Start

Inleiding

Fotopagina

Index Genealogien
                                                                                                                    Inleiding

 
                             
     Toen ik, Henk Doedens, 20 jaar geleden (in1980) op zoek ging naar de stamvader van mijn familie, de familie 
                              Doedens, was mij al bekend dat mijn voorouders uit het Noord-Drentse dorp Peize kwamen. Ook was mij al
                              bekend dat het zoeken naar voorouders te Peize niet eenvoudig was.
       

                              Het dorp Peize, tesamen met Peizerpol, Peizerhorst, Peizerwold en Peizermade, vormde vroeger n kerkelijke
                              gemeente en het was de predikant ds. Johannes Matthaeus die in 1674 begon met het bijhouden van een Doopboek.
                              Dit register dat tot 1770 doorliep ging in dat jaar bij een brand verloren. In 1771 legde ds. Jacobus AEgidius Gall
                              een nieuw Doopboek aan.

                              Een Huwelijks- en Overlijdensregister werd tot de invoering van de afdeling burgerlijke stand in 1812 te Peize nimmer
                              bijgehouden. Ook ontbreekt een lijst van aangegeven lijken.

                             
In verband met bovenstaand gegeven was en is het niet mogelijk :

                             
- geboorten van vr 1771
                            
    en :
                            
 - huwelijken en overlijdingen van vr 1812
                             
                              van vroegere bewoners uit Peize aan de hand van die registers op te sporen.

                              T
och werd nog enige informatie gevonden aan de hand van andere registers, zoals het Haardstedenregister, Etstoel,
                              Armenboeken, Diaconieboeken, Onderbrengingen- en Verzorgingen van behoeftigen en aan de hand van Verervingen.
                              
                              Een tweede moeilijkheid ondervond ik bij
de invoering van de afdeling Burgerlijke Stand in 1812 . Kinderen uit n gezin
                              kregen
soms verschillende familienamen. 
                              Bij
de naamsaanname in 1812
kreeg mijn familie de familienaam Does (afgeleid van de voornaam Doe
), doch de familie
                              splitste zich een aantal jaren later op in de families Te Veld en Doedens. Roelof Does, schaapherder van beroep,  liet in 1827
                              tijdens een herkansing zijn naam wijzigen in Te Veld en Jan
Does liet in 1838 zijn naam wijzigen in Doedens.

                              Op deze site staan thans 24 Noord-Drentse families, merendeels uit Peize en Roden, die alle aan elkaar verwant zijn.

|

                                                                                                                Terug naar begin