getrouwd.
3.Lokke Bareliena Haak, geb. Rolde, 11-03-1965
   Zij trouwde op 06-07-1990 met :
   Graham Fijfe Sutherland, geb.in Australië, 19-11-1962

282
Bareld Albert Wiekema
, geb. Rolde, 11-05-1943
z.v. Machiel Wiekema en Barelina Biemold  (156)
Hij trouwde op 08-09-1967 met :
Hillechien Zandvoort, geb. Gieten, 08-05-1943
Kinderen :
1.Corinne Hilly Janneke Wiekema, geb. Borger, 05-07-1968               420 
2.Linette Machelle Wiekema, geb. Assen, 16-02-1973                       421

283
Albertje Wiekema
, geb. Rolde, 12-06-1947
d.v. Machiel Wiekema en Barelina Biemold  (156)
Zij trouwde op 29-04-1970 met :
Jurry de Haas, geb. Schoonoord, 22-02-1947
Kinderen :
1.Jan Machiel Jerry de Haas, geb. Rolde, 04-10-1970
   Hij is niet getrouwd.
2.Nanda Barelina Geertruida de Haas, geb.Groningen, 19-04-1974
   Zij woont sedert 11-12-2002 samen met :
   Denny van der Wal, geb. Groningen ? 11-05-1975                                        10e generatie

284
Hendrik Wekema, geb. Assen, 14-05-1929
z.v. Harm Wekema en Aukina Geziena Pauwels  (159)
Hij trouwde te Assen op 15-10-1953 met :
Wietske Louwes, geb. Appelscha, 31-01-1934
Kinderen :
1. Harm Take Wekema, geb. Wolvega, 02-12-1956                     422
2. Johannes Wekema, geb. Oldeberkoop,  08-05-1960                423
3. Hendrik Wekema, geb. Oldeberkoop, 12-12-1961                    424

285
Take Wekema
, geb. Assen, 19-08-1944  
z.v. Harm Wekema en Aukina Geziena Pauwels  (159)
Overleden te Assen in 1988.

286
Hendrik Wekema, geb. Assen, 03-02-1930
z.v. Hendrik Wekema en Hendrikje Strijk  (160)
Hij trouwde te Assen op 30-05-1958 met :
Ellegien Jalvingh, geb. te Elp, 31-12-1924
Zij hadden geen kinderen.

Hendrik Wekema overleed te Assen in 1985
Ellegien Jalvingh overleed te Beilen op 18-08-2010.

287
Harmina Henderika Wekema, geb. Assen, 23-01-1933
d.v. Hendrik Wekema en Hendrikje Strijk  (160)
Zij trouwde te Assen op 04-06-1962 met :
Pieter Hoogland, geb. Velsen, 17-10-1935
z.v. Reinier Hoogland en Grietje Heere.
Kinderen :
1. Yvonne Hoogland, geb. Heiloo, 05-06-1963
    Zij trouwde te Utrecht op 27-08-1997 met :
    Robert Gerard Wrister Wijnen, geb. Utrecht, 19-09-1957.
    Kinderen :
    1. Iris Sandy Myrte Wijnen, geb. Luxemburg, 18-10-1999
    2. Merel Gwyned Lucia Wijen, geb. Luxemburg, 05-02-2002

288
Roelof Wekema, geb. Assen, 07-06-1950
z.v. Roelof Wekema en Grietje Elling  ( 161)
Hij trouwde te Westerbork op 31-10-1975 met :
Fennegina Eefting, geb. Orvelte, 22-10-1954
d.v. Roelof Eefting en Grietiena Stoker
Kinderen :
1. Roelof Remco Wekema, geb. Assen, 04-04-1978                    425
2. Grietiena Christa Wekema, geb. Assen, 22-08-1981                426

289
Jantje Wekema, geboren 11-03-1937
d.v. Albert Wekema en Geertje Tolner (163)
Kinderen :
1. Geertina Wekema, geboren 17-06-1957                                  427

290
Hinderkien Wekema, geboren 01-11-1942
d.v. Albert Wekema en Geertje Tolner (163)
Zij trouwde met :
Anne Marten de Boer
z.v. Marten de Boer en H.J.Vonk.

291
Jan Wekema, geb. Hooghalen, 03-03-1944
z.v. Albert Wekema en Geertje Tolner (163)
Hij trouwde te Beilen op 24-12-1966 met :
Gé Guichelaar, geb. Hollandscheveld, 15-03-1944
Kinderen :
1. Bert Wekema, geb. Borger, 29-03-1968                                  428
2. Jurjen Wekema, geb. Borger, 17-07-1969                               429
3. Agnes Wekema, geb. Borger, 27-12-1972                              430

292
Derk Wekema, geboren 14-03-1948
z.v. Albert Wekema en Geertje Tolner (163)
Hij trouwde met :
Harmtje Jantje Lesschen
Kinderen :
1. Jacobje Wekema, geboren 15-08-1968                                  431
2. Albert Lambertus Wekema, geb. 06-01-1971                         432

293
Christoffel Wekema, geb. 30-08-1947
z.v. Tieme Wekema en Alida van Schooneveld  (166)
Hij trouwde met :
Egberdina Grelling.
Kinderen:
1. Tieme Wekema, geb. 18-04-1970                                         433
2. Anita Wekema, geb. 29-04-1972                                          434

Het huwelijk werd ontbonden.
Christoffel Wekema overleed te Emmeloord op 09-12-2004.

294
Jan Wekema, geb. Ekehaar, 21-08-1949
z.v. Tieme Wekema en Alida van Schooneveld  (166)
Hij trouwde met :
Hilda Kamps.,geb. Rolde, 21-05-1950
Kinderen:
1. Michel Tieme Wekema, geb. Rolde, 14-06-1973                    435
2. Lilian Christa Wekema, geb. Assen, 29-01-1975                   436


295
Aaltje Jantina Wekema, geb. te Balloo, 12-09-1964
d.v. Tieme Wekema en Alida van Schooneveld  (166)
Zij trouwde met :
Jelke van der Duim.
Kinderen :
1. Jasper van der Duim.
2. Wouter van der Duim.
3. Laura Alida van der Duim

296
Jan Wekema, geb. Graswijk, 31-08-1949
z.v. Hendrik Wekema en Aaltje Geesje Jansen  (168)
Hij trouwde te Veendam op 15-05-1970 met :
Geertien Hollander, geb. Anderen, 31-07-1950
d.v. Albert Hollander en Margien Knijp.
Kinderen :
1. Margien Aaltje Wekema, geb. Anloo, 11-11-1970                  437
2. Erik Wekema, geb. Muntendam, 21-06-1975                        438

297
Klaas Wekema, geb. Zuidlaren, 21-01-1928
z.v. Hendrik Wekema en Trientje Laan (170)
Hij trouwde met :
Hilda Koning, geb. Roden, 11-01-1929
d.v. Willem Koning en Lina Elisabeth Ploeg

Hilda Koning overleed op 17-06-2011.
Klaas Wekema overleed te Peize op 02-02-2012.

298
Harmtje Wekema, geb. Peize, 24-12-1928 
d.v. Hendrik Wekema en Trientje Laan (170)
Zij trouwde met dhr Van Wijk.

299
Annechien Wekema, geb. Peize, 05-02-1930
d.v. Hendrik Wekema en Trientje Laan (170)
Zij trouwde met dhr. Fokkema.

300
Klaas Wekema, geb. Peize, 28-10-1934
z.v. Uge Wekema en Dina Huizing (172)
Hij trouwde met :
Jopie.

301
Jantje Wekema, geb. Peize, 07-04-1939
d.v. Uge Wekema en Dina Huizing (172)
Zij trouwde met :
Chris.

302
Annie Wekema, geboren te Peize.
d.v. Uge Wekema en Dina Huizing (172)
Zij trouwde met :
Jakob Linker.

Annie Wekema over in januari 2016.
Jakob Linker overleed daarvoor.

303
Lammegien Wekema
, geb. te Eelde, 17-09-1947
d.v. Hendrik Wekema en Aaltje Postema  (173)
Zij trouwde te Paterswolde in 1971 met :
Derk Hiltjo van Gorkom, geb. Groningen, 19-12-1942
Kinderen :
1. Alida Christina Margaretha van Gorkom, geb. Arnhem, 19-01-1972
    Samenwonend met :
    Rens van den Borden, geboren, 06-12-1969
    Kinderen :
    1. Robijn van den Borden, geb. Arnhem, 24-02-2002

Het huwelijk werd in 1984 ontbonden.
Derk Hiltjo van Gorkom overl. Arnhem, 29-03-2006.

304
Abraham Wekema, geb. te Eelde, 26-06-1950
z.v. Hendrik Wekema en Aaltje Postema  (173)

305
Jannes Wekema, geb. te Eelde,  29-11-1952
z.v. Hendrik Wekema en Aaltje Postema  (173)
Hij trouwde te Leens op 17-12-1976 met :
Foskea Mentje Dijkstra.
Kinderen :
1. Henri Wekema, geboren op 11-07-1979                                439
2. Agnita Wekema, geboren op 05-04-1981                              440

Het huwelijk werd ontbonden.

306
Lammechien Magrieta Wekema, geb. Roden, 11-10-1950
d.v. Abraham Wekema en Rensktje Breemhaar  (175)
Zij trouwde te Roden op 19-11-1971 met :
Gerrit Douwe Arkema, geb. Oldehove, 04-12-1945
z.v. Tjaard Arkema en Janna Dijkstra.
Kinderen :
1. Janna Rensktje Arkema, geb Groningen, 21-08-1978
2. Abraham Tjaard Albert Arkema, geb. Groningen, 17-04-1983
3. Rensktje Foske Magrieta Arkema, geb. Groningen, 07-03-1991

307
Gerrit Jannes Wekema, geb. Roden, 25-04-1953
z.v. Abraham Wekema en Rensktje Breemhaar  (175)
Hij trouwde te Marum op 27-05-1988 met :
Mettje Kobes, geb. Jonkersvaart, 23-02-1961
d.v. Pieter Kobes en Louwina Veening.

308
Jannes Gerrit Wekema, geb. Roden, 14-12-1954
z.v. Abraham Wekema en Rensktje Breemhaar  (175)
Hij trouwde te Niekerk op 18-12-1987 met :
Foekje Helena Dieuwke Tolsma, geb. Niekerk, 21-09-1967
d.v. Herman Klaas Tolsma en Helena Boersma.
Kinderen :
1. Helena Rensktje Wekema, geb. Groningen, 14-03-1992            441
2. Rensktje Helena Wekema, geb. Groningen, 16-12-1995            442

309
Magrieta Lammechien Wekema, geb. Roden, 29-04-1958
d.v. Abraham Wekema en Rensktje Breemhaar  (175)
Zij trouwde te Roden op 02-03-1978 met :
Jeen Annema, geb. Hoornsterzwaag, 22-01-1956
z.v. Tjitse Annema en Hendrikje Slotegraaf
Kinderen :
1. Tjitse Abraham Annema, geb. Heerenveen, 26-06-1980
2. Abraham Tjitse Annema, geb. Heerenveen, 02-08-1983

310
Hendrik Freerk Wekema, geb. Roden, 18-08-1966
z.v. Abraham Wekema en Rensktje Breemhaar  (175)
Hij trouwde te Drachten op 13-07-1990 met :
Martha Johanna Tangenbergh, geb. Leeuwarden, 16-09-1967
d.v. Arend Tangenbergh en Martha de Boer.

311
Lammechien Geertruida Wekema, geb. Roden, 28-11-1951
d.v. Nico Wekema en Pieterke Zuidema  (176)
Zij trouwde op 26-10-1973 met :
Jan Zantinga, geb. Boerakker, 04-05-1951

312
Hendrik Jannes Wekema
, geb. Roden, 15-03-1953
z.v. Nico Wekema en Pieterke Zuidema  (176)

313
Geertruida Lammechien Wekema
, geb. Roden, 13-01-1956
d.v. Nico Wekema en Pieterke Zuidema  (176)
Zij trouwde te Roden op 23-05-1986 met :
Henderikus Johannes Harings, geb. Groningen, 27-02-1949
z.v. Dirk Harings en Reina Elizabeth Ebbinge
Kinderen :
1. Astrid Harings, geb. Groningen, 30-04-1990
2. Sandra Harings, geb. Groningen, 24-10-1991

314
Jannes Hendrik Wekema, geb. Leutingewolde, 04-05-1957
z.v. Nico Wekema en Pieterke Zuidema  (176)

315
Antje Reina Wekema, geb. Leutingewolde, 06-05-1958
d.v. Nico Wekema en Pieterke Zuidema  (176)
Zij trouwde te Roden op 17-07-1981 met :
Ubele Gerlof Dijkstra, geb. Heerenveen, 25-06-1956
z.v. Ubele Dijkstra en Janke de Haan
Kinderen :
1. Gerlof Dijkstra, geb. Heerenveen, 11-09-1984
2. Remon Dijkstra, geb. Heerenveen, 19-04-1987

316
Linie Wekema, geb. Peize, 01-12-1943
d.v. Jan Wekema en Annie van der Veen   (179)
Zij trouwde met :
Marinus Wekema, geb. Peize, 04-06-1941
z.v. Albert Wekema en Aaltje Huizing,
zie onder nr 372.

317
Jannes Wekema, geb. Peize, 16-06-1941
z.v. Albert Wekema en Jantje Kok  (181)
Hij trouwde met :
Barbera Hut
Kinderen :
1. Trijntje Wekema                                                              443
2. Bert Wekema                                                                  444

318
Henderkien Wekema, geb. Peize, 02-12-1942
d.v. Albert Wekema en Jantje Kok  (181)
Zij trouwde met :
Pieter Woldman

319
Trientje Emke Wekema, geb. Niebert, 15-07-1949
d.v. Ja
cob Wekema en Jantien Scheepstra  (191)
Zij trouwde met :
Frits Bos.
Kinderen :
1. Janette Bos
2. John Bos

320
Foktje Henderika Wekema, geb. Niebert, 23-12-1951
d.v. Ja
cob Wekema en Jantien Scheepstra  (1
91)
Zij trouwde met :
Bertus Brandsma.
z.v. Jannus Brandsma en Akke Alberts.
Kinderen :
1. Jaqueline Brandsma
2. Agnes Brandsma

Het huwelijk werd ontbonden.

321
Thea Wekema, geb. Niebert, 17-12-1959
d.v. Jacob Wekema en Jantien Scheepstra  (191)
Zij trouwde met :
Pieter Bakker.
 
322
Jannes Wekema, geb. Niebert, 31-12-1960
z.v. Ja
cob Wekema en Jantien Scheepstra  (191)
Hij trouwde te Roden op 22-08-1990 met :
Anneke Cilles.
 
323
Tjerk Wekema, geb. Niebert, 31-12-1960
z.v. Jacob Wekema en Jantien Scheepstra  (191)
Hij trouwde te Emmen met :
Joke Boom.
Kinderen
1. Marianne Wekema, geb. Hoogeveen, 04-08-1984                445
2. Xander Wekema, geb. Emmen, 04-09-1987                        446
3.
Sabine Wekema, geb. Emmen, 11-09-1988                        447

Het huwelijk werd ontbonden.

324
Jilling Wekema, geb. Zevenhuizen, 25-04-1945
z.v. Anne Wekema en Willemke Middel  (1
99)
Hij trouwde met :
Alie.

325
Marchien Wekema, geb. Zevenhuizen, 30-12-1946
d.v. Anne Wekema en Willemke Middel  (199)
Zij trouwde te Leek op 02-06-1967 met :
Meerten Bralts, geb. Niebert in 1936
z.v. Hendrik Bralts en Elsiena Juddiena Elzinga

326
Auktje Wekema, geb. Leek, 29-05-1951
d.v. Anne Wekema en Willemke Middel  (1
99)
Zij trouwde te Leek op 16-05-1969 met :
Hendrik Pater, geb. Zevenhuizen in 1948
z.v. Doetze Pater en Hiltje Turksema

327
Aukelina Wekema, geb. Leek, 12-06-1952
d.v. Anne Wekema en Willemke Middel  (199)
Zij trouwde te Leek op 15-09-1972 met :
Douwe Lubbertus van der Velde, geb. Tolbert, 17-10-1952
z.v. Marten van der Velde en Neeltje Schipper

328
Tjeerd Wekema, geb. ....
z.v. Anne Wekema en Willemke Middel  (199)
Hij trouwde in december 1980 met :
Ansje Postma
d.v. Jan Johannes Postma en Akke Smid
Kinderen :
1. Anne Arjen Wekema, geboren ..-01-1984                           448
2. Jan Johannes Wekema, geboren ..-05-1986                       449
3. Wouter Anko Wekema, geboren ..-08-1988                        450

329
Hanny Wekema, geb. ....
d.v. Anne Wekema en Willemke Middel  (1
99)

330
Emke Wekema, geb. Niebert, 29-12-1959
d.v. Anne Wekema en Willemke Middel  (1
99)
Zij trouwde te Leek op 19-11-1982 met :
Albert Hendrik Kuiper, geb. Veenhuizen, 05-09-1961
z.v. Hinderikus Kuiper en Egbertien Hof

331
Meinertdiena Wekema, geb. Niebert, 09-07-1962
d.v. Anne Wekema en Willemke Middel  (1
99)
Zij trouwde te Leek op 28-09-1990 met :
Albert Ausma, geb. Groningen, 28-04-1962
z.v. Rink Ausma en Trientje Ottema

332
Jan Wekema, geb. ....
z.v. Anne Wekema en Willemke Middel  (199)
Hij trouwde met :
Gretha.

333
Anne Wekema, geb. Niebert, 16-10-1967 
z.v. Anne Wekema en Willemke Middel  (199)
Anne Wekema overleed op 01-10-1971.

334
Jilling Wekema, geb. Zevenhuizen in 1947 
z.v. Tjeert Wekema en Martje Hummel  (201)

Hij trouwde te Leek op 31-05-1968 met :
Maria Mulder, geb. Groningen in 1947
d.v. Dirk Hendrik Mulder en Jantje van der Veen
Kinderen (ondermeer)
1. Dirk Richard Wekema, geb. Oostwold, 13-04-1973              451

335
Geertje Wekema, geb. Zevenhuizen, 22-04-1948
d.v. Tjeert Wekema en Martje Hummel  (201)
Zij trouwde te Leek op 18-12-1970 met :
André Jacques Kamphuis, geb. Groningen, 27-06-1946
z.v. Pieter Kamphuis en Suzanne Fléjou.

Het huwelijk werd op 22-03-1977 ontbonden.

336
Auktje Wekema, geb. Zevenhuizen, 05-04-1951
d.v. Tjeert Wekema en Martje Hummel   (201)

Zij trouwde te Leek op 29-12-1972 met :
Frederik Willem Steenhuisen, geb. Leeuwarden, 09-05-1951
z.v. Ewinus Setinus Steenhuisen en Hotske Jager

337
Emke Wekema, geb. op 06-09-1956
d.v. Tjeert Wekema en Martje Hummel
 (201)

338
Aaltje Wekema, geb. Lettelbert, 24-05-1960
d.v. Tjeert Wekema en Martje Hummel  (201)

339
Femke Wekema, geb. Zevenhuizen, 02-09-1965
d.v. Jakob Wekema en Hiltje Louwes  (205)

Zij trouwde te Leek op 13-07-1990 met :
Roelof Hendrik Postma, geb. Groningen, 27-08-1962
z.v. Jan Hendrik Postma en Meertendina Bralts

Het huwelijk werd op 15-11-1991 ontbonden.

340
Jilling Wekema, geb. 19-01-1968
z.v. Jakob Wekema en Hiltje Louwes  (205)

341

Riekje Wekema
d.v. Johannes Wekema en Hendrikje Emmelkamp  (212)
Zij trouwde met :
Jan Pieter Bos
Kinderen :
1.Michiel Bos
2.Lotte Bos

342
Henk Wekema
z.v. Johannes Wekema en Hendrikje Emmelkamp  (212)
Ongehuwd.

343
Fenny Wekema
d.v. Johannes Wekema en Hendrikje Emmelkamp  (212)
Zij trouwde met :
Joshua Pentury
Kinderen :
1.Thaīsha
2.Ashanti

344
Martje Wekema, geboren op 22-09-1955
d.v. Jan Wekema en Aaltje Heuker  (
213)

345
Tjitske Wekema, geboren op 24-01-1964
d.v. Jan Wekema en Heintje Wegter  (215)   
Zij trouwde met :
Hans Hiemstra, geboren op 06-05-1962

346
Tineke Wekema, geboren op 22-04-1965
d.v. Jan Wekema en Heintje Wegter  (215)

347
Jan Anne Wekema, geb. 31-01-1956
z.v. Jeltje Lafontaine en erkend door Albert Wekema  (216)
Hij trouwde op 30-12-1977 met :
Willy Belga, geboren 24-01-1957.
Kinderen :
1.Saskia Wekema, geb. Groningen, 04-07-1978                      452
2. Frieda Wekema, geb. Groningen, 20-12-1980                      453

348
Machiel Wekema, geb. 30-05-1958
z.v. Albert Wekema en Jeltje Lafontaine  (209)

349
Harmtina Truutje Wekema, geb. 19-08-1969
z.v. Albert Wekema en Jeltje Lafontaine  (216)
Zij trouwde op 29-090-2005 met :
Robert Hendrik Smit, geboren op 30-08-1971.
Kinderen :
1. Thijs Gerardus Albert Smit, geb. Woltersum, 01-09-2006

350
Bareld Jan Wiekema, geb. Veenhuizen, 20-11-1948
z.v. Steven Thime Wiekema en Zwaantje Jantine Stulen  (219)
Hij trouwde te Breda op 20-09-1972 met :
Jane A.Govers, geboren op 21-11-1949
Kinderen :
1. Tommy Wiekema, geb. Bogota (Col.), 03-08-1976               454
2.
Marloes Wiekema, geb. Bogota (Col.), 12-03-1980              455   

351
Jan Rudolph Wiekema, geb. Veenhuizen, 04-02-1950
z.v. Steven Thime Wiekema en Zwaantje Jantine Stulen  (219)
Hij trouwde te Breda op 16-08-1974 met :
Elisabeth Catharina Maria Josepha Maas, geboren op 14-02-1949
Kinderen :
1. Steven Anton Jan Wiekema, geb. Voorburg, 07-05-1977                     456
2. Anton Thime Rudolph Wiekema, geb. Voorburg, 19-04-1978               457
3. Maria Swannedine Carola Wiekema, geb. Voorburg, 18-10-1980         458                                                           
4. Rudolph Steven Jan Wiekema, geb. Veendam, 06-07-1983                459

Elisabeth Catharina Maria Josepha Maas overleed op 08-01-2001.

352
Roelof Gerrit Wiekema
z.v. Engbert Wiekema en Johanna Josina Philipina Brummel  (221)
Hij trouwde op 03-07-1970 met :
Gerda Hees.
Kinderen :
1. Engbert Sent Wiekema                                                     460   
2. Inge Wiekema                                                                  461

353
Gerrit Frederik Wiekema, geb. 03-06-1950
z.v. Engbert Wiekema en Johanna Josina Philipina Brummel  (221)
Hij trouwde met :
Aafke Liebe, geb. 05-09-1952
Kinderen :
1. Engbert Berend Wiekema, geb. Meppel, 24-02-1975            462
2. Eva Wiekema, geb. Ruinen, 20-06-1981                              463
3. Imre Wiekema, geb. Ruinen, 12-07-1983                             464

354
Otto Lambert Wiekema
z.v. Wijbe Wiekema en Wemmichje Popkes  (224)
Hij trouwde met :
Zwaantje Mulder, geb. 't Haantje, 08-03-1951
Kinderen :
1. Mark Wiekema                                                                 465
2. Renee Wiekema, geboren in 1975                                      466

Het huwelijk werd ontbonden.
Otto Lambert Wiekema hertrouwde met :
Hetty
Kinderen :
3. Peter Wiekema                                                                 467

355
Roelof Wekema
z.v. Wijbe Wiekema en Wemmichje Popkes  (224)
Hij trouwde met :
Jansje Zuid
Kinderen :
1. Ina Wiekema                                                                     468
2. Wijbe Wiekema                                                                 469
3. Erik Wiekema                                                                    470

356
Willem Wiekema, geb. Heerenveen, 22-06-1948
z.v. Wijbe Wiekema en Froukje Kluwer  (227)
Ongehuwd.
Willem overleed te Zuidhorn op 15-03-2009.

357
Harmen Wiekema, geb. Heerenveen, 12-04-1950
z.v. Wijbe Wiekema en Froukje Kluwer  (227)
Hij trouwde op 16-11-1981 met :
Dieuwke Vogelzang, geb. 29-01-1959
Kinderen :
1. Manon Wiekema, geb. 17-09-1988                                       471
2. Olaf Wiekema, geb. 24-09-1989                                           472

358
Roelfke Janke Wiekema, geb. Doezum, 13-01-1954
d.v. Wijbe Wiekema en Froukje Kluwer  (227)
Zij trouwde op 20-12-1973 met :
Guitzen Solle, geb. 23-07-1949
Kinderen :
1. Alexandra Fronika Solle, geb. 23-08-1976
    Zij trouwde te Zuidhorn op 14-06-2006 met :
    Dennis Slotboom, geb. 19-02-1973
    Kinderen :
    1.Thijn Gerrit Guitzen Slotboom, geb. 14-08-2007.
    2. Ninthe Hilde Roelien Slotboom, geb. 10-11-2009
2. Hendrik Wiebe Solle, geb. 23-01-1981
    Hij woont samen met :
    Agatha Lont, geboren 06-12-1984.
    Kinderen :
    1. Guitzen Niek Solle, geboren 04-09-2009.
    2. Marga Ylva Solle, geboren 17-08-2012.

359
Janke Roelfke Wiekema, geb. Doezum, 02-10-1957
d.v. Wijbe Wiekema en Froukje Kluwer  (227)
Zij trouwde op 21-12-1979 met :
Eije de Haan, geb. 01-01-1956
Kinderen :
1. Wybe Jan de Haan, geb. 25-09-1987
2. Frank de Haan, geb. 15-07-1990

360
Jantje Wekema, geb. Peize, 13-02-1927
d.v. Harm Wekema en Hinderkien Westerhof  (233)
Zij trouwde met :
Kees Lijfering.
Kinderen :
1.Joop Lijfering
   Hij trouwde met Maran.
2.Henny Lijfering
   Zij trouwde met Cock Hof

Jantje Wekema overleed te Assen op 05-05-2007.
Kees Lijfering overleed voordien.

361
Michiel Wekema, geb. Peize, 28-07-1926 
z.v. Arend Wekema en Frouwktje Geersing  (234)
Hij trouwde met :
Arendina van Bergen
Kinderen :
1. Arend Wekema, geb. 01-03-1950                                         473
2. Grietje Wekema, geb. 20-08-1953                                        474
3. Sietse Wekema, geb. 15-06-1963                                        475

362
Jan Wekema, geb. Peize, 27-07-1927
z.v. Arend Wekema en Frouwktje Geersing  (234)
Hij trouwde met :
Zwaantje Brookman, geboren op 16-08-1929
Kinderen :
1. Arend Wekema, geb.29-12-1951                                          476
2. Egbert Wekema, geb. 17-02-1953                                        477
3. Michiel Tjerkinus Wekema, geb.07-05-1955                          478
4. Gert Wekema, geb.21-12-1960                                            479
5. Freddie Wekema, geb.01-05-1967                                        480

Zwaantje Brookman overleed op 29-08-1979.

363
Jantje Wekema, geb. Peize, 02-08-1931
d.v. Arend Wekema en Frouwktje Geersing  (234)
Zij trouwde met :
Jelte Wolthuis
Kinderen :
1. Frouwktje Wolthuis
2. Henri Wolthuis

364
Tjerkinus Wekema, geb. ...
z.v. Arend Wekema en Frouwktje Geersing  (234)
Hij trouwde met :
Bertha Kamping
Kinderen :
1. Heidi Francine Wekema, geb. 29-12-1974                             481
2. Marloes Wekema, geb. ...                                                   482

365
Michiel Wekema, geb. Peize, 25-06-1936
z.v. Jan Wekema en Marchien Alberts  (236)
Hij trouwde te Hoogkerk op 21-11-1968 met :
Pieterke Bralds, geb. Haren, 19-02-1937
d.v. Arend Bralds en Antje Hendrikje Venema
Kinderen :
1. Anja Wekema, geb. Groningen, 09-04-1973                          483

366
Roelof Wekema, geb. Peize, 18-09-1939
z.v. Jan Wekema en Marchien Alberts  (236)
Hij trouwde met :
Dientje Bebing uit Eelde 
Kinderen :
1. Jan Wekema, geboren te Eelde                                           484
2. Titia Wekema, geboren te Eelde                                          485

367
Harm Wekema, geb. Peize, 28-11-1944
z.v. Jan Wekema en Marchien Alberts  (236)
Hij trouwde te Peize met :
Wiekie Noord, geb. 07-05-1946
d.v. Geert Noord en Geeske Fokkema
Kinderen :
1.Gea Wekema, geb. Peize, 31-12-70                                      486
2.Miranda Wekema, geb. 22-05-1974                                       487
3.Harriet Wekema, geb. 09-02-1977                                         488

Harm Wekema overleed op 17-03-1993.

368
Lammert Wekema, geb. Roderveld, 04-12-1934
z.v. Albert Wekema en Aaltje Huizing  (238)
Hij trouwde op 17-05-1958 met :
Annechien Hagenouw, geb. Roden,  03-10-1935
d.v. Jannes Hagenouw en Stientje van der Veen,
zie genealogie Hagen(o)auw.
Kinderen :
1. Bert Wekema, geb.                                                             489
2. Stieneke Wekema, geb.                                                      490
3. Alie Wekema, geb.                                                             491
4. Jennie Wekema, geb.                                                         492

Lammert Wekema overleed te Assen op 13-10-1999.

369
Jantien Wekema, geb. Peize, 05-11-1936
d.v. Albert Wekema en Aaltje Huizing  (237)
Zij trouwde met :
Sake Veenstra, geboren op 26-01-1935

Sake Veenstra overleed op 06-04-1986.
Jantien Wekema overleed op 01-12-1990

370
Jetske Wekema, geb. Peize, 24-06-1938
d.v. Albert Wekema en Aaltje Huizing  (237)
Zij trouwde met :
Corrie Waaijer
Kinderen :
1. Albert Waaijer, geboren op 15-01-1967
2. Marcel Waaijer, geboren op 15-01-1967

371
Ginie Wekema, geb. Peize,
d.v. Albert Wekema en Aaltje Huizing  (237)
Zij trouwde met :
Jan Albert Melessen, geboren 24-12-1940

Jan Albert Melessen overleed op 24-05-2014.

372   
Marinus Wekema, geb. Peize, 04-06-1941
z.v. Albert Wekema en Aaltje Huizing  (237)
Hij trouwde met :
Linie Wekema, geb. Peize, 01-12-1943
d.v. Jan Wekema en Annie van der Veen,
zie onder nr. 316.
Kinderen :
1. Anita Wekema, geb. Peize, 21-06-1964                                493
2. Albertina Wekema, geb. Peize, 07-09-1965                           494
3. Jan Albert Wekema, geb. Peize, 16-10-1966                         495

373
Alie Wekema, geb. Peize, 09-12-1942
d.v. Albert Wekema en Aaltje Huizing  (237)
Zij trouwde met :
Eddie Schut.

374
Ria Wekema, geb. Peize,
d.v. Albert Wekema en Aaltje Huizing  (237)
Zij trouwde met :
Willem Jilje Veening, geb. Nietap, 01-06-1942
z.v. Jilje Veening en Willemke van Veen

375
Harm Wekema, geb. Peize,
z.v. Albert Wekema en Aaltje Huizing  (237)
Hij trouwde met :
Magret Venekamp

376
Michiel Wekema, geb. Peize,
z.v. Albert Wekema en Aaltje Huizing  (237)
Hij trouwde met :
Janna .....

377
Tineke Wekema, geb. Peize,
d.v. Albert Wekema en Aaltje Huizing  (237)
Zij trouwde met :
Albe Hageman

378
Anneke Wekema, geb. Peize,
d.v. Albert Wekema en Aaltje Huizing  (237)
Zij trouwde met :
Bennie Berends

379
Bert Wekema, geb. Peize,
z.v. Albert Wekema en Aaltje Huizing  (237)
Hij trouwde met :
Anna Schipper

380
Dina Wekema, geb. Peize,
d.v. Albert Wekema en Aaltje Huizing  (237)
Zij trouwde met :
Alex Smit

381
Michiel Wekema, geb. Peize, 22-04-1939
z.v. Roelof Wekema en Roelfina de Jong  (238)
Hij trouwde met :
Jantien Britstra.
Kinderen :
1. Jannie Wekema                                                                  496

Michiel Wekema overleed op 01-05-2005.

382
Roelf Wekema, geb. Peize,   
z.v. Roelof Wekema en Roelfina de Jong  (238)
Hij trouwde met Ge.

383
Hannie Wekema.
d.v. Roelof Wekema en Roelfina de Jong  (238)
Zij trouwde met :
Albert Pakes, geb. 07-04-1947
z.v. Wietze Pakes en Tjalda Belga,
zie genealogie Belga, onder nr. 31.
Kinderen :
1. Wietze Pakes
2. Yvonne Pakes
3. Linda Pakes

Albert Pakes overleed op 29-06-2000.

384
Pieter Wekema
.
z.v. Roelof Wekema en Roelfina de Jong  (238)
Hij trouwde met Wilhelmina.

385

Michiel Wekema, geb. Peize, 13-05-1940
z.v. Klaas Wekema en Grietje Suurd  (239)
Hij trouwde te Norg op 11-06-1965 met :
Metge Catharina Ottema, geb. Stolzenau a/d Wezer op
22-11-1944
Kinderen :
1. Klaas Hendrik Wekema, geb. Groningen, 03-09-1973            497
2. Metje Grietje Wekema, geb. Peize, 13-08-1966                    498
3. Grietje Metje Wekema, geb. Peize, 08-04-1969                    499

386
Willemmina Wekema, geb. Peize, 17-04-1947
z.v. Klaas Wekema en Grietje Suurd  (239)
Zij trouwde te Peize op 10-06-1966 met :
Willem Mulder
, geb. Alteveer, 11-01-1943
z.v. Coenraad Mulder en Wilhelmina Biever
Kinderen :
1. Grietje Wilhelmina Mulder, geb. Roden, 14-11-1966
    Zij trouwde te Roden op 21-10-1996 met :
    Jan-Gerrit Beuker, geb. Groningen, 13-01-1962
2. Wilhelmina Grietje Mulder, geb. Roden, 27-01-1969
    Zij trouwde te Roden op 14-06-1996 met :
    Willem de Boer, geb. Groningen, 19-06-1970
3. Coenraad Mulder, geb. Roden, 17-06-1971
    Hij trouwde te Roden op 07-05-1999 met :
    Tjitska Fokkina Doewes, geb. Veendam, 06-11-1972

387
Jantje Wekema, geb. Peize, 06-05-1952    
z.v. Klaas Wekema en Grietje Suurd  (239)
Zij woont samen met :
José Nicolas Perez Ojeda, geb. Sardina del Sur
(Gran Canaria), 15-09-1959
Kinderen :
1. Kees Nicolas Perez Ojeda, geb. Gron ingen, 09-10-1984

388
Janna Wekema, geb.Haren, 16-08-1930
d.v. Hendrikus Wekema en Hendrikje Meijers (2
41)
Zij trouwde op 26-09-1953 met :
Jaap Eggens, geb. 10-10-1930
Kinderen :
1. Klamer Eggens, geb. 31-03-1954
2. Hennie Eggens, geb. 12-09-1959
    Zij trouwde met :
    Tjitse Hopman, geb. 19-03-1958

389
Hendrikje Wekema, geb. Haren, 16-10-1938
d.v. Hendrikus Wekema en Hendrikje Meijers (2
41)
Zij trouwde op 10-10-1958 met :
Roelof Eisses, geb. 27-05-1925
Kinderen :
1. Hendrikje Eisses, geb. 03-02-1960
    Zij trouwde op 29-09-1989 met :
    Bert Kinds, geb. 21-03-1960
2. Hilda Eisses, geb. 14-06-1962
    Zij trouwde op 09-10-1991 met :
    Dedde Hut, geb. 22-01-1961

Roelof Eisses overleed op 23-11-2007.

390
Alberdina Wekema, geb. Haren, 05-07-1941
d.v. Hendrikus Wekema en Hendrikje Meijers (241
)
Zij trouwde op 31-05-1963 met :
Lammert Kuiper, geb. 17-02-1938
Kinderen :
1. Roelof Kuiper, geb. 25-05-1964
    Hij trouwde op 08-08-1985 met :
    Lineke Folkers, geb. 30-10-1963
2. Hendrikje Hendrika Kuiper, geb. 15-05-1965
    Zij trouwde op 13-07-1989 met :
    Jan Lindeman, geb. 03-08-1964

Lammert Kuiper overleed op 21-01-1979.
Alberdina Wekema woont daarna samen met :
Henk Begeman, geb. 22-03-1935.


391
Wilhelmina Wekema, geb. Haren, 15-03-1945
d.v. Hendrikus Wekema en Hendrikje Meijers (241
)
ZIj trouwde op 28-01-1966 met :
Harm Hoving, geb. 10-09-1941
Kinderen :
1. Tijs Hoving, geb. 25-07-1966
    Hij trouwde op 30-05-1997 met :
    Liane Mensies, geb. 27-04-1972
2. Richard Hoving, geb. 26-01-1969
    Hij trouwde op 30-08-1996 met :
    Greetje Klompmaker, geb. 24-04-1968

392
Albert Wekema, geb. Haren, 03-12-1947
z.v. Hendrikus Wekema en Hendrikje Meijers (241)
Hij trouwde op 20-08-1971 met :
Jannie Spaan, geb. 03-10-1952
Kinderen :
1. Hendrikus Wekema, geb. 18-02-1972                                  500
2. Jenneke Wekema, geb. 29-10-1977                                    501

393
Jantina Annegina Wekema, geb. Haren, 10-07-1950
d.v. Hendrikus Wekema en Hendrikje Meijers (241
)
Zij trouwde op 30-07-1971 met :
Leo Visser, geb. 14-06-1948
Kinderen :
1. Danny Visser, geb. 26-01-1972
    Hij woont samen met :
    Marjan Poel, geb. 25-05-1984
2. Ronny Visser, geb. 30-01-1973
    Hij woont samen met :
    Ine van Dijk, geb. 21-01-1971

Het huwelijk werd op 30-01-1996 ontbonden.
Leo Visser overleed in april 2003.

393A
Albert Wekema 
z.v. Lammert Wekema en Dien Medendorp  (250)
Hij trouwde met Jannie.
Kinderen :
1.Chris Wekema
2.Ronald Wekema.

393B
Ernst-Jan Wekema
z.v. Lammert Wekema en Dien Medendorp  (250)
Hij trouwde met Martina
Kinderen
1.Jeroen Wekema
2.Nathalie Wekema

394
Antje Geertien Wekema, geb. Groningen in october 1948
d.v. Anne Wekema en Johanna Mekkering  (256)
Overleden te Groningen op 08-11-1948 (13 dagen oud).

395
Grietje Wekema, geb. 27-03-1956
d.v. Arie Wekema en Jantje Timmer  (261)
Kinderen :
1. Karen Wekema, geb. 07-06-1992                                      502

396
Jan Wekema, geb. 27-12-1957
z.v. Arie Wekema en Jantje Timmer  (261)
Hij trouwde met :
Ria Mooi, geboren 08-08-1966.
Kinderen :
1. Daphne Wekema, geb. 17-03-1992                                   503
2. Pascal Wekema, geb. 04-10-1989                                    504

397
Anja Wekema, geb. 11-09-1964
d.v. Arie Wekema en Jantje Timmer  (261)
Ongehuwd.

398
Ansje Wekema, geb. Hilversum, 12-02-1949
d.v. Arend Wekema en Maria van Leeuwen  (267)
Zij trouwde met :
Willem Bozelie.
Kinderen :
1. Ronald Bozelie, geboren op 13-02-1976
2. Edwin Bozelie, geboren 10-12-1977
3. Anita Bozelie, geboren 19-02-1979

399
Frits Wekema, geb. Hilversum, 22-06-1954
z.v. Arend Wekema en Maria van Leeuwen  (267)
Hij trouwde met :
Annemarie Majoor.
Zij hebben geen kinderen.

400
Renske Wekema, geb. Groningen, 18-11-1966
d.v. Arend Wekema en Geziena Wilhelmina Hermse  (268)
Zij trouwde te Groningen op 21-08-1992 met :
Rene Park, geb. Groningen, 02-11-1964
z.v. Kempe Park en Geerdina Kuipers.
Kinderen :
1. Naomi Park, geb. Groningen, 20-05-1997
2. Ismay Park, geb. Groningen, 19-11-2001

401
Sietske Wekema, geb. Groningen, 16-07-1969
d.v. Arend Wekema en Geziena Wilhelmina Hermse  (268)

402
Geziena Wilhelmina Wekema, geb. Groningen, 11-09-1974
d.v. Arend Wekema en Geziena Wilhelmina Hermse  (268)

403
Susan Wekema, geb. te Assen, 21-09-1982
d.v. Arend Wekema en Y.L.M.Soesanto  (269)
Zij trouwde met :
Sander van Heerde, geb. Warnsveld, 19-07-1978
Kinderen :
1. Annabelle van Heerde, geb. Zutphen, 15-01-2008.

404
Arend Wekema, geb. Leeuwarden, 21-04-1991
d.v. Arend Wekema en Y.L.M.Soesanto  (269)

405
Diana Wekema, geboren op 19-06-1978
d.v. Geert Wekema en Gonda Verstraten  (273)

406
Thierry Markwin Wiekema, geb. Hoogeveen, 01-06-1981
z.v. Jan Wiekema en Jantje Enting  (274)
Overleden op 02-11-2012.

407
Patrick Sebastiaan Wiekema, geb. Hoogeveen, 06-12-1983
z.v. Jan Wiekema en Jantje Enting  (274)
Overleden te Groningen op 20-12-1983.

408
Mischa Timothy Wiekema, geb. Hoogeveen, 29-10-1985
z.v. Jan Wiekema en Jantje Enting  (274)
Hij woont samen met :
Jentje ten Kate, geb. Tiendeveen, 20-04-1981
Kinderen :
1. Kaylee Wiekema, geb. Hoogeveen, 29-06-2001                          505
2. Devon Wiekema, geb. Hoogeveen, 23-08-2008                           506
3. Senna Wiekema, geb. Hoogeveen, 15-04-2009                           507
4. Jaylynn Wiekema, geb. Hoogeveen, 15-04-2009                         508
Het paar Mischa en Jentje trouwde te Hoogeveen op 09-09-2009.

409
Gerda Wiekema, geb. Assen, 22-06-1955
d.v. Cornelis Wiekema en Jantje Drenthe  (276)
Zij trouwde met :
Pieter Kroeze, geb. Alblasserdam, 16-06-1956
Kinderen :
1. Miranda Kroeze, geb. Dordrecht, 09-11-1980
2. Demelza Kroeze, geb. Dordrecht, 22-08-1985

410
Geertruida Wiekema, geb. Papendrecht, 31-10-1959
d.v. Cornelis Wiekema en Jantje Drenthe  (276)
Overleden op 24-10-2005.

411
Martin Wiekema, geb. Papendrecht, 01-06-1967
z.v. Cornelis Wiekema en Jantje Drenthe  (276)
Hij trouwde te Schoonhoven op 22-12-2000 met :
Petranella Cornelia van Horen, geb. Rotterdam, 16-05-1969
d.v. Cor van Horen en Wilma Nederhof

412
Henk Wiekema, geb. ....
Aangenomen z.v. Jan Wiekema en Zwaan Stoffers  ( 277)
Henk was in 2006 reeds overleden.

413
Ad Wiekema, geb. ....
Aangenomen z.v. Jan Wiekema en Zwaan Stoffers  ( 277)

414
Maja Wiekema, geb. ....
Aangenomen z.v. Jan Wiekema en Zwaan Stoffers  ( 277)

415
Zwanny Wiekema, geb. Assen, 24-12-1955
d.v. Johannes Wiekema en Catharina van Maaren  (278)
Zij trouwde met
Klaas Grift, geb. Ermelo, 19-05-1953
Zij hebben drie kinderen

416
Maja Wiekema, geb. Assen, 07-10-1957
d.v. Johannes Wiekema en Catharina van Maaren  (278)
Zij trouwde met :
Paulus van der Brug, geb. 19-10-1952
Zij hebben twee kinderen.
Het huwelijk werd ontbonden.

417
Alberdiena Barelina Wiekema, geb. Zuidlaren, 12-03-1966
d.v. Diele Jacobus Wiekema en Geessiena Klinkhamer (280)
Zij trouwde op18-10-1991te Zuidlaren met :
Hendrik Hilbrands.
Kinderen :
1. Allard Hilbrands, geboren 26-11-1997
2. Arjan Hilbrands, greboren 15-05-2000

418
Machiel Willem Wiekema, geb. Zuidlaren, 16-07-1967
z.v. Diele Jacobus Wiekema en Geessiena Klinkhamer  (280)
Hij trouwde op 23-05-1997 te Zuidlaren met
Tea Dijkstra, geb. te Achtkarspelen, 08-02-1968
Kinderen :
1. Dennis Wiekema, geb. Groningen, 08-11-2001                             509
2. Lisanne Wiekema, geb. Groningen, 08-11-2001                            510

419
Belinda Diana Wiekema, geb. Zuidlaren, 17-05-1972
d.v. Diele Jacobus Wiekema en Geessiena Klinkhamer  (280)
Zij trouwde met:
Jan Zwiers, geb. te Lochem, 22-02-1965
Kinderen :
Rik Zwiers, geboren Groningen, 30-12-1997
Jeroen Zwiers, geboren Tynaarlo, 29-03-2004

420
Corinne Hilly Janneke Wiekema, geb. Borger, 05-07-1968 
d.v. Bareld Albert Wiekema en Hillechien Zandvoort  (282)
Zij trouwde op 10-09-1999 met :
André van der Werf., geboren Emmen, 26-07-1969.
Kinderen :
1.Steffan Henry Bart van der Werf, geb. Assen, 25-02-2002
2.Maričl Hilly Janniek van der Werf, geb. Assen, 19-12-2003

421
Linette Machelle Wiekema, geb. Assen, 16-02-1973 
d.v. Bareld Albert Wiekema en Hillechien Zandvoort  (282)
Zij trouwde op 06-09-2002 ? met :
Denny Mensing, geb. Emmen 03-01-1974
Kinderen :
1.Jort Bareld Albert Mensing, geb. Assen, 24-02-2004
2.Fynette Hillie Jacoba Jeannette Mensing, geb. op 09-11-2005.                                        11e generatie


422
Harm Take Wekema, geb. Wolvega, 02-12-1956
z.v. Hendrik Wekema en Wietske Louwes (284)

423
Johannes Wekema, geb. Oldeberkoop,  08-05-1960
z.v. Hendrik Wekema en Wietske Louwes (284)
Hij trouwde te Wolvega op 29-08-1985 met :
Hilligje ten Veen, geb. Rotterdam, 10-03-1964
Kinderen :
1. Patricia Wietske Willemien Wekema, geb. Heerenveen, 11-06-1987             511
2. Lisanne Wekema, geb. Heerenveen, 31-01-1991                                         512

424
Hendrik Wekema, geb. Oldeberkoop, 12-12-1961
z.v. Hendrik Wekema en Wietske Louwes (284)
Hij trouwde te Wolvega op 12-04-1990 met :
Carin Staalsmid, geb. Stadskanaal, 08-09-1961
Kinderen :
1. Matthijs Wekema, geb. Wolvega, 21-08-1990                      513
2. Marit Wekema, geb. Heerenveen, 07-02-1994                      514

425
Roelof Remco Wekema, geb. Assen, 04-04-1978
z.v. Roelof Wekema en Fennegina Eefting (288)

426
Grietiena Christa Wekema, geb. Assen, 22-08-1981
z.v. Roelof Wekema en Fennegina Eefting (288)

427
Geertina Wekema, geboren 17-06-1957
d.v. Jantje Wekema  (289)
Zij trouwde met :
Douwe Lume Andringa, geb. 19-01-1956

428
Bert Wekema, geb. Borger, 29-03-1968
z.v. Jan Wekema en Gé Guichelaar  (291)
Hij trouwde te Sleen op 13-09-1991 met :
Elisa Beijering, geb. Schoonoord, 04-11-1968
Kinderen :
1. Dennis Wekema, geb. Emmen, 19-02-1996                        515
2. Michelle Wekema, geb. Emmen, 17-04-1998                      516

429
Jurjen Wekema, geb. Borger, 17-07-1969
z.v. Jan Wekema en Gé Guichelaar  (291)
Hij trouwde te Borger op 08-09-2000 met :
Rennie van den Hoek, geb. Stadskanaal, 01-12-1973
Kinderen :
1. Xander Wekema, geb. Assen, 11-02-2002                         517
2. Martijn Wekema, geb. Assen, 23-09-2004                         518

430
Agnes Wekema, geb. Borger, 27-12-1972
d.v. Jan Wekema en Gé Guichelaar  (291)
Zij trouwde te Borger op 07-06-1996 met :
Andre Huizing, geb. Borger, 31-05-1971
Kinderen :
1. Jill Huizing, geb. Assen, 13-12-1999
2. Jorden Huizing, geb. Assen, 13-05-2002
3. Lynn Huizing, geb. Assen, 27-09-2005

431
Jacobje Wekema, geboren 15-08-1968
d.v. Derk Wekema en Harmtje Jantje Lesschen  (292)

432
Albert Lambertus Wekema, geb. 06-01-1971
z.v. Derk Wekema en Harmtje Jantje Lesschen  (292)

433
Tieme Wekema, geboren 18-04-1970
z.v. Christoffel Wekema en Egberdina Grelling (293)
Theo is ongehuwd.

434
Anita Wekema, geboren 29-04-1972
d.v. Christoffel Wekema en Egberdina Grelling  (293)
Zij woont samen met :
Maas Brink, geb. Kootwijk, 12-01-1965
z.v. Maas Brink en Johanna Apeldoorn.
Kinderen :
1. Maas Brink, geb. Apeldoorn, 01-02-2004
2. Sophie Egberdina Brink, geb. Almen, 07-06-2005

435
Michel Tieme Wekema, geb. Rolde, 14-06-1973
z.v. Jan Wekema en Hilda Kamps  (294)
Hij woont samen met :
Alwina Nieborg, geb. Eexlo, 21-07-1977
Kinderen :
1. Leon Jari Wekema, geb. op 12-02-2008                            519
2. Stefan Marijn Wekema, geb. Rolde, 25-05-2011                520

436
Lilian Christa Wekema, geb. Assen, 29-01-1975
d.v. Jan Wekema en Hilda Kamps  (294)
Zij woont samen met :
Jeroen Schut, geb. 01-03-1974.
Kinderen :
1. Anne Christa Schut, geb. 01-08-2008
2. Martijn David Schut, geb. Assen, 14-06-2011

437
Margien Aaltje Wekema,  geb. Anloo, 11-11-1970
d.v. Jan Wekema en Geertje Hollander (296)

438
Erik Wekema, geb. Muntendam, 21-06-1975
z.v. Jan Wekema en Geertje Hollander (296)

439
Henri Wekema, geboren op 11-07-1979
z.v. Jannes Wekema en Foskea Mentje Dijkstra  (305)

440
Agnita Wekema, geboren op 05-04-1981
d.v. Jannes Wekema en Foskea Mentje Dijkstra  (305)

441
Helena Rensktje Wekema, geb. Groningen, 14-03-1992
d.v. Jannes Gerrit Wekema en Foekje Helena Dieuwke Tolsma  (308)

442
Rensktje Helena Wekema, geb. Groningen, 16-12-1995
d.v. Jannes Gerrit Wekema en Foekje Helena Dieuwke Tolsma  (308)

443
Trijntje Wekema.
d.v. Jannes Wekema en Barbera Hut  (317)

444
Bert Wekema.
d.v. Jannes Wekema en Barbera Hut  (317)

445
Marianne Wekema, geb. Hoogeveen, 04-08-1984  
d.v. Tjerk Wekema en
Joke Boom  (323)

446
Xander Wekema, geb. Emmen, 04-09-1987 
z.v. Tjerk Wekema en
Joke Boom
  (323)

447
Sabine Wekemageb. Emmen, 11-09-1988
d.v. Tjerk Wekema en
Joke Boom   (323)

448
Anne Arjen Wekema, geboren ..-01-1984
z.v. Tjeerd Wekema en Ansje Postma  (328)

449
Jan Johannes Wekema, geboren ..-05-1986
z.v. Tjeerd Wekema en Ansje Postma  (328)

450
Wouter Anko Wekema, geboren ..-08-1988
z.v. Tjeerd Wekema en Ansje Postma  (328)

451
Dirk Richard Wekema, geb. Oostwold, 13-04-1973
z.v. Jilling Wekema en Maria Mulder  (
334)

452
Saskia Wekema, geb. Groningen, 04-07-1978
d.v. Jan Anne Wekema en Willy Belga  (347)

453
Frieda Wekema, geb. Groningen, 20-12-1980
d.v. Jan Anne Wekema en Willy Belga  (347)

454
Tommy Wiekema, geb. Bogota (Col.), 03-08-1976
z.v. Bareld Jan Wiekema en Jane A.Govers (
350)

455
Marloes Wiekema, geb. Bogota (Col.), 12-03-1980
d.v. Bareld Jan Wiekema en Jane A.Govers (
350)

456
Steven Anton Jan Wiekema, geb. Voorburg, 07-05-1977
z.v. Jan Rudolph Wiekema en Elisabeth C.M.J.Maas (351)

457
Anton Thime Rudolph Wiekema, geb. Voorburg, 19-04-1978 
z.v. Jan Rudolph Wiekema en Elisabeth C.M.J.Maas (351)

458
Maria Swannedine Carola Wiekema, geb. Voorburg, 18-10-1980
d.v. Jan Rudolph Wiekema en Elisabeth C.M.J.Maas (351)

459
R
udolph Steven Jan Wiekema, geb. Veendam, 06-07-1983
z.v.
Jan Rudolph Wiekema en Elisabeth C.M.J.Maas (351)

460
Engbert Sent Wiekema.
z.v. Roelof Gerrit Wiekema en Gerda Hees  (352)
Hij trouwde met :
Jessica Katerberg.

Het huwelijk werd ontbonden.

461
Inge Wiekema.
d.v. Roelof Gerrit Wiekema en Gerda Hees  (352)
Zij trouwde met :
Erik Liezen.

462
Engbert Berend Wiekema, geb. Meppel, 24-02-1975
z.v. Gerrit Frederik Wiekema en Aafke Liebe  (353)
Hij trouwde te Zuidwolde met :
Esther van Genne.
Kinderen :
1. Desie Wiekema, geb. Hoogeveen, 16-12-2005                      521
2. Mick Wiekema, geb. Hoogeveen, 04-09-2008                       522

463
Eva Wiekema, geb. Pesse, 20-06-1981
d.v. Gerrit Frederik Wiekema en Aafke Liebe  (353)

464
Imre Wiekema, geb. Pesse, 12-07-1983
d.v. Gerrit Frederik Wiekema en Aafke Liebe  (353)

465
Mark Wiekema
z.v. Otto Lambert Wiekema en Zwaantje Mulder (354)

Na de scheiding van zijn ouders werd zijn naam
Wiekema gewijzigd in Van der Veen.

466
Renee Wiekema, geboren in 1975
z.v. Otto Lambert Wiekema en Zwaantje Mulder (354)
Na de scheiding van zijn ouders werd zijn naam
Wiekema gewijzigd in Van der Veen.

467
Peter Wiekema
z.v. Otto Lambert Wiekema en Hetty  (354)

468
Ina Wiekema
d.v. Roelof Wiekema en Jansje Zuid  (355)
Zij trouwde met :
Henk Vissia
Kinderen :
1. Ryan Vissia
2. Jamie Vissia

469
Wijbe Wiekema
z.v. Roelof Wiekema en Jansje Zuid  (355)
Hij woont samen met :
Berrith Emmens

470
Erik Wiekema
z.v. Roelof Wiekema en Jansje Zuid  (355)
Hij trouwde op 29-09-2000 met :
Harriet Alting
Kinderen :
1. Dave Wiekema, geboren 20-07-1997                                    523
2. Melissa Wiekema, geboren 21-04-2002                                524

471
Manon Wiekema, geb. 17-09-1988
d.v. Harmen Wiekema en Dieuwke Vogelzang  (357)

472
Olaf Wiekema, geb. 24-09-1989
z.v. Harmen Wiekema en Dieuwke Vogelzang  (357)

473
Arend Wekema, geb. 01-03-1950   
z.v. Michiel Wekema en Arendina van Bergen  (361)
Hij trouwde met :
Roelie Schuiling, geb. 07-09-1951
d.v. Jantinus Schuiling en Jantje van Wijk
Kinderen :
1. Sonja Wekema, geb. 11-12-1976                                        525     
2. Michel Wekema, geb. 28-06-1979                                       526

474
Grietje Wekema, geb. 20-08-1953
d.v. Michiel Wekema en Arendina van Bergen  (361)
Zij trouwde met :
Wim Ensing, geb. 26-11-1945
Kinderen :
1. Arendina Ensing, geb. 14-10-1975
    Zij trouwde met :
    Henk Gritter, geb. 14-01-1974
    Kinderen :
    1. Herwin Gritter
    2. Ramon Gritter

475
Sietse Wekema, geb. 15-06-1963 
z.v. Michiel Wekema en Arendina van Bergen  (361)
Hij trouwde met :
Heidi Rozema, geb. 28-12-1962
Kinderen :
1. Laura Wekema, geb. 23-04-1989                                         527    
2. Judith Wekema, geb. 04-08-1992                                         528
3. Simon Wekema, geb. 27-07-1993                                        529

476
Arend Wekema, geb. 29-12-1951 
z.v. Jan Wekema en Zwaantje Brookman  (362)
Overleden op 29-01-1981.

477
Egbert Wekema, geb. 17-02-1953
z.v. Jan Wekema en Zwaantje Brookman  (362)
Hij trouwde met :
Diena Ensing, geb. 10-05-1955
Kinderen :
1. John Wekema, geboren 18-10-1977                                     530
2. Hellen Wekema, geboren 25-05-1979                                   531

478
Michiel Tjerkinus Wekema, geb. 07-05-1955
z.v. Jan Wekema en Zwaantje Brookman  (362)
Hij trouwde op 0-07-1980 met :
Astrid Alida Klaziena van Mourik, geb. Haarlem, 06-01-1960
Kinderen :
Nathan Jonathan Wkema, geb. Groningen, 23-07-1984.             532

Michiel Tjerkinus Wekema overleed op 15-01-1991.

479
Gert Wekema, geb. 21-12-1960
z.v. Jan Wekema en Zwaantje Brookman  (362)

480
Freddie Wekema, geb. 01-05-1967  
z.v. Jan Wekema en Zwaantje Brookman  (362)
Hij trouwde op 19-05-1995 met :
Manuela Marcella Sipkes, geb. 17-12-1970
Kinderen :
1. Demi Wekema, geb. 09-02-1998                                          533  
2. Maud Wekema, geb. 14-05-2004                                         534

481
Heidi Francine Wekema, geb. 29-12-1974
d.v. Tjerkinus Wekema en Bertha Kamping  (364)
Zij trouwde met :
Arno Moeijes,
z.v. Cornelis Moeijes en Minke Braaksma.

Heidi Francine Wekema overleed op 10-03-2002.

482
Marloes Wekema, geb. ...
d.v. Tjerkinus Wekema en Bertha Kamping  (364)

483
Anja Wekema, geb. Groningen, 09-04-1973
d.v. Michiel Wekema en Pieterke Bralds  (365)
Zij trouwde op 10-11-1995 met :
Wim Kroese, geb. Drachten, 15-08-1966
z.v. Frans Siese Kroese en Jannie Booi
Kinderen :
1.Youri Kroese, geboren op 03-10-1996
2.Ijen Kroese, geboren op 28-10-1998

Het huwelijk werd in 2005 ontbonden.

Nadien woont Anja Wekema samen met :
Simon van der Laan, geb. Drachten, 28-03-1971

484
Jan Wekema, geboren te Eelde
z.v. Roelof Wekema en Dientje Bebing  (366)
Hij trouwde te Groningen met :
Anabel van der Veen
Kinderen :
1.Jeffrey Wekema, geboren te Hoogkerk                                  535
2.Kevin Wekema, geboren te Goningen                                   536

485
Titia Wekema, geboren te Eelde  
d.v. Roelof Wekema en Dientje Bebing  (366)

486
Gea Wekema, geb. Peize, 31-12-1970
d.v. Harm Wekema en Wiekie Noord  (367)
Zij trouwde te Roden op 03-07-1998 met :
Arend van der Veen, geb.Sandebuur,  21-09-1968
z.v. Albert van der Veen en Grietje Lap
Kinderen :
1.Alwin van der Veen, geboren te Groningen op 06-11-1998
2.Sharon van der Veen, geboren te Groningen op 06-11-1998
3.Thijn van der Veen, geboren 15-03-2004.

487
Miranda Wekema, geb. 22-05-1974
d.v. Harm Wekema en Wiekie Noord  (367)
Zij trouwde te Roden met :
Gezienus Mulder, geb. 13-02-1969
Kinderen :
1.Amber Mulder, geboren 09-09-2000
2.Daan Mulder, geboren 14-05-2003

488
Harriet Wekema, geb. 09-02-1977
d.v. Harm Wekema en Wiekie Noord  (367)
Zij trouwde te Roden met:
Freerk Baving, geb. 10-07-1976
Kinderen :
1. Niels Baving, geboren 22-05-2004
2. Joran BavIng, geboren 29-06-2006

489
Bert Wekema, geb.
z.v. Lammert Wekema en Annechien Hagenauw  (368)
Hij trouwde met Janny Bron.
Kinderen :
1. Bart Wekema                                                                    537
2. Dorienke Wekema                                                             538

490
Stieneke Wekema
d.v. Lammert Wekema en Annechien Hagenauw  (368)
Zij trouwde met :
Kevin Wilkinson
Kinderen :
1. Jessica Wilkinson
2.Yasmine Wilkinson
3. Sebastiaan Wilkinson

491
Alie Wekema, geb.
d.v. Lammert Wekema en Annechien Hagenauw  (368)

492
Jennie Wekema, geb.  
d.v. Lammert Wekema en Annechien Hagenauw  (368)
Zij trouwde met :
Bertus Windstra

Kinderen :
1. Chantal Windstra
2. Robin Windstra

493
Anita Wekema, geb. Peize, 21-06-1964
d.v. Marinus Wekema en Linie Wekema  (372)
Zij trouwde met :
Patrick Tiethof
Kinderen :
1. Marc Tiethof
2. Mikky Tiethof

494
Albertina Wekema, geb. Peize, 07-09-1965
d.v. Marinus Wekema en Linie Wekema  (372)
Ongehuwd.

495
Jan Albert Wekema, geb. Peize, 16-10-1966
z.v. Marinus Wekema en Linie Wekema  (372)
Hij woont samen met :
Gerda Veenhuizen, geb. De Wilp,
26-12-1971
Kinderen :
1. Loura Madeleine Wekema, geb. Peize, 09-12-2004                 539
2. Marije Louisa Wekema, geb. Peize, 06-09-2006                     540

496
Jannie Wekema
d.v. Michiel Wekema en Jantien Britstra  (381)

497
Klaas Hendrik Wekema, geb. Groningen, 03-09-1973
z.v. Michiel Wekema en Metge Catharina Ottema  (385)

498
Metje Grietje Wekema, geb. Peize, 13-08-1966
d.v. Michiel Wekema en Metge Catharina Ottema  (385)
Zij trouwde te Peize op 16-08-1991 met :
Hendrik Köller, geb. 24-07-1965
Kinderen :
1. Rik Michel Köller, geb. Groningen, 07-11-1993
2. Michel Henri Köller, geb. Roden, 02-08-1995

499
Grietje Metje Wekema, geb. Peize, 08-04-1969
d.v. Michiel Wekema en Metge Catharina Ottema  (385)
Zij trouwde te Roden op 15-05-1998 met :
Jacob-Jan de Jong, geb. 10-02-1969
Kinderen :
1. Jaco Chian Yustin de Jong, geb. Peize, 20-02-2002
2. Julian Michiel de Jong, geb. Lieveren, 12-06-2003

500
Hendrikus Wekema, geb. 18-02-1972
z.v. Albert Wekema en Jannie Spaan  (392)
Hij woont samen met :
Alja de Jager.
Kinderen :
1. Kim Wekema, geb. 02-09-2005                                           541
2. Esmee Wekema, geb. 16-08-2007                                      542
   
501
Jenneke Wekema, geb. 29-10-1976
d.v. Albert Wekema en Jannie Spaan  (392)

502
Karen Wekema, geb. 07-06-1992
d.v. Grietje Wekema  (395)

503
Pascal Wekema, geb. 04-10-1989
z.v. Jan Wekema en Ria Mooi, (396)

504
Daphne Wekema, geb. 17-03-1992
d.v. Jan Wekema en Ria Mooi, (396)

505
Kaylee Wiekema, geb. Hoogeveen, 29-06-2001
d.v. Mischa Timothy Wiekema en Jeannette ten Kate (408)

506
Devon Wiekema, geb. Hoogeveen, 23-08-2008
z.v. Mischa Timothy Wiekema en Jeannette ten Kate (408)
Overleden te Hoogeveen op 23-08-2008.

507
Senna Wiekema, geboren 15-04-2009
d.v. Mischa Timothy Wiekema en Jeannette ten Kate (408)

508
Jaylynn Wiekema, geboren 15-04-2009
d.v. Mischa Timothy Wiekema en Jeannette ten Kate (408)

509
Dennis Wiekema, geb. Groningen, 08-11-2001
z.v. Machiel Willem Wiekema en Tea Dijkstra  (
418)

510
Lisanne Wiekema, geb. Groningen, 08-11-2001
d.v. Machiel Willem Wiekema en Tea Dijkstra  (
418)                                        12e generatie511
Patricia Wietske Willemien Wekema, geb. Heerenveen, 11-06-1987
d.v. Johannes Wekema en Hilligje ten Veen  (423)

512
Lisanne Wekema, geb. Heerenveen, 31-01-1991
d.v. Johannes Wekema en Hilligje ten Veen  (423)

513
Matthijs Wekema, geb. Wolvega, 21-08-1990
z.v. Hendrik Wekema en Carin Staalsmid  (424)

514
Marit Wekema, geb. Heerenveen, 07-02-1994
d.v. Hendrik Wekema en Carin Staalsmid  (424)

515
Dennis Wekema, geb. Emmen, 19-02-1996 
z.v. Bert Wekema en Elisa Beijering  (428)

516
Michelle Wekema, geb. Emmen, 17-04-1998
d.v. Bert Wekema en Elisa Beijering  (428)

517
Xander Wekema, geb. Assen, 11-02-2002
z.v. Jurjen Wekema en Rennie van den Hoek (429)

518
Martijn Wekema, geb. Assen, 23-09-2004
z.v. Jurjen Wekema en Rennie van den Hoek (429)

519
Leon Jari Wekema, geb. op 12-02-2008
z.v. Michel Tieme Wekema en Alwina Nieborg  (435)

520
Stefan Marijn Wekema, geb. Rolde, 25-05-2011
z.v. Michel Tieme Wekema en Alwina Nieborg  (435)

521
Desie Wiekema, geb. Hoogeveen, 16-12-2005
d.v. Engbert Berend Wiekema en Esther van Genne  (462)

522
Mick Wiekema, geb. Hoogeveen, 04-09-2008
z.v. Engbert Berend Wiekema en Esther van Genne  (462)

523
Dave Wiekema, geboren 20-07-1997
z.v. Erik Wiekema en Harriet Alting  (470)

524
Melissa Wiekema, geboren 21-04-2002
d.v. Erik Wiekema en Harriet Alting  (470)

525
Sonja Wekema, geb. 11-12-1976
d.v. Arend Wekema en Roelie Schuiling  (473)

526
Michel Wekema, geb. 28-06-1979
z.v. Arend Wekema en Roelie Schuiling  (473)

527
Laura Wekema, geb. 23-04-1989
d.v. Sietse Wekema en Heidi Rozema  (475)

528
Judith Wekema, geb. 04-08-1992
d.v. Sietse Wekema en Heidi Rozema  (475)

529
Simon Wekema, geb. 27-07-1993
z.v. Sietse Wekema en Heidi Rozema  (475)

530
John Wekema, geboren 18-10-1977
z.v. Egbert Wekema en Diena Ensing  (477)

531
Hellen Wekema, geboren 25-05-1979
d.v. Egbert Wekema en Diena Ensing   (477)

532
Nathan Jonathan Wekema
, geb. Groningen, 23-07-1984
z.v. Michiel Tjerkinus Wekema en
Astrid Alida Klaziena van Mourik (478)

533
Demi Wekema, geb. 09-02-1998
d.v. Freddie Wekema en Manuela Marcella Sipkes  (480)

534
Maud Wekema, geb. 14-05-2004
d.v. Freddie Wekema en Manuela Marcella Sipkes  (480)

535
Jeffrey Wekema, geboren te Hoogkerk
z.v. Jan Wekema en Anabel van der Veen  (484)

536
Kevin Wekema
, geboren te Goningen 
z.v. Jan Wekema en Anabel van der Veen  (484)

537
Bart Wekema
z.v. Bert Wekema en Janny .... (489)

538
Dorienke Wekema
z.v. Bert Wekema en Janny .... (489)

539
Loura Madeleine Wekema, geb. Peize, 09-12-2004
d.v. Jan Albert Wekema en Gerda Veenhuizen  (495)

540
Marije Louisa Wekema
, geb. Peize, 06-09-2006
d.v. Jan Albert Wekema en Gerda Veenhuizen  (495)

541
Kim Wekema, geb. 02-09-2005
d.v. Hendrikus Wekema en Alja de Jager  (500)

542
Esmee Wekema, geb. 16-08-2007
d.v. Hendrikus Wekema en Alja de Jager  (500)


                                      - - - - - - - - - -


Email :

    Wordt u en uw eventuele partner al in de website genoemd.
    Zijn uw broers, zusters en uw evt. kinderen al genoemd en zijn die
    ook al weer gehuwd.
    Zijn familieleden van u overleden en is hun overl.datum nog niet vermeld.

    Graag bericht aan :
   
    HDoedens03@hetnet.nl


                                                           Terug naar begin